แผนที่ไซต์


ค่าโดยสารราคาพิเศษ
เกี่ยวกับการสำรองผ่านระบบออนไลน์
การรับประกัน Best Price ของสายการบินเอมิเรตส์
ตัวเลือกการชำระเงิน
เกี่ยวกับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
วิธีจองแบบอื่นๆ
วิธีการชำระเงินรูปแบบใหม่สำหรับการจองผ่านระบบออนไลน์
Hold My Fare
โทรศัพท์มือถือ
การเลือกที่นั่งของสายการบินเอมิเรตส์
ข้อเสนอพิเศษ
สมัครเพื่อรับทราบข้อเสนอพิเศษ
เปลี่ยนลักษณะที่ต้องการหรือยกเลิกการสมัคร
ลืมรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ
สมัครเพื่อรับทราบข้อเสนอพิเศษ
เปลี่ยนลักษณะที่ต้องการในการสมัครรับข่าวสารทางอีเมลของคุณ
Preference Center Skywards Registration
ตารางเวลาของสายการบินเอมิเรตส์
การเดินทางเป็นกลุ่ม
ดูบริการบนเที่ยวบินของท่าน
คุณสมบัติห้องโดยสาร
ชั้นหนึ่ง
ชั้นธุรกิจ
ชั้นประหยัด
การจัดที่นั่ง
อาหาร
อาหารสำหรับชั้นหนึ่ง
อาหารสำหรับชั้นธุรกิจ
มื้ออาหารสำหรับชั้นประหยัด
รายการอาหารสำหรับเด็ก
ไวน์
ความบันเทิงบนเที่ยวบิน
ข้อมูล
การสื่อสาร
มีอะไรใหม่
ice TV Live: ติดตามรายการสดข่าวสารและกีฬา
การเรียนรู้เกี่ยวกับ LinkedIn
การร้องขอโปรแกรม
Open Skies
Emirates World interviews
บริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน
บริการรถพร้อมพนักงานขับรถ
ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารของเรา
ห้องรับรองผู้โดยสารในสนามบินดูไบ
ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นธุรกิจ
ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นหนึ่ง
ห้องรับรองพิเศษ สำหรับบริการต้อนรับ ช่วยเหลือ และบริการห้องรับรองพิเศษผู้โดยสาร
ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารทั่วโลก
ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารของพันธมิตร
เลานจ์ของสายการบินเอมิเรตส์
ศูนย์จอดเครื่อง A380 ของสายการบินเอมิเรตส์
เดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์
ฝูงบินของเรา
เครื่อง A380 ของสายการบินเอมิเรตส์
เครื่องบินโบอิ้ง 777
ตารางเวลาเที่ยวบินเครื่อง A380 ของสายการบินเอมิเรตส์
Emirates Executive
ช้อปปิ้งกับเอมิเรตส์
คอลเลกชันสินค้าปลอดภาษีของสายการบินเอมิเรตส์
ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายการบินเอมิเรตส์
โอกาสพิเศษ
สัมภาระ
สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง
สัมภาระที่เกิดความเสียหายและล่าช้า
เครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต
กฎเกี่ยวกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง
สัมภาระในกรณีพิเศษและการอนุญาตน้ำหนักส่วนเกิน
บริการเกี่ยวกับสัมภาระในดูไบ
ซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติม
ข้อมูลวีซ่าและหนังสือเดินทาง
อภิธานศัพท์เกี่ยวกับข้อกำหนดการเดินทาง
การบริการวีซ่าของสายการบินเอมิเรตส์
ค้นหาข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าของคุณ
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าเพื่อเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การเดินทางไปและกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา
สุขภาพ
ก่อนออกเดินทาง
ระหว่างเที่ยวบินของคุณ
เมื่อคุณเดินทางถึง
ค้นหาความต้องการสำหรับสุขภาพ/การฉีดวัคซีน
ข้อมูลสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษ
ข้อมูลการเดินทาง
สนามบินทั่วโลก
คำแนะนำจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร (UK Border Force Immigration)
สารต้องห้ามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
คู่มือสำหรับวัตถุอันตราย
ความต้องการเกี่ยวกับอาหาร
กฎระเบียบและประกาศ
การเดินทางพร้อมกับทารก
ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง
เดินทางพร้อมเด็ก
การชดเชยที่เป็นตัวเลือกกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ
อาคารผู้โดยสาร 3 ของสายการบินเอมิเรตส์
Dubai Connect
บริการรถเวียนรับส่ง
การซื้อสินค้าปลอดภาษี
การไปยังและออกจากสนามบิน
บินไปกับสายการบินควอนตัสพันธมิตรของเรา
เดินทางท่องเที่ยวทั่วอิตาลีกับ Trenitalia
พันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมกับ SNCF
เดินทางทั่วสเปนไปกับ Renfe
รถไฟและเครื่องบินในออสเตรีย
Rail&Fly ของ Deutsche Bahn
การเดินทางสำหรับองค์กร
การประชุม แรงจูงใจ การประชุมใหญ่ และงานนิทรรศการ
บริการเพื่อการเดินทางสำหรับองค์กรของสายการบินเอมิเรตส์
การสอบถามการเดินทางขององค์กร
คำถามเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อจัดกิจกรรม