• TH

    เลือกประเทศและภาษาของคุณ

    ประเทศ/เขตการปกครองที่เลือก
    ประเทศ/เขตการปกครองทั้งหมด
  • เมนู

แผนที่ไซต์


ค่าโดยสารราคาพิเศษ
เกี่ยวกับการสำรองผ่านระบบออนไลน์
การรับประกัน Best Price ของสายการบินเอมิเรตส์
ตัวเลือกการชำระเงิน
บัตรโดยสารของคุณ
วิธีจองแบบอื่นๆ
วิธีการชำระเงินรูปแบบใหม่สำหรับการจองผ่านระบบออนไลน์
Hold My Fare
โทรศัพท์มือถือ
การเลือกที่นั่งของสายการบินเอมิเรตส์
แอพของเอมิเรตส์
ข้อเสนอพิเศษ
สมัครเพื่อรับทราบข้อเสนอพิเศษ
ยกเลิกการสมัครรับข่าวสารหรืออัพเดตรายละเอียดของคุณ
ลืมรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ
สมัครเพื่อรับทราบข้อเสนอพิเศษ
เปลี่ยนรายละเอียดการสมัครรับข่าวสารทางอีเมลของคุณ
อัพเดตรายละเอียดการสมัครรับข่าวสารทางอีเมลของคุณแล้ว
ยกเลิกการสมัครรับข้อเสนอพิเศษทางอีเมล
ยกเลิกการสมัครรับข้อเสนอพิเศษทางอีเมล
การยืนยันการสมัครรับข่าวสาร
FLYING HIGH
ตารางเที่ยวบิน
การเดินทางเป็นกลุ่ม
บริการของเอมิเรตส์
ดูบริการบนเที่ยวบินของท่าน
คุณสมบัติห้องโดยสาร
ชั้นหนึ่ง
ชั้นธุรกิจ
ชั้นประหยัด
การจัดที่นั่ง
อาหาร
อาหารสำหรับชั้นหนึ่ง
อาหารสำหรับชั้นธุรกิจ
มื้ออาหารสำหรับชั้นประหยัด
รายการอาหารสำหรับเด็ก
เครื่องดื่ม
ไวน์
ความบันเทิงบนเที่ยวบิน
ข้อมูล
การสื่อสาร
มีอะไรใหม่
ice TV Live: ติดตามรายการสดข่าวสารและกีฬา
การร้องขอโปรแกรม
Open Skies
บริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน
Emirates World interviews
บริการรถพร้อมพนักงานขับรถ
ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารของเรา
ห้องรับรองผู้โดยสารในสนามบินดูไบ
ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นหนึ่ง
ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นธุรกิจ
ห้องรับรองพิเศษ สำหรับบริการต้อนรับ ช่วยเหลือ และบริการห้องรับรองพิเศษผู้โดยสาร
ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารทั่วโลก
ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารของพันธมิตร
เพลิดเพลินไปกับการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ในดูไบและทั่วโลก
เดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์
ศูนย์กลางของเอมิเรตส์
ฝูงบินของเรา
เครื่องบินโบอิ้ง 777
เครื่อง A380 ของสายการบินเอมิเรตส์
Emirates Executive
ตารางเวลาเที่ยวบินเครื่อง A380 ของสายการบินเอมิเรตส์
การเดินทางแบบใหม่
ช้อปปิ้งกับเอมิเรตส์
สินค้าปลอดภาษีของเอมิเรตส์
ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายการบินเอมิเรตส์
โอกาสพิเศษ
สัมภาระ
กระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่อง
กฎเกี่ยวกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง
สัมภาระที่เกิดความเสียหายและล่าช้า
บริการเกี่ยวกับสัมภาระในดูไบ
ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม
เครื่องคำนวณพิกัดสัมภาระที่อนุญาต
ข้อมูลวีซ่าและหนังสือเดินทาง
อภิธานศัพท์เกี่ยวกับข้อกำหนดการเดินทาง
การบริการวีซ่าของสายการบินเอมิเรตส์
ค้นหาข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าของคุณ
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าเพื่อเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การเดินทางไปและกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา
สุขภาพ
ก่อนออกเดินทาง
ระหว่างเที่ยวบินของคุณ
เมื่อคุณเดินทางถึง
ค้นหาความต้องการสำหรับสุขภาพ/การฉีดวัคซีน
ข้อมูลสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษ
ข้อมูลการเดินทาง
สารต้องห้ามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
คู่มือสำหรับวัตถุอันตราย
สิ่งของต้องห้ามของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในการบินของคณะกรรมาธิการยุโรป
ความต้องการเกี่ยวกับอาหาร
กฎระเบียบและประกาศ
การเดินทางพร้อมกับทารก
ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง
เดินทางพร้อมเด็ก
ตัวเลือกการชดเชยสำหรับกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ
อาคารผู้โดยสาร 3 ของสายการบินเอมิเรตส์
Dubai Connect
บริการรถเวียนรับส่ง
การซื้อสินค้าปลอดภาษี
การไปยังและออกจากสนามบิน
เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วอิตาลีกับเตรนิตาเลีย
พันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมกับ SNCF
เดินทางทั่วสเปนไปกับ Renfe
รถไฟและเครื่องบินในออสเตรีย
Rail&Fly ของ Deutsche Bahn
การเดินทางสำหรับองค์กร
การประชุม แรงจูงใจ การประชุมใหญ่ และงานนิทรรศการ
บริการเพื่อการเดินทางสำหรับองค์กรของสายการบินเอมิเรตส์
การสอบถามการเดินทางขององค์กร
คำถามเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อจัดกิจกรรม