ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สัมภาระ

สัมภาระที่ล่าช้าหรือเสียหาย

หากสัมภาระของคุณล่าช้าหรือเสียหายจากเที่ยวบินของเอมิเรตส์ เราจะอัพเดตการเคลมของคุณทุกขั้นตอน

ตรวจสอบสถานะการเคลมสัมภาระของคุณ

หากต้องการเข้าถึงข้อมูลและการอัพเดตเกี่ยวกับสัมภาระที่ล่าช้าหรือเสียหาย โปรดระบุนามสกุลและหมายเลขอ้างอิงที่ยื่น (PIR) ของคุณ เราได้ส่งหมายเลข PIR ของคุณให้แก่คุณหลังจากที่คุณส่งการเคลมของคุณแล้ว