Απευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενοΠληροφορίες πρόσβασης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντικές εκθέσεις

Διάδοση της προόδου μας

Η έκθεση του Ομίλου της Emirates παρουσιάζει στοιχεία περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρωτοβουλίες βελτίωσης από μια σειρά δραστηριοτήτων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών δραστηριοτήτων, της μεταφοράς φορτίων και της διεκπεραίωσης εργασιών εδάφους από τη dnata, καθώς και μιας σειράς από εμπορικές δραστηριότητες στο έδαφος. Περιγράφει επίσης τη συνεισφορά του Ομίλου στη βιοποικιλότητα και τις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Παρέχοντας επιχειρηματικό πλαίσιο στις περιβαλλοντικές επιδόσεις, ο Όμιλος Emirates έχει συνδυάσει τις ετήσιες περιβαλλοντικές εκθέσεις με τις οικονομικές του εκθέσεις. Τα στοιχεία περιβαλλοντικών επιδόσεων της Emirates για τα έτη 2018-19 και έπειτα ενσωματώνονται στις Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις.

Περιβαλλοντική έκθεση 2017-18

Περιβαλλοντική έκθεση 2017-18

Περιβαλλοντική έκθεση 2011-12

Περιβαλλοντική έκθεση 2011-12

Περιβαλλοντική έκθεση 2016-17

Περιβαλλοντική έκθεση 2016-17

Περιβαλλοντική έκθεση 2010-11

Περιβαλλοντική έκθεση 2010-11

Περιβαλλοντική έκθεση 2015-16

Περιβαλλοντική έκθεση 2015-16

Περιβαλλοντική έκθεση 2014-15

Περιβαλλοντική έκθεση 2014-15

Περιβαλλοντική έκθεση 2013-14

Περιβαλλοντική έκθεση 2013-14

Περιβαλλοντική έκθεση 2012-13

Περιβαλλοντική έκθεση 2012-13