Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Υπηρεσία Dubai Connect

Όροι και προϋποθέσεις

Σημαντικές πληροφορίες

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν την προσφερόμενη υπηρεσία "Dubai Connect" που διατίθεται μέσω του ιστότοπου emirates.com, του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης της Emirates ή του ταξιδιωτικού σας πράκτορα. Στις περιπτώσεις που η Emirates κάνει κράτηση για διαμονή ή για άλλη επίγεια υπηρεσία με την ιδιότητά της ως εκπροσώπου τρίτου παρόχου, η σύμβασή σας για τη διαμονή ή την υπηρεσία θα υπόκειται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις του παρόχου που ενδέχεται να περιορίζουν ή να αποκλείουν την ευθύνη προς εσάς. Η σχετική σύμβαση τίθεται σε ισχύ μόνον αφού η Emirates αποδεχθεί την αίτησή σας για την προσφερόμενη υπηρεσία "Dubai Connect".

Με την υποβολή της αίτησής σας για την προσφερόμενη υπηρεσία "Dubai Connect", εγγυάστε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να αποδεχθείτε (και αποδέχεστε) αυτές τις προϋποθέσεις για εσάς και για λογαριασμό όλων των προσώπων που αφορά η κράτησή σας. Αποτελεί δική σας ευθύνη να μεταφέρετε σε εκείνους για τους οποίους πραγματοποιείτε, ή πραγματοποιήσατε ήδη, κράτηση όσες πληροφορίες σας έχουν δοθεί από εμάς, ή από οποιονδήποτε τρίτο πάροχο, σχετικά με τη συγκεκριμένη κράτηση. Βεβαιώνετε ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνετε τόσο για εσάς όσο και για άλλα άτομα ισχύουν και είναι ακριβή.

Διαβάστε αυτούς τους Όρους και τις προϋποθέσεις έως το τέλος πριν υποβάλετε αίτηση για την προσφορά "Dubai Connect".

Η προσφορά "Dubai Connect" υπόκειται στη διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων. Η προσφορά "Dubai Connect" μπορεί να ανασταλεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Επιλεξιμότητα

Προκειμένου να έχετε δικαίωμα χρήσης της προσφοράς "Dubai Connect", θα πρέπει να πληροίτε τα παρακάτω κριτήρια:

Ελάχιστοι χρόνοι αναμονής για την πτήση ανταπόκρισης

Επιβάτες Πρώτης, Διακεκριμένης, Premium Οικονομικής και Οικονομικής Θέσης

Ο χρόνος σύνδεσης μεταξύ της άφιξης της εισερχόμενης πτήσης στο Ντουμπάι και της πτήσης που αναχωρεί από το Ντουμπάι πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με δέκα (10) ώρες και μικρότερος ή ίσος με είκοσι τέσσερις (24) ώρες ή ίσος με οκτώ (8) ώρες και μικρότερος ή ίσος με είκοσι έξι (26) ώρες για κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις 11 Οκτωβρίου 2022 και έπειτα. Προκειμένου ο επιβάτης να έχει δικαίωμα χρήσης της προσφοράς, θα πρέπει να έχει κάνει κράτηση στην καλύτερη διαθέσιμη πτήση ανταπόκρισης, η οποία θα είναι αυτή με τον μικρότερο χρόνο ανταπόκρισης στο Ντουμπάι, μεταξύ της εισερχόμενης πτήσης στο Ντουμπάι και την εξερχόμενη πτήση από το Ντουμπάι.

Ελάχιστος καταβαλλόμενος ναύλος

Προκειμένου να επωφεληθείτε της προσφοράς "Dubai Connect" θα πρέπει να έχετε καταβάλει έναν ελάχιστο τύπο ναύλου για την πτήση σας με την Emirates. Η επιλεξιμότητα υποδεικνύεται κατά τη διαδικασία κράτησης.

Ηλικιακοί περιορισμοί

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για επιβάτες ηλικίας άνω των 18 ετών κατά την ημερομηνία αναχώρησης της εισερχόμενης στο Ντουμπάι πτήσης, εφόσον οι επιβάτες αυτοί δεν συνοδεύονται. Είναι δυνατή η διαμονή έως και δύο παιδιών (επιβατών κάτω των 18 ετών κατά την ημερομηνία αναχώρησης) εφόσον ταξιδεύουν συνοδευόμενα από ενήλικο.

Αερομεταφορέας και έκδοση εισιτηρίων

Τόσο η εισερχόμενη προς το Ντουμπάι πτήση όσο και η εξερχόμενη από το Ντουμπάι πτήση σας πρέπει να είναι πτήσεις της Emirates (που διατίθενται προς πώληση από την Emirates ή την Qantas) ή της Qantas (που διατίθενται προς πώληση από την Emirates ή την Qantas). Οι κοινές πτήσεις πολλαπλών κωδικών δεν είναι επιλέξιμες εκτός από όσες φέρουν τον κωδικό EK5000 και QF8000. Η προσφορά δεν διατίθεται για πτήσεις με άλλες αεροπορικές εταιρείες ή/και για πτήσεις στις οποίες η Emirates διεκπεραιώνει απλώς την πώληση των εισιτηρίων. Πτήσεις που διατίθενται προς πώληση από την Emirates και εκτελούνται από την flyDubai ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για υπηρεσίες Dubai Connect αν η αναχώρηση και η άφιξη πραγματοποιούνται στον τερματικό σταθμό 3.

Το δρομολόγιο πρέπει να περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου σε μία ενιαία κράτηση (δηλαδή να έχει εκδοθεί μόνο ένα εισιτήριο). Το εισιτήριο πρέπει να έχει εκδοθεί σε έγγραφο τύπου 176 της Emirates.

Ομαδικές κρατήσεις

Οι ομαδικές κρατήσεις (δηλαδή όσες αφορούν περισσότερους από εννέα επιβάτες) στην Πρώτη Θέση και τη Διακεκριμένη Θέση δεν δικαιούνται αυτομάτως την προσφερόμενη υπηρεσία "Dubai Connect". Η επέκταση της προσφερόμενης υπηρεσίας "Dubai Connect" ώστε να καλύπτει τέτοιου είδους ομαδικές κρατήσεις εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Emirates.

Οι ομαδικές κρατήσεις (δηλαδή όσες περιλαμβάνουν περισσότερους από εννέα επιβάτες) στην Premium Οικονομική και στην Οικονομική Θέση δικαιούνται αυτομάτως την προσφερόμενη υπηρεσία "Dubai Connect", υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι αναφερθείσες ελάχιστες απαιτήσεις για κάθε επιβάτη της Οικονομικής Θέσης.

Θεώρηση εισόδου (βίζα) στα ΗΑΕ

Για να δικαιούστε την προσφερόμενη υπηρεσία "Dubai Connect", πρέπει να έχετε εξασφαλίσει άδεια εισόδου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι υπήκοοι ορισμένων χωρών έχουν δικαίωμα εισόδου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χωρίς να απαιτείται θεώρηση εισόδου (βίζα). Η έκδοση θεώρησης εισόδου υπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια των αρχών ελέγχου μετανάστευσης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και η Emirates δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη απόρριψη της αίτησης θεώρησης εισόδου. Επισημαίνουμε ότι, για κατόχους ορισμένων διαβατηρίων, οι αρχές ελέγχου μετανάστευσης των Εμιράτων αρνούνται να δεχθούν αιτήσεις θεώρησης εισόδου. Η Emirates δεν υποβάλλει αίτηση θεώρησης εισόδου για λογαριασμό των κατόχων των συγκεκριμένων διαβατηρίων, οι οποίοι αυτομάτως δεν έχουν δικαίωμα χρήσης της προσφερόμενης υπηρεσίας "Dubai Connect".

Εσείς φέρετε την αποκλειστική ευθύνη να συγκεντρώσετε και να προσκομίσετε (για όλους τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των βρεφών και παιδιών) όλα τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα για την απόκτηση θεώρησης εισόδου στα ΗΑΕ με δικά σας έξοδα προτού πραγματοποιήσετε την κράτησή σας. Όλα τα διαβατήρια, ανεξαρτήτως εθνικότητας, πρέπει να έχουν ελάχιστη ισχύ 90 ημερών τουλάχιστον.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου (βίζα) στα ΗΑΕ.

Πιστοποιητικά αποτελεσμάτων και τεστ PCR

Οι επιβάτες πρέπει να πληρούν όλες τις ταξιδιωτικές απαιτήσεις όπως αναφέρονται λεπτομερώς στον ιστότοπο Emirates.com. Κάντε κλικ εδώ για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια εν καιρώ COVID-19 και τις απαιτήσεις διεξαγωγής του τεστ.

Διαμονή σε ξενοδοχείο

Θα φιλοξενηθείτε στο Copthorne Hotel Dubai, στο Le Méridien Airport Hotel Dubai, στο JW Marriott Marquis ή σε κάποιο άλλο ξενοδοχείο κατά τη διακριτική ευχέρεια της Emirates. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις κατ' οποιονδήποτε τρόπο για τη φιλοξενία που θα σας προσφερθεί (π.χ. εγκαταστάσεις, ξενοδοχείο, τοποθεσία, κατηγορία ξενοδοχείου).

Το ξενοδοχείο διαμονής θα σας παρέχει όλα τα απαραίτητα γεύματα ανάλογα με την ώρα πραγματοποίησης του check-in. Τα γεύματα σερβίρονται στις ισχύουσες ώρες για το πρωινό, το μεσημεριανό και το δείπνο.

Εάν μέχρι και 24 ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης σας είχατε κράτηση στην Premium Οικονομική ή στην Οικονομική Θέση (σύμφωνα με όσα αναφέρει η κράτηση της πτήσης σας ή ο Φάκελος Στοιχείων Επιβάτη-PNR), αλλά (λόγω αναβάθμισης) έχετε εισιτήριο Πρώτης Θέσης ή Διακεκριμένης Θέσης, τότε το δωμάτιο που θα σας δοθεί θα είναι σε ξενοδοχείο που προβλέπεται για επιβάτες της Οικονομικής Θέσης.

Εάν έχετε κράτηση στην Πρώτη Θέση ή στη Διακεκριμένη Θέση (σύμφωνα με όσα αναφέρει η κράτηση της πτήσης σας ή ο Φάκελος Στοιχείων Επιβάτη-PNR), αλλά υποβαθμιστείτε χωρίς τη θέλησή σας κατά το check-in, λόγω αλλαγής αεροσκάφους ή επειδή δεν σας επετράπη η επιβίβαση, τότε το δωμάτιο που θα σας δοθεί θα είναι σε ξενοδοχείο που προβλέπεται για επιβάτες της Πρώτης Θέσης και της Διακεκριμένης Θέσης.

Η παρούσα προσφορά εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα δωματίων κατά την υποβολή της κράτησης. Η Emirates επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτή την προσφορά ανά πάσα στιγμή χωρίς πρότερη προειδοποίηση.

Άρνηση παροχής προσφοράς

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αρνηθούμε να σας προσφέρουμε την υπηρεσία "Dubai Connect" (ακόμα και αν έχετε έγκυρο κουπόνι) στην περίπτωση που συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

  • η άρνηση κρίνεται απαραίτητη για να συμμορφωθείτε, ή επειδή αρνείστε να συμμορφωθείτε, με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, διαταγές του κράτους ή κρατικές πολιτικές, ή τους ισχύοντες κανονισμούς ή πολιτικές του αεροδρομίου, ή
  • δεν τηρείτε τις οδηγίες ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων ή έκνομων ενεργειών, ή εμποδίζετε ή ενοχλείτε μέλος του προσωπικού εδάφους ή του πληρώματος κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή
  • χρησιμοποιείτε απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό ή άσεμνο λεξιλόγιο ή συμπεριφέρεστε με απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό ή άσεμνο τρόπο σε οποιοδήποτε άτομο, όπως στο προσωπικό εδάφους, σε μέλη του πληρώματος ή σε συνεπιβάτες πριν από την πτήση σας, κατά τη διάρκειά της ή κατά την αποβίβασή σας, ή
  • εμφανίζεστε ανίκανος να λειτουργήσετε φυσιολογικά λόγω χρήσης αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, ή
  • δεν μας δίνετε ή αρνείστε να μας δώσετε πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή ή στη διάθεσή σας, τις οποίες μας έχει ζητήσει νομίμως μια κρατική αρχή να παράσχουμε σχετικά με το πρόσωπό σας, ή κρίνουμε ότι οι πληροφορίες που μας έχετε δώσει είναι ψευδείς ή παραπλανητικές, ή
  • έχετε παρανόμως, ή υποπτευόμαστε ευλόγως ότι έχετε παρανόμως, στην κατοχή σας ναρκωτικές ουσίες.
  • δεν πληροίτε τις ταξιδιωτικές απαιτήσεις των ΗΑΕ 

Τα προσωπικά δεδομένα σας

Αποδέχεστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παρέχονται στην Emirates με σκοπό την κράτηση της πτήσης σας και τη χρήση της προσφοράς "Dubai Connect". Η διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

Η ευθύνη μας απέναντί σας

Αποδεχόμαστε ότι αναλαμβάνουμε τις παρακάτω υποχρεώσεις απέναντί σας:

  • πρώτον, να εξασφαλίσουμε ότι για κάθε υπηρεσία που προσφέρεται στο πλαίσιο της προσφερόμενης υπηρεσίας "Dubai Connect" (αφού έχουμε αποδεχτεί τη σχετική αίτησή σας) έχει πραγματοποιηθεί με τη σειρά της η σχετική κράτηση στους αρμόδιους προμηθευτές, και
  • δεύτερον, την ευθύνη για ζητήματα που είναι άμεση απόρροια αμέλειάς μας, και
  • τρίτον, την ευθύνη για ζητήματα που είναι άμεση απόρροια παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Πέραν των ανωτέρω, δεν φέρουμε ευθύνη απέναντί σας όσον αφορά ταξιδιωτικές υπηρεσίες για τις οποίες έχετε πραγματοποιήσει κράτηση και πρέπει να σας παρασχεθούν από τρίτους προμηθευτές. Επιπλέον, δεν φέρουμε ευθύνη για τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που παρέχει ο προμηθευτής και δεν παρέχουμε εγγυήσεις ή δεσμεύσεις (ρητές ή υπονοούμενες) όσον αφορά την καταλληλότητα ή ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας "Dubai Connect".

Σε περίπτωση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται από τρίτους από την Emirates, με την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού ή ενεργώντας ως εκπρόσωπος οποιουδήποτε τρίτου παρόχου, δεν φέρει ευθύνη για αμέλεια ή παραλείψεις οποιουδήποτε ανάλογου παρόχου, των υπαλλήλων, πρακτόρων ή αντιπροσώπων αυτού, όπως επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελάττωμα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η Emirates δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, τραυματισμό ή θάνατο, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο προκλήθηκε, εκτός αν η εν λόγω απώλεια, τραυματισμός ή θάνατος προκλήθηκε αποκλειστικά από αμέλεια της Emirates.

Η Emirates δεν δύναται να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια, ζημιά ή δαπάνη που προκλήθηκαν εξαιτίας μη προβλέψιμων γεγονότων, πέραν του λογικού ελέγχου της Emirates -οι συνέπειες των οποίων δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμα και με τη μέγιστη δυνατή λήψη μέτρων- συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά σε, καθυστερήσεων ή αλλαγών δρομολογίων, προβλημάτων τεχνικής φύσης και συντήρησης, υπεράριθμων κρατήσεων σε ξενοδοχεία, ελαττωμάτων, ασθενειών, αντίξοων καιρικών συνθηκών, φυσικών ή βιομηχανικών καταστροφών, εργασιακών διαφορών στις οποίες εμπλέκονται τρίτοι πάροχοι, πολέμου, τρομοκρατικής δράσης, καραντίνας ή λοιπών αιτίων. Αποδέχεστε ότι φέρετε αποκλειστική ευθύνη για κάθε τέτοια απώλεια, ζημία ή δαπάνη.

Συνιστάται ιδιαίτερα η εξασφάλιση κατάλληλης ταξιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης κατά την τακτοποίηση της κράτησής σας.

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί παράνομη ή ανέφικτη προς εφαρμογή, δεν επηρεάζεται η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων που παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Σε περίπτωση μη συμφωνίας μεταξύ του αγγλικού και ενός κειμένου σε άλλη γλώσσα, ισχύει το αγγλικό κείμενο εκτός αν το κατά τόπους ισχύον δίκαιο επιβάλλει κάτι διαφορετικό.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το δίκαιο του Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Ντουμπάι.

Όλες οι πληροφορίες είναι αληθείς κατά τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Οι λεπτομέρειες ενδέχεται να τροποποιηθούν, όπως ενδέχεται να ισχύουν και περαιτέρω όροι και προϋποθέσεις.