ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การอนุรักษ์ทะเลทรายของดูไบ

มาร่วมกันอนุรักษ์และนำพืชและสัตว์ประจำถิ่นกลับคืนสู่ทะเลทรายของเรา

โดยเริ่มต้นจากเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทะเลทรายดูไบ (DDCR) เอมิเรตส์ทำงานร่วมกับรัฐบาลดูไบในการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ธรรมชาตินี้ เพื่อปกป้องถิ่นที่อยู่ในทะเลทรายที่อยู่ในภาวะวิกฤตและสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์สายพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้ DDCR ยังเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งแรกที่ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นทางการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีการออกกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อรับรองสถานะของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ

DDCR ครอบคลุมพื้นที่กว่า 225 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 5% ของพื้นที่ทั้งหมดของดูไบ และยังมีรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์ระดับชั้นนำอีกด้วย นอกเหนือจากการปกป้องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น ออริกซ์สายพันธุ์อาหรับ DDCR คือกำลังสำคัญในการค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่นและความพยายามในการอนุรักษ์

รายได้ 100% จากนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาเยือน DDCR จะถูกนำไปใช้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและการดูแลสัตว์ป่า นอกจากนี้ สายการบินเอมิเรตส์ยังให้การสนับสนุนทีมอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยนักนิเวศวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าโดยเฉพาะอีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทะเลทรายดูไบ(เปิดในหน้าต่างใหม่)