Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Κανόνες και ειδοποιήσεις

Ειδοποίηση σχετικά με την άρνηση επιβίβασης

Άρνηση επιβίβασης σε πτήσεις που αναχωρούν από αεροδρόμια της ΕΕ

Η παρούσα ειδοποίηση επιβάλλεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Φεβρουαρίου 2004 και σας παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματά σας σε περίπτωση που δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση.

Κατ' εξαίρεση, ενδέχεται να μην υπάρχει επαρκής χώρος σε μια πτήση για την εξυπηρέτηση όλων των ατόμων με επιβεβαιωμένες κρατήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο άρνησης της επιβίβασης προσφέροντας σε εσάς και σε άλλους επιβάτες τη δυνατότητα να παραχωρήσετε εθελοντικά μια ή περισσότερες από τις επιβεβαιωμένες κρατήσεις σας με αντάλλαγμα αμοιβαία συμφωνηθέντα προνόμια.

Σε περίπτωση που δεν εντοπιστούν εθελοντές, ενδέχεται να μην σας επιτραπεί η επιβίβαση παρά τη θέλησή σας. Εάν είστε ασυνόδευτος ανήλικος ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα ή συνοδός ατόμου με μειωμένη κινητικότητα, δεν πρόκειται να σας αρνηθεί η επιβίβαση, εκτός αν είναι άλλως αναπόφευκτο.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούστε Διαθέσιμη Βοήθεια και Προνόμια όπως περιγράφονται παρακάτω όταν:

 • Δεν σας επιτράπηκε η επιβίβαση σε ακούσια βάση,
 • η πτήση είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από αεροδρόμιο ενός της ΕΕ,
 • η πτήση είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μας,
 • έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση για την πτήση,
 • παρουσιαστήκατε για το check-in εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την πτήση
 • δεν ταξιδεύετε δωρεάν ή με μειωμένο ναύλο ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος άμεσα ή έμμεσα στο κοινό,
 • δεν σας απαγορεύτηκε, ούτε θα σας απαγορευόταν η επιβίβαση στην πτήση δυνάμει των όρων μεταφοράς της εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, όπως μεταξύ άλλων λόγω υγείας, ασφάλειας της πτήσης ή αεροπορικής ασφάλειας, ή έλλειψης επαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Για τους σκοπούς της παρούσας ειδοποίησης, τα ταξίδια με εισιτήρια που εκδίδονται βάσει προγράμματος τακτικών επιβατών ή ταξιδιωτικού πακέτου δεν θα θεωρούνται δωρεάν ταξίδια.

Διαθέσιμη Βοήθεια και Προνόμια

Εάν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας, δικαιούστε τα παρακάτω προνόμια:

Μεταφορά/Επιστροφή χρημάτων

Αν δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση σε εκούσια ή ακούσια βάση, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις τρεις παρακάτω επιλογές:

 • Επιλογή 1- θα σας επιστρέψουμε το πλήρες αντίτιμο του εισιτηρίου σας, στην τιμή που το αγοράσατε, για το σκέλος ή τα σκέλη του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκαν και για το σκέλος ή τα σκέλη του ταξιδιού που ήδη πραγματοποιήθηκαν, εφόσον, εξαιτίας της άρνησης επιβίβασης, η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανέναν σκοπό σε σχέση με τα αρχικά σας ταξιδιωτικά σχέδια. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων θα σας μεταφέρουμε αεροπορικώς το συντομότερο δυνατόν στο αρχικό σημείο αναχώρησής σας.
 • Επιλογή 2 - θα σας μεταφέρουμε αεροπορικώς το συντομότερο δυνατόν και υπό παρόμοιες συνθήκες μεταφοράς στο τελικό αεροδρόμιο προορισμού σας (ή σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο, εφόσον εξυπηρετεί την ίδια πόλη ή περιοχή, στην οποία περίπτωση θα σας παρέχουμε επίγεια μεταφορά στο τελικό αεροδρόμιο προορισμού σας ή στον κοντινότερο προορισμό κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μας).
 • Επιλογή 3 - θα σας μεταφέρουμε αεροπορικώς υπό παρόμοιες συνθήκες μεταφοράς στο τελικό αεροδρόμιο προορισμού σας (ή σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο, εφόσον εξυπηρετεί την ίδια πόλη ή περιοχή, στην οποία περίπτωση θα σας παρέχουμε επίγεια μεταφορά στο τελικό αεροδρόμιο προορισμού σας ή στον κοντινότερο προορισμό κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μας) κάποια άλλη ημέρα που σας εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων.

Αν μας ειδοποιήσετε ότι επιθυμείτε να κάνετε χρήση των Επιλογών 1 ή 3, οποιοδήποτε δικαίωμα έχετε για Διαθέσιμη Βοήθεια παύει να ισχύει από την παραλαβή της ειδοποίησης αυτής από εμάς.

Η αποζημίωση όπως αναφέρεται στην ως άνω Επιλογή 1 πρέπει να καταβάλλεται εντός 7 ημερών. Η καταβολή χρημάτων υπόκειται στην εκπλήρωση όλων των εύλογα απαραίτητων τυπικών προϋποθέσεων όπως κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, ικανοποιητική πιστοποίηση της ταυτότητας του δικαιούχου αποζημίωσης και επιστροφή των μη χρησιμοποιηθέντων εισιτηρίων/κουπονιών.

Το δικαίωμα αποζημίωσης ισχύει και σε περίπτωση που η πτήση σας αποτελεί μέρος οργανωμένου ταξιδιού, εκτός καθ' όσον αφορά το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, όταν γεννάται δυνάμει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.

Διαθέσιμη Βοήθεια

Αν δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση σε ακούσια βάση, δικαιούστε:

 • Γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα με τον χρόνο αναμονής και δύο δωρεάν τηλεφωνήματα, τέλεξ, φαξ ή email.
 • Διαμονή: σε περίπτωση που αποβεί αναγκαία η διαμονή σε ξενοδοχείο για μία ή περισσότερες νύκτες ή για διάστημα επιπλέον εκείνου που σχεδιάζατε και εφόσον η ευλόγως αναμενόμενη ώρα αναχώρησης της νέας πτήσης είναι μία ή περισσότερες ημέρες μετά την ημερομηνία αναχωρήσεως που είχε ορισθεί για την ακυρωθείσα πτήση, δικαιούστε δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο και επίγεια μεταφορά μεταξύ του αεροδρομίου και του ξενοδοχείου σας.

Η ως άνω βοήθεια παρέχεται δωρεάν. Δικαιούστε τέτοιου είδους βοήθεια μόνο σε περίπτωση που εύλογα εκτιμάται ότι η παροχή της δεν θα δημιουργήσει καθυστέρηση.

Αποζημίωση

Αν δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση παρά τη θέληση σας, ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση.

Τα ποσά της αποζημίωσης καθορίζονται ως εξής:

 • 250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χλμ.
 • 400 ευρώ για πτήσεις εντός της ΕΕ άνω των 1.500 χλμ. και για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ., ή
 • 600 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις.

Το ποσό της αποζημίωσης θα μειωθεί κατά 50%, σε περίπτωση που οποιαδήποτε εναλλακτική πτήση που προσφέρεται για τον τελικό σας προορισμό έχει προγραμματισμένη ώρα άφιξης που δεν υπερβαίνει την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της αρχικής πτήσης κατά:

 • Δύο ώρες για πτήσεις έως 1.500 χλμ.
 • Τρεις ώρες για πτήσεις εντός της ΕΕ άνω των 1.500 χλμ. και για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ., ή
 • Τέσσερις ώρες για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις.

Υποβάθμιση

Σε περίπτωση που, λόγω της άρνησης επιβίβασης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο όπως κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, πτήση αντικατάστασης με αεροσκάφος που διαθέτει μικρότερη καμπίνα επιβατών, τοποθετηθείτε σε χαμηλότερη κατηγορία θέσης από αυτή για την οποία αγοράσατε το εισιτήριό σας δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για την εκ νέου μεταφορά σας, ως εξής:

 • 50% της τιμής του ισχύοντος ναύλου για πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων, ή
 • 75% της τιμής του ισχύοντος ναύλου για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιομέτρων

για το σκέλος ή τα σκέλη του ταξιδιού στα οποία έχετε τοποθετηθεί σε χαμηλότερη κατηγορία θέσης. 

Γενικά

Κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ έχει ορίσει τον φορέα που είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 261/2004. Ξεχωριστή ανακοίνωση θα παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τους αρμόδιους φορείς για την πληροφόρησή σας.

Η παρούσα ειδοποίηση δεν σας παρέχει πρόσθετα συμβατικά δικαιώματα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το τμήμα πελατειακών σχέσεων της Emirates μέσω του ιστότοπου www.emirates.com/feedback για να υποβάλετε αίτημα.

Διαφορετικά μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση: customer.affairs@emirates.com

Για την προβολή των αρχείων PDF χρειάζεστε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.
Λήψη του Acrobat Reader