Πληροφορίες πρόσβασηςΑπευθείας μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Σχετικά με την Emirates

Υπεύθυνη επιχειρηματική δράση

Ως παγκόσμιος οργανισμός, δεσμευόμαστε για τη δεοντολογία των επιχειρηματικών μας πρακτικών. Πιστεύουμε ότι οι μακρόχρονες, επιτυχημένες επαγγελματικές σχέσεις βασίζονται στην ειλικρίνεια, τη δικαιοσύνη και τη δύναμη των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Πολιτική κατά της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων

Η σύγχρονη δουλεία, η μερική δουλεία, η καταναγκαστική εργασία και η εμπορία ανθρώπων είναι εγκλήματα και παραβιάζουν στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Όμιλος Emirates τηρεί όλους τους νόμους των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των νόμων κατά της εμπορίας ανθρώπων και της δουλείας. Ο Όμιλος Emirates εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής στη σύγχρονη δουλεία και δεσμεύεται να ενεργεί με ήθος και ακεραιότητα σε όλες του τις επιχειρηματικές συνδιαλλαγές, σχέσεις και εφοδιαστικές αλυσίδες.

Διαβάστε τη δήλωση της Emirates σχετικά με τη σύγχρονη δουλεία(Ανοίγει αρχείο PDF σε νέα καρτέλα)

Διαβάστε την πολιτική της Emirates κατά της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων(Ανοίγει αρχείο PDF σε νέα καρτέλα)

Πολιτική κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς

Αναμένουμε από τους υπαλλήλους και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τα υψηλά δεοντολογικά πρότυπα και τις προσδοκίες που έχει θεσπίσει η εταιρεία και να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες που διενεργούνται για λογαριασμό της Emirates θα πρέπει να συμμορφώνονται ανά πάσα στιγμή με τους ισχύοντες νόμους σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Διαβάστε την Πολιτική της Emirates κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς(Ανοίγει αρχείο PDF σε νέα καρτέλα)

Νομοθεσία κατά των μονοπωλίων και του αθέμιτου ανταγωνισμού

Η Emirates συμμορφώνεται με όλους τους νόμους των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται και έχει καθιερώσει ένα Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία κατά των Μονοπωλίων/του Αθέμιτου Ανταγωνισμού προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοί της είναι ενημερωμένοι σχετικά με τους σχετικούς νόμους περί μονοπωλίων και αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και προκειμένου να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους στην πράξη.

Διαβάστε την Πολιτική συμμόρφωσης με τη νομοθεσία κατά των μονοπωλίων και του αθέμιτου ανταγωνισμού(Ανοίγει αρχείο PDF σε νέα καρτέλα)

Πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις νομικές κυρώσεις των ΗΠΑ

Προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Ως παγκόσμια επιχείρηση, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, διαχειριζόμαστε και μεταδίδουμε ένα σημαντικό όγκο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων που μας βοηθούν να παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας. Αποτελεί δική μας ευθύνη να προστατεύουμε το απόρρητο και να διατηρούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διατηρούμε και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτήν την υποχρέωση. Δημιουργήσαμε μια ειδική ομάδα για την προστασία προσωπικών δεδομένων για την εφαρμογή στρατηγικής και διακυβέρνησης σε ολόκληρη την επιχείρηση, ενώ ελέγχουμε τακτικά τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις διεθνείς και εγχώριες ρυθμιστικές απαιτήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Emirates

Όπως πολλοί μεγάλοι οργανισμοί, αντιμετωπίζουμε την καθημερινή πρόκληση των εξελιγμένων απειλών στον κυβερνοχώρο, όπου οι εξωτερικοί εισβολείς υιοθετούν συνεχώς πιο προηγμένες τεχνικές. Η Emirates βελτιώνει διαρκώς τις ικανότητες διαχείρισης απειλών στον κυβερνοχώρο για να ενισχύσει την προστασία της ενάντια στις επιθέσεις αυτού του είδους και να διασφαλίσει την πρόσβαση στις πληροφορίες που διαθέτει. Επενδύει επίσης σε πόρους προκειμένου να αυξήσει και να διευρύνει την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη επαγρύπνησης σε θέματα απειλών στον κυβερνοχώρο μέσω προσομοιώσεων και στοχευμένης κατάρτισης.

Ορίστε τι μπορείτε να κάνετε, εάν υποψιάζεστε ότι η Emirates αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Πρακτικές προμηθειών

Η προσέγγισή μας στις σχέσεις προμηθειών-εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ότι οι όροι θα πρέπει να είναι σαφείς, δίκαιοι και αμοιβαία επωφελείς. Η διαδικασία προμηθειών μας βασίζεται σε ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς και στις αρχές της διαφάνειας.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία προμηθειών της Emirates(Ανοίγει σε νέα καρτέλα).