ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Business Rewards

ทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ (‘เงื่อนไข’) ใช้ในการกำกับโปรแกรม Emirates Business Rewards โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้พร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขบนเว็บไซต์ของสายการบินเอมิเรตส์ emirates.com (‘เว็บไซต์ของสายการบินเอมิเรตส์’) โปรแกรมนี้ถูกกำหนดเงื่อนไขตามการที่สมาชิกยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขบนเว็บไซต์ของสายการบินเอมิเรตส์ การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของสายการบินเอมิเรตส์ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

โปรแกรม นี้ได้รับการเสนอโดยสายการบินเอมิเรตส์ บริษัทของเมืองดูไบ ก่อตั้งตามกฤษฎีกาฉบับที่ 2 ปี 1985 (ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว) ของรัฐบาลดูไบ ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนที่อาคารสำนักงานใหญ่ของกลุ่มเอมิเรตส์ ตู้ไปรษณีย์ 686 ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


การปรับเปลี่ยนโปรแกรม

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขส่วนใดๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้หรือโปรแกรมได้ตลอดเวลา สิทธิดังกล่าวนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในการเข้าร่วมพันธมิตรโปรแกรม กฎสำหรับการได้รับและการใช้เครดิตคะแนนแลกของรางวัล กฎสำหรับการใช้รางวัลการเดินทาง ตารางการบิน สิทธิประโยชน์ในการเดินทางของสมาชิก และคุณลักษณะเฉพาะของข้อเสนอในการส่งเสริมการขาย

คำจำกัดความและการตีความ

ในเงื่อนไขเหล่านี้:

 • เอมิเรตส์ หมายถึงสายการบินเอมิเรตส์ บริษัทของเมืองดูไบ ซึ่งก่อตั้งตามกฤษฎีกาฉบับที่ 2 ปี 1985 (ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว) ของรัฐบาลดูไบ ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนที่อาคารสำนักงานใหญ่ของกลุ่มเอมิเรตส์ ตู้ไปรษณีย์ 686 ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • ปรแกรมในบริบทของเงื่อนไขเหล่านี้ หมายถึง Emirates Business Rewards โปรแกรมสะสมไมล์สำหรับองค์กรที่เสนอโดยสายการบินเอมิเรตส์
 • องค์กร หมายถึงหน่วยงานขององค์กรใด ๆ ไม่ว่าแสวงหรือไม่แสวงผลกำไร ที่มีสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจในประเทศที่ได้รับการเสนอโปรแกรม Emirates Business Rewards
 • ‘สมาชิก’ หรือ ‘สมาชิกภาพ’ หมายถึงองค์กรใดๆ ที่เข้าร่วมในโปรแกรมที่ได้ตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขบนเว็บไซต์ของสายการบินเอมิเรตส์ และได้รับการออกหมายเลขสมาชิก Emirates Business Rewards
 • ‘เรา’, ‘ของเรา’ และ หมายถึงสายการบินเอมิเรตส์ และ ‘คุณ’ และ ‘ของคุณ’ หมายถึงองค์กรใด ๆ ที่เข้าร่วมในโปรแกรม
 • บัญชีในบริบทของเงื่อนไขนี้ หมายถึงบัญชี Emirates Business Rewards
 • ‘คะแนน Business Rewards’ หรือ ‘คะแนน’ หมายถึงคะแนนที่สมาชิกได้รับหรือแลกของรางวัลในเที่ยวบินของเอมิเรตส์ที่มีสิทธิ์หรือเที่ยวบินที่ใช้ได้ใด ๆ ก็ตาม
 • เที่ยวบิน Dynamic Reward หมายถึงบัตรโดยสารที่ออกให้โดยใช้คะแนน Business Rewards
 • การปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward หมายถึงบัตรโดยสารที่ปรับชั้นที่นั่งโดยใช้คะแนน Business Rewards
 • ผู้ดูแลโปรแกรม คือบุคคลที่ลงทะเบียนและ/หรือจัดการบัญชี Emirates Business Rewards ในนามของสมาชิก
 • ผู้เดินทาง หมายถึงพนักงานของสมาชิกหรือผู้ที่เป็นบุคคลที่สามใด ๆ รวมทั้งผู้เดินทางรับเชิญที่ได้รับการว่าจ้างโดยสมาชิก ซึ่งสมาชิกเป็นผู้ชำระค่าเดินทางให้
 • พนักงาน คือบุคคลที่ได้รับการจ้างงานโดยสมาชิกและเชื่อมโยงกับบัญชี
 • ผู้เดินทางรับเชิญ คือผู้ที่เป็นบุคคลที่สามที่ได้รับการว่าจ้างโดยสมาชิก หรือพนักงานใด ๆ ที่ไม่ได้จัดการการเดินทางด้วยตัวเอง และสมาชิกเป็นผู้ชำระค่าเดินทางให้ ผู้เดินทางรับเชิญอาจรวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่ร่วมในการเดินทางเพื่อธุรกิจของสมาชิก หรือเดินทางเนื่องด้วยการย้ายที่อยู่ ซึ่งในแต่ละกรณี สมาชิกเป็นผู้ชำระค่าเดินทางให้
 • หมายเลขสมาชิก Emirates Business Rewards คือหมายเลขประจำตัวสมาชิกเฉพาะตัวที่สร้างขึ้นเมื่อทำการลงทะเบียน
 • ใบอนุญาตการค้าหรือเทียบเท่า คือเอกสารทางกฎหมายที่ให้สิทธิ์คุณในการดำเนินธุรกิจในเมืองหรือประเทศของคุณ
 • ประเทศที่ดำเนินงาน คือประเทศที่องค์กรประกอบกิจการและออกใบอนุญาตการค้าให้
 • เงินขององค์กร คือตัวเลือกการชำระเงินที่จัดให้มีสำหรับพนักงานที่เชื่อมโยงกับบัญชี Emirates Business Rewards ตัวเลือกนี้ทำให้พนักงานสามารถส่งคำขอการเดินทางไปยังผู้ดูแลโปรแกรม เพื่อชำระเงินการจองด้วยเงินขององค์กร
 • คำขอเดินทาง คือการจองที่สร้างขึ้นโดยพนักงานที่เชื่อมโยงกับบัญชี Emirates Business Rewards ซึ่งถูกส่งไปชำระเงินที่ผู้ดูแลโปรแกรม
 • พันธมิตรหรือผู้จัดหา หมายถึงผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการที่เข้าร่วมในโปรแกรมเป็นครั้งคราว และอาจรวมถึงสายการบิน โรงแรมและรีสอร์ต ผู้ให้บริการด้านการเงิน สันทนาการและไลฟ์สไตล์ และบริษัทเช่ารถ
 • เอมิเรตส์ Skywards มีความหมายตามบริบทคือ สายการบินเอมิเรตส์ที่บริหารโปรแกรมสะสมไมล์ในนามของตนเอง หรือในชื่อที่ระบุไว้ในโปรแกรมสะสมไมล์ เอมิเรตส์ Skywards เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของสายการบินเอมิเรตส์
 • มล์สะสม Skywards จะถูกสะสมโดยสมาชิก Emirates Skywards ในการใช้สินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติตามกฎของโปรแกรม Emirates Skywards
 • เงื่อนไขการขนส่ง หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กำกับการขนส่งของคุณที่กำหนดไว้ที่นี่
 • จำนวนเงินใช้ไปทั้งหมด หมายถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่สมาชิกใช้กับสายการบินเอมิเรตส์เกี่ยวกับค่าโดยสารสำหรับองค์กรและค่าโดยสารปกติ (ไม่รวมภาษี)
 • เงินสดที่ประหยัดได้ หมายถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่สมาชิกประหยัดเงินได้โดยการนำคะแนน Business Rewards ไปแลกเที่ยวบินและการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward
 • คะแนนที่ได้รับ หมายถึงคะแนน Business Rewards ที่สมาชิกได้รับในเที่ยวบินที่มีสิทธิ์
 • คะแนนที่ใช้ไป หมายถึงคะแนน Business Rewards ที่นำไปแลกเที่ยวบิน Dynamic Reward และการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward ในเที่ยวบินที่มีสิทธิ์
 • ค่าโดยสารสำหรับองค์กร หมายถึงค่าโดยสารประเภทใดๆ ก็ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการเดินทางสำหรับองค์กรกับสายการบินเอมิเรตส์ หรือค่าโดยสารประเภทใดๆ ที่ไม่มีสิทธิ์สำหรับคะแนน Business Rewards
 • ค่าโดยสารปกติ หมายถึงค่าโดยสารประเภทใด ๆ ที่ให้แก่สาธารณชนทั่วไปและมีสิทธิ์ได้รับคะแนน Business Rewards
 • หน้าการจองของ Emirates Business Rewards หมายถึงหน้าบนเว็บไซต์ Emirates.com ที่สามารถทำการจองด้วย Emirates Business Rewards
 • เที่ยวบินสะสมที่มีสิทธิ์ หมายถึงเที่ยวบินที่สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับคะแนน Business Rewards โดยที่บัตรโดยสารเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละข้อดังต่อไปนี้:
 1. เที่ยวบินถูกจองโดยการเข้าระบบในบัญชี Emirates Business Rewards ศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ หรือตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยวที่คุณต้องการ และ
 2. บัตรโดยสารถูกออกบนเอกสารของสายการบินเอมิเรตส์ (ซึ่งหมายเลขบัตรโดยสารสิบสามหลักเริ่มด้วย “176”) และบัตรโดยสารอยู่บนเที่ยวบินที่สายการบินเอมิเรตส์จัดจำหน่าย (หมายเลขเที่ยวบินมีรหัสกำหนด “EK”) และดำเนินการบินโดยสายการบินเอมิเรตส์ (ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสามข้อ) และ
 3. ค่าโดยสารที่ซื้อได้รับการเสนอให้กับสาธารณชนทั่วไป หรือภายใต้โปรแกรมค่าโดยสารสำหรับนาวิกโยธินหรือผู้เผยแพร่ศาสนาของสายการบินเอมิเรตส์
 • เที่ยวบินรางวัลที่มีสิทธิ์หมายถึง เที่ยวบินที่สมาชิกสามารถใช้คะแนน Business Rewards แลกของรางวัลได้ ในกรณีที่บัตรโดยสารเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละข้อดังต่อไปนี้:
 1. เที่ยวบิน Dynamic Reward หรือรางวัล Dynamic Reward ถูกจองโดยการเข้าระบบในบัญชี Business Rewards และ
 2. บัตรโดยสารถูกออกบนเอกสารของสายการบินเอมิเรตส์ (ซึ่งหมายเลขบัตรโดยสารสิบสามหลักเริ่มด้วย “176”) และบัตรโดยสารเป็นเที่ยวบินที่สายการบินเอมิเรตส์จัดจำหน่าย (หมายเลขเที่ยวบินมีรหัสกำหนด “EK”) และปฏิบัติการบินโดยสายการบินเอมิเรตส์ (ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสามข้อ)

สมาชิก

 1. องค์กรต้องสมัครสมาชิกโปรแกรมในหัวข้อ Emirates Business Rewards บนเว็บไซต์ของสายการบินเอมิเรตส์
 2. องค์กรจะต้องตั้งอยู่และจดทะเบียนในประเทศที่เสนอโปรแกรม Emirates Business Rewards
 3. สมาชิกภาพได้รับการเสนอภายใต้ดุลยพินิจของเรา
 4. สมาชิกภาพไม่เปิดสำหรับบุคคล
 5. องค์กรต้องมีใบอนุญาตการค้าหรือเทียบเท่าที่มีผลบังคับใช้ในประเทศที่ดำเนินการ เว้นแต่ที่สายการบินเอมิเรตส์ระบุไว้เป็นอื่น
 6. อนุญาตให้องค์กรทุกประเภทเข้าร่วมโปรแกรมได้ ยกเว้น:
  • บริษัทจัดการการท่องเที่ยว (TMC)
  • บริษัทท่องเที่ยวและตัวแทน
  • ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
 7. การสมัครจะต้องกระทำโดยบุคคลที่องค์กรมอบหมายให้ลงทะเบียนและดูแลบัญชีและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลโปรแกรม
 8. ผู้ดูแลโปรแกรมจะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกทางออนไลน์
 9. ผู้ดูแลโปรแกรมจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้มอบและอัปโหลดใบอนุญาตการค้าขององค์กร
 10. ผู้ดูแลโปรแกรมจะต้องมีอำนาจจากบุคคลหรือผู้เดินทางที่จำเป็น เพื่อทำการจองและจัดการการเดินทางแทนตนเอง และจะต้องแจ้งให้พวกเขาทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว และยืนยันว่าพวกเขาตกลงในเงื่อนไขเหล่านี้ ตลอดจนเงื่อนไขการขนส่ง
 11. ผู้เดินทางต้องตกลงที่จะให้การอนุญาตสำหรับข้อมูลการเดินทางของตนที่จะรายงานกลับไปยังผู้ดูแลโปรแกรม
 12. ผู้ดูแลโปรแกรมจะได้รับอนุญาตให้ใช้คะแนน Business Rewards ใด ๆ ที่สะสมไว้ในบัญชี เพื่อแลกของรางวัล
 13. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นสมาชิก Emirates Business Rewards
 14. ไม่จำกัดจำนวนผู้เดินทางสูงสุดต่อบัญชี
 15. ผู้เดินทางต้องได้รับการจ้างงานหรือว่าจ้างโดยตรงโดยองค์กร
 16. ผู้เดินทางต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในประเทศที่พำนักอาศัย และไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศที่ลงทะเบียนบัญชี
 17. เมื่ออนุมัติแล้ว องค์กรจะได้รับหมายเลขสมาชิก Emirates Business Rewards ที่ไม่ซ้ำกัน

การจัดการบัญชี

 1. ผู้ดูแลโปรแกรมและพนักงานที่เชื่อมโยงกับบัญชี Emirates Business Rewards จะต้องเข้าระบบโดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้
 2. ถ้าผู้ดูแลโปรแกรมและพนักงานที่เชื่อมโยงกับบัญชี Emirates Business Rewards เป็นสมาชิก Skywards ด้วย ก็จะสามารถใช้ได้ทั้งที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้หรือหมายเลขสมาชิก Skywards และรหัสผ่าน
 3. ผู้เดินทางรับเชิญจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Emirates Business Rewards
 4. เฉพาะผู้ดูแลโปรแกรมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงหน้าภาพรวมโดยการเข้าระบบในบัญชี Emirates Business Rewards ของพวกเขา
 5. ผู้ดูแลโปรแกรมมีหน้าที่ในการกรอกโปรไฟล์บัญชี Emirates Business Rewards
 6. ในกรณีที่โปรไฟล์ไม่สมบูรณ์ สายการบินเอมิเรตส์อาจติดต่อผู้ดูแลโปรแกรมเพื่อให้กรอกโปรไฟล์ให้สมบูรณ์
 7. ผู้ดูแลโปรแกรมต้องใช้แท็บการจอง เพื่อจองและจัดการการเดินทางสำหรับองค์กรของตน
 8. คำขอการเดินทางที่ยังค้างอยู่ทั้งหมดที่ส่งไปยังผู้ดูแลโปรแกรมจะต้องได้รับการชำระเงินภายใน 72 ชั่วโมงของการจอง หากไม่ชำระ การจองนั้นจะถูกยกเลิก
 9. ผู้ดูแลโปรแกรมสามารถจองและจัดการสำหรับตัวเองได้เช่นเดียวกันผู้เดินทางขององค์กร
 10. ผู้ดูแลโปรแกรมจะมีรายชื่อผู้ดูแลโปรแกรมและผู้เดินทางทั้งหมด รวมทั้งพนักงานที่เชื่อมโยงกับบัญชีและผู้เดินทางรับเชิญ
 11. ผู้ดูแลโปรแกรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งผู้เดินทางให้ทราบถึงเงื่อนไขและเงื่อนไขการขนส่งเหล่านี้ และยืนยันว่าผู้เดินทางได้ตกลงในเอกสารดังกล่าวแล้ว
 12. ผู้ดูแลโปรแกรมสามารถปรับชั้นที่นั่ง จัดการหรือยกเลิกการจองที่กำลังจะมาถึงได้ รวมทั้งการจองที่ทำขึ้นและชำระเงินโดยผู้เดินทาง
 13. พนักงานที่เชื่อมโยงกับบัญชี Emirates Business Rewards สามารถจองและจัดการการเดินทางสำหรับตัวเองและผู้เดินทางรายอื่นได้
 14. พนักงานสามารถจองการเดินทางสำหรับผู้เดินทางรายอื่นได้ ก็ต่อเมื่อจองการเดินทางให้แก่ตัวเองบนเที่ยวบินเดียวกัน
 15. พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งผู้เดินทางให้ทราบถึงเงื่อนไข และเงื่อนไขการขนส่งเหล่านี้ และยืนยันว่าผู้เดินทางได้ตกลงในเอกสารดังกล่าวแล้ว
 16. พนักงานจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายชื่อผู้ดูแลโปรแกรมและผู้เดินทาง
 17. บัญชี Emirates Business Rewards หนึ่งสามารถมีผู้ดูแลโปรแกรมได้ไม่เกิน 5 คน
 18. ผู้ดูแลโปรแกรมสามารถเชิญพนักงานขององค์กรให้เข้าร่วมในบัญชี Emirates Business Rewards ได้ เพื่อจองและจัดการการเดินทางสำหรับตนเอง
 19. คำเชิญมีอายุ 7 วัน ซึ่งจะหมดอายุหลังจากนั้น ผู้ดูแลโปรแกรมสามารถส่งคำเชิญซ้ำได้ภายใน 7 วันและในทันทีที่หมดอายุ
 20. ผู้ดูแลโปรแกรมสามารถเพิ่มผู้เดินทางรับเชิญลงในบัญชีได้ เพื่อช่วยให้ทำการจองได้โดยง่าย
 21. ผู้ดูแลโปรแกรมสามารถเพิ่มหรือลบผู้ดูแลโปรแกรมอื่น พนักงานและผู้เดินทางรับเชิญได้
 22. ผู้ดูแลโปรแกรมมีหน้าที่ในการลบผู้ดูแลโปรแกรม พนักงานและผู้เดินทางรับเชิญใด ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอีกต่อไป
 23. พนักงานที่เชื่อมโยงกับบัญชีสามารถลบตัวเองออกได้ ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอีกต่อไป
 24. ผู้ดูแลโปรแกรมต้องใช้แท็บบัญชี เพื่อดูแลรักษาข้อมูลบัญชีให้ทันสมัย
 25. ผู้ดูแลโปรแกรมไม่สามารถแก้ไขชื่อองค์กร หมายเลขใบอนุญาตการค้าหรือเทียบเท่า และประเทศที่ดำเนินการได้ ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหล่านี้ จะต้องส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรบนกระดาษที่มีหัวกระดาษขององค์กรและลงชื่อโดยผู้ดูแลโปรแกรมมาให้เรา
 26. สามารถอัพเดตที่อยู่ หมายเลขติดต่อ เอกสารใบอนุญาตการค้าและข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ได้จากหน้า ‘บัญชี’
 27. การติดต่อทางจดหมายจากเราถึงคุณจะถูกส่งทางอีเมลที่ให้มาในใบสมัคร
 28. เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับเมลที่ส่งผิดใด ๆ
 29. ผู้ดูแลโปรแกรมอาจสิ้นสุดสมาชิกภาพได้ด้วยการคลิกบน “ลบบัญชี Emirates Business Rewards นี้ การสิ้นสุดดังกล่าวใด ๆ จะส่งผลให้คะแนน Business Reward ทั้งหมดหายไป
 30. ผู้ดูแลโปรแกรมสามารถทบกิจกรรมการเดินทางได้ด้วยการคลิกบนแท็บ ‘รายงาน’
 31. ถ้าเป็นไปได้ กิจกรรมบนหน้ารายงานจะรวมยอดสะสมในเที่ยวบินหรือพันธมิตรสะสมที่มีสิทธิ์ ตลอดจนการแลกเที่ยวบินหรือการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Rewards
 32. ค่าของจำนวนเงินที่ใช้ไปทั้งหมดและเงินสดที่ประหยัดได้จะแสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในรายงาน และไม่รวมภาษีและค่าใช้จ่ายของพันธมิตรอุตสาหกรรมอื่น ๆ (ซึ่งไม่รวมอยู่ในการสะสมคะแนน) ค่าเหล่านี้เป็นค่าที่บ่งบอกเท่านั้น และอาจแตกต่างจากจำนวนเงินสดที่ใช้ไปหรือประหยัดได้จริง
 33. บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ในการสะสมคะแนนจัดอยู่ภายใต้ ‘ค่าโดยสารปกติ’ ส่วนบัตรโดยสารที่ไม่มีสิทธิ์สะสมคะแนนจะถูกจัดอยู่ภายใต้ ‘ค่าโดยสารสำหรับองค์กร’
 34. กิจกรรมของบัญชีทั้งหมดที่จัดทำโดยผู้ดูแลโปรแกรม จะถือว่าจัดทำในนามของสมาชิก พนักงานและผู้เดินทาง และสมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำผิดใด ๆ ต่อกฎของโปรแกรมโดยผู้ดูแลโปรแกรม พนักงานและ/หรือผู้เดินทาง

การรับคะแนน Business Rewards

 1. เฉพาะองค์กรที่ลงทะเบียนโปรแกรม Emirates Business Rewards ที่มีหมายเลข Emirates Business Rewards ที่มีผลบังคับใช้เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน Business Rewards
 2. องค์กรมีสิทธิ์ได้รับคะแนน Business Rewards ก็ต่อเมื่อหลังจากที่การลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
 3. ผู้ดูแลโปรแกรมหรือพนักงานต้องระบุหมายเลข Business Rewards ที่ถูกต้องเมื่อทำการจอง
 4. องค์กรจะไม่ได้รับคะแนน Business Rewards ใด ๆ หากหมายเลขสมาชิกที่ระบุเมื่อทำการจองไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 5. บัญชี Business Rewards ของสมาชิกจะได้รับ 1 คะแนน Business Rewards สำหรับทุกๆ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ใช้ไปสำหรับค่าโดยสารพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยสายการบิน แต่ไม่ใช่สำหรับภาษี ค่าบริการและ/หรือค่าใช้จ่ายของพันธมิตรอุตสาหกรรมอื่นใด (ซึ่งไม่รวมอยู่ในการสะสมคะแนน) คะแนนที่ได้รับอาจแตกต่างกัน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของเรา
 6. สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับคะแนน Business Rewards โดยที่บัตรโดยสารเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละข้อดังต่อไปนี้:
  • เที่ยวบินถูกจองโดยการเข้าระบบในบัญชี Emirates Business Rewards ศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ หรือตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยวที่คุณต้องการ และ
  • บัตรโดยสารถูกออกบนเอกสารของสายการบินเอมิเรตส์ (ซึ่งหมายเลขบัตรโดยสารสิบสามหลักเริ่มด้วย “176”) และบัตรโดยสารอยู่บนเที่ยวบินที่สายการบินเอมิเรตส์จัดจำหน่าย (หมายเลขเที่ยวบินมีรหัสกำหนด “EK”) และดำเนินการบินโดยสายการบินเอมิเรตส์ (ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสามข้อ) และ
  • ค่าโดยสารที่ซื้อได้รับการเสนอให้กับสาธารณชนทั่วไป หรือภายใต้โปรแกรมค่าโดยสารสำหรับนาวิกโยธินหรือผู้เผยแพร่ศาสนาของสายการบินเอมิเรตส์
 7. คะแนน Business Rewards สามารถได้รับในเที่ยวบินสะสมที่มีสิทธิ์เท่านั้นโดยพนักงานหรือผู้เดินทาง คะแนน Business Rewards จะได้รับตามชั้นที่นั่งในการเดินทางที่จองไว้ ชำระเงินและออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่ใช่ชั้นที่นั่งของการเดินทางที่บินจริง พนักงานและ/หรือผู้เดินทางจะต้องเดินทางจริง สมาชิกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนน Business Rewards ซึ่งจะถูกเพิ่มให้สำหรับส่วนเที่ยวบินที่บินจริงเท่านั้น
 8. ผู้เดินทางใด ๆ (พนักงานหรือผู้เดินทางรับเชิญ) ที่เป็นสมาชิก Skyward จะได้รับไมล์สะสม Skywards และไมล์สะสมตามลำดับขั้นต่อไปตามกฎของโปรแกรม Emirates Skywards
 9. คะแนน Business Rewards จะไม่ได้รับใน:
  • ส่วนเที่ยวบินอื่นใดของบัตรโดยสารที่บิน นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เป็นเที่ยวบินสะสมที่มีสิทธิ์
  • ค่าโดยสารที่ซื้อเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการเดินทางดังต่อไปนี้
   • ค่าโดยสารสำหรับบริษัท
   • โปรแกรมด้านการศึกษา (ค่าโดยสารสำหรับนักเรียน/เยาวชน/อาจารย์)
   • การพักผ่อนและวันหยุดราชการ
   • เกี่ยวกับศาสนา
   • เป็นกลุ่ม การประชุมและงานอีเวนท์ต่างๆ
   • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (การจอง AD/ID บัตรโดยสารส่วนลดของพนักงานสายการบิน)
   • ค่าโดยสารออนไลน์ที่ตกลงกันไว้เป็นการเฉพาะส่วนตัวอย่างเป็นทางการ
   • โปรแกรมของรัฐบาล/เกี่ยวกับด้านการทูต
   • เที่ยวบิน Emirates Skywards Reward
   • เที่ยวบินที่แลกของรางวัล Emirates Business Rewards อย่างไรก็ตาม หากการจองเป็นการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward คะแนน Business Reward จะถูกเพิ่มให้ในส่วนของการจองที่ชำระเงิน ไม่ใช่ในส่วนที่ปรับชั้นที่นั่ง
   • เที่ยวบินที่สายการบินเอมิเรตส์เป็นผู้จ่ายเงิน
   • ค่าโดยสารสำหรับเด็กและทารก
 10. คะแนน Business Rewards ไม่สามารถซื้อได้
 11. สามารถดูรายละเอียดของคะแนน Business Rewards ที่องค์กรของคุณได้รับได้ในบัญชี Business Rewards ของคุณ
 12. คะแนน Business Rewards จะถูกเพิ่มในบัญชีของคุณระหว่าง 14 ถึง 30 วันภายหลังวันที่ของแต่ละส่วนเที่ยวบินในแผนการเดินทาง ในขณะที่เราจะพยายามเพิ่มคะแนน Business Rewards ภายในเวลาที่ระบุ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใด ๆ ในการเพิ่มคะแนน Business Rewards ลงในบัญชีของคุณ
 13. คะแนน Business Rewards ไม่สามารถนำไปรวมหรือเพิ่มลงในโปรแกรมการแลกคะแนนสะสมหรือการส่งเสริมการขายอื่นใดของสายการบินเอมิเรตส์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือไม่ก็ตาม
 14. เว้นแต่ที่สายการบินเอมิเรตส์จะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร คุณจะไม่สามารถได้รับคะแนน Business Rewards เพิ่มเติม หาก:
  • คุณได้ควบรวม ครอบครองหรือถูกครอบครองโดยธุรกิจอื่น ซึ่งในกรณีนี้ คุณต้องใช้คะแนน Business Rewards แลกของรางวัลภายใน 3 เดือนนับจากการเปลี่ยนสถานะของคุณ หรือ
  • เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าสู่การชำระหนี้ การสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือการบริหารจัดการ ซึ่งในกรณีนี่ คุณจะไม่สามารถใช้คะแนน Business Rewards แลกของรางวัลได้
 15. คำขอการสะสมคะแนน Business Rewards ย้อนหลัง จะต้องทำทางออนไลน์โดยการเข้าระบบในบัญชีภายใน 120 วันนับจากวันที่เดินทางของส่วนเที่ยวบินที่ขาดหายไป และกรอกแบบฟอร์มคะแนนที่หายไป เราอาจขอให้คุณส่งหลักฐานการเดินทางมาให้เรา ในกรณีข้อพิพาทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในคะแนน Business Rewards
 16. คำร้องขอรับคะแนนที่หายไปจะได้รับการทบทวน และในกรณีที่ถูกต้อง คะแนน Business Rewards จะถูกเพิ่มในบัญชี การขอรับเครดิตย้อนหลังทั้งหมดสำหรับคะแนน Business Rewards จะได้รับการดำเนินการและยอมรับภายใต้ดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์แต่เพียงผู้เดียว
 17. หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนน Business Rewards โปรดส่งเรื่องไปยังฝ่ายกิจการลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบินเอมิเรตส์ทางอีเมล (customer.affairs@emirates.com)
 18. คะแนน Business Rewards ที่ได้รับจากบัตรโดยสารที่ออกหลังจากวันที่ 1 เมษายน 2019 จะหมดอายุภายใน 2 ปี นับจากวันที่เที่ยวบินสะสมที่มีสิทธิ์ได้ทำการบินเสร็จสิ้น คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีในวันสุดท้ายของเดือนที่เที่ยวบินได้ทำการบินเสร็จสิ้นเท่านั้น
 19. อย่างไรก็ตาม ทางเราอาจกำหนดเวลาจำกัดสำหรับอายุของการคะแนน Business Rewards ตามที่เห็นสมควรภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

การแลกคะแนน Business Rewards

 1. คะแนน Business Reward สามารถนำไปแลกของรางวัลได้โดยผู้ดูแลโปรแกรมเท่านั้น ผู้ใดก็ตามที่ผู้ดูแลโปรแกรมมอบหมายสามารถจองเที่ยวบินหรือการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward ได้
 2. ผู้ดูแลโปรแกรมจะต้องเข้าระบบในบัญชี Business Rewards ของตน โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนและรหัสผ่าน เพื่อแลกเที่ยวบินโดยใช้คะแนน Business Rewards
 3. สามารถใช้คะแนน Business Reward แลกเที่ยวบินและการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward ได้เฉพาะในเที่ยวบินรางวัลที่มีสิทธิ์เท่านั้น เราสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นค่าโดยสารบางประเภทสำหรับเที่ยวบินและการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward
 4. ไม่สามารถแลกเที่ยวบินและการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward ได้ จนกว่าคุณจะมีคะแนนเพียงพอในบัญชีของคุณ
 5. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการแลกของรางวัลของคุณจะได้รับการบันทึกในบัญชีของคุณในทันทีที่การเดินทางถูกจอง คะแนน Business Rewards จะถูกหักออกทันทีที่มีการซื้อของรางวัล
 6. คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยง (เช่น การแลกของรางวัลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยทุจริต) ที่เกี่ยวข้องกับคะแนน Business Rewards ในทันทีที่คะแนน Business Rewards ได้รับการบันทึกลงในบัญชีของคุณ
 7. เราจะไม่รับผิดต่อการใช้บัญชีและ/หรือการแลกของรางวัลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยทุจริต
 8. ผู้ดูแลโปรแกรมต้องชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมพิเศษใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน สำหรับเที่ยวบินหรือการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward ทั้งหมดโดยใช้การชำระเงินหรือวิธีการชำระเงินอื่นใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของสายการบินเอมิเรตส์
 9. การจองเที่ยวบินและการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward ขึ้นอยู่กับความว่างและไม่สามารถขึ้นบัญชีรอได้
 10. คะแนน Business Rewards ไม่สามารถนำไปขาย แลกเปลี่ยนหรือซื้อได้ และธุรกรรมดังกล่าวจะถูกทำให้เป็นโมฆะ เช่นเดียวกับธุรกรรมใด ๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลง หรือในกรณีที่บุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลที่มีชื่อในธุรกรรม (การจอง) พยายามใช้ ธุรกรรมที่พิจารณาว่าเป็นโมฆะจะส่งผลให้คะแนน Business Rewards ที่เกี่ยวข้องถูกริบคืน สายการบินเอมิเรตส์อาจสิ้นสุดสมาชิกภาพและ/หรือยกเลิกคะแนน Business Rewards สะสมของคุณจนถึงปัจจุบัน อันเนื่องจากผลของธุรกรรมที่เป็นโมฆะใด ๆ ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
 11. เราสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนที่นั่งว่างสำหรับเที่ยวบินหรือการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward
 12. ของรางวัลที่ประกอบด้วยสินค้าหรือบริการที่เสนอให้โดยพันธมิตรหรือผู้จัดหา จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของพันธมิตรหรือผู้จัดหานั้น ๆ
 13. ตารางเที่ยวบินทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. คะแนน Business Reward ไม่สามารถโอนได้ในวิธีใด ๆ ระหว่างบัญชี Business Rewards หรือจากบัญชี Business Rewards หนึ่งไปยังบัญชี Skywards
 15. คะแนน Business Reward ไม่สามารถนำไปรวมกับไมล์สะสม Skywards เพื่อแลกเที่ยวบินหรือการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward ได้
 16. คะแนน Business Reward และเที่ยวบินและการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward ใด ๆ ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และคะแนน Business Reward หรือเที่ยวบินและการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward ไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้
 17. เราหรือพันธมิตรของเราอาจกำหนดช่วงเวลาที่ไม่มีรางวัลได้เป็นครั้งคราว รางวัลอาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกเที่ยวบิน เราอาจถอน เปลี่ยนหรือทดแทนรางวัลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 18. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราไม่รับผิดใด ๆ ต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดหารางวัล (นอกเหนือจากการใช้บัตรโดยสารรางวัล) หรือเกี่ยวกับการที่รางวัลสูญหาย ถูกขโมยหรือถูกทำลาย
 19. เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอาจไม่ได้งดเว้น ไม่มีการรับประกัน (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ใดๆ ทั้งสิ้นในส่วนที่เกี่ยวกับรางวัลที่มอบให้ภายใต้โปรแกรมนี้ โดยเฉพาะจะไม่มีการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล หรือความเหมาะสมภายใต้วัตถุประสงค์ใดๆ
 20. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตและภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ การรับผิดของเราหรือของพันธมิตรในส่วนที่เกี่ยวกับเที่ยวบิน สินค้าหรือบริการอันเป็นรางวัล จะจำกัดเฉพาะหนึ่งหรือหลายรายการดังต่อไปนี้: (ก) การเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าเทียบเท่า (ข) การซ่อมแซมสินค้า (ค) การจ่ายเงินคืนตามต้นทุนของการเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าเทียบเท่า และในกรณีของบริการหรือเที่ยวบิน การจัดให้ได้รับบริการหรือเที่ยวบินอีกครั้งด้วยทางเลือกของเราเองหรือพันธมิตรที่ถูกเสนอให้จัดให้มีเที่ยวบิน สินค้าหรือบริการ แล้วแต่กรณี

เที่ยวบิน Dynamic Reward

 1. เที่ยวบิน Dynamic Reward สำหรับการเดินทาง อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการขนส่ง กฎค่าโดยสารและกฎของโปรแกรม Business Rewards
 2. เที่ยวบิน Dynamic Reward จะต้องซื้อด้วยคะแนน Business Rewards
 3. เที่ยวบิน Dynamic Reward มีเฉพาะในเที่ยวบินรางวัลที่มีสิทธิ์เท่านั้น เราสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นค่าโดยสารบางประเภทสำหรับเที่ยวบินและการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward บัตรโดยสาร Dynamic Reward ไม่สามารถนำไปขึ้นเงินหรือโอนได้บนสายการบินอื่นที่ไม่ใช่เอมิเรตส์
 4. จำนวนคะแนนที่คุณต้องใช้สำหรับเที่ยวบิน Dynamic Reward ขึ้นอยู่กับค่าโดยสารในวันนั้นและประเภทค่าโดยสารที่ผู้ดูแลโปรแกรมเลือก จะไม่ได้มีมูลค่าตายตัว จำนวนคะแนนที่ต้องใช้สำหรับเที่ยวบิน Dynamic Reward จะแสดงอยู่ในหน้าการจอง เมื่อคุณเข้าสู่ระบบในบัญชี Emirates Business Rewards ของคุณ
 5. เที่ยวบิน Dynamic Reward ทั้งหมดจะได้รับการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ และจะต้องเสียภาษีปกติ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง รวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ภาษีขาออกของสนามบิน ค่าปรับศุลกากร ค่าธรรมเนียมการตรวจคนเข้าเมือง ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการรักษาความปลอดภัยและประกันภัย และค่าธรรมเนียมจิปาถะอื่น ๆ ทั้งหมด หรือภาษีที่เรียกเก็บโดยบุคคลใด ๆ หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่คุณรับผิดและรับผิดชอบโดยตรง ไม่สามารถใช้คะแนน Business Rewards ชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้
 6. เที่ยวบิน Dynamic Reward ทั้งหมดจะต้องใช้ให้หมดภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร หรือภายในเวลาที่อนุญาตโดยกฎค่าโดยสารที่เลือก
 7. เที่ยวบิน Dynamic Reward ไม่สามารถปรับชั้นที่นั่งได้โดยใช้ไมล์สะสม Skyward
 8. สามารถยกเลิกและคืนเงินเที่ยวบิน Dynamic Reward ได้ก่อนการเดินทางของส่วนเที่ยวบินแรก หากกฎค่าโดยสารพาณิชย์ที่เลือกอนุญาต โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการ
 9. เมื่อการเดินทางเริ่มต้นแล้ว สายการบินเอมิเรตส์จะไม่คืนคะแนนใด ๆ ให้กับบัญชีของคุณ และจะคืนเฉพาะภาษีและค่าธรรมเนียมพิเศษ โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการ
 10. คะแนนใดๆ ที่เพิ่มคืนให้กับบัญชีของคุณภายหลังการคืนเงินเที่ยวบิน Dynamic Reward จะใช้วันที่หมดอายุเดิม หากคะแนนของคุณจะหมดอายุภายหลังการซื้อเที่ยวบิน Dynamic Reward แต่ก่อนการร้องขอการคืนเงิน จะไม่มีคะแนนใดๆ เพิ่มคืนในบัญชีของคุณ คะแนน Business Rewards ใดๆ ที่หมดอายุไปแล้ว จะไม่ถูกเพิ่มกลับในบัญชีของคุณ
 11. หลังจากที่บินส่วนเที่ยวบินแรกของเที่ยวบิน Dynamic Reward ใดๆ แล้ว อาจอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงต่อส่วนที่เหลือได้ ขึ้นอยู่กับกฎค่าโดยสารของบัตรโดยสารและความจุของเที่ยวบิน/เส้นทาง ตลอดจนภาษีและค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมที่อาจถูกเรียกเก็บได้
 12. ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อในเที่ยวบิน Dynamic Reward
 13. ผู้เดินทางที่กำลังเดินทางมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าตนมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ วีซ่า หนังสือรับรองสุขภาพ และเอกสารในการเดินทางอื่น ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง การเดินทางโดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้องอาจส่งผลให้ผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเดินทาง การเข้าประเทศปลายทางหรือจุดแวะเปลี่ยนเครื่อง การถูกเนรเทศหรือถูกกักขัง และในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับค่าใช้จ่าย ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทางหรือเรา (หรือตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ของเรา)

การอัพเกรด Dynamic Reward

 1. การจองทั้งหมดจะต้องมีหมายเลขสมาชิก Business Rewards จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward
 2. การปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward มีเฉพาะในเที่ยวบินรางวัลที่มีสิทธิ์เท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นค่าโดยสารบางประเภทสำหรับการอัพเกรด Dynamic Reward การอัพเกรด Dynamic Reward ไม่สามารถนำไปขึ้นเงินหรือโอนได้บนสายการบินอื่นที่ไม่ใช่เอมิเรตส์ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับค่าโดยสารและการออกบัตรโดยสารทั้งหมดที่บังคับใช้กับบัตรโดยสารเดิม
 3. ตารางนี้แสดงหลักเกณฑ์การมีสิทธิ์สำหรับการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward:
  ห้องโดยสารSpecialSaverFlexFlex plus
  ชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่งไม่อนุญาตอนุญาตภายใน 48 ชั่วโมงของเที่ยวบินเท่านั้นอนุญาตตลอดเวลาอนุญาตตลอดเวลา
  ชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่งไม่อนุญาตอนุญาตภายใน 48 ชั่วโมงของเที่ยวบินเท่านั้นอนุญาตตลอดเวลาอนุญาตตลอดเวลา
 4. ต้องจองการอัพเกรด Dynamic Reward อย่างน้อยหกชั่วโมงก่อนออกเดินทางและการอัพเกรด Dynamic Reward ที่จองไว้ก่อนออกเดินทางมากกว่า 48 ชั่วโมงเท่านั้นจึงจะสามารถใช้บริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถ คำขอเลือกที่นั่งหรือบริการมื้ออาหารได้
 5. บัตรโดยสารลดราคาบางประเภท บัตรโดยสาร AD/ID บัตรโดยสารพนักงาน และบัตรโดยสารส่วนลดไม่มีสิทธิ์สำหรับการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward โดยใช้คะแนน Business Reward
 6. บัตรโดยสาร Dynamic Reward ในชั้นประหยัดสามารถปรับชั้นที่นั่งเป็นชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่งได้ โดยใช้คะแนน Business Reward ตราบเท่าที่บัตรโดยสารของเที่ยวบิน Dynamic Reward อยู่ในช่วงค่าโดยสาร Flex Plus, Flex หรือ Saver
 7. การปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward จะต้องจองทางออนไลน์โดยผู้ดูแลโปรแกรม โดยการเข้าระบบในบัญชี Business Rewards และคลิกบนไอคอน ‘’ปรับชั้นที่นั่ง’’ ในแท็บการจอง
 8. การปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความว่างของชั้นที่นั่งของการจอง และไม่สามารถรับประกันได้
 9. การปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการ ภาษีและ/หรือค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมที่ต้องชำระเมื่อทำการจอง โดยใช้วิธีการชำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่บน emirates.com คะแนน Business Reward ไม่สามารถใช้ชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้
 10. หากมีผู้โดยสารมากกว่าหนึ่งคนที่เดินทางในการจองเดิม การขอซื้อการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward ใด ๆ จะมีผลต่อผู้โดยสารทุกคนที่มีชื่ออยู่ในการจองนั้น และคะแนน Business Reward จะถูกหักออกตามนั้น
 11. อนุญาตให้ทำการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ หรือจากชั้นประหยัดเป็นชั้นหนึ่ง หรือจากชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่ง ขึ้นอยู่กับแบบของเครื่องบิน และขึ้นอยู่กับความว่างของที่นั่งรางวัลในห้องโดยสารของชั้นที่นั่งที่สูงกว่า
 12. เมื่อการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward ได้รับการดำเนินการแล้ว คุณจะมีสิทธิ์ได้รับการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระ การเช็คอิน และสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ได้รับในชั้นที่นั่งการเดินทางที่สูงกว่า
 13. เมื่อการปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward ได้รับการดำเนินการแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อวันเดินทางหลังจากนั้น การใช้การปรับชั้นที่นั่งรางวัลจะขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างและความจุของเที่ยวบินใหม่ อาจมีการเรียกเก็บค่าภาษีและค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติม คุณต้องติดต่อสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ หรือศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ เพื่อสอบถามและดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากไม่มีการปรับชั้นที่นั่งรางวัลในเที่ยวบินใหม่ คะแนน Business Reward ที่ใช้ได้จะถูกเพิ่มกลับในบัญชีของคุณ พร้อมทั้งการคืนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมพิเศษใด ๆ
 14. การปรับชั้นที่นั่ง Dynamic Reward อาจถูกยกเลิกก่อนการเดินทางในส่วนเที่ยวบินแรกของบัตรโดยสารของคุณ คุณเข้าใจว่าการยกเลิกใด ๆ ของคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการตามกฎค่าโดยสารที่บังคับใช้ของบัตรโดยสารที่อัพเกรด คะแนน Business Reward ที่ใช้ได้จะถูกเพิ่มกลับในบัญชีของคุณ พร้อมทั้งการคืนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมพิเศษใด ๆ อย่างไรก็ตาม คะแนนที่หมดอายุไปแล้วจะไม่ถูกเพิ่มกลับในบัญชีของคุณ คะแนน Business Reward จะไม่ถูกคืนในบัญชีของคุณ สำหรับเที่ยวบินปรับชั้นที่นั่งใด ๆ ที่ถูกจองแต่ผู้เดินทางไม่ได้เดินทาง

พันธมิตร

 1. สมาชิกสามารถได้รับคะแนน Business Rewards ได้โดยใช้บริการคัดคุณสมบัติของพันธมิตรในวันที่เข้าร่วมของสมาชิกหรือหลังจากนั้น และหลังจากวันที่เข้าร่วมของพันธมิตร
 2. เราอาจถอน จำกัด ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกรางวัลหรือคะแนนใด ๆ ที่ให้มาโดยพันธมิตรได้ตลอดเวลาและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบการมีสิทธิ์ได้รับและแลกคะแนนกับพันธมิตร
 3. เมื่อสมาชิกเลือกบริการและ/หรือสินค้าจากพันธมิตร สัญญาเกี่ยวกับบริการและ/หรือสินค้าดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกและพันธมิตร ดังนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรจะนำมาใช้กับการซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่สมาชิกเป็นผู้เลือก ข้อกำหนดและเงื่อนไขบางข้อถูกระบุบนเว็บไซต์ของสายการบินเอมิเรตส์ แต่เราขอแนะนำอย่างจริงจังให้สมาชิกอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และตรวจสอบกับพันธมิตร ก่อนที่จะเลือกสินค้าและ/หรือบริการ การยอมรับในข้อเสนอของพันธมิตร แสดงว่าสมาชิกยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการซื้อที่กำหนดโดยพันธมิตร รวมทั้งการชำระจำนวนเงินทั้งหมดเมื่อครบกำหนด (ถ้ามี) และจะปฏิบัติตามกฎและข้อจำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับการจอง ความพร้อมให้บริการ การยกเลิก และการคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับบริการและ/หรือสินค้า ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราไม่รับผิดใด ๆ ทั้งสิ้นในส่วนของรางวัลที่ให้มาโดยพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับการที่พันธมิตรปฏิเสธไม่ให้รางวัลแก่สมาชิก สิทธิ์ใดๆ ที่สมาชิกอาจมีได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรางวัล คือสิทธิ์ที่มีต่อการที่พันธมิตรจัดหารางวัลนั้นเพียงประการเดียว ภายใต้ข้อนี้ รางวัลทั้งหมดที่จัดหาให้แก่สมาชิกจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรผู้จัดหารางวัลให้โดยเฉพาะ

ความเป็นส่วนตัว

 1. ในส่วนที่สัมพันธ์กับทางโปรแกรม เอมิเรตส์จะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลโปรแกรม ผู้เดินทาง พนักงานและบุคลลอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ซื้อบริการด้วยการใช้คะแนน Business Rewards ที่สอดคล้องกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวประกอบด้วยข้อมูลว่า Emirates จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอันใดบ้าง วิธีที่นำข้อมูลไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลนั้นให้กับผู้ใดและเพื่อจุดประสงค์ใด และยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลสามารถถอนความยินยอมเมื่อสามารถทำได้ และวิธีการที่สมาชิกสามารถติดต่อเอมิเรตส์เพื่อจัดการความเป็นส่วนตัวของเขา/เธอในทางหนึ่งทางใดได้
 2. เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดูแลโปรแกรมและพนักงานในการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ดูแลโปรแกรม ผู้เดินทางและบุคลลอื่น ๆ ทุกคน ซึ่งเป็นผู้ซื้อบริการด้วยการใช้คะแนน Business Rewards เกี่ยวกับคอลเลคชั่นของเอมิเรตส์ การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 3. เมื่อทำการจองในนามของผู้เดินทางหรือบุคคลอื่นใด เราอาจต้องอาศัยอำนาจของผู้ดูแลโปรแกรมและพนักงาน
 4. จะมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับสมาชิกและเพื่อวัตถุประสงค์การตรวจสอบบัญชีเท่านั้น
 5. บุคคลมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีอยู่ในการช่วยจัดการเรื่องความเป็นส่วนตัว ในกรณีที่บุคคลได้ทำการร้องขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการตรวจสอบบัญชี

การสิ้นสุด

 1. ผู้ดูแลโปรแกรมสามารถสิ้นสุดสมาชิกภาพในโปรแกรม Emirates Business Rewards ขององค์กรได้
 2. โดยสามารถสิ้นสุดบัญชีได้โดยการเข้าระบบ Emirates Business Rewards และเลือก ‘ลบบัญชี Emirates Business Rewards นี้’ จากแท็บบัญชี
 3. การสิ้นสุดบัญชีโดยผู้ดูแลโปรแกรมจะส่งผลให้คะแนน Business Rewards ที่ยังไม่ได้ใช้ที่มีอยู่นั้นถูกยึดคืน ดังนั้น องค์กรจึงไม่สามารถใช้คะแนนเหล่านี้แลกของรางวัลได้อีกต่อไป
 4. การสิ้นสุดจะไม่ส่งผลต่อข้อผูกพันต่อเนื่องใด ๆ ที่องค์กรอาจมีภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้
 5. สายการบินเอมิเรตส์สงวนสิทธิ์ในการระงับหรือสิ้นสุดสิทธิ์ในการได้รับคะแนนหรือใช้คะแนนแลกของรางวัล หรือระงับหรือสิ้นสุดบัญชีได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ได้ เราจะแจ้งผู้ดูแลโปรแกรมและผู้เดินทางให้ทราบถึงการระงับหรือการสิ้นสุดดังกล่าวทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
 6. การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่สายการบินเอมิเรตส์จะนำไปสู่การสิ้นสุดบัญชี
 7. โปรไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์ รวมทั้งการที่ไม่มีหมายเลขใบอนุญาตการค้าหรือเทียบเท่า และสำเนาใบอนุญาตการค้าหรือเทียบเท่า อาจนำไปสู่การระงับบัญชีได้ บัญชีอาจถูกเปิดกลับมาใช้ใหม่ภายใต้ดุลยพินิจของเรา ในทันทีที่ได้รับข้อมูลที่ขาดหายไปแล้ว
 8. การใช้ในทางที่ผิดประเภทใดก็ตามหรือการกระทำที่ขัดต่อนโยบายของโปรแกรมหรือเงื่อนไขเหล่านี้ จะนำไปสู่การสิ้นสุดบัญชี ทั้งนี้ รวมถึงการใช้ในทางที่ผิดในส่วนของแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ดูแลโปรแกรม ผู้เดินทางหรือบุคคลที่สามใด ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
 9. ผู้ดูแลโปรแกรมอาจได้รับการติดต่อจากสายการบินเอมิเรตส์ เพื่อรับรองความถูกต้องหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ระบุ การไม่ให้ข้อมูลที่ต้องการอาจนำไปสู่การระงับหรือการสิ้นสุดบัญชีได้
 10. หากบัญชีของคุณไม่ได้บันทึกกิจกรรมการสะสมหรือการแลกของรางวัลใด ๆ เป็นเวลายี่สิบสี่ (24) เดือนติดต่อกัน บัญชีนั้นจะถูกสิ้นสุดลงและคะแนนที่ไม่ได้ใช้ใด ๆ จะถูกยึดคืน

ข้อจำกัดของความรับผิดและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 1. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต สายการบินเอมิเรตส์จะไม่รับผิดใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อันเกิดจากการสิ้นสุดหรือเปลี่ยนแปลงของหรือที่มีต่อ EMIRATES BUSINESS REWARDS หรือสิ่งอำนวยความสะดวก สิทธิประโยชน์ หรือการจัดเตรียมใด ๆ ที่จัดให้มีแก่บุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสมาชิก ผู้ดูแลโปรแกรมหรือผู้เดินทาง อันเป็นผลจากโปรแกรม EMIRATES BUSINESS REWARDS
 2. Emirates Business Rewards สงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์สมาชิกจากการเข้าร่วมโปรแกรม Emirates Business Rewards ต่อไป ยกเลิกคะแนน Business Rewards ที่สะสมก่อนหน้านี้ และแสวงหาการชดเชยสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ซื้อด้วยคะแนน หากภายใต้วิจารณญาณของสายการบินเอมิเรตส์แต่เพียงผู้เดียว ผู้ดูแลโปรแกรม ผู้เดินทางหรือบุคคลอื่นใดที่ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ซื้อด้วยคะแนน มีส่วนร่วมในความประพฤติมิชอบโดยเจตนา หรือกระทำผิดกฎใดๆ ที่ใช้กำกับโปรแกรม Emirates Business Rewards รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการได้มา การขายหรือการใช้คะแนนในทางที่ผิดโดยการฉ้อโกง หรืการได้มา การขายหรือการใช้สิทธิประโยชน์ในการแลกของรางวัลคะแนนในทางที่ผิด
 3. บริการบางอย่างที่เสนอให้แก่สมาชิกดำเนินการโดยผู้จัดหาหรือพันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สาม สมาชิกทุกคนที่ใช้ประโยชน์จากบริการเหล่านี้ จะเข้าร่วมในความสัมพันธ์ตามกฎหมายกับผู้จัดหาหรือพันธมิตร ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด สายการบินเอมิเรตส์งดเว้นความรับผิดทั้งสิ้นต่อสมาชิกใด ๆ หรือหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะใด ๆ ทั้งสิ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับความประมาทเลินเล่อใด ๆ ความประพฤติมิชอบโดยเจตนา การให้บริการที่เลวร้าย หรือการกระทำผิดอื่น ๆ ต่อข้อผูกพันของข้อกำหนด หรือการไม่ให้บริการโดยหรือในนามของผู้จัดหาหรือพันธมิตร อันเกิดจากความสัมพันธ์ตามกฎหมายกับผู้จัดหาหรือพันธมิตรนั้น
 4. ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจไม่ครบถ้วน หรือมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ได้ เราไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่ติดขัด หรือปลอดจากความล้มเหลว ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นหรือการสูญหายของข้อมูลที่รับส่ง หรือปลอดจากการรับส่งไวรัสบนเว็บไซต์นี้ เราไม่ได้รับรองความเหมาะสมของข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวทั้งหมด มีให้บริการ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ เราปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมทั้งการรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขทั้งหมดของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดสิทธิ์
 5. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษหรือที่เป็นผลต่อเนื่อง อันเกิดจากหรือมีความเชื่อมโยงในลักษณะใด ๆ กับการใช้เว็บไซต์นี้ หรือกับความล่าช้าหรือความไม่สามารถในการใช้เว็บไซต์นี้ หรือต่อข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ หรือเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ในรูปแบบอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา การละเมิดสิทธิ์ การรับผิดโดยสิ้นเชิง หรืออื่น ๆ
 6. เว็บไซต์นี้อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ลิงก์เชื่อมต่อเหล่านี้จัดให้มีขึ้นสำหรับให้คุณใช้อ้างอิงเท่านั้น และการใช้เว็บไซต์เหล่านี้ของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกาศอยู่บนเว็บไซต์ การที่เรารวมไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่ได้เป็นการรับรองโดยนัยใด ๆ ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าว และเราไม่รับผิดใด ๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้หรือการอาศัยข้อมูลที่ได้มาโดยผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
 7. คุณตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนของเรา และไม่ให้บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดแทนต่อข้อเรียกร้องและการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น (รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่คุณยินยอมต่อเว็บไซต์นั้น การที่คุณใช้เนื้อหาที่ได้มาโดยผ่านเว็บไซต์นั้น การที่คุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ หรือจากการกระทำดังกล่าวใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้เว็บไซต์นั้น Emirates Skywards สงวนสิทธิในการปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดใดๆ ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
 8. ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้ เราไม่ยอมรับผิดใดๆ ในส่วนของบุคคลที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัล นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการขนส่งและเอกสารการเดินทาง

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. การที่องค์กรใช้สมาชิกภาพของตน ภายหลังที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความแปรเปลี่ยนใด ๆ ต่อเงื่อนไขเหล่านี้ ให้ถือว่าองค์กรยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือความแปรเปลี่ยนนั้น
 2. ประกาศใดๆ ที่แจ้งต่อองค์กรภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ให้ถือว่าให้ไปแล้ว หากถูกส่งทางไปรษณีย์แบบชำระเงินล่วงหน้าไปยังองค์กร ตามที่อยู่ที่ให้มาโดยองค์กร เพื่อวัตถุประสงค์ของ Emirates Business Rewards
 3. เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐดูไบ และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงกับ Emirates Business Rewards จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจดังกล่าว สมาชิกภาพ รวมทั้งการมีสิทธิ์สำหรับสมาชิกภาพ และคะแนน Business Reward และการแลกของรางวัลใดๆ อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่บังคับใช้ รวมทั้งมติของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association) ที่บังคับใช้ทั้งหมด
 4. Emirates Business Rewards ไม่ได้ดำเนินการ (หรือจะยุติการดำเนินการ) ในเขตอำนาจศาลที่จะถูกห้าม (หรือถูกห้ามแล้ว) โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือคำสั่งของรัฐบาล
 5. ได้มีการดูแลตามสมควรแก่เหตุผล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้ และในสิ่งพิมพ์และโฆษณาใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับ Emirates มีความถูกต้องแม่นยำ แต่ Emirates Business Rewards จะไม่ยอมรับผิดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลใดๆ ไม่ว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา
 6. ส่วนใดๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม จะถือว่าสามารถตัดออกได้โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อส่วนอื่นๆ ที่เหลืออยู่ของเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม Emirates จะไม่ให้บริการหรือดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขเหล่านี้ หากการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 7. บุคคล รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ดูแลโปรแกรมและ/หรือผู้เดินทาง อาจถูกขอให้แสดงเอกสารในขณะเช็คอิน ซึ่งสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นและความเกี่ยวข้องกับสมาชิกภาพขององค์กรใน Emirates Business Rewards หากบุคคลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ Emirates Business Rewards สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ
 8. ลิงก์ที่ด้านล่างของหน้านี้ ซึ่งได้แก่ ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ถูกรวมไว้ในที่นี้ในข้อมูลอ้างอิง
 9. หากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการในที่นี้ โปรดติดต่อฝ่ายกิจการลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบินเอมิเรตส์ผ่านทางอีเมลไปยัง customer.affairs@emirates.com
 10. Copyright © Emirates 2020 สงวนลิขสิทธิ์