ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

สิ่งแวดล้อม

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม

แบ่งปันความคืบหน้าของเรา

กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์จะรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและแนวคิดริเริ่มด้านการพัฒนาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม รวมถึงการปฏิบัติการของสายการบิน คาร์โก้ของ dnata และธุรกิจการดูแลจัดการภาคพื้นดิน และกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายบนภาคพื้นดิน รายงานยังจะระบุถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่อแนวคิดริเริ่มเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์จะรวมเอารายงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีเข้ากับรายงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอผลงานด้านสิ่งแวดล้อมในบริบททางธุรกิจ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2018-19 เป็นต้นไปจะอยู่ในรายงานทางการเงินประจำปีของเรา

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2017-18

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2017-18

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2011-12

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2011-12

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2016-17

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2016-17

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2010-11

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2010-11

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2015-16

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2015-16

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2014-15

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2014-15

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2013-14

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2013-14

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2012-13

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2012-13