ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

สิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนในการดำเนินงาน

ภาคพื้นดิน

สัดส่วนที่สำคัญที่สุดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนของเราจะมาจากการบริโภคเชื้อเพลิงของเครื่องบิน ดังนั้น ตัวเลือกเครื่องบินของเราและวิธีการที่เราปฏิบัติการ จะแสดงออกถึงโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเชื้อเพลิงของเครื่องบินเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดด้านหนึ่งของเรา ประสิทธิผลด้านเชื้อเพลิงจึงมีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในธุรกิจ รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับประสิทธิผลด้านเชื้อเพลิง ประสิทธิภาพในเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนและเสียง สามารถดูได้ในรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของ The Emirates Group

เครื่องบิน

นโยบายของเอมิเรตส์ในการลงทุนเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดที่มี จะหมายความว่าเรามีฝูงบินที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม ผลประโยชน์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมของการใช้ฝูงบินที่ลำตัวกว้างและทันสมัยนั้น จะรวมถึงเสียงที่เบาลงและการปล่อยก๊าซจากเครื่องยนต์ในอัตราที่ต่ำลง เครื่องบินทุกลำของเราเป็นไปตามมาตรฐานเรื่องเสียงในมาตราที่ 4 ขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) (มาตรานี้จะไม่รวมผู้ให้บริการขนส่งแบบเช่าทั้งตัวเครื่องและลูกเรือบางส่วน) และเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซเครื่องยนต์ของ ICAO เครื่องบินแอร์บัส A380 ของเราคือหนึ่งในเครื่องบินขนาดใหญ่ที่มีเสียงเงียบที่สุดเท่าที่มี และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องข้อกำหนดที่เคร่งครัดของสนามบินที่มีความละเอียดอ่อนด้านเสียงมากที่สุดบางแห่งในโลก

ฝ่ายวิศวกรรมของเอมิเรตส์จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องบินของเรากำลังทำงานได้ในระดับที่เหมาะสมที่สุดอยู่ทุกเมื่อ และขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องยนต์ของเราจะดูแลรักษาส่วนประกอบภายในเครื่องยนต์ให้สะอาด บำรุงรักษาประสิทธิภาพในเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิง และยืดอายุการใช้งานที่เป็นประโยชน์ของเครื่องยนต์ เราทำความสะอาดเครื่องบินของเราอยู่สม่ำเสมอด้วยขั้นตอนการ 'ล้างแห้ง' ที่ประหยัดน้ำ ซึ่งจะใช้สารทำความสะอาดบนผ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

วิธีการนี้จะประหยัดน้ำได้หลายพันลิตรในการทำความสะอาดแต่ละครั้ง และเมื่อภายนอกของเครื่องบินสะอาด ก็จะทำให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงและปล่อยก๊าซเสียน้อยลงจากการที่เครื่องบินมีน้ำหนักเบาลงและแรงทางอากาศพลศาสตร์มากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถดูได้ที่รายละเอียดของเครื่องบินทั้งหมดของเรา

การปฏิบัติการ

การประหยัดเชื้อเพลิงในเที่ยวบินเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนที่ภาคพื้นดิน เราได้ลงทุนในระบบการวางแผนเที่ยวบินที่ดีที่สุดเท่าที่มี เพื่อวางแผนเที่ยวบินได้อย่างรอบคอบ และปรับเส้นทางบินได้ตามสภาพอากาศในแต่ละวัน ข้อจำกัดเรื่องน่านฟ้า และเครื่องบินเฉพาะลำที่จัดสรรไว้สำหรับแต่ละภาคส่วน เมื่ออยู่บนท้องฟ้าแล้ว ลูกเรือของเราจะใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซเมื่อเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติและด้วยการสนับสนุนจากการควบคุมการจราจรทางอากาศ

ตัวอย่างต่าง ๆ จะรวมถึงการไต่ระดับและการลดเพดานบินอย่างต่อเนื่อง และการปรับเปลี่ยนเส้นทางบนเที่ยวบินระยะยาวเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนทิศทางของกระแสลม ในการนำเครื่องลงจอด นักบินของเราจะใช้ระบบรีเวิร์สทรัสต์แบบเดินเปล่า (แทนที่จะเป็นระบบรีเวิร์สทรัสต์แบบเต็มรอบ) และดับเครื่องยนต์หนึ่งตัวในขณะที่วิ่งบนอยู่ลานบิน เมื่อมีความปลอดภัยและกระทำได้ในเชิงปฏิบัติ เราให้ความสำคัญกับการใช้พลังภาคพื้นดินและอากาศที่ปรับไว้ล่วงหน้าเมื่อเป็นไปได้ เพื่อให้หน่วยสำรองกำลังของเครื่องบิน​ ซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่อยู่ส่วนท้ายของเครื่องบิน สามารถปิดการทำงานได้ มาตรการทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซ เช่นเดียวกับการลดเสียงดัง

เอมิเรตส์สนับสนุนความพยายามทั่วโลกเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลเกี่ยวกับการจัดการระบบจราจรทางอากาศ และเพื่อให้เส้นทางบินมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการเที่ยวบินของเราจะร่วมมือกับองค์กรควบคุมการจราจรทางอากาศระหว่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมเส้นทางและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยจะใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อรองรับการพัฒนาขยายตัวเหล่านี้

บนเครื่อง

ความพยายามของเราในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องบนเครื่องบิน

ผ้าห่มชั้นประหยัดของเราบนเที่ยวบินระยะยาว จะผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 100% ผ้าห่มแต่ละผืนทำมาจากขวดพลาสติก 28 ขวด ซึ่งผ่านการทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย กรอให้เป็นเส้นด้าย ก่อนจะถักทอให้เป็นผ้าห่มที่นุ่มอุ่นและมีความยั่งยืน การใช้ผ้าห่มเหล่านี้จะช่วยทั้งป้องกันไม่ให้ขวดพลาสติกถูกทิ้งเป็นของเสียในลานขยะ และยังช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซในกระบวนการผลิต เมื่อเทียบกับการใช้วัสดุพลาสติกใหม่

การลดน้ำหนักการขนส่งที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้เราประหยัดเชื้อเพลิง เช่น เราใช้คอนเทนเนอร์คาร์โกที่น้ำหนักเบา และปรับจำนวนน้ำดื่มที่โหลดขึ้นเครื่องให้เหมาะสมสำหรับแต่ละเที่ยวบิน ตามจำนวนผู้โดยสารที่วางแผนไว้และระยะทางในการบิน

เชื้อเพลิงชีวภาพ

ในแต่ละปี สายการบินเอมิเรตส์มีค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงนับพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น เราจึงเฝ้าจับตาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เรารอคอยการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีความปลอดภัยด้านเทคนิค แข่งขันได้ในแง่ของต้นทุน และมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมีห่วงโซ่อุปทานที่ทำงานได้พร้อม ตั้งแต่วัตถุดิบตั้งต้นไปจนถึงตัวเครื่องบิน

รีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่

เราได้ให้บริการอาหารหลายล้านมื้อบนเที่ยวบินของเราทุกวัน และหากคุณสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งของที่ใช้ในบริการมื้ออาหารของเราหลังจากสิ้นสุดเที่ยวบินแต่ละเที่ยว เราจะนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่

เราได้ลงทุนในโครงการรีไซเคิลระบบปิด(เปิดไฟล์ PDF ในแท็บใหม่)ขนาดมหึมา เพื่อลดปริมาณขยะและนำพลาสติกของเรากลับมาใช้ใหม่ แทนที่จะนำส่งไปยังหลุมฝังกลบ เราจะนำถาดอาหาร จานใส่ของว่าง และชามต่าง ๆ ที่ใช้ในชั้นประหยัดและชั้นประหยัดพรีเมียม ล้างทำความสะอาด บดละเอียด และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พร้อมใช้งาน

โรงงานผลิตของเราตั้งอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งและการผลิตอีกด้วย โรงงานของเรายังสร้างขึ้นตามแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเหลือของเสียน้อยที่สุด

วิธีการทำความสะอาดเครื่องบิน A380 โดยไม่ใช้น้ำ

ในอากาศ

สัดส่วนที่สำคัญที่สุดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนของเราจะมาจากการบริโภคเชื้อเพลิงของเครื่องบิน ดังนั้น ตัวเลือกเครื่องบินของเราและวิธีการที่เราปฏิบัติการ จะแสดงออกถึงโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเชื้อเพลิงของเครื่องบินเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดด้านหนึ่งของเรา ประสิทธิผลด้านเชื้อเพลิงจึงมีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในธุรกิจ รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับประสิทธิผลด้านเชื้อเพลิง ประสิทธิภาพในเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนและเสียง สามารถดูได้ในรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของ The Emirates Group

ไฟฟ้า

แสงอาทิตย์ที่มีมากมายเหลือล้นของดูไบช่วยให้เราสามารถสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ที่ทันสมัยสูงสุด โดยจะเป็นจุดที่เราติดตั้งแผงแปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ไว้จำนวนมาก แผงพลังงานจำนวน 2,990 แผงจากหลังคาอาคารจอดรถ คาดว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 1,800 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 800 ตันในแต่ละปี เรายังได้ทำการติดตั้งไฟ LED ทั่วทุกสถานประกอบการของเรา เพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมาก โดยไฟ LED ในเทอร์มินัล Emirates SkyCargo ของเราที่ Dubai World Central (DWC) นั้น ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ถึงปีละ 970 MWh

ฝ่ายวิศวกรรมของเอมิเรตส์ได้ติดตั้งไฟเหล่านี้ไว้ในโรงซ่อมวิศวกรรมเครื่องบิน เช่นเดียวกับในคลังพัสดุที่จะเปิดใช้งานได้จากเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหว ทีมงานนี้ยังใช้ไฟ LED สำหรับการซ่อมบำรุงห้องโดยสารบนเครื่องบิน ซึ่งมีประโยชน์เพิ่มขึ้นในเรื่องของความร้อนที่ลดลงกว่าไฟของเดิมที่เปลี่ยนออกไป แนวคิดริเริ่มที่ผสมผสานกันนี้ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า 2,850 MWh ต่อปี สุดท้ายนี้ สำนักงานประจำกรุงลอนดอนที่ปรับปรุงใหม่ของเรา ยังติดไฟ LED อัพเกรดรุ่นเครื่องปรับอากาศ และมีการใช้พื้นที่ว่างของสำนักงานให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการบริโภคไฟฟ้าลดลง 60%

การลดใช้ การนำไปใช้ใหม่ และการรีไซเคิล

หน่วยธุรกิจของเราพยายามมองหาโอกาสในการลดอัตราการบริโภคทรัพยากร นำวัตถุสิ่งของกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิลวัสดุเมื่อหมดอายุการใช้งานของวัสดุเหล่านั้น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นมุมมองที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำแคมเปญ Think Before You Print (คิดก่อนพิมพ์) มาใช้ ซึ่งช่วยให้ปริมาณสิ่งพิมพ์ลดลงถึง 33% ในเวลาเพียงแค่แปดเดือน ทำให้ประหยัดกระดาษไปได้หลายล้านแผ่นและประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า 2 ล้าน kWh

แม้แต่เครื่องบินที่ปลดประจำการแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ฝ่ายสถานฝึกอบรมเที่ยวบินจะเสาะหาวัตถุสิ่งของต่าง ๆ จากฝ่ายวิศวกรรมของเอมิเรตส์ เมื่อทำการอัพเกรดการตกแต่งภายในของเครื่องบิน ในโครงการหนึ่งนั้น พวกเขาใช้ชุดที่นั่งจากเครื่องบินแอร์บัส A340-500 ที่ปลดประจำการแล้ว และดัดแปลงแก้ไขให้เข้ากับเครื่องจำลองห้องโดยสารเมื่อต้องอพยพในกรณีฉุกเฉินจำนวนสองเครื่อง และเครื่องจำลองการฝึกอบรมเพื่อให้บริการในห้องโดยสารอีกสองเครื่อง โครงการช่วยยืดอายุการใช้งานของที่นั่งได้อีกห้าถึงเจ็ดปี และประหยัดต้นทุนสำหรับที่นั่งใหม่ไปได้ 50 ที่นั่ง

Emirates Flight Catering คือหนึ่งในบริษัทบริการอาหารสายการบินชั้นนำของโลก และมีโครงการรีไซเคิลเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนของการปฏิบัติการของบริษัท โครงการของพวกเขาจะดัดแปลงการใช้วัสดุต่าง ๆ จากวัสดุเหลือใช้ รวมถึงกระดาษและลังกระดาษ ฟอยล์และกระป๋องอะลูมิเนียม และขวดและภาชนะพลาสติก โดยส่วนมากแล้วจะเก็บรวบรวมมาจากเครื่องบินของเราหลังจากเดินทางมาถึงดูไบ

Emirates Flight Catering ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนการใช้กระป๋องอะลูมิเนียมของ Emirates Environmental Group โดยบริจาคกระป๋องหลายพันกิโลกรัมที่เก็บมาจากเที่ยวบินของเราในแต่ละปี

การขนส่งภาคพื้นดิน

ผู้จัดการกลุ่มยานพาหนะของเราจะมุ่งเน้นในเรื่องการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากการปฏิบัติการภาคพื้นดินของเรา ฝ่ายบริการขนส่งจะปฏิบัติตามแนวทางสองเส้นซึ่งจะได้แก่ การบริหารการเติบโตให้มีประสิทธิผล และการพัฒนาการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้อย่างต่อเนื่อง

พวกเขาใช้ยานพาหนะที่มีประสิทธิผลด้านเชื้อเพลิงมากขึ้น ปรับแผนการเดินทางให้เหมาะสมเพื่อลดจำนวนเส้นทางที่ให้บริการและจำนวนการเดินทางที่ไม่มีผู้โดยสาร และฝึกอบรมพนักงานขับรถเกี่ยวกับความปลอดภัยและหลักปฏิบัติด้านการขับขี่ที่มีประสิทธิผล รวมถึงการหลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องยนต์ไว้โดยไม่จำเป็น ความพยายามของพวกเขาส่งผลให้ได้รับรางวัลมากมายในด้านการขนส่งที่ยั่งยืนในดูไบ

ผลิตภัณฑ์บนเครื่องที่ยั่งยืน
ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่คุณเพลิดเพลินในระหว่างเที่ยวบินนั้นช่วยสนับสนุนเราให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอนาคต อ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์บนเครื่องที่ยั่งยืนของเรา
เพิ่มเติม