ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การเปลี่ยนแปลงบริการห้องรับรองผู้โดยสารทั่วโลก

ห้องรับรองผู้โดยสารทั่วโลกยังปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณจะทำการต่อเครื่องผ่านดูไบ มีห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่อาคารเทียบเครื่องบิน B ของท่าอากาศยานนานาชาติดูไบเปิดให้บริการ โดยมีการปรับเปลี่ยนบริการบางอย่างเป็นการชั่วคราว ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และลูกค้า Emirates Skywards ที่มีสิทธิ์ของเราสามารถเข้าใช้บริการได้ฟรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายและบริการปัจจุบันของเรา

สืบเนื่องจากกฎหมายการออกใบอนุญาตท้องถิ่น ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังและผู้โดยสารอายุน้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารนี้ เวลาเปิดทำการของห้องรับรองผู้โดยสารขึ้นอยู่กับเวลาในท้องถิ่น และอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน หากไม่ได้มีการแจ้งเวลาทำการไว้ โปรดสันนิษฐานว่า ห้องรับรองผู้โดยสารจะเปิดให้บริการก่อนเที่ยวบินขาออก 3 ชั่วโมง อาจไม่มีการให้บริการ Wi-Fi ในห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากกฎข้อบังคับบางประการของสนามบิน อาจไม่สามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารได้ หากคุณเดินทางในเที่ยวบินที่บินโดยสายการบินอื่น