Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Κανόνες και ειδοποιήσεις

Ειδοποίηση σχετικά με την άρνηση επιβίβασης

Άρνηση επιβίβασης σε πτήσεις που αναχωρούν από αεροδρόμια εντός του Ηνωμένου Βασιλείου

Η παρούσα ανακοίνωση απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 (όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό του 2019 για τα Δικαιώματα Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών και την Άδεια Διοργανωτών Αεροπορικών Ταξιδιών (ATOL) (τροποποίηση) (έξοδος από την ΕΕ)) και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας σε περίπτωση που δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος σε μια πτήση για να φιλοξενήσει όλα τα άτομα με επιβεβαιωμένες κρατήσεις.  Σε αυτήν την περίπτωση, θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο άρνησης της επιβίβασης προσφέροντας σε εσάς και σε άλλους επιβάτες τη δυνατότητα να παραχωρήσετε εθελοντικά μια ή περισσότερες από τις επιβεβαιωμένες κρατήσεις σας με αντάλλαγμα αμοιβαία συμφωνηθέντα προνόμια.

Σε περίπτωση που δεν εντοπιστούν εθελοντές, ενδέχεται να μην σας επιτραπεί η επιβίβαση παρά τη θέλησή σας. Εάν είστε ασυνόδευτος ανήλικος ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα ή συνοδός ατόμου με μειωμένη κινητικότητα, δεν πρόκειται να σας αρνηθεί η επιβίβαση, εκτός αν είναι άλλως αναπόφευκτο.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούστε Διαθέσιμη Βοήθεια και Προνόμια όπως περιγράφονται παρακάτω όταν:

 • Δεν σας επιτράπηκε η επιβίβαση σε ακούσια βάση,
 • η πτήση σας είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από αεροδρόμιο εντός του Ηνωμένου Βασιλείου,
 • η πτήση είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μας,
 • έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση για την πτήση,
 • παρουσιαστήκατε για το check-in εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την πτήση
 • δεν ταξιδεύετε δωρεάν ή με μειωμένο ναύλο ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος άμεσα ή έμμεσα στο κοινό,
 • δεν σας απαγορεύτηκε, ούτε θα σας απαγορευόταν η επιβίβαση στην πτήση δυνάμει των όρων μεταφοράς της εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, όπως μεταξύ άλλων λόγω υγείας, ασφάλειας της πτήσης ή αεροπορικής ασφάλειας, ή έλλειψης επαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Για τους σκοπούς της παρούσας ειδοποίησης, τα ταξίδια με εισιτήρια που εκδίδονται βάσει προγράμματος τακτικών επιβατών ή ταξιδιωτικού πακέτου δεν θα θεωρούνται δωρεάν ταξίδια.

Διαθέσιμη βοήθεια και προνόμια

Εάν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας, δικαιούστε τα παρακάτω προνόμια:

Μεταφορά/Επιστροφή χρημάτων

Αν δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση σε εκούσια ή ακούσια βάση, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις τρεις παρακάτω επιλογές:

 • Επιλογή 1 - θα σας επιστρέψουμε το πλήρες αντίτιμο του εισιτηρίου σας, στην τιμή που το αγοράσατε, για το σκέλος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε και για τα σκέλη του ταξιδιού που πραγματοποιήθηκαν, εφόσον, εξαιτίας της άρνησης επιβίβασης, η πτήση που σας αρνήθηκαν την επιβίβαση δεν εξυπηρετεί πλέον κανέναν σκοπό σε σχέση με τα αρχικά σας ταξιδιωτικά σχέδια. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, θα σας μεταφέρουμε αεροπορικώς το συντομότερο δυνατόν στο αρχικό σημείο αναχώρησής σας.
 • Επιλογή 2 - θα σας μεταφέρουμε αεροπορικώς το συντομότερο δυνατό και υπό παρόμοιες συνθήκες μεταφοράς στο τελικό αεροδρόμιο προορισμού σας (ή σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο, εφόσον εξυπηρετεί την ίδια πόλη ή περιοχή, και θα σας παρέχουμε επίγεια μεταφορά στο τελικό αεροδρόμιο προορισμού σας ή σε άλλο κοντινό προορισμό κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μας).
 • Επιλογή 3 - θα σας μεταφέρουμε αεροπορικώς υπό παρόμοιες συνθήκες μεταφοράς στο τελικό αεροδρόμιο προορισμού σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία που εξυπηρετεί εσάς εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων (ή σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο, εφόσον εξυπηρετεί την ίδια πόλη ή περιοχή, και θα σας παρέχουμε επίγεια μεταφορά στο τελικό αεροδρόμιο προορισμού σας ή σε κοντινό προορισμό κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μας).

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την Επιλογή 1 ή 3, κάθε δικαίωμα στη Διαθέσιμη Βοήθεια θα παύσει μόλις λάβουμε την εν λόγω ειδοποίηση.

Η αποζημίωση όπως αναφέρεται στην ως άνω Επιλογή 1 πρέπει να καταβάλλεται εντός 7 ημερών. Η καταβολή χρημάτων υπόκειται στην εκπλήρωση όλων των εύλογα απαραίτητων τυπικών προϋποθέσεων όπως, ενδεικτικά, η ικανοποιητική ταυτοποίηση του δικαιούχου της αποζημίωσης και η επιστροφή των αχρησιμοποίητων εισιτηρίων/κουπονιών.

Το δικαίωμα αποζημίωσης ισχύει και σε περίπτωση που η πτήση σας αποτελεί μέρος ταξιδιωτικού πακέτου, εκτός εάν το δικαίωμα αυτό απορρέει από τους Κανονισμούς του 2018 για τα Οργανωμένα Ταξίδια και τους Συνδεδεμένους Ταξιδιωτικούς Διακανονισμούς.

Διαθέσιμη βοήθεια

Αν δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση σε ακούσια βάση, δικαιούστε τα εξής:

 • Γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα με τον χρόνο αναμονής και δύο δωρεάν τηλεφωνήματα, τέλεξ, φαξ ή email. 
 • Διαμονή: σε περίπτωση που αποβεί αναγκαία η διαμονή σε ξενοδοχείο για μία ή περισσότερες νύχτες ή για διάστημα επιπλέον εκείνου που σχεδιάζατε και εφόσον η ευλόγως αναμενόμενη ώρα αναχώρησης της νέας πτήσης είναι μία ή περισσότερες ημέρες μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχωρήσεως της πτήσης που σας αρνήθηκαν την επιβίβαση, δικαιούστε δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο και επίγεια μεταφορά μεταξύ του αεροδρομίου και του ξενοδοχείου σας (ή μεταφορά στο δικό σας κατάλυμα εάν επιλέξετε να μην μείνετε σε ξενοδοχείο).

Η παραπάνω βοήθεια παρέχεται δωρεάν. Δικαιούστε την εν λόγω βοήθεια μόνο στον βαθμό που ευλόγως αναμένουμε ότι η παροχή της δεν θα προκαλέσει καθυστέρηση.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και στους συνοδούς τους, καθώς και στις ανάγκες των ασυνόδευτων παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 (όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό του 2019 για τα Δικαιώματα Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών και την Άδεια Διοργανωτών Αεροπορικών Ταξιδιών (ATOL) (τροποποίηση) (έξοδος από την ΕΕ)).

Αποζημίωση

Αν δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση σε ακούσια βάση, ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται ως εξής:

 • 220 λίρες Ηνωμένου Βασιλείου για πτήσεις έως 1500 χλμ.
 • 350 λίρες Ηνωμένου Βασιλείου για πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χλμ. ή
 • 520 λίρες Ηνωμένου Βασιλείου για όλες τις άλλες πτήσεις.

Το ποσό της αποζημίωσης θα μειωθεί κατά 50%, σε περίπτωση που οποιαδήποτε εναλλακτική πτήση που προσφέρεται για τον τελικό σας προορισμό έχει προγραμματισμένη ώρα άφιξης που δεν υπερβαίνει την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της αρχικής πτήσης κατά:

 • Δύο ώρες για πτήσεις έως 1500 χλμ. ή
 • Τρεις ώρες για πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χλμ. ή
 • Τέσσερις ώρες για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις.

Η αποζημίωση καταβάλλεται σε μετρητά, με ηλεκτρονικό έμβασμα, τραπεζικές εντολές ή τραπεζικές επιταγές ή, με την υπογεγραμμένη συγκατάθεσή σας, σε ταξιδιωτικά κουπόνια ή/και άλλες υπηρεσίες.

Υποβάθμιση

Σε περίπτωση που, λόγω της άρνησης επιβίβασης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο όπως κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, πτήση αντικατάστασης με αεροσκάφος που διαθέτει μικρότερη καμπίνα επιβατών, τοποθετηθείτε σε χαμηλότερη κατηγορία θέσης από αυτή για την οποία αγοράσατε το εισιτήριό σας δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για την εκ νέου μεταφορά σας, ως εξής:

 • 30% της τιμής του ισχύοντος ναύλου για πτήσεις έως 1500 χλμ. ή
 • 50% της τιμής του ισχύοντος ναύλου για πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χλμ. ή
 • 75% της τιμής του ισχύοντος ναύλου για πτήσεις άνω των 3500 χλμ.

για το σκέλος ή τα σκέλη του ταξιδιού στα οποία τοποθετηθήκατε σε χαμηλότερη κατηγορία θέσης. 

Παράπονα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών μέσω του ιστοτόπου μας www.emirates.com/feedback για να υποβάλετε αίτημα.
 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να υποβάλετε παράπονα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) - Ομάδα Συμβουλών και Παραπόνων Επιβατών (PACT), συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο παραπόνων, μέσω του ιστοτόπου της CAA: https://www.caa.co.uk/Passengers/Resolving-travel-problems/How-the-CAA-can-help/How-the-CAA-can-help/
 
Εάν έχετε προβλήματα όρασης και χρειάζεστε βοήθεια για την καταγραφή των παραπόνων στην PACT, επικοινωνήστε μαζί τους μέσω email στη διεύθυνση passenger.complaints@caa.co.uk ή μέσω τηλεφώνου 0330 022 1916.
 
Η παρούσα ειδοποίηση δεν σας παρέχει πρόσθετα συμβατικά δικαιώματα.