Απευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενοΠληροφορίες πρόσβασης

Από την 1η Ιουνίου 2024, μειώνεται ο αριθμός των Μιλίων Skywards που θα απαιτούνται για πτήσεις Κλασσικών Ανταμοιβών στην Οικονομική Θέση. Επίσης, θα προσαρμοστούν τα Μίλια Skywards και τα Μίλια Αναβάθμισης που κερδίζετε σε πτήσεις της Emirates και της flydubai στην Premium Οικονομική ή την Οικονομική Θέση.

Κανονισμός του προγράμματος Skywards της Emirates

Η Emirates εκτελεί το πρόγραμμα επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards (εφεξής το ''πρόγραμμα Skywards της Emirates''). Ο ιστότοπος του προγράμματος Skywards της Emirates (εφεξής ο ''Ιστότοπος'') και η Εφαρμογή της Emirates (εφεξής η "Εφαρμογή") προσφέρονται στα Μέλη του προγράμματος Skywards της Emirates με την προϋπόθεση της αποδοχής των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων από μέρους τους. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο ή την Εφαρμογή της Emirates και η χρήση αυτών, συνιστά εκ μέρους σας αποδοχή όλων των σχετικών Όρων & Προϋποθέσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ, ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Ή ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ.

1. Ορισμοί και ερμηνεία

 1. Στον Κανονισμό του προγράμματος:
  • Ο όρος Λογαριασμός αναφέρεται στον λογαριασμό στον/από τον οποίο πιστώνονται/αφαιρούνται τα Μίλια ενός Μέλους.
  • Ο όρος Βασικά Μίλια αναφέρεται στα βασικά Μίλια Skywards που κερδίζει ένα μέλος για την κράτηση και χρήση μιας Επιλέξιμης Πτήσης στην Οικονομική Θέση όταν αγοράζει Ναύλο Flex Plus από την αφετηρία μέχρι τον τελικό προορισμό, όπως καθορίζεται από την Emirates.
  • Ο όρος Cash+Miles αναφέρεται στην προσφορά της Emirates για αξιοποίηση επιλεγμένων υπηρεσιών της Emirates ή/και της flydubai (όπως καθορίζεται από την Emirates) χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό πληρωμής με μετρητά και εξαργύρωσης Μιλίων Skywards, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στους παρόντες Κανόνες Προγράμματος.
  • Ο όρος Κλασσική Ανταμοιβή αναφέρεται σε μια Ανταμοιβή Classic Saver ή σε μια Ανταμοιβή Classic Flex Plus σε Πτήσεις της Emirates.
  • Ο όρος Ανταμοιβή Classic Saver αναφέρεται σε ένα εισιτήριο Ανταμοιβής που εξοφλείται, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, με Μίλια Skywards και διέπεται από τους κανόνες και τους περιορισμούς για τις Ανταμοιβές Classic Saver.
  • Ο όρος Ανταμοιβή ClassicFlex Plus αναφέρεται σε ένα εισιτήριο Ανταμοιβής που εξοφλείται, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, με Μίλια Skywards και διέπεται από τους κανόνες και τους περιορισμούς για τις Ανταμοιβές Classic Flex Plus.
  • Ο όρος Πτήση Κοινού Κώδικα αναφέρεται σε μια πτήση, το εισιτήριο της οποίας φέρει κωδικό ή αριθμό μιας ορισμένης αεροπορικής εταιρείας, αλλά η πτήση εκτελείται με αεροσκάφος άλλης αεροπορικής εταιρείας.
  • Ο όρος Συντονιστική Σύμβαση Qantas αναφέρεται στη Γενική Συντονιστική Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της Emirates και της Qantas της 6ης Σεπτεμβρίου 2012 (όπως τροποποιήθηκε ή επαναδιατυπώθηκε κατά καιρούς).
  • Η επωνυμία Emirates αναφέρεται στην εταιρεία Emirates η οποία ιδρύθηκε δυνάμει του Διατάγματος αριθ. 2/1985 στο Ντουμπάι (όπως τροποποιείται).
  • Ο όρος Εφαρμογή της Emirates αναφέρεται στην επίσημη εφαρμογή του προγράμματος της Emirates που διατίθεται για συσκευές iPad, iPhone, Apple Watch και τηλεφωνικές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android.
  • Ο όρος Πτήση(-εις) της Emirates αναφέρεται σε οποιαδήποτε πτήση διατίθεται εμπορικά και εκτελείται από την Emirates.
  • Ο όρος Κέντρο Επικοινωνίας της Emirates αναφέρεται σε όλα τα κέντρα επικοινωνίας της Emirates για τα μέλη και στην τήρηση των στοιχείων επικοινωνίας όπως έχουν δημοσιευτεί από το πρόγραμμα Emirates Skywards.
  • Ο όρος Συνασπισμός Emirates-Qantas αναφέρεται στο πλαίσιο συνεργασίας των εταιρειών Emirates και Qantas που αφορά τις διάφορες πτυχές των εμπορικών τους δραστηριοτήτων, όπως προβλέπεται σύμφωνα με τη Συντονιστική Σύμβαση Qantas.
  • Ο όρος Πρόγραμμα Emirates Skywards αναφέρεται, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, στη λειτουργία ενός προγράμματος επιβράβευσης από την Emirates για λογαριασμό της ιδίας και για λογαριασμό της flydubai ως ένα πρόγραμμα επιβράβευσης και για τις δύο αεροπορικές εταιρείες, και στο όνομα του ιδίου του προγράμματος επιβράβευσης. Η επωνυμία Emirates Skywards είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Emirates.
  • Ο όρος flydubai αναφέρεται στην εταιρεία Dubai Aviation Corporation (η οποία ενεργεί υπό την ονομασία "flydubai") και η οποία ιδρύθηκε βάσει Νόμου αριθ.11 του 2008.
  • Ο όρος Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της flydubai αναφέρεται σε όλα τα κέντρα επικοινωνίας της flydubai για τους πελάτες της και στην τήρηση των στοιχείων επικοινωνίας όπως έχουν δημοσιευτεί από τη flydubai.
  • Ο όρος Πτήση(-εις) της flydubai αναφέρεται σε οποιαδήποτε πτήση διατίθεται εμπορικά και εκτελείται από τη flydubai.
  • Ο όρος Ιστότοπος της flydubai αναφέρεται στον διαδικτυακό τόπο flydubai.com.
  • Ο όρος Επικεφαλής Οικογένειας αναφέρεται σε ένα μέλος που έχει δημιουργήσει λογαριασμό στο πρόγραμμα Η Οικογένειά μου και του έχει αποδοθεί ο ρόλος του "Επικεφαλής Οικογένειας" σε σχέση με τον εν λόγω λογαριασμό.
  • Ο όρος Μέλος Οικογένειας αναφέρεται σε ένα μέλος που συμμετέχει σε έναν λογαριασμό στο πρόγραμμα Η Οικογένειά μου κατόπιν πρόσκλησης του Επικεφαλής Οικογένειας.
  • Ο Ναύλος Flex ή Ναύλος Flex Plus αναφέρεται σε οποιονδήποτε μη εκπτωτικό εμπορικό ναύλο της Emirates που δεν υπόκειται στους περιορισμούς των Ειδικών Ναύλων ή των Ναύλων Saver.
  • Ο όρος Άμεση Αναβάθμιση αναφέρεται σε μια Ανταμοιβή Αναβάθμισης που μπορεί να εξαργυρωθεί στο γκισέ check‑in του αεροδρομίου ή εν πτήσει στο αεροσκάφος.
  • Ο όρος Μη Έγκυρα Μίλια αναφέρετε στα Μίλια που (κατά την εύλογη κρίση της Emirates) έχουν συγκεντρωθεί από ή/και έχουν πιστωθεί σε έναν Λογαριασμό μέλους ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα:
   1. σφάλματος ή λάθους,
   2. δυσλειτουργίας συστήματος, ή
   3. Κατάχρησης του Προγράμματος.
  • Ο όρος Μέλος αναφέρεται σε κάθε άτομο που έχει υποβάλει αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα πιστότητας Skywards της Emirates και του έχει χορηγηθεί σχετικός αριθμός μέλους.
  • Ο όρος Επίπεδο Μέλους Συνδρομής αναφέρεται σε ένα επίπεδο μέλους στο πρόγραμμα πιστότητας Skywards της Emirates, και οι όροι "Platinum", "Gold", "Silver" και "Blue" θα ερμηνεύονται ως παραπομπή στα σχετικά Επίπεδα Μέλους με το ίδιο όνομα.
  • Ο όρος Περίοδος Επιπέδου Μέλους Συνδρομής αναφέρεται στη συνεχή αδιάλειπτη περίοδο με έναρξη από την ημερομηνία ένταξης σε ένα Επίπεδο Μέλους Συνδρομής και λήξη την τελευταία ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα του ακόλουθου ημερολογιακού έτους, και (κατά περίπτωση) κάθε επακόλουθη περίοδο 12 μηνών μετέπειτα.
  • Ο όρος Απαιτήσεις Επιπέδου Μέλους Συνδρομής έχει την έννοια που του αποδίδεται στη Ρήτρα 5.1.
  • Ο όρος Ημερομηνία Αναθεώρησης του Επιπέδου Μέλους Συνδρομής αναφέρεται, κατά περίπτωση, στην ημερομηνία κατά την οποία η Emirates ελέγχει τον Λογαριασμό ενός μέλους ώστε (i) να προσδιορίσει αν το εν λόγω μέλος πληροί τις σχετικές Απαιτήσεις Επιπέδου Μέλους Συνδρομής για να διατηρήσει το τρέχον Επίπεδο Μέλους του, ή (ii) να προσδιορίσει αν το εν λόγω μέλος πληροί τις σχετικές Απαιτήσεις Επιπέδου Μέλους Συνδρομής για να αναβαθμιστεί στο επόμενο Επίπεδο Μέλους.
  • Ο όρος Περίοδος Αναβάθμισης Επιπέδου Μέλους Συνδρομής αναφέρεται στη συνεχή αδιάλειπτη περίοδο με έναρξη από την Ημερομηνία Αναθεώρησης του Επιπέδου Μέλους Συνδρομής και λήξη την πρώτη ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
  • Ο όρος Μίλια αναφέρεται στα Μίλια Skywards και στα Μίλια Αναβάθμισης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
  • Ο όρος Υπολογιστής Μιλίων αναφέρεται στην εφαρμογή υπολογισμού που προσφέρεται στον Ιστότοπο και προσδιορίζει πόσα Μίλια πιστώνονται στον Λογαριασμό κάθε μέλους από κάθε Επιλέξιμη Πτήση του, ή τον αριθμό Μιλίων που εξαργυρώνονται για κάθε εισιτήριο Ανταμοιβής για Πτήση της Emirates.
  • Ο όρος Η Οικογένειά μου αναφέρεται στο προϊόν του προγράμματος Emirates Skywards που είναι γνωστό ως "Η οικογένειά μου", το οποίο επιτρέπει στα μέλη να δημιουργήσουν ή να συμμετάσχουν σε έναν λογαριασμό στο πρόγραμμα Η Οικογένειά μου.
  • Ο όρος Ημερομηνία Λειτουργίας αναφέρεται στην 31η Μαρτίου 2013.
  • Ο όρος Συνεργαζόμενη Εταιρεία αναφέρεται σε κάθε τρίτο πάροχο προϊόντων ή υπηρεσιών που συμμετέχει κατά καιρούς στο πρόγραμμα Emirates Skywards και μπορεί να περιλαμβάνει αεροπορικές εταιρείες (εξαιρουμένης της flydubai), ξενοδοχεία και θέρετρα, παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ψυχαγωγίας και lifestyle, καθώς και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.
  • Ο όρος Κατάχρηση Προγράμματος αναφέρεται σε οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη ενός μέλους (ή ενός τρίτου προς όφελος του εν λόγω μέλους) αναφορικά με το πρόγραμμα Emirates Skywards, η οποία, κατά την εύλογη γνώμη της Emirates, αποτελεί:
   1. παραπληροφόρηση,
   2. δόλια δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της παροχής πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων),
   3. παραβίαση των παρόντων Κανόνων Προγράμματος,
   4. παραβίαση των Προϋποθέσεων Μεταφοράς της Emirates για Επιβάτες και Αποσκευές που ισχύουν κατά καιρούς,
   5. κατάχρηση ή ακούσια εκμετάλλευση του προγράμματος Emirates Skywards ή/και οποιουδήποτε προγράμματος επιβράβευσης Συνεργαζόμενων Εταιρειών, προϊόντος ή υπηρεσίας,
   6. τη χρήση ή εξαργύρωση Μιλίων κατά τρόπο που δεν έχει εγκριθεί ρητά από την Emirates στο πλαίσιο των παρόντων Κανόνων Προγράμματος,
   7. μη εγκεκριμένη συναλλαγή ή μη εξουσιοδοτημένη αγορά ή πώληση Μιλίων ή Ανταμοιβών, ή
   8. παράνομη δραστηριότητα.
  • Ο όρος Κανόνες Προγράμματος αναφέρεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν κατά καιρούς αναφορικά με το πρόγραμμα Emirates Skywards.
  • Η επωνυμία Qantas αναφέρεται στην εταιρεία Qantas Airways Limited.
  • Ο όρος Ημερομηνία Λήξης της Σύμβασης με την Qantas αναφέρεται στην ημερομηνία κατά την οποία παύει να υφίσταται ο Συνασπισμός Emirates-Qantas.
  • Ο όρος Επιλέξιμη(-ες) Πτήση(-εις) αναφέρεται σε πτήση(-εις) της Emirates ή της flydubai, ή Πτήση(-εις) Κοινού Κώδικα που διατίθενται από την Emirates ή τη flydubai, αλλά εκτελούνται από διαφορετική αεροπορική εταιρεία, μεταξύ του τόπου αφετηρίας και του τόπου προορισμού στο ταξίδι της αναχώρησης ή/και στο ταξίδι της επιστροφής, αλλά εξαιρουμένων τυχόν πτήσεων με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τύπου εισιτηρίων:
   1. εισιτήρια που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο κάποιου επάθλου ή προώθησης,
   2. εκπτωτικά εισιτήρια για ταξιδιωτικούς πράκτορες και υπαλλήλους αεροπορικών εταιρειών (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια ID/AD),
   3. εισιτήρια με ειδική έκπτωση για διπλωμάτες και κυβερνητικά στελέχη,
   4. δωρεάν εισιτήρια, εισιτήρια μη τακτικών πτήσεων ή πτήσεων τσάρτερ, και
   5. μη δημόσια ειδικά εκπτωτικά ταξιδιωτικά εισιτήρια.
  • Ο όρος Ταξιδιωτικό Μέλος της Qantas αναφέρεται σε ένα μέλος που:
   1. η ένταξή του στο πρόγραμμα ξεκίνησε την Ημερομηνία Λειτουργίας ή μετά από αυτήν, και
   2. έχει ταξιδέψει σε πάνω από οκτώ σκέλη από την Ημερομηνία Λειτουργίας με πτήσεις της Qantas
  • Ο όρος Ανταμοιβή αναφέρεται στα συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που παρέχονται από το πρόγραμμα Emirates Skywards ή μια Συνεργαζόμενη Εταιρεία σε ένα μέλος ως αντάλλαγμα για Μίλια Skywards, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Κλασσικών Ανταμοιβών και των Ανταμοιβών Αναβάθμισης.
  • Ο όρος Skysurfer αναφέρεται σε ένα μέλος ηλικίας από 2 έως 17 ετών.
  • Ο όρος Skywards Everyday αναφέρεται στο προϊόν του προγράμματος Emirates Skywards που αποτελεί μέρος του προγράμματος πιστότητας Skywards της Emirates και που επιτρέπει στα μέλη να κερδίζουν Μίλια σε επιλεγμένες επωνυμίες στα ΗΑΕ μέσω της Εφαρμογής Skywards Everyday.
  • Ο όρος Skysurfers του προγράμματος Skywards αναφέρεται στο αποκλειστικό club του προγράμματος Emirates Skywards για τους Skysurfers.
  • Ο όρος Μίλια Skywards αναφέρεται στους πόντους που συγκεντρώθηκαν από ένα μέλος στο πλαίσιο του προγράμματος πιστότητας Skywards της Emirates, δηλαδή τα "Μίλια Skywards", τα οποία κερδίζει ένα μέλος όταν χρησιμοποιεί μια Επιλέξιμη Πτήση ή αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τα κριτήρια από οποιαδήποτε Συνεργαζόμενη Εταιρεία, και τα οποία μπορούν να εξαργυρωθούν για Ανταμοιβές σύμφωνα με τους Κανόνες του Προγράμματος, αλλά εξαιρουμένων των Μιλίων Αναβάθμισης.
  • Ο όρος Μέλος του προγράμματος Skywards+ αναφέρεται σε ένα μέλος που έχει συνδρομή στο προϊόν Emirates Skywards, γνωστό και ως "Skywards+", όπως ορίζεται αναλυτικότερα στους παρόντες Κανόνες Προγράμματος.
  • Οι όροι Ειδικός Ναύλος ή ΝαύλοςSaver αναφέρονται σε ναύλους της Emirates που υπόκεινται σε περιορισμούς καταλληλότητας σχετικά με την αγορά ή/και σε περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων, τη σχετική περίοδο πώλησης, περιοριστικούς όρους (όπως, ενδεικτικά, αλλαγή των χρεώσεων, ελάχιστη/μέγιστη διαμονή, περιορισμούς πτήσεων ή προκαταβολική αγορά), καθώς και σε όλους τους ναύλους που πωλούνται από άλλες αεροπορικές εταιρείας για ταξίδια που εκτελούνται εν μέρει από την Emirates.
  • Ο όρος Μπόνους Μίλια Αναβάθμισης αναφέρεται στα επιπλέον Μίλια Skywards που συγκεντρώνουν τα Platinum, Gold και Silver μέλη όταν ταξιδεύουν με Επιλέξιμη(-ες) Πτήση(-εις).
  • Ο όρος Μίλια Αναβάθμισης αναφέρεται στους πόντους (εξαιρουμένων των Μιλίων Skywards) που συγκεντρώνει ένα μέλος στο πλαίσιο του προγράμματος Emirates Skywards, οι οποίοι αποκαλούνται "Μίλια Αναβάθμισης", για την ένταξή του σε ένα Επίπεδο Μέλους Συνδρομής.
  • Ο όρος Αχρησιμοποίητα Μίλια αναφέρεται, σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, στα Μίλια που υπάρχουν στον Λογαριασμό ενός μέλους, τα οποία δεν έχουν εξαργυρωθεί ή μεταφερθεί ακόμη σύμφωνα με τους Κανόνες του Προγράμματος, και τα οποία δεν έχουν λήξει ακόμη.
  • Ο όρος Ανταμοιβή Αναβάθμισης αναφέρεται στην εξαργύρωση Μιλίων Skywards για ταξίδι σε υψηλότερη κατηγορία θέσης από αυτήν που αναγράφεται στο αεροπορικό εισιτήριο της Emirates.
  • Ο όρος USD αναφέρεται σε δολάρια ΗΠΑ.
  • Ο όρος Ιστότοπος αναφέρεται στον διαδικτυακό τόπο που διατηρεί το πρόγραμμα Emirates Skywards στην ηλεκτρονική διεύθυνση emirates.com.
 2. Στον παρόντα Κανονισμό του προγράμματος, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο:
  • αναφορά στον ενικό περιλαμβάνει και αναφορά στον πληθυντικό, και αντιστρόφως,
  • αναφορά σε φύλο περιλαμβάνει αναφορά και στο αντίθετο φύλο,
  • αναφορά σε συμβαλλόμενο περιλαμβάνει αναφορά στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του, και
  • οι επικεφαλίδες εισάγονται για λόγους ευκολίας και μόνο.

2. Εγγραφή λογαριασμού και συμμετοχή στο πρόγραμμα

 1. Οποιοδήποτε άτομο ηλικίας τουλάχιστον δύο ετών και άνω μπορεί να κάνει αίτηση για Λογαριασμό και συμμετοχή στο πρόγραμμα Emirates Skywards. Νομικά πρόσωπα, εταιρείες, προσωπικές εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες δεν γίνονται δεκτές ως μέλη του προγράμματος.
 2. Οι αιτούντες συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο έντυπο εγγραφής στο πρόγραμμα Skywards της Emirates. Οι αιτήσεις μελών ηλικίας κάτω των 18 ετών πρέπει να υπογράφονται από ή/και να φέρουν τη συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα. Το πρόγραμμα Emirates Skywards μπορεί να δεχθεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια.
 3. Το πρόγραμμα Emirates Skywards εκδίδει έναν μόνιμο ψηφιακό αριθμό μέλους και έναν Λογαριασμό όπου καταχωρίζονται τα Μίλια που συγκεντρώνει το μέλος. Ένα μέλος θα έχει δυνατότητα πρόσβασης στην ψηφιακή κάρτα μέλους μέσω της εφαρμογής Emirates μετά την εγγραφή. Ένα μέλος μπορεί είτε να παραθέσει τον αριθμό μέλους του είτε να την επιδείξει μέσω της εφαρμογής Emirates, του mobile website, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ως αποθηκευμένη εικόνα σε κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια ταξιδιού στις επιλέξιμες πτήσεις και κατά την πληρωμή επιλέξιμων ειδών ή υπηρεσιών. Η ψηφιακή κάρτα μέλους είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη. Η ψηφιακή κάρτα μέλους παρέχει στα μέλη το ίδιο επίπεδο παροχών που είχαν και κατά τη χρήση της φυσικής κάρτας (κατά περίπτωση). Στην ψηφιακή κάρτα μέλους μπορεί να αναγράφεται μια ημερομηνία λήξης. Σε αυτήν την περίπτωση, η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μέχρι την εν λόγω ημερομηνία λήξης. Στην ψηφιακή κάρτα μέλους αναγράφεται επίσης η περίοδος ισχύος του επιπέδου μέλους συνδρομής του συγκεκριμένου μέλους. Η ψηφιακή κάρτα μέλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το μέλος που αναφέρεται σε αυτήν. Το όνομα κάθε μέλους πρέπει να συμπληρωθεί στα Αγγλικά, όπως αναγράφεται στο διαβατήριό του. Η ψηφιακή κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική κάρτα και χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς ταυτοποίησης ως μέλους. Η ψηφιακή κάρτα μέλους δεν μεταβιβάζεται και παραμένει πάντα ιδιοκτησία του εκδότη.
 4. Τα Μέλη δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση της συμμετοχής και της ιδιότητας μέλους στο πρόγραμμα επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards της Emirates, μεταξύ άλλων με τις εξής ενέργειες:
  1. Εμπλοκή ή ανάμειξη σε παράνομες δραστηριότητες ή απάτες, ή
  2. Πώληση, εκχώρηση, μεταβίβαση ή απόκτηση, ή προσφορά ή διαφήμιση για την πώληση, εκχώρηση, μεταβίβαση ή απόκτηση Ανταμοιβών, Μιλίων ή άλλων προνομίων που παρέχονται στα μέλη του προγράμματος Emirates Skywards με άλλον τρόπο εκτός από αυτούς που προβλέπονται από τους Κανόνες Προγράμματος.
 5. Σε περίπτωση παράβασης αυτών των Κανόνων Προγράμματος από κάποιο μέλος, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, τυχόν παράβασης της Ρήτρας 2.4 παραπάνω, το πρόγραμμα Emirates Skywards επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απενεργοποιήσει τον Λογαριασμό συμμετοχής στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος. Σε περίπτωση απενεργοποίησης του Λογαριασμού, τα Αχρησιμοποίητα Μίλια διαγράφονται.
 6. Ένα μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει και να απενεργοποιήσει τον Λογαριασμό συμμετοχής στο πρόγραμμα, παρέχοντας σχετική ενημέρωση σε ένα Κέντρο Επικοινωνίας της Emirates ή μέσω της αντίστοιχης ενότητας στην Εφαρμογή της Emirates (έκδοση iOS).
 7. Αν ένα μέλος απενεργοποιήσει τον Λογαριασμό του ή ακυρώσει με άλλο τρόπο τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Emirates Skywards, όλα τα Αχρησιμοποίητα Μίλια του εν λόγω μέλους και τυχόν αχρησιμοποίητες Ανταμοιβές θα διαγραφούν αμέσως, καθιστώντας τες άκυρες και αναποτελεσματικές, και δεν θα πιστωθεί ούτε θα καταβληθεί χρηματική αξία στα εν λόγω μέλη.
 8. Το πρόγραμμα Emirates Skywards μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αναστείλει, να ακυρώσει ή να τερματίσει μια συμμετοχή στο πρόγραμμα ή τον Λογαριασμό ενός μέλους ή/και τα Μίλια που έχουν συγκεντρωθεί ανά πάσα στιγμή, στην οποία περίπτωση τα Αχρησιμοποίητα Μίλια που υπάρχουν στον Λογαριασμό του μέλους μπορεί να ακυρωθούν, ώστε να μην είναι πλέον διαθέσιμα για χρήση από το εν λόγω μέλος και να διαγραφούν οριστικά από τον Λογαριασμό του.
 9. Σε περίπτωση που η Emirates λάβει γνώση του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους, ο Λογαριασμός συμμετοχής στο πρόγραμμα του εν λόγω μέλους θα απενεργοποιηθεί αμέσως. Επιπλέον, σε περίπτωση που το εκλιπόν ή χρεοκοπημένο μέλος είναι επίσης Επικεφαλής Οικογένειας ενός λογαριασμού στο πρόγραμμα Η Οικογένειά Μου, ο συνδεδεμένος λογαριασμός στο πρόγραμμα αυτό θα απενεργοποιηθεί επίσης. Σε περίπτωση απενεργοποίησης, τα Αχρησιμοποίητα Μίλια που υπάρχουν στον ατομικό Λογαριασμό ενός μέλους και, κατά περίπτωση, στον λογαριασμό του στο πρόγραμμα Η Οικογένειά μου (μαζί με τυχόν άλλες παροχές ή προνόμια που είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε από αυτούς τους λογαριασμούς) καθίστανται άκυρα και αναποτελεσματικά. Σε περίπτωση θανάτου ενός μέλους, το πρόγραμμα Emirates Skywards μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να πιστώσει τα Αχρησιμοποίητα Μίλια του εν λόγω εκλιπόντος μέλους στους νόμιμους δικαιούχους του, εφόσον (i) ο Λογαριασμός του εκλιπόντος μέλους ή, κατά περίπτωση, ο λογαριασμός του στο πρόγραμμα Η Οικογένειά μου διέθετε ελάχιστο υπόλοιπο 2.000 Μιλίων κατά τον χρόνο απενεργοποίησης του σχετικού λογαριασμού, και (ii) ο νόμιμος δικαιούχος επικοινωνήσει με την Emirates για να διεκδικήσει τα Αχρησιμοποίητα Μίλια στον Λογαριασμό του εκλιπόντος εντός 6 μηνών από τον θάνατο του σχετικού μέλους. Οποιαδήποτε αίτηση υποβληθεί από ή για λογαριασμό του νόμιμου δικαιούχου για τα Αχρησιμοποίητα Μίλια του εκλιπόντος μέλους θα πρέπει να συνοδεύεται από (i) αντίγραφο πιστοποιητικού θανάτου του εκλιπόντος μέλους, (ii) αντίγραφο της διαθήκης του εκλιπόντος ή της δικαστικής εντολής ή άλλου νομικού εγγράφου που να βεβαιώνει ότι πράγματι ο νόμιμος δικαιούχος έχει δικαιώματα επί των Αχρησιμοποίητων Μιλίων και (iii) οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό έγγραφο μπορεί να ζητηθεί από την Emirates.
 10. Οι Λογαριασμοί των μελών δεν είναι μεταβιβάσιμοι. Ένα μέλος δεν επιτρέπεται να κατέχει περισσότερους από έναν Λογαριασμούς. Όλα τα Μίλια και οι Ανταμοιβές συγκεντρώνονται ή χορηγούνται στο μέλος μέσω του Λογαριασμού του.
 11. Κινήσεις λογαριασμού διατίθενται στο μέλος μέσω του Ιστοτόπου και της Εφαρμογής της Emirates για όσο θεωρείται ενεργό μέλος από την Emirates, και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα Μίλια που έχουν συγκεντρωθεί, εξαργυρωθεί και λήξει. Αν το μέλος πιστεύει ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην κίνηση λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σχετικά με τα Μίλια που έχουν συγκεντρωθεί, εξαργυρωθεί ή λήξει) είναι ανακριβή, τότε πρέπει να ενημερώσει το πρόγραμμα Emirates Skywards αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της σχετικής δραστηριότητας συγκέντρωσης Μιλίων. Αν το μέλος δεν ειδοποιήσει την Emirates για τις όποιες ασυμφωνίες ή αποκλίσεις της κίνησης λογαριασμού εντός του σχετικού χρονικού διαστήματος, τότε τα στοιχεία θα θεωρούνται ότι είναι ορθά και ότι έχουν γίνει αποδεκτά ως έχουν από το μέλος. Εάν ένα μέλος εγείρει μια διαφωνία σχετικά με μια κίνηση λογαριασμού, η Emirates μπορεί να ζητήσει από το εν λόγω μέλος να προσκομίσει δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα, όπως κρίνει απαραίτητο η ίδια κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
 12. Αν ένα μέλος αλλάξει το νόμιμο όνομά του, τότε θα πρέπει (i) να ειδοποιήσει αμέσως το πρόγραμμα Emirates Skywards σχετικά με αυτήν την αλλαγή εγγράφως και (ii) να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από την Emirates, προκειμένου να αποδείξει την αλλαγή του ονόματος. Η Emirates ενδέχεται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία ενός μέλους προκειμένου να επαληθεύσει τον Λογαριασμό του. Το νέο όνομα του μέλους πρέπει να αντιστοιχεί στο όνομά του όπως αναγράφεται στο διαβατήριό του.
 13. Η καταβολή των φόρων, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων που προκύπτουν (i) από τη συγκέντρωση Μιλίων ή (ii) την παραλαβή και χρήση Ανταμοιβών από τα μέλη αποτελεί ευθύνη του κάθε μέλους και πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε Ανταμοιβής. Το πρόγραμμα Emirates Skywards δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διασφάλιση σχετικά με αυτούς τους φόρους, τα τέλη ή τις λοιπές υποχρεώσεις.
 14. Μέλη ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν ορισμένες συναλλαγές (όπως αγορά και μεταφορά Μιλίων Skywards και εξαργύρωση Ανταμοιβών) στον Ιστότοπο ή μέσω της Εφαρμογής της Emirates.
 15. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη αξία και ακεραιότητα του προγράμματος Emirates Skywards για τα μέλη, η Emirates παρακολουθεί συνεχώς τη δραστηριότητα συγκέντρωσης Μιλίων σε σχέση με το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Emirates Skywards δύναται να διενεργήσει έλεγχο στον Λογαριασμό ενός μέλους για οποιονδήποτε λόγο, όπως καθορίζεται από την Emirates κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Κατά τη διάρκεια του εν λόγω ελέγχου, ο Λογαριασμός του μέλους (και οποιοσδήποτε συνδεδεμένος λογαριασμός στο πρόγραμμα Η Οικογένειά μου) δεν θα είναι διαθέσιμος για χρήση, ενώ το μέλος δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από τυχόν Ανταμοιβές ούτε να εξαργυρώσει Μίλια με άλλο τρόπο. Αν διενεργήσει σχετικό έλεγχο σε έναν Λογαριασμό, η Emirates (i) θα ειδοποιήσει το σχετικό μέλος ότι διενεργείται ο εν λόγω έλεγχος και (ii) μπορεί να ζητήσει από το μέλος να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες, όπως μπορεί να κρίνει απαραίτητο η ίδια (κατά τη διακριτική της ευχέρεια), προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο (η "Ειδοποίηση Ελέγχου"), ενώ το μέλος θα πρέπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε σχετική Ειδοποίηση Ελέγχου από την Emirates εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται σε αυτήν. Αν (i) ένα μέλος δεν ανταποκριθεί στην Ειδοποίηση Ελέγχου προς ικανοποίηση της Emirates, (ii) δεν ανταποκριθεί σε μια Ειδοποίηση Ελέγχου εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της εν λόγω Ειδοποίησης Ελέγχου, (iii) ή η Emirates εντοπίσει τυχόν ανησυχητικά ζητήματα (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, τυχόν δόλιας δραστηριότητας ή Κατάχρησης του Προγράμματος) κατά τον έλεγχο του Λογαριασμού, η Emirates θα μπορεί να απενεργοποιήσει αμέσως τον Λογαριασμό του εν λόγω μέλους. Σε περίπτωση απενεργοποίησης του Λογαριασμού, όλα τα Αχρησιμοποίητα Μίλια ακυρώνονται και δεν θα πιστωθεί ούτε θα καταβληθεί χρηματική αξία στα σχετικά μέλη.

3. Skysurfers του προγράμματος Skywards

 1. Τα μέλη ηλικίας μεταξύ 2 και 17 ετών γίνονται αυτομάτως μέλη Skysurfers του προγράμματος Skywards. 
 2. Μόλις ένα μέλος Skysurfer γίνεται 18 ετών, του παρέχεται η δυνατότητα να μετατρέψει τον Λογαριασμό του σε ατομικό Λογαριασμό που τον διαχειρίζεται αποκλειστικά το εν λόγω Μέλος, οπότε ο αρχικός γονέας/κηδεμόνας δεν έχει πλέον πρόσβαση στον Λογαριασμό του Μέλους. Για να ολοκληρωθεί η μετατροπή, το Μέλος θα πρέπει να καλέσει το Κέντρο Επικοινωνίας της Emirates ή να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία live chat στον Ιστότοπο. Το Μέλος θα πρέπει να αναφέρει στον αρμόδιο υπάλληλο του Κέντρου Επικοινωνίας της Emirates (i) τον αριθμό του Λογαριασμού του ως μέλους του προγράμματος και (ii) μια νέα μοναδική διεύθυνση email για τον Λογαριασμό, προκειμένου να επαναρυθμιστεί ο κωδικός πρόσβασης του Λογαριασμού και να δημιουργηθούν τα νέα διαπιστευτήρια σύνδεσης του Λογαριασμού.
 3. Τα μέλη Skysurfers υπόκεινται στους παρόντες Κανόνες Προγράμματος και μπορεί να χρειαστεί να συνοδεύονται από κάποιο ενήλικο μέλος όταν κάνουν χρήση ορισμένων προνομίων, όπως της πρόσβασης σε σαλόνια αναμονής ή των υπηρεσιών μεταφοράς με προσωπικό οδηγό.
 4. Τα μέλη Skysurfers συγκεντρώνουν Μίλια Skywards από όλες τις πτήσεις της Emirates και της flydubai. Τα μέλη Skysurfers (μέσω του γονέα/κηδεμόνα τους) μπορούν επίσης να εξαργυρώσουν Μίλια Skywards για αναβαθμίσεις σε Πτήσεις της Emirates πριν από το check in στο αεροδρόμιο εκ μέρους του μέλους Skysurfer. Οι γονείς ή/και οι κηδεμόνες του μέλους Skysurfer μπορούν να εξαργυρώσουν τα Μίλια Skywards για όλες τις Πτήσεις της Emirates και άλλες συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες.
 5. Με την επιφύλαξη της Ρήτρας 3.6 κατωτέρω, από την 1η Απριλίου 2024, τα Μίλια Skywards που υπάρχουν στον Λογαριασμό ενός Skysurfer δεν θα έχουν πλέον ημερομηνία λήξης. Μόλις ένας Skysurfer γίνει 18 ετών, όλα τα Μίλια Skywards που υπάρχουν στον Λογαριασμό του κατά την ημερομηνία των 18ων γενεθλίων του θα λήξουν την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο θα γίνει 21 ετών. Τα Μίλια Skywards που συγκεντρώνονται σε έναν Λογαριασμό κατά ή μετά τα 18α γενέθλια ενός Skysurfer λήγουν σύμφωνα με τη Ρήτρα 9.1 των Κανόνων του Προγράμματος.
 6. Η πολιτική Covid-19 του προγράμματος Skywards της Emirates σχετικά με τη λήξη των μιλίων δεν ισχύει πλέον. Τυχόν Μίλια Skywards που υπάρχουν σε λογαριασμό Skysurfers και τα οποία είχαν επανέλθει ή παραταθεί ως προς τη λήξη τους στο πλαίσιο της εν λόγω πολιτικής, δεν παρατείνονται ως προς τη λήξη τους και δεν επανέρχονται πλέον. Τα εν λόγω Μίλια Skywards θα λήξουν σύμφωνα με τη δηλωμένη ημερομηνία λήξης τους. Δεν ισχύει για αυτά η πολιτική μη λήξης που ορίζεται στη Ρήτρα 3.5 ανωτέρω. 
 7. Τα μέλη Skysurfers απολαμβάνουν ορισμένα προνόμια (όπως επιπλέον επιτρεπόμενο όριο αποσκευών και check-in κατά προτεραιότητα) με βάση το Επίπεδο Μέλους Συνδρομής που διαθέτουν.

4. Διαχείριση λογαριασμού

 1. Τα μέλη μπορούν να ορίσουν έναν "ΣυντονιστήΤαξιδιού (ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών) για τον Λογαριασμό τους, επικοινωνώντας εγγράφως με ένα Κέντρο Επικοινωνίας της Emirates ή μέσω υποβολής από το μέλος στον Ιστότοπο. Οι Συντονιστές Ταξιδιού θα μπορούν να διαχειρίζονται πτυχές του Λογαριασμού του εν λόγω μέλους εκ μέρους αυτού και, μέσω ενός Κέντρου Επικοινωνίας της Emirates, θα έχουν τη δυνατότητα (εκ μέρους του σχετικού μέλους):
  1. Να αποκτούν πρόσβαση σε και να λαμβάνουν πληροφορίες από τον Λογαριασμό του μέλους.
  2. Να διεκδικούν Ανταμοιβές.
  3. Να τροποποιούν τυχόν στοιχεία Λογαριασμού που τηρούνται από την Emirates σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Emirates Skywards.
 2. Όταν ένα άτομο αποδέχεται τον διορισμό του ως Συντονιστή Ταξιδιού, συμφωνεί ότι θα δεσμεύεται από και θα συμμορφώνεται με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος. Όλες οι ενέργειες του Συντονιστή Ταξιδιού που σχετίζονται με τον Λογαριασμό ενός μέλους πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος. Όλες οι ενέργειες που πραγματοποιεί ο Συντονιστής Ταξιδιού στον Λογαριασμό θα θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται για λογαριασμό του σχετικού μέλους και τα μέλη θα φέρουν την ευθύνη για οποιαδήποτε Κατάχρηση του Προγράμματος από τον Συντονιστή Ταξιδιού.
 3. Πριν από τον διορισμό, οι Συντονιστές Ταξιδιού πρέπει να υποβάλουν στην Emirates αποδεικτικά ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ο Συντονιστής Ταξιδιού και το μέλος εγγυώνται και δηλώνουν στην Emirates ότι όλες οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν σχετικά με την ταυτότητα του Συντονιστή Ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας) είναι αληθείς και ακριβείς, και ότι θα συνεχίσουν να είναι αληθείς και ακριβείς για όλο το χρονικό διάστημα που ο Συντονιστής Ταξιδιού θα φέρει αυτήν την ιδιότητα στον Λογαριασμό του μέλους. Η παροχή τυχόν ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών θα οδηγήσει σε ανάκληση του διορισμού του Συντονιστή Ταξιδιού από την Emirates. Αν ένα μέλος ή ο Συντονιστής Ταξιδιού του αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του όπως ορίζονται στην παρούσα ρήτρα 4, η Emirates θα μπορεί να απενεργοποιήσει αμέσως τον Λογαριασμό του μέλους.
 4. Αν η Emirates αποφασίσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι οι δραστηριότητες του Συντονιστή Ταξιδιού ενός μέλους αποτελούν Κατάχρηση του Προγράμματος, το πρόγραμμα Emirates Skywards διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον Λογαριασμό του μέλους σύμφωνα με τη Ρήτρα 21.2 (Ευθύνη) ή/και να ανακαλέσει τον διορισμό του Συντονιστή Ταξιδιού.
 5. Αν ο Συντονιστής Ταξιδιού δεν είναι μέλος του προγράμματος, δεν έχει δικαίωμα στις παροχές ή στα προνόμια που απορρέουν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Emirates Skywards.

5. Επίπεδο Μέλους

 1. Κατά τον καθορισμό του κατά πόσο ένα μέλος (i) πρόκειται να λάβει αναβάθμιση του Επιπέδου Μέλους Συνδρομής, (ii) θα διατηρήσει το τρέχον Επίπεδο Μέλους Συνδρομής, ή (iii) θα υποβαθμιστεί στο προηγούμενο Επίπεδο Μέλους Συνδρομής, το εν λόγω μέλος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις καταλληλότητας και επιλεξιμότητας για τη σχετική Περίοδο Επιπέδου Μέλους Συνδρομής και Περίοδο Αναβάθμισης Επιπέδου Μέλους Συνδρομής (κατά περίπτωση) (οι "Απαιτήσεις Επιπέδου Μέλους Συνδρομής"):
  • Απαιτήσεις για το Silver Επίπεδο Μέλους Συνδρομής:
   1. Συγκέντρωση τουλάχιστον 25.000 Μιλίων Αναβάθμισης, ή
   2. Αξιοποίηση τουλάχιστον 25 Επιλέξιμων Πτήσεων (εξαιρουμένων, ωστόσο, τυχόν πτήσεων όπου το εισιτήριο χορηγήθηκε μέσω Ανταμοιβής).
  • Απαιτήσεις για το Gold Επίπεδο Μέλους Συνδρομής:
   1. Συγκέντρωση τουλάχιστον 50.000 Μιλίων Αναβάθμισης, ή
   2. Αξιοποίηση τουλάχιστον 50 Επιλέξιμων Πτήσεων (εξαιρουμένων, ωστόσο, τυχόν πτήσεων όπου το εισιτήριο χορηγήθηκε μέσω Ανταμοιβής).
  • Απαιτήσεις για το Platinum Επίπεδο Μέλους Συνδρομής:
   1. Συγκέντρωση τουλάχιστον 150.000 Μιλίων Αναβάθμισης, ΚΑΙ
   2. Αξιοποίηση τουλάχιστον 1 Επιλέξιμης Πτήσης σε Διακεκριμένη Θέση ή Πρώτη Θέση (εξαιρουμένων, ωστόσο, τυχόν πτήσεων όπου η αγορά του σχετικού εισιτηρίου Διακεκριμένης/Πρώτης Θέσης πραγματοποιήθηκε μέσω του Cash+Miles ή χορηγήθηκε μέσω Ανταμοιβής).
 2. Το Επίπεδο Μέλους Συνδρομής ισχύει μόνο για τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου Επιπέδου Μέλους Συνδρομής ενός μέλους. Αν ένα μέλος δεν καταφέρει να εκπληρώσει τις σχετικές Απαιτήσεις Επιπέδου Μέλους Συνδρομής κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης Περιόδου Επιπέδου Μέλους Συνδρομής, τότε θα υποβαθμιστεί στο προηγούμενο Επίπεδο Μέλους Συνδρομής.
 3. Τυχόν Μίλια Αναβάθμισης που συγκεντρώθηκαν ή Επιλέξιμες Πτήσεις που αξιοποιήθηκαν καθ’ υπέρβαση των Απαιτήσεων Επιπέδου Μέλους Συνδρομής σε οποιαδήποτε Περίοδο Επιπέδου Μέλους Συνδρομής ή Περίοδο Αναβάθμισης Επιπέδου Μέλους Συνδρομής δεν θα μεταφέρονται ούτε θα συνυπολογίζονται σε οποιαδήποτε επακόλουθη Περίοδο Επιπέδου Μέλους Συνδρομής ή Περίοδο Αναβάθμισης Επιπέδου Μέλους Συνδρομής (κατά περίπτωση).
 4. Τα Platinum, Gold και Silver μέλη συγκεντρώνουν Μπόνους Μίλια Αναβάθμισης με τους εξής συντελεστές:
  1. Platinum Μέλη = 100% των Βασικών Μιλίων που συγκεντρώθηκαν
  2. Gold Μέλη = 75% των Βασικών Μιλίων που συγκεντρώθηκαν
  3. Silver Μέλη = 30% των Βασικών Μιλίων που συγκεντρώθηκαν
 5. Τα Μπόνους Μίλια Αναβάθμισης συνυπολογίζονται μόνο στο συνολικό υπόλοιπο Μιλίων Skywards και όχι στο συνολικό υπόλοιπο Μιλίων Αναβάθμισης ενός μέλους.
 6. Οι Απαιτήσεις Επιπέδου Μέλους Συνδρομής (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του αριθμού Μιλίων Αναβάθμισης και των Επιλέξιμων Πτήσεων) που απαιτούνται για οποιοδήποτε Επίπεδο Μέλους Συνδρομής μπορούν να τροποποιηθούν από την Emirates ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, αλλά η Emirates πρέπει να γνωστοποιήσει τις σχετικές αλλαγές μέσω των παρόντων Κανόνων Προγράμματος, του Ιστότοπου ή της Εφαρμογής της Emirates κατά τον χρόνο της αντίστοιχης αλλαγής.
 7. Αν ένα μέλος θεωρηθεί κατάλληλο για ή λάβει ένα Επίπεδο Μέλους Συνδρομής λόγω (i) σφάλματος ή λάθους, (ii) δυσλειτουργίας συστήματος ή (iii) Κατάχρησης του Προγράμματος, η Emirates μπορεί να παρακρατήσει οποιαδήποτε αναβάθμιση Επιπέδου Μέλους Συνδρομής ή να υποβαθμίσει το μέλος σε χαμηλότερο Επίπεδο Μέλους Συνδρομής, αναλόγως.
 8. Η Emirates μπορεί να δημιουργήσει νέα ή να κάνει αλλαγές στα υπάρχοντα Επίπεδα Μέλους Συνδρομής κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

6. Προνόμια και οφέλη επιπέδων μέλους

 1. ΠροχωρημένηΕπιλογή Θέσης  
  Τα μέλη μπορεί να δικαιούνται δωρεάν προχωρημένη επιλογή θέσης σε Πτήσεις της Emirates βάσει του Επιπέδου Μέλους Συνδρομής τους κατά την ημερομηνία ταξιδιού. Τα σχετικά προνόμια προχωρημένης επιλογής θέσης για κάθε Επίπεδο Μέλους Συνδρομής είναι αναρτημένα εδώ(Ανοίγει σελίδα στην ίδια καρτέλα). Όλοι οι όροι που ισχύουν για την προχωρημένη κράτηση και επιλογή θέσης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ(Ανοίγει σελίδα στην ίδια καρτέλα), ισχύουν για τα μέλη που επωφελούνται από τα προνόμια προχωρημένης επιλογής θέσης.

 2. Δωρεάν check‑in από το σπίτι (μόνο για Platinum): Το δωρεάν check‑in από το σπίτι (η "Υπηρεσία(-ες) Check-in") διατίθεται σε Platinum μέλη που ταξιδεύουν σε οποιαδήποτε καμπίνα σε μια Πτήση της Emirates που αναχωρεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι και παρέχεται από την Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C ("DUBZ"). Τα Platinum μέλη που επωφελούνται από τις Υπηρεσίες Check-in υπόκεινται σε τυχόν εξαιρέσεις βάσει των παρόντων Κανόνων Προγράμματος, καθώς και στους ακόλουθους όρους:
  1. Τα Platinum μέλη μπορούν να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών Check-in για τους ίδιους και για μέχρι τέσσερις συνταξιδιώτες. Οι συνταξιδιώτες πρέπει να ταξιδεύουν στην ίδια Πτήση της Emirates με το Platinum μέλος και το check‑in πρέπει να γίνεται στην ίδια διεύθυνση με το Platinum μέλος. Το Platinum μέλος πρέπει να πληρώσει για κάθε επιπλέον συνταξιδιώτη και για κάθε επιπλέον αποσκευή που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο.
  2. Η παροχή των Υπηρεσιών διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προμηθευτή, Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C (ο "Προμηθευτής Check-in"). Οι όροι και προϋποθέσεις παρατίθενται στη διεύθυνση https://dubz.com/pages/service-terms-conditions(Ανοίγει εξωτερικός ιστότοπος σε νέα καρτέλα) ("Όροι και προϋποθέσεις DUBZ").
  3. Τα Platinum μέλη μπορούν να κάνουν κράτηση των Υπηρεσιών Check-in τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την αναχώρηση της Πτήσης της Emirates με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
   1. Κέντρα Επικοινωνίας της Emirates στο τηλέφωνο 600 555555,
   2. Ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας check in στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της DUBZ, ή
   3. Τηλεφωνικό κέντρο της DUBZ στον αριθμό +971 4 872 8487.
  4. Μετά την κράτηση των Υπηρεσιών Check-in, οι εν λόγω Υπηρεσίες μπορούν να προγραμματιστούν μεταξύ 48 και 6 ωρών πριν από την αναχώρηση της Πτήσης της Emirates. Κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης περιόδου check-in, ένας υπάλληλος της υπηρεσίας check-in θα έρθει στο σπίτι, στο ξενοδοχείο ή στο γραφείο του Platinum μέλους για να κάνει τα εξής:
   1. Να ελέγξει τα ταξιδιωτικά έγγραφα του επιβάτη.
   2. Να ζυγίσει και να τοποθετήσει ετικέτες στις αποσκευές του επιβάτη.
   3. Να εκτυπώσει τις κάρτες επιβίβασης του επιβάτη.
   4. Να παραδώσει τις αποσκευές του επιβάτη στην Πτήση της Emirates.
  5. Ακυρώσεις. Αν ένα Platinum μέλος επιθυμεί να ακυρώσει μια Υπηρεσία Check-in για την οποία έχει κάνει κράτηση, πρέπει να το κάνει τουλάχιστον 4 ώρες πριν από την προγραμματισμένη περίοδο check-in. Η ακύρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
   1. Τηλεφωνικό κέντρο της DUBZ στον αριθμό +971 4 872 8487, ή
   2. Κέντρο Επικοινωνίας της Emirates στο τηλέφωνο 600 555555.
  6. Εξαιρέσεις. Οι Υπηρεσίες Check-in δεν είναι διαθέσιμες εάν το Platinum μέλος:
   1. Ταξιδεύει με εισιτήριο που εξοφλήθηκε εξ ολοκλήρου με Μίλια Skywards. Για λόγους σαφήνειας, τα εισιτήρια που αγοράζονται μέσω Cash+Miles μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας.
   2. Ταξιδεύει με απευθείας πτήση στο Τελ Αβίβ ή στις ΗΠΑ (εκτός εάν η πτήση είναι μέσω Μιλάνου και Αθήνας).
   3. Ταξιδεύει με Πτήση Κοινού Κώδικα.
   4. Ταξιδεύει με AVIH (Animal Vivant in Hold).
   5. Ταξιδεύει με πυροβόλα όπλα (WEAP) (Όπλα, πυροβόλα όπλα ή πυρομαχικά που μεταφέρονται ως παραδοτέες αποσκευές).
   6. Ταξιδεύει με πελάτες MEDA (πελάτες με ιατρική άδεια).
   7. Ταξιδεύει με εισιτήρια για ταξιδιωτικούς πράκτορες ή υπαλλήλους αεροπορικών εταιρειών (π.χ. εισιτήρια ID/AD) ή εκπτωτικά εισιτήρια.
   8. Υπόκειται σε οποιεσδήποτε άλλες εξαιρέσεις όπως ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις της DUBZ.
  7. Ευθύνη. Αναφορικά με οποιεσδήποτε Υπηρεσίες Check-in, τα Platinum μέλη αποδέχονται και συμφωνούν ότι οι Υπηρεσίες Check-in παρέχονται από την DUBZ, η οποία αποτελεί τρίτο μέρος, και η DUBZ φέρει την πλήρη ευθύνη για την παροχή όλων των Υπηρεσιών Check-in. Οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει σε σχέση με τις Υπηρεσίες Check-in θα είναι μεταξύ του επωφελούμενου Platinum μέλους και της DUBZ, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της DUBZ. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Emirates αποποιείται οποιαδήποτε και πάσα ευθύνη που προκύπτει σε σχέση με τις Υπηρεσίες Check-in. Όλες οι αξιώσεις ή τα παράπονα των Platinum μελών που σχετίζονται με τυχόν αστοχία της DUBZ ή σφάλματα στις Υπηρεσίες Check-in θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στην DUBZ.
  8. Κατά τη διαδικασία χρήσης των Υπηρεσιών Check-in, τα Platinum μέλη ενδέχεται να δουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε πλατφόρμες που περιλαμβάνουν συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων, οι οποίοι ελέγχονται και διατηρούνται από τρίτα μέρη. Η ύπαρξη οποιουδήποτε συνδέσμου προς άλλους ιστοτόπους δεν συνιστά έγκριση των εν λόγω ιστοτόπων από την Emirates και τα Platinum μέλη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η Emirates δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπόλογη για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ιστοτόπων τρίτων.
  9. Γενικά: Οι παρόντες Κανόνες Προγράμματος αποσκοπούν να συμπεριλάβουν τις ισχύουσες διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων της DUBZ, στον βαθμό που αφορούν τις παρεχόμενες Υπηρεσίες. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ των παρόντων Κανόνων Προγράμματος και των Όρων και Προϋποθέσεων της DUBZ, υπερισχύουν οι παρόντες Κανόνες Προγράμματος.

 3. Δωρεάν πρόσβαση στα σαλόνια αναμονής.

  1. Πτήσεις Emirates 
   Τα μέλη μπορεί να δικαιούνται δωρεάν πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής όταν χρησιμοποιούν Πτήσεις της Emirates, βάσει του Επιπέδου Μέλους Συνδρομής τους κατά την ημέρα του ταξιδιού. Η επιλεξιμότητα κάθε Επιπέδου Μέλους Συνδρομής όσον αφορά την πρόσβαση στα σαλόνια αναμονής της Emirates παρατίθεται εδώ(Ανοίγει σελίδα στην ίδια καρτέλα). Όλοι οι όροι που ισχύουν για την πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής της Emirates, συμπεριλαμβανομένων όσων παρατίθενται εδώ(Ανοίγει σελίδα στην ίδια καρτέλα), ισχύουν για τα μέλη που επωφελούνται από τα προνόμια πρόσβασης σε σαλόνια αναμονής της Emirates. Τα προαναφερθέντα προνόμια πρόσβασης σε σαλόνια αναμονής είναι διαθέσιμα για τα μέλη μόνο όταν συνεχίζουν το ταξίδι τους με μια Πτήση της Emirates ή μια Πτήση Κοινού Κώδικα της Qantas. Μόνο τα άτομα που ταξιδεύουν με την ίδια Πτήση της Emirates ή Πτήση Κοινού Κώδικα της Qantas όπως το μέλος μπορούν να καθοριστούν ως συνταξιδιώτες από το μέλος προκειμένου να επωφεληθούν από τα εν λόγω προνόμια πρόσβασης σε σαλόνια αναμονής. Η πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής δεν διατίθεται σε μέλη ή συνταξιδιώτες που ταξιδεύουν με εισιτήρια για ταξιδιωτικούς πράκτορες, προσωπικό ή υπαλλήλους αεροπορικών εταιρειών (π.χ. εισιτήρια ID/AD).

  2. Πτήσεις της flydubai 
   Τα Gold και Platinum μέλη (βάσει του Επιπέδου Μέλους Συνδρομής τους κατά την ημέρα του ταξιδιού) μπορεί να δικαιούνται δωρεάν πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής της Emirates ή/και της flydubai όταν χρησιμοποιούν Πτήσεις της flydubai, όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα. Όλοι οι όροι που ισχύουν για την πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής της flydubai ισχύουν και για τα μέλη που επωφελούνται από τα προνόμια πρόσβασης σε σαλόνια αναμονής. Τα προαναφερθέντα προνόμια πρόσβασης στα σαλόνια αναμονής είναι διαθέσιμα για τα μέλη μόνο όταν συνεχίζουν το ταξίδι τους με μια Πτήση της flydubai. Μόνο τα άτομα που ταξιδεύουν με την ίδια Πτήση της flydubai όπως το μέλος μπορούν να καθοριστούν ως συνταξιδιώτες από το μέλος, προκειμένου να επωφεληθούν από τα εν λόγω προνόμια πρόσβασης σε σαλόνια αναμονής. Η πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής δεν διατίθεται σε μέλη και συνταξιδιώτες που ταξιδεύουν με εισιτήρια για ταξιδιωτικούς πράκτορες, προσωπικό ή υπαλλήλους αεροπορικών εταιρειών (π.χ. εισιτήρια ID/AD). Η Emirates διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει αυτό το προνόμιο Συνεργαζόμενης Εταιρείας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στα μέλη.

   ΣαλόνιΕπίπεδο Μέλους ΣυνδρομήςΔωρεάν Συνταξιδιώτης
   Σαλόνι Διακεκριμένης Θέσης της flydubai στον Τερματικό Αεροσταθμό 2 του DXBGold & PlatinumΜη διαθέσιμο
   Σαλόνι Διακεκριμένης Θέσης της Emirates στον Τερματικό Αεροσταθμό 3 του DXB, Πτέρυγα Β & Γ (βάσει της πύλης αναχώρησης)Gold1 ενήλικας ή παιδί
   Σαλόνι Πρώτης Θέσης της Emirates στον Τερματικό Αεροσταθμό 3 του DXB, Πτέρυγα Β & Γ (βάσει της πύλης αναχώρησης)Platinum1 ενήλικας και 2 παιδιά κάτω των 17 ετών
   Σαλόνια της flydubai εκτός του ΝτουμπάιGold & PlatinumΜη διαθέσιμο                                        

  3. Σαλόνι Maple Leaf της Air Canada 
   Τα Gold και Platinum μέλη (βάσει του Επιπέδου Μέλους Συνδρομής τους κατά την ημέρα του ταξιδιού) μπορεί να δικαιούνται δωρεάν πρόσβαση στο σαλόνι αναμονής Maple Leaf της Air Canada κατά την αναχώρηση ή ανταπόκριση με μια πτήση που εκτελείται από την Air Canada ή μια Πτήση της Emirates μεταξύ του Ντουμπάι και του Καναδά (μόνο για το Τορόντο και το Μόντρεαλ), όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα. Όλοι οι όροι που ισχύουν για την πρόσβαση στο σαλόνι αναμονής Maple Leaf της Air Canada(Ανοίγει εξωτερικός ιστότοπος σε νέα καρτέλα) ισχύουν για τα Μέλη που επωφελούνται από τα εν λόγω προνόμια πρόσβασης σε σαλόνια αναμονής. Μόνο τα άτομα που ταξιδεύουν με την ίδια πτήση όπως το μέλος μπορούν να καθοριστούν ως συνταξιδιώτες από αυτό προκειμένου να επωφεληθούν από τα προνόμια πρόσβασης στο σαλόνι αναμονής Maple Leaf της Air Canada. Η πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής δεν διατίθεται σε μέλη και συνταξιδιώτες που ταξιδεύουν με εισιτήρια για ταξιδιωτικούς πράκτορες, προσωπικό ή υπαλλήλους αεροπορικών εταιρειών (π.χ. εισιτήρια ID/AD). Η Emirates διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει αυτό το προνόμιο Συνεργαζόμενης Εταιρείας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στα μέλη.

   ΣαλόνιΕπίπεδο Μέλους ΣυνδρομήςΔωρεάν Συνταξιδιώτης
   Σαλόνι Maple Leaf της Air Canada στο Τορόντο και στο ΜόντρεαλGold1 ενήλικας ή παιδί
   Σαλόνι Maple Leaf της Air Canada στο Τορόντο και στο ΜόντρεαλPlatinum1 ενήλικας και 2 παιδιά (κάτω των 17 ετών)

  4. Σαλόνια Qantas 
   Τα Gold και Platinum μέλη (βάσει του Επιπέδου Μέλους Συνδρομής τους κατά την ημέρα του ταξιδιού) μπορεί να δικαιούνται δωρεάν πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής της Qantas όταν ταξιδεύουν με μια πτήση που εκτελείται από την Qantas (συμπεριλαμβανομένης της ανταπόκρισης από/προς μια Πτήση της Emirates), όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα. Όλοι οι όροι που ισχύουν για την πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής της Qantas(Ανοίγει εξωτερικός ιστότοπος σε νέα καρτέλα) ισχύουν για τα Μέλη που επωφελούνται από τα εν λόγω προνόμια πρόσβασης σε σαλόνια αναμονής. Μόνο τα άτομα που ταξιδεύουν με την ίδια πτήση της Qantas όπως το μέλος μπορούν να καθοριστούν ως συνταξιδιώτες από το μέλος προκειμένου να επωφεληθούν από τα προνόμια πρόσβασης σε σαλόνια αναμονής της Qantas. Η πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής δεν διατίθεται σε μέλη και συνταξιδιώτες που ταξιδεύουν με εισιτήρια για ταξιδιωτικούς πράκτορες, προσωπικό ή υπαλλήλους αεροπορικών εταιρειών (π.χ. εισιτήρια ID/AD). Η Emirates διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει αυτό το προνόμιο Συνεργαζόμενης Εταιρείας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στα μέλη.

   Ταξίδια εσωτερικού - Πτήσεις που εκτελούνται από την Qantas
   ΣαλόνιΕπίπεδο Μέλους ΣυνδρομήςΔωρεάν Συνταξιδιώτης
   Σαλόνια Qantas ClubGold1 ενήλικας
   Σαλόνια Qantas ClubPlatinum1 ενήλικας και 2 παιδιά (κάτω των 17 ετών)
   Σαλόνια για πτήσεις εσωτερικού της QantasPlatinum1 ενήλικας και 2 παιδιά (κάτω των 17 ετών)
   Ταξίδια εξωτερικού – Πτήσεις που εκτελούνται από την Qantas
   ΣαλόνιΕπίπεδο Μέλους ΣυνδρομήςΔωρεάν Συνταξιδιώτης
   Σαλόνια Διακεκριμένης Θέσης για διεθνείς πτήσεις της Qantas στην Αυστραλία, στην Ευρώπη και στην ΑσίαGold1 ενήλικας
   Σαλόνια Διακεκριμένης Θέσης για διεθνείς πτήσεις της Qantas στην Αυστραλία, στην Ευρώπη και στην ΑσίαPlatinum1 ενήλικας και 2 παιδιά (κάτω των 17 ετών)
   Σαλόνια Πρώτης Θέσης για διεθνείς πτήσεις της Qantas στην Αυστραλία, στην Ευρώπη και στην Ασία (κατά περίπτωση)Platinum1 ενήλικας και 2 παιδιά (κάτω των 17 ετών)

 4. Επί πληρωμή πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής της Emirates στο Ντουμπάι και σε επιλεγμένα διεθνή αεροδρόμια
  Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τα μέλη μπορούν να καταβάλλουν αντίτιμο για πρόσθετη πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) και σε επιλεγμένα διεθνή αεροδρόμια, όπως ορίζεται εδώ(Ανοίγει σελίδα στην ίδια καρτέλα), σύμφωνα με τους Όρους και προϋποθέσεις(Ανοίγει σελίδα στην ίδια καρτέλα) για την επί πληρωμή πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής. Το κόστος(Ανοίγει σελίδα στην ίδια καρτέλα) της επί πληρωμή πρόσβασης σε σαλόνια αναμονής καθορίζεται ανά διαστήματα από την Emirates.

 5. Τα βρέφη κάτω των 2 ετών, τα οποία συνοδεύονται από ένα μέλος που έχει πρόσβαση σε ένα σαλόνι αναμονής της Emirates (είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν), θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στο σαλόνι. Τα μέλη που επέλεξαν να πληρώσουν για πρόσβαση σε ένα σαλόνι αναμονής πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι οφειλόμενες πληρωμές έχουν καταβληθεί στο προσωπικό του σαλονιού πριν από την είσοδο (και για τυχόν χρεώσεις υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής, κατά την έξοδο από το σχετικό σαλόνι της Emirates). Η πρόσβαση των μελών στα σαλόνια της Emirates υπόκειται σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και τους κώδικες δεοντολογίας που μπορεί να ισχύουν για την πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κανόνων που αφορούν το ελάχιστο ηλικιακό όριο, τη μη αποδεκτή συμπεριφορά και ένδυση, όπως καθορίζεται κατά καιρούς από την Emirates κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια (ή όπως καθορίζεται από τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες της Emirates, κατά περίπτωση). Μάθετε περισσότερα για την πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής.(Ανοίγει σελίδα στην ίδια καρτέλα)

 6. Η Emirates διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναστείλει ή να ανακαλέσει τα προνόμια πρόσβασης σε σαλόνια αναμονής της Emirates από ένα μέλος, σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς, απάτης ή κακής χρήσης σε σχέση με τα προνόμια πρόσβασης σε σαλόνια αναμονής της Emirates ή τις εγκαταστάσεις τους.

 7. Τα μέλη που κάνουν χρήση των προνομίων πρόσβασης σε σαλόνια αναμονής της Emirates πρέπει να είναι ευπαρουσίαστα και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ενδυματολογικού κώδικα, όπως καθορίζεται από την Emirates κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η Emirates διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ενός μέλους στα σαλόνια της σε περίπτωση που:
  • Το μέλος συμπεριφέρεται με ενοχλητικό, επιθετικό ή προσβλητικό τρόπο απέναντι στο προσωπικό ή σε άλλους πελάτες.
  • Το μέλος δεν συμμορφώνεται με κάποιο αίτημα ή εντολή του προσωπικού της Emirates.
  • Το μέλος κάνει μη υποχρεωτικές προσαρμογές στο δρομολόγιο του ταξιδιού του, ενώ βρίσκεται στο σαλόνι της Emirates, οι οποίες παρατείνονται περισσότερο από τέσσερις ώρες μετά την αρχική προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης του.

 8. Προνόμια Επιτρεπόμενου Ορίου Αποσκευών βάσει του Επιπέδου Μέλους
   
  Διατίθενται επιπλέον επιτρεπόμενα όρια αποσκευών σε Platinum, Gold και Silver μέλη που ταξιδεύουν με Πτήσεις της Emirates και της flydubai. Τα προνόμια επιπλέον επιτρεπόμενου ορίου αποσκευών διαφέρουν για Πτήσεις της Emirates και της flydubai, ενώ ποικίλλουν ανάλογα με τον προορισμό στον οποίο ταξιδεύει το μέλος, καθώς για ορισμένες διαδρομές το επιτρεπόμενο όριο υπολογίζεται βάσει βάρους (το συνολικό βάρος), ενώ σε άλλες βάσει αριθμού τεμαχίων (τον συνολικό αριθμό αποσκευών). Ο ακόλουθος πίνακας προσδιορίζει τα σχετικά επιτρεπόμενα όρια:

  Επιπλέον Επιτρεπόμενο Όριο Παραδοτέων Αποσκευών ανά Επίπεδο Μέλους Συνδρομής
  Επίπεδο Μέλους ΣυνδρομήςΔιαδρομές με επιτρεπόμενο όριο βάσει αριθμού τεμαχίων της IATA στην Οικονομική και στην Premium Οικονομική θέση σε Πτήσεις της EmiratesΔιαδρομές με επιτρεπόμενο όριο βάσει αριθμού τεμαχίων της IATA στη Διακεκριμένη και στην Πρώτη θέση σε Πτήσεις της EmiratesΔιαδρομές με επιτρεπόμενο όριο αποσκευών βάσει βάρους της ΙΑΤΑ σε Πτήσεις της Emirates και της flydubai
  SilverΜη διαθέσιμοΜη διαθέσιμο12 κιλά
  Gold1 τεμάχιο, βάρους 23 κιλών1 τεμάχιο, βάρους 32 κιλών16 κιλά
  Platinum1 τεμάχιο, βάρους 23 κιλών1 τεμάχιο, βάρους 32 κιλών20 κιλά

  Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο αποσκευών σε κάθε καμπίνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 τεμάχια παραδοτέων αποσκευών. Το μέλος πρέπει να ταξιδεύει τουλάχιστον στη Διακεκριμένη Θέση ή άνω σε όλα τα σκέλη και τις πτήσεις του δρομολογίου για να λάβει τα σχετικά προνόμια επιτρεπόμενου ορίου αποσκευών της Διακεκριμένης Θέσης που περιγράφονται παραπάνω.

  Τα Προνόμια Επιτρεπόμενου Ορίου Αποσκευών βάσει Επιπέδου Μέλους που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα δεν ισχύουν για πτήσεις που εκτελούνται από άλλες αεροπορικές εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Πτήσεων Κοινού Κώδικα) ή σε εισιτήρια που περιλαμβάνουν σκέλη που εκτελούνται από άλλες αεροπορικές εταιρείες.

 9. Προνόμια Προτεραιότητας Ταξιδιού

  1. Στις πτήσεις που είναι πλήρεις, η προτεραιότητα κράτησης θέσης παραχωρείται ως εξής:
   1. στα Platinum και Gold μέλη (αντίστοιχα) κατά την κράτηση εισιτηρίων στην Οικονομική Θέση σε πτήσεις της Emirates με τον υψηλότερο ναύλο Flex Plus της καμπίνας, και
   2. στα Platinum μέλη κατά την κράτηση εισιτηρίων στη Διακεκριμένη Θέση σε πτήσεις της Emirates με τον υψηλότερο ναύλο Flex Plus της καμπίνας.
    Οι κρατήσεις ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε πτήσεις με υπεράριθμες κρατήσεις θέσεων, κατά τη διάρκεια σημαντικών αργιών, ειδικών γεγονότων ή σε πτήσεις που υπόκεινται σε περιορισμούς. Κατά συνέπεια, η Emirates δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα κρατήσεων ή για την προτεραιότητα στις κρατήσεις θέσεων. Μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτό το προνόμιο μόνο αν καλέσετε ένα Κέντρο Επικοινωνίας της Emirates τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας(Ανοίγει σελίδα στην ίδια καρτέλα).
  2. Η προτεραιότητα στην τοποθέτηση ετικετών αποσκευών διατίθεται στα Platinum και Gold μέλη που ταξιδεύουν σε οποιαδήποτε κατηγορία θέσης σε Πτήσεις της Emirates και της flydubai. Τα Silver μέλη επωφελούνται από προτεραιότητα τοποθέτησης ετικετών αποσκευών μόνο σε Πτήσεις της flydubai. Μάθετε περισσότερα για την παράδοση αποσκευών(Ανοίγει σελίδα στην ίδια καρτέλα)
  3. Στον Τερματικό Σταθμό 3 της Emirates, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι:
   • Τα Silver μέλη και έως 4 συνταξιδιώτες που ταξιδεύουν στην Premium Οικονομική ή στην Οικονομική Θέση θα κάνουν check in στα αποκλειστικά γκισέ για Silver μέλη που βρίσκονται στην Περιοχή 6 στον χώρο check-in της Οικονομικής Θέσης.
   • Τα Gold μέλη και έως 4 συνταξιδιώτες μπορούν να κάνουν check in σε οποιοδήποτε γκισέ Διακεκριμένης Θέσης, ανεξάρτητα από την κατηγορία θέσης στην οποία ταξιδεύουν.
   • Τα Platinum μέλη και έως 4 συνταξιδιώτες μπορούν να κάνουν check in στο γκισέ Πρώτης Θέσης, ανεξάρτητα από την κατηγορία θέσης στην οποία ταξιδεύουν.
  4. Σε όλα τα άλλα αεροδρόμια του δικτύου της Emirates:
   • Τα Silver και Gold μέλη και έως 4 συνταξιδιώτες μπορούν να κάνουν check in για Πτήσεις της Emirates στο γκισέ Διακεκριμένης Θέσης, ανεξάρτητα από την κατηγορία θέσης στην οποία ταξιδεύουν.
   • Τα Platinum μέλη και έως 4 συνταξιδιώτες μπορούν να κάνουν check in για Πτήσεις της Emirates στο γκισέ Πρώτης Θέσης, ανεξάρτητα από την κατηγορία θέσης στην οποία ταξιδεύουν.
  5. Τα Silver, Gold και Platinum μέλη μπορούν να κάνουν check in για Πτήσεις της flydubai στο γκισέ Διακεκριμένης Θέσης της flydubai, ανεξάρτητα από την κατηγορία θέσης στην οποία ταξιδεύουν.
  6. Τα Silver, Gold και Platinum μέλη καλούνται να επιβιβαστούν νωρίς σε όλες τις πτήσεις της Emirates από όλα τα αεροδρόμια του δικτύου της Emirates.

 10. Πρόσθετα προνόμια για Platinum μέλη

  1. Τα Μίλια Skywards που υπάρχουν στους Λογαριασμούς των Platinum μελών δεν λήγουν όσο το σχετικό μέλος διατηρεί το Platinum επίπεδο. Αντίστοιχα, η Αναπροσαρμοσμένη Ημερομηνία Λήξης (όπως ορίζεται στη Ρήτρα 9 παρακάτω) εμφανίζεται στα Platinum μέλη σε περίπτωση που ένα μέλος διαθέτει Μίλια Skywards τα οποία, με βάση την Κανονική Λήξη (όπως ορίζεται στη Ρήτρα 9 παρακάτω), ήταν αρχικά προγραμματισμένο να λήξουν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου Επιπέδου Μέλους Συνδρομής. Η Αναπροσαρμοσμένη Λήξη είναι πάντα μια ημερομηνία που ορίζεται δύο (2) μήνες μετά από την επικείμενη Ημερομηνία Αναθεώρησης του Επιπέδου Μέλους Συνδρομής. Παραδείγματος χάριν: Αν ένα Platinum μέλος (με επόμενη Ημερομηνία Αναθεώρησης Επιπέδου Μέλους Συνδρομής στις 31 Αυγούστου 2019) διαθέτει Μίλια Skywards τα οποία ήταν προγραμματισμένο να λήξουν στις 31 Ιανουαρίου 2019 με βάση την Κανονική Λήξη, το συγκεκριμένο μέλος θα δει Αναπροσαρμοσμένη Ημερομηνία Λήξης στις 31 Οκτωβρίου 2019 (δηλαδή, η ημερομηνία υπολογίζεται δύο (2) μήνες μετά από την επικείμενη Ημερομηνία Αναθεώρησης του Επιπέδου Μέλους Συνδρομής).
  2. Όταν ένα μέλος πληροί τις σχετικές Απαιτήσεις Επιπέδου Μέλους Συνδρομής και έπειτα αναβαθμιστεί σε Platinum επίπεδο, η Αναπροσαρμοσμένη Ημερομηνία Λήξης θα ενημερωθεί και θα ισχύει για όλα τα Μίλια Skywards, τα οποία σύμφωνα με την Κανονική Λήξη ήταν προγραμματισμένο να λήξουν εντός της τρέχουσας Περιόδου Επιπέδου Μέλους Συνδρομής. Τυχόν Μίλια Skywards που έληξαν πριν από την αναβάθμιση του μέλους σε Platinum επίπεδο δεν πιστώνονται εκ νέου και συνεχίζουν να θεωρούνται λήξαντα (συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις αναδρομικών αξιώσεων για Μίλια Skywards που δεν έχουν πιστωθεί, τα οποία μπορεί να είχαν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση ενός μέλους σε Platinum επίπεδο πριν από την Κανονική Ημερομηνία Λήξης).
  3. Κάθε φορά που ένα μέλος πληροί τις Απαιτήσεις Επιπέδου Μέλους Συνδρομής και διατηρεί το Platinum επίπεδο, τυχόν αχρησιμοποίητα Μίλια Skywards για τα οποία ίσχυε Αναπροσαρμοσμένη Ημερομηνία Λήξης θα παρατείνονται περαιτέρω μέχρι μια ημερομηνία δύο (2) μήνες μετά από την επόμενη Ημερομηνία Αναθεώρησης Επιπέδου Μέλους Συνδρομής.
  4. Αν ένα Platinum μέλος δεν πληροί τις Απαιτήσεις Επιπέδου Μέλους Συνδρομής για διατήρηση του Platinum επιπέδου και, συνεπώς, υποβαθμιστεί σε χαμηλότερο επίπεδο, τότε τυχόν μη εξαργυρωμένα Μίλια Skywards με Αναπροσαρμοσμένη Ημερομηνία Λήξης θα λήξουν κατά την Αναπροσαρμοσμένη Ημερομηνία Λήξης που αναγράφεται στον Λογαριασμό του μέλους.
  5. Η Αναπροσαρμοσμένη Λήξη θα ισχύει για το μέρος των Μιλίων Skywards που έχουν προστεθεί στον λογαριασμό του προγράμματος Η Οικογένειά μου από ένα Platinum μέλος μόνο, ανεξάρτητα από το αν ήταν Επικεφαλής Οικογένειας ή Μέλος Οικογένειας. Ωστόσο, δεν θα ισχύει για οποιοδήποτε άλλο μέρος των Μιλίων Skywards που έχουν προστεθεί στο πρόγραμμα Η Οικογένειά μου, για τα οποία ισχύει Κανονική Λήξη.
  6. Η Αναπροσαρμοσμένη Λήξη θα ισχύει για τα Μίλια Skywards, για τα οποία αγοράστηκε προηγουμένως επιπλέον περίοδος ισχύος μέσω των προϊόντων "Παρατείνετε τη διάρκεια ισχύος των Μιλίων σας" ή "Επαναφέρετε Μίλια" (όπως περιγράφονται στη Ρήτρα 10).
  7. Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα Μίλια Skywards κάθε μέλους θα λήξουν κατά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στον σχετικό Λογαριασμό.
  8. Οι παροχές και τα προνόμια Επιπέδου Μέλους Συνδρομής που ισχύουν για κάθε επίπεδο θα είναι έγκυρα και θα παρέχονται σε ένα μέλος μόνο για την περίοδο κατά την οποία το εν λόγω μέλος κατέχει έγκυρη ιδιότητα μέλους στο αντίστοιχο επίπεδο.
  9. Η Emirates μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση (με εξαίρεση ότι η Emirates πρέπει να γνωστοποιήσει τις εν λόγω αλλαγές μέσω των παρόντων Κανόνων Προγράμματος, του Ιστότοπου ή της Εφαρμογής της Emirates κατά τον χρόνο πραγματοποίησης των αλλαγών), να προσαρμόσει, να αλλάξει ή να καταργήσει τις παροχές και τα προνόμια που ισχύουν για οποιοδήποτε Επίπεδο Μέλους Συνδρομής.

 11. Αποκλειστικά προνόμια για Platinum μέλη
   
  Επιλεγμένα Platinum μέλη μπορούν να ενεργοποιήσουν τα Αποκλειστικά Προνόμια Platinum, όπως Μετακύλιση Μιλίων Αναβάθμισης, Αναβαθμίσεις με έκπτωση και Δωρεάν αναβαθμίσεις. Μάθετε περισσότερα για τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ.

7. Κερδίστε Μίλια

 1. Με την επιφύλαξη των όρων των παρόντων Κανόνων Προγράμματος, τα μέλη με ενεργό Λογαριασμό μπορούν να κερδίζουν και να συγκεντρώνουν Μίλια Skywards ως εξής:
  • αξιοποιώντας Επιλέξιμες Πτήσεις και
  • αξιοποιώντας ή αγοράζοντας επιλέξιμες υπηρεσίες, αγαθά ή προϊόντα της Emirates ή Συνεργαζόμενων Εταιρειών.
 2. Με την επιφύλαξη των όρων των παρόντων Κανόνων Προγράμματος, τα μέλη μπορούν να κερδίζουν και να συγκεντρώνουν Μίλια Αναβάθμισης ως εξής:
  • αξιοποιώντας Επιλέξιμες Πτήσεις και
  • αξιοποιώντας ή αγοράζοντας επιλέξιμες υπηρεσίες, αγαθά ή προϊόντα της Emirates ή Συνεργαζόμενων Εταιρειών.
 3. Τα μέλη μπορούν να αρχίσουν να κερδίζουν και να συγκεντρώνουν Μίλια σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος από την ημερομηνία εγγραφής του Λογαριασμού τους. Οι Επιλέξιμες Πτήσεις που έχουν αξιοποιηθεί από τα μέλη το πολύ δύο μήνες πριν από την εγγραφή του Λογαριασμού πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση Μιλίων, υπό τον όρο ότι το μέλος θα επικοινωνήσει με την Emirates και θα διεκδικήσει τα εν λόγω Μίλια εντός 6 μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του Λογαριασμού. Καμία άλλη συναλλαγή ενός μέλους (συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης σχετικών υπηρεσιών, αγαθών ή προϊόντων Συνεργαζόμενων Εταιρειών) που πραγματοποιήθηκε πριν από την εγγραφή του Λογαριασμού του εν λόγω μέλους δεν πληροί τις προϋποθέσεις για απόκτηση ή συγκέντρωση Μιλίων. Τα μέλη μπορούν να δουν όλα τα Μίλια που έχουν κερδίσει σε Επιλέξιμες Πτήσεις μέσω της Κίνησης Λογαριασμού του μέλους στον Ιστότοπο και στην Εφαρμογή της Emirates.
 4. Για να κερδίσουν Μίλια, τα μέλη πρέπει να επιδείξουν την ψηφιακή κάρτα μέλους, να συνδέσουν τους λογαριασμούς τους ή να αναφέρουν τον αριθμό μέλους τους (όπως μπορεί να απαιτείται ενίοτε από την Emirates ή τον εκάστοτε πωλητή) (i) κατά τη στιγμή της κράτησης ή του check-in σε Επιλέξιμες Πτήσεις και (ii) κατά τη στιγμή της πληρωμής (ή της εγγραφής, ανάλογα με την περίπτωση) για άλλα επιλέξιμα προϊόντα ή υπηρεσίες της Emirates ή Συνεργαζόμενων Εταιρειών. Εάν ένα μέλος επιλέξει να καταχωρίσει τον αριθμό μέλους του στο πρόγραμμα Skywards της Emirates σε μια καταχώριση πτήσης, ο αριθμός μέλους του προγράμματος Skywards της Emirates δεν μπορεί στη συνέχεια να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί από οποιονδήποτε άλλο αριθμό μέλους (είτε του προγράμματος Skywards της Emirates είτε του προγράμματος επιβράβευσης τακτικών επιβατών κάποιας Συνεργαζόμενης Εταιρείας) μετά το check-in του εν λόγω μέλους στην πρώτη πτήση του δρομολογίου του.
 5. Ο αριθμός των Μιλίων που κερδίζονται εξαρτάται από την αφετηρία, τον προορισμό, την κατηγορία θέσης του ταξιδιού και τον ναύλο που αγοράστηκε για κάθε Επιλέξιμη Πτήση. Χρησιμοποιήστε τον Υπολογιστή Μιλίων για να ελέγξετε πόσα ακριβώς Μίλια κερδίζετε για μια συγκεκριμένη Επιλέξιμη Πτήση.
 6. Ο αριθμός των Μιλίων που κερδίζονται σε ένα εισιτήριο Cash+Miles για κάθε Επιλέξιμη Πτήση αναλογεί στο ποσό των μετρητών που καταβάλλεται από το μέλος για ένα εισιτήριο εμπορικά διαθέσιμου ναύλου στην εν λόγω Επιλέξιμη Πτήση, εξαιρουμένων των χρεώσεων, των φόρων και των τελών του αερομεταφορέα για τα οποία δεν κερδίζονται Μίλια. Παραδείγματος χάριν: Εάν ο βασικός ναύλος ενός εισιτηρίου είναι 2.000 δολάρια ΗΠΑ και ένα μέλος πληρώσει το 60% του ναύλου με μετρητά και το 40% του ναύλου με Μίλια Skywards χρησιμοποιώντας την επιλογή Cash+Miles, το εν λόγω μέλος θα κερδίσει μόνο το 60% των Μιλίων που μπορούν να κερδηθούν στην εν λόγω πτήση.
 7. Τα εισιτήρια Cash+Miles δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση πόντων επιβράβευσης στα προγράμματα επιβράβευσης τακτικών επιβατών άλλων αεροπορικών εταιρειών.
 8. Όταν ένα μέλος αγοράζει εισιτήριο μικτών ναύλων ή/και μικτών κατηγοριών θέσεων σε Επιλέξιμες Πτήσεις, τα Μίλια υπολογίζονται και πιστώνονται στον Λογαριασμό του μέλους ξεχωριστά για κάθε επιμέρους σκέλος του ναύλου. Το κείμενο οπισθογράφησης και ο χώρος του εισιτηρίου που προβλέπεται για επιπρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται ενδεικτικά και μόνο. Μπορείτε να δείτε ανά πάσα στιγμή τα πλήρη στοιχεία των Μιλίων που έχετε κερδίσει από εισιτήρια μικτών ναύλων (i) στην ενότητα "Το δρομολόγιό μου" στον Ιστότοπο, (ii) στην ενότητα "Πρόγραμμα Emirates Skywards" στην Εφαρμογή της Emirates ή (iii) στην ενότητα "Διαχείριση κράτησης" στον Ιστότοπο ή στη διεύθυνση flydubai.com (κατά περίπτωση).
 9. Όταν ένα μέλος ακυρώνει ή λαμβάνει επιστροφή χρημάτων για οποιοδήποτε τμήμα ενός εισιτηρίου, τα πιστωθέντα Μίλια αφορούν μόνο το μέρος του ταξιδιού που όντως πραγματοποίησε με τις Επιλέξιμες Πτήσεις του εν λόγω εισιτηρίου.
 10. Όσον αφορά τα μερικώς χρησιμοποιημένα εισιτήρια σε Επιλέξιμες Πτήσεις της Emirates, τα Μίλια που κερδίζει το μέλος εξαρτώνται από το πραγματοποιηθέν σκέλος του ταξιδιού, την κατηγορία θέσης και τον ναύλο που αγοράστηκε κατά το ταξίδι. Αν κάποιο μέλος έχει πραγματοποιήσει μέρος του ταξιδιού, τα Μίλια που πιστώνονται αφορούν μόνο τα μέρη του ταξιδιού που πραγματοποιήθηκαν. Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να αναβαθμίσει μερικώς ένα εισιτήριο σε εισιτήριο υψηλότερου ναύλου ή υψηλότερης κατηγορίας θέσης χρησιμοποιώντας μετρητά, τα πρόσθετα Μίλια θα πιστωθούν μόνο για το συγκεκριμένο μέρος του ταξιδιού και δεν θα ισχύουν για τις πτήσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του εν λόγω ταξιδιού.
 11. Κάθε μέλος που κάνει αναβάθμιση σε υψηλότερη κατηγορία θέσης χωρίς επανέκδοση του εισιτηρίου του (δηλαδή χωρίς να λάβει νέο αριθμό εισιτηρίου) λαμβάνει μόνο τα Μίλια για τον ναύλο που έχει αγοράσει με μετρητά, όπως αναγράφεται στο εισιτήριο.
 12. Τα μέλη κερδίζουν Μίλια βάσει της αρχικής κατηγορίας θέσης για την οποία εκδόθηκε εισιτήριο. Τα μέλη δεν κερδίζουν πρόσθετα Μίλια όταν πραγματοποιούν Άμεσες Αναβαθμίσεις σε οποιαδήποτε πτήση.
 13. Οι παρακάτω τύποι εισιτηρίων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απόκτηση Μιλίων:
  • εισιτήρια προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων),
  • εκπτωτικά εισιτήρια για ταξιδιωτικούς πράκτορες και υπαλλήλους αεροπορικών εταιρειών (π.χ. εισιτήρια ID/AD),
  • εισιτήρια ανταμοιβής,
  • εισιτήρια μέσω ανταλλαγών,
  • εισιτήρια που δίνονται από διαγωνισμούς ή από προωθητικές ενέργειες,
  • εισιτήρια συμβούλων και δημοσίων σχέσεων,
  • εισιτήρια με ειδική έκπτωση για διπλωμάτες και κυβερνητικά στελέχη,
  • δωρεάν εισιτήρια και εισιτήρια μη τακτικών πτήσεων ή πτήσεων τσάρτερ,
  • μη δημόσια ειδικά εκπτωτικά ταξιδιωτικά εισιτήρια,
  • εισιτήρια επιλογής σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και
  • εισιτήρια ανταμοιβής που εκδόθηκαν από διαφορετικό πρόγραμμα τακτικών επιβατών ή πρόγραμμα επιβράβευσης, στο οποίο συμμετέχει το πρόγραμμα Emirates Skywards.
 14. Τα μέλη μπορούν να διεκδικήσουν Μίλια αναδρομικά για Επιλέξιμες Πτήσεις που είναι Πτήσεις της Emirates, επικοινωνώντας με ένα Κέντρο Επικοινωνίας της Emirates (ή μέσω της Ιστοσελίδας) εντός έξι μηνών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η εν λόγω Πτήση της Emirates. Για την υποβολή ενός τέτοιου αναδρομικού αιτήματος, τα μέλη πρέπει να παράσχουν στην Emirates όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του αριθμού του εισιτηρίου, των στοιχείων της πτήσης στις κάρτες επιβίβασης, των εγγράφων συναλλαγής, των αποδείξεων και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων ζητηθούν από την Emirates. Για την υποβολή ενός αναδρομικού αιτήματος για Μίλια που δεν έχουν πιστωθεί από Επιλέξιμη Πτήση της flydubai, τα μέλη πρέπει να υποβάλουν το εν λόγω αίτημα στην flydubai (στην Ιστοσελίδα της flydubai ή μέσω του Κέντρου Επικοινωνίας της flydubai) εντός έξι μηνών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η Πτήση της flydubai και πρέπει να παράσχουν στην flydubai όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του αριθμού του εισιτηρίου, των στοιχείων της πτήσης στις κάρτες επιβίβασης, των εγγράφων συναλλαγής, των αποδείξεων και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων ζητηθούν από την flydubai.
 15. Κάθε μέλος μπορεί να κερδίσει Μίλια από ένα και μόνο πρόγραμμα επιβράβευσης για κάθε πτήση ή συναλλαγή, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο από την Emirates ή την εκάστοτε Συνεργαζόμενη Εταιρεία. Τα μέλη που συμμετέχουν και σε άλλα προγράμματα επιβράβευσης των Συνεργαζόμενων Εταιρειών πρέπει να επιλέξουν το πρόγραμμα επιβράβευσης που προτιμούν στην αρχή του ταξιδιού τους. Αυτό ισχύει τόσο για την απόκτηση Μιλίων Skywards όσο και για άλλα προνόμια που σχετίζονται με πτήσεις (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της πρόσβασης σε σαλόνια του αεροδρομίου, του επιτρεπόμενου ορίου αποσκευών κ.λπ.), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την Emirates ή την flydubai (κατά περίπτωση). Το μέλος μπορεί να αλλάξει τον αριθμό επιβράβευσης τη στιγμή του check‑in, πριν την έναρξη της πρώτης πτήσης, αλλά όχι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του ταξιδιού στη συνέχεια. Μίλια μπορούν να κερδηθούν μόνο για μία θέση και για μία επιπλέον θέση που αγοράζεται ανά Επιλέξιμη Πτήση.
 16. Για να πιστωθούν τα Μίλια στον Λογαριασμό του μέλους ενδέχεται να χρειαστούν οκτώ εβδομάδες ή και περισσότερο από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αντίστοιχης δραστηριότητας. Τα Μίλια που κερδίζει κάθε μέλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να εξαργυρωθούν από το συγκεκριμένο μέλος (σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος) αφού πιστωθούν στον Λογαριασμό του μέλους.
 17. Τα Μίλια Skywards (και, κατά περίπτωση, τα Μίλια Αναβάθμισης) μπορούν να κερδηθούν σε Επιλέξιμες Πτήσεις και, κατά περίπτωση, σε επιλέξιμες πτήσεις συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών, αλλά όχι σε οποιεσδήποτε άλλες πτήσεις. Στην περίπτωση πτήσεων συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών, είναι ευθύνη κάθε μέλους να επαληθεύσει ότι τα Μίλια Skywards είναι διαθέσιμα για απόκτηση μέσω της εν λόγω πτήσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της Συνεργαζόμενης Εταιρείας και σύμφωνα πάντα με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος.
 18. Τα Μίλια Skywards (και, κατά περίπτωση, τα Μίλια Αναβάθμισης) χορηγούνται μόνο για αγαθά και υπηρεσίες που έχουν πράγματι παρασχεθεί σε ένα μέλος μετά από αγορά. Τα μέλη δεν κερδίζουν Μίλια Skywards (και, κατά περίπτωση, Μίλια Αναβάθμισης) για αγαθά ή υπηρεσίες που παραγγέλθηκαν αλλά η παραγγελία ακυρώθηκε προτού τα αγαθά ή οι υπηρεσίες χρησιμοποιηθούν από το εκάστοτε μέλος ή σε περίπτωση που το μέλος αθετήσει τυχόν υποχρέωσή του σχετικά με την παραγγελία των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών.
 19. Εάν η Επιλέξιμη Πτήση ενός μέλους ακυρωθεί, η Emirates ή η flydubai μπορεί να παραχωρήσει το εισιτήριο του μέλους σε άλλον αερομεταφορέα για τη μεταφορά και το μέλος θα συνεχίσει να συγκεντρώνει Μίλια σύμφωνα με το εισιτήριο που αγόρασε, σαν να είχε πραγματοποιηθεί η Επιλέξιμη Πτήση βάσει της αρχικής κράτησης.
 20. Εάν οποιοδήποτε μέλος αποκτήσει Μη Έγκυρα Μίλια, η Emirates μπορεί να κάνει τα εξής (βάσει της διακριτικής της ευχέρειας):
  1. να ακυρώσει κάθε Μη Έγκυρο Μίλι,
  2. όταν τα εν λόγω Μη Έγκυρα Μίλια (ή οποιοδήποτε μέρος αυτών) έχουν εξαργυρωθεί με αντάλλαγμα οποιαδήποτε Ανταμοιβή ή άλλο προνόμιο, να ακυρώσει οποιαδήποτε τέτοια Ανταμοιβή ή προνόμιο, με την επιφύλαξη ότι όταν η εν λόγω Ανταμοιβή ή προνόμιο έχει ήδη παρασχεθεί, η Emirates μπορεί:
   1. να αφαιρέσει πρόσθετα Μίλια Skywards από τον Λογαριασμό του μέλους, τα οποία υπολογίζονται βάσει του τυπικού κόστους εξαργύρωσης της εν λόγω Ανταμοιβής ή προνομίου,
   2. να ανακτήσει από το εν λόγω μέλος το ποσό που θα οφειλόταν διαφορετικά εάν δεν είχαν χρησιμοποιηθεί τα Μη Έγκυρα Μίλια για την εξαργύρωση της εν λόγω Ανταμοιβής, ή/και
  3. να υποβαθμίσει το Επίπεδο Μέλους Συνδρομής του εν λόγω μέλους. 
  Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, η Emirates δεν οφείλει στο μέλος καμία επιστροφή χρημάτων ή άλλη αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε κόστους ταξιδιού, διαμονής ή βίζας.
 21. Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος της Emirates βάσει των παρόντων Κανόνων Προγράμματος ή του νόμου, εάν ένα μέλος (i) διαπράξει οποιαδήποτε Κατάχρηση του Προγράμματος ή (ii) αρνηθεί τη μεταφορά του με οποιαδήποτε πτήση, τότε η Emirates μπορεί να κάνει τα εξής (βάσει της διακριτικής της ευχέρειας):
  1. να αναστείλει ή/και να υποβάλει υπό έλεγχο τον Λογαριασμό του μέλους. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το μέλος δεν μπορεί να κερδίζει ή/και να εξαργυρώνει Μίλια Skywards ή να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προνόμια ή τις Ανταμοιβές που σχετίζονται με τον Λογαριασμό του, ή/και
  2. να απενεργοποιήσει τον Λογαριασμό του μέλους και οποιεσδήποτε εκκρεμείς Ανταμοιβές, με αποτέλεσμα όλα τα Μίλια που υπάρχουν στον Λογαριασμό του μέλους να ακυρωθούν. 
  Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, η Emirates δεν οφείλει στο μέλος καμία επιστροφή χρημάτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φόρων) ή άλλη αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε κόστους ταξιδιού, διαμονής ή βίζας.

8. Skywards Everyday

 1. Προκειμένου να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα Skywards Everyday, τα μέλη πρέπει να κατεβάσουν την εφαρμογή Skywards Everyday για κινητά ("Εφαρμογή Skywards Everyday") από το Google Play Store ή το iOS App Store και να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά τους στο πρόγραμμα Emirates Skywards.
 2. Τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Skywards Everyday και να κερδίσουν Μίλια Skywards πρέπει να συνδέσουν μια Κατάλληλη Κάρτα Πληρωμών (όπως ορίζεται παρακάτω) μέσω της Εφαρμογής Skywards Everyday, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρατίθενται στην εν λόγω εφαρμογή ("Συνδεδεμένες Κάρτες Πληρωμών").
 3. Για να κερδίσουν Μίλια Skywards με το πρόγραμμα Skywards Everyday, τα μέλη μπορούν να συνδέσουν μέχρι πέντε (5) Κατάλληλες Κάρτες Πληρωμών.
 4. Μπορούν να γίνουν έως και πέντε (5) τροποποιήσεις στις Συνδεδεμένες Κάρτες Πληρωμών σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία σύνδεσης της πρώτης κάρτας πληρωμών εντός της Εφαρμογής Skywards Everyday.
 5. Οι Κατάλληλες Κάρτες Πληρωμών πρέπει να συνδεθούν μέσω της Εφαρμογής Skywards Everyday πριν από την πραγματοποίηση μιας αγοράς με τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες του προγράμματος Skywards Everyday (όπως ορίζονται παρακάτω), προκειμένου αυτή η αγορά να πληροί τα κριτήρια για συγκέντρωση Μιλίων Skywards στο πλαίσιο του προγράμματος.
 6. Το πρόγραμμα Emirates Skywards προτείνει στα μέλη να συνδέσουν την Κατάλληλη Κάρτα Πληρωμών μέσω της Εφαρμογής Skywards Everyday τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την πραγματοποίηση της πρώτης σας αγοράς στο Συνεργαζόμενο Κατάστημα (όπως ορίζεται παρακάτω), προκειμένου να διασφαλιστεί η καταγραφή της αγοράς σας.
 7. Κατάλληλες Κάρτες Πληρωμών
  1. Στις Κατάλληλες Κάρτες Πληρωμών Visa περιλαμβάνονται όλες οι κάρτες πληρωμών που φέρουν το σύμβολο Visa και εκδίδονται διεθνώς σε αγορές όπου η Visa υποστηρίζει τη σύνδεση καρτών.
  2. Στις Κατάλληλες Κάρτες Πληρωμών MasterCard περιλαμβάνονται κάρτες που φέρουν το σύμβολο MasterCard και εκδίδονται σε αγορές που υποστηρίζουν τη σύνδεση καρτών: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Δανία, Γερμανία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
  3. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με Συνδεδεμένες Κάρτες Πληρωμών μέσω του Apple Pay ή του Google Pay γίνονται αποδεκτές.
 8. Μη Κατάλληλες Κάρτες Πληρωμών
 9. Δεν μπορείτε να κερδίσετε Μίλια Skywards σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κάρτες πληρωμών: Amex, Diners Club, κάρτες καταστημάτων λιανικής ή δωροκάρτες.
 10. Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται με μια Συνδεδεμένη Κάρτα Πληρωμών παρακολουθούνται αυτόματα, προκειμένου να υπολογιστεί η αξία των Μιλίων Skywards που πρέπει να πιστωθούν στον αντίστοιχο Λογαριασμό μέλους.
 11. Δεν είναι δυνατή η προσθήκη Κατάλληλων Καρτών Πληρωμών σε περισσότερους από έναν Λογαριασμούς μέλους εντός της Εφαρμογής Skywards Everyday.
 12. Κατά τη σύνδεση μιας Κατάλληλης Κάρτας Πληρωμών στην Εφαρμογή Skywards Everyday, το μέλος επιβεβαιώνει, εγγυάται και δηλώνει ότι είναι ο εγγεγραμμένος κάτοχος της κάρτας ή ότι έχει λάβει την άδεια του κατόχου της κάρτας.
 13. Συνδέοντας μια Κατάλληλη Κάρτα Πληρωμών και συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Skywards Everyday, συμφωνείτε ως μέλος με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του προγράμματος Skywards Everyday και εξουσιοδοτείτε τη Visa ή/και τη Mastercard (ως παρόχους υπηρεσιών πληρωμών) (i) να παρακολουθούν τις συναλλαγές στις Συνδεδεμένες Κάρτες Πληρωμών σας, (ii) να εντοπίζουν τις συναλλαγές που πληρούν τις προϋποθέσεις και (iii) να κοινοποιούν τα στοιχεία των συναλλαγών (όπως το συμμετέχον κατάστημα λιανικής, την ημερομηνία, την ώρα και την αξία της αγοράς) στην Emirates και στους σχετικούς παρόχους υπηρεσιών της Emirates, προκειμένου να σας χορηγούνται τα Μίλια Skywards που αντιστοιχούν στις αγορές σας. Τα μέλη μπορούν ανά πάσα στιγμή να εξαιρεθούν από την παρακολούθηση συναλλαγών μέσω των Συνδεδεμένων Καρτών Πληρωμών, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Κατάργηση κάρτας" σε κάθε Συνδεδεμένη Κάρτα Πληρωμών στην Εφαρμογή Skywards Everyday. Μετά από αυτό, δεν θα συγκεντρώνονται Μίλια Skywards μέσω των συναλλαγών στη σχετική Κατάλληλη Κάρτα Πληρωμής.
 14. Τα μέλη μπορούν να κερδίζουν Μίλια Skywards στο πλαίσιο του προγράμματος Skywards Everyday μόνο μέσω των Συνεργαζόμενων Εταιρειών του προγράμματος σε Συνεργαζόμενα Καταστήματα, όπως αναγράφονται στην Εφαρμογή Skywards Everyday (όπως ενημερώνεται κατά καιρούς).
 15. Τα μέλη κερδίζουν 1 Μίλι Skywards για κάθε 3 ντιρχάμ ΗΑΕ που ξοδεύουν σε όλες τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες του προγράμματος Skywards Everyday, εκτός από τα παντοπωλεία και τα φαρμακεία. Τα μέλη κερδίζουν 1 Μίλι Skywards για κάθε 5 ντιρχάμ ΗΑΕ που ξοδεύουν σε Συνεργαζόμενες Εταιρείες του προγράμματος Skywards Everyday οι οποίες συγκαταλέγονται στην κατηγορία των παντοπωλείων και των φαρμακείων.
 16. Τα Μίλια Skywards χορηγούνται μόνο σε ακέραιους αριθμούς. Ο αριθμός των Μιλίων Skywards που πιστώνονται στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 17. Τα Μίλια Skywards που κερδίζετε για αγορές που πληρούν τις προϋποθέσεις πιστώνονται στον αντίστοιχο Λογαριασμό μέλους μετά την επεξεργασία και την επαλήθευση της συναλλαγής από το δίκτυο πληρωμών (Visa ή MasterCard). Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 ημέρες.
 18. Στις περιπτώσεις όπου επιλεγμένες Συνεργαζόμενες Εταιρείες του προγράμματος Skywards Everyday προσφέρουν πλήρη επιστροφή χρημάτων βάσει της πολιτικής επιστροφής χρημάτων που εφαρμόζουν, τα Μίλια Skywards πιστώνονται στον Λογαριασμό του μέλους μόνο (i) μετά τη λήξη της σχετικής περιόδου επιστροφής χρημάτων και (ii) υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική αγορά δεν έχει ακυρωθεί ή ότι δεν έχουν επιστραφεί τα χρήματα.
 19. Τα Μίλια Skywards απονέμονται με βάση τη συνολική αξία εξόδων της Συνδεδεμένης Κάρτας Πληρωμών σε Συνεργαζόμενα Καταστήματα, χωρίς ΦΠΑ και τυχόν άλλους φόρους (όπως, μεταξύ άλλων, δημοτικούς φόρους).
 20. Τα Μίλια Skywards απονέμονται μόνο για αγορές όπου η πληρωμή καταβάλλεται απευθείας στο σημείο πώλησης μέσω κατάλληλης Συνδεδεμένης Κάρτας Πληρωμών. Δεν είναι δυνατή η απονομή Μιλίων Skywards σε περίπτωση χρήσης άλλης μεθόδους πληρωμής, όπως όταν ένα Συνεργαζόμενο Κατάστημα αποδέχεται πληρωμές μέσω κωδικών QR ή συνδέσμων ηλεκτρονικής πληρωμής. Το μέλος δεν δικαιούται Μίλια Skywards για αγορές που πραγματοποιούνται πλήρως ή εν μέρει με μετρητά, δωροκάρτες, πίστωση στο κατάστημα ή σε περίπτωση αλλαγής προϊόντος.
 21. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Skywards Everyday, τα μέλη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι τα Συμμετέχοντα Καταστήματα μπορούν να κοινοποιούν την επιβεβαίωση αγοράς ή επιστροφής χρημάτων στην Emirates, εφόσον αυτό απαιτείται από την Emirates για σκοπούς ελέγχου ή σε περίπτωση διαφωνίας με τον πελάτη.
 22. Εκτός από τον βασικό αριθμό Μιλίων Skywards που μπορείτε να κερδίσετε, το πρόγραμμα Emirates Skywards και οι συμμετέχουσες Συνεργαζόμενες Εταιρείες του προγράμματος Skywards Everyday ενδέχεται κατά καιρούς να προσφέρουν περισσότερα από ένα κίνητρα ανά συναλλαγή κατά τη διάρκεια περιόδων προσφορών.
 23. Κατά διαστήματα, ή/και ανάλογα με τις προσφορές των Συνεργαζόμενων Εταιρειών του προγράμματος Skywards Everyday, μπορεί να χορηγούνται Μίλια Αναβάθμισης του προγράμματος Emirates Skywards όπου διαφημίζεται στην Εφαρμογή Skywards Everyday. Τα Μίλια Αναβάθμισης υπολογίζονται σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται στην Εφαρμογή Skywards Everyday.
 24. Όλες οι υπηρεσίες, τα αγαθά και τα προϊόντα παρέχονται στους πελάτες απευθείας από τις αντίστοιχες Συνεργαζόμενες Εταιρείες του προγράμματος Skywards Everyday μέσω των Συνεργαζόμενων Καταστημάτων. Η εν λόγω συμμετοχή των Συνεργαζόμενων Εταιρειών του προγράμματος Skywards Everyday δεν συνιστά προώθηση οποιουδήποτε προϊόντος, αγαθού ή υπηρεσίας από την Emirates, και η Emirates δεν λαμβάνει μέρος στην παράδοση ή παροχή αυτών. Τα μέλη που χρησιμοποιούν τα εν λόγω προϊόντα, αγαθά ή/και υπηρεσίες θα συνάπτουν έννομη σχέση με την αντίστοιχη Συνεργαζόμενη Εταιρεία του προγράμματος Skywards Everyday. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Emirates αποποιείται κάθε ευθύνη προς οποιοδήποτε μέλος ή άλλο πρόσωπο οποιασδήποτε φύσης αναφορικά με τυχόν αμέλεια, εκούσια παράβαση καθήκοντος, παροχή κακής εξυπηρέτησης ή άλλη αθέτηση υποχρέωσης που προκύπτει από την παροχή ή μη παροχή προϊόντων, αγαθών ή/και υπηρεσιών από ή εκ μέρους μιας Συνεργαζόμενης Εταιρείας του προγράμματος Skywards Everyday σε σχέση με τη χρήση των εν λόγω προϊόντων, αγαθών ή/και υπηρεσιών από ένα μέλος.
 25. Δεν χορηγούνται Μίλια Skywards για συγκεκριμένες αγορές ή υπηρεσίες, οι οποίες καθορίζονται από το πρόγραμμα Emirates Skywards ή από τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες του προγράμματος Skywards Everyday. Σε αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής:
  1. οι ηλεκτρονικές αγορές, είτε στους ιστοτόπους ηλεκτρονικού εμπορίου των Συνεργαζόμενων Εταιρειών του προγράμματος Skywards Everyday είτε σε ιστοτόπους τρίτων, και
  2. νομίσματα και ράβδοι χρυσού 24 καρατίων.
 26. Τα μέλη μπορούν να κερδίσουν το πολύ έως 999.999 Μίλια Skywards μέσω του προγράμματος Skywards Everyday ανά αγορά που πληροί τα κριτήρια.
 27. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ή υπάρξει υποψία για κακή χρήση, κατάχρηση, απάτη ή δόλια δραστηριότητα σε σχέση με το πρόγραμμα Skywards Everyday ή με τη χρήση οποιασδήποτε Συνδεδεμένης Κάρτας Πληρωμών, η Emirates διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα Μίλια Skywards που πιστώθηκαν στον Λογαριασμό του μέλους ή να αναστείλει/απενεργοποιήσει τον συγκεκριμένο Λογαριασμό, για να αποτρέψει τυχόν μελλοντική συγκέντρωση Μιλίων Skywards. Οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες του προγράμματος Skywards Everyday διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη χορήγηση Μιλίων Skywards σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι η αντίστοιχη αγορά έγινε με δόλιο τρόπο.
 28. Σε περίπτωση εσφαλμένης πίστωσης Μιλίων Skywards σε έναν Λογαριασμό μέλους λόγω τεχνικού προβλήματος, σφάλματος, λάθους ή δυσλειτουργίας, το πρόγραμμα Emirates Skywards διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τα Μίλια Skywards που δεν θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί.
 29. Αποτελεί ευθύνη του κάθε μέλους να ελέγχει ότι έχουν απονεμηθεί τα Μίλια Skywards για κάθε σχετική αγορά που πληροί τα κριτήρια. Αν δεν πιστωθούν τα Μίλια Skywards σε έναν Λογαριασμό μέλους για μια συναλλαγή που πληροί τα κριτήρια, τα μέλη θα πρέπει να απευθυνθούν στο Κέντρο Επικοινωνίας της Emirates προσκομίζοντας ένα αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Κατά την παροχή μιας απόδειξης συναλλαγής στην Emirates, το μέλος συναινεί στη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην απόδειξη συναλλαγής από την Emirates αποκλειστικά για τους σκοπούς επαλήθευσης και πίστωσης των Μιλίων Skywards στον σχετικό Λογαριασμό μέλους.
 30. Για να διακόψουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Skywards Everyday, τα μέλη πρέπει να αφαιρέσουν όλες τις Συνδεδεμένες Κάρτες Πληρωμών που αναγράφονται στην ενότητα "Οι κάρτες μου" της Εφαρμογής Skywards Everyday. Αυτό θα πρέπει να το κάνουν πριν διαγράψουν την Εφαρμογή Skywards Everyday.
 31. Τα δεδομένα τοποθεσίας κάθε Συμμετέχοντος Καταστήματος (σύμφωνα με τους Χάρτες Google) που δημοσιεύονται στην Εφαρμογή Skywards Everyday παρέχονται από την αντίστοιχη Συνεργαζόμενη Εταιρεία του προγράμματος. Το πρόγραμμα Emirates Skywards δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών που εμφανίζονται μέσω των Χαρτών Google.
 32. Η Emirates μπορεί κατά καιρούς να τροποποιήσει, να αναστείλει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε Συνεργαζόμενη Εταιρεία του προγράμματος Skywards Everyday ή/και οποιοδήποτε από τα Συνεργαζόμενα Καταστήματα από την Εφαρμογή Skywards Everyday. Αποτελεί ευθύνη των μελών να ελέγχουν ότι ένα κατάστημα ή ένας χώρος περιλαμβάνεται στον κατάλογο Συμμετεχόντων Καταστημάτων μιας Συνεργαζόμενης Εταιρείας του προγράμματος Skywards Everyday πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αγοράς.
 33. Οι Skysurfers δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Skywards Everyday λόγω ηλικιακών περιορισμών. Οι Κατάλληλες Κάρτες Πληρωμών που εκδίδονται για τους Skysurfers μπορούν να προστεθούν στον Λογαριασμό μέλους του Γονέα/Κηδεμόνα.
 34. Όσοι διαθέτουν λογαριασμό στο πρόγραμμα Η Οικογένειά Μου και στο πρόγραμμα Business Rewards δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Skywards Everyday.
 35. Για τους σκοπούς της πίστωσης Μιλίων Skywards, της διαχείρισης και λειτουργίας της Εφαρμογής Skywards Everyday και της συμμετοχής των μελών σε αυτήν, η Emirates συλλέγει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία, τα οποία ενδέχεται να διαβιβάσει σε τρίτα μέρη που είναι πάροχοι υπηρεσιών της Emirates. Στα προσωπικά στοιχεία περιλαμβάνονται τα εξής:
  1. Στοιχεία ταυτότητας, τα οποία περιορίζονται στο πλήρες ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση email, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο και τη χώρα διαμονής.
  2. Στοιχεία λογαριασμού στο πρόγραμμα Skywards της Emirates, τα οποία περιορίζονται στον λογαριασμό στο πρόγραμμα Skywards της Emirates και στην κατάσταση επιπέδου μέλους.
  3. Στοιχεία συναλλαγών, τα οποία περιορίζονται στην ημερομηνία και στην ώρα συναλλαγής, στην αξία της συναλλαγής και στον αριθμό των Μιλίων Skywards που χορηγήθηκαν.
 36. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Emirates επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Emirates που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο.
 37. Η Emirates δεν κοινοποιεί τα προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε μέλους σε Συνεργαζόμενες Εταιρείες του προγράμματος Skywards Everyday, εκτός εάν υπάρχουν υποψίες για κακή χρήση, κατάχρηση ή δόλια δραστηριότητα. Εκτός εάν πρόκειται για τέτοιου είδους εξαιρετικές περιστάσεις όπως περιγράφεται παραπάνω, οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες του προγράμματος Skywards Everyday έχουν πρόσβαση μόνο σε ανώνυμα δεδομένα συναλλαγών.
 38. Οι παρακάτω όροι θα ερμηνεύονται ως εξής:
  1. Ως "Συνεργαζόμενη Εταιρεία του προγράμματος Skywards Everyday" νοείται οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος προϊόντων, αγαθών ή/και υπηρεσιών που συμμετέχει στο πρόγραμμα Skywards Everyday και που αναγράφεται υπό αυτήν την ιδιότητα στην Εφαρμογή Skywards Everyday κατά διαστήματα.
  2. Ως "Συνεργαζόμενο Κατάστημα" νοείται ένα κατάστημα μιας Συνεργαζόμενης Εταιρείας του προγράμματος Skywards Everyday που συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα και που αναγράφεται υπό αυτήν την ιδιότητα στην Εφαρμογή Skywards Everyday κατά διαστήματα.
 39. Οι όροι "Λογαριασμός", "Μέλος", "SkywardsEveryday", "ΜίλιαSkywards" και "ΜίλιαΑναβάθμισης" θα έχουν την ίδια σημασία που τους αποδίδεται στους Κανόνες του Προγράμματος Skywards της Emirates (σύνδεσμος παρακάτω).
 40. Το πρόγραμμα Skywards Everyday αποτελεί μέρος του προγράμματος Emirates Skywards. Η συμμετοχή των μελών στο πρόγραμμα Skywards Everyday υπόκειται πάντα στους Όρους και στις Προϋποθέσεις του προγράμματος Skywards Everyday, στους Κανόνες του Προγράμματος Skywards της Emirates και στην Πολιτική Απορρήτου της Emirates.

9. Περίοδος ισχύος των Μιλίων Skywards

 1. Τα Μίλια Skywards ισχύουν για τρία χρόνια από την ημερομηνία της πτήσης με την οποία ταξίδεψε το μέλος ή της πραγματοποίησης της σχετικής συναλλαγής με μια Συνεργαζόμενη Εταιρεία (η "Περίοδος Ισχύος").
 2. Τα Μίλια Skywards θα λήξουν (και θα αφαιρεθούν από τον Λογαριασμό ενός μέλους) την τελευταία ημέρα του μήνα γενεθλίων του μέλους που έπεται αμέσως μετά την τελευταία ημέρα της Περιόδου Ισχύος ("Κανονική Λήξη"). Παραδείγματος χάριν, αν η τελευταία μέρα της Περιόδου Ισχύος των Μιλίων Skywards ενός μέλους είναι η 15η Ιανουαρίου 2023, και τα γενέθλια του εν λόγω μέλους είναι στις 14 Ιανουαρίου, τότε η ημερομηνία της Κανονικής Λήξης για τα Μίλια Skywards του μέλους θα είναι η 31η Ιανουαρίου 2024. Με επιφύλαξη των ανωτέρω και της ρήτρας 6.10.1, τυχόν Μίλια Skywards που ανήκουν σε μέλος το οποίο κατέχει Platinum Επίπεδο Μέλους Συνδρομής κατά την ημερομηνία Κανονικής Λήξης των Μιλίων Skywards δεν θα λήξουν κατά την εν λόγω ημερομηνία Κανονικής Λήξης. Αντ' αυτού, θα λήξουν 2 μήνες μετά τη σχετική επικείμενη Ημερομηνία Αναθεώρησης Επιπέδου Μέλους Συνδρομής του Platinum μέλους ("Αναπροσαρμοσμένη Λήξη"). Τα αχρησιμοποίητα Μίλια που έχουν λήξει και έχουν αφαιρεθεί από τον Λογαριασμό ενός μέλους δεν πιστώνονται εκ νέου και δεν επιστρέφονται στο εν λόγω μέλος.
 3. Τα μέλη είναι υπεύθυνα να διασφαλίζουν ότι γνωρίζουν τον αριθμό Μιλίων Skywards που είναι διαθέσιμα στον Λογαριασμό τους, καθώς και την ημερομηνία λήξης αυτών. Μπορούν να δουν αυτές τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή στον Ιστότοπο ή στην Εφαρμογή της Emirates.
 4. Όταν Μίλια Skywards έχουν εξαργυρωθεί για μια Ανταμοιβή η οποία στη συνέχεια ακυρώνεται και τα εν λόγω Μίλια Skywards έχουν λήξει σύμφωνα με τους Κανόνες του Προγράμματος, τα συγκεκριμένα Μίλια Skywards δεν είναι επιλέξιμα για επιστροφή χρημάτων ή επαναφορά, εκτός εάν κατά την ημερομηνία ακύρωσης της ανταμοιβής (i) το Επίπεδο Συνδρομής του Μέλους είναι Platinum ή (ii) το εν λόγω Μέλος είναι Skysurfer. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα Μίλια Skywards που εξαργυρώθηκαν έναντι της εν λόγω Ανταμοιβής θα πιστωθούν πίσω στον Λογαριασμό του Μέλους με Αναπροσαρμοσμένη ημερομηνία Λήξης ή, στην περίπτωση Μέλους που είναι Skysurfer, χωρίς ημερομηνία λήξης και με ισχύ της Ρήτρας 3. 4.

10. Αγοράστε, χαρίστε, μεταβιβάστε, παρατείνετε τη διάρκεια ισχύος, επαναφέρετε ή πολλαπλασιάστε Μίλια Skywards

Η Emirates δεσμεύεται ως προς την προστασία του Λογαριασμού σας, των προσωπικών σας στοιχείων και του υπολοίπου Μιλίων σας. Πρέπει να αγοράζετε Μίλια μόνο μέσω του Ιστότοπου και των Κέντρων Επικοινωνίας της Emirates, και να αποφεύγετε τη συνεργασία με μέρη που εμπλέκονται σε μη εξουσιοδοτημένες και παράτυπες δραστηριότητες σχετικά με την πώληση Μιλίων και τα εισιτήρια Ανταμοιβών. Οι παρόντες Κανόνες Προγράμματος απαγορεύουν αυστηρά την αγορά Μιλίων και εισιτηρίων Ανταμοιβής από μη εγκεκριμένα κανάλια και, αν η Emirates έχει υποψίες ή εντοπίσει με άλλο τρόπο τέτοιου είδους αγορά Μιλίων ή εισιτηρίων Ανταμοιβής, διατηρεί το δικαίωμα (i) να ακυρώσει τα εν λόγω Μίλια ή εισιτήρια Ανταμοιβής χωρίς αποζημίωση στο μέλος και (ii) να απενεργοποιήσει τον Λογαριασμό του μέλους. Προς αποφυγή αμφιβολιών, τυχόν μη εγκεκριμένη ή/και μη εξουσιοδοτημένη συγκέντρωση Μιλίων από ένα μέλος, μέσω οποιασδήποτε διαδικασίας (όπως, ενδεικτικά, μέσω κακής χρήσης ή/και ακούσιας εκμετάλλευσης ενός προγράμματος επιβράβευσης ή συστήματος μεταφοράς πόντων μιας Συνεργαζόμενης Εταιρείας), θα αποτελεί παραβίαση των παρόντων Κανόνων Προγράμματος και η Emirates θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τα εν λόγω Μίλια και να απενεργοποιήσει τους Λογαριασμούς του μέλους.

 1. Αν επιλέξετε να κάνετε χρήση των προϊόντων "Αγοράστε Μίλια", "Χαρίστε Μίλια", "Μεταβιβάστε Μίλια", "Παρατείνετε τη διάρκεια ισχύος των Μιλίων", "Επαναφέρετε Μίλια" ή "Πολλαπλασιάστε Μίλια" (όπως ορίζονται παρακάτω), θα αποχωρήσετε από τον Ιστότοπο και θα ανακατευθυνθείτε στην Πλατφόρμα Πόντων (όπως ορίζεται παρακάτω), η οποία είναι ένα ιστότοπος τρίτου που υποστηρίζεται από την Points.com Inc. Τα μέλη αποδέχονται ότι η Emirates θα συλλέγει, θα χρησιμοποιεί ή/και θα μεταβιβάζει στην Points.com Inc. συγκεκριμένα στοιχεία μελών (όπως, μεταξύ άλλων, σχετικές πληροφορίες για τα μέλη που πρόκειται να λάβουν Μίλια Skywards) που τηρούνται από την Emirates, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών στοιχείων που παρέχει ένα μέλος στην Emirates, όπως: στοιχεία ταυτότητας (π.χ. όνομα, διεύθυνση email), στοιχεία λογαριασμού (π.χ. αριθμό Λογαριασμού, υπόλοιπο Μιλίων Skywards), στοιχεία συναλλαγών (π.χ. προηγούμενες συναλλαγές αγορών, πληροφορίες πτήσεων) και συμπεριφορικά δεδομένα (π.χ. ανταπόκριση στην εκστρατεία, διαδικτυακή δραστηριότητα). Η χρήση και παραχώρηση των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας και σκοπός αυτής είναι να επιτρέπεται στο μέλος να πραγματοποιεί τις συναλλαγές και να επωφελείται κατά καιρούς από ειδικές προσφορές του προγράμματος Emirates Skywards και των Συνεργαζόμενων Εταιρειών μας.
 2. Όλες οι συναλλαγές που γίνονται στις ενότητες "Αγοράστε Μίλια", "Χαρίστε Μίλια", "Μεταβιβάστε Μίλια", "Παρατείνετε τη διάρκεια ισχύος των Μιλίων σας", "Επαναφέρετε Μίλια" και "Πολλαπλασιάστε Μίλια" διεκπεραιώνονται (συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης και συλλογής των σχετικών πληρωμών) από την Points.com Inc.
 3. Η σύμβαση για τη χρήση της Πλατφόρμας Πόντων, μαζί με τη διεκπεραίωση τυχόν πληρωμών από την Points.com Inc μέσω της Πλατφόρμας Πόντων, συνάπτεται μεταξύ του σχετικού μέλους και της Points.com Inc. Συνεπώς, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και η πολιτική απορρήτου της Points.com Inc. σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας Πόντων. Ο τρόπος με τον οποίο η Points.com Inc. χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τα προσωπικά στοιχεία μπορεί να διαφέρει από εκείνον της Emirates. Η Points.com Inc. μπορεί να μην δεσμεύεται από νόμους περί απορρήτου που παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως αυτοί που δεσμεύουν την Emirates, και είναι ευθύνη του μέλους να εξοικειωθεί με την πολιτική απορρήτου της Πλατφόρμας Πόντων. Τα μέλη πρέπει να διενεργούν τις συναλλαγές "Αγοράστε Μίλια", "Χαρίστε Μίλια", "Μεταβιβάστε Μίλια", "Παρατείνετε τη διάρκεια ισχύος των Μιλίων", "Επαναφέρετε Μίλια" ή/και "Πολλαπλασιάστε Μίλια" εφόσον αποδέχονται και είναι ικανοποιημένοι με (i) την πολιτική απορρήτου και τους όρους και προϋποθέσεις της Πλατφόρμας Πόντων, και (ii) τους νόμους περί απορρήτου που ισχύουν για τις εν λόγω συναλλαγές.
 4. Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα Πόντων, τα μέλη συμφωνούν να τηρούν, να συμμορφώνονται με και να υπόκεινται στους όρους και στις προϋποθέσεις της Πλατφόρμας Πόντων (όπως ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς από την Points.com Inc.), συμπεριλαμβανομένου μέσω της καταβολής όλων των ποσών όταν καθίστανται πληρωτέα και σε συμμόρφωση με όλους τους κανόνες και περιορισμούς που ισχύουν για τη χρήση της Πλατφόρμας.
 5. Η αγορά, δωρεά, μεταβίβαση, παράταση της διάρκειας ισχύος, επαναφορά ή ο πολλαπλασιασμός των Μιλίων Skywards μπορεί να πραγματοποιηθεί από την πλατφόρμα της Points.com Inc. ("Πλατφόρμα Πόντων") από ένα μέλος που έχει τουλάχιστον μία προηγούμενη δραστηριότητα συγκέντρωσης Μιλίων στον Λογαριασμό του, τα οποία συγκεντρώθηκαν μέσω της χρήσης μιας Επιλέξιμης Πτήσης της Emirates (ή μιας Συνεργαζόμενης Αεροπορικής Εταιρείας, κατά περίπτωση) ή μέσω μιας σχετικής συναλλαγής με μια Συνεργαζόμενη Εταιρεία (οπότε το εν λόγω μέλος είναι "Επιλέξιμο Μέλος του Προγράμματος Skywards"). Τυχόν Μίλια που δεν χορηγήθηκαν σε ένα μέλος ως αποτέλεσμα των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων συγκέντρωσης Μιλίων ή που δεν μπορούν να αποδοθούν σε σχετικά έξοδα δεν θα θεωρούνται ως κατάλληλη δραστηριότητα συγκέντρωσης Μιλίων για τον σκοπό αυτό.
 6. Η αγορά Μιλίων Skywards είναι δυνατή από ένα Επιλέξιμο Μέλος του Προγράμματος Skywards μέσω της Πλατφόρμας Πόντων, για προσωπική χρήση του εν λόγω μέλους ("Αγοράστε Μίλια Ανεξάρτητα") ή ως δώρο σε ένα άλλο Επιλέξιμο Μέλος του Προγράμματος Skywards ("Χαρίστε Μίλια"), στο κόστος και στην τιμή που προσφέρει η Emirates κατά καιρούς. Κατά διαστήματα, τα Επιλέξιμα Μέλη του Προγράμματος Skywards θα μπορούν να συμπληρώνουν το υπόλοιπο των Μιλίων Skywards που διαθέτουν όταν δεν έχουν τα Μίλια Skywards που απαιτούνται για να αγοράσουν ένα εισιτήριο Ανταμοιβής για μια Πτήση της Emirates ή μια Αναβάθμιση Ανταμοιβής στον Ιστότοπο (στην ενότητα "Αγοράστε Μίλια κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής κράτησης", η οποία μαζί με την ενότητα "Αγοράστε Μίλια Ανεξάρτητα" θα αποκαλούνται ως "Αγοράστε Μίλια"). Τα εν λόγω Επιλέξιμα Μέλη του Προγράμματος Skywards μπορούν να επιλέξουν "Αγοράστε Μίλια κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής κράτησης" σε πακέτα των 1.000 Μιλίων Skywards και στο κόστος και στην τιμή που προσφέρει η Emirates κατά καιρούς. Ο συνδυαστικός μέγιστος αριθμός Μιλίων Skywards που μπορεί να αγοράσει ένα Επιλέξιμο Μέλος του Προγράμματος Skywards μέσω (συλλογικά) (i) των προϊόντων "Αγοράστε Μίλια" και (ii) της λήψης των εν λόγω Μιλίων ως δώρου μέσω του προϊόντος "Χαρίστε Μίλια" σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος (με έναρξη από την 1η Ιανουαρίου και λήξη την 31η Δεκεμβρίου) θα βασίζεται στο σχετικό Επίπεδο Μέλους Συνδρομής του εν λόγω Επιλέξιμου Μέλους του Προγράμματος Skywards κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της σχετικής αγοράς, ως εξής:
  • Τα Platinum και Gold μέλη μπορούν να αγοράσουν έως και 200.000 Μίλια Skywards σε ένα ημερολογιακό έτος.
  • Τα Silver και Blue μέλη μπορούν να αγοράσουν έως και 100.000 Μίλια Skywards σε ένα ημερολογιακό έτος. Τα Μίλια Skywards που αγοράζονται μέσω των προϊόντων "Αγοράστε Μίλια" ή/και "Χαρίστε Μίλια" δεν μπορούν να προστεθούν σε έναν λογαριασμό του προγράμματος Η Οικογένειά μου. Δεν είναι δυνατή η αγορά ή η δωρεά Μιλίων Αναβάθμισης.
 7. Τα Επιλέξιμα Μέλη του Προγράμματος Skywards μπορούν να μεταβιβάσουν Μίλια Skywards σε άλλο μέλος μέσω της Πλατφόρμας Πόντων ("Μεταβιβάστε Μίλια") σε πακέτα των 1.000 Μιλίων και στο κόστος και στην τιμή που προσφέρει η Emirates κατά καιρούς. Η αρχική ελάχιστη αγορά είναι 2.000 Μίλια Skywards και ο μέγιστος αριθμός Μιλίων Skywards που μπορεί να αποσταλεί ή/και να ληφθεί από ένα μέλος σε ένα ημερολογιακό έτος είναι 50.000 Μίλια Skywards. Η επιλογή "Μεταβιβάστε Μίλια" δεν είναι διαθέσιμη για την αποστολή ή τη λήψη Μιλίων Skywards από ή προς έναν λογαριασμό στο πρόγραμμα Η Οικογένειά Μου. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση Μιλίων Αναβάθμισης.
 8. Η ισχύς των Μιλίων Skywards ενός Λογαριασμού που πρόκειται να λήξουν μέσα στις επόμενες 90 ημέρες μπορεί να παραταθεί από ένα Επιλέξιμο Μέλος του Προγράμματος Skywards για 12 επιπλέον μήνες από την ημερομηνία της αρχικής λήξης μέσω της Πλατφόρμας Πόντων ("Παρατείνετε τη διάρκεια ισχύος των Μιλίων"), στο κόστος και στην τιμή που προσφέρει η Emirates κατά καιρούς. Σχετικά με τα Μίλια Skywards που έληξαν κατά τις προηγούμενες 180 ημέρες, τα μέλη μπορούν να τα επαναφέρουν για μια επιπλέον περίοδο ισχύος 12 μηνών ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς τους από το Επιλέξιμο Μέλος του Προγράμματος Skywards μέσω της Πλατφόρμας Πόντων ("Επαναφέρετε Μίλια"), στο κόστος και στην τιμή που προσφέρει η Emirates κατά καιρούς. Η αρχική ελάχιστη αγορά είναι 1.000 Μίλια και ο μέγιστος αριθμός Μιλίων Skywards για τα οποία μπορεί να δοθεί παράταση ή/και να γίνει επαναφορά από ένα Επιλέξιμο Μέλος του Προγράμματος Skywards σε ένα ημερολογιακό έτος είναι 50.000 Μίλια Skywards. Δεν είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας ισχύος ή η επαναφορά Μιλίων Skywards που προστέθηκαν σε έναν λογαριασμό Η Οικογένειά Μου. Δεν είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας ισχύος ή η επαναφορά Μιλίων Αναβάθμισης.
 9. Ανά διαστήματα, τα Επιλέξιμα Μέλη του Προγράμματος Skywards θα έχουν την επιλογή να πολλαπλασιάσουν (με τις επιλογές πολλαπλασιασμού που καθορίζονται κατά καιρούς από την Emirates) ένα μέρος των Μιλίων Skywards, στο κόστος και στην τιμή που προσφέρει η Emirates κατά καιρούς, προς αγορά μέσω της Πλατφόρμας Πόντων ("Πολλαπλασιάστε Μίλια"). Η επιλογή "Πολλαπλασιάστε Μίλια" θα είναι διαθέσιμη μόνο για:
  • συγκεκριμένο μέρος των Μιλίων Skywards που είχαν κερδίσει τα Επιλέξιμα Μέλη του Προγράμματος Skywards στο παρελθόν από Επιλέξιμες Πτήσεις ή Συνεργαζόμενες Εταιρείες, ή/και
  • τα Μίλια Skywards που πρόκειται να κερδίσουν τα Επιλέξιμα Μέλη του Προγράμματος Skywards σε επικείμενες Επιλέξιμες Πτήσεις της Emirates, για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί κράτηση και επιβεβαίωση για μελλοντική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο του δρομολογίου δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
  • Ένα Επιλέξιμο Μέλος του Προγράμματος Skywards μπορεί να αγοράσει το προϊόν "Πολλαπλασιάστε Μίλια" με μέγιστο όριο 50.000 Μιλίων Skywards σε ένα ημερολογιακό έτος (με έναρξη από την 1η Ιανουαρίου και λήξη την 31η Δεκεμβρίου). Ο αριθμός των Μιλίων Skywards που μπορούν να αγοραστούν μέσω του προϊόντος "Πολλαπλασιάστε Μίλια" θα αναγράφεται στην Πλατφόρμα Πόντων, και τα Επιλέξιμα Μέλη του Προγράμματος Skywards θα μπορούν να πολλαπλασιάζουν τα Μίλια τους σύμφωνα με τις αναγραφόμενες επιλογές. Για κάθε κράτηση είναι δυνατή η αγορά μόνο ενός προϊόντος "Πολλαπλασιάστε Μίλια". Τα Μίλια Skywards που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του προϊόντος "Πολλαπλασιάστε Μίλια" θα πιστωθούν στον Λογαριασμό ενός Επιλέξιμου Μέλους του Προγράμματος Skywards σύμφωνα με τη Ρήτρα 10.16 παρακάτω, και η πίστωση αναφορικά με τα Μίλια Skywards που πρόκειται να συγκεντρωθούν σε μελλοντικές Επιλέξιμες Πτήσεις της Emirates θα είναι άμεση, ανεξάρτητα από το αν τα Μίλια Skywards που αποτελούν τη βάση του πολλαπλασιαστή πρόκειται ακόμα να κατανεμηθούν στον Λογαριασμό του μέλους. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ή αναίρεση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στην ενότητα "Πολλαπλασιάστε Μίλια" σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης της κράτησης για την οποία αγοράστηκε το προϊόν "Πολλαπλασιάστε Μίλια". Η δυνατότητα Πολλαπλασιάστε Μίλια δεν μπορεί να προστεθεί στον λογαριασμό στο πρόγραμμα Η Οικογένειά Μου. Δεν είναι δυνατός ο πολλαπλασιασμός Μιλίων Αναβάθμισης.
 10. Η τιμή των Μιλίων Skywards και οι κανόνες που διέπουν ανά πάσα στιγμή την αγορά, δωρεά, μεταβίβαση, παράταση διάρκειας ισχύος, επαναφορά και τον πολλαπλασιασμό Μιλίων Skywards, ή/και οι προϋποθέσεις συγκέντρωσης Μιλίων Skywards ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Emirates.
 11. Τα Μίλια Skywards που αγοράστηκαν, χαρίστηκαν, μεταβιβάστηκαν ή πολλαπλασιάστηκαν θα λήξουν σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος, και η σχετική ημερομηνία λήξης θα υπολογιστεί με βάση την ημερομηνία της αντίστοιχης συναλλαγής "Αγοράστε Μίλια", "Χαρίστε Μίλια", "Μεταβιβάστε Μίλια" ή "Πολλαπλασιάστε Μίλια" (κατά περίπτωση).
 12. Τα Μίλια Skywards για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί παράταση διάρκειας ισχύος ή επαναφορά θα λήξουν σύμφωνα με τη σχετική παράταση ή επαναφορά που πραγματοποιήθηκε κατά την εν λόγω συναλλαγή.
 13. Είναι δυνατή η αγορά, δωρεά, μεταβίβαση, παράταση της διάρκειας ισχύος και επαναφορά Μιλίων Skywards μέσω του Ιστότοπου, καθώς και μέσω των Κέντρων Επικοινωνίας ή των Γραφείων Κρατήσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων της Emirates. Ο πολλαπλασιασμός των Μιλίων Skywards μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μόνο μέσω του Ιστότοπου.
 14. Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο πιστωτική κάρτα για να ολοκληρώνουν τις πληρωμές τους στις ενότητες Αγοράστε Μίλια, Χαρίστε Μίλια, Μεταβιβάστε Μίλια, Παρατείνετε τη διάρκεια ισχύος των Μιλίων σας, Επαναφέρετε Μίλια και Πολλαπλασιάστε Μίλια. Δεν επιτρέπονται οι πληρωμές με μετρητά.
 15. Τα Επιλέξιμα Μέλη του Προγράμματος Skywards πρέπει να συνδεθούν στον Λογαριασμό τους στον Ιστότοπο προτού μεταφερθούν στην Πλατφόρμα Πόντων για να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή.
 16. Οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται στο νόμισμα της Χώρας Διαμονής που αναφέρεται στον Λογαριασμό κάθε μέλους, με εξαίρεση την περίπτωση "Αγοράστε Μίλια κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής κράτησης" όπου οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται στο νόμισμα της χώρας που επιλέχθηκε στον Ιστότοπο. Όταν οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από δολάρια ΗΠΑ, η συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται ενδέχεται να διαφέρει από την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πληρωμή στο τοπικό νόμισμα της χώρας διαμονής του μέλους, οι συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται από προεπιλογή σε δολάρια ΗΠΑ. Ενδέχεται να επιβληθούν τοπικοί φόροι, οι οποίοι πρέπει να καταβληθούν από κάθε μέλος όπως ορίζουν οι πολιτικές της Emirates.
 17. Τα Μίλια Skywards που αγοράζονται μέσω των προϊόντων "Αγοράστε Μίλια" ή "Χαρίστε Μίλια" θα πιστώνονται στον σχετικό Λογαριασμό εντός 48 ωρών μετά την πλήρη και επιτυχημένη διεκπεραίωση της πληρωμής μέσω της Πλατφόρμας Πόντων. Σε περίπτωση που τα Μίλια Skywards δεν εμφανίζονται στον Λογαριασμό μετά την αγορά, τα μέλη θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα Κέντρο Επικοινωνίας της Emirates, για να τους βοηθήσει να εντοπίσουν και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα.
 18. Τα μέλη μπορούν να αγοράσουν, να χαρίσουν, να μεταβιβάσουν, να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος, να επαναφέρουν και να πολλαπλασιάσουν Μίλια Skywards εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας και τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την πραγματοποίηση μιας κράτησης/εξαργύρωσης. Οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται στις ενότητες "Αγοράστε Μίλια" (είτε μέσω της ενότητας "Αγοράστε Μίλια Ανεξάρτητα" είτε μέσω της ενότητας "Αγοράστε Μίλια κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής κράτησης"), "Χαρίστε Μίλια", "Μεταβιβάστε Μίλια", "Παρατείνετε τη διάρκεια ισχύος των Μιλίων σας", "Επαναφέρετε Μίλια" και "Πολλαπλασιάστε Μίλια" με σκοπό την εξαργύρωση Μιλίων Skywards για Ανταμοιβές δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα αυτών των Ανταμοιβών. Εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο, δεν είναι δυνατή επιστροφή χρημάτων για Μίλια Skywards που αγοράστηκαν σύμφωνα με τις υπηρεσίες "Αγοράστε Μίλια", "Χαρίστε Μίλια", "Μεταβιβάστε Μίλια", "Επαναφέρετε Μίλια" ή "Πολλαπλασιάστε Μίλια". Δεν υπάρχει κανένας συσχετισμός μεταξύ της τιμής σε μετρητά στην οποία αγοράστηκαν τα Μίλια Skywards και της αξίας της Ανταμοιβής για την οποία γίνεται εξαργύρωση των εν λόγω Μιλίων από ένα μέλος του προγράμματος Skywards σε σύγκριση με την τιμή στην οποία μπορεί να διατίθεται το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία για αγορά, είτε μέσω της μεθόδου πληρωμής Cash+Miles είτε μόνο με μετρητά.
 19. Τα μέλη δεν πρέπει να πουλήσουν τα Μίλια Skywards έναντι χρημάτων ή άλλου ανταλλάγματος και ένα μέλος μπορεί να αγοράσει Μίλια Skywards μόνο από εγκεκριμένα κανάλια του προγράμματος Emirates Skywards, π.χ. τον Ιστότοπο, την Πλατφόρμα Πόντων που είναι προσβάσιμη μέσω του Ιστότοπου, ενός Κέντρου Επικοινωνίας της Emirates, ενός Γραφείου Κρατήσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων της Emirates, αλλά όχι οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 20. Αν ο αποδέκτης των Μιλίων Skywards δεν είναι μέλος, τότε ο συγκεκριμένος αποδέκτης πρέπει να εγγραφεί ως μέλος και να δημιουργήσει έναν Λογαριασμό στο πρόγραμμα Emirates Skywards, προκειμένου να μπορέσει να λάβει τα Μίλια Skywards.
 21. Τα Μίλια Skywards που αγοράζονται, χαρίζονται, μεταβιβάζονται, πολλαπλασιάζονται, επαναφέρονται, ή των οποίων η διάρκεια ισχύος παρατείνεται, δεν λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό της κατάστασης επιπέδου μέλους.
 22. Ισχύουν η πολιτική απορρήτου και οι όροι και προϋποθέσεις(Ανοίγει εξωτερικός ιστότοπος σε νέο παράθυρο) της Points.com Inc. σχετικά με τη διεκπεραίωση των εν λόγω συναλλαγών και πληρωμών.

11. Ανταμοιβές - Γενικά

 1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Κανόνες Προγράμματος, η κράτηση όλων των Ανταμοιβών πρέπει να πραγματοποιείται: (i) στον Ιστότοπο, (ii) μέσω της Εφαρμογής της Emirates, (iii) μέσω ενός Κέντρου Επικοινωνίας της Emirates, ή (iv) μέσω ενός Γραφείου Κρατήσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων της Emirates. Τα Μίλια Skywards μπορούν να εξαργυρωθούν για Ανταμοιβές μόνο από μέλη και τους σχετικούς Συντονιστές Ταξιδιού τους (ή από έναν γονέα ή κηδεμόνα εκ μέρους ενός Skysurfer). Κατά την εξαργύρωση Μιλίων Skywards για μια Ανταμοιβή, τα μέλη μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσουν ένα "Έντυπο Έγκρισης Ανταμοιβής" και να προσκομίσουν ένα αντίγραφο του διαβατηρίου τους.
 2. Προκειμένου να διεκδικήσει μια διαθέσιμη Ανταμοιβή, το μέλος πρέπει να έχει συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό Μιλίων Skywards στον Λογαριασμό του. Τα μέλη μπορούν να εξαργυρώνουν τα Μίλια Skywards έναντι Ανταμοιβών ανά πάσα στιγμή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εξαργύρωση των Μιλίων Skywards, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις εκάστοτε ισχύουσες προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στους παρόντες Κανόνες Προγράμματος ή στους όρους και στις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες. Το πρόγραμμα Emirates Skywards μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τροποποιεί τον αριθμό των Μιλίων Skywards που απαιτούνται για την απόκτηση κάθε Ανταμοιβής, να αποσύρει κάποια από τις παρεχόμενες Ανταμοιβές ή να επιβάλλει πρόσθετους περιορισμούς για οποιαδήποτε Ανταμοιβή ή προϋποθέσεις για την απόκτησή της.
 3. Όλες οι Ανταμοιβές εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και τους περιορισμούς κάθε σχετικού προμηθευτή. Η Emirates και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες τους προγράμματος Emirates Skywards μπορούν κατά καιρούς και για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους να αναστέλλουν τη διάθεση Ανταμοιβών. Οι Ανταμοιβές ενδέχεται να μην είναι πάντα διαθέσιμες για όλες τις πτήσεις. Το πρόγραμμα Skywards της Emirates μπορεί να αποσύρει, να αντικαθιστά ή να υποκαθιστά Ανταμοιβές ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 4. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SKYWARDS ΤΗΣ EMIRATES ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ, Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ) Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΛΟΠΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ.
 5. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EMIRATES SKYWARDS. ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΜΟΙΒΩΝ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ.
 6. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SKYWARDS ΤΗΣ EMIRATES Ή ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ, ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: (α) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗ ΕΦΑΜΙΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, (β) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, (γ) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΦΑΜΙΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΠΤΗΣΕΩΝ, ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ EMIRATES Ή ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EMIRATES SKYWARDS ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

12. Emirates Classic Rewards

 1. Τα Μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν μια Ανταμοιβή για πτήση είτε για τα ίδια είτε για τρίτο άτομο.
 2. Οι Κλασσικές Ανταμοιβές δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε μετρητά.
 3. Όλοι οι φόροι, τα τέλη και οι χρεώσεις αερομεταφορέων (μεταξύ άλλων, οι φόροι αεροδρομίου ή/και οι κρατικοί φόροι) επιβαρύνουν το μέλος και πρέπει να εξοφλούνται πριν από την έκδοση του εισιτηρίου Κλασσικών Ανταμοιβών. Η πληρωμή τους μπορεί να γίνει με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα. Τα Μέλη έχουν την επιλογή να εξοφλήσουν τις χρεώσεις αερομεταφορέα εξαργυρώνοντας Μίλια Skywards.
 4. Τα εισιτήρια ανταμοιβής Classic Reward είναι έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και εκδίδονται δεδομένου ότι ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που καθορίστηκαν τη στιγμή της έκδοσης του εισιτηρίου. Όλα τα εισιτήρια Κλασσικών Ανταμοιβών διέπονται από και υπόκεινται στις Προϋποθέσεις Μεταφοράς της Emirates που ισχύουν κατά την πραγματοποίηση της κράτησης για τη συγκεκριμένη Κλασσική Ανταμοιβή, καθώς και στους παρόντες Κανόνες Προγράμματος. Χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς των παραπάνω, τα μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν τη σωστή θεώρηση εισόδου (βίζα) για τη χώρα προορισμού, τα σωστά ταξιδιωτικά έγγραφα και έχουν προβεί στους αναγκαίους εμβολιασμούς (μεταξύ άλλων και για τα βρέφη) προκειμένου να ταξιδέψουν με το εισιτήριο Κλασσικών Ανταμοιβών.
 5. Το απαιτούμενο επίπεδο εξαργύρωσης Μιλίων για εισιτήρια Κλασσικών Ανταμοιβών για βρέφη (ηλικίας έως 2 ετών) που δεν καταλαμβάνουν δική τους θέση είναι το 10% του επιπέδου εξαργύρωσης που ισχύει για ενήλικες. Κατά την πραγματοποίηση της κράτησης, ενδέχεται να ζητηθεί η προσκόμιση εγγράφων που αποδεικνύουν την ηλικία του βρέφους. Το εισιτήριο Κλασσικών Ανταμοιβών για βρέφη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην Οικονομική Θέση των Πτήσεων της Emirates. Για τα εισιτήρια Κλασσικών Ανταμοιβών για βρέφη πρέπει να πραγματοποιηθεί κράτηση ταυτόχρονα με το εισιτήριο Ανταμοιβής ενήλικα, και στο πλαίσιο της ίδιας κράτησης.
 6. Όλα τα τέλη και οι χρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος δεν επιστρέφονται, εκτός αν αυτό απαγορεύεται από τον νόμο.
 7. Τα προνόμια μεταφοράς με προσωπικό οδηγό δεν ισχύουν για μέλη που ταξιδεύουν με εισιτήριο Κλασσικών Ανταμοιβών.
 8. Τα εισιτήρια Κλασσικών Ανταμοιβών δεν αναγνωρίζονται από άλλον αερομεταφορέα εκτός αυτού που αναγράφεται στο εισιτήριο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ακύρωσης πτήσεων για τις οποίες το μέλος διαθέτει βεβαίωση κράτησης θέσης. Σε περίπτωση ακύρωσης ή σημαντικής παρακώλυσης μιας πτήσης, το μέλος που ταξιδεύει με εισιτήριο Κλασσικών Ανταμοιβών μεταφέρεται στην επόμενη πτήση του ίδιου αερομεταφορέα στην οποία υπάρχουν ελεύθερες θέσεις ή σε πτήση άλλου αερομεταφορέα, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Emirates.
 9. Ένα μέλος δεν μπορεί να πουλήσει ή να μεταβιβάσει ένα εισιτήριο Κλασσικών Ανταμοιβών ή οποιαδήποτε άλλη Ανταμοιβή (ή οποιοδήποτε προνόμιο που απορρέει από αυτές) έναντι χρημάτων ή άλλου ανταλλάγματος, και τα μέλη δεν πρέπει να αγοράζουν εισιτήρια Ανταμοιβής ή άλλες Ανταμοιβές από τρίτα μέρη ή άλλα μέλη. Τα εισιτήρια Κλασσικών Ανταμοιβών τα οποία (ή τα οποία η Emirates θεωρεί ευλόγως ότι) αγοράστηκαν, πωλήθηκαν ή ανταλλάχθηκαν από κάποιο μέλος ενδέχεται να ακυρωθούν ή να κατασχεθούν από την Emirates, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Αν το εισιτήριο Κλασσικών Ανταμοιβών έχει χρησιμοποιηθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, το μέλος φέρει την ευθύνη για την εξόφληση του ταξιδιού βάσει της τιμής κανονικού ναύλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από την Emirates, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος άσκησης αγωγής ή απενεργοποίησης ενός Λογαριασμού μέλους.
 10. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EMIRATES SKYWARDS Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕΡΑΝ ΟΣΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

  Οι περαιτέρω προϋποθέσεις, καθώς και οι χρεώσεις που ισχύουν για τα εισιτήρια Κλασσικών Ανταμοιβών, έχουν ως εξής:  Όροι χρεώσεωνClassic Flex Plus (Οικονομική Θέση, **Premium Οικονομική, Διακεκριμένη Θέση και Πρώτη Θέση)Ναύλοι Classic Saver (για Οικονομική και Διακεκριμένη Θέση)
  Μέγιστη παραμονήΔώδεκα μήνεςΤρεις μήνες
  Ενδιάμεσες στάσειςΕπιτρέπονται δύο ενδιάμεσες στάσεις (μία στην αναχώρηση και μία στην επιστροφή)Επιτρέπεται μία ενδιάμεση στάση (είτε στην αναχώρηση είτε στην επιστροφή)
  Επιλέξιμες πτήσειςΙσχύει για όλες τις Πτήσεις της Emirates, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις (εξαιρούνται οι Πτήσεις Κοινού Κώδικα)Ισχύει για όλες τις Πτήσεις της Emirates, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις (εξαιρούνται οι Πτήσεις Κοινού Κώδικα)
  Συνδυασμοί ανταμοιβών (Mixed Rewards)Επιτρέπονται οι συνδυασμοί ανταμοιβών, αλλά για κάθε τύπο ναύλου ισχύουν διαφορετικοί κανόνεςΕπιτρέπονται οι συνδυασμοί ανταμοιβών, αλλά για κάθε τύπο ναύλου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες
  Πολλαπλές στάσειςΕπιτρέπεται το ταξίδι προς/από μία πόλη με επιστροφή προς/από διαφορετική πόλη, εντός όμως της ίδιας ζώνης Skywards, σύμφωνα με τον ορισμό ζωνών της EmiratesΕπιτρέπεται το ταξίδι προς/από μία πόλη με επιστροφή προς/από διαφορετική πόλη, εντός όμως της ίδιας ζώνης Skywards, σύμφωνα με τον ορισμό ζωνών της Emirates
  Διάρκεια ισχύος εισιτηρίουΤο ταξίδι πρέπει να αρχίσει εντός 12 μηνών από την έκδοση του εισιτηρίουΤο ταξίδι πρέπει να αρχίσει εντός 12 μηνών από την έκδοση του εισιτηρίου
  Εκπτώσεις για παιδιάΓια τις Ανταμοιβές απαιτείται προς εξαργύρωση ο κανονικός αριθμός Μιλίων Skywards των ενηλίκων (δεδομένου ότι τα παιδιά κερδίζουν όσα Μίλια κερδίζουν και οι ενήλικες)Για τις Ανταμοιβές απαιτείται προς εξαργύρωση ο κανονικός αριθμός Μιλίων Skywards των ενηλίκων (δεδομένου ότι τα παιδιά κερδίζουν όσα Μίλια κερδίζουν και οι ενήλικες)
  Εκπτώσεις για βρέφηΓια τις Ανταμοιβές απαιτείται προς εξαργύρωση το 10% του κανονικού αριθμού Μιλίων Skywards (ισχύει για την Οικονομική Θέση μόνο)Για τις Ανταμοιβές απαιτείται προς εξαργύρωση το 10% του κανονικού αριθμού Μιλίων Skywards (ισχύει για την Οικονομική Θέση μόνο)
  Όροι χρεώσεωνΝαύλοι Classic Flex PlusΝαύλοι Classic Saver
  Αλλαγές ημερομηνιώνΔωρεάν25 δολάρια ΗΠΑ *
  Επιστροφή χρημάτων πριν από την έναρξη του ταξιδιούΔωρεάν75 δολάρια ΗΠΑ *
  Επιστροφή χρημάτων μετά από την έναρξη του ταξιδιούΔεν επιτρέπεταιΔεν επιτρέπεται
  Όλες οι άλλες αλλαγές (σύμφωνα με τον Κανονισμό Προγράμματος)Δωρεάν25 δολάρια ΗΠΑ *
  Συνδυασμοί ανταμοιβών (Mixed Rewards)Επιτρέπονται οι συνδυασμοί ανταμοιβών, αλλά για κάθε τύπο ναύλου ισχύουν διαφορετικοί κανόνεςΕπιτρέπονται οι συνδυασμοί ανταμοιβών, αλλά για κάθε τύπο ναύλου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες

 11. Οι Πτήσεις Ανταμοιβής εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα κρατήσεων σε κάθε κατηγορία θέσης.
 12. Το προνόμιο του εισιτηρίου ανταμοιβής "Τελευταίας Θέσης" τύπου Classic Flex Plus* δίνει τη δυνατότητα στα Platinum μέλη να κάνουν κράτηση εισιτηρίων ανταμοιβής τύπου Flex στην Οικονομική Θέση ή στη Διακεκριμένη Θέση οποιασδήποτε Πτήσης της Emirates, εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις. Ισχύουν προϋποθέσεις.

* Δεν υπάρχει χρέωση για τα βρέφη και σε περίπτωση θανάτου επιβάτη. Η απαλλαγή από την καταβολή των χρεώσεων διατίθεται μέσω των Κέντρων Επικοινωνίας της Emirates. 
**Λόγω των τρεχόντων περιορισμών στις δυνατότητες της Premium Οικονομικής, οι Κλασσικές Ανταμοιβές της Premium Οικονομικής και οι Ανταμοιβές Αναβάθμισης από την Οικονομική στην Premium Οικονομική δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμες.

13. Cash+Miles

Cash+Miles της Emirates

 1. Τα μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν οποιονδήποτε συνδυασμό χρημάτων και Μιλίων Skywards για ένα εισιτήριο Cash+Miles της Emirates (που μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες βοηθητικές υπηρεσίες, όπου προσφέρονται, όπως επιλογή θέσης, επιτρεπόμενο όριο αποσκευών και πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής) για τους ίδιους ή για οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
 2. Όλοι οι φόροι, τα τέλη και οι χρεώσεις αερομεταφορέων (μεταξύ άλλων, οι φόροι αεροδρομίου ή/και οι κρατικοί φόροι) επιβαρύνουν το Μέλος και πρέπει να εξοφλούνται σε μετρητά πριν από την έκδοση του εισιτηρίου Cash+Miles της Emirates.
 3. Τα εισιτήρια Cash+Miles της Emirates είναι έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και εκδίδονται δεδομένου ότι ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που καθορίστηκαν τη στιγμή της έκδοσης του εισιτηρίου. Όλα τα εισιτήρια Cash+Miles της Emirates διέπονται και υπόκεινται στους Όρους Μεταφοράς της Emirates και τον Κανονισμό του προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν κατά την πραγματοποίηση της κράτησης. Χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς των παραπάνω, τα Μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν τη σωστή θεώρηση εισόδου (visa) για τη χώρα προορισμού, τα σωστά ταξιδιωτικά έγγραφα και να έχουν προβεί στους αναγκαίους εμβολιασμούς (μεταξύ άλλων και για τα βρέφη κάτω των 2 ετών) προκειμένου να ταξιδέψουν με το εισιτήριο ανταμοιβής Cash+Miles της Emirates.
 4. Όλα τα τέλη και οι χρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τους Κανόνες του προγράμματος δεν επιστρέφονται, εκτός αν αυτό απαγορεύεται από τον νόμο.
 5. Τα ταξίδια με εισιτήριο Cash+Miles της Emirates ενδέχεται να μην είναι δυνατά για ορισμένες πτήσεις, όπως πτήσεις επαναπατρισμού, κοινών υπηρεσιών ή πτήσεων με κωδικούς κοινής χρήσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ευθύνη του Μέλους να ελέγξει τη διαθεσιμότητα του ταξιδιού με εισιτήριο Cash+Miles της Emirates μέσω της αεροπορικής εταιρείας στην οποία έχει γίνει η κράτηση της πτήσης.
 6. Η αγορά ενός εισιτηρίου Cash+Miles της Emirates (όταν είναι δυνατή) υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα 13.
 7. Η αγορά εισιτηρίων Cash+Miles της Emirates είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά μέσω (i) του ιστότοπου, (ii) της εφαρμογής της Emirates και μέσω των Κέντρων εξυπηρέτησης της Emirates (με εξαίρεση τις βοηθητικές υπηρεσίες), και (ii) καταστημάτων λιανικής (με εξαίρεση τις βοηθητικές υπηρεσίες).
 8. Τα εισιτήρια Cash+Miles της Emirates διατίθενται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και προσφέρονται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Emirates. Η Emirates διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων Cash+Miles της Emirates ανά πάσα στιγμή.
 9. Τα εισιτήρια Cash+Miles της Emirates είναι διαθέσιμα σε πτήσεις που διατίθενται εμπορικά από την Emirates, συμπεριλαμβανομένων των κοινών πτήσεων πολλαπλών κωδικών που εκτελούνται από συνεργαζόμενες εταιρείες της Emirates. Τα εισιτήρια Cash+Miles της Emirates δεν είναι διαθέσιμα σε συνδυασμό με εισιτήρια Ανταμοιβής συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών ή με εισιτήρια διεταιρικών πτήσεων που δεν διαθέτουν αριθμό πτήσης της Emirates (EK).
 10. Τα Μίλια Skywards αφαιρούνται από τον λογαριασμό του Μέλους κατά την πραγματοποίηση της κράτησης.
 11. Τα Μέλη συγκεντρώνουν Μίλια βάσει του ποσοστού που αντιστοιχεί στα χρήματα που καταβάλλουν για την εξόφληση του ναύλου του εισιτηρίου (εξαιρουμένων τυχόν ποσών πληρωμής αναφορικά με βοηθητικές υπηρεσίες, χρεώσεις αερομεταφορέων, φόρους και τέλη). Δεν μπορείτε να κερδίσετε πόντους σε άλλα προγράμματα τακτικών επιβατών ή προγράμματα επιβράβευσης.
 12. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο στους παρόντες Κανόνες του προγράμματος, τα Μίλια Skywards που έχουν λήξει δεν θα πιστώνονται εκ νέου στον λογαριασμό του Μέλους σε περίπτωση ακύρωσης ή επιστροφής χρημάτων για οποιοδήποτε εισιτήριο Cash+Miles της Emirates ή τυχόν βοηθητικές υπηρεσίες, κατά περίπτωση.
 13. Σε περίπτωση που ένα Μέλος δικαιούται επιστροφή χρημάτων για ένα εισιτήριο Cash+Miles της Emirates που έχει χρησιμοποιηθεί εν μέρει, μόνο το ισοδύναμο ποσοστό χρημάτων και Μιλίων Skywards (όπως είχαν αρχικά πληρωθεί και εξαργυρωθεί έναντι αυτού του εισιτηρίου) θα επιστραφεί και θα πιστωθεί εκ νέου στο Μέλος. Οι επιστροφές χρημάτων αναφορικά με βοηθητικές υπηρεσίες υπόκεινται στους σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω βοηθητικών υπηρεσιών, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ: 

 14. Οι Ανταμοιβές Αναβάθμισης και οι Άμεσες Αναβαθμίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι εισιτηρίων Cash+Miles της Emirates, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες προγράμματος.
 15. Ο συντελεστής μετατροπής σε χρηματική αξία των Μιλίων Skywards που απαιτούνται για την αγορά ενός εισιτηρίου Cash+Miles της Emirates ή/και σχετικές βοηθητικές υπηρεσίες ενδέχεται να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Emirates. Η Emirates διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει (i) τον αριθμό των Μιλίων Skywards που απαιτούνται για εξαργύρωση έναντι οποιουδήποτε εισιτηρίου ή/και σχετικών βοηθητικών υπηρεσιών, (ii) την τιμή οποιουδήποτε εισιτηρίου, ή/και (iii) να επιβάλει πρόσθετους περιορισμούς ή προϋποθέσεις έναντι των εισιτηρίων Cash+Miles. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα εξής (ενδεικτικά): (i) αφετηρία, (ii) προορισμό, (iii) σημείο πώλησης, (iv) αριθμό πτήσης, (v) ημερομηνία, (vi) εποχή, (vii) ναύλο, (viii) καμπίνα, (ix) επίπεδο μέλους, (x) κανάλια της Emirates, ή/και (xi) οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Κατά συνέπεια, το ποσό Μιλίων Skywards και τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται από την Emirates ισχύουν μόνο κατά την πραγματοποίηση της κράτησης.
 16. Η καταβολή όλων των άλλων εξόδων και των όποιων λοιπών χρεώσεων, αξιώσεων ή επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τη χρήση ενός εισιτηρίου Cash+Miles της Emirates αποτελεί ευθύνη του Μέλους. Τα Μέλη οφείλουν να εξοφλήσουν σε μετρητά όλους τους λοιπούς φόρους, τέλη ή/και επιβαρύνσεις όπως καθορίζονται κατά την έκδοση του εισιτηρίου.
 17. Όλα τα εισιτήρια Cash+Miles της Emirates διέπονται από και υπόκεινται στις Προϋποθέσεις μεταφοράς της Emirates και στις προϋποθέσεις ναύλου που ισχύουν για το εν λόγω εισιτήριο, καθώς και τους Κανόνες προγράμματος που ισχύουν κατά την πραγματοποίηση της κράτησης.
 18. Τυχόν διαφορές στον ναύλο, πρόσθετοι φόροι ή επιβαρύνσεις ως αποτέλεσμα μιας αλλαγής σε ένα εισιτήριο Cash+Miles της Emirates ή/και σχετικών βοηθητικών υπηρεσιών πρέπει να καταβάλλονται από το σχετικό Μέλος με μετρητά.
 19. Τα Μέλη του προγράμματος Skysurfers δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αγορά εισιτηρίων μέσω του Cash+Miles.

Cash+Miles της flydubai

 1. Τα Μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν οποιονδήποτε συνδυασμό χρημάτων και Μιλίων Skywards για ένα εισιτήριο Cash+Miles της flydubai για μια πτήση της flydubai, είτε για τους ίδιους είτε για οποιονδήποτε τρίτο. 
 2. Τα Μέλη μπορούν να αγοράσουν ένα εισιτήριο Cash+Miles της flydubai μέσω του ιστοτόπου της flydubai, πραγματοποιώντας σύνδεση στον λογαριασμό τους. 
 3. Τα εισιτήρια Cash+Miles της flydubai υπόκεινται στους Όρους μεταφοράς(Ανοίγει σελίδα σε νέα καρτέλα) της flydubai και τυχόν άλλους εφαρμοστέους κανόνες ή όρους και προϋποθέσεις(Ανοίγει σελίδα σε νέα καρτέλα) που έχουν δημοσιευτεί και ισχύουν κατά την πραγματοποίηση της κράτησης με τη flydubai, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των όρων στη διεύθυνση https://www.flydubai.com/en/information/policies/terms-and-conditions(Ανοίγει σελίδα σε νέα καρτέλα)
 4. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά (μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, σε μια ειδική προωθητική ενέργεια ή ενέργεια μάρκετινγκ), τα Μέλη είναι υπεύθυνα για όλους τους φόρους και τις χρεώσεις που συνδέονται με τα εισιτήρια Cash+Miles της flydubai, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, φόρων αεροδρομίου αναχώρησης, τελωνειακών προστίμων, τελών που καταβάλλονται στις μεταναστευτικές αρχές, χρεώσεων αεροδρομίου, δικαιωμάτων εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών, χρεώσεων αερομεταφορέων, τελών γεωργικών επιθεωρήσεων, καθώς και λοιπών χρεώσεων που αφορούν την ασφάλεια και όλων των άλλων τελών ή φόρων που επιβάλλονται από οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο ή σχετική αρμόδια αρχή ή όργανο, όπως, μεταξύ άλλων, της flydubai. Εάν απαιτείται, η flydubai θα παράσχει τα πλήρη στοιχεία των ατόμων που λαμβάνουν εισιτήρια Cash+Miles της flydubai στη σχετική αρμόδια αρχή. Το ενδιαφερόμενο Μέλος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν υποχρέωση που μπορεί να προκύψει εξαιτίας της υποβολής αυτών των στοιχείων ή από την απευθείας γνωστοποίηση από το Μέλος. 
 5. Μετά την ολοκλήρωση κάποιας κράτησης εισιτηρίου Cash+Miles της flydubai, η flydubai μπορεί ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να επιτρέψει μια αλλαγή στη συγκεκριμένη κράτηση κατόπιν αιτήματος του Μέλους. Μπορούν να υποβληθούν αιτήματα για αλλαγές μέσω του ιστότοπου της flydubai ή καλώντας στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της flydubai (σύμφωνα με τις Προϋποθέσεις μεταφοράς της flydubai, τους Κανόνες ναύλων ή/και τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος). 
 6. Για οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα εισιτήριο Cash+Miles της flydubai μπορεί να απαιτείται η εξαργύρωση επιπλέον Μιλίων Skywards ή η πληρωμή μιας επιπλέον χρέωσης σε μετρητά από ένα Μέλος. Το ποσό των επιπλέον Μιλίων Skywards ή των χρημάτων που απαιτούνται, κατά περίπτωση, θα γνωστοποιείται στο Μέλος κατά την πραγματοποίηση της αλλαγής.

14. Ανταμοιβές Αναβάθμισης από την Emirates

 1. Οι Ανταμοιβές Αναβάθμισης διατίθενται μόνο σε Πτήσεις της Emirates (εξαιρουμένων των Πτήσεων Κοινού Κώδικα της Emirates που εκτελούνται από άλλον αερομεταφορέα) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μία μόνο διαδρομή (είτε για την εξερχόμενη πτήση είτε την πτήση επιστροφής, συνεπώς όχι και για το ταξίδι αναχώρησης και για το ταξίδι επιστροφής συλλογικά).
 2. Για Ανταμοιβές Αναβάθμισης εντός της ίδιας ζώνης του προγράμματος Emirates Skywards (όπως καθορίζεται από την Emirates), τα Μίλια Skywards θα υπολογίζονται και θα εξαργυρώνονται ξεχωριστά για κάθε σκέλος του ταξιδιού σας. Για παράδειγμα, εάν η διαδρομή σας είναι Μπαχρέιν-Ντουμπάι-Μουσκάτ, τα Μίλια Skywards θα υπολογίζονται και θα εξαργυρώνονται για το σκέλος Μπαχρέιν-Ντουμπάι, και ξεχωριστά για το σκέλος Ντουμπάι-Μουσκάτ. Για να δείτε αν η πτήση σας εμπίπτει στην ίδια Ζώνη του προγράμματος Emirates Skywards, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα Κέντρο Επικοινωνίας της Emirates.
 3. Οι Ανταμοιβές Αναβάθμισης δεν είναι διαθέσιμες στα εισιτήρια Ειδικών Ναύλων. Οι Ανταμοιβές Αναβάθμισης στα εισιτήρια ναύλου Saver Οικονομικής Θέσης και στα εισιτήρια ναύλου Saver Διακεκριμένης Θέσης είναι διαθέσιμα μόνο κατά τον χρόνο του ηλεκτρονικού check in, στο αεροδρόμιο ή εν πτήσει.
 4. Κάθε φορά που τα μέλη υποβάλουν αίτημα για αναβάθμιση της πτήσης τους, πρέπει να έχουν τον απαιτούμενο αριθμό Μιλίων Skywards για τη συγκεκριμένη Ανταμοιβή Αναβάθμισης.
 5. Με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που επιβάλλονται από την Emirates και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα σε οποιαδήποτε Πτήση της Emirates, τα μέλη μπορούν να επωφεληθούν από τις Ανταμοιβές Αναβάθμισης ως εξής:
  • από την *Οικονομική Θέση την Premium Οικονομική,
  • από την Οικονομική Θέση στη Διακεκριμένη Θέση,
  • από την Premium Οικονομική στη Διακεκριμένη Θέση, ή
  • από τη Διακεκριμένη Θέση στην Πρώτη Θέση.
 6. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Κανόνες Προγράμματος, τα αιτήματα για Ανταμοιβές Αναβάθμισης πρέπει να υποβάλλονται από μέλη τουλάχιστον έξι ώρες πριν από την αναχώρηση. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τα μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν Μίλια Skywards για Άμεσες Αναβαθμίσεις κατά το check‑in. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τα Platinum, Gold και Silver μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν Μίλια Skywards για Άμεσες Αναβαθμίσεις εν πτήσει. Μάθετε περισσότερα για τις Ανταμοιβές Άμεσης Αναβάθμισης.
 7. Οι κρατήσεις για την υπηρεσία μεταφοράς με προσωπικό οδηγό δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε παρέχονται αναφορικά με (i) Ανταμοιβές Αναβάθμισης από την Οικονομική Θέση στην Premium Οικονομική του προγράμματος Skywards, (ii) Ανταμοιβές Αναβάθμισης από την Οικονομική στη Διακεκριμένη Θέση, ή (iii) Ανταμοιβές Αναβάθμισης από την Premium Οικονομική στη Διακεκριμένη Θέση.
 8. Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτημα για μια Ανταμοιβή Αναβάθμισης μόνο εφόσον κατέχουν έγκυρο, επιβεβαιωμένο εισιτήριο για την Πτήση της Emirates που επιθυμούν να αναβαθμίσουν. Οι κανόνες έκδοσης εισιτηρίων και ναύλων που ισχύουν για το αρχικό εισιτήριο πρέπει πάντα να τηρούνται στο σύνολό τους.
 9. Οι Ανταμοιβές Αναβάθμισης επιτρέπονται μόνο στα ηλεκτρονικά εισιτήρια (e‑ticket) της Emirates με αριθμό εισιτηρίου που ξεκινά από 176.
 10. Τα βρέφη (ηλικίας κάτω των 2 ετών) που συνοδεύονται από έναν ενήλικα και δεν καταλαμβάνουν δική τους θέση δικαιούνται Ανταμοιβές Αναβάθμισης με το 10% του κανονικού αριθμού Μιλίων Skywards που ισχύει για τις Ανταμοιβές Αναβάθμισης για ενήλικους επιβάτες. Το μέλος και το βρέφος πρέπει να εξαργυρώσουν τα Μίλια για την Ανταμοιβή Αναβάθμισης ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της ίδιας συναλλαγής.
 11. Η αξιοποίηση των Ανταμοιβών Αναβάθμισης είναι δυνατή μόνο εάν όλοι οι επιβάτες σε μια κράτηση εξαργυρώσουν τη σχετική Ανταμοιβή Αναβάθμισης, η οποία πρέπει στη συνέχεια να διεκπεραιωθεί σε μία μόνο συναλλαγή. Δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση των Ανταμοιβών Αναβάθμισης μόνο από συγκεκριμένους επιβάτες σε μια ομαδική κράτηση.
 12. Οι Ανταμοιβές Αναβάθμισης (συμπεριλαμβανομένων των Άμεσων Αναβαθμίσεων) μπορούν να εξαργυρωθούν από τα μέλη προς όφελος ενός άλλου επιβάτη, ακόμη κι όταν το μέλος που κάνει την εξαργύρωση δεν ταξιδεύει στην ίδια πτήση με τον εν λόγω επιβάτη.
 13. Οι Ανταμοιβές Αναβάθμισης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ του Λογαριασμού του συνδεδεμένου μέλους.
 14. Τυχόν ακύρωση ή επανέκδοση ενός εισιτηρίου μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της Ανταμοιβής Αναβάθμισης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Emirates), και αυτό ισχύει πάντα σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας κατά την αλλαγή του εισιτηρίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα Μίλια Skywards θα πιστωθούν εκ νέου στον σχετικό Λογαριασμό μέλους σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος.
 15. Η ακύρωση των Ανταμοιβών Αναβάθμισης δεν επιβαρύνεται με χρεώσεις. Ωστόσο, εκτός εάν ορίζεται ρητά το αντίθετο στους παρόντες Κανόνες Προγράμματος, τα Μίλια Skywards που έχουν λήξει δεν θα πιστωθούν εκ νέου στον Λογαριασμό του μέλους.
 16. Οι Ανταμοιβές Αναβάθμισης εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα σε κάθε κατηγορία θέσης.
 17. Σε Πτήσεις της Emirates με πολλά σκέλη, τα μέλη μπορούν να εξαργυρώνουν Μίλια Skywards για αναβάθμιση της πτήσης τους για το ένα σκέλος που περιλαμβάνεται στην κράτηση κάθε φορά. Εάν ένα μέλος επιθυμεί να συνεχίσει να ταξιδεύει στην υψηλότερη κατηγορία θέσης κατά το σκέλος της πτήσης ανταπόκρισης, τότε θα πρέπει να εξαργυρώσει επιπλέον Μίλια Skywards.
 18. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα για ορισμένο σκέλος ή σκέλη εντός ενός δρομολογίου από μια αφετηρία έως έναν προορισμό, αλλά όχι για όλο το ταξίδι από την αφετηρία έως τον προορισμό, ο αριθμός των Μιλίων Skywards που απαιτούνται θα υπολογίζεται ανάλογα με το επίπεδο του σκέλους σύμφωνα με τον Υπολογιστή Μιλίων.
 19. Αν οι Άμεσες Αναβαθμίσεις (διαθέσιμες κατά το check‑in ή εν πτήσει) είναι διαθέσιμες μόνο για το αμέσως επόμενο σκέλος, ο αριθμός Μιλίων Skywards που απαιτούνται υπολογίζεται ανάλογα με το επίπεδο του σκέλους σύμφωνα με τον Υπολογιστή Μιλίων.
 20. Σε Πτήσεις της Emirates με έναν αριθμό πτήσης για πολλά σκέλη, τα μέλη μπορούν να εξαργυρώνουν Μίλια Skywards για μια Άμεση Αναβάθμιση για ένα σκέλος της κράτησης κάθε φορά. Εάν ένα μέλος επιθυμεί να συνεχίσει να ταξιδεύει στην υψηλότερη κατηγορία θέσης κατά το σκέλος της πτήσης ανταπόκρισης, τότε θα πρέπει να εξαργυρώσει επιπλέον Μίλια Skywards.
 21. Όλοι οι φόροι (μεταξύ άλλων φόροι αεροδρομίου ή/και κρατικοί φόροι), εφόσον υφίστανται, βαρύνουν το Μέλος και πρέπει να εξοφληθούν πριν από την έκδοση του εισιτηρίου Αναβάθμισης με εξαργύρωση Μιλίων. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα.
*Λόγω των τρεχόντων περιορισμών στις δυνατότητες της Premium Οικονομικής, οι Κλασσικές Ανταμοιβές της Premium Οικονομικής και οι Ανταμοιβές Αναβάθμισης από την Οικονομική στην Premium Οικονομική δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμες

15. Συνεργαζόμενες εταιρείες

 1. Οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες, και οι όροι και προϋποθέσεις βάσει των οποίων συγκεντρώνονται τα Μίλια (και στην περίπτωση των Μιλίων Skywards, που εξαργυρώνονται) μέσω οποιασδήποτε Συνεργαζόμενης Εταιρείας, υπόκεινται σε περιστασιακές αλλαγές. Η Emirates δύναται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στα μέλη, να αποσύρει, περιορίσει, τροποποιήσει ή ακυρώσει τυχόν Μίλια Skywards που συγκεντρώθηκαν ή οποιαδήποτε Ανταμοιβή παρέχεται από ή μέσω των Συνεργαζόμενων Εταιρειών. Αποτελεί ευθύνη του μέλους να ελέγχει κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης Μιλίων, ή/και εξαργύρωσης Μιλίων Skywards, μέσω των Συνεργαζόμενων Εταιρειών. Όσον αφορά τη συγκέντρωση Μιλίων Skywards μέσω Συνεργαζόμενων Εταιρειών, μπορεί να χρειαστούν έως και 60 ημέρες από την ημερομηνία της σχετικής συναλλαγής για να εμφανιστούν τα Μίλια στον λογαριασμό του μέλους.
 2. Τα Μίλια Skywards που συγκεντρώθηκαν αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας Συνεργαζόμενης Εταιρείας μπορεί να είναι ανάλογα με τα έξοδα ενός μέλους ή μπορεί να στηρίζονται σε άλλους παράγοντες, όπως διαφημίζεται από την Emirates και τη σχετική Συνεργαζόμενη Εταιρεία. Ενδέχεται να ισχύουν εξαιρέσεις ή/και προϋποθέσεις ελάχιστης αγοράς. Αν τα έξοδα ενός μέλους εκφράζονται σε άλλο νόμισμα πέρα από το νόμιμο νόμισμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το σχετικό ποσό εξόδων μπορεί να μετατραπεί στο νόμιμο νόμισμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με τη συναλλαγματική ισοτιμία που καθορίζεται ευλόγως από την (ή για λογαριασμό της) Emirates. Σε περίπτωση αμφιβολιών, τα μέλη μπορούν να ελέγξουν τη σχετική προσφορά της Συνεργαζόμενης Εταιρείας στον Ιστότοπο, για να προσδιορίσουν ποια ισοτιμία και ποιο νόμισμα εφαρμόζεται.
 3. Όταν ένα μέλος αγοράζει και χρησιμοποιεί προϊόντα ή/και υπηρεσίες από μια Συνεργαζόμενη Εταιρεία, η σύμβαση για τις εν λόγω υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα συνάπτεται μεταξύ του εν λόγω μέλους και της αντίστοιχης Συνεργαζόμενης Εταιρείας. Αντίστοιχα, οι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες και τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τους θα ισχύουν για τα μέλη κατά τον χρόνο της αγοράς. Ορισμένοι όροι και προϋποθέσεις των Συνεργαζόμενων Εταιρειών αναφέρονται στον Ιστότοπο, ωστόσο, το πρόγραμμα Emirates Skywards συνιστά ένθερμα στα μέλη (και είναι δική τους ευθύνη) να εντοπίζουν, να διαβάζουν και να κατανοούν τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις στα κανάλια επικοινωνίας της Συνεργαζόμενης Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση. Τα μέλη θα πρέπει να διασαφηνίζουν τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις με τη σχετική Συνεργαζόμενη Εταιρεία πριν από την αγορά και τη χρήση προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Όταν αποδέχονται την προσφορά μιας Συνεργαζόμενης Εταιρείας, τα μέλη συμφωνούν να τηρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συνεργαζόμενης Εταιρείας που σχετίζονται με την εν λόγω προσφορά, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των όρων που αφορούν τις πληρωμές, τη συμμόρφωση με όλους τους κανόνες και τους περιορισμούς αναφορικά με κρατήσεις, τη διαθεσιμότητα, ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων. ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EMIRATES SKYWARDS ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ (I) ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, (II) ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, (III) Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ Ή ΜΙΛΙΑ SKYWARDS ΣΤΟ ΜΕΛΟΣ. Τυχόν δικαιώματα που μπορεί να έχει ένα μέλος αναφορικά με Μίλια Skywards ή Ανταμοιβές που χορηγήθηκαν από μια Συνεργαζόμενη Εταιρεία ισχύουν μόνο έναντι της σχετικής Συνεργαζόμενη Εταιρείας που παρέχει την Ανταμοιβή ή τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες.
 4. Αν μια Συνεργαζόμενη Εταιρεία παρέχει στα μέλη την ευκαιρία να μεταβιβάσουν ή να μετατρέψουν τους πόντους που συγκέντρωσαν από αυτήν σε Μίλια Skywards ("Προσφορά Ανταλλαγής Πόντων"), η εν λόγω μεταβίβαση ή μετατροπή θα είναι έγκυρη μόνο εάν (i) το σχετικό μέλος είναι και μέλος του προγράμματος Emirates Skywards και μέλος του σχετικού προγράμματος της Συνεργαζόμενης Εταιρείας, και (ii) οι πόντοι που κατέχει ένα μέλος στο πρόγραμμα της Συνεργαζόμενης Εταιρείας μεταβιβάζονται: (α) από το μέλος, από έναν λογαριασμό που τηρείται στη Συνεργαζόμενη Εταιρεία στο όνομα του μέλους, και (β) στον Λογαριασμό Προγράμματος Emirates Skywards του ίδιου μέλους ("Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί"). Στους Συνδεδεμένους Λογαριασμούς πρέπει να έχει δηλωθεί το ίδιο όνομα, το ίδιο επώνυμο και η ίδια ημερομηνία γέννησης.
 5. Αναφορικά με μια Προσφορά Ανταλλαγής Πόντων, η Emirates διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, (i) να μην συνδέσει τον Λογαριασμό ενός μέλους, ή (ii) να μην πιστώσει τον Λογαριασμό ενός μέλους, ή/και (iii) να ακυρώσει τυχόν Μίλια που πιστώθηκαν ήδη στον Λογαριασμό ενός μέλους, όταν η Emirates έχει λόγο να πιστεύει ότι:
  • η ταυτότητα ενός μέλους δεν αντιστοιχεί στην ταυτότητα του μεταβιβάζοντος,
  • υπήρξε κάποιο σφάλμα, λάθος ή δυσλειτουργία συστήματος,
  • ένα μέλος προέβη σε κάποια ψευδή δήλωση προς τη Συνεργαζόμενη Εταιρεία ή την Emirates,
  • έλαβε χώρα κάποια δόλια δραστηριότητα,
  • το μέλος έχει διαπράξει ή έχει παροτρύνει κάποιο άλλο πρόσωπο να διαπράξει Κατάχρηση του Προγράμματος,
  • ένα μέλος προέβη σε κάποια μη εγκεκριμένη συναλλαγή (όπως, ενδεικτικά, μη εξουσιοδοτημένη πώληση ή αγορά) Μιλίων, ή
  • ένα μέλος συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, σε σχέση με τη μεταβίβαση ή μετατροπή Μιλίων στον Λογαριασμό ενός μέλους.
 6. Δείτε τον κατάλογο με τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες.

16. Πτήσεις Ανταμοιβής με Συνεργαζόμενες Αεροπορικές Εταιρείες

 1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν σχετικά με την εξαργύρωση των Μιλίων Skywards για Πτήσεις Ανταμοιβής Συνεργαζόμενων Αεροπορικών Εταιρειών ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τη Συνεργαζόμενη Εταιρεία. Ενδέχεται να ισχύουν επίσης άλλοι όροι και προϋποθέσεις για κάθε Συνεργαζόμενη Εταιρεία αναφορικά με τις Πτήσεις Ανταμοιβής Συνεργαζόμενων Εταιρειών, όπως καθορίζεται από κάθε Συνεργαζόμενη Εταιρεία. Ο έλεγχος αυτών των όρων και των προϋποθέσεων αποτελεί ευθύνη του Μέλους την ώρα της κράτησης και υπερισχύει έναντι άλλων Πτήσεων Ανταμοιβής Συνεργαζόμενων Εταιρειών. Μάθετε περισσότερα(Ανοίγει σελίδα στην ίδια καρτέλα) σχετικά με όλες τις Συνεργαζόμενες Αεροπορικές Εταιρείες και τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις.
 2. Οι Πτήσεις Ανταμοιβής Συνεργαζόμενων Εταιρειών υπόκεινται σε επιπλέον χρεώσεις σχετικά με το τέλος ανταμοιβής συνεργαζόμενων εταιρειών, όπως ορίζεται στον πίνακα παρακάτω.
 3. Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος πραγματοποιήσει αλλαγές σε κράτηση Πτήσης Ανταμοιβής Συνεργαζόμενης Εταιρείας (μεταξύ άλλων αλλαγές σε ημερομηνίες και ακυρώσεις), θα ισχύουν επιπλέον τέλη που θα πρέπει να πληρωθούν όπως παρακάτω. Για τα τέλη δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων, εκτός αν κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τη νομοθεσία ή επιτρέπεται με άλλο τρόπο σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω.
Τέλη και επιστροφές χρημάτων
Τέλη ανταμοιβής συνεργαζόμενων εταιρειών10 δολάρια ΗΠΑ (USD) ανά εισιτήριο, ισχύει για όλες τις Πτήσεις Ανταμοιβής Συνεργαζόμενων Αεροπορικών Εταιρειών
Τέλος για αλλαγή ημερομηνίας και όλες τις άλλες αλλαγές25 δολάρια ΗΠΑ (USD) ανά άτομο, για κάθε αλλαγή
Επιστροφές χρημάτων και τέλος επιστροφής χρημάτωνΕπιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που τα εισιτήρια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου, εντός της περιόδου ισχύος του εισιτηρίου με τέλος ύψους 75 δολαρίων ΗΠΑ (USD). Τα Μίλια που έληξαν στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε δεν πιστώνονται εκ νέου.

17. Πρόγραμμα Η Οικογένειά Μου

 1. Για να δημιουργήσουν λογαριασμό στο πρόγραμμα Η Οικογένειά μου, τα Μέλη πρέπει να συνδεθούν στον ατομικό τους Λογαριασμό και να ακολουθήσουν τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού στο πρόγραμμα Η Οικογένειά μου, το εν λόγω Μέλος καθίσταται Επικεφαλής της Οικογένειας εφόσον είναι τουλάχιστον 18 ετών. 
 2. Το προφίλ του Επικεφαλής της Οικογένειας και τα στοιχεία του Λογαριασμού του (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της χώρας διαμονής, των στοιχείων επικοινωνίας και του επιπέδου μέλους συνδρομής) θα χρησιμοποιούνται από την Emirates για προωθητικές ενέργειες, για λόγους επικοινωνίας και για τον χειρισμό τυχόν ζητημάτων ή διαφορών που σχετίζονται με τον λογαριασμό Η Οικογένειά μου. 
 3. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Η Οικογένειά μου παρέχεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Emirates και είναι δυνατή για μεμονωμένα Μέλη του προγράμματος Skywards της Emirates και για μέλη Skysurfers του προγράμματος Skywards. 
 4. Τα παρακάτω πρόσωπα που συνδέονται με τον Επικεφαλής της Οικογένειας μπορούν να προσκληθούν για να συμμετάσχουν στον λογαριασμό Η Οικογένειά μου ως Μέλη της Οικογένειας: Ο/η σύζυγος, ο/η σύντροφος (ίδιο νοικοκυριό), γιος, θετός γιος, κόρη, θετή κόρη, μητέρα, πεθερά, θετή μητέρα, πατέρας, πεθερός, θετός πατέρας, αδελφός, αδελφή, εγγονή, εγγονός και οικιακός/ή βοηθός (ίδιο νοικοκυριό). Οι Επικεφαλής της Οικογένειας που προσκαλούν ένα άλλο Μέλος να συμμετάσχει στον λογαριασμό Η Οικογένειά μου και τα Μέλη που αποδέχονται μια τέτοια πρόσκληση εγγυώνται και δηλώνουν στην Emirates ότι η αναφερόμενη σχέση του προσκεκλημένου Μέλους της Οικογένειας είναι αληθής. 
 5. Μέχρι 7 Μέλη της Οικογένειας (εξαιρουμένου του Επικεφαλής της Οικογένειας) μπορούν να προστεθούν σε έναν λογαριασμό Η Οικογένειά μου από τον Επικεφαλής της Οικογένειας, και κάθε Μέλος της Οικογένειας πρέπει να είναι Μέλος και τουλάχιστον 2 ετών. Ο Επικεφαλής της Οικογένειας δεν μπορεί να προβεί σε περισσότερες από 3 αντικαταστάσεις Μελών της Οικογένειας (αφαιρώντας ένα υπάρχον Μέλος της Οικογένειας και αντικαθιστώντας το με ένα νέο Μέλος της Οικογένειας) σε κάθε ημερολογιακό έτος. 
 6. Τα Μέλη δεν μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε περισσότερους από 1 λογαριασμούς Η Οικογένειά μου. Μπορούν να εγκαταλείψουν έναν λογαριασμό Η Οικογένειά μου για να συμμετάσχουν σε έναν άλλο λογαριασμό Η Οικογένειά μου ή για να δημιουργήσουν έναν νέο λογαριασμό Η Οικογένειά μου το πολύ 3 φορές κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 
 7. Ο Επικεφαλής της Οικογένειας μπορεί να κλείσει τον λογαριασμό Η Οικογένειά μου και να δημιουργήσει νέο λογαριασμό Η Οικογένειά μου (ή να συμμετάσχει σε άλλο λογαριασμό Η Οικογένειά μου ως Μέλος της Οικογένειας) το πολύ 3 φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οι Επικεφαλής της Οικογένειας δεν μπορούν να έχουν ή να συμμετέχουν σε περισσότερους από 1 λογαριασμούς Η Οικογένειά μου κάθε φορά. 
 8. Τα Μέλη της Οικογένειας ή/και ο Επικεφαλής της Οικογένειας ενδέχεται να κληθούν να προσκομίσουν στο πρόγραμμα Skywards της Emirates πρόσθετες αποδείξεις για τη μεταξύ τους σχέση και για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να προστεθούν ή να παραμείνουν ως Μέλη της Οικογένειας στον σχετικό λογαριασμό Η Οικογένειά μου. 
 9. Ο Επικεφαλής της Οικογένειας μπορεί να προσθέσει απεριόριστο αριθμό βρεφών (ηλικίας κάτω των δύο ετών) μόνο για σκοπούς κράτησης πτήσεων. Τα βρέφη δεν μπορούν να κερδίσουν ή να συγκεντρώσουν Μίλια Skywards σε λογαριασμό Η Οικογένειά μου. Μόλις ένα βρέφος συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας του, διαγράφεται αυτόματα από τον σχετικό λογαριασμό Η Οικογένειά μου. Τα πρώην βρέφη μπορούν να προστεθούν από τον Επικεφαλής της Οικογένειας ως νέα Μέλη της Οικογένειας ανάλογα με (i) τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό Μελών της Οικογένειας και με την προϋπόθεση (ii) ότι το πρώην βρέφος θα γίνει μέλος Skysurfer του προγράμματος Skywards της Emirates. 
 10. Προκειμένου ένας λογαριασμός Η Οικογένειά μου να πληροί τις προϋποθέσεις για προωθητικές ενέργειες και ειδικές προσφορές, τουλάχιστον ένα Μέλος της Οικογένειας (εκτός από τον Επικεφαλής της Οικογένειας) πρέπει να παραμένει εγγεγραμμένο στον αντίστοιχο λογαριασμό Η Οικογένειά μου ανά πάσα στιγμή. 
 11. Μόνο Μέλη του προγράμματος Skywards της Emirates μπορούν να εγγραφούν ή να προστεθούν σε λογαριασμό Η Οικογένειά μου (εκτός από βρέφη κάτω των 2 ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανόνων Προγράμματος). 
 12. Κατά τη στιγμή της εγγραφής σε λογαριασμό Η Οικογένειά μου, τα Μέλη της Οικογένειας άνω των 18 ετών θα κληθούν να επιλέξουν ένα ποσοστό (0% ή 100%) από τα Μίλια Skywards που κερδίζουν στον ατομικό τους Λογαριασμό και τα οποία επιθυμούν να μεταφέρονται στον αντίστοιχο λογαριασμό Η Οικογένειά μου, με ισχύ από την ημερομηνία καθορισμού της εν λόγω συνεισφοράς. Οποιοδήποτε υπόλοιπο Μιλίων Skywards που δεν διατίθεται στον λογαριασμό Η Οικογένειά μου θα παραμένει στον ατομικό Λογαριασμό του Μέλους. Το ποσοστό συνεισφοράς μπορεί να αλλάξει από το σχετικό Μέλος της Οικογένειας ανά πάσα στιγμή. 
 13. Οι Skysurfer μπορούν να προστεθούν και να παραμείνουν σε έναν λογαριασμό Η Οικογένειά μου μόνο εάν ο εγγεγραμμένος γονέας ή κηδεμόνας στον λογαριασμό Skysurfers του προγράμματος Skywards είναι επίσης ο δηλωμένος Επικεφαλής της Οικογένειας του εν λόγω λογαριασμού Η Οικογένειά μου. Οποιαδήποτε αλλαγή στον εγγεγραμμένο Επικεφαλής της Οικογένειας θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη διαγραφή του/των αντίστοιχου/ων Skysurfer από τον λογαριασμό Η Οικογένειά μου. Όλοι οι κανόνες που ισχύουν για τους Skysurfer και τη διαχείριση των Λογαριασμών τους ισχύουν στον βαθμό που είναι Μέλη της Οικογένειας σε λογαριασμό Η Οικογένειά μου. Συνεπώς, ο γονέας ή ο κηδεμόνας του Skysurfer είναι αυτός που θα επιλέξει (για λογαριασμό του Skysurfer) το ποσοστό των Μιλίων Skywards που κερδίζει ο Skysurfer και τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται στον αντίστοιχο λογαριασμό Η Οικογένειά μου. 
 14. Ο Επικεφαλής της Οικογένειας και τα Μέλη της Οικογένειας θα συνεχίσουν να κερδίζουν Μίλια Skywards και Μίλια Αναβάθμισης στον ατομικό τους Λογαριασμό με βάση το προσωπικό τους Επίπεδο Μέλους στο πρόγραμμα Skywards της Emirates. 
 15. Όλα τα Μίλια Skywards που έχει κερδίσει ένα Μέλος πριν από τη συμμετοχή του σε λογαριασμό Η Οικογένειά μου παραμένουν στον ατομικό Λογαριασμό του Μέλους και δεν μπορούν να μεταφερθούν στον λογαριασμό Η Οικογένειά μου. 
 16. Τα Μίλια Αναβάθμισης δεν μπορούν να μεταφερθούν στον λογαριασμό Η Οικογένειά μου. 
 17. Τα Μίλια Skywards που μεταφέρονται σε λογαριασμό Η Οικογένειά μου μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο προς όφελος του Επικεφαλής της Οικογένειας ή/και των Μελών της Οικογένειας του σχετικού λογαριασμού Η Οικογένειά μου. 
 18. Τα Μίλια Skywards που μεταφέρονται σε έναν λογαριασμό Η Οικογένειά μου δεν μπορούν να επιστρέψουν στον ατομικό Λογαριασμό του Μέλους. 
 19. Με την εγγραφή σε λογαριασμό Η Οικογένειά μου, ο Επικεφαλής της Οικογένειας και κάθε Μέλος της Οικογένειας παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και την εξουσιοδότησή τους σε κάθε Μέλος (άνω των 18 ετών) του λογαριασμού Η Οικογένειά μου να (i) εξαργυρώνει Μίλια Skywards που βρίσκονται στον λογαριασμό Η Οικογένειά μου και (ii) να κάνει κρατήσεις και να διαχειρίζεται όλα τα ταξίδια μέσω του εν λόγω λογαριασμού Η Οικογένειά μου για λογαριασμό του ίδιου, άλλου Μέλους της Οικογένειας ή του Επικεφαλής της Οικογένειας. 
 20. Στους λογαριασμούς Η Οικογένειά μου που έχουν καταχωρηθεί πριν από τις 11 Δεκεμβρίου 2023, τα Μέλη της Οικογένειας (άνω των 18 ετών) ενδέχεται να μην μπορούν να προβούν σε εξαργυρώσεις από τον λογαριασμό Η Οικογένειά μου, οπότε τα δικαιώματα που ορίζονται στη ρήτρα 17.19 (i) και (ii) θα είναι διαθέσιμα μόνο στον Επικεφαλής της Οικογένειας.
 21. Προκειμένου ο Επικεφαλής της Οικογένειας να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον λογαριασμό Η Οικογένειά μου και τα επιλέξιμα Μέλη του λογαριασμού Η Οικογένειά μου να πραγματοποιούν εξαργυρώσεις, οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε Μέλος της Οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου του Επικεφαλής της Οικογένειας) θα είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες στον Επικεφαλής της Οικογένειας και σε κάθε Μέλος της Οικογένειας:
  • Τίτλος προσφώνησης,
  • Όνομα και επώνυμο,
  • Μίλια Skywards που έχουν συγκεντρωθεί,
  • Ποσοστό συνεισφοράς Μιλίων Skywards,
  • Μίλια Skywards που εξαργυρώθηκαν, σχετική Ανταμοιβή ή προϊόν που εξαργυρώθηκε και ημερομηνία εξαργύρωσης οποιασδήποτε συναλλαγής Μιλίων Skywards που σχετίζεται με το πρόγραμμα Η Οικογένειά μου από τον λογαριασμό Η Οικογένειά μου,
  • Κρατήσεις με μέθοδο πληρωμής Cash+Miles που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Επικεφαλής της Οικογένειας ή από κάποιο Μέλος της Οικογένειας από τον λογαριασμό Η Οικογένειά μου,
  • Κλασικές Ανταμοιβές που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Επικεφαλής της Οικογένειας ή από κάποιο Μέλος της Οικογένειας από τον λογαριασμό Η Οικογένειά μου,
  • Πληροφορίες ταξιδιού σχετικά με κρατήσεις πτήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από τον λογαριασμό Η Οικογένειά μου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
   1. Εγγραφή Ονόματος Επιβάτη (PNR),
   2. Τύποι ειδικών γευμάτων,
   3. Αιτήματα για επιβάτες με απαιτήσεις σε σχέση με την προσβασιμότητα ή που χρειάζονται ειδική βοήθεια,
   4. Στοιχεία εισιτηρίου εξαργύρωσης (συμπεριλαμβανομένης της θέσης καμπίνας και του τύπου ναύλου),
   5. Στοιχεία σχετικά με συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένου του τύπου της συναλλαγής και του πλήρους ονόματος και τίτλου προσφώνησης του επιβάτη Μέλους).

    Το ιστορικό πτήσεων και άλλα προσωπικά στοιχεία κάθε Μέλους της Οικογένειας δεν θα είναι ορατά στον Επικεφαλής της Οικογένειας ή στα άλλα Μέλη της Οικογένειας του λογαριασμού Η Οικογένειά μου και θα παραμείνουν συνδεδεμένα με τον ατομικό Λογαριασμό κάθε Μέλους.

 22. Τα Μέλη πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον ατομικό τους Λογαριασμό όταν κάνουν κράτηση εκτός του προγράμματος Η Οικογένειά μου.
 23. Οι κανόνες σχετικά με την Κανονική Λήξη και την Αναπροσαρμοσμένη Λήξη των Μιλίων Skywards που εμπεριέχονται στους Κανόνες Προγράμματος εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε ποσοστό των Μιλίων Skywards ενός Μέλους που έχει μεταφερθεί σε λογαριασμό Η Οικογένειά μου. Τα εν λόγω Μίλια Skywards θα συνεχίσουν να λήγουν κατά διαστήματα, ανεξάρτητα από το αν έχουν μεταφερθεί σε λογαριασμό Η Οικογένειά μου.
 24. Τα Μίλια Skywards που κερδίζονται μέσω αναδρομικών αξιώσεων από Μέλος που συνδέεται με έναν λογαριασμό Η Οικογένειά μου θα κατανέμονται μεταξύ του ατομικού Λογαριασμού του Μέλους και του αντίστοιχου λογαριασμού Η Οικογένειά μου σύμφωνα με το ποσοστό συνεισφοράς στο πρόγραμμα Η Οικογένειά μου που ισχύει για το εν λόγω Μέλος κατά τη στιγμή της υποβολής της αναδρομικής αξίωσης.
 25. Ο Επικεφαλής της Οικογένειας δεν μπορεί να διαγράψει τον εαυτό του από το πρόγραμμα Η Οικογένειά μου ούτε να διορίσει άλλον στη θέση του. Έχει τη δυνατότητα να κλείσει τον λογαριασμό Η Οικογένειά μου. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα αχρησιμοποίητα Μίλια που έχουν συγκεντρωθεί στον εν λόγω λογαριασμό Η Οικογένειά μου θα ακυρωθούν και δεν θα επιστραφούν στον Επικεφαλής της Οικογένειας ούτε σε οποιοδήποτε άλλο Μέλος της Οικογένειας.
 26. Ο Επικεφαλής της Οικογένειας μπορεί να διαγράψει ένα Μέλος της Οικογένειας από τον λογαριασμό Η Οικογένειά μου ανά πάσα στιγμή μέσω του ιστότοπου ή επικοινωνώντας με το Κέντρο Επικοινωνίας της Emirates.
 27. Τα Μέλη της Οικογένειας μπορούν να διαγραφούν από τον λογαριασμό Η Οικογένειά μου ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Διαγραφή από τον λογαριασμό Η Οικογένειά μου". Ωστόσο: 
  • Όλα τα Μίλια Skywards που έχουν μεταφερθεί στον λογαριασμό Η Οικογένειά μου θα παραμείνουν στον λογαριασμό Η Οικογένειά μου και δεν θα επιστραφούν στο Μέλος της Οικογένειας που διαγράφηκε. 
  • Δεν μπορούν να γίνουν εξαργυρώσεις από τον λογαριασμό Η Οικογένειά μου στο όνομα του Μέλους της Οικογένειας που διαγράφηκε. 
  • Το Μέλος της Οικογένειας που διαγράφηκε δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στον λογαριασμό Η Οικογένειά μου.

 28. Τα Μίλια Skywards μπορούν να εξαργυρωθούν από τον λογαριασμό Η Οικογένειά μου (i) σε Κλασικές Ανταμοιβές, (ii) σε πτήσεις όπου παρέχεται η μέθοδος πληρωμής Cash+Miles, (iii) σε Άμεσες Αναβαθμίσεις κατά το check-in, (iv) σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες εταιρείες λιανικής και lifestyle (όπως προσφέρονται κατά διαστήματα από την Emirates και τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες της), (v) σε δωρεά Μιλίων Skywards για την υποστήριξη πρωτοβουλιών του Ιδρύματος Emirates Airline Foundation, (vi) σε επιλεγμένες εκδηλώσεις με Αποκλειστικά προνόμια Skywards (με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στους παρόντες Κανόνες Προγράμματος αναφορικά με το πρόγραμμα Αποκλειστικών προνομίων Skywards) και (vii) όταν κάνετε κράτηση του εισιτηρίου σας και οποιουδήποτε σχετικού προϊόντος ή υπηρεσίας όπου παρέχεται η μέθοδος πληρωμής Cash+Miles στον ιστότοπο emirates.com. Η Emirates ενδέχεται να τροποποιήσει τον κατάλογο των συνεργαζόμενων εταιρειών οποιαδήποτε στιγμή.
 29. Τα Μέλη δεν μπορούν να αγοράσουν και να ενεργοποιήσουν τις επιλογές "Αγοράστε Μίλια", "Χαρίστε Μίλια", "Μεταβιβάστε Μίλια", "Παρατείνετε τη διάρκεια ισχύος των Μιλίων" και "Επαναφέρετε Μίλια" σε σχέση με τα Μίλια Skywards που υπάρχουν σε λογαριασμό Η Οικογένειά μου.
 30. Μόλις ένα Μέλος εγγραφεί σε λογαριασμό Η Οικογένειά μου ως Επικεφαλής της Οικογένειας ή Μέλος της Οικογένειας, το ποσοστό συνεισφοράς Μιλίων Skywards που έχει επιλέξει θα μεταφέρονται στον λογαριασμό Η Οικογένειά μου μόνο εφόσον μια συναλλαγή αποφέρει περισσότερα από 1 Μίλι Skywards. Όταν ένα Μέλος κερδίζει 1 Μίλι Skywards ή λιγότερο κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής, το κέρδος αυτό διατίθεται μόνο στον ατομικό του Λογαριασμό και όχι στον λογαριασμό Η Οικογένειά μου. Τα συνήθη χρονοδιαγράμματα που ισχύουν για την απόκτηση και τη συγκέντρωση Μιλίων Skywards στον Λογαριασμό του Μέλους σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά την απόκτηση και τη συγκέντρωση Μιλίων Skywards στον λογαριασμό Η Οικογένειά μου.
 31. Όλα τα Μίλια Skywards που ακυρώνονται και τα οποία είχαν αρχικά κερδηθεί από τον Επικεφαλής της Οικογένειας ή από κάποιο Μέλος της Οικογένειας στους αντίστοιχους ατομικούς τους Λογαριασμούς και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό Η Οικογένειά μου θα ακυρωθούν και από τον αντίστοιχο λογαριασμό Η Οικογένειά μου.

18. Skywards+

 1. Πώς να εγγραφείτε στο πρόγραμμα Skywards+
  • Το πρόγραμμα Skywards+ είναι διαθέσιμο μόνο για μέλη του προγράμματος Emirates Skywards ηλικίας 18 ετών και άνω.
  • Τα μέλη πρέπει να συνδεθούν στον Λογαριασμό τους για να αγοράσουν μια συνδρομή στο πρόγραμμα Skywards+. Τα μέλη θα ενημερώνονται σχετικά με τα τέλη συνδρομής που ισχύουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής.
  • Μόλις ολοκληρωθεί η διεκπεραίωση της πληρωμής ενός μέλους, το εν λόγω μέλος θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης και μια απόδειξη.
 2. Περίοδος συνδρομής 

  Οι περίοδοι συνδρομής στο πρόγραμμα Skywards+ (συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών προνομίων) έχουν ως έναρξη την ημερομηνία της εγγραφής και λήγουν την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα το ακόλουθο ημερολογιακό έτος. Η συνδρομή στο πρόγραμμα Skywards+ δεν ανανεώνεται αυτόματα. Οι Λογαριασμοί των μελών ενημερώνονται μετά την εγγραφή ώστε να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο της συνδρομής, τα στοιχεία και τα διαθέσιμα προνόμια.

 3. Γενικοί κανόνες του προγράμματος
  • Το πρόγραμμα Skywards+ είναι μια ηλεκτρονική συνδρομή που μπορεί να αγοραστεί στον Ιστότοπο με ετήσια χρέωση από μέλη 18 ετών και άνω. Μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη (σε κάθε επίπεδο συνδρομής) θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν προνόμια Skywards+ ανάλογα με το επίπεδο συνδρομής τους.
  • Το ποσό της συνδρομής περιλαμβάνει φόρους και όλες τις ισχύουσες χρεώσεις.
  • Τα μέλη του προγράμματος Skywards+ μπορεί να δικαιούνται επιπλέον προνόμια, όπως ορίζεται στον Ιστότοπο, και τα εν λόγω προνόμια θα διαφέρουν από το ένα μέλος στο άλλο και θα βασίζονται στο πακέτο συνδρομής που έχει αγοραστεί.
  • Τα μέλη του προγράμματος Skywards+ πρέπει να συνδεθούν στον Λογαριασμό τους προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση, να δουν και να επωφεληθούν από τα προνόμια του προγράμματος.
  • Η συνδρομή στο πρόγραμμα Skywards+ και τα σχετικά προνόμια προβλέπονται μόνο για το μέλος που έχει αγοράσει τη συνδρομή και δεν μπορούν να χαριστούν ή να πωληθούν.
  • Η συνδρομή του μέλους στο πρόγραμμα Skywards+ δεν μεταβιβάζεται και δεν επιστρέφεται.
  • Τα προνόμια του προγράμματος Skywards+ ισχύουν μόνο για πτήσεις της Emirates που αγοράστηκαν μέσω του Ιστότοπου, εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά στους παρόντες Κανόνες Προγράμματος.
  • Τα προνόμια του προγράμματος Skywards+ δεν μπορούν να πιστωθούν αναδρομικά πριν από ή εκ των υστέρων μετά από την περίοδο της ενεργής συνδρομής του μέλους στο πρόγραμμα Skywards+.
  • Τα μπόνους που έχουν συγκεντρωθεί δεν θα πιστωθούν για πτήσεις που εκτελούνται εκτός της περιόδου συνδρομής ενός μέλους στο πρόγραμμα Skywards+. Αυτό ισχύει και για τις αιτήσεις αναδρομικής πίστωσης.
  • Τα μέλη που έχουν αγοράσει συνδρομή μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα προνόμια του προγράμματος Skywards+ μόνο κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου συνδρομής, και τα εν λόγω προνόμια είναι έγκυρα μόνο εντός της περιόδου αυτής.
  • Τα μπόνους Μίλια Skywards που κέρδισε ένα μέλος για εισιτήρια που έχουν επανεκδοθεί θα πιστώνονται για πτήσεις που εκτελούνται εντός της περιόδου συνδρομής στο πρόγραμμα Skywards+.
  • Η Emirates διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση συνδρομής στο πρόγραμμα Skywards+ οποιουδήποτε προσώπου και, σε περίπτωση Κατάχρησης του Προγράμματος, μπορεί να τερματίσει τη συνδρομή ενός μέλους στο πρόγραμμα Skywards+ οποιαδήποτε στιγμή.
  • Η Emirates διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει αυτό το προϊόν ανά πάσα στιγμή.
  • Η συνδρομή στο πρόγραμμα Skywards+ για τα μέλη θα ενεργοποιηθεί εντός 48 ωρών από την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής.
  • Τα προνόμια του προγράμματος Skywards+ ισχύουν μόνο για επιλέξιμες πτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου μιας ενεργής συνδρομής.
  • Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Skywards+ είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο της Emirates και στον Ιστότοπο της flydubai.
  • Τα προνόμια του προγράμματος Skywards+ (συμπεριλαμβανομένων των προνομίων που σχετίζονται με την εξαργύρωση Μιλίων Skywards) διατίθενται μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη μέσω των ατομικών Λογαριασμών τους ή μέσω του λογαριασμού τους στο πρόγραμμα Η Οικογένειά μου.
  • Τα μέλη δεν θα λάβουν επιστροφή χρημάτων ή πίστωση για τυχόν προνόμια που δεν χρησιμοποίησαν κατά τη λήξη της περιόδου συνδρομής τους στο πρόγραμμα Skywards+.
  • Κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδρομής, ενδέχεται να διατεθούν επιπλέον προνόμια και προσφορές περιορισμένου χρόνου. Αυτά τα προνόμια και οι προσφορές ενδέχεται να αποσυρθούν οποιαδήποτε στιγμή.

 4. Μπόνους Μίλια Skywards.
  • Τα μέλη του προγράμματος Skywards+ μπορούν να κερδίσουν μπόνους Μίλια Skywards σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος με ποσοστό 20% επί των Βασικών Μιλίων συν τα Μπόνους Μίλια Αναβάθμισης, εξαιρουμένων, ωστόσο, όλων των άλλων Μιλίων (όπως προωθητικά Μίλια Skywards).
  • Τα μέλη με συνδρομή στο πρόγραμμα Skywards+ μπορούν να κερδίσουν μπόνους Μίλια Skywards στις ακόλουθες πτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν από το μέλος κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου συνδρομής (ανεξάρτητα από την ημερομηνία κράτησης ή την ημερομηνία έκδοσης του αρχικού εισιτηρίου):
   1. Πτήσεις τις Emirates με εισιτήρια (συμπεριλαμβανομένου του Cash+Miles) που εκδόθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του Ιστότοπου.
   2. Εισιτήρια για Πτήσεις της flydubai (συμπεριλαμβανομένου του Cash+Miles) που πληρούν γενικά τα κριτήρια για τη συγκέντρωση Μιλίων Skywards σύμφωνα με τους Κανόνες Προγράμματος.
   3. Αεροπορικά εισιτήρια που εκδόθηκαν εκτός σύνδεσης μέσω της Emirates Holidays και της Emirates Dubai Experience.
  • Το ποσοστό βάσει του οποίου τα μέλη του προγράμματος Skywards+ κερδίζουν μπόνους Μίλια Skywards ορίζεται ανά διαστήματα από την Emirates.
  • Αν ένα μέλος του προγράμματος Skywards+ πληροί τα κριτήρια για να λάβει μπόνους Μίλια Skywards τόσο μέσω της συνδρομής του στο πρόγραμμα Skywards+ όσο και μέσω ξεχωριστής προώθησης που διεξάγεται, το εν λόγω μέλος δεν θα λάβει και τα δύο προνόμια. Αντ' αυτού, θα λάβει μόνο το προνόμιο της σχετικής προώθησης ή της συνδρομής που χορηγεί τον υψηλότερο αριθμό μπόνους Μιλίων Skywards στο μέλος.
  • Οι κινήσεις λογαριασμού των μελών θα αντικατοπτρίζουν τον αριθμό των μπόνους Μιλίων Skywards που συγκεντρώθηκαν (κατά περίπτωση) ως "Μπόνους Μίλια Skywards του προγράμματος Skywards+".
  • Τα αεροπορικά εισιτήρια που υπό κανονικές συνθήκες δεν πληρούν τα κριτήρια για συγκέντρωση Μιλίων Skywards βάσει των παρόντων Κανόνων Προγράμματος εξαιρούνται επίσης από τη συγκέντρωση μπόνους Μιλίων Skywards.
 5. Μπόνους Μίλια Αναβάθμισης – Μόνο για Premium μέλη του προγράμματος Skywards+
  • Τα μέλη του προγράμματος Skywards+ Classic και Skywards+ Advanced δεν πληρούν τα κριτήρια για λήψη μπόνους Μιλίων Αναβάθμισης.
  • Μόνο τα μέλη που έχουν συνδρομή στο πρόγραμμα Skywards+ Premium μπορούν να κερδίσουν Μπόνους Μίλια Αναβάθμισης με ποσοστό 20% επί των συνολικών Μιλίων Αναβάθμισης που συγκεντρώθηκαν (εξαιρουμένων των προωθητικών Μιλίων Αναβάθμισης) στις ακόλουθες πτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν από το μέλος κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου συνδρομής (ανεξάρτητα από την ημερομηνία κράτησης ή την ημερομηνία έκδοσης του αρχικού εισιτηρίου):
   1. Πτήσεις τις Emirates με εισιτήρια (συμπεριλαμβανομένου του Cash+Miles) που εκδόθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του Ιστότοπου.
   2. Εισιτήρια για Πτήσεις της flydubai (συμπεριλαμβανομένου του Cash+Miles) που πληρούν γενικά τα κριτήρια για τη συγκέντρωση Μιλίων Skywards σύμφωνα με τους Κανόνες Προγράμματος.
   3. Αεροπορικά εισιτήρια που εκδόθηκαν εκτός σύνδεσης μέσω της Emirates Holidays και της Emirates Dubai Experience.
  • Το ποσοστό με το οποίο συγκεντρώνουν μπόνους Μίλια Αναβάθμισης τα μέλη του προγράμματος Skywards+ Premium ορίζεται κατά διαστήματα από την Emirates.
  • Αν ένα μέλος του προγράμματος Skywards+ Premium πληροί τα κριτήρια για να λάβει μπόνους Μίλια Αναβάθμισης τόσο μέσω της συνδρομής του στο πρόγραμμα Skywards+ όσο και μέσω ξεχωριστής προώθησης που διεξάγεται, το εν λόγω μέλος δεν θα λάβει και τα δύο προνόμια. Αντ' αυτού, θα λάβει μόνο το προνόμιο της σχετικής προώθησης ή της συνδρομής που χορηγεί τον υψηλότερο αριθμό μπόνους Μιλίων Αναβάθμισης στο μέλος.
  • Οι κινήσεις λογαριασμού των μελών στο πρόγραμμα Skywards+ Premium θα αντικατοπτρίζουν τον αριθμό των μπόνους Μιλίων Αναβάθμισης μέλους που συγκεντρώθηκαν (κατά περίπτωση) ως "Μπόνους Μίλια Αναβάθμισης του προγράμματος Skywards+".
  • Τα αεροπορικά εισιτήρια που υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι πληρούν τα κριτήρια για συγκέντρωση Μιλίων Αναβάθμισης βάσει των παρόντων Κανόνων Προγράμματος εξαιρούνται επίσης από τη συγκέντρωση μπόνους Μιλίων Αναβάθμισης.
 6. Ανταμοιβές Αναβάθμισης με έκπτωσηΜόνο για μέλη του προγράμματοςSkywards+ Advancedκαι Skywards+ Premium.
  • Τα μέλη του προγράμματος Skywards+ Classic δεν πληρούν τα κριτήρια για να λάβουν προνόμια Ανταμοιβών Αναβάθμισης με έκπτωση.
  • Μόνο τα εμπορικά εισιτήρια που αγοράστηκαν από τον Ιστότοπο πληρούν τις προϋποθέσεις για προνόμια Ανταμοιβών Αναβάθμισης με έκπτωση.
  • Μόνο οι Ανταμοιβές Αναβάθμισης που χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του Ιστότοπου ή στο check-in πληρούν τα κριτήρια για προνόμια Ανταμοιβών Αναβάθμισης με έκπτωση.
  • Για να χρησιμοποιήσουν μια Ανταμοιβή Αναβάθμισης με έκπτωση, τα μέλη του προγράμματος Skywards+ πρέπει να συνδεθούν στον Λογαριασμό τους είτε μέσω του Ιστότοπου είτε μέσω της Εφαρμογής της Emirates προτού ξεκινήσουν την κράτηση.
  • Όλοι οι κανόνες και οι περιορισμοί στο πλαίσιο των παρόντων Κανόνων Προγράμματος που ισχύουν για την αξιοποίηση Ανταμοιβών Αναβάθμισης εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά με οποιαδήποτε έκπτωση προσφέρεται ή εφαρμόζεται σχετικά με αυτές.
  • Τα εισιτήρια που εκδίδονται για τους τύπους ναύλων Flex και Flex Plus πληρούν τα κριτήρια για το προνόμιο Ανταμοιβών Αναβάθμισης με έκπτωση.
  • Τα Εισιτήρια Ειδικού Ναύλου και τα Εισιτήρια Ναύλου Saver δεν πληρούν τα κριτήρια για το προνόμιο Ανταμοιβών Αναβάθμισης με έκπτωση.
  • Τα μέλη του προγράμματος Skywards+ θα μπορούν να λάβουν τις Ανταμοιβές Αναβάθμισης με έκπτωση σε επιλέξιμες συναλλαγές Ανταμοιβών Αναβάθμισης που διεκπεραιώνονται εντός της περιόδου συνδρομής, ακόμα κι αν η ημερομηνία του ταξιδιού δεν είναι εντός της περιόδου συνδρομής.
  • Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μία έκπτωση για μια αγορά Ανταμοιβής Αναβάθμισης σε μία συναλλαγή. Για τα μέλη του προγράμματος Skywards+ που πληρούν τα κριτήρια για πολλές εκπτωτικές προσφορές στις Ανταμοιβές Αναβάθμισης, ισχύει και θα διατίθεται μόνο η υψηλότερη αυτών των εκπτωτικών προσφορών (δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός προσφορών).
  • Αν ένα μέλος του προγράμματος Skywards+ πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει ένα προνόμιο Ανταμοιβών Αναβάθμισης με έκπτωση σε μια πτήση, αυτό θα αντικατοπτρίζεται κατά την κράτηση.
  • Αν ένα μέλος κάνει εγγραφή για "Αυτόματη Αναβάθμιση", η έκπτωση του προγράμματος Skywards+ θα ισχύει μόνο εφόσον η εν λόγω Αυτόματη Αναβάθμιση χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδρομής. Αν ισχύει υψηλότερη ειδική προσφορά τη στιγμή που χορηγείται η Αυτόματη Αναβάθμιση, τα μέλη θα λάβουν την υψηλότερη δυνατή προσφορά.
  • Οι εκπτώσεις στις Ανταμοιβές Αναβάθμισης που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος Skywards+ ισχύουν και για τις αυτόματες αναβαθμίσεις, εφόσον η αυτόματη αναβάθμιση διεκπεραιωθεί εντός της περιόδου συνδρομής.
  • Οι εκπτώσεις στις Ανταμοιβές Αναβάθμισης του προγράμματος Skywards+ δεν ισχύουν και δεν διατίθενται για Άμεσες Αναβαθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν εν πτήσει.
 7. Εφάπαξ Κλασσικές Ανταμοιβές με έκπτωση.
  • Όλα τα μέλη του προγράμματος Skywards+ θα μπορούν να λάβουν μια εφάπαξ έκπτωση για μια πτήση Κλασσικής Ανταμοιβής σε επιλέξιμες Πτήσεις της Emirates, εφόσον η σχετική Κλασσική Ανταμοιβή εξαργυρωθεί εντός της ενεργής περιόδου συνδρομής του σχετικού μέλους στο πρόγραμμα Skywards+ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη ημερομηνία του ταξιδιού).
  • Σε περίπτωση ομαδικής κράτησης, η έκπτωση στις Κλασσικές Ανταμοιβές του προγράμματος Skywards+ θα ισχύει για όλα τα εισιτήρια Κλασσικών Ανταμοιβών σε αυτήν την ομαδική κράτηση αφού χρησιμοποιηθεί από το σχετικό μέλος του προγράμματος Skywards+.
  • Η έκπτωση στις Κλασσικές Ανταμοιβές του προγράμματος Skywards+ θα είναι διαθέσιμη μόνο σε κρατήσεις μετ' επιστροφής και απλής μετάβασης με εξαργύρωση Μιλίων, και δεν θα διατίθεται ούτε θα ισχύει για κρατήσεις πολλαπλών πόλεων ή πολλαπλών στάσεων.
  • Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων για τις Κλασσικές Ανταμοιβές με έκπτωση του προγράμματος Skywards+ και η έκπτωση δεν εφαρμόζεται ξανά σε περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία της πτήσης ή ακυρωθούν οι σχετικές πτήσεις. Οι Κλασσικές Ανταμοιβές του προγράμματος Skywards+ δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες αφού χρησιμοποιηθούν από ένα μέλος.
  • Όλοι οι Κανόνες Προγράμματος που ισχύουν για τις Κλασσικές Ανταμοιβές εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά με τυχόν Κλασσικές Ανταμοιβές με έκπτωση του προγράμματος Skywards+.
 8. Προνομιακές τιμές Cash+Miles
  • Τα μέλη του προγράμματος Skywards+ θα μπορούν να λάβουν μια προνομιακή τιμή Cash+Miles για επιλέξιμες κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου συνδρομής στο πρόγραμμα Skywards+ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη ημερομηνία του ταξιδιού).
  • Η προνομιακή τιμή Cash+Miles για τα μέλη του προγράμματος Skywards+ θα εμφανίζεται στη σελίδα πληρωμής του Ιστότοπου μόλις το σχετικό μέλος επιλέξει ως τρόπο πληρωμής το Cash+Miles.
  • Η προνομιακή τιμή Cash+Miles για τα μέλη του προγράμματος Skywards+ περιορίζεται σε επιλέξιμες κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν και εκδόθηκαν στον Ιστότοπο.
  • Για να επωφεληθούν από την προνομιακή τιμή Cash+Miles, τα μέλη πρέπει να επιλέξουν το εικονίδιο Cash+Miles που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ηλεκτρονικής κράτησης.
  • Μετά από την επιλογή, την επιβεβαίωση και την αποδοχή του τρόπου πληρωμής Cash+Miles από ένα μέλος του προγράμματος Skywards+ στη σελίδα πληρωμής, και αφού ολοκληρωθεί η τελική πληρωμή για την έκδοση του/των εισιτηρίου/-ων, δεν θα είναι δυνατή και δεν θα επιτρέπεται η περαιτέρω προσαρμογή της τιμής Cash+Miles του μέλους.
  • Όλοι οι Κανόνες Προγράμματος που ισχύουν για το Cash+Miles ισχύουν επίσης αναφορικά με τις προνομιακές τιμές Cash+Miles του προγράμματος Skywards+.
 9. Προνόμιο Παραδοθεισών Αποσκευών
  • Με την επιφύλαξη των παρακάτω όρων, τα μέλη του προγράμματος Skywards+ θα λάβουν τα ακόλουθα πρόσθετα επιτρεπόμενα όρια παραδοθεισών αποσκευών (το "Προνόμιο Παραδοθεισών Αποσκευών"):
   1. Τα μέλη του προγράμματος Skywards+ Classic θα λάβουν 5 επιπλέον κιλά στο επιτρεπόμενο όριο παραδοθεισών αποσκευών.
   2. Τα μέλη του προγράμματος Skywards+ Advanced και Skywards+ Premium θα λάβουν 10 επιπλέον κιλά στο επιτρεπόμενο όριο παραδοθεισών αποσκευών.
  • Το Προνόμιο Παραδοθεισών Αποσκευών μπορεί να αλλάξει, να τροποποιηθεί και να καταργηθεί ανά πάσα στιγμή, όπως καθορίζεται από την Emirates κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
  • Σε αγορές όπου ισχύει το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών βάσει βάρους της ΙΑΤΑ, το Προνόμιο Παραδοθεισών Αποσκευών ισχύει για όλα τα μέλη του προγράμματος Skywards+.
  • Τα προνόμια για αποσκευές ισχύουν ανεξαρτήτως του τρόπου κράτησης. Το Προνόμιο Παραδοθεισών Αποσκευών ισχύει μόνο για Πτήσεις της Emirates.
  • Σε αγορές και διαδρομές όπου ισχύει το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών βάσει αριθμού τεμαχίων της ΙΑΤΑ, τα μέλη του προγράμματος Skywards+ μπορούν να παραδώσουν 1 επιπλέον αποσκευή, με την εξαίρεση ότι κατά καιρούς θα υπάρχει μέγιστο επιτρεπόμενο όριο 3 συνολικών τεμαχίων και με την επιφύλαξη του συνολικού βάρους ανά τεμάχιο που ισχύει στην κατηγορία θέσης που έχει κλείσει το μέλος. Επομένως, τα Gold και Platinum μέλη δεν θα λάβουν επιπλέον επιτρεπόμενο όριο αποσκευών μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Skywards+.
  • Τα Προνόμια Παραδοθεισών Αποσκευών ισχύουν για και διατίθενται σε επιμέρους μέλη του προγράμματος Skywards+ μόνο σε σχέση με το δικό τους ταξίδι, και δεν είναι μεταβιβάσιμα σε άλλους ταξιδιώτες σε μια ομαδική κράτηση.
  • Όλοι οι Κανόνες Προγράμματος που ισχύουν για τα επιτρεπόμενα όρια παραδοθεισών αποσκευών εξακολουθούν να ισχύουν και αναφορικά με τα Προνόμια Παραδοθεισών Αποσκευών.
 10. Πρόσβαση σε επιλεγμένα σαλόνια Διακεκριμένης Θέσης της Emirates
  • Τα μέλη του προγράμματος Skywards+ θα έχουν πρόσβαση σε σαλόνια της Emirates όταν ταξιδεύουν με αεροπορικό εισιτήριο της Emirates που πληροί τις προϋποθέσεις, ως εξής (η "Πρόσβαση σε Σαλόνια Αναμονής του Προγράμματος Skywards+"):
   1. Τα μέλη του προγράμματος Skywards+ Classic θα λάβουν 2 άδειες μίας εισόδου σε επιλεγμένα σαλόνια Διακεκριμένης Θέσης της Emirates στο Ντουμπάι και σε σαλόνια της Emirates σε άλλα αεροδρόμια στο δίκτυο της Emirates μέσω της συνδρομής τους στο πρόγραμμα Skywards+.
   2. Τα μέλη του προγράμματος Skywards+ Advanced θα λάβουν 5 άδειες μίας εισόδου σε επιλεγμένα σαλόνια Διακεκριμένης Θέσης της Emirates στο Ντουμπάι και σε σαλόνια της Emirates σε άλλα αεροδρόμια στο δίκτυο της Emirates μέσω της συνδρομής τους στο πρόγραμμα Skywards+.
   3. Τα μέλη του προγράμματος Skywards+ Premium θα λάβουν 10 άδειες μίας εισόδου για τους ίδιους σε επιλεγμένα σαλόνια Διακεκριμένης Θέσης της Emirates στο Ντουμπάι και σε σαλόνια της Emirates σε άλλα αεροδρόμια στο δίκτυο της Emirates μέσω της συνδρομής τους στο πρόγραμμα Skywards+.
  • Κάθε άδεια εισόδου χορηγεί στο μέλος του προγράμματος Skywards+ μία πρόσβαση στο σαλόνι Διακεκριμένης Θέσης της Emirates σε επιλεγμένα αεροδρόμια για ένα άτομο. Οι άδειες εισόδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το μέλος του προγράμματος Skywards+ ή έναν συνταξιδιώτη στην ίδια Πτήση της Emirates. Το μέλος του προγράμματος Skywards+ πρέπει να είναι παρόν και να χρησιμοποιήσει το ίδιο την άδεια εισόδου προκειμένου να χορηγηθεί πρόσβαση σε οποιονδήποτε συνταξιδιώτη.
  • Οι κανόνες και οι περιορισμοί αναφορικά με την πρόσβαση ενός συνταξιδιώτη σε ένα σαλόνι της Emirates που καθορίζονται στους παρόντες Κανόνες Προγράμματος ισχύουν επίσης για τη χρήση του προνομίου Πρόσβασης σε Σαλόνια Αναμονής του Προγράμματος Skywards+ από έναν συνταξιδιώτη. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οποιοσδήποτε επιτρεπόμενος συνταξιδιώτης ενός μέλους του προγράμματος Skywards+ θα καταλαμβάνει 1 από τις διαθέσιμες άδειες Πρόσβασης σε Σαλόνια Αναμονής του Προγράμματος Skywards+ που ορίζονται παραπάνω.
  • Η Πρόσβαση σε Σαλόνια Αναμονής του Προγράμματος Skywards+ διατίθεται σε μέλη του προγράμματος μόνο για Πτήσεις της Emirates που εκτελούνται εντός της σχετικής περιόδου συνδρομής του μέλους. Αν ένα μέλος του προγράμματος Skywards+ δεν χρησιμοποιήσει το προνόμιο Πρόσβασης σε Σαλόνια Αναμονής του Προγράμματος Skywards+ κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συνδρομής, το εν λόγω προνόμιο καταπίπτει και δεν μεταφέρεται σε οποιαδήποτε μελλοντική περίοδο συνδρομής.
  • Το προνόμιο Πρόσβασης σε Σαλόνια Αναμονής του Προγράμματος Skywards+ εξαρτάται ανά πάσα στιγμή από τη διαθεσιμότητα και δεν υπάρχει εγγύηση εισόδου για καμία ημερομηνία ταξιδιού.
  • Η Πρόσβαση σε Σαλόνια Αναμονής του Προγράμματος Skywards+ υπόκειται σε περιορισμούς και κανόνες όσον αφορά την πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής της Emirates, όπως ορίζεται σε άλλο σημείο των παρόντων Κανόνων Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των απαιτήσεων και των περιορισμών αναφορικά με τον τύπο εισιτηρίου του σχετικού μέλους (με την εξαίρεση ότι δεν θα ισχύουν τυχόν απαιτήσεις αναφορικά με την κατηγορία ταξιδιού όταν ένα μέλος χρησιμοποιεί το προνόμιο Πρόσβασης σε Σαλόνια Αναμονής του Προγράμματος Skywards+).
  • Τα διαθέσιμα προνόμια Πρόσβασης σε Σαλόνια Αναμονής του Προγράμματος Skywards+ ενός μέλους θα εμφανίζονται στο προφίλ του Λογαριασμού κάθε μέλους, αλλά όχι στην κάρτα επιβίβασης.
  • Οι υπάλληλοι στα σαλόνια Διακεκριμένης Θέσης της Emirates θα μπορούν να ελέγξουν τις διαθέσιμες άδειες εισόδου για κάθε μέλος και να σημαδέψουν κάθε άδεια εισόδου που έχει χρησιμοποιηθεί. Η Emirates διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή/και να περιορίζει κατά καιρούς τη διαθεσιμότητα του προνομίου Πρόσβασης σε Σαλόνια Αναμονής του Προγράμματος Skywards+. Η πρόσβαση στα σαλόνια αναμονής εξαρτάται επίσης από τη χωρητικότητα.

19. Αποκλειστικά προνόμια Skywards

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις(Ανοίγει εξωτερικός ιστότοπος σε νέα καρτέλα) που διέπουν τη χρήση της πλατφόρμας Αποκλειστικών προνομίων Skywards, καθώς και τους κανόνες του προγράμματος(Ανοίγει εξωτερικός ιστότοπος σε νέα καρτέλα) που ισχύουν για τις συναλλαγές στον ιστότοπο "Αποκλειστικά προνόμια Skywards".

20. Προστασία προσωπικού απορρήτου

 1. Στο πλαίσιο του προγράμματος Emirates Skywards, η Emirates συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των μελών σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Η Πολιτική Απορρήτου περιέχει πληροφορίες σχετικά με το ποια προσωπικά στοιχεία συλλέγει η Emirates, πώς τα χρησιμοποιεί, σε ποιους τα γνωστοποιεί και για ποιους σκοπούς. Επίσης, περιέχει πληροφορίες για το πώς τα μέλη μπορούν να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους, όπου υπάρχει η δυνατότητα, και πώς τα μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν με την Emirates για τη διαφορετική διαχείριση του προσωπικού απορρήτου των μελών.
 2. Με την επιφύλαξη της Ρήτρας 20.1 ανωτέρω και εκτός εάν το Ταξιδιωτικό Μέλος της Qantas ενημερώσει την Emirates ως προς το αντίθετο, κάθε Ταξιδιωτικό Μέλος της Qantas πρέπει να επιτρέπει στην Emirates να γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του κατά την Ημερομηνία Λήξης της Σύμβασης με την Qantas ή μετά από αυτήν, ως προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα Emirates Skywards . Η εν λόγω γνωστοποίηση πραγματοποιείται με σκοπό την προσφορά στο Ταξιδιωτικό Μέλος της Qantas, από μέρους της Qantas, του δικαιώματος συμμετοχής στο πρόγραμμα Τακτικών Επιβατών της Qantas (ή στο αντίστοιχο πρόγραμμα που ισχύει κατά την Ημερομηνία Λήξης της Σύμβασης με την Qantas). Ο τρόπος με τον οποίο η Qantas χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τα προσωπικά στοιχεία μπορεί να διαφέρει από εκείνον της Emirates. Η Qantas ενδέχεται να μη δεσμεύεται από νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων οι οποίοι προβλέπουν το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως εκείνοι που δεσμεύουν το πρόγραμμα Skywards της Emirates. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι προβλέψεις της παρούσας Ρήτρας 20.2 δεν απαιτούν σε καμία περίπτωση από το Ταξιδιωτικό Μέλος της Qantas να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Emirates Skywards ή/και να αποδεχθεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Τακτικών Επιβατών της Qantas (ή ισοδύναμο) ανά πάσα στιγμή.
 3. Με την επιφύλαξη της Ρήτρας 20.1 ανωτέρω, τα προσωπικά στοιχεία των μελών που είναι πρώην OPEN μέλη της flydubai ή έχουν πετάξει με τη flydubai θα χρησιμοποιηθούν και θα κοινοποιηθούν από και μεταξύ της Emirates και της flydubai για τους σκοπούς λειτουργίας του προγράμματος Emirates Skywards. Ο τρόπος με τον οποίο η flydubai χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τα προσωπικά στοιχεία μπορεί να διαφέρει από εκείνον της Emirates.
 4. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος ζητήσει τη διαγραφή του Λογαριασμού του σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη λήθη), τυχόν Μίλια που έχουν συγκεντρωθεί στον λογαριασμό αλλά δεν έχουν εξαργυρωθεί, μεταβιβαστεί ή λήξει θα διαγράφονται.

21. Ευθύνη

 1. ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, Η EMIRATES ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ, ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΤΕ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EMIRATES SKYWARDS ΕΙΤΕ ΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Ή ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ.
 2. Με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων και μέσων έννομης προστασίας της Emirates σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος, η Emirates διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ένα μέλος από περαιτέρω συμμετοχή στο πρόγραμμα Emirates Skywards, να ακυρώσει όλα τα Μίλια που συγκεντρώθηκαν προηγουμένως και να ζητήσει αποζημίωση για τις Ανταμοιβές που χρησιμοποιήθηκαν εάν, κατά την αποκλειστική κρίση του προγράμματος Emirates Skywards, το εν λόγω μέλος ή ο Συντονιστής Ταξιδιού του έχει προβεί σε εκούσια παράβαση καθήκοντος ή έχει διαπράξει Κατάχρηση Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, (i) οποιασδήποτε δόλιας ή μη εξουσιοδοτημένης αγοράς, πώλησης ή κατάχρησης Μιλίων Skywards, (ii) οποιασδήποτε αγοράς, πώλησης ή κατάχρησης του προγράμματος Emirates Skywards, (iii) ή οποιασδήποτε αγοράς, πώλησης ή κατάχρησης οποιωνδήποτε προνομίων Ανταμοιβής.
 3. Οι υπηρεσίες αχθοφόρου και επιλεγμένες λοιπές υπηρεσίες που προσφέρει το πρόγραμμα Emirates Skywards στα μέλη εκτελούνται από τρίτους προμηθευτές (καθένας από τους οποίους καλείται εφεξής ο "Προμηθευτής"). Κάθε μέλος που αξιοποιεί αυτές τις υπηρεσίες συνάπτει έννομη σχέση με τους σχετικούς Προμηθευτές. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Emirates αποποιείται κάθε ευθύνη προς οποιοδήποτε μέλος ή άλλο πρόσωπο οποιασδήποτε φύσης αναφορικά με τυχόν αμέλεια, εκούσια παράβαση καθήκοντος, παροχή κακής εξυπηρέτησης ή άλλη αθέτηση υποχρέωσης που προκύπτει από την παροχή ή τη μη παροχή υπηρεσιών από τον Προμηθευτή ή για λογαριασμό αυτού, στο πλαίσιο της έννομης σχέσης του μέλους με τον Προμηθευτή.

22. Γενικά

 1. Ο Κανονισμός του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει, να τροποποιηθεί, να ανασταλεί ή να λήξει ανά πάσα στιγμή, χωρίς πρότερη ειδοποίηση, εφόσον το επιτρέπει ο νόμος, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλονται εύλογες προσπάθειες για την έγκαιρη κοινοποίηση των εν λόγω αλλαγών, ή (κατά περίπτωση) της αναστολής ή της λήξης, στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της παρούσας έκδοσης των Κανόνων Προγράμματος και τυχόν άλλης έκδοσης αυτών που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο για το πρόγραμμα Emirates Skywards, υπερισχύει η τελευταία.
 2. Η χρήση της ψηφιακής κάρτας ή του αριθμού μέλους από το σχετικό μέλος μετά από οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση στους Κανόνες Προγράμματος θα ερμηνεύεται ως αποδοχή της εν λόγω αλλαγής ή τροποποίησης από το μέλος.
 3. Ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες του Ιστότοπου μπορεί να διαφέρουν ή να απουσιάζουν από την έκδοση του Ιστότοπου για κινητά ή από την Εφαρμογή της Emirates και, συνεπώς, η πρόσβαση στις εν λόγω λειτουργίες και δυνατότητες είναι εφικτή μόνο μέσω της έκδοσης του Ιστότοπου για υπολογιστές.
 4. Οποιαδήποτε ειδοποίηση αποστέλλεται σε ένα μέλος σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος θεωρείται ότι έχει παραδοθεί στο εν λόγω μέλος εφόσον έχει σταλεί μέσω προπληρωμένου ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει το μέλος για τους σκοπούς του προγράμματος Emirates Skywards.
 5. Οι Κανόνες του Προγράμματος διέπονται από τους νόμους του Εμιράτου του Ντουμπάι και οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από ή σχετίζεται με το πρόγραμμα Emirates Skywards υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Εμιράτου. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας για συμμετοχή στο πρόγραμμα και για συγκέντρωση Μιλίων ή εξαργύρωση Ανταμοιβών, υπόκειται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, μεταξύ άλλων και όλων των σχετικών αποφάσεων της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA).
 6. Το πρόγραμμα Skywards της Emirates δεν δραστηριοποιείται (ή παύει να δραστηριοποιείται) σε περιοχές δικαιοδοσίας στις οποίες απαγορεύεται (ή πρόκειται να απαγορευτεί) δυνάμει τυχόν σχετικής νομοθεσίας ή κυβερνητικής αποφάσεως.
 7. Διασφαλίζεται με τη δέουσα επιμέλεια ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον Κανονισμό του προγράμματος και σε οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις και διαφημίσεις σχετικά με το πρόγραμμα Skywards της Emirates είναι ορθές, αλλά το πρόγραμμα Skywards της Emirates δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε οποιαδήποτε παρεχόμενη πληροφορία, γραπτή ή προφορική.
 8. Οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Κανόνων Προγράμματος που δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί για οποιονδήποτε λόγο θα θεωρείται εν δυνάμει αφαιρετέο, ώστε οι λοιποί Κανόνες του Προγράμματος δεν θίγονται καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Η Emirates δεν είναι υποχρεωμένη να προσφέρει οποιαδήποτε υπηρεσία ή να ενεργήσει με άλλο τρόπο σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο αντιβαίνει στη νομοθεσία.
 9. Ενδέχεται να ζητηθεί από τα μέλη να προσκομίσουν δικαιολογητικά στο check‑in ώστε να πιστοποιήσουν την ταυτότητά τους και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα απέναντι στην Emirates. Σε περίπτωση που ένα μέλος δεν συμμορφώνεται με αυτήν την απαίτηση, η Emirates επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί τη μεταφορά του.

23. Χρήση κωδικού μίας χρήσης στο πρόγραμμα Emirates Skywards

Ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας, το πρόγραμμα Emirates Skywards εισήγαγε ένα δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης στοιχείων μέσω ενός κωδικού μίας χρήσης για ορισμένες δραστηριότητες Λογαριασμού, όπως η σύνδεση σε Λογαριασμό, οι ενημερώσεις προφίλ και οι ενέργειες εξαργύρωσης (υπηρεσία κωδικού μίας χρήσης).

Ο κωδικός μίας χρήσης είναι ένας αριθμός που δημιουργείται τυχαία και ο οποίος αποστέλλεται σε ένα μέλος από την Emirates μέσω SMS ή/και μέσω email σχετικά με ορισμένες δραστηριότητες Λογαριασμού. Πρόκειται για ένα δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης στοιχείων που μπορεί να απαιτηθεί από το μέλος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η δραστηριότητα του Λογαριασμού έχει εγκριθεί από αυτό. Σε περίπτωση που απαιτείται κωδικός μίας χρήσης, το μέλος θα ειδοποιείται την ώρα της σχετικής δραστηριότητας του Λογαριασμού.

Όταν απαιτείται η χρήση κωδικού μίας χρήσης σχετικά με τον Λογαριασμό ενός μέλους, η Emirates θα αποστέλλει τον κωδικό μίας χρήσης μέσω SMS στον καταχωρισμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου ή/και μέσω email στη διεύθυνση email του μέλους που είναι καταχωρισμένη στον Λογαριασμό του προγράμματος Emirates Skywards (όπως εμφανίζονται στο προφίλ Λογαριασμού του μέλους).

Τα μέλη πρέπει να φροντίζουν ώστε όλες οι πληροφορίες (όπως, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία επικοινωνίας) που παρέχονται στην Emirates να είναι πάντα ακριβείς και ενημερωμένες. Αν κάποιο μέλος δεν παράσχει ή δεν ενημερώσει τις πληροφορίες που απαιτούνται στην Emirates, τότε ενδέχεται η Emirates να μην μπορεί να εκδώσει τον κωδικό μίας χρήσης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία του μέλους να αποκτήσει πρόσβαση στον Λογαριασμό του. Τα μέλη μπορούν να ενημερώνουν το προφίλ του Λογαριασμού τους στο πρόγραμμα Emirates Skywards ανά πάσα στιγμή, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι επικαιροποιημένα.

Η Emirates, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιο μέλος (ακόμα και μέσω ηχογραφημένης επικοινωνίας) για να επαληθεύσει την ταυτότητα του μέλους και τη δραστηριότητα του Λογαριασμού. Επανειλημμένη αποτυχία εισαγωγής του σωστού κωδικού μίας χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε κλείδωμα του Λογαριασμού του μέλους ή σε επιβολή άλλων περιορισμών χρήσης, όπως ορίζεται από την Emirates κατά διαστήματα. Στο πλαίσιο της πρόληψης απάτης και των διαδικασιών ταυτοποίησης μέλους, η Emirates ενδέχεται να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες ή στοιχεία ταυτότητας από το μέλος.

Τα μέλη δεν πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση του αριθμού λογαριασμού ή του κωδικού μίας χρήσης από άλλα άτομα ή μέλη και πρέπει πάντα να φροντίζουν ώστε ο αριθμός λογαριασμού ή ο κωδικός μίας χρήσης να μην γνωστοποιείται σε άλλα άτομα. Αν ο κωδικός μίας χρήσης γνωστοποιηθεί ή αποκαλυφθεί σε άλλο άτομο, το μέλος πρέπει να ενημερώσει αμέσως το πρόγραμμα Emirates Skywards για το γεγονός, στέλνοντας email στη διεύθυνση SkywardsMemberVerification@emirates.com.

Μέσω της υπηρεσίας κωδικού μίας χρήσης, τα μέλη εξουσιοδοτούν την Emirates να γνωστοποιήσει τον κωδικό μίας χρήσης στο μέλος και να επαληθεύσει την ταυτότητα και τη δραστηριότητα του Λογαριασμού του μέσω της χρήσης του εν λόγω κωδικού. Αν το μέλος δεν μπορεί να παράσχει τον κωδικό μίας χρήσης ή αν η επαλήθευση ταυτότητας με τον κωδικό μιας χρήσης αποτύχει, η Emirates μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση στον Λογαριασμό του μέλους.

Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να μην επιτρέψει σε ένα μέλος τη λήψη του κωδικού μίας χρήσης μέσω SMS, αν το μέλος βρίσκεται στο εξωτερικό ή χρησιμοποιεί δίκτυο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του εξωτερικού. Επιπλέον, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις υπηρεσιών από τον πάροχο της υπηρεσίας για τη λήψη του κωδικού μίας χρήσης.

Η Emirates δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από ή σε σχέση με την αδυναμία πρόσβασης ενός μέλους στον Λογαριασμό του, σε περίπτωση καθυστέρησης ή αποτυχίας πιστοποίησης στοιχείων κωδικού μίας χρήσης για οποιονδήποτε λόγο. Το πρόγραμμα Emirates Skywards δεν ευθύνεται για χρεώσεις που επιβάλλονται από τον πάροχο της υπηρεσίας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Η Emirates διατηρεί το δικαίωμα προσθήκης, αναστολής ή λήξης της υπηρεσίας κωδικού μίας χρήσης ή τη χρήση αυτού προσωρινά ή μόνιμα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο όπου η Emirates θεωρεί απαραίτητο ή εύλογο να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο, όταν, μεταξύ άλλων, υπάρχουν υποψίες για παραβίαση ασφάλειας ή όταν η Emirates έχει σοβαρούς λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από το μέλος δεν ισχύουν ή δεν είναι ακριβείς.

Τροποποίηση Προγράμματος

Το πρόγραμμα Emirates Skywards διέπεται από τους παρόντες Κανόνες Προγράμματος. Το πρόγραμμα Emirates Skywards διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, να αναπροσαρμόζει ή να τροποποιεί οποιοδήποτε τμήμα του ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τους Κανόνες Προγράμματος. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, αλλαγές στις συνεργαζόμενες εταιρείες του προγράμματος Emirates Skywards, στους κανόνες για τη συγκέντρωση και την εξαργύρωση Μιλίων, στους κανόνες για τη χρήση ταξιδιωτικών ανταμοιβών, στα προγράμματα των πτήσεων, στα ταξιδιωτικά προνόμια των μελών και σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προωθητικών προσφορών.

Αποποίηση εγγύησης και περιορισμός αστικής ευθύνης

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα Ιστότοπο ή στην Εφαρμογή της Emirates ενδέχεται να είναι ελλιπείς ή να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Το πρόγραμμα Skywards της Emirates δεν δηλώνει, ούτε εγγυάται αδιάλειπτη πρόσβαση στον Ιστότοπο ή στην Εφαρμογή της Emirates, δεν εγγυάται ότι δεν θα προκύψουν σφάλματα, λάθη ή παραλείψεις, ότι δεν θα χαθούν μεταδιδόμενες πληροφορίες ή ότι δεν θα μεταδοθούν ιοί στον παρόντα Ιστότοπο ή στην Εφαρμογή της Emirates. Η Emirates δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα των πληροφοριών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα Ιστότοπο ή στην Εφαρμογή της Emirates για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιου είδους πληροφορία, προϊόν και υπηρεσία παρέχεται "ως έχει", χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση. Δια του παρόντος, η Emirates αποποιείται οποιαδήποτε εγγύηση και προϋπόθεση σχετικά με πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και προϋποθέσεων εμπορικότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ Η EMIRATES ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ EMIRATES Ή ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ EMIRATES, Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΪΌΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ EMIRATES Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ EMIRATES, ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ.

Σύνδεσμοι

Ο Ιστότοπος και η Εφαρμογή της Emirates ενδέχεται να περιέχουν υπερσυνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι παρέχονται μόνο προς δική σας ενημέρωση. Η χρήση άλλων ιστοτόπων ενδέχεται να υπόκειται στην αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που αναρτώνται σε αυτούς. Το γεγονός ότι ο ιστότοπος της Emirates περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε συμφωνία με το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων και η Emirates δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η EMIRATES ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΠΙΣΤΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ.

Περιεχόμενο και αναρτήσεις μελών - Φόρουμ

Ο παρών Ιστότοπος περιλαμβάνει πίνακες ανακοινώσεων και άλλες λειτουργίες μηνυμάτων και επικοινωνίας, ορισμένες από τις οποίες προσφέρονται μόνο στα μέλη των υψηλότερων επιπέδων του προγράμματος Emirates Skywards. Οι γνώμες, απόψεις ή δηλώσεις που εκφράζονται ή υποβάλλονται από τα μέλη κατά τη χρήση αυτών των λειτουργιών ανήκουν στα αντίστοιχα μέλη και όχι στην Emirates. Η Emirates δεν φέρει καμία υποχρέωση έλεγχου των μηνυμάτων, των πληροφοριών ή του περιεχομένου που αναρτάται στον Ιστότοπο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση σχετικά με την υποβολή τέτοιων αναρτήσεων. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Emirates επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ελέγχει, να τροποποιεί ή να διαγράφει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτήσεων των μελών, μεταξύ άλλων και μηνυμάτων στον πίνακα ανακοινώσεων, εφόσον θεωρεί ότι είναι, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, παράνομο, προσβλητικό ή κατ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο ακατάλληλο. Κατανοείτε ότι φέρετε ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό υποβάλλετε στον Ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι οι αναρτήσεις μηνυμάτων στον Ιστότοπο απαγορεύεται να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • δυσφήμιση, κατάχρηση, παρενόχληση, δίωξη, απειλή ή παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων (όπως λ.χ. δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή διαφήμισης),
 • δημοσίευση, ανάρτηση, διανομή ή διάδοση τυχόν επιβλαβούς, επικίνδυνου, συκοφαντικού, καταχρηστικού, παραβατικού, προσβλητικού, άσεμνου, πρόστυχου, απρεπούς ή παράνομου υλικού ή πληροφοριών,
 • διαφήμιση ή προσφορά πώλησης τυχόν προϊόντων ή υπηρεσιών ή διεξαγωγή ή προώθηση έρευνας, διαγωνισμού ή αλυσιδωτής επιστολής οποιουδήποτε είδους ή
 • ανάρτηση μηνυμάτων υπό την προσποίηση της ταυτότητας ή ιδιότητας άλλου.

Επιπλέον, συμφωνείτε ότι κατά τη χρήση του Ιστοτόπου ή της Εφαρμογής της Emirates δεν θα προχωρήσετε σε:

 • ανέβασμα αρχείων που περιλαμβάνουν λογισμικό ή άλλο υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ή δικαιώματα μη δημοσιοποίησης), εκτός αν κατέχετε ή ελέγχετε τα δικαιώματα επ’ αυτών ή έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συναινέσεις,
 • αποστολή αρχείων που περιέχουν ιούς, αλλοιωμένα αρχεία ή παρόμοια προγράμματα που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία άλλων υπολογιστών ή
 • διαγραφή τυχόν απόδοσης της ιδιότητας του συγγραφέα, ανακοινώσεων νομικού περιεχομένου, ή απόδοσης κατοχυρωμένης ονομασίας ή ετικέτας σε οποιοδήποτε αναρτημένο αρχείο.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Emirates, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες και τους αντιπροσώπους της από και έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ή ευθύνης, και άλλες υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων και των νομικών εξόδων) που μπορεί να προκύψουν από αναρτήσεις σας στον Ιστότοπο ή στην Εφαρμογή της Emirates, από την από μέρους σας χρήση υλικού που αποκτήθηκε μέσω του Ιστοτόπου ή της Εφαρμογής της Emirates, από την από μέρους σας αθέτηση των παρόντων Κανόνων Προγράμματος ή από οποιεσδήποτε πράξεις προκύψουν από την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου ή της Εφαρμογής της Emirates.

Η Emirates επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αρνηθεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή στην Εφαρμογή της Emirates ή σε τμήμα αυτών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη.

Πολιτική Απορρήτου

Η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων σε σχέση με το πρόγραμμα Emirates Skywards διέπεται από τη Ρήτρα 20 των παρόντων Κανόνων Προγράμματος και την Πολιτική Απορρήτου.