ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ห้องรับรองผู้โดยสารของเรา

ห้องรับรองผู้โดยสารทั่วโลก

ผ่อนคลายในห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์สุดพิเศษของเรา ในขณะที่คุณเดินทางไปทั่วโลก

แวะมาเยี่ยมเราที่ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ทั่วโลก

ผ่อนคลายในห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ทั่วโลก ค้นหาห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ทั่วโลก และรับประทานอาหาร พักผ่อน และผ่อนคลายตลอดการเดินทางเมื่อคุณเดินทางในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ และหากคุณเป็นสมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum หรือ Gold

สืบเนื่องจากกฎหมายการออกใบอนุญาตท้องถิ่น ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังและผู้โดยสารอายุน้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารนี้ เวลาเปิดทำการของห้องรับรองผู้โดยสารขึ้นอยู่กับเวลาในท้องถิ่น และอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน หากไม่ได้มีการแจ้งเวลาทำการไว้ โปรดสันนิษฐานว่า ห้องรับรองผู้โดยสารจะเปิดให้บริการก่อนเที่ยวบินขาออก 3 ชั่วโมง อาจไม่มีการให้บริการ Wi-Fi ในห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากกฎข้อบังคับบางประการของสนามบิน อาจไม่สามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารได้ หากคุณเดินทางในเที่ยวบินที่บินโดยสายการบินอื่น