ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยความเคารพ ยุติธรรม โปร่งใส และซื่อสัตย์ เคารพต่อความไว้วางใจที่คุณมอบให้กับเรา

 • เราจะดำเนินงานให้คุณเห็นอย่างโปร่งใสผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและในระหว่างที่เราติดต่อกับคุณ
 • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย เพื่อให้คุณปลอดภัยและใช้ในที่ที่คุณยอมรับเท่านั้น
 • เราจะส่งข้อความทางการตลาดให้ก็ต่อเมื่อคุณแจ้งความประสงค์กับเราเท่านั้น
 • เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย
 • เราจะเคารพสิทธิ์ของคุณในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผยกับเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยสังเขป

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เว้นแต่ว่าคุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวอีกฉบับหนึ่งจากหน่วยงานเฉพาะของกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งาน

เราจะเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างที่เราติดต่อกับคุณ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของการติดต่อกับคุณ โดยทั่วไปแล้ว จะประกอบด้วย

 • ชื่อ/คำนำหน้าชื่อ
 • วันเดือนปีเกิด
 • รายละเอียดการติดต่อ (รวมถึงที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์/มือถือ)
 • หมายเลขอ้างอิงการจอง / หมายเลขบันทึกชื่อผู้โดยสาร (PNR)
 • เพศ
 • รายละเอียดหนังสือเดินทาง
 • ประเทศที่พำนักอาศัย / สัญชาติ
 • บุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน / รายละเอียดของญาติ
 • รายละเอียดบัตรชำระเงิน
 • หมายเลขโปรแกรมสะสมไมล์
 • ความต้องการ (อาหาร ภาษา เครื่องบิน ที่นั่ง ความสนใจด้านไลฟ์สไตล์)
 • ความต้องการเกี่ยวกับอาหาร
 • ความต้องการด้านการตลาด

ในบางสถานการณ์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ เช่น

 • สุขภาพหรือสภาวะทางการแพทย์
 • ศาสนา (สำหรับการจองเที่ยวบินพิเศษทางศาสนา (เช่น การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์) และข้อกำหนดในการเข้าเมือง)
 • ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • ภาพและเสียง

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสนับสนุนธุรกิจของเราและการติดต่อกับคุณ เช่น ในการ

 • ให้บริการและการดำเนินการชำระเงินของเรา
 • ดำเนินธุรกิจของเรา
 • จัดการการแวะเยี่ยมชมสถานประกอบการของเรา (สำนักงาน / เครื่องบิน / ห้องรับรองผู้โดยสาร) และกิจกรรมต่าง ๆ
 • ปรับแต่ง ทำการตลาด และโฆษณาผลิตภัณฑ์ บริการและข้อเสนอของเรา
 • ทำการสื่อสารและติดต่อกับคุณ
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์/แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา
 • จัดการสถานภาพสมาชิกในโปรแกรมสะสมไมล์ของคุณ
 • กำหนดความเหมาะสมในการเดินทาง ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นพิเศษ จัดการเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล
 • ระบุตัวตนของคุณผ่านเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์
 • ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย ป้องกันอาชญากรรม / การฉ้อโกง และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

เราได้เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ แบ่งปัน และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในที่ที่เราแน่ใจว่ามีหลักการทางกฎหมายที่เหมาะสมรองรับในการดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้อื่นและทั่วโลก

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ

 • หน่วยงานอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์เพื่อจัดหา ปรับปรุง และปรับแต่งผลิตภัณฑ์และบริการของเรา บริหารจัดการธุรกิจของเรา พัฒนามุมมองของลูกค้าแต่ละรายสำหรับการทำโปรไฟล์และการวิเคราะห์
 • บุคคลภายนอกที่ช่วยเราบริหารจัดการธุรกิจและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงโปรแกรมสะสมไมล์ การสนับสนุนด้านไอทีและแผนกสนับสนุน การตรวจจับการฉ้อโกง การสนับสนุนศูนย์บริการลูกค้า การดำเนินการในสนามบินและบริการเรื่องรถ การตลาด การตรวจสอบการชำระเงิน การจัดเก็บคลังข้อมูล การวิจัยและการวิเคราะห์
 • ธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินเพื่ออนุญาตและดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์
 • หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนด
 • บุคคลภายนอกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านแพลตฟอร์มของเรา หรืออื่น ๆ เช่น สายการบิน (รวมถึง สายการบินพันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมกัน และที่มีการแลกเปลี่ยนผู้โดยสารระหว่างกัน) ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว โรงแรม บริษัทรถรับส่งและรถเช่า ผู้ให้บริการทัวร์และการท่องเที่ยว หรือตัวแทนการท่องเที่ยว
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบสถิติโดยรวมเกี่ยวกับผู้เข้าชมแพลตฟอร์ม รูปแบบการใช้งาน และการใช้งานแพลตฟอร์มกับหน่วยงานอื่น ๆ ของเราภายในกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ หรือบริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สาม รวมถึงโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อทำการโฆษณา
 • การโฆษณาของบุคคลที่สามและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อให้โฆษณาที่ตรงตามความสนใจส่วนบุคคลมากขึ้นเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ตามการกำหนดความต้องการของคุณ
 • บุคคลที่สามที่อาจเป็นผู้ซื้อหรือเป็นผู้ซื้อจริงในธุรกิจหรือทรัพย์สินของเรา

กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์เป็นธุรกิจระดับโลก ซึ่งหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนย้ายและจัดเก็บในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศอื่นที่อาจอยู่นอกประเทศที่คุณพำนักอาศัย เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และได้รับการจัดการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวและผลประโยชน์ของคุณ

วิธีการที่เราปกป้องและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราใช้และรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม รวมถึงนโยบายและระเบียบวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขที่คุณแบ่งปันให้กับเรา และปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น มาตรการที่เราใช้ ได้แก่

 • การกำหนดข้อกำหนดในการรักษาความลับให้แก่สมาชิกเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการของเรา
 • การทำลายหรือไม่ระบุตัวตนของข้อมูลส่วนบุคคลโดยถาวร หากไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นอีกต่อไป
 • การปฏิบัติตามกระบวนการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และ
 • การใช้ช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย เช่น SSL ("secure sockets layer") หรือ TLS (“transport layer security”) สำหรับการโอนข้อมูลที่ส่งให้แก่เรา SSL และ TLS เป็นโปรโตคอลการเข้ารหัสลับตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่ใช้ปกป้องช่องทางการทำธุรกรรมออนไลน์

คุกกี้

“คุกกี้” คือไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ดาวน์โหลดมาไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราและอินเทอร์เน็ต และช่วยให้เราสามารถมอบบริการเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและปรับแต่งเนื้อหาบางส่วนให้เหมาะกับคุณ  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้ โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเรา

สิทธิ์ทางกฎหมายที่สามารถช่วยจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณ

หากคุณอยู่ภายใต้กฎหมายที่ให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่คุณ โดยขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นบางประการและกิจกรรมการประมวลผลที่เราใช้ คุณอาจมีสิทธิ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น สิทธิ์ในการ

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • คัดค้านการประมวลผล (รวมถึงการทำการตลาดทางตรง) ข้อมูลส่วนบุคคล
 • โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ได้รับสำเนามาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการโอนย้ายไปนอกเขตอำนาจศาลของคุณ
 • ยื่นข้อร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลในท้องถิ่นของคุณ

คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณได้โดยกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์

วิธีการติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ที่ privacy@emirates.com(เปิดไคลเอนต์อีเมลของคุณ) หรือที่ Data Privacy Office, Emirates Group, P.O. Box 686, Dubai, United Arab Emirates

ข้อมูลอัพเดตในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามข้อกำหนดทางกฎหมายและวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา หากเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะแจ้งการอัพเดตบนหน้าเว็บนี้และหัวข้อความเป็นส่วนตัวในแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่ใช่สัญญาและไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิ์หรือภาระผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ซึ่งไม่กระทบต่อสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์

กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ได้แก่

 • สายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Emirates Group Headquarters, PO Box 686, Dubai, United Arab Emirates สายการบินเอมิเรตส์เป็นองค์กรสัญชาติดูไบที่จัดตั้งโดยคำสั่งหมายเลข 2 ปี 1985 (ตามที่แก้ไข) ของรัฐบาลดูไบ ซึ่งมุ่งเน้นธุรกิจสายการบินเป็นหลักและมีแผนกและ/หรือหน่วยงานต่างๆ เช่น Emirates SkyCargo และ Business Rewards และ
 • dnata ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Emirates Group Headquarters, PO Box 686, Dubai, United Arab Emirates โดย dnata เป็นองค์กรสัญชาติดูไบที่จัดตั้งโดยคำสั่งหมายเลข 1 ปี 1987 (ตามที่แก้ไข) ของรัฐบาลดูไบ ซึ่งมุ่งเน้นบริการจัดการบริการภาคพื้น การขนส่งสินค้า การจัดเลี้ยง และตัวแทนการท่องเที่ยวเป็นหลัก และมีแผนกและ/หรือหน่วยงานต่างๆ เช่น dnata Travel, Arabian Adventures และ marhaba

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ที่นี่(เปิดลิงก์ภายนอกในแท็บใหม่)

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุม กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) เว้นแต่ว่าคุณจะได้รับแจ้งจากนโยบายความเป็นส่วนตัวอีกฉบับหนึ่งของหน่วยงาน กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเฉพาะ

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หน่วยงานของ The Emirates Group ที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณครั้งแรก หากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ระบุการเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้ จะบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแทน

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา แต่หากคุณไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง เราจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้คุณได้อย่างจำกัดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลการเดินทางที่จำเป็น เราจะไม่สามารถให้บริการคุณได้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะบังคับใช้แม้ว่าคุณจะซื้อการเดินทาง หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นผ่านบุคคลภายนอก (เช่น ตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยวหรือบริษัทท่องเที่ยว) บุคคลภายนอกเหล่านี้ยังอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองที่บังคับใช้เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณ

การอัพเดต

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามข้อกำหนดทางกฎหมายและวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา หากเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะแจ้งการอัพเดตบนหน้าเว็บนี้และหัวข้อความเป็นส่วนตัวในแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง โปรดตรวจสอบหน้าเว็บนี้และหัวข้อความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราฉบับล่าสุดเป็นประจำ หากเมื่อใดก็ตามที่เราตัดสินใจทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยประกาศบนเว็บไซต์ของเราหรือในหัวข้อที่เกี่ยวข้องของแพลตฟอร์มหรืออีเมลอื่น ๆ

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

คุณอาจพบลิงก์ภายนอกไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกบนแพลตฟอร์มของเรา ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราไม่บังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เราไม่รับผิดชอบการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยหน่วยงานของ กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์และส่งเสริมให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งานเมื่อคุณทำการจองหรือเดินทางไปกับเรา

เมื่อคุณจองเที่ยวบิน การท่องเที่ยว หรือการจองที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอื่นกับเรา เราจะเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เราสามารถจัดการการจองทุกด้านของคุณได้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเมื่อคุณทำการจองหรือเดินทางไปกับเรา ได้แก่

 • ชื่อ
 • คำนำหน้าชื่อ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ที่อยู่
 • รายละเอียดการติดต่อ (รวมถึงที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์/มือถือ)
 • หมายเลขข้อมูลอ้างอิงการเดินทาง (PNR)
 • เพศ
 • รายละเอียดหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
 • รายละเอียดของญาติใกล้ชิด
 • หมายเลขอ้างอิงการจอง
 • รายละเอียดบัตรชำระเงิน
 • หมายเลขโปรแกรมสะสมไมล์
 • สัญชาติและข้อมูลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี (เฉพาะบางประเทศ)
 • ความต้องการพิเศษเกี่ยวกับอาหาร
 • ที่อยู่ปลายทาง หากกำหนด (เช่น สหรัฐฯ)

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ

 • ดำเนินการตามสัญญาที่เราตกลงไว้กับคุณอย่างครบถ้วน และ/หรือจัดการกับการจองหรือการจองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของคุณ รวมถึงการดำเนินการกับการจองคุณ การส่งกำหนดการเดินทางหรือรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการจองให้แก่คุณ หรือติดต่อคุณหากมีปัญหากับการจองของคุณ (ตัวอย่างเช่น การส่งข้อความบริการเพื่อแจ้งคุณเมื่อการจองยังไม่สมบูรณ์)
 • อัพเดตการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางของคุณให้คุณทราบ (เช่น หากเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิก)
 • จัดการการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ เช่น การดูแลจัดการภาคพื้นดิน (เช่น สัมภาระและการรับสัมภาระ) การดำเนินการในสนามบิน (เช่น การเช็คอิน) การขนส่งอาหาร การรับและส่งโดยคนขับรถหรือเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ซึ่งอาจจัดการโดยบริษัทหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก)
 • จัดการข้อกำหนดการเดินทางและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กว้างขึ้น (ตัวอย่างเช่น ประสานงานและส่งข้อมูลของคุณไปยังสายการบิน ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทจัดเลี้ยงและผู้ดำเนินการบริการภาคพื้นและการขนส่งสินค้า) และ/หรือผู้อำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจองและ/หรือการจัดเตรียมการเดินทางของคุณ เพื่อให้เกิดการติดขัดน้อยที่สุด และ/หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการตามการยื่นขอวีซ่าของคุณ) ซึ่งรวมถึงเมื่อคุณจองแพคเกจท่องเที่ยว โรงแรม รถยนต์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งอาจให้บริการโดยบริษัทของเราหรือบุคคลภายนอกผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา
 • ดำเนินการชำระเงินสำหรับการจองของคุณ ดำเนินการตามคำขอคืนเงิน และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชี
 • ให้สิทธิ์เข้าใช้งานห้องรับรองผู้โดยสาร และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของสนามบิน (เช่น บริการต้อนรับ)
 • ปรับแต่งบริการและข้อเสนอที่คุณได้รับให้เหมาะสมกับคุณมากที่สุด (ตัวอย่างเช่น โดยการรับรู้ถึงประสบการณ์การเดินทางครั้งก่อน ธุรกรรม หรือความชอบของคุณ และปรับแต่งวิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่คุณตามความชอบและโปรไฟล์ของคุณ)
 • ปรับแต่งภาพลักษณ์และความรู้สึกของแพลตฟอร์มของเราให้เหมาะสมกับคุณมากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับความชอบที่คุณได้แจ้งให้เราทราบหรือที่เราสรุปจากการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา การวิจัยทางการตลาด การติดต่อกับเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์และธุรกรรมก่อนหน้านี้ (รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การจัดทำโปรไฟล์และการวิเคราะห์ อยู่ที่ด้านล่าง)
 • จัดทำรูปแบบและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ที่สุดโดยอาศัยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น การป้อนข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับสนามบินปลายทาง รหัสสนามบิน และประเทศที่ชำระเงิน) หากคุณเปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
 • สื่อสารและติดต่อกับคุณที่จุดบริการต่างๆ ตลอดการเดินทางของคุณ (เช่น เราอาจแจ้งให้คุณทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงประตูขาออก หรือ คุณยังไม่ผ่านด่านพิธีศุลกากร)
 • สื่อสารเกี่ยวกับประสบการณ์ ความชอบ คำชื่นชมและข้อร้องเรียนของคุณ แก่เจ้าหน้าที่เช็คอิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น สายการบิน ผู้ให้บริการที่พัก และบุคคลอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของคุณ
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอหรือช่วยเราสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ
 • ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้เราสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนออย่างต่อเนื่อง หรือช่วยเราสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ในระหว่างการสำรวจเหล่านี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับความคิด/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการของเราจากคุณ
 • ทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่คุณ (รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การจัดทำโปรไฟล์และการวิเคราะห์อยู่ที่ด้านล่าง)
 • ร่วมกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์เพื่อจัดทำโฆษณาแก่คุณภายในแพลตฟอร์มเหล่านั้น (รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การจัดทำโปรไฟล์และการวิเคราะห์อยู่ด้านล่าง)
 • จัดการธุรกิจของเรา เช่น การทดสอบระบบ การซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการฝึกอบรมพัฒนา การเปรียบเทียบความสามารถกับเกณฑ์มาตรฐานและการตรวจวัดผลการดำเนินงาน
 • ใช้โดยเชื่อมต่อกับบัญชีออนไลน์หรือโปรแกรมสมาชิกของคุณ เช่น Emirates Skywards และ Emirates Business Rewards (รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การจัดทำโปรไฟล์และการวิเคราะห์อยู่ที่ด้านล่าง)
 • ตามที่คุณอาจอนุญาตหรือยินยอมเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

ข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษที่เราเก็บรวบรวมและใช้งาน

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษที่เราเก็บรวบรวมเมื่อคุณทำการจองหรือเดินทางไปกับเรา ได้แก่

 • รายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพและอาการเจ็บป่วย
 • ศาสนาของคุณ (สำหรับการจองเที่ยวบินพิเศษทางศาสนา (เช่น การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และข้อกำหนดในการเข้าเมือง)
 • ข้อมูลทางชีวภาพ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษเพื่อ

 • ระบุความพร้อมในการเดินทาง (เช่น หากคุณมีอาการเจ็บป่วยอยู่ก่อนแล้วซึ่งอาจทำให้ไม่ปลอดภัยในการเดินทางด้วยเครื่องบิน)
 • ให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่คุณ (เช่น หากคุณแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการใช้ถังออกซิเจนหรือเก้าอี้รถเข็น) บนเที่ยวบินของเรา ที่ปลายทาง หรือกิจกรรมต่างๆ หรือที่สนามบิน
 • ตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับอาหารเป็นพิเศษที่คุณแจ้งให้เราทราบ
 • ระบุการมีสิทธิ์ในการจองเที่ยวบินพิเศษทางศาสนาของคุณ
 • ระบุตัวตนของคุณโดยใช้การจดจำใบหน้าและเทคโนโลยีไบโอเมตริกอื่น ๆ ที่อาจใช้โดยเราเอง (เช่น เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น เช็คอินเที่ยวบินที่สนามบินได้เร็วขึ้น และเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย) ผู้ให้บริการเดินทางของเรา หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินที่เราเดินทางไป รวมถึงในนามของรัฐบาล และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในท้องถิ่น โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยของเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเรื่องข้อมูลไบโอเมตริก
 • แก้ไขเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยหรือการแพทย์
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย หรือกำหนดคุณสมบัติที่จะเดินทางกับเที่ยวบินได้ในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข)
 • ตามที่คุณอาจอนุญาตหรือยินยอมเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดให้เราต้องดำเนินการตรวจทางการแพทย์ (เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกาย การเก็บตัวอย่างที่เยื่อบุโพรงจมูก หรือการตรวจเลือด) อาจมีการติดตามอาการหรือตรวจสอบยืนยันผลการตรวจทางการแพทย์ในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ การเฝ้าติดตาม และการตรวจสอบยืนยัน และวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวกับคุณในขณะนั้น ในกรณีตัวอย่างส่วนใหญ่ การตรวจทางการแพทย์จะดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น และมีเพียงหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นเท่านั้นที่จะประมวลผลข้อมูลทางการแพทย์ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจดำเนินการตรวจดังกล่าวขณะที่มาใช้สถานประกอบการของเรา (เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบิน) นอกจากนี้ ทางรัฐบาลกำหนดให้เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมจากคุณ และ/หรือตรวจสอบยืนยันแบบฟอร์มบางอย่างที่มีการขอข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจำตัว ผลการตรวจทางการแพทย์ การสัมผัสกับโรคล่าสุด ความสามารถในการแยกกักกันตัวเอง และความเข้าใจในกระบวนการการกักกันตัวของคุณ ในกรณีตัวอย่างส่วนใหญ่ แบบฟอร์มเหล่านี้จะส่งไปยังหน่วยงานของรัฐเมื่อเที่ยวบินออกเดินทาง และ/หรือเดินทางมาถึง และหน่วยงานของรัฐจะประมวลผลข้อมูลของคุณ

โดยทั่วไป เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษนี้จากคุณ (หรือบรรดาผู้ที่คุณทำการจองให้) แต่หากจำเป็น เราจะพยายามลดการเก็บรวมรวมและการใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้น้อยที่สุด และจัดการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เรายังแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก (ที่ช่วยจัดการธุรกิจของเราและส่งมอบบริการ เช่น บุคคลที่จัดหาเก้าอี้รถเข็นที่สนามบิน) และบริษัทอื่นภายใน กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์(ที่ช่วยจัดการการจองหรือการเดินทางของคุณ) และเราโอนย้ายข้อมูลทั่วโลก คลิกที่หัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้อื่น และ การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลก

หากคุณ (หรือผู้โดยสารที่เดินทางใดๆ) ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษแก่เรา เท่ากับคุณยอมรับว่าคุณให้ข้อมูลดังกล่าวโดยสมัครใจ และคุณยินยอม (และผู้โดยสารที่เดินทางดังกล่าวยินยอม) ให้เราใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (API)

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยังบางประเทศ เราจำเป็นต้องให้รายละเอียดกำหนดการเดินทางและรายละเอียดการจองในระบบข้อมูลอ้างอิงการเดินทาง (PNR) แก่ด่านพรมแดน ศุลกากร และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ทางเข้าและออกสนามบินในกำหนดการเดินทางของคุณ ข้อมูลนี้เรียกว่าข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (API) เราจะแบ่งปัน API กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายที่บังคับใช้และกฎหมายท้องถิ่นกำหนดและอนุญาต หากคุณไม่แจ้งข้อมูลนี้ เราอาจจะไม่สามารถให้คุณเดินทางไปกับเราได้ และอาจจะไม่สามารถคืนเงินหรือทำการจองใหม่ให้ได้

การทำการจองในนามของบุคคลอื่น

หากคุณทำการจองในนามของบุคคลอื่น เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องได้รับความยินยอมให้ทำการจองและแบ่งปันรายละเอียดของบุคคลนั้นแก่เรา (ตามที่คาดไว้โดยนโยบายความเป็นส่วนตัว) ซึ่งเราจะถือว่าคุณได้รับความยินยอมดังกล่าวแล้วก่อนทำการจอง นอกจากนี้ คุณยังมีหน้าที่เป็นตัวแทนบุคคลดังกล่าวระหว่างดำเนินการจอง ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นในการจองแก่เรา เช่น ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดหนังสือเดินทางของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และอธิบายให้บุคคลนั้นทราบถึงวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด เราจะแนะนำให้คุณเก็บบันทึกข้อตกลงของพวกเขาและแสดงพร้อมสำเนาหรือลิงก์มายังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บุคคลทุกคนที่อยู่ในการจองจะสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์และ/หรืออีเมลของบุคคลอื่นในการจองและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ ข้อความดำเนินการใดๆ ที่ส่งไปยังสมาชิกคนหนึ่งในการจองจะถูกส่งไปยังบุคคลที่ทำการจองด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งานเมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีออนไลน์กับเราหรือเมื่อสมัครโปรแกรมสมาชิกของเรา

เมื่อคุณลงทะเบียนการใช้แพลตฟอร์มของเราหรือโปรแกรมสมาชิกของเรา เช่น Emirates Skywards หรือ Business Rewards เราจะเก็บรวบรวม ประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว คุณจะสามารถจัดการบัญชีและความต้องการของคุณได้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณสมัครบัญชีออนไลน์หรือโปรแกรมสมาชิกของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ
 • คำนำหน้าชื่อ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ที่อยู่
 • รายละเอียดการติดต่อ (รวมถึงที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์/มือถือ)
 • ประเทศที่พำนัก
 • สัญชาติ
 • ภาษาที่เลือก
 • รูปถ่าย (ไม่บังคับ)
 • ชื่อองค์กร/บริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และชื่อผู้ประสานงานการเดินทางและรายละเอียดข้อมูลติดต่อ (สำหรับ Business Rewards)

เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีออนไลน์หรือโปรแกรมสมาชิกแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:

 • รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมรางวัล (เช่น คะแนนหรือไมล์สะสม การแลก การซื้อ การโอนและของขวัญ)
 • ความต้องการในการเดินทางของคุณ (เช่น ที่นั่งที่คุณชื่นชอบ เครื่องดื่มหรืออาหารบนเที่ยวบิน เครื่องบิน)
 • ความสนใจส่วนบุคคลทางไลฟ์สไตล์ของคุณ (เช่น กีฬา ภาพยนตร์หรืองานอดิเรก)
 • การตั้งค่าทางการตลาด
 • ความจำเป็นทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสานงานการเดินทางของคุณ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของคุณ (รวมถึงเมื่อคุณลงทะเบียนให้บุตรหลานของคุณหรือเชื่อมบัญชีของคุณกับสมาชิกในครอบครัวของคุณสำหรับโปรแกรมสมาชิกของเรา เช่น Emirates Skysurfers และ Family Group)
 • ใบมรณะบัตรและข้อมูลของผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ร้องขอ เพื่อโอนคะแนนหรือไมล์สะสมจากบัญชีของสมาชิกที่เสียชีวิต
 • หมายเลขสมาชิกที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมสมาชิกของสายการบินพันธมิตร

เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีออนไลน์หรือกับหนึ่งในโปรแกรมสมาชิกของเรา ระบบจะขอให้คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีออนไลน์และโปรแกรมสมาชิก ซึ่งอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมหรือที่ผ่านการแก้ไข จะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณระหว่างโปรแกรมสมาชิก หากคุณเป็นสมาชิกของโปรแกรมสมาชิกกับบุคคลที่สามที่เราทำข้อตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกัน ซึ่งช่วยเราจัดการบัญชีออนไลน์และโปรแกรมสมาชิก (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้อื่น สามารถดูได้ที่ด้านล่าง)

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีออนไลน์หรือเป็นสมาชิกในโปรแกรมสมาชิก รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งานเมื่อคุณทำการจองหรือเดินทางไปกับเรา ดังนี้:

 • จัดการบัญชีออนไลน์หรือเมื่อสมัครโปรแกรมสมาชิกโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีออนไลน์หรือโปรแกรมสมาชิก
 • จัดการการสะสม การแลก การโอนและการซื้อรางวัล (เช่น คะแนนหรือไมล์สะสม) รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับพันธมิตรด้านรางวัลของเรา (เช่น พันธมิตรสายการบิน โรงแรม การขนส่งและร้านค้าปลีกซึ่งสามารถสะสมหรือแลกคะแนนหรือไมล์สะสม) สำหรับการจัดการรางวัลดังกล่าวได้
 • ปรับแต่งบริการและข้อเสนอที่คุณได้รับให้เหมาะสมกับคุณมากที่สุด (ตัวอย่างเช่น โดยการรับรู้ถึงประสบการณ์การเดินทางครั้งก่อน ธุรกรรม หรือความชอบของคุณ และปรับแต่งวิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่คุณตามความชอบและโปรไฟล์ของคุณ)
 • พิจารณาสถานะระดับชั้นสมาชิก และมอบข้อเสนอและบริการส่วนบุคคลตามสถานะระดับชั้นสมาชิก
 • สื่อสารและติดต่อกับคุณในจุดติดต่อต่าง ๆ ตลอดการเดินทางของคุณ (เช่น ในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการ มีคำติชมหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ)
 • ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทาง (เช่น อุตสาหกรรมและบริษัทที่ใช้บริการของเราสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ) เพื่อให้ข้อเสนอพิเศษแก่อุตสาหกรรมหรือบริษัท
 • ขยายคำเชิญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของเรา
 • ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบบัญชีออนไลน์หรือโปรแกรมสมาชิกของคุณ และตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับบัญชีออนไลน์หรือโปรแกรมสมาชิกของคุณ รวมถึงการส่งอีเมลหรือ SMS/ข้อความถึงคุณด้วยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว
 • ตามที่คุณอาจอนุญาตหรือยินยอมเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

นอกจากนี้ ข้อมูลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจะถูกใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีออนไลน์หรือโปรแกรมสมาชิก

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งานเมื่อคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา คำติชมหรือข้อร้องเรียน หรือคำร้องขอ เช่น ใบรับรองเที่ยวบิน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลติดต่อ เพื่อตอบคำถามหรือให้ความช่วยเหลือแก่คุณ ทั้งนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลก็ต่อเมื่อคุณได้ส่งแบบฟอร์มบนแพลตฟอร์มของเรา ส่งอีเมลถึงเรา ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา ไปที่สำนักงานในพื้นที่หรือร้านค้า หรือติดต่อเราผ่านช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เช่น ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หรือเครื่องมือแชทออนไลน์ หรือบนเครื่องบินหรือที่ห้องรับรองผู้โดยสารของเรา

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ
 • คำนำหน้าชื่อ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ที่อยู่
 • รายละเอียดการติดต่อ (รวมถึงที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์/มือถือ)
 • หมายเลขข้อมูลอ้างอิงการเดินทาง (PNR)
 • หมายเลขอ้างอิงการจอง
 • หมายเลขโปรแกรมสมาชิก
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบมรณะบัตร ทะเบียนสมรสหรือใบรับรองทางกฎหมายอื่น ๆ หรือเอกสารมอบอํานาจ

โดยขึ้นอยู่กับลักษณะคำถามของคุณ เราอาจต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษจากคุณ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจลักษณะของคำถามหรือคำร้องขอของคุณได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษที่เราเก็บรวบรวมและใช้

นอกจากนี้ เราจะเก็บบันทึกการสื่อสารที่เราได้สื่อสารเกี่ยวกับคุณ รวมทั้งบันทึกสายสนทนาต่าง ๆ เพื่อให้เราสามารถตรวจและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสนับสนุนลูกค้าของเราได้ ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อทำการเรียกร้องและป้องกันการเรียกร้อง หากคุณได้เข้าไปใช้บริการสำนักงานในพื้นที่หรือร้านค้าของเรา คุณจะได้รับการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย ในแต่ละกรณี เราจะดำเนินการโดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

 • ตอบคำถามของคุณหรือการติดต่ออื่น ๆ ของคุณกับเราให้มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 • วิเคราะห์ประเภทของข้อสงสัยที่ได้รับเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเรา และการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา
 • ยืนยันตัวตนของคุณ เช่น เมื่อคุณโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา
 • จัดการการร้องเรียนที่คุณร้องขอเพื่อทำการชดเชยหรืออื่น ๆ
 • ตามที่คุณอาจอนุญาตหรือยินยอมเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งานเมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน การจับรางวัลหรือข้อเสนอโปรโมชั่น

เราอาจจัดการประกวด การแข่งขัน หรือการจับรางวัล หรือมีข้อเสนอโปรโมชั่นเป็นครั้งคราว หากคุณต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ เราจะขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง และเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการของและข้อเสนอพิเศษใด ๆ ที่เราคิดว่าคุณสนใจ

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ
 • คำนำหน้าชื่อ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ที่อยู่
 • รายละเอียดการติดต่อ (รวมถึงที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์/มือถือ)
 • หมายเลขโปรแกรมสมาชิก

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

 • จัดการประกวด การแข่งขัน การจับรางวัล หรือข้อเสนอโปรโมชั่นและปรับปรุงกิจกรรมดังกล่าว
 • เชิญคุณเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก
 • ตามที่คุณอาจอนุญาตหรือยินยอมเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

นอกจากนี้ ข้อมูลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจะถูกใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการประกวด การแข่งขัน การจับรางวัล หรือข้อเสนอโปรโมชั่น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งานขณะที่คุณเดินทางบนเที่ยวบินหรือใช้งานห้องรับรองผู้โดยสารของเรา

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ
 • คำนำหน้าชื่อ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ที่อยู่
 • รายละเอียดการติดต่อ (รวมถึงที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์/มือถือ)
 • หมายเลขข้อมูลอ้างอิงการเดินทาง (PNR) 
 • หมายเลขอ้างอิงการจอง
 • รายละเอียดบัตรชำระเงิน
 • หมายเลขโปรแกรมสะสมไมล์
 • ความต้องการอาหารหรือเครื่องดื่ม และความต้องการที่ระบุอื่น ๆ (เช่น ความต้องการที่นั่งเฉพาะ)
 • ความสนใจทางไลฟ์สไตล์ (เช่น กีฬา ภาพยนตร์หรืองานอดิเรก)

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสภาพทางการแพทย์บนเที่ยวบินของเราหรือให้ห้องรับรองผู้โดยสารของเรา เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษที่เราเก็บรวบรวมจะอยู่ด้านบน

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

 • พิจารณาสิทธิ์การใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร
 • ปรับแต่งบริการและข้อเสนอที่คุณจะได้รับ (เช่น ถ้าเรารู้ว่าคุณกำลังเดินทางเพื่อไปงานอีเวนต์พิเศษ คุณได้ระบุว่าคุณกังวลเกี่ยวกับการบิน หรือคุณต้องการเครื่องดื่มหรืออาหารพิเศษ) และสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่าสุด ณ จุดติดต่อบางแห่งในระหว่างการเดินทางของคุณ
 • จัดการการจองของคุณ เช่น การทำตามคำร้องขอในการเปลี่ยนแปลงที่นั่ง
 • สื่อสารและติดต่อกับคุณเกี่ยวกับการเดินทางของคุณ (เช่น ในกรณีที่เครื่องบินล่าช้า มีการเปลี่ยนแปลงประตูขึ้นเครื่อง หรือหากคุณขึ้นเครื่องช้า)
 • สื่อสารกับลูกเรือหรือพนักงานภาคพื้นดินเกี่ยวกับประสบการณ์ที่คุณพบเจอ ความต้องการ คำชมหรือคำร้องเรียน หรือความปลอดภัยหรือเหตุการณ์ทางการแพทย์
 • จัดการการลดราคาของร้านดิวตี้ฟรีหรือธุรกรรมที่ชำระเงินอื่น ๆ บนเครื่องบิน
 • ให้บริการ Wi-Fi บนเครื่องบินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบริการ Wi-Fi
 • แจ้งข้อมูลอัพเดตให้คุณทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินล่าช้า ประตูขาเข้า หมายเลขสายพานรับสัมภาระหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 • จัดการคำติชมหรือข้อร้องเรียน
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอหรือช่วยเราสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ
 • จัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยหรือการแพทย์
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย หรือกำหนดคุณสมบัติที่จะเดินทางกับเที่ยวบินได้ในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข)
 • ตามที่คุณอาจอนุญาตหรือยินยอมเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งานเมื่อคุณส่งสินค้าไปกับเรา

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ
 • คำนำหน้าชื่อ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ที่อยู่
 • รายละเอียดการติดต่อ (รวมถึงที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์/มือถือ) ของคุณหรือนายหน้า (หากมี)
 • รายละเอียดหนังสือเดินทางหรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่น ๆ
 • รายละเอียดบัตรชำระเงินหรือข้อมูลธนาคาร

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

 • จัดการการจัดส่งของคุณและสร้างบันทึกการจัดส่ง (ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ)
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับสำหรับการเรียกเก็บเงินและรายงานเกี่ยวกับผู้ส่งและผู้รับเกี่ยวกับสินค้า
 • ตามที่คุณอาจอนุญาตหรือยินยอมเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและนำไปใช้ในกรณีฉุกเฉิน

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ
 • คำนำหน้าชื่อ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ที่อยู่
 • รายละเอียดการติดต่อ (รวมถึงที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์/มือถือ)
 • หมายเลขข้อมูลอ้างอิงการเดินทาง (PNR)
 • เพศ
 • สัญชาติ
 • รายละเอียดหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
 • รายละเอียดของญาติใกล้ชิด
 • หมายเลขอ้างอิงการจอง 
 • หมายเลขโปรแกรมสมาชิก 

ในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสภาพทางการแพทย์ขณะที่เดินทางบนเที่ยวบินหรือการเดินทางของคุณ เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ นอกจากนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาเพื่อทำตามคำร้องขอสำหรับความเชื่อทางศาสนาของคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษที่เราเก็บรวบรวมจะอยู่ด้านบน

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

 • ให้การสนับสนุนทางการแพทย์บนเที่ยวบินหรือบนภาคพื้น
 • ให้ข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องแก่บุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุฉุกเฉินดังกล่าว เช่น ญาติสนิทหรือญาติคนอื่น ๆ ของคุณ
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการฉุกเฉิน โรงพยาบาลและคลินิก หากคุณต้องเข้าพักรักษาในสถานที่ดังกล่าวเนื่องจากสภาพทางการแพทย์ของคุณ
 • ติดต่อสื่อสารกับสถานทูตและสถานกงสุลเกี่ยวกับพลเมืองของตน
 • จัดการการจองโรงแรมในกรณีที่จำเป็นต้องจัดหาที่พักใหม่
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ(เช่น การรายงานผลการตรวจทางการแพทย์ในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขต่อรัฐบาล และหน่วยงานด้านสุขภาพ)
 • ตามที่คุณอาจอนุญาตหรือยินยอมเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและนำไปใช้ที่ได้จากการที่คุณใช้แพลตฟอร์มของเรา

แพลตฟอร์มของเราใช้คุกกี้ “คุกกี้” คือไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ดาวน์โหลดมาไว้บนอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้จะรวบรวมข้อมูลวิธีการที่คุณเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของเราและอินเทอร์เน็ต และช่วยให้เราสามารถมอบบริการบนแพลตฟอร์มที่ดีขึ้นแก่คุณและปรับแต่งเนื้อหาบางส่วนให้เหมาะกับคุณ คุกกี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มของเรา และวิธีการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ โปรดดูที่เวลาและวิธีการที่เราดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำโปรไฟล์และคุกกี้ด้านล่าง นอกจากนี้ เราจะตรวจติดตามการใช้งานของคุณบนแพลตฟอร์มผ่านเครื่องมือบนแพลตฟอร์มของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานของลูกค้าเป็นไปตามที่คาดหวังและใช้ในการระบุข้อผิดพลาดหรือปัญหาต่าง ๆ

แพลตฟอร์มบางส่วนของเราเปิดให้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณกับเราได้ เช่น สินค้าปลอดภาษี ในกรณีดังกล่าว เราอาจเก็บรายละเอียดเที่ยวบินและข้อมูลการชำระเงินของคุณเพื่อดำเนินการตามการซื้อและสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การควบคุม และการตรวจสอบและป้องกันอาชญากรรม

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎและระเบียบของเรา รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เช่น เพื่อทำตามหมายศาลที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อเรียกร้อง หมายเรียกหรือคำสั่งตามระเบียบข้อบังคับ และเพื่อปกป้องทรัพย์สิน สิทธิ์และผลประโยชน์ของเรา รวมทั้งทรัพย์สิน สิทธิ์และผลประโยชน์ของบุคคลอื่น

นอกจากนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการป้องกันและการตรวจจับอาชญากรรม รวมทั้งการป้องกันการฉ้อโกงสำหรับการชำระเงินทางออนไลน์และการใช้โปรแกรมสมาชิก (ซึ่งอาจรวมถึงการส่งอีเมลหรือ SMS/ข้อความถึงคุณด้วยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว) เพื่อการยืนยันตัวบุคคล การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ การให้คะแนนความน่าเชื่อถือ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชีหรือการตรวจสอบ หากคุณได้เข้าไปใช้บริการหนึ่งในสำนักงานในพื้นที่ ศูนย์ร้านค้า ห้องรับรองผู้โดยสาร หรือสถานที่อื่น ๆ รวมถึงเครื่องบินของเรา คุณอาจได้รับการตรวจเฝ้าระวังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อความปลอดภัย ในแต่ละกรณี เราจะดำเนินการโดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องบนเครื่องบินของเราได้ในหัวข้อต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและนำไปใช้จากบุคคลภายนอก

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกที่คุณอนุญาตให้มอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เรา (ตัวอย่างเช่น บุคคลเหล่านี้อาจเป็นตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยวหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ทำการจองในนามของคุณ ผู้ร่วมเดินทางของคุณ ผู้ประสานงานการเดินทาง พันธมิตรบัตรเครดิตที่ทำแบรนด์ร่วม ร้านค้าปลอดภาษี โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ) โดยเราจะรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้จากคุณโดยตรงหรือที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นจะอยู่ด้านล่าง

นอกจากนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ เช่น เป็นเพื่อนในโปรแกรมสะสมไมล์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และเราจะขอให้บุคคลเหล่านี้ยืนยันว่าคุณยินยอมที่จะรับข่าวสารจากเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและนำไปใช้ที่ได้ขณะที่คุณทำการชำระเงิน

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน (เช่น บัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร เงินสด) ตัวอย่างเช่น สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เราจะเก็บข้อมูลชื่อผู้ถือบัตรเครดิต ที่อยู่ หมายเลขบัตร วันหมดอายุ และรหัส CVC คุณยังอาจเลือกที่จะเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณกับเราเพื่อการใช้งานในอนาคตได้ ทั้งนี้ เราจะไม่เก็บรหัส CVC/CVV ของคุณ (รหัสความปลอดภัยด้านหลังบัตรเครดิต) เราทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกที่ให้บริการชำระเงิน ในหลายกรณี ผู้ให้บริการชำระเงินเหล่านี้ยังช่วยดำเนินการตรวจสอบการฉ้อโกงด้วย ผู้ให้บริการชำระเงินเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองซึ่งใช้กับวิธีที่ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและนำไปใช้ที่ได้ในระหว่างงานอีเวนต์และกิจกรรมขององค์กรของเรา

เราจะเก็บรวบรวมชื่อ ข้อมูลติดต่อและข้อมูลจจากนามบัตรของคุณหรือประวัติการทำงานของคุณทางออนไลน์ที่เกี่ยวกับหรือในขณะที่จัดงานอีเวนต์และกิจกรรมขององค์กรของเรา โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อสื่อสารและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ภาพรวม

หัวข้อเหล่านี้จะอธิบายหลักการทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการทำการตลาด การวิเคราะห์ และการสร้างโปรไฟล์ วิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิ์ทางกฎหมายที่คุณมี และวิธีการติดต่อเรา

หลักการทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้งาน แบ่งปัน และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเมื่อเราคิดว่าเรามีหลักการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการทำเช่นนั้น ซึ่งอาจมีเหตุผลดังนี้

 • เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำสัญญาหรือดำเนินการเพื่อทำสัญญากับคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อจัดการการจองกับเรา เพื่อชำระเงินสำหรับการจองของคุณ หากคุณเป็นผู้โดยสารบนเที่ยวบินหนึ่งของเรา หรือเพื่อเตรียมการเดินทางของคุณให้เสร็จสมบูรณ์
 • เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในฐานะองค์กรพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น เราอาจบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ของศูนย์บริการลูกค้าของเรา เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบวิธีการจัดการการโทรและทำการปรับปรุงที่จำเป็น หรือเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ในทุกกรณีดังกล่าว เราจะดูแลข้อมูลของคุณในสัดส่วนที่เหมาะสมตลอดเวลา ซึ่งเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และคุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลดังที่ได้อธิบายไว้ในสิทธิ์ทางกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งใช้ช่วยจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณ
 • เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เรามี หรือเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เพื่อช่วยในการสอบสวน . ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ เราจำเป็นต้องจัดเตรียม API ให้กับการควบคุมชายแดน เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ท่าขาเข้าและออกตามกำหนดการเดินทางของคุณ หรือให้ข้อมูลทางการแพทย์แก่หน่วยงานเหล่านี้และหน่วยงานด้านสุขภาพท้องถิ่นและทั่วโลกในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เมื่อเราได้รับคำขอข้อมูลจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานของรัฐอื่น เราจะทบทวนและตรวจสอบคำขอเหล่านั้นอย่างละเอียดก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการดำเนินการพิเศษ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณยินยอมให้เราแบ่งปันข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับ กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ซึ่งเราคิดว่าคุณอาจสนใจ และ
 • เราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจต้องรายงานอาการเจ็บป่วยให้โรงพยาบาลหรือคลินิกทราบในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินบนเครื่องในเที่ยวบินของเรา

เรากำหนดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการทางกฎหมายซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในตารางที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้านล่างนี้ อาจมีหลักการทางกฎหมายหนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่แสดงในตารางนี้ ตารางนี้อาจมีการแก้ไขและอัพเดตข้อมูลเป็นครั้งคราว

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้อื่น

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายด้านล่างนี้

 • กับหน่วยงานอื่นภายใน The Emirates Group ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเพื่อจัดการธุรกิจของเรา รวมถึงโปรแกรมสมาชิก เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน The Emirates Group เพื่อปรับแต่งบริการและข้อเสนอให้เหมาะสมกับคุณ (เช่น จากการรับรู้ถึงประสบการณ์การเดินทางครั้งก่อน ธุรกรรม หรือความชอบของคุณ และปรับแต่งวิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่คุณตามความชอบและโปรไฟล์ของคุณ) เพื่อพัฒนามุมมองเดี่ยวของธุรกรรม การติดต่อ ความชอบ และพฤติกรรมของลูกค้าทั้ง The Emirates Group เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอหรือช่วยเราสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ และเพื่อทำการตลาด การจัดทำโปรไฟล์ และการวิเคราะห์ ดังรายละเอียดที่อยู่ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การจัดทำโปรไฟล์ และการวิเคราะห์ทางด้านล่าง และเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หน้าต่อไปนี้ (เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่) สำหรับรายชื่อสมาชิกของ The Emirates Group
 • กับบุคคลภายนอกที่ช่วยเราจัดการธุรกิจของเราและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงโปรแกรมสมาชิก บุคคลภายนอกเหล่านี้ยอมรับข้อผูกพันด้านการรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราแบ่งปันด้วยหรือที่บุคคลภายนอกเหล่านี้เก็บรวบรวมในนามของเราแต่เพียงผู้เดียวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่ทำสัญญากับเรา บุคคลภายนอกเหล่านี้รวมถึงผู้ให้บริการที่ช่วยจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบหลังบ้าน ตรวจหาธุรกรรมที่ฉ้อโกงและเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย ให้บริการช่วยเหลือจากศูนย์บริการลูกค้า จัดการการดำเนินการในสนามบิน จัดการการสื่อสารและปรับแต่งการตลาดและการโฆษณา ประมวลผลการชำระเงิน เช่น ธนาคารและบริษัทบัตรสำหรับชำระเงิน จัดการคลังข้อมูล ให้บริการดูแลระบบแพลตฟอร์มของเรา ให้บริการอินเทอร์เน็ต โฮสต์ให้กับสถานประกอบการของเรา ให้การดูแลจัดการภาคพื้นดินและให้ความช่วยเหลือในสนามบิน และดำเนินการวิจัยที่ช่วยให้เราเข้าใจความสนใจของลูกค้า
 • ธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินเพื่ออนุญาตและทำการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์
 • กับรัฐบาล องค์กรและหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมชายแดน หน่วยงานกำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมายและอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ API หรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้เป็นครั้งคราวเมื่อเดินทางไปหรือจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและกฎที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปทั้งหมด ปฏิบัติตามคำร้องขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ สำหรับการให้ความร่วมมือในการสอบสวน และเพื่อดำเนินการตามคำขอของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการติดตามผู้สัมผัสกับโรคและสื่อสารกับผู้โดยสารที่อาจเคยสัมผัสกับบุคคลที่เป็นโรค
 • กับบุคคลภายนอกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านแพลตฟอร์มของเราหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้บุคคลภายนอกเหล่านั้น สามารถดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ และจัดการปัญหาใด ๆ กับการจองของคุณได้ บุคคลภายนอกเหล่านี้รวมถึงสายการบิน (รวมถึงสายการบินพันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมกันและสายการบินพันธมิตรร่วม) บริษัทจัดนำเที่ยว โรงแรม บริการรับส่งและรถเช่า ผู้ให้บริการทัวร์และการเดินทางท่องเที่ยว ผู้ให้บริการประกันภัย และตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยว บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองซึ่งยังมีผลกับคุณเช่นกัน และอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของตนเองและข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบสถิติโดยรวมเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์ม รูปแบบการใช้งาน และการใช้งานแพลตฟอร์มของเรากับหน่วยงานอื่นภายใน กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์หรือบริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอก รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อทำการโฆษณา
 • เราร่วมมือกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อทำการโฆษณาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากขึ้น ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โดยสอดคล้องกับความชอบของคุณ ดังรายละเอียดที่อยู่ใน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การทำโปรไฟล์ และการวิเคราะห์ ด้านล่าง และ
 • ในอนาคต หากเราจำหน่ายหรือโอนย้ายธุรกิจหรือสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดแก่บุคคลภายอก เราอาจเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่อาจซื้อหรือผู้ซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออัพเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้คุณทราบ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ โดยอาศัยความชอบของคุณ ซึ่งได้จากคุกกี้ สรุปจากการติดต่อกับเรารวมถึงบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของเรา หรือการวิจัยทางการตลาด เรายังอาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการขององค์กรที่เราเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับขีดความสามารถทางวิชาชีพของคุณ

เรายังร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆ เพื่อทำการโฆษณาภายในแพลตฟอร์มเหล่านั้นแก่คุณ เราให้ชื่อและรายละเอียดการติดต่อ (เช่น ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์) ของคุณแก่พวกเขา หากสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเหล่านี้ตรงกับข้อมูลโปรไฟล์ที่เราทำไว้กับข้อมูลโปรไฟล์ของคุณในแพลตฟอร์มนั้น แพลตฟอร์มดังกล่าวจะจัดทำโฆษณาของเราให้แก่คุณ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์จะไม่ระบุตัวตนของคุณหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณแก่เรา

เราจะส่งการตลาดโดยตรงให้แก่คุณเท่านั้น ไม่ว่าจะเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ บุคคลภายนอกหรือพันธมิตรที่คัดเลือกมาอย่างดีแล้ว ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามความชอบทางการตลาดของคุณ เราอาจติดต่อคุณทางอีเมล SMS/ข้อความ สื่อสังคมออนไลน์ หรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์กับคุณ หากเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการให้เราหยุดส่งข้อมูลทางการตลาด ติดต่อเรา หรือเลือกตัวเลือก “ยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร” ที่เกี่ยวข้องดังที่แสดงด้านล่าง

วิธีการที่คุณสามารถจัดการการตั้งค่าด้านการตลาด

เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถความคุมวิธีการที่เราจัดการการทำการตลาดกับคุณ (และหากคุณได้ระบุว่าคุณต้องการรับ)

 • เราจะดำเนินการเพื่อจำกัดการทำการตลาดโดยตรงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสมควร
 • ส่งการสื่อสารให้แก่คุณเฉพาะเมื่อเราเชื่อว่าคุณอาจสนใจหรือเกี่ยวข้องกับคุณ และทุกครั้งจะต้องสอดคล้องกับการอนุญาตของคุณตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึง 
  • การแจ้งเกี่ยวกับพัฒนาการของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผ่านแพลตฟอร์มของเรา และผ่านพันธมิตรที่เราเลือกสรรอย่างรอบคอบ (โดยที่เราจะสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ให้คุณร่วมกับการตลาดของเราเอง)
  • การอนุญาตให้บริษัทอื่นภายใน กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ และ
  • การอนุญาตให้บุคคลภายนอกส่งข้อมูลทางการตลาดหรือการอัพเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่คุณ 
 • คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้เพื่อปิดกั้นคุกกี้บางประเภทได้ รายละเอียดในส่วนนี้จะอธิบายในนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา
 • คุณสามารถคลิกลิงก์ “ยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร” ที่จะอยู่ที่ส่วนท้ายของอีเมลที่คุณได้รับจากเรา หรือคุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข่าวสารได้โดย ติดต่อเรา หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชีของคุณซึ่งจะลบคุณออกจากรายชื่อการทำการตลาดของเอมิเรตส์
 • คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารการตลาดของ Emirates Skywards โดยไปที่ www.emirates.com เข้าสู่ระบบ Skywards เลือก ‘บัญชีของฉัน’ แล้วเลือก ‘ความชอบส่วนตัว’ ในส่วนความชอบส่วนตัว คุณสามารถเลื่อนลงมาและอัพเดตความต้องการของคุณ
 • คุณสามารถเลิกรับข้อความหรือการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือจากแอพพลิเคชั่นของเอมิเรตส์ โดยไปที่ “การตั้งค่า” บนอุปกรณ์ของคุณ แล้วปิดการแจ้งเตือนสำหรับแอพพลิเคชั่นของเอมิเรตส์ที่เกี่ยวข้อง
 • หากคุณไม่ต้องการรับโฆษณาของเราภายในสื่อสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น คุณสามารถจัดการการตั้งค่าของคุณภายในแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้

โปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารการตลาดทั้งหมดของเรา เราอาจไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบถึงข้อเสนอที่ปรับแต่งมาให้ตรงกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะได้ หากคุณยกเลิกการสมัครรับข้อมูลจากการสื่อสารด้านการตลาด คุณจะยังคงได้รับข้อความด้านการดำเนินการและบริการจากเราเกี่ยวกับการจองของคุณ รวมถึงเมื่อคุณไม่สามารถทำการจองได้สำเร็จ (เช่น อีเมลแจ้งรถเข็นที่ยังไม่ชำระเงินหรือประกาศแบบป๊อปอัพ) การจัดการโปรแกรมสมาชิกและการตอบกลับข้อซักถามที่คุณส่งให้เรา

เราดำเนินการสร้างโปรไฟล์และทำการวิเคราะห์เมื่อไหร่และอย่างไร

การวิเคราะห์

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและลบองค์ประกอบที่ระบุตัวตนออกเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและปรับปรุงความพยายามด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายของเรา เพื่อวิเคราะห์การใช้แพลตฟอร์ม ปรับปรุงเนื้อหาและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับแต่งเนื้อหา การออกแบบรูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์และบริการในแพลตฟอร์ม และเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเรา เราอาจมอบหมายให้บุคคลที่สามดำเนินการเรื่องนี้แทนเราตามที่ระบุไว้ข้างต้นในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น

เราจะรวบรวมข้อมูลการใช้งานบางส่วน เช่น จำนวนและความถี่ของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลนี้ประกอบด้วยหน้าเว็บที่คุณใช้งานก่อนหน้านี้ หน้าเว็บที่คุณเข้าใช้งานถัดไป เบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้งาน รหัสอุปกรณ์และที่อยู่ IP ของคุณ ข้อมูลที่รวบรวมนี้จะช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่าลูกค้าของเราใช้งานส่วนต่างๆ ในแพลตฟอร์มแค่ไหน และทำวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากร ความสนใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อทำความเข้าใจและให้บริการคุณได้ดีขึ้น วิธีการหนึ่งที่เราใช้คือการติดตั้งและการใช้คุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และนโยบายคุกกี้ของเราในส่วนที่ชื่อ คุกกี้ ด้านล่าง

หากคุณใช้ปุ่มบนแพลตฟอร์มของเราซึ่งเชื่อมโยงไปยังสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ที่คล้ายคลึงกัน (ตัวอย่างเช่น ปุ่ม "ถูกใจ" และ/หรือ "แชร์") เนื้อหาจากแพลตฟอร์มของเราอาจถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น และอาจมองเห็นได้แบบเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ (เช่น เห็นได้สำหรับเพื่อน ผู้ติดตาม หรือโดยทั่วไปแล้วใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงหน้าโปรไฟล์ของคุณ) โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

การจัดทำโปรไฟล์

เราใช้ข้อมูลส่วนตัว เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ประเทศที่พำนักอาศัย ธุรกรรม (เช่น การชำระเงินแก่เรา ไมล์และเที่ยวบินที่ใช้) ข้อมูลจากคุกกี้และการตั้งค่าของคุณสำหรับการจัดทำโปรไฟล์ ตัวอย่างวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการจัดทำโปรไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

 • เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการเห็นจากเราและวิธีการที่เราสามารถปรับปรุงบริการของเราแก่คุณอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อปรับแต่งบริการและข้อเสนอที่คุณได้รับจากเรา และชื่นชมความจงรักภักดีและตอบแทนคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสมาชิก รวมถึงการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ
 • เพื่อจัดทำเนื้อหาออนไลน์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมและสร้างประสบการณ์การใช้งานแพลตฟอร์มของเราที่ดีที่สุดให้แก่คุณ
 • เพื่อทำการโฆษณาที่ปรับแต่งให้เหมาะสมบนเว็บไซต์อื่นที่คุณเยี่ยมชม รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัล
 • เพื่อแบ่งปันข้อมูลทางการตลาดที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ รวมถึงจากบริษัทอื่นภายใน กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์และพันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอก
 • เพื่อช่วยเราให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพื่อตรวจสอบการเข้าสู่ระบบบนแพลตฟอร์มของเราและตรวจจับ ป้องกันการฉ้อโกง และส่งอีเมลหรือ SMS/ข้อความถึงคุณด้วยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว/li>

หากจำเป็นภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้

 • เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าก่อนการจัดทำโปรไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผลประโยชน์ หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณจะไม่ลบล้างผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา และ
 • คุณอาจมีสิทธิ์คัดค้านการจัดทำโปรไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ดังกล่าวได้ในสิทธิ์ทางกฎหมายที่สามารถช่วยจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณ

การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลก

กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์เป็นธุรกิจระดับโลก ซึ่งหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนย้ายและจัดเก็บในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศอื่นที่อาจอยู่นอกประเทศที่พำนักของคุณ บางประเทศเหล่านี้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศที่พำนักของคุณ

เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการโอนย้ายข้อมูลสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเราจะโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังอีกประเทศเฉพาะเมื่อ

 • เราคิดว่ามีการกำหนดความคุ้มครองในระดับที่เพียงพอเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณอย่างเหมาะสม และ
 • มีการจัดการการโอนย้ายทั้งหมดเพื่อปกป้องสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและผลประโยชน์ของคุณ และกำหนดเฉพาะประเทศที่เป็นที่ทราบกันว่ามีการคุ้มครองทางกฎหมายในระดับที่เพียงพอหรือเมื่อเราคิดว่ามีการกำหนดข้อตกลงอื่นเพื่อปกป้องสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างเหมาะสม

โดยสรุป

 • เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าการโอนย้ายภายใน กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์จะได้รับความคุ้มครองจากข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์(ข้อตกลงภายในกลุ่ม) ซึ่งผูกพันสมาชิกทั้งหมดตามสัญญาให้รับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองที่เพียงพอและสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะโอนย้ายข้อมูลไปยังที่ใดใน The Emirates Group
 • เมื่อเราโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์หรือบุคคลภายนอก (ที่ช่วยเราจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ) บุคคลเหล่านั้นจะต้องให้สัญญาแก่เราว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ
 • เมื่อเราได้รับคำร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล เราจะทบทวนและตรวจสอบคำร้องขอเหล่านั้นอย่างละเอียดก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกโอนไปยังเขตอำนาจศาลต่างประเทศ ข้อมูลดังกล่าวอาจต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลดังกล่าว และเราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลต่อศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐบาลในเขตอำนาจศาลเหล่านั้น

คุณมีสิทธิ์ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันที่เราใช้ (รวมถึงสำเนาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอ เมื่อเป็นการโอนย้ายข้อมูลดังที่กล่าวข้างต้น

สำหรับผู้ที่พำนักในประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสหราชอาณาจักร และสถานที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นครั้งคราว รวมถึงสถานที่ซึ่งคุณกำลังเดินทางไปหรือเดินทางมาจากตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการที่เราปกป้องและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การปกป้องส่วนบุคคลของคุณ

เราใช้และรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม รวมถึงนโยบายและระเบียบวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขที่คุณแบ่งปันให้กับเรา และปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น มาตรการที่เราใช้ ได้แก่

 • การกำหนดข้อกำหนดในการรักษาความลับให้แก่สมาชิกเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการของเรา
 • การทำลายหรือไม่ระบุตัวตนของข้อมูลส่วนบุคคลโดยถาวร หากไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นอีกต่อไป
 • การปฏิบัติตามกระบวนการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และ
 • การใช้ช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย เช่น SSL ("secure sockets layer") หรือ TLS (“transport layer security”) สำหรับการโอนข้อมูลที่ส่งให้แก่เรา SSL และ TLS เป็นโปรโตคอลการเข้ารหัสลับตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่ใช้ปกป้องช่องทางการทำธุรกรรมออนไลน์

เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้สื่อสารกับเราและการรักษาความปลอดภัยที่คุณใช้ปกป้องรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านด้วย โปรดดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลนี้

ขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้คือวิธีการที่คุณสามารถทำเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:

 • เก็บหมายเลขอ้างอิงการจองของคุณเป็นความลับ เมื่อทำการจอง หมายเลขอ้างอิงการจองซึ่งไม่ซ้ำกัน (หรือที่เรียกกันว่า PNR - Passenger Name Record) จะปรากฏในอีเมลยืนยันหรือบัตรโดยสารของผู้โดยสารแต่ละคนในการจองของคุณ การเก็บหมายเลขอ้างอิงการจองของคุณเป็นความลับตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งสำคัญ บุคคลอื่นอาจสามารถเข้าถึงรายละเอียดการจองของคุณผ่านระบบของเรา หากคุณเปิดเผยหมายเลขอ้างอิงการจองของคุณให้พวกเขา
 • หากคุณเดินทางเป็นหมู่คณะและไม่อยากให้ผู้โดยสารคนอื่นทราบรายละเอียดการจองของคุณ คุณอาจเลือกให้แต่ละคนทำการจองแยกกัน (ชำระเงินแยกกัน)
 • เก็บหมายเลข Skywards / หมายเลข Business Rewards / รายละเอียดการเข้าสู่ระบบลูกค้าไว้เป็นความลับ คุณไม่ควรจะบอกรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณให้คนอื่นทราบ อีกทั้งคุณควรออกจากระบบเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา เรื่องนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ หากคุณกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะ และ
 • ระวัง "การฟิชชิง" คือการที่มีคนพยายามแสดงตัวเป็นบุคคลอื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลจากคุณ ควรตรวจสอบเสมอว่าอีเมลถูกส่งมาจากผู้ส่งรายนั้นจริงๆ และถ้าสงสัยควรไปที่เว็บไซต์ของพวกเขาโดยตรง และไม่ควรคลิกลิงก์ในอีเมล เนื่องจากลิงก์เหล่านั้นอาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ปลอมแปลงซึ่งจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างผิดกฎหมาย

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น เพื่อจัดการการจองและมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของเอมิเรตส์ที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำจัดข้อมูลในลักษณะที่ปลอดภัย

ในบางสถานการณ์ เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานกว่าระยะเวลานั้น เช่น หากเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนดด้านภาษีหรือการบัญชี เพื่อให้เรามีบันทึกที่ถูกต้องสำหรับข้อตกลงของคุณร่วมกับเราในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือปัญหาใดๆ หรือหากเราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าอาจมีการฟ้องร้องดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อตกลงของคุณ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรักษาข้อมูลเฉพาะ โปรดติดต่อเรา

คุกกี้

“คุกกี้” คือไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ดาวน์โหลดมาไว้บนอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้จะรวบรวมข้อมูลวิธีการที่คุณเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของเราและอินเทอร์เน็ต และช่วยให้เราสามารถมอบบริการบนแพลตฟอร์มที่ดีขึ้นแก่คุณและปรับแต่งเนื้อหาบางส่วนให้เหมาะกับคุณ

คุกกี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ คุกกี้ช่วยเราจดจำข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของเรา เช่น ประเทศ ภาษา และการตั้งค่าและการค้นหาอื่นๆ ของคุณ คุกกี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าใครเห็นหน้าเว็บใดบ้างและบ่อยเพียงใด แล้วกำหนดว่าเรื่องใดในแพลตฟอร์มของเราได้รับความนิยมมากที่สุด นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยเราดำเนินการเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้การเยี่ยมชมครั้งถัดไปของคุณง่ายขึ้น ทั้งยังปรับแต่งมุมมองในแพลตฟอร์มของคุณเพื่อสะท้อนถึงความชอบและกิจกรรมของคุณ คุกกี้ยังช่วยเราปรับแต่งการตลาดและการโฆษณาของเราให้เหมาะสมกับคุณบนแพลตฟอร์มของเรา เว็บไซต์อื่นที่คุณเยี่ยมชม แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และอุปกรณ์อื่นของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้งานคุกกี้ โปรดอ่านนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา ซึ่งคุณยังจะพบข้อมูลเพื่อที่คุณจะสามารถลบคุกกี้หรือปิดกั้นคุกกี้บางประเภทได้ โปรดทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการให้บริการบนแพลตฟอร์มแก่คุณ

โปรดดูหัวข้อของเราที่ เราดำเนินการสร้างโปรไฟล์และทำการวิเคราะห์เมื่อไหร่และอย่างไร ด้วย

สิทธิ์ทางกฎหมายที่สามารถช่วยจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณ

หากคุณอยู่ภายใต้กฎหมายที่ให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่คุณ โดยขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นบางประการ และในบางกรณีขึ้นอยู่กับกิจกรรมการประมวลผลที่เราใช้ คุณอาจมีสิทธิ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆ ที่คุณมี:

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • แก้ไข/ลบข้อมูลส่วนบุคคล (‘สิทธิ์ที่จะถูกลืม’)
 • ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงการทำการตลาดโดยตรง)
 • โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ได้รับสำเนามาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการโอนย้ายไปนอกเขตอำนาจศาลของคุณ
 • ยื่นข้อร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลในท้องถิ่นของคุณ

หากคุณต้องการใช้งานสิทธิ์ที่กำหนดข้างต้น เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณและเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมหากกฎหมายอนุญาต เช่น หากไม่พบคำร้องขอของคุณโดยชัดแจ้งหรือคำร้องขอนั้นมากเกินไป

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้เราจัดเตรียมสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองและคุณมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลให้แก่คุณ รวมถึงแหล่งข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ หลักการทางกฎหมายและวิธีการประมวลผล ตัวตนของผู้ควบคุมข้อมูล และหน่วยงานหรือหมวดหมู่ของหน่วยงานที่อาจโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไป

สิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง เราอาจพยายามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นก่อนแก้ไขให้ถูกต้อง

คุณยังสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีที่

 • ไม่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือ
 • คุณเพิกถอนความยินยอมของคุณ (เมื่อการประมวลผลข้อมูลได้รับความยินยอม) หรือ
 • ทำตามสิทธิ์ในการคัดค้านที่สำเร็จ (ดูสิทธิ์ในการคัดค้าน) หรือ
 • มีการประมวลผลข้อมูลโดยผิดกฎหมาย หรือ
 • ต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปหรือของรัฐสมาชิกที่มีผลใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์

เราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ

 • ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือ
 • จัดทำ ใช้สิทธิ์ หรือป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงการทำการตลาดโดยตรง)

คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราเป็นไปตามหลักการทางกฎหมาย หากคุณเชื่อว่าสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณมีน้ำหนักมากกว่าผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา

หากคุณยื่นคัดค้าน เรามีโอกาสแสดงให้เห็นว่าเรามีผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่น่าสนใจมากกว่าสิทธิและเสรีภาพของคุณ

คุณสามารถร้องขอให้เราหยุดติดต่อคุณสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการตลาด

คุณสามารถร้องขอให้เราไม่โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรงหรือวัตถุประสงค์อื่นใด

หากคุณเป็นสมาชิก Skywards หรืออยู่ในรายชื่ออีเมลของเรา คุณสามารถจัดการการตั้งค่าเกี่ยวกับการตลาดโดยอัตโนมัติได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • คุณสามารถคลิกลิงก์ “ยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร” ที่จะอยู่ที่ส่วนท้ายของอีเมลที่คุณได้รับจากเรา หรือคุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข่าวสารได้โดย ติดต่อเรา หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชีของคุณซึ่งจะลบคุณออกจากรายชื่อการทำการตลาดของเอมิเรตส์
 • หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารการตลาดของ Emirates Skywards โปรดไปที่ www.emirates.com เข้าสู่ระบบ Skywards เลือก ‘บัญชีของฉัน’ แล้วเลือก ‘ความชอบส่วนตัว’ ในส่วนความชอบส่วนตัว คุณสามารถเลื่อนลงมาและอัพเดตความต้องการของคุณ

สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถขอให้เราจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่คุณในรูปแบบโครงสร้างที่ใช้กันทั่วไปและเครื่องสามารถอ่านได้ หรือคุณอาจขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอีกรายหนึ่งโดยตรง แต่ทุกกรณีสามารถทำได้เฉพาะเมื่อ:

 • การประมวลผลขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณหรือผลของสัญญาที่ทำกับคุณ และ
 • การประมวลผลดำเนินการด้วยวิธีการอัตโนมัติ

สิทธิ์ในการได้รับสำเนามาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อโอนย้ายไปยังนอกเขตอำนาจศาลของคุณ

คุณสามารถขอรับสำเนาหรือข้อมูลอ้างอิงมาตรการป้องกันที่ใช้ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกสหภาพยุโรป

เราอาจแก้ไขข้อตกลงการโอนย้ายข้อมูลเพื่อรักษาข้อตกลงเชิงพาณิชย์

สิทธิ์ในการควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถขอให้เราควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เฉพาะเมื่อ

 • ไม่แน่ใจเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งการจำกัดข้อมูลจะทำให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ หรือ
 • การประมวลผลผิดกฎหมาย แต่คุณไม่ต้องการลบข้อมูลนั้น หรือ
 • ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นแล้ว แต่เรายังจำเป็นต้องจัดทำ ใช้ข้อมูลเพื่อจัดทำ ใช้สิทธิ์ หรือป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ
 • คุณใช้สิทธิ์คัดค้าน และกำลังรอการตรวจสอบเหตุผลในการแก้ไข

เราจะยังคงสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อตามคำร้องขอการควบคุม เมื่อ:

 • เราได้รับความยินยอมจากคุณ หรือ
 • เพื่อจัดทำ ใช้สิทธิ์ หรือป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ
 • เพื่อปกป้องสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น

สิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลในท้องถิ่นของคุณ

คุณมีสิทธิ์ยื่นข้อร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลในท้องถิ่นของคุณ (เช่น สถานที่พำนักอาศัยของคุณ สถานที่ทำงานซึ่งเป็นที่ทำการฝ่าฝืนที่ถูกกล่าวหา) หากคุณกังวลเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราขอให้คุณพยายามแก้ไขปัญหาใดๆ กับเราก่อน แม้ว่าคุณจะมีสิทธิ์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของคุณได้ตลอดเวลา

วิธีการใช้สิทธิ์ของคุณ

คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณได้โดยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งสามารถดูได้ในหน้าต่อไป โดยส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@emirates.com(เปิดอีเมลไคลเอนต์ของคุณ) หรือส่งจดหมายถึงเราที่ Data Privacy Office, Emirates, P.O. Box 686, Dubai, United Arab Emirates ภายใต้กฎหมายและข้อพิจารณาที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ เราจะพยายามดำเนินการตามคำร้องขอของคุณในทันทีทุกครั้งตามความเหมาะสม หรือแจ้งให้คุณทราบหากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของคุณ

เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณทั้งหมดได้ทุกครั้ง เช่น หากคำขอนั้นส่งผลต่อหน้าที่ในการรักษาความลับที่เรามีต่อผู้อื่น หรือหากเรามีสิทธิ์ในการจัดการคำขอนั้นด้วยวิธีอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย

กฎหมายการเปิดเผยข้อมูล "Shine the Light" ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

หากเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกที่ได้รับคัดเลือกมาอย่างดีแล้วให้ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของบุคคลภายนอกเอง และคุณเป็นพลเมืองรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณอาจติดต่อเราปีละหนึ่งครั้งเพื่อขอชื่อบุคคลภายนอกและหมวดหมู่ข้อมูลของคุณที่เราแบ่งปัน เพื่อจะดำเนินการดังกล่าว โปรดส่งคำขอถึงเราตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้พร้อมด้วยหลักฐานการเป็นผู้พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ถูกต้องสมบูรณ์ โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาถึง 30 วันในการดำเนินการตามคำขอของคุณ

วิธีการติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อหลักสำหรับทุกประเด็นที่เกิดจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ privacy@emirates.com(เปิดอีเมลไคลเอนต์ของคุณ) หรือส่งจดหมายหาเราที่ Data Privacy Office, Emirates Group, P.O. Box 686, Dubai, United Arab Emirates

หากคุณมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราขอสนับสนุนให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราก่อน เราจะตรวจสอบและพยายามแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทุกกรณีภายในเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตารางพื้นฐานทางกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่ใช่สัญญาและไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิ์หรือข้อผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ซึ่งไม่กระทบต่อสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อหลักการทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหตุผลสำหรับหลักการทางกฎหมายด้านผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย:
จัดการการจองที่คุณทำกับเราและการเดินทางของคุณ (และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่คุณซื้อจากเราหรือการเข้าใช้งานห้องรับรองผู้โดยสารของเรา เป็นต้น) - รวมถึงการประมวลผลการชำระเงินของคุณ การติดต่อกับคุณด้วยข้อความบริการ และการประสานงานกับผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น สายการบินพันธมิตร โรงแรม และผู้ให้บริการรถยนต์เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ทำกับคุณ 
ปรับแต่งบริการและข้อเสนอที่คุณได้รับและปรับแต่งแพลตฟอร์มและการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพื่อผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราเป็นผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในการส่งเสริมการขายในธุรกิจของเรา ดำเนินการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุดบนแพลตฟอร์มของเรา (รวมถึงผ่านการใช้คุกกี้และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเปิดใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ) และในการสื่อสารของเรา และติดต่อกับคุณในลักษณะที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับคุณที่สุด ในการทำเช่นนี่ เราปรับแต่งบริการของเราให้เหมาะสมกับคุณ และแจ้งให้คุณทราบข้อเสนอที่คุณอาจสนใจ การดำเนินการประเภทนี้จะไม่ลบล้างประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากการดำเนินการของเราอยู่ในรูปแบบการตลาด เราจะพยายามขอความยินยอมจากคุณเมื่อกฎหมายกำหนดให้เราทำเช่นนั้นได้ หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดย GDPR คุณอาจมีสิทธิ์ควบคุมหรือคัดค้านการประมวลผลนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้อาจส่งผลเสียต่อความสามารถในการปรับแต่งบริการ ข้อเสนอ และการสื่อสารที่คุณได้รับจากเราให้เหมาะสมกับคุณ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ - เช่น ด้วยการสำรวจและการซักถามเชิงวิเคราะห์ และการติดต่อกับเราเพื่อผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราเป็นผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยอาศัยข้อมูลของลูกค้า เช่น ธุรกรรมและการติดต่อกับเรา การดำเนินการประเภทนี้จะไม่ลบล้างประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดย GDPR คุณอาจมีสิทธิ์ควบคุมหรือคัดค้านการประมวลผลนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้อาจส่งผลเสียต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเสนอ
ทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณ - รวมถึงผ่านการตลาดโดยตรง การโฆษณาบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น รวมถึงการประกวด การแข่งขัน การจับฉลากชิงรางวัล หรือข้อเสนอโปรโมชั่นเพื่อผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา โดยได้รับความยินยอมจากคุณเป็นผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอของคุณแก่คุณ และเพื่อเพิ่มยอดขายและการมีส่วนร่วมของลูกค้า รวมถึงการใช้บุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวของเรา การดำเนินการประเภทนี้จะไม่ลบล้างประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพยายามขอความยินยอมจากคุณ เมื่อกฎหมายกำหนดให้เราทำเช่นนั้นได้ หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดย GDPR คุณอาจมีสิทธิ์ควบคุมหรือคัดค้านการประมวลผลนี้ หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลการตลาดดังกล่าวจากเรา คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้โดยเลือกตัวเลือก “ยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร” ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
จัดการบัญชีออนไลน์หรือการเป็นสมาชิกโปรแกรมสมาชิกของคุณเพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ทำกับคุณ 
ให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่คุณ - รวมถึงการกำหนดความพร้อมในการเดินทาง การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่คุณ และการดำเนินการตามความต้องการพิเศษเกี่ยวกับอาหารเพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ทำกับคุณ เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายหรือที่กำกับดูแล โดยได้รับความยินยอมจากคุณ 
ให้ความช่วยเหลือลูกค้าแก่คุณ - รวมถึงการตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการข้อร้องเรียนและคำชื่นชม และการดำเนินการตามคำร้องขอของคุณเพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ทำกับคุณ เพื่อผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราเป็นผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในการทำให้แน่ใจว่าธุรกิจของเราดำเนินการอย่างราบรื่น และเราให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามเวลา การให้ความช่วยเหลือลูกค้าแก่คุณจะไม่ลบล้างประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดย GDPR คุณอาจมีสิทธิ์ควบคุมหรือคัดค้านการประมวลผลนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้อาจส่งผลเสียต่อความสามารถในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่มีประสิทธิภาพแก่คุณ
จัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน - รวมถึงการประสานงานดูแลทางการแพทย์ การแจ้งให้ญาติใกล้ชิด รัฐบาล โรงพยาบาล และคลินิกทราบ การเปลี่ยนที่พักในการเดินทางของคุณ และการจัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายหรือที่กำกับดูแล โดยได้รับความยินยอมจากคุณ 
ระบุตัวตนของคุณโดยใช้การจดจำใบหน้าและเทคโนโลยีทางชีวภาพอื่นๆ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายหรือที่กำกับดูแล โดยได้รับความยินยอมจากคุณ 
ระบุตัวตนของคุณโดยใช้การจดจำใบหน้าและเทคโนโลยีทางชีวภาพอื่นๆ รวมถึงการตรวจหาและป้องกันการฉ้อฉล การวิเคราะห์ลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ และการใช้บุคคลภายนอกจัดการผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราเป็นผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในการสนับสนุนธุรกิจของเรา รวมถึงการป้องกันการฉ้อฉลและการทำความเข้าใจลูกค้าของเรา และวิธีการที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การดำเนินการประเภทนี้จะไม่ลบล้างประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดย GDPR คุณอาจมีสิทธิ์ควบคุมหรือคัดค้านการประมวลผลนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้อาจส่งผลเสียต่อการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราเป็นผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในการสนับสนุนธุรกิจของเราด้วยการค้นหาโอกาสเชิงพาณิชย์ด้วยการติดต่อบุคคลที่มีความสามารถในวิชาชีพนั้น การดำเนินการประเภทนี้จะไม่ลบล้างประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองโดย GDPR คุณอาจมีสิทธิ์ควบคุมหรือคัดค้านการประมวลผลนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการดำเนินการเช่นนี้อาจส่งผลเสียต่อโอกาสทางธุรกิจที่อาจได้รับ
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร การสอบสวนตามการบังคับใช้กฎหมายและหมายศาล ข้อเรียกร้อง หมายเรียกตัว และคำสั่งตามระเบียบข้อบังคับเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย 
เพื่อจัดการข้อเรียกร้องทางกฎหมาย - รวมถึงเพื่อจัดทำและปกป้องข้อเรียกร้องทางกฎหมายจำเป็นสำหรับการจัดทำหรือปกป้องข้อเรียกร้องทางกฎหมายหากเราต้องจัดทำข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือปกป้องข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เราอาจประมวลผลข้อมูลหมวดหมู่พิเศษสำหรับการจัดทำ ใช้สิทธิ์ หรือปกป้องข้อเรียกร้องดังกล่าวหรือเมื่อใดก็ตามที่ศาลปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำนาจศาลนั้น