ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 • รายงานประจำปี
  อ่านรายงานประจำปีฉบับปัจจุบันและฉบับที่ผ่านมาที่ได้รับการตรวจสอบโดยอิสระตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
  อ่านเพิ่มเติม
 • แนวทางของดูไบ
  ความสำเร็จของดูไบเป็นผลมาจากโมเดลธุรกิจที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางและแข่งขันสูง
  อ่านเพิ่มเติม
 • โมเดลธุรกิจของเรา
  โมเดลธุรกิจของเอมิเรตส์ได้เป็นตัวขับเคลื่อนจุดสนใจเชิงพาณิชย์และการสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน
  อ่านเพิ่มเติม
 • ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการอุดหนุน
  เรายินดีเข้าร่วมการอภิปรายบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างจริงจังในประเด็นการอุดหนุนสายการบิน
  อ่านเพิ่มเติม