รายการอาหารบนเที่ยวบินสำหรับเด็ก

เลือกอาหารเด็กทารกหรือให้เราอุ่นนมหรืออาหารของคุณให้ นอกจากนี้ เรายังมีนมผงดัดแปลงและขวดนมให้บริการบนเครื่อง หากคุณต้องการ

มีอาหารเด็กให้บริการแก่ผู้โดยสารอายุระหว่าง 2 ถึง 12 ปี หรือหากเด็กของคุณมีอาหารพิเศษ เลือกอาหารพิเศษเมื่อคุณจองหรือจัดการการจองออนไลน์

บริการบนเที่ยวบินของคุณ