ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19

โปรดดูที่เว็บไซต์ศูนย์กลางสำหรับ COVID-19 ของเราสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ ตั้งแต่ข้อกำหนดการเดินทางในแต่ละประเทศไปจนถึงตัวเลือกบัตรโดยสารที่ยืดหยุ่นของเรา