ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เกี่ยวกับเรา

โลกของเรา

สำหรับหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะดูแลโลกของเรา เรามีฝูงบินที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดบนท้องฟ้า เราได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อลดการบริโภคทรัพยากรพร้อมทั้งลงทุนในการอนุรักษ์และการปกป้องสัตว์ป่า
ภาพของท่านเชค อาห์เมด บิน ซาอีด อัล มัคตูม

ข้อความจากประธานกรรมการ

ท่านเชค อาห์เมด บิน ซาอีด อัล มัคตูม (His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum) ได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์

อ่านข้อความจากประธานกรรมการ

การลดการปล่อยก๊าซเสีย

การดำเนินการบินด้วยเครื่องบินที่ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย ถือเป็นหัวใจของแผนธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ เราได้ทำการบินด้วยฝูงเครื่องบินลำตัวกว้างที่มีอายุใช้งานน้อยที่สุดบนท้องฟ้า ด้วยอายุเฉลี่ย 6.5 ปี การลงทุนอย่างต่อเนื่องมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นี้คือพันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอมิเรตส์ที่มอบให้ไม่เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น แต่ยังเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราอีกด้วย 

เพิ่มเติม

บริโภคอย่างรับผิดชอบ

เอมิเรตส์มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราผ่านการบริโภคอย่างรับผิดชอบ โดยการทำการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งของที่เราซื้อมาใช้งาน วิธีการที่เราได้มา วิธีที่เราจัดการกับของเสีย และวิธีที่เราใช้น้ำและพลังงาน 

เพิ่มเติม

ปกปักรักษาสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่

ความสวยงามและความหลากหลายทางชีวภาพของโลกเราคือแรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากเดินทาง เอมิเรตส์จึงมุ่งมั่นที่จะทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดเพื่อที่จรักษาถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติและหยุดยั้งการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายที่จะทำให้สัตว์ต่าง ๆ สูญพันธุ์ 

เพิ่มเติม

 • ความยั่งยืนในการดำเนินงาน
  ในธุรกิจของเรา เราทำงานเพื่อลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในอากาศและบนภาคพื้นให้มากที่สุด
  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
  เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางแบบองค์รวมของกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์เพื่อความยั่งยืนและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 • รายงานด้านสิ่งแวดล้อม
  อ่านรายงานผลงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาของเรา
  เพิ่มเติม
เอมิเรตส์เป็นหนึ่งเดียวกันกับสัตว์ป่า
เราขอรับประกันกับคนรุ่นต่อไปว่าพวกเขาจะยังมีสัตว์ป่าอยู่ในป่าให้ชื่นชมต่อไป