Απευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενοΠληροφορίες πρόσβασης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική πολιτική

Δέσμευση για βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα και η οικολογική αποδοτικότητα είναι ακρογωνιαίοι λίθοι όλων των επιχειρήσεων του Ομίλου της Emirates - τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος.

Η ευαισθητοποίηση των πελατών μας, του προσωπικού και των ρυθμιστικών αρχών για το περιβάλλον και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Η Emirates έχει δεσμευθεί να ακολουθεί περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές μέσω της Εταιρικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Ομίλου, η οποία κοινοποιείται εσωτερικά και εξωτερικά στο προσωπικό, τους πελάτες και όλους τους μετόχους. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε την Εταιρική Περιβαλλοντική Πολιτική του Ομίλου της Emirates(Ανοίγει αρχείο PDF σε νέα καρτέλα).

Η δέσμευση του Ομίλου Emirates απέναντι στη βιωσιμότητα συνεπάγεται επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πιο σύγχρονη, οικολογικά αποδοτική τεχνολογία, στα αεροσκάφη, τους κινητήρες και τον εξοπλισμό εδάφους, καθώς και την εκμετάλλευση των στοιχείων ενεργητικού μας με τον πλέον υπεύθυνο για το περιβάλλον τρόπο. Καταβάλλουμε προσπάθειες προκειμένου να ηγούμαστε στον κλάδο και στην περιοχή μας όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς και πρότυπα.

Μείωση των εκπομπών

Ανήκουμε σε μια παγκόσμια βιομηχανία που έχει αναλάβει δεσμεύσεις με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των αερομεταφορών.

Ο κλάδος των αερομεταφορών συγκαταλέγεται σε εκείνους με τη σημαντικότερη συνεισφορά στην παγκόσμια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη – ιδίως του αναπτυσσόμενου κόσμου. Στον κλάδο των αερομεταφορών στηρίζονται σχεδόν περισσότερα από 63 εκατ. άτομα παγκοσμίως, ενώ η συμβολή του στο παγκόσμιο ΑΕΠ ανέρχεται στα 2,7 τρισεκατομμύρια δολ. ΗΠΑ.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην έκθεση «Aviation: Benefits Beyond Borders (Αερομεταφορές: οφέλη εκτός συνόρων)(Ανοίγει αρχείο PDF σε νέα καρτέλα) που συντάχθηκε τον Ιούλιο του 2016.

Ο κλάδος των αερομεταφορών αναγνωρίζει ότι, ενώ ευθύνεται σε ποσοστό μικρότερο του 2% για τις ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οφείλει ωστόσο να είναι προσηλωμένος στον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και του περιορισμού της αύξησης των εκπομπών του. Η Emirates υποστηρίζει σθεναρά τη "στρατηγική των τεσσάρων πυλώνων" του κλάδου που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών, όπως καταρτίστηκε από το αρμόδιο όργανο του κλάδου των αερομεταφορών – τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA). Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτήν τη στρατηγική στον ιστότοπο www.enviro.aero(Ανοίγει σε νέο παράθυρο).

Εφαρμόζουμε τη συγκεκριμένη στρατηγική χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία σε ολόκληρο τον όμιλό μας, μεταξύ άλλων στα αεροσκάφη και τους κινητήρες μας, ενθαρρύνοντας τις κυβερνήσεις να καταστήσουν την αεροπλοΐα πιο φιλική προς το περιβάλλον όσον αφορά τα καύσιμα και τις εκπομπές, περιορίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιχειρήσεων εδάφους και υποστηρίζοντας τη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας τομεακής προσέγγισης για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία.

Παγκόσμια τομεακή προσέγγιση

Ο κλάδος των αερομεταφορών κάλεσε ενεργά τις κυβερνήσεις παγκοσμίως να εφαρμόσουν ένα ενιαίο μέτρο που βασίζεται στην αγορά για την αντιμετώπιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις διεθνείς αερομεταφορές. Οι κυβερνήσεις κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία για το πλαίσιο αυτού του νέου προγράμματος, το Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA, Σύστημα αντιστάθμισης και μείωσης του άνθρακα για τη διεθνή αεροπορία), κατά την 39η σύνοδο της συνέλευσης του ICAO τον Οκτώβριο του 2016.

Η πρωτοβουλία CORSIA έχει ως στόχο να συμβάλει στην επίτευξη ουδέτερης ανάπτυξης από άποψη εκπομπών άνθρακα από το 2020, καλύπτοντας τις διεθνείς εκπομπές αερομεταφορών μεταξύ χωρών που έχουν προσφερθεί εθελοντικά να συμμετάσχουν.

Η Emirates υποστηρίζει τις προσπάθειες του ICAO για την καθιέρωση αυτής της συνολικής προσέγγισης, ενώ δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τον ICAO για να επιτύχουμε ουδέτερη ανάπτυξη από άποψη εκπομπών άνθρακα από το 2020 και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, αποδοτικού και περιβαλλοντικά υπεύθυνου τομέα πολιτικής αεροπορίας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το CORSIA στον ιστότοπο του ICAO(Ανοίγει σε νέο παράθυρο).