ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
 • Best price TH
การรับประกันของเรา

หากคุณพบไอคอนรับประกันราคาที่ดีที่สุดถัดจากค่าโดยสารของคุณ เราสัญญาได้ว่าคุณจะไม่พบค่าโดยสารที่ดีกว่านี้สำหรับเที่ยวบินนี้ในที่อื่นใดบนเว็บ อันที่จริง หากคุณพบเที่ยวบินเดียวกันที่ราคาออนไลน์ถูกกว่าอย่างน้อย 20 ดอลลาร์สหรัฐ เราจะคืนเงินส่วนต่างให้คุณ

ถ้าเราสัญญาว่าเราได้มอบราคาโดยสารที่ดีที่สุดสำหรับกำหนดการเดินทางบนเที่ยวบินเอมิเรตส์ของคุณ เราก็จะปฏิบัติตามนี้ หากคุณพบว่ามีเที่ยวบินเดียวกันในราคาที่ถูกกว่าอย่างน้อย 20 ดอลลาร์สหรัฐบนเว็บไซต์ เราจะคืนเงินส่วนต่างให้คุณ เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นไอคอนรับประกันราคาที่ดีที่สุด คุณสามารถแน่ใจได้ว่าคุณได้พบราคาที่ดีที่สุดบนออนไลน์สำหรับเที่ยวบินเอมิเรตส์เฉพาะบน emriates.com เท่านั้น

วิธีการขอรับเงินส่วนต่าง

ขอเงินส่วนต่างคืนโดยใช้ขั้นตอนง่าย ๆ สามขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: จองเที่ยวบินของคุณที่ emirates.com

ขั้นตอนที่ 2: กรอกแบบฟอร์มการเคลมเงิน รวมถึงลิงก์ของเว็บไซต์ที่คุณพบว่ามีค่าโดยสารถูกกว่าในเที่ยวบินเดียวกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอัตราค่าโดยสารเอมิเรตส์ที่ต่ำกว่าที่คุณพบอยู่ในอีกเว็บไซต์หนึ่ง ที่ซึ่งคุณสามารถจองเที่ยวบินเอมิเรตส์เดียวกันนี้ได้ ส่งก่อนเที่ยงคืนในวันเดียวกับวันที่คุณจองเที่ยวบินของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: เราจะคืนเงินส่วนต่างไปยังบัตรหรือบัญชีที่คุณใช้ชำระค่าโดยสาร

ถ่ายสกรีนช็อตหรือพิมพ์ค่าโดยสารที่ราคาต่ำกว่าบนเว็บไซต์เพื่อช่วยรับประกันการขอเงินคืนของคุณ

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอเงินคืน

คุณพบค่าโดยสารออนไลน์ต่ำกว่าข้อเสนอของเราหรือไม่ เคลมตอนนี้เลย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ราคาที่ดีที่สุดจะใช้กับส่วนประกอบของเที่ยวบินที่คุณทำการจองกับสายการบินเอมิเรตส์และใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ของประเทศใด ๆ (เช่น โรงแรม ศูนย์เช่ารถ ประกันการเดินทาง หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบินอื่น ๆ) ที่คุณซื้อจากสายการบินเอมิเรตส์
 • คุณต้องชำระเงินค่าเครื่องบินของคุณเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, PayPal หรือ Real Time Bank Transfer ผ่านทาง www.emirates.com หรือเว็บไซต์ emirates.com ของประเทศของคุณ (“ค่าโดยสารที่ซื้อ”) โดยทันทีในเวลาที่ทำการจอง ทั้งนี้ คุณไม่สามารถเลือกรักษาสิทธิ์อัตราค่าโดยสารโดยไม่ชำระเงินเต็มจำนวน ณ เวลาที่จองได้
 • เที่ยวบินที่สามารถใช้ได้รวมถึงบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียวหรือไปกลับและต้องดำเนินการโดยสายการบินเอมิเรตส์ทั้งหมด เที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่มีตัวเลขสี่หลักจะดำเนินการโดยบริการเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่นและไม่สามารถใช้ Best Price ได้
 • คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในประเทศที่เดินทางออกสำหรับอัตราค่าโดยสารที่จัดซื้อ
 • หากคุณเห็นราคาเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ในหน้าเว็บไซต์อื่น (ที่ไม่ใช่ emirates.com) ที่ให้ราคาที่ถูกกว่าราคาที่จองเอาไว้เกิน 20 เหรียญสหรัฐต่อคน (หรือเทียบเท่า) ("ราคาบุคคลที่สาม") สายการบินเอมิเรตส์จะคืนเงินส่วนต่างระหว่างราคาที่จองและราคาบุคคลที่สาม หากต้องการได้รับสิทธิ์ในการขอเงินคืน:
  • อัตราค่าโดยสารของบุคคลที่สามต้องมีกำหนดการเดินทางเดียวกันกับอัตราค่าโดยสารที่จัดซื้อรวมถึงแต่ไม่จำกัดสำหรับเที่ยวบินเดียวกัน วันที่เดียวกัน ชั้นโดยสารเดียวกัน ระดับชั้นการจองเดียวกัน จำนวนผู้โดยสารเท่ากัน และเงื่อนไขอัตราค่าโดยสารเหมือนกัน
  • ราคาบุคคลที่สามต้องเกิดขึ้น ณ เวลาเดียวกันกับที่จอง
  • อัตราค่าโดยสารของบุคคลที่สามต้องเป็นสกุลเงินเดียวกันกับอัตราค่าโดยสารที่ซื้อและรวมถึงภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับวิธีการชำระเงินสำหรับอัตราค่าโดยสารที่ซื้อ
  • ค่าโดยสารของบุคคลภายนอกต้องมีให้จากเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งอยู่ในประเทศเดียวกับขาออกเช่นเดียวกับค่าโดยสารที่ซื้อ โปรดตรวจสอบในหน้า “เกี่ยวกับเรา” หรือ “ติดต่อเรา” (หรือหน้าที่คล้ายคลึงกัน) จากเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทอยู่ในประเทศที่เดินทางออกเดียวกัน
  • ต้องสามารถจองอัตราค่าโดยสารบุคคลที่สามผ่านระบบออนไลน์ อัตราค่าโดยสารบุคคลที่สามใด ๆ ที่สามารถดูได้แต่ไม่สามารถทำการจองและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์จะไม่สามารถใช้ได้กับราคาที่ดีที่สุด
 • เพื่อให้มีสิทธิรับเงินคืน คุณต้องกรอกแบบฟอร์มการเคลมออนไลน์ในภาษาอังกฤษ และเอมิเรตส์ต้องได้รับแบบฟอร์มการเคลมของคุณก่อนเที่ยงคืนของวันเดียวกับวันที่คุณได้จองค่าโดยสารที่ซื้อของคุณโดยใช้โซนเวลาของประเทศขาออกของคุณ คุณจำเป็นต้องบันทึกภาพหน้าจอหรือพิมพ์รายการแสดงราคาสุดท้ายที่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการทั้งหมดสำหรับอัตราค่าโดยสารของบุคคลที่สามออกมา สายการบินเอมิเรตส์อาจขอดูภาพบันทึกหน้าจอนี้เพื่อช่วยในการตรวจสอบการร้องเรียนของคุณ สายการบินเอมิเรตส์จะยืนยันความชอบธรรมของหน้าจออย่างอิสระและจะตรวจสอบการร้องขอใด ๆ ที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผลจากการพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ หรือมีการทำโดยทุจริตหรือไม่สุจริต โดยอยู่ในดุลพินิจของสายการบินเอมิเรตส์แต่เพียงผู้เดียว ไม่ยอมรับแบบฟอร์มการร้องเรียนที่ไม่สมบูรณ์ใด ๆ หรือแบบฟอร์มการร้องเรียนอื่นใด ๆ
 • สายการบินเอมิเรตส์จะตรวจสอบว่าอัตราค่าโดยสารของบุคคลที่สามจะเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดที่กำหนดสำหรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้และคุณจะได้รับการแจ้งว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์สำหรับการคืนเงินภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากส่งแบบฟอร์มการร้องเรียนของคุณ สายการบินเอมิเรตส์จะพยายามคืนเงินให้เรียบร้อยภายใน 15 วันทำการหลังจากการแจ้งว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน หากดำเนินการจองที่ประเทศอินเดีย จะมีดำเนินการคืนเงินภายใน 30 วันทำการ การตัดสินใจของสายการบินเอมิเรตส์ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
 • เงินคืนจะเพิ่มลงในบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชี PayPal หรือบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับอัตราค่าโดยสารที่ซื้อ
 • ราคาที่ดีที่สุดจะไม่ใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • การที่มีอัตราค่าโดยสารเสนอนอกเหนือกลุ่มสาธารณะหรืออัตราค่าโดยสารสำหรับกลุ่มพิเศษรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ข้อเสนออัตราค่าโดยสารการส่งเสริมการขายของบุคคลที่สาม อัตราค่าโดยสารส่วนลดของบริษัท ผู้อาวุโส พันธมิตร การขายส่ง หน่วยงานที่ไม่ชัดเจน อัตราค่าโดยสารพนักงาน กลุ่มพนักงาน กลุ่ม อัตราค่าโดยสารสำหรับการเยี่ยมชมครอบครัวและญาติ หรือกลุ่มผู้ใช้บริการแบบปิด
  • หากค่าโดยสารที่ซื้อไปหรือค่าโดยสารของบุคคลที่สามได้รับส่วนลดโดยการใช้ไมล์สะสมของผู้โดยสารที่เดินทางบ่อย ไมล์สะสม Business Rewards สกุลเงินของโปรแกรมสะสมไมล์ คูปอง หรือ ข้อเสนอและส่วนลดอื่นใด ๆ ทุกชนิด
  • ถ้าอัตราค่าโดยสารที่จัดซื้อหรืออัตราค่าโดยสารของบุคคลที่สามเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจการท่องเที่ยวที่มีการบินรวมอยู่ด้วย
  • ถ้าคุณร้องขอการคืนเงินหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางหรือทำการเปลี่ยนแปลงภายหลังสำหรับอัตราค่าโดยสารที่จัดซื้อ
  • หากสายการบินเอมิเรตส์ได้พยายามแล้วแต่ไม่สามารถยืนยันว่าราคาบุคคลที่สามสามารถจองออนไลน์ได้ในวันที่ที่คุณกล่าวอ้าง
  • หากประเทศต้นทางของราคาที่คุณจองไม่ใช่ราคาที่ดีที่สุด
  • หากคุณเจอราคาบุคคลที่สามในเวลาที่ต่างกันกับตอนที่คุณทำการจองกับ emirates.com แม้คุณจะไม่ได้ชำระเงินทันที ณ ตอนจองเที่ยวบิน ตัวอย่างเช่น คุณทำการจองวันจันทร์และเลือกที่จะชำระเงินผ่านธนาคาร วันอังคารก่อนที่จะโอนเงินผ่านธนาคาร คุณพบว่ามีราคาบุคคลที่สามนั้นถูกกว่า เวลาที่ชำระเงินไม่มีผลอะไร เวลาที่ทำการจองเท่านั้นที่มีผล
 • สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรโมชั่นนี้หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ