ค้นหาห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบิน

เลือกจุดหมายปลายทางของคุณเพื่อดูว่าคุณสามารถใช้ห้องรับรองผู้โดยสารใดได้บ้างในระหว่างที่คุณเดินทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

สืบเนื่องจากกฎหมายการออกใบอนุญาตท้องถิ่น ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังและผู้โดยสารอายุน้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารนี้ เวลาเปิดทำการของห้องรับรองผู้โดยสารขึ้นอยู่กับเวลาในท้องถิ่น และอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน อาจไม่มีการให้บริการ Wi-Fi ในห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากกฎข้อบังคับบางประการของสนามบิน อาจไม่สามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารได้ หากคุณเดินทางในเที่ยวบินที่บินโดยสายการบินอื่น