ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

จัดการการจอง

สถานะเที่ยวบิน

ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินของเอมิเรตส์ทุกเที่ยวบิน และสมัครรับการแจ้งเตือนในอนาคต

ดาวน์โหลด

แอพของเอมิเรตส์

เที่ยวบินถัดไปได้อยู่เพียงแค่ปลายนิ้วของคุณ ดาวน์โหลดแอพของเอมิเรตส์และจัดการการเดินทางของคุณได้ในระหว่างการเดินทาง

โปรดทราบว่าเราสามารถแสดงบริการต่าง ๆ ที่มีบนเที่ยวบินของเอมิเรตส์ได้เท่านั้น สำหรับเที่ยวบินที่ต้องต่อเครื่องซึ่งให้บริการโดยสายการบินที่ใช้รหัสร่วมกัน โปรดดูที่เว็บไซต์ของสายการบิน