ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อกำหนดในการเข้าประเทศ

ตรวจสอบข้อกำหนดด้านวีซ่าและหนังสือเดินทางของคุณ

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลนี้มาจากผู้ให้บริการภายนอก เราจึงสามารถแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษได้เท่านั้น ข้อมูลนี้เป็นเพียงการแนะนำและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ - โปรดตรวจสอบกับหน่วยงาานที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศปลายทางของคุณ ผู้ถือหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางที่ไม่เป็นตามแบบมาตรฐานอาจจะมีข้อกำหนดในการผ่านเข้าประเทศที่แตกต่างออกไป

คุณสามารถเพิ่มประเทศที่เปลี่ยนเครื่องได้ถึง 5 ประเทศ

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับวีซ่าและหนังสือเดินทาง

คำถามที่ถามบ่อย

หากคุณยังมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในการเดินทาง โปรดไปที่หน้าคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการการเดินทางของคุณหรืออ่านคำถามที่ถามบ่อยทั้งหมด