ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ก่อนออกเดินทาง

กฎเกี่ยวกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถมอบการเดินทางที่มีความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สัมภาระที่นำขึ้นเครื่องจะต้องเป็นไปตามกฎและน้ำหนักที่ได้รับอนุญาต
แสดงผลลัพธ์ใน:

น้ำหนักสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องที่อนุญาตต่อชั้นโดยสาร

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตในห้องโดยสารอาจแตกต่างกันไปตามเส้นทาง ชั้นที่นั่ง และระดับสถานภาพสมาชิกของ Emirates Skywards

การเดินทาง

ชั้นประหยัด

7kg

สัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่อง

สัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่องต้องมีขนาดไม่เกิน 55 x 38 x 22 ซม.

การเดินทาง

ชั้นประหยัดพรีเมียม

10kg

สัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่อง

สัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่องต้องมีขนาดไม่เกิน 55 x 38 x 22 ซม.

การเดินทาง

ชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ

7kg

สัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่อง

7kg

กระเป๋าเอกสารหรือกระเป๋าเสื้อผ้า

กระเป๋าเอกสารจะต้องมีขนาดไม่เกิน 45 x 35 x 20 ซม. กระเป๋าถือจะต้องมีขนาดไม่เกิน 55 x 38 x 22 ซม. กระเป๋าเสื้อผ้าเมื่อพับแล้วต้องมีความหนาไม่เกิน 20 ซม.

กับทารก

อนุญาตให้นำเปลเด็กแบบพกพาหนึ่งเตียงหรือรถเข็นแบบพับได้ทั้งคันหนึ่งคันขึ้นเครื่องได้หากมีพื้นที่ว่าง หากไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับสัมภาระเหล่านี้บนเครื่อง จำเป็นจะต้องโหลดใต้เครื่อง

อ่านต่อเกี่ยวกับการเดินทางกับทารก

การขึ้นเครื่องจากอินเดีย

สำหรับผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องจากอินเดีย คุณได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่องไปได้หนึ่งชิ้น ขนาดของสัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องไม่เกิน 115 ซม. (ยาว + กว้าง + สูง)

เดินทางจากบราซิล

10kg

สำหรับทุกเที่ยวบินที่เดินทางออกจากบราซิล ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องได้ถึง 10 กก.

การซื้อสินค้าปลอดภาษี

การซื้อปลอดภาษี เช่น สุรา บุหรี่ และน้ำหอมจะได้รับอนุญาตในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับทุกระดับการให้บริการ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลวที่ใช้ในสนามบินหลายแห่งอาจมีผลให้สินค้าเหล่านี้ไม่ผ่านด่านตรวจความปลอดภัย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดของเหลว

การวางสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

สัมภาระที่นำขึ้นเครื่องทั้งหมดจำเป็นจะต้องมีขนาดพอดีกับที่ว่างใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณ หรือชั้นเก็บของเหนือศีรษะของคุณ ไม่สามารถวางสัมภาระไว้ด้านหลังขาของคุณ ที่ทางเดิน หรือหน้าประตูทางออกฉุกเฉิน
ภาพประกอบคนกำลังจัดกระเป๋านำติดตัวขึ้นเครื่องสีแดงในช่องเก็บของเหนือศรีษะบนเครื่องบิน

การขนย้ายของเหลว

เพื่อให้มั่นใจว่าของเหลวที่คุณนำขึ้นเครื่องสอดคล้องกับกฎระเบียบสากล โปรดแน่ใจว่าได้มีการบรรจุและขนย้ายของเหลวในลักษณะต่อไปนี้

ภาชนะบรรจุของเหลว

100ml

สูงสุด

ของเหลวทั้งหมด เจลและละอองของเหลว แป้ง โลชั่น ครีม เครื่องดื่มและสิ่งอื่น ๆ ที่มีความสอดคล้องกันจะต้องอยู่ในภาชนะบรรจุด้วยความจุไม่เกิน 100 มล. จะไม่อนุญาตให้นำภาชนะบรรจุที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 มล. ขึ้นเครื่อง แม้ว่าภาชนะบรรจุนั้นจะมีเนื้อวัตถุบางส่วน ภาชนะบรรจุเหล่านี้ต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกโปร่งใสที่ปิดผนึกได้โดยมีความจุสูงสุดไม่เกินหนึ่งลิตร ไม่อนุญาตให้ใช้ถุงขนาดใหญ่หรือถุงที่ปิดผนึกไม่ได้ เช่น ถุงแซนด์วิชแบบพับ ภาชนะบรรจุจะต้องพอดีกับถุงพลาสติก ซึ่งปิดได้สนิท คุณจะต้องแสดงถุงพลาสติกเพื่อการตรวจสอบทางสายตาที่ด่านตรวจความปลอดภัย อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านเท่านั้น

ข้อจำกัดเกี่ยวกับอาหารทารกและอาหารพิเศษ

จะมีข้อยกเว้นสำหรับอาหารหรือนมสำหรับทารก ยาพิเศษและข้อจำกัดด้านอาหาร

จะมีข้อยกเว้นสำหรับยา อาหารหรือนมสำหรับทารก และความต้องการเกี่ยวกับอาหารพิเศษ แต่คุณจะต้องแสดงวิธีที่เหมาะสมในการยืนยันลักษณะตามธรรมชาติของรายการเหล่านี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนย้ายของเหลว โปรดดูคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับกฎสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องและของเหลว

การขนส่งผงแป้ง

ในเที่ยวบินไปยัง จาก หรือผ่านสหรัฐฯ และเที่ยวบินจากหรือผ่านออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผงแป้งในบรรจุภัณฑ์ที่เทียบเท่ากับหรือมากกว่า 350 มล. ไม่ได้รับอนุญาตให้ใส่ในสัมภาระหรือกระเป๋าถือที่นำขึ้นเครื่อง

  • ผงแป้งในบรรจุภัณฑ์ที่เทียบเท่าหรือมากกว่า 350 มล. จะต้องนำไปเช็คอิน
  • ผงแป้งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 350 มล. ในสัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่องของคุณจะถูกยึดไว้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (DXB) ท่าอากาศยานมิลาโน-มัลเปนซา (MXP) และท่าอากาศยานนานาชาติเอเธนส์ (ATH) โดยขึ้นอยู่กับจุดที่ออกเดินทางครั้งสุดท้าย
  • ผงแป้งน้อยกว่า 350 มล. อาจอยู่ภายใต้การตรวจคัดกรองเพิ่มเติม
  • สำหรับนมผงสำหรับเด็ก ยาตามใบสั่งแพทย์ และอัฐิ (human remains) นั้นจะได้รับการยกเว้น
  • ส่วนสารที่มีลักษณะเป็นผงแป้งที่ซื้อที่ร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินจะต้องอยู่ภายในถุงปิดผนึกที่ไม่มีการแกะซีลออก พร้อมทั้งมีหลักฐานการซื้อ (ใบเสร็จรับเงิน)

ซึ่งนี่เป็นไปตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยใหม่ของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration, TSA), กระทรวงกิจการภายในของรัฐบาลออสเตรเลีย (Australian Government’s Department of Home Affairs) และสำนักงานการบินพลเรือนนิวซีแลนด์ (Civil Aviation Authority of New Zealand)