ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

สิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นต่อการสร้างความยั่งยืน

ความยั่งยืนและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจคือรากฐานสำคัญของการปฏิบัติการในกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ทั้งหมด ทั้งในอากาศและบนพื้นดิน

ผู้โดยสาร พนักงาน และผู้ควบคุมดูแลของเรามีความตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการปล่อยมลพิษที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก เอมิเรตส์มุ่งมั่นที่จะสร้างการปฏิบัติการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ ซึ่งมีการสื่อสารเป็นการภายในและภายนอกต่อเจ้าหน้าที่ ผู้โดยสาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถอ่านนโยบายสิ่งแวดล้อมของ The Emirates Group(เปิดไฟล์ PDF ในแท็บใหม่)

ความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ต่อความยั่งยืน หมายความถึงเม็ดเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่เราลงทุนไปในเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมากที่สุดเท่าที่มี เกี่ยวกับเครื่องบิน เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ภาคพื้นดิน และโดยการปฏิบัติใช้สินทรัพย์ของเราอย่างมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมให้มากที่สุด เราตั้งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมและในภูมิภาคของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่มี

การลดการปล่อยก๊าซเสีย

เราคือส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจทั่วโลกที่มุ่งมั่นต่อการลดปริมาณคาร์บอนของอุตสาหกรรมการบิน

การบินคือ หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา อุตสาหกรรมการบินให้การสนับสนุนผู้คนเกือบ 63 ล้านคนทั่วโลก และสร้างยอดใน GDP ของโลกถึง USD 2.7 ล้านล้านต่อปี
คุณสามารถอ่านต่อได้ในรายงาน Aviation Benefits Beyond Borders(เปิด PDF ในแท็บใหม่)จัดทำขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2016

อุตสาหกรรมการบินตระหนักดีกว่า ถึงแม้อุตสาหกรรมจะมีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์ไม่ถึง 2% แต่ก็ต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความยั่งยืนและลดอัตราการปล่อยก๊าซเสียให้น้อยลง เราสนับสนุนกลยุทธ์สี่เสาหลักอย่างแข็งขัน เพื่อลดการปล่อยมลพิษ กลยุทธ์นี้จัดทำโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) อ่านต่อเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ได้ที่ www.enviro.aero(เปิดในหน้าต่างใหม่)

เราใช้กลยุทธ์นี้โดยการอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับกลุ่มของเรา รวมถึงในเครื่องบินและเครื่องยนต์ ส่งเสริมให้รัฐบาลกำหนดให้การนำทางในอากาศมีความเป็นมิตรต่อเชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซเสียมากขึ้น ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติภาคพื้นดินของเรา และสนับสนุนการพัฒนาแนวทางของภาคธุรกิจสากลสำหรับการลดการปล่อยก๊าซเสีย ผ่านองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติสำหรับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

แนวทางภาคธุรกิจทั่วโลก

อุตสาหกรรมการบินได้เรียกร้องอย่างแข็งขันให้รัฐบาลต่าง ๆ ในโลกใช้มาตรการตลาดสากลที่เป็นหนึ่งเดียว เพื่อแก้ไขจัดการเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการบินระหว่างประเทศ รัฐบาลได้ทำข้อตกลงในเรื่องกรอบการทำงานสำหรับแนวทางใหม่นี้ที่เรียกว่า แนวทางการชดเชยและลดก๊าซคาร์บอนสำหรับการบินระหว่างประเทศ (CORSIA) ณ การประชุมรวมกลุ่ม ICAO ครั้งที่ 39 ในเดือนตุลาคม 2016

CORSIA มีจุดประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนให้การเติบโตของกิจกรรมชดเชยคาร์บอนสำเร็จได้ในปี 2020 โดยจะครอบคลุมการปล่อยก๊าซเสียของการบินระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่อาสาเข้าร่วม

เอมิเรตส์สนับสนุนความพยายามใน ICAO เพื่อจัดตั้งแนวทางสากลนี้ และเรามุ่งมั่นที่จะทำงานกับ ICAO เพื่อให้การเติบโตของกิจกรรมชดเชยคาร์บอนสำเร็จได้ในปี 2020 และช่วยสร้างส่วนธุรกิจด้านการบินพลเรือนที่มีประสิทธิผลและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสามารถอ่านต่อเกี่ยวกับ CORSIA ได้ที่เว็บไซต์ของ ICAO(เปิดในหน้าต่างใหม่)