Απευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενοΠληροφορίες πρόσβασης

Πριν την πτήση

Θεωρήσεις εισόδου (βίζα) και διαβατήρια

Θυμηθείτε ότι πρέπει να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και ότι αυτό αποτελεί δική σας ευθύνη. Ελέγξτε τις απαιτήσεις εισόδου για το επερχόμενο ταξίδι σας προτού ταξιδέψετε.
Ταξιδιωτικές συμβουλές για τη νόσο COVID-19

Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να ισχύουν ακόμη ταξιδιωτικοί περιορισμοί σχετικά με τη νόσο COVID-19. Ελέγξτε τον κόμβο για την COVID-19 πριν από το ταξίδι σας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ελέγξτε τις απαιτήσεις θεώρησης εισόδου (βίζα) και διαβατηρίου

Σημείωση: Επειδή οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από εξωτερικό πάροχο, η εμφάνιση των αποτελεσμάτων είναι δυνατή μόνο στα Αγγλικά. Οι πληροφορίες στην παρούσα ενότητα αποτελούν μόνο γενικές οδηγίες και ενδέχεται να τροποποιηθούν. Απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού. Για τους κατόχους ειδικών διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις εισόδου

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 5 χώρες διέλευσης