Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Κανόνες και ειδοποιήσεις

Ειδοποίηση σχετικά με την καθυστέρηση πτήσης

Μεγάλη καθυστέρηση για επιβάτες που αναχωρούν από αεροδρόμια εντός του Ηνωμένου Βασιλείου

Η παρούσα ανακοίνωση απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 (όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό του 2019 για τα Δικαιώματα Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών και την Άδεια Διοργανωτών Αεροπορικών Ταξιδιών (ATOL) (τροποποίηση) (έξοδος από την ΕΕ)) και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας σε περίπτωση που η πτήση σας έχει μεγάλη καθυστέρηση.
 
Σε περίπτωση που εκτιμάμε εύλογα ότι μια πτήση θα έχει μεγάλη καθυστέρηση, δικαιούστε Διαθέσιμη Βοήθεια και Προνόμια, υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε ορισμένα κριτήρια.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούστε Διαθέσιμη Βοήθεια και Προνόμια όπως περιγράφονται παρακάτω όταν:

 • ο εύλογος αναμενόμενος χρόνος καθυστέρησης της πτήσης σας είναι δύο ώρες ή παραπάνω, εφόσον πρόκειται για πτήση έως 1500 χλμ. ή
 • ο εύλογος αναμενόμενος χρόνος καθυστέρησης της πτήσης σας είναι τρεις ώρες ή παραπάνω, εφόσον πρόκειται για πτήση μεταξύ 1500 και 3500 χλμ. ή
 • ο εύλογος αναμενόμενος χρόνος καθυστέρησης της πτήσης σας είναι τέσσερις ώρες ή παραπάνω, εφόσον πρόκειται για πτήση άνω των 3500 χλμ. και
 • η καθυστερημένη πτήση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία μας,
 • η καθυστερημένη πτήση είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από αεροδρόμιο εντός του Ηνωμένου Βασιλείου,
 • έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση για την καθυστερημένη πτήση, 
 • παρουσιαστήκατε για check-in εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την καθυστερημένη πτήση (εκτός εάν σας ενημερώσαμε για την καθυστέρηση πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας),
 • δεν ταξιδεύετε δωρεάν ή με μειωμένο ναύλο ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος άμεσα ή έμμεσα στο κοινό,
 • δεν σας απαγορεύτηκε, ούτε θα σας απαγορευόταν η επιβίβαση στην καθυστερημένη δυνάμει των όρων μεταφοράς της εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, όπως μεταξύ άλλων λόγω υγείας, ασφάλειας της πτήσης ή αεροπορικής ασφάλειας, ή έλλειψης επαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Για τους σκοπούς της παρούσας ειδοποίησης, τα ταξίδια με εισιτήρια που εκδίδονται βάσει προγράμματος τακτικών επιβατών ή ταξιδιωτικού πακέτου δεν θα θεωρούνται δωρεάν ταξίδια.

Διαθέσιμη βοήθεια και προνόμια

Εάν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας, δικαιούστε τα παρακάτω προνόμια:

Διαθέσιμη βοήθεια

 • Γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα με τον χρόνο αναμονής και δύο δωρεάν τηλεφωνήματα, τέλεξ, φαξ ή email.
 • Διαμονή: σε περίπτωση που αποβεί αναγκαία η διαμονή σε ξενοδοχείο για μία ή περισσότερες νύχτες ή για διάστημα επιπλέον εκείνου που σχεδιάζατε και εφόσον η ευλόγως αναμενόμενη ώρα αναχώρησης της νέας πτήσης είναι μία ή περισσότερες ημέρες μετά την ημερομηνία αναχωρήσεως που είχε ορισθεί για την καθυστερημένη πτήση, δικαιούστε δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο και επίγεια μεταφορά μεταξύ του αεροδρομίου και του ξενοδοχείου σας (ή μεταφορά στο δικό σας κατάλυμα εάν επιλέξετε να μην μείνετε σε ξενοδοχείο).

Η παραπάνω βοήθεια παρέχεται δωρεάν. Δικαιούστε την εν λόγω βοήθεια μόνο στον βαθμό που ευλόγως αναμένουμε ότι η παροχή της δεν θα προκαλέσει καθυστέρηση.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και στους συνοδούς τους, καθώς και στις ανάγκες των ασυνόδευτων παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 (όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό του 2019 για τα Δικαιώματα Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών και την Άδεια Διοργανωτών Αεροπορικών Ταξιδιών (ATOL) (τροποποίηση) (έξοδος από την ΕΕ)).

Επιστροφή χρημάτων ή εναλλακτική πτήση

Εάν η καθυστέρηση διαρκέσει πέντε ώρες ή περισσότερο και αποφασίσετε να μην ταξιδέψετε με την/τις καθυστερημένη/ες πτήση/εις, θα σας προσφέρουμε τις εξής επιλογές:

 • Επιστροφή χρημάτων: [I] Θα σας επιστρέψουμε το πλήρες αντίτιμο του εισιτηρίου σας, στην τιμή που το αγοράσατε, για το σκέλος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε και για τα σκέλη του ταξιδιού που πραγματοποιήθηκαν, εφόσον, εξαιτίας της καθυστέρησης, η/οι καθυστερημένη/ες πτήση/εις δεν εξυπηρετεί/ούν πλέον κανέναν σκοπό σε σχέση με τα αρχικά σας ταξιδιωτικά σχέδια. [ii] Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, θα σας μεταφέρουμε αεροπορικώς το συντομότερο δυνατό στο αρχικό σημείο αναχώρησής σας.
 • Εναλλακτική πτήση:  Θα σας μεταφέρουμε αεροπορικώς στον τελικό σας προορισμό υπό παρόμοιες συνθήκες μεταφοράς, το συντομότερο δυνατό ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία εφόσον το επιλέξετε.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός επτά ημερών. Η καταβολή χρημάτων υπόκειται στην εκπλήρωση όλων των εύλογα απαραίτητων τυπικών προϋποθέσεων όπως, ενδεικτικά, η ικανοποιητική ταυτοποίηση του δικαιούχου της αποζημίωσης και η επιστροφή των αχρησιμοποίητων εισιτηρίων/κουπονιών.

Το δικαίωμα αποζημίωσης ισχύει και σε περίπτωση που η πτήση σας αποτελεί μέρος ταξιδιωτικού πακέτου, εκτός εάν το δικαίωμα αυτό απορρέει από τους Κανονισμούς του 2018 για τα Οργανωμένα Ταξίδια και τους Συνδεδεμένους Ταξιδιωτικούς Διακανονισμούς.

Αποζημίωση

Σε περίπτωση που φθάσετε στον τελικό σας προορισμό με καθυστέρηση τριών ωρών και άνω και εφόσον η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε περιστάσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας (και όχι σε έκτακτες περιστάσεις που δεν θα μπορούσαμε να τις αποφύγουμε παρά τη λήψη όλων των εύλογων μέτρων), ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση.

Τα ποσά της αποζημίωσης καθορίζονται ως εξής:

 • 220 λίρες Ηνωμένου Βασιλείου για πτήσεις έως 1500 χλμ.
 • 350 λίρες Ηνωμένου Βασιλείου για πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χλμ.
 • 520 λίρες Ηνωμένου Βασιλείου για όλες τις άλλες πτήσεις.

Το ποσό της αποζημίωσης θα μειωθεί κατά 50%, σε περίπτωση που οποιαδήποτε εναλλακτική πτήση που προσφέρεται για τον τελικό σας προορισμό έχει προγραμματισμένη ώρα άφιξης που δεν υπερβαίνει την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της αρχικής πτήσης κατά:

 • Δύο ώρες για πτήσεις έως 1500 χλμ. ή
 • Τρεις ώρες για πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χλμ. ή
 • Τέσσερις ώρες για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις.

Η αποζημίωση καταβάλλεται σε μετρητά, με ηλεκτρονικό έμβασμα, τραπεζικές εντολές ή τραπεζικές επιταγές ή, με την υπογεγραμμένη συγκατάθεσή σας, σε ταξιδιωτικά κουπόνια ή/και άλλες υπηρεσίες.

Υποβάθμιση

Σε περίπτωση που, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο όπως κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, πτήση αντικατάστασης με αεροσκάφος που διαθέτει μικρότερη καμπίνα επιβατών, τοποθετηθείτε σε χαμηλότερη κατηγορία θέσης από αυτή για την οποία αγοράσατε το εισιτήριό σας δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για την εκ νέου μεταφορά σας, ως εξής:

 • 30% της τιμής του ισχύοντος ναύλου για πτήσεις έως 1500 χλμ. ή
 • 50% της τιμής του ισχύοντος ναύλου για πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χλμ. ή
 • 75% της τιμής του ισχύοντος ναύλου για πτήσεις άνω των 3500 χλμ.

για το σκέλος ή τα σκέλη του ταξιδιού στα οποία τοποθετηθήκατε σε χαμηλότερη κατηγορία θέσης.

Παράπονα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω του ιστοτόπου μας www.emirates.com/feedback για να υποβάλετε αίτημα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να υποβάλετε παράπονα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) - Ομάδα Συμβουλών και Παραπόνων Επιβατών (PACT), συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο παραπόνων, μέσω του ιστοτόπου της CAA https://www.caa.co.uk/Passengers/Resolving-travel-problems/How-the-CAA-can-help/How-the-CAA-can-help/.

Εάν έχετε προβλήματα όρασης και χρειάζεστε βοήθεια για την καταγραφή των παραπόνων στην PACT, επικοινωνήστε μαζί τους μέσω email στη διεύθυνση passenger.complaints@caa.co.uk ή μέσω τηλεφώνου 0330 022 1916.

Η παρούσα ειδοποίηση δεν σας παρέχει πρόσθετα συμβατικά δικαιώματα.

Για την προβολή των αρχείων PDF χρειάζεστε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.
Λήψη του Acrobat Reader