ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ก่อนเดินทาง

วีซ่าและหนังสือเดินทาง

โปรดจำไว้ว่า ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องนำเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องติดตัวไปด้วย ตรวจสอบข้อกำหนดในการเข้าเมืองสำหรับการเดินทางที่กำลังจะมาถึงก่อนที่คุณเดินทาง
คำแนะนำเรื่องวีซ่าที่เกี่ยวกับ COVID-19

เยี่ยมชมศูนย์กลาง COVID-19 ของเรา เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวีซ่าและข้อกำหนดในการเดินทางอื่น ๆ

ข้อกำหนดในการเข้าประเทศ

ตรวจสอบข้อกำหนดด้านวีซ่าและหนังสือเดินทางของคุณ

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลนี้มาจากผู้ให้บริการภายนอก เราจึงสามารถแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษได้เท่านั้น ข้อมูลนี้เป็นเพียงการแนะนำและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ - โปรดตรวจสอบกับหน่วยงาานที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศปลายทางของคุณ ผู้ถือหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางที่ไม่เป็นตามแบบมาตรฐานอาจจะมีข้อกำหนดในการผ่านเข้าประเทศที่แตกต่างออกไป

คุณสามารถเพิ่มประเทศที่เปลี่ยนเครื่องได้ถึง 5 ประเทศ

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับวีซ่าและหนังสือเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

หากคุณยังมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในการเดินทาง โปรดเยี่ยมชมหน้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการเดินทาง หรืออ่านคำถามที่พบบ่อยทั้งหมด