Απευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενοΠληροφορίες πρόσβασης

Πληροφορίες για την Emirates

Επιχειρηματικές πολιτικές και πρακτικές

Ο Όμιλος Emirates δεσμεύεται για την τήρηση ηθικών και υπεύθυνων πρακτικών σε όλες τις δραστηριότητές του.

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας(Ανοίγει αρχείο PDF σε νέα καρτέλα), μαζί με τις πολιτικές του Ομίλου Emirates, καθορίζει τα πρότυπα που αναμένονται να πληρούνται από όλους τους υπαλλήλους κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Η Emirates είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, μιας εθελοντικής πρωτοβουλίας, στο πλαίσιο της οποίας εργαζόμαστε για την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και των Αρχών του ΟΗΕ στη στρατηγική, την κουλτούρα και τις δραστηριότητές μας.

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων

  Ως παγκόσμια επιχείρηση, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, διαχειριζόμαστε και μεταδίδουμε ένα σημαντικό όγκο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων που μας βοηθούν να παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας. 

  Αποτελεί δική μας ευθύνη να προστατεύουμε το απόρρητο και να διατηρούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διατηρούμε και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτήν την υποχρέωση.

  Δημιουργήσαμε μια ειδική ομάδα για την προστασία προσωπικών δεδομένων για την εφαρμογή στρατηγικής και διακυβέρνησης σε ολόκληρη την επιχείρηση, ενώ ελέγχουμε τακτικά τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις διεθνείς και εγχώριες ρυθμιστικές απαιτήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

  Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Emirates

 • Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

  Όπως πολλοί μεγάλοι οργανισμοί, αντιμετωπίζουμε την καθημερινή πρόκληση των εξελιγμένων απειλών στον κυβερνοχώρο, όπου οι εξωτερικοί εισβολείς υιοθετούν συνεχώς πιο προηγμένες τεχνικές. 

  Η Emirates βελτιώνει διαρκώς τις ικανότητες διαχείρισης απειλών στον κυβερνοχώρο για να ενισχύσει την προστασία της ενάντια στις επιθέσεις αυτού του είδους και να διασφαλίσει την πρόσβαση στις πληροφορίες που διαθέτει. Επενδύει επίσης σε πόρους προκειμένου να αυξήσει και να διευρύνει την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη επαγρύπνησης σε θέματα απειλών στον κυβερνοχώρο μέσω προσομοιώσεων και στοχευμένης κατάρτισης.

  Ορίστε τι μπορείτε να κάνετε, εάν υποψιάζεστε ότι η Emirates αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Η προσέγγισή μας όσον αφορά τις σχέσεις προμηθειών-εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ότι οι όροι πρέπει να είναι σαφείς, δίκαιοι και αμοιβαία επωφελείς. Η διαδικασία προμηθειών μας βασίζεται σε ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς και στις αρχές της διαφάνειας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της εταιρείας μας ευθυγραμμίζεται με τον εσωτερικό Κώδικα Δεοντολογίας, επεκτείνοντας τα πρότυπά μας στην εφοδιαστική μας αλυσίδα. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οδηγίες για την υποστήριξη και τη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρότυπα υγείας και ασφάλειας, καθώς και απαιτήσεις για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Διαβάστε τη δήλωση πολιτικής της εταιρείας μας(Ανοίγει εξωτερικός ιστότοπος σε νέα καρτέλα).