Απευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενοΠληροφορίες πρόσβασης

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ

Μείωση των εκπομπών

Αποδοτικές λειτουργίες

Στρατηγική στόλου αεροσκαφών

Η χρήση σύγχρονων αεροσκαφών με αποδοτική κατανάλωση καυσίμων ήταν πάντα στο επίκεντρο του επιχειρηματικού μοντέλου της Emirates. 

Αυτή η συνεχής επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί τη μεγαλύτερη δέσμευση της Emirates όχι μόνο για την άνεση των επιβατών, αλλά και για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Έχουμε έναν από τους νεότερους στόλους αεροσκαφών ευρείας ατράκτου με μέση ηλικία 9,1 ετών, η οποία είναι σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο στον κλάδο. Τα νέας γενιάς αεροσκάφη Airbus A350 και Boeing θα παρέχουν επίσης μεγαλύτερη αποδοτικότητα καυσίμων αφού ενταχθούν στον στόλο μας το 2024 και 2025, αντίστοιχα.

Αποδοτική κατανάλωση καυσίμων

Υπό τις οδηγίες μιας διαλειτουργικής Ομάδας Καθοδήγησης Απόδοσης Επιχειρήσεων, εφαρμόζουμε ενεργά τρόπους μείωσης καύσης καυσίμων και εκπομπών, ενώ διατηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας.

Η Emirates έχει κάνει σημαντικά βήματα με την επιτυχή εφαρμογή των Πράσινων Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας (Green SOPs) από τους πιλότους μας, ως αποτέλεσμα μιας πολύπλευρης προσέγγισης στην οποία εμπλέκονται η εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση, η ανάλυση δεδομένων και η τεχνολογία.

«Πράσινες» τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας της Emirates

Οι «πράσινες» τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας μας περιλαμβάνουν μέτρα όπως: χρήση μειωμένων κινητήρων κατά την τροχοδρόμηση, ανάστροφη ώση, συνετή κρίση για επιπλέον καύσιμα, βελτιστοποιημένη προσγείωση με πτερύγια, διαχείριση ταχύτητας εν πτήσει για ελαχιστοποίηση της καύσης καυσίμων και χρήση ευκαιριών απευθείας δρομολόγησης. Το 2022-23, οι «πράσινες» τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και άλλες επιχειρησιακές πρωτοβουλίες βοήθησαν στη μείωση της καύσης καυσίμων κατά περισσότερους από 50.000 τόνους και των εκπομπών άνθρακα κατά περισσότερους από 160.000 τόνους.

Η Emirates διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα παρακολούθησης καυσίμων και χρησιμοποιεί προηγμένες αναλύσεις δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της ανύψωσης των καυσίμων και του πόσιμου νερού, καθώς και για τη φόρτωση των αεροσκαφών στο βέλτιστο κέντρο βάρους. Οι πιλότοι μας χρησιμοποιούν την πιο προηγμένη τεχνολογία και τα εργαλεία για να παρακολουθούν και να ελέγχουν την απόδοση της πτήσης τους, βελτιώνοντας τις γνώσεις τους σχετικά με το πώς οι τεχνικές πτήσης τους επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές άνθρακα.

Βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF)

Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF) και συνεργαζόμαστε ενεργά με αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο.

Τον Ιανουάριο του 2023, ολοκληρώσαμε μια δοκιμαστική πτήση-ορόσημο ενός Boeing 777-300ER που τροφοδοτείται με 100% βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα σε έναν κινητήρα.

Πρόκειται για την πρώτη σχετική πρωτοβουλία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, και συνεισφέρει στα συλλογικά δεδομένα του κλάδου και στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός μέλλοντος όπου θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα.

Η συμβολή της Emirates στις προσπάθειες των ΗΑΕ για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα

Η Emirates έχει συμβάλει επίσης στα εξής:

 • στην ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για τα καύσιμα «power-to-liquid» (PtL) των ΗΑΕ, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2022 και εκπονήθηκε από κοινού από το Υπουργείο Ενέργειας και Υποδομών και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Το σχέδιο δράσης περιγράφει τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη των καυσίμων PtL για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα της αεροπορικής βιομηχανίας της χώρας 
 • το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων των ΗΑΕ, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2023 από το Υπουργείο Ενέργειας και Υποδομών και τη Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπλοΐας και το οποίο αποσκοπεί στην επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών άνθρακα στον τομέα της αεροπλοΐας.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Έχουμε επενδύσει σε συστήματα ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας στις μεγάλες εγκαταστάσεις μας. Στο Ντουμπάι, αυτό περιλαμβάνει το Κέντρο Συντήρησης Μηχανών της Emirates, το Emirates Flight Catering, το Sevens Stadium της Emirates και το νέο μας κέντρο εκπαίδευσης πιλότων, το οποίο θα ανοίξει το 2024. 

Οι τρέχουσες εγκαταστάσεις μας παράγουν πάνω από 9.000 MWh ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ετησίως, εξοικονομώντας περίπου 4 εκατομμύρια κιλά εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Βιώσιμες μεταφορές
Προσθέσαμε ηλεκτρικά οχήματα στον στόλο αυτοκινήτων μας που μεταφέρουν τα περισσότερα από 4.000 μέλη του πληρώματος θαλάμου πτήσης από και προς τον χώρο εργασίας στο Ντουμπάι, εξοικονομώντας κατά μέσο όρο 14 τόνους CO₂ σε περισσότερες από 2.100 διαδρομές ανά μήνα.
Κανονιστική συμμόρφωση

Συμμορφωνόμαστε με έναν αυξανόμενο αριθμό κανονισμών και άλλων δεσμεύσεων που σχετίζονται με τις εκπομπές και άλλες περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Η συμμετοχή της Emirates σε πρωτοβουλίες εμπορίας εκπομπών και αντιστάθμισης άνθρακα

 • ETS: Η Emirates συμμετέχει στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ), στο Ελβετικό ΣΕΔΕ και στο ΣΕΔΕ του Ηνωμένου Βασιλείου. Όλες οι πτήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτών των τριών συστημάτων υπόκεινται σε υποχρέωση παράδοσης των δικαιωμάτων εκπομπών
 • CORSIA: Η Emirates έχει δεσμευτεί ως προς την εφαρμογή του Συστήματος αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (CORSIA). Το CORSIA, το οποίο θεσπίστηκε από τον ICAO και υλοποιείται από τα κράτη μέλη του ICAO, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, έχει σχεδιαστεί για να σταθεροποιήσει τις διεθνείς εκπομπές στα επίπεδα του 2019 μεσοπρόθεσμα μέσω της απόσυρσης εγκεκριμένων και διαπιστευμένων αντισταθμίσεων άνθρακα, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετα κίνητρα για την καθιέρωση βιώσιμων καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα 
 • Τακτικοί έλεγχοι εκπομπών: οι εκπομπές των διεθνών αεροσκαφών μας, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών μας στο Πεδίο εφαρμογής 1, καθώς έχουμε λίγες εκπομπές από πτήσεις εσωτερικού, επαληθεύονται και ελέγχονται εξωτερικά για το CORSIA.
Διαβούλευση και συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών
Δείτε παρακάτω πώς συνεργαζόμαστε ενεργά με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.

Η εκτενής δέσμευση της Emirates ως προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Κλάδος: Συμμετέχουμε στις ακόλουθες βιομηχανικές και ρυθμιστικές περιβαλλοντικές ομάδες εργασίας: 

 • Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Αειφορίας και Περιβάλλοντος της IATA (Sustainability and Environment Advisory Council, SEAC)
 • Ομάδας εργασίας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση (Sustainable Finance Task Force) της IATA
 • Διευθύνουσα επιτροπή του συνασπισμού «Clean Skies for Tomorrow» του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
 • Επιτροπή για την Περιβαλλοντική Προστασία στον τομέα της Αεροπορίας (Committee on Aviation Environmental Protection, CAEP) του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation, ICAO), ως συμμετέχων που προτάθηκε από τα ΗΑΕ σε ομάδες εργασίας
 • Ομάδα Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Οργανισμού Αραβικών Αερομεταφορέων (Arab Air Carriers Organisation, AACO)
 • Γνωμοδοτικό συμβούλιο ιδιωτικού τομέα των ΗΑΕ για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (UAE Private Sector Advisory Council on the Sustainable Development Goals)
 • Επιτροπή Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (Sustainable Aviation Fuel Committee) των ΗΑΕ, η οποία συστάθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας και Υποδομών για την προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης για τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) στα ΗΑΕ
 • Ομάδα Εργασίας Αεροπορικού Περιβάλλοντος (Aviation Environment Working Group) των ΗΑΕ, με την υποστήριξη και υπό την προεδρία της Γενικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (GCAA) των ΗΑΕ
 • Ομάδα Περιβαλλοντικής Δράσης για τα Αεροδρόμια του Ντουμπάι (Dubai Airports Environmental Action Group)
 • Ομάδα εργασίας United for Wildlife (UfW) Transport Taskforce και Διευθύνουσα Επιτροπή για το Παράρτημα της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής της UfW
 • Στρογγυλή Τραπέζι Διατομεακών Υπεύθυνων Βιώσιμης Ανάπτυξης (CSO) των ΗΑΕ, η οποία διοργανώνεται από την ADNOC για την προώθηση της συνεργασίας στον ιδιωτικό βιομηχανικό τομέα στα ΗΑΕ

Προμηθευτές: Συνεργαζόμαστε με προμηθευτές για τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών άνθρακα. Οι βασικοί προμηθευτές περιλαμβάνουν ΚΑΕ (κατασκευαστές αεροσκαφών και κινητήρων), προμηθευτές καυσίμων, τροφοδοσίας και ενσωματωμένου εξοπλισμού συντήρησης, καθώς και εργολάβους διαχείρισης αποβλήτων.

Πελάτες: Συνεργαζόμαστε με πελάτες σε θέματα βιωσιμότητας και απαντάμε σε έναν αυξανόμενο αριθμό ερωτηματολογίων για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε διεθνώς αναγνωρισμένες πλατφόρμες όπως οι EcoVadis και CDP.