บริการบนเที่ยวบินของคุณ

ประสบการณ์ความอิ่มเอมในอารมณ์

สำรวจห้องโดยสารของเราในรูปแบบ 3D

รับประสบการณ์เครื่อง A380 ของสายการบินเอมิเรตส์และโบอิ้ง 777 ที่ครบถ้วนด้วยแผนผังที่นั่ง 3D ของเรา

โปรดทราบว่าเราสามารถแสดงบริการต่าง ๆ ที่มีบนเที่ยวบินของเอมิเรตส์ได้เท่านั้น สำหรับเที่ยวบินที่ต้องต่อเครื่องซึ่งให้บริการโดยสายการบินที่ใช้รหัสร่วมกัน โปรดดูที่เว็บไซต์ของสายการบิน