ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฝูงบินของเรา

Emirates Executive

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางในแบบ Emirates Executive หรูหรามีระดับ ด้วยบริการเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวจากสายการบินที่ดีที่สุดในโลก

EMIRATES EXECUTIVE

บริการเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวหรูหรามีระดับ

เราพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดและยอดเยี่ยมกว่าประสบการณ์ที่คุณได้รับในที่นั่งชั้นหนึ่ง เพื่อนำคุณเดินทางอย่างเป็นส่วนตัวสู่ทั่วโลก

EMIRATES EXECUTIVE

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางในแบบ Emirates Executive

หากต้องการแจ้งความต้องการหรือต้องการจองเที่ยวบินส่วนตัว โปรดโทรไปที่ +9714 708 1121 / 2
Emirates Executivce Airbus on tarmac at Dubai International Airport
โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงตามโครงแบบของเครื่องบิน ประเภทเครื่องบินอาจเปลี่ยนแปลงได้กะทันหันเช่นกัน เนื่องจากความจำเป็นในการปฏิบัติงาน