Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Κανόνες και ειδοποιήσεις

Ειδοποίηση σχετικά με την ακύρωση πτήσης

Ακύρωση πτήσεων που αναχωρούν από αεροδρόμια της ΕΕ

Η παρούσα ειδοποίηση επιβάλλεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Φεβρουαρίου 2004 και σας παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματά σας σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης σας.

Σε περίπτωση που ακυρώσουμε την πτήση σας, δικαιούστε Διαθέσιμη Βοήθεια και Προνόμια, υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε ορισμένα κριτήρια.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούστε Διαθέσιμη Βοήθεια και Προνόμια όπως περιγράφονται παρακάτω όταν:

 • η πτήση σας ακυρώθηκε,
 • η ακυρωθείσα πτήση είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μας,
 • η ακυρωθείσα πτήση είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από αεροδρόμιο εντός της ΕΕ,
 • έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση για την ακυρωθείσα πτήση,
 • παρουσιαστήκατε για check-in εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την ακυρωθείσα πτήση (εκτός και αν σας ενημερώσαμε για την ακύρωση πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας),
 • δεν ταξιδεύετε δωρεάν ή με μειωμένο ναύλο ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος άμεσα ή έμμεσα στο κοινό,
 • δεν σας απαγορεύτηκε, ούτε θα σας απαγορευόταν η επιβίβαση στην ακυρωθείσα πτήση δυνάμει των όρων μεταφοράς της εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, όπως μεταξύ άλλων λόγω υγείας, ασφάλειας της πτήσης ή αεροπορικής ασφάλειας, ή έλλειψης επαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Για τους σκοπούς της παρούσας ειδοποίησης, τα ταξίδια με εισιτήρια που εκδίδονται βάσει προγράμματος τακτικών επιβατών ή ταξιδιωτικού πακέτου δεν θα θεωρούνται δωρεάν ταξίδια.

Διαθέσιμη Βοήθεια και Προνόμια

Εφόσον πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενδέχεται να δικαιούστε τα παρακάτω προνόμια:

Μεταφορά με εναλλακτική πτήση/Επιστροφή χρημάτων

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω τρεις επιλογές:

 • Επιλογή 1 - θα σας επιστρέψουμε το πλήρες αντίτιμο του εισιτηρίου σας, στην τιμή που το αγοράσατε, για το σκέλος ή τα σκέλη του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκαν και για το σκέλος ή τα σκέλη του ταξιδιού που ήδη πραγματοποιήθηκαν, εφόσον, εξαιτίας της ακύρωσης, η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανέναν σκοπό σε σχέση με τα αρχικά σας ταξιδιωτικά σχέδια. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων θα σας μεταφέρουμε αεροπορικώς το συντομότερο δυνατόν στο αρχικό σημείο αναχώρησής σας.
 • Επιλογή 2 - θα σας μεταφέρουμε αεροπορικώς το συντομότερο δυνατόν και υπό παρόμοιες συνθήκες μεταφοράς στο τελικό αεροδρόμιο προορισμού σας (ή σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο, εφόσον εξυπηρετεί την ίδια πόλη ή περιοχή, στην οποία περίπτωση θα σας παρέχουμε επίγεια μεταφορά στο τελικό αεροδρόμιο προορισμού σας ή στον κοντινότερο προορισμό κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μας).
 • Επιλογή 3 - θα σας μεταφέρουμε αεροπορικώς υπό παρόμοιες συνθήκες μεταφοράς στο τελικό αεροδρόμιο προορισμού σας (ή σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο, εφόσον εξυπηρετεί την ίδια πόλη ή περιοχή, στην οποία περίπτωση θα σας παρέχουμε επίγεια μεταφορά στο τελικό αεροδρόμιο προορισμού σας ή στον κοντινότερο προορισμό κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μας) κάποια άλλη ημέρα που σας εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων.

Αν μας ειδοποιήσετε ότι επιθυμείτε να κάνετε χρήση των Επιλογών 1 ή 3, οποιοδήποτε δικαίωμα έχετε για Διαθέσιμη Βοήθεια παύει να ισχύει από την παραλαβή της ειδοποίησης αυτής από εμάς.

Η αποζημίωση όπως αναφέρεται στην ως άνω Επιλογή 1 πρέπει να καταβάλλεται εντός 7 ημερών. Η καταβολή χρημάτων υπόκειται στην εκπλήρωση όλων των εύλογα απαραίτητων τυπικών προϋποθέσεων όπως κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, ικανοποιητική πιστοποίηση της ταυτότητας του δικαιούχου αποζημίωσης και επιστροφή των μη χρησιμοποιηθέντων εισιτηρίων/κουπονιών.

Το δικαίωμα αποζημίωσης ισχύει και σε περίπτωση που η πτήση σας αποτελεί μέρος οργανωμένου ταξιδιού, εκτός καθ' όσον αφορά το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, όταν γεννάται δυνάμει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.

Διαθέσιμη Βοήθεια

 • Γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα με τον χρόνο αναμονής και δύο δωρεάν τηλεφωνήματα, τέλεξ, φαξ ή email.
 • Διαμονή: σε περίπτωση που αποβεί αναγκαία η διαμονή σε ξενοδοχείο για μία ή περισσότερες νύκτες ή για διάστημα επιπλέον εκείνου που σχεδιάζατε και εφόσον η ευλόγως αναμενόμενη ώρα αναχώρησης της νέας πτήσης είναι μία ή περισσότερες ημέρες μετά την ημερομηνία αναχωρήσεως που είχε ορισθεί για την ακυρωθείσα πτήση, δικαιούστε δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο και επίγεια μεταφορά μεταξύ του αεροδρομίου και του ξενοδοχείου σας.

Η ως άνω βοήθεια παρέχεται δωρεάν. Δικαιούστε τέτοιου είδους βοήθεια μόνο σε περίπτωση που εύλογα εκτιμάται ότι η παροχή της δεν θα δημιουργήσει καθυστέρηση.

Αποζημίωση

Μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση λόγω της ακύρωσης της πτήσης σας. Δεν χορηγείται αποζημίωση εάν:

 • η πτήση ακυρώθηκε λόγω έκτακτων περιστάσεων, παρά το γεγονός ότι είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα για την αποφυγή τους. Τέτοιες περιστάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων συνθήκες πολιτικής αστάθειας, καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της ηφαιστειακής τέφρας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων, κινδύνους για την ασφάλεια των επιβατών, απεργίες που επηρεάζουν την πραγματοποίηση πτήσεων και τη λήψη αποφάσεων για τον έλεγχο και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, ή
 • έχετε πληροφορηθεί για την ακύρωση τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, ή
 • έχετε πληροφορηθεί για την ακύρωση μία έως δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και σας παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς με εναλλακτική πτήση, που σας επιτρέπει να αναχωρήσετε το πολύ δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσετε στον τελικό σας προορισμό το πολύ τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, ή
 • έχετε πληροφορηθεί για την ακύρωση λιγότερο από επτά ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και σας προσφέρεται δυνατότητα μεταφοράς με εναλλακτική πτήση, που σας επιτρέπει να αναχωρήσετε το πολύ μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσετε στον τελικό σας προορισμό το πολύ δύο ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης.

Τα ποσά της αποζημίωσης καθορίζονται ως εξής:

 • 250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χλμ.
 • 400 ευρώ για πτήσεις εντός της ΕΕ άνω των 1.500 χλμ. και για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ., ή
 • 600 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις.

Το ποσό της αποζημίωσης θα μειωθεί κατά 50%, σε περίπτωση που οποιαδήποτε εναλλακτική πτήση που προσφέρεται για τον τελικό σας προορισμό έχει προγραμματισμένη ώρα άφιξης που δεν υπερβαίνει την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της ακυρωθείσας πτήσης κατά:

 • Δύο ώρες για πτήσεις έως 1.500 χλμ.
 • Τρεις ώρες για πτήσεις εντός της ΕΕ άνω των 1.500 χλμ. και για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ., ή
 • Τέσσερις ώρες για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις.

Υποβάθμιση

Σε περίπτωση που, λόγω της ακύρωσης ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, όπως η προσφορά μεταξύ άλλων πτήσης αντικατάστασης με αεροσκάφος που διαθέτει μικρότερη καμπίνα επιβατών, τοποθετηθείτε σε χαμηλότερη κατηγορία θέσης από αυτή για την οποία αγοράσατε το εισιτήριό σας, δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για την εκ νέου μεταφορά σας, ως εξής:

 • 50% της τιμής του ισχύοντος ναύλου για πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων, ή
 • 75% της τιμής του ισχύοντος ναύλου για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιομέτρων για το σκέλος ή τα σκέλη του ταξιδιού, οποία έχετε τοποθετηθεί σε χαμηλότερη κατηγορία θέσης. 

Γενικά

Κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ έχει ορίσει τον φορέα που είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 261/2004. Ξεχωριστή ανακοίνωση θα παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τους αρμόδιους φορείς για την πληροφόρησή σας.

Η παρούσα ειδοποίηση δεν σας παρέχει πρόσθετα συμβατικά δικαιώματα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το τμήμα πελατειακών σχέσεων της Emirates μέσω του ιστότοπου www.emirates.com/feedback για να υποβάλετε αίτημα.

Διαφορετικά μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση: customer.affairs@emirates.com

Για την προβολή των αρχείων PDF χρειάζεστε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.
Λήψη του Acrobat Reader