ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ก่อนเดินทาง

วีซ่าและหนังสือเดินทาง

โปรดจำไว้ว่า ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องนำเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องติดตัวไปด้วย ตรวจสอบข้อกำหนดในการเข้าเมืองสำหรับการเดินทางที่กำลังจะมาถึงก่อนที่คุณเดินทาง
คำแนะนำในการเดินทางเกี่ยวกับ COVID-19

อาจจะยังมีข้อจำกัดการเดินทางที่เกี่ยวกับ COVID-19 อยู่ในบางประเทศ โปรดตรวจสอบศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของเราก่อนที่คุณจะเดินทาง

ข้อกำหนดในการเข้าประเทศ

ตรวจสอบข้อกำหนดด้านวีซ่าและหนังสือเดินทางของคุณ

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลนี้มาจากผู้ให้บริการภายนอก เราจึงสามารถแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษได้เท่านั้น ข้อมูลนี้เป็นเพียงการแนะนำและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ - โปรดตรวจสอบกับหน่วยงาานที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศปลายทางของคุณ ผู้ถือหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางที่ไม่เป็นตามแบบมาตรฐานอาจจะมีข้อกำหนดในการผ่านเข้าประเทศที่แตกต่างออกไป

คุณสามารถเพิ่มประเทศที่เปลี่ยนเครื่องได้ถึง 5 ประเทศ