Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Κανόνες και ειδοποιήσεις

Ειδοποίηση σχετικά με την ακύρωση πτήσης

Ακύρωση πτήσεων που αναχωρούν από αεροδρόμια εντός του Ηνωμένου Βασιλείου

Η παρούσα ανακοίνωση απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 (όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό του 2019 για τα Δικαιώματα Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών και την Άδεια Διοργανωτών Αεροπορικών Ταξιδιών (ATOL) (τροποποίηση) (έξοδος από την ΕΕ)) και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης σας.

Σε περίπτωση που ακυρώσουμε την πτήση σας, δικαιούστε Διαθέσιμη Βοήθεια και Προνόμια, υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε ορισμένα κριτήρια.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαιούστε Διαθέσιμη Βοήθεια και Προνόμια όπως περιγράφονται παρακάτω όταν:

 • η πτήση σας ακυρώθηκε,
 • η ακυρωθείσα πτήση είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μας,
 • η ακυρωθείσα πτήση είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από αεροδρόμιο εντός του Ηνωμένου Βασιλείου,
 • έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση για την ακυρωθείσα πτήση,
 • παρουσιαστήκατε για check-in εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την ακυρωθείσα πτήση (εκτός και αν σας ενημερώσαμε για την ακύρωση πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας),
 • δεν ταξιδεύετε δωρεάν ή με μειωμένο ναύλο ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος άμεσα ή έμμεσα στο κοινό,
 • δεν σας απαγορεύτηκε, ούτε θα σας απαγορευόταν η επιβίβαση στην ακυρωθείσα πτήση δυνάμει των όρων μεταφοράς της εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, όπως μεταξύ άλλων λόγω υγείας, ασφάλειας της πτήσης ή αεροπορικής ασφάλειας, ή έλλειψης επαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Για τους σκοπούς της παρούσας ειδοποίησης, τα ταξίδια με εισιτήρια που εκδίδονται βάσει προγράμματος τακτικών επιβατών ή ταξιδιωτικού πακέτου δεν θα θεωρούνται δωρεάν ταξίδια.

Διαθέσιμη βοήθεια και προνόμια

Εφόσον πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενδέχεται να δικαιούστε τα παρακάτω προνόμια:

Μεταφορά με εναλλακτική πτήση/Επιστροφή χρημάτων

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω τρεις επιλογές:

 • Επιλογή 1 - θα σας επιστρέψουμε το πλήρες αντίτιμο του εισιτηρίου σας, στην τιμή που το αγοράσατε, για το σκέλος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε και για τα σκέλη του ταξιδιού που πραγματοποιήθηκαν, εφόσον, εξαιτίας της ακύρωσης, η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανέναν σκοπό σε σχέση με τα αρχικά σας ταξιδιωτικά σχέδια. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, θα σας μεταφέρουμε αεροπορικώς το συντομότερο δυνατό στο αρχικό σημείο αναχώρησής σας. Ή
 • Επιλογή 2 - θα σας μεταφέρουμε αεροπορικώς το συντομότερο δυνατό και υπό παρόμοιες συνθήκες μεταφοράς στο τελικό αεροδρόμιο προορισμού σας (ή σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο, εφόσον εξυπηρετεί την ίδια πόλη ή περιοχή, και θα σας παρέχουμε επίγεια μεταφορά στο τελικό αεροδρόμιο προορισμού σας ή σε άλλο κοντινό προορισμό κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μας). Ή
 • Επιλογή 3 - θα σας μεταφέρουμε αεροπορικώς υπό παρόμοιες συνθήκες μεταφοράς στο τελικό αεροδρόμιο προορισμού σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία που εξυπηρετεί εσάς εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων (ή σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο, εφόσον εξυπηρετεί την ίδια πόλη ή περιοχή, και θα σας παρέχουμε επίγεια μεταφορά στο τελικό αεροδρόμιο προορισμού σας ή σε κοντινό προορισμό κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μας).

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την Επιλογή 1 ή 3, κάθε δικαίωμα στη Διαθέσιμη Βοήθεια θα παύσει μόλις λάβουμε την εν λόγω ειδοποίηση.

Η αποζημίωση όπως αναφέρεται στην ως άνω Επιλογή 1 πρέπει να καταβάλλεται εντός 7 ημερών.  Η καταβολή χρημάτων υπόκειται στην εκπλήρωση όλων των εύλογα απαραίτητων τυπικών προϋποθέσεων όπως, ενδεικτικά, η ικανοποιητική ταυτοποίηση του δικαιούχου της αποζημίωσης και η επιστροφή των αχρησιμοποίητων εισιτηρίων/κουπονιών.

Το δικαίωμα αποζημίωσης ισχύει και σε περίπτωση που η πτήση σας αποτελεί μέρος ταξιδιωτικού πακέτου, εκτός εάν το δικαίωμα αυτό απορρέει από τους Κανονισμούς του 2018 για τα Οργανωμένα Ταξίδια και τους Συνδεδεμένους Ταξιδιωτικούς Διακανονισμούς.

Διαθέσιμη βοήθεια

 • Γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα με τον χρόνο αναμονής και δύο δωρεάν τηλεφωνήματα, τέλεξ, φαξ ή email.
 • Διαμονή: σε περίπτωση που αποβεί αναγκαία η διαμονή σε ξενοδοχείο για μία ή περισσότερες νύκτες ή για διάστημα επιπλέον εκείνου που σχεδιάζατε και εφόσον η ευλόγως αναμενόμενη ώρα αναχώρησης της νέας πτήσης είναι μία ή περισσότερες ημέρες μετά την ημερομηνία αναχωρήσεως που είχε ορισθεί για την ακυρωθείσα πτήση, δικαιούστε δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο και επίγεια μεταφορά μεταξύ του αεροδρομίου και του ξενοδοχείου σας.

Η παραπάνω βοήθεια παρέχεται δωρεάν.  Δικαιούστε την εν λόγω βοήθεια μόνο στον βαθμό που ευλόγως αναμένουμε ότι η παροχή της δεν θα προκαλέσει καθυστέρηση.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και στους συνοδούς τους, καθώς και στις ανάγκες των ασυνόδευτων παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 (όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό του 2019 για τα Δικαιώματα Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών και την Άδεια Διοργανωτών Αεροπορικών Ταξιδιών (ATOL) (τροποποίηση) (έξοδος από την ΕΕ)).

Αποζημίωση

Μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση λόγω της ακύρωσης της πτήσης σας. Δεν χορηγείται αποζημίωση εάν:

 • η πτήση ακυρώθηκε λόγω έκτακτων περιστάσεων, παρά το γεγονός ότι είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα για την αποφυγή τους.  Τέτοιες περιστάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων συνθήκες πολιτικής αστάθειας, καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της ηφαιστειακής τέφρας που δεν επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους, κινδύνους για την ασφάλεια των επιβατών, απεργίες που επηρεάζουν την πραγματοποίηση πτήσεων και τη λήψη αποφάσεων για τον έλεγχο και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, ή
 • έχετε πληροφορηθεί για την ακύρωση τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, ή
 • έχετε πληροφορηθεί για την ακύρωση μία έως δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και σας παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς με εναλλακτική πτήση, που σας επιτρέπει να αναχωρήσετε το πολύ δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσετε στον τελικό σας προορισμό το πολύ τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, ή
 • έχετε πληροφορηθεί για την ακύρωση λιγότερο από επτά ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και σας προσφέρεται δυνατότητα μεταφοράς με εναλλακτική πτήση, που σας επιτρέπει να αναχωρήσετε το πολύ μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσετε στον τελικό σας προορισμό το πολύ δύο ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης.

Τα ποσά της αποζημίωσης καθορίζονται ως εξής:

 • 220 λίρες Ηνωμένου Βασιλείου για πτήσεις έως 1500 χλμ.
 • 350 λίρες Ηνωμένου Βασιλείου για πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χλμ.
 • 520 λίρες Ηνωμένου Βασιλείου για όλες τις άλλες πτήσεις.

Το ποσό της αποζημίωσης θα μειωθεί κατά 50%, σε περίπτωση που οποιαδήποτε εναλλακτική πτήση που προσφέρεται για τον τελικό σας προορισμό έχει προγραμματισμένη ώρα άφιξης που δεν υπερβαίνει την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της ακυρωθείσας πτήσης κατά:

 • Δύο ώρες για πτήσεις έως 1500 χλμ. ή
 • Τρεις ώρες για πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χλμ. ή
 • Τέσσερις ώρες για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις.

Η αποζημίωση καταβάλλεται σε μετρητά, με ηλεκτρονικό έμβασμα, τραπεζικές εντολές ή τραπεζικές επιταγές ή, με την υπογεγραμμένη συγκατάθεσή σας, σε ταξιδιωτικά κουπόνια ή/και άλλες υπηρεσίες.

Υποβάθμιση

Σε περίπτωση που, λόγω της ακύρωσης ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, όπως η προσφορά μεταξύ άλλων πτήσης αντικατάστασης με αεροσκάφος που διαθέτει μικρότερη καμπίνα επιβατών, τοποθετηθείτε σε χαμηλότερη κατηγορία θέσης από αυτή για την οποία αγοράσατε το εισιτήριό σας, δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για την εκ νέου μεταφορά σας, ως εξής:

 • 30% της τιμής του ισχύοντος ναύλου για πτήσεις έως 1500 χλμ. ή
 • 50% της τιμής του ισχύοντος ναύλου για πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χλμ. ή
 • 75% της τιμής του ισχύοντος ναύλου για πτήσεις άνω των 3500 χλμ.

για το σκέλος ή τα σκέλη του ταξιδιού στα οποία τοποθετηθήκατε σε χαμηλότερη κατηγορία θέσης.

Παράπονα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω του ιστοτόπου μας www.emirates.com/feedback για να υποβάλετε αίτημα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να υποβάλετε παράπονα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) - Ομάδα Συμβουλών και Παραπόνων Επιβατών (PACT), συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο παραπόνων, μέσω του ιστοτόπου της CAA https://www.caa.co.uk/Passengers/Resolving-travel-problems/How-the-CAA-can-help/How-the-CAA-can-help/.

Εάν έχετε προβλήματα όρασης και χρειάζεστε βοήθεια για την καταγραφή των παραπόνων στην PACT, επικοινωνήστε μαζί τους μέσω email στη διεύθυνση passenger.complaints@caa.co.uk ή μέσω τηλεφώνου 0330 022 1916.

Η παρούσα επισήμανση δεν σας παρέχει πρόσθετα συμβατικά δικαιώματα.

Για την προβολή των αρχείων PDF χρειάζεστε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.
Λήψη του Acrobat Reader