ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

เกี่ยวกับเรา

โลกของเรา

การมุ่งเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมของเรา

เอมิเรตส์มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นไปที่สามเรื่อง: 

  • การลดการปล่อยก๊าซเสีย
  • การบริโภคอย่างรับผิดชอบ
  • การอนุรักษ์สัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัย

เพื่อให้สอดคล้องกับความพยายามเหล่านี้ เราได้นำระบบการประเมินสิ่งแวดล้อม IATA (IEnvA) มาใช้ ซึ่งเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรที่ครอบคลุมไปถึงการอำนวยการบิน กิจกรรมขององค์กร และหลักสูตรการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายที่สนับสนุนความมุ่งมั่นของเรา

Environmental Sustainability Executive Steering Group มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อกำหนดทิศทางและทบทวนความคืบหน้าในระดับองค์กร

คณะกรรมการภายในต่าง ๆ ในระดับคณะทำงาน พบปะพูดคุยในที่ประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อประสานงานและนำวิธีการที่ส่งเสริมยั่งยืนไปใช้

เป้าหมายของเราคือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้นำแนวทางปฏิบัติทางการบินที่ยั่งยืน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางแบบองค์รวมของ The Emirates Group เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

อ่านนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเราเพิ่มเติม

การลดการปล่อยก๊าซเสีย

เอมิเรตส์สนับสนุนความมุ่งมั่นในอุตสาหกรรมโดยรวมของ IATA และเป้าหมายปณิธานระยะยาว (LTAG) ของ ICAO เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 เรากำลังทบทวนโอกาสและเส้นทางที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ ซึ่งได้แก่ การปรับโฉมฝูงบินใหม่ การใช้เชื้อเพลิงในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนและมีคาร์บอนต่ำ และพลังงานหมุนเวียน

เรียนรู้เพิ่มเติม

การบริโภคอย่างรับผิดชอบ

เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการบริโภคอย่างรับผิดชอบ และตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งของที่เราซื้อ วิธีการที่เราได้มา วิธีที่เราจัดการกำจัดของเสีย และวิธีที่เราใช้น้ำและพลังงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

การอนุรักษ์สัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัย

ความสวยงามและความหลากหลายทางชีวภาพในโลกของเราคือแรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากเดินทาง เราจึงมุ่งมั่นที่จะทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดเพื่ออนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและต่อสู้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ต้องสูญพันธ์ุไป

เรียนรู้เพิ่มเติม