ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยคือหนึ่งในค่านิยมหลักของเอมิเรตส์ และเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการและวิธีปฏิบัติทุกอย่างของเรา เรามุ่งมั่นต่อการรักษาและพัฒนาระดับความปลอดภัยของเรา และให้การศึกษาอบรมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยตลอดทั่วทั้งบริษัทของเรา

ความปลอดภัยที่สายการบินเอมิเรตส์

เอมิเรตส์มีชื่อเสียงมากจากการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเรื่องการนำเสนอบริการในรูปแบบของอากาศยานลำตัวกว้างซึ่งมีประสิทธิภาพที่สุดและใหม่ที่สุดบนท้องฟ้า และความสำเร็จนี้ยังถูกเสริมด้วยเรื่องความปลอดภัยซึ่งถือเป็นความสำคัญสูงสุดของเราอยู่เสมอ

เมื่อปีที่แล้ว ผู้โดยสารกว่า 50 ล้านคนเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ตลอดเครือข่ายทั่วโลกกว่า 150 จุดหมายปลายทาง และผู้โดยสารและจุดหมายปลายทางของเราก็ได้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสายการบินเป็นความสำคัญแถวหน้าสำหรับทุกอย่างที่เราดำเนินงานอยู่เสมอ

ความปลอดภัยคือหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กรเรา เริ่มต้นทำตามวัตถุประสงค์ และทำให้แน่ใจว่าทุกวิธีปฏิบัติของเราจะมีเรื่องความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งเสมอ

“เราจะปกป้องลูกค้า เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของเรา ผ่านคำมั่นสัญญาเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติและที่เหมาะสมอื่น ๆ ทั้งหมดอย่างไม่หยุดหย่อน และจะนำเอาวิธีปฏิบัติซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลสูงสุดมาใช้”
ท่านเชค อาห์เมด บิน ซาอีด อัล มัคตูม
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบินเอมิเรตส์

เรามีวัฒนธรรมความปลอดภัยองค์กรที่แข็งแกร่ง ซึ่งพนักงานจะได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมเชิงรุกในเรื่องการพัฒนาความปลอดภัยของสายการบินอย่างต่อเนื่อง

ระบบการจัดการความปลอดภัยของเรา

ระบบการจัดการความปลอดภัยของเรา (SMS) ถูกกำกับแนวทางโดยมาตรฐานและแนวทางที่ควรปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ะเป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบกฎหมายของสมาคมการบินพลเรือนทั่วไป (GCAA) ทุกอย่าง

SMS ของเราประกอบไปด้วยสี่ส่วนหลัก และ 12 องค์ประกอบ นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การประกันความปลอดภัย การส่งเสริมสนับสนุนด้านความปลอดภัย ความมุ่งมั่นของเราในเรื่องความปลอดภัยได้ระบุไว้ชัดเจนในนโยบายความปลอดภัย(เปิดในหน้าต่างใหม่)

การสื่อสารเรื่องความปลอดภัยที่ครอบคลุมและโปรแกรมการฝึกอบรมของเราจะทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนเข้าใจถึงความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ที่พวกเขามีต่อความปลอดภัยโดยรวมของสายการบินเป็นอย่างดี

ความปลอดภัยในการปฏิบัติการ

หัวใจของการปฏิบัติการของเราคือแนวคิดของการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมที่ปลอดภัย และวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัย เราได้ประยุกต์ใช้หลักการสำคัญของการจัดการความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทุกอย่าง กับทุก ๆ ด้านในการดำเนินการของเรา อย่าง การปฏิบัติการเที่ยวบิน สินค้าขนส่ง วิศวกรรม การปฏิบัติการภาคพื้นดิน และความปลอดภัยห้องโดยสาร

เรามีหนึ่งในฝูงบินที่มีอายุน้อยที่สุดบนท้องฟ้า และเราจะมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อการปรับปรุงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ความคิดริเริ่มในเชิงรุกของเราประกอบด้วย:

  • การแนะนำเครื่องมือในการปฏิบัติการแบบดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
  • การลงทุนในเทคโนโลยีการวิเคราะห์อันทันสมัยในการสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบเชิงรุกและแบบความน่าจะเป็น
  • การมีส่วนร่วมและบทบาทในการเป็นประธานของกลุ่มด้านความปลอดภัยการบินที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกหลายกลุ่ม
  • การแบ่งปันข้อมูลอย่างสม่ำเสมอกับผู้คนด้านการบินระดับนานาชาติ และองค์กรอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่นที่กว้างขึ้น
สุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน (WHS)/อาชีวอนามัย

สุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน (WHS) เป็นแง่มุมที่สำคัญของ SMS ของเรา WHS ของเรามีจุดมุ่งหมายในการทำให้พนักงานของเรามีสุขภาพดี ป้องกันการบาดเจ็บ และทำให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

พนักงานของเราได้รับการส่งเสริมให้ทำงานอย่างปลอดภัย สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ถูกต้อง และทำตามคำแนะนำในการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานอย่างเคร่งครัด พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการหลีกเลี่ยงการกระทำและสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

การจัดการกับภาวะวิกฤต (การจัดทำแผนการตอบสนองฉุกเฉิน)

เตรียมพร้อมไว้สำหรับเรื่องไม่คาดคิดเป็นเรื่องท้าทาย แต่ถือเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมของเราที่เอมิเรตส์ 

เรามีโปรแกรมที่เรียกว่า emcare และทีมงานที่พร้อมให้การตอบสนองทันทีรออยู่ เราเสนอการสนับสนุนทางมนุษยธรรมต่อผู้โดยสารของเราที่ได้รับผลจากภาวะวิกฤติทุกรูปแบบ อย่าง ภัยธรรมชาติ ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บอื่น

เราเชื่อในเรื่องการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่เกิด มากกว่าที่ไม่ได้เตรียมพร้อมไว้รับมือกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นจริง เราได้ดำเนินการซักซ้อมอยู่เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะพร้อมดูแลสวัสดิภาพของผู้โดยสารและเพื่อนร่วมงานของเราอยู่เสมอ