Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Κανόνες και ειδοποιήσεις

Ειδοποίηση σχετικά με την καθυστέρηση πτήσης

Μεγάλη καθυστέρηση πτήσεων που αναχωρούν από αεροδρόμια της ΕΕ

Η παρούσα ειδοποίηση επιβάλλεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Φεβρουαρίου 2004 και σας παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματά σας σε περίπτωση που η πτήση σας έχει μεγάλη καθυστέρηση.

Σε περίπτωση που εκτιμάμε εύλογα ότι μια πτήση θα έχει μεγάλη καθυστέρηση, δικαιούστε Διαθέσιμη Βοήθεια και Προνόμια, υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε ορισμένα κριτήρια.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούστε Διαθέσιμη Βοήθεια και Προνόμια όπως περιγράφονται παρακάτω όταν:

 • ο εύλογος αναμενόμενος χρόνος καθυστέρησης της πτήσης σας είναι τρεις ώρες ή παραπάνω, εφόσον πρόκειται για πτήση μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων, ή
 • ο εύλογος αναμενόμενος χρόνος καθυστέρησης της πτήσης σας είναι τέσσερις ώρες ή παραπάνω, εφόσον πρόκειται για πτήση άνω των 3.500 χιλιομέτρων, και
 • η καθυστερημένη πτήση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από την Εταιρία μας,
 • η καθυστερημένη πτήση έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει από αεροδρόμιο κράτους-μέλους της ΕΕ,
 • έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση για την καθυστερημένη πτήση,
 • παρουσιαστήκατε για check-in εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την καθυστερημένη πτήση (εκτός και αν σας ενημερώσαμε για την ακύρωση πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας),
 • δεν ταξιδεύετε δωρεάν ή με μειωμένο ναύλο ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος άμεσα ή έμμεσα στο κοινό,
 • δεν σας απαγορεύτηκε, ούτε θα σας απαγορευόταν η επιβίβαση στην καθυστερημένη δυνάμει των όρων μεταφοράς της εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, όπως μεταξύ άλλων λόγω υγείας, ασφάλειας της πτήσης ή αεροπορικής ασφάλειας, ή έλλειψης επαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Για τους σκοπούς της παρούσας ειδοποίησης, τα ταξίδια με εισιτήρια που εκδίδονται βάσει προγράμματος τακτικών επιβατών ή ταξιδιωτικού πακέτου δεν θα θεωρούνται δωρεάν ταξίδια. 

Διαθέσιμη Βοήθεια και Προνόμια

Εάν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας, δικαιούστε τα παρακάτω προνόμια:

Διαθέσιμη Βοήθεια

 • Γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα με τον χρόνο αναμονής και δύο δωρεάν τηλεφωνήματα, τέλεξ, φαξ ή email.
 • Διαμονή: σε περίπτωση που αποβεί αναγκαία η διαμονή σε ξενοδοχείο για μία ή περισσότερες νύκτες ή για διάστημα επιπλέον εκείνου που σχεδιάζατε και εφόσον η ευλόγως αναμενόμενη ώρα αναχώρησης της νέας πτήσης είναι μία ή περισσότερες ημέρες μετά την ημερομηνία αναχωρήσεως που είχε ορισθεί για την ακυρωθείσα πτήση, δικαιούστε δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο και επίγεια μεταφορά μεταξύ του αεροδρομίου και του ξενοδοχείου σας.

Η ως άνω βοήθεια παρέχεται δωρεάν. Δικαιούστε τέτοιου είδους βοήθεια μόνο σε περίπτωση που εύλογα εκτιμάται ότι η παροχή της δεν θα δημιουργήσει καθυστέρηση.

Επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση που κάποια πτήση έχει καθυστέρηση πέντε ωρών ή παραπάνω και εσείς αποφασίσετε να μην ταξιδέψετε με τη συγκεκριμένη πτήση, θα σας επιστρέψουμε το πλήρες αντίτιμο του εισιτηρίου σας, στην τιμή που το αγοράσατε, για το σκέλος ή τα σκέλη του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκαν και για το σκέλος ή τα σκέλη του ταξιδιού που ήδη πραγματοποιήθηκαν, εφόσον, εξαιτίας της καθυστέρησης, η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανέναν σκοπό σε σχέση με τα αρχικά σας ταξιδιωτικά σχέδια. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων θα σας μεταφέρουμε αεροπορικώς το συντομότερο δυνατόν στο αρχικό σημείο αναχώρησής σας.

Αν μας ειδοποιήσετε ότι επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτής της εναλλακτικής επιλογής, οποιοδήποτε δικαίωμα έχετε για Διαθέσιμη Βοήθεια παύει να ισχύει από την παραλαβή της ειδοποίησης αυτής από την εταιρεία μας.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός επτά ημερών. Η καταβολή χρημάτων υπόκειται στην εκπλήρωση όλων των εύλογα απαραίτητων τυπικών προϋποθέσεων όπως κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, ικανοποιητική πιστοποίηση της ταυτότητας του δικαιούχου αποζημίωσης και επιστροφή των μη χρησιμοποιηθέντων εισιτηρίων/κουπονιών.

Το δικαίωμα αποζημίωσης ισχύει και σε περίπτωση που η πτήση σας αποτελεί μέρος οργανωμένου ταξιδιού, εκτός καθ' όσον αφορά το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, όταν γεννάται δυνάμει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.

Αποζημίωση

Σε περίπτωση που φθάσετε στον τελικό σας προορισμό με καθυστέρηση τριών ωρών και άνω και εφόσον η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε περιστάσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας (και όχι σε έκτακτες περιστάσεις που δεν θα μπορούσαμε να τις αποφύγουμε παρά τη λήψη όλων των εύλογων μέτρων), ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση.

Τα ποσά της αποζημίωσης καθορίζονται ως εξής:

 • 250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χλμ.
 • 400 ευρώ για πτήσεις εντός της ΕΕ άνω των 1.500 χλμ. και για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ., ή
 • 600 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις.

Το ποσό της αποζημίωσης θα μειωθεί κατά 50%, σε περίπτωση που οποιαδήποτε εναλλακτική πτήση που προσφέρεται για τον τελικό σας προορισμό έχει προγραμματισμένη ώρα άφιξης που δεν υπερβαίνει την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της αρχικής πτήσης κατά:

 • Δύο ώρες για πτήσεις έως 1.500 χλμ.
 • Τρεις ώρες για πτήσεις εντός της ΕΕ άνω των 1.500 χλμ. και για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ., ή
 • Τέσσερις ώρες για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις.

Υποβάθμιση

Σε περίπτωση που, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο όπως κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, πτήση αντικατάστασης με αεροσκάφος που διαθέτει μικρότερη καμπίνα επιβατών, τοποθετηθείτε σε χαμηλότερη κατηγορία θέσης από αυτή για την οποία αγοράσατε το εισιτήριό σας δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για την εκ νέου μεταφορά σας, ως εξής:

 • 50% της τιμής του ισχύοντος ναύλου για πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων, ή
 • 75% της τιμής του ισχύοντος ναύλου για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιομέτρων για το σκέλος ή τα σκέλη του ταξιδιού, οποία έχετε τοποθετηθεί σε χαμηλότερη κατηγορία θέσης.

Γενικά

Κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ έχει ορίσει τον φορέα που είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 261/2004. Ξεχωριστή ανακοίνωση θα παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τους αρμόδιους φορείς για την πληροφόρησή σας.

Η παρούσα ειδοποίηση δεν σας παρέχει πρόσθετα συμβατικά δικαιώματα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το τμήμα πελατειακών σχέσεων της Emirates μέσω του ιστότοπου www.emirates.com/feedback για να υποβάλετε αίτημα.

Διαφορετικά μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση: customer.affairs@emirates.com

Για την προβολή των αρχείων PDF χρειάζεστε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.
Λήψη του Acrobat Reader