ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โมเดลธุรกิจของเอมิเรตส์

ส่วนหลักในจุดแข็งของเราในฐานะองค์กรธุรกิจ จะมีที่มาจากสภาพแวดล้อมของ 'น่านฟ้าที่เปิดกว้าง' ที่ท่าอากาศยานนาชาติดูไบ ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการหลักที่เราต้องแข่งขันกับสายการบินตามตารางอื่น ๆ กว่า 100 แห่ง

หลักปรัชญาของเราที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบินระหว่างประเทศและพัฒนาไปสู่น่านฟ้าที่เปิดกว้าง จะสรุปได้ด้วยการใช้คำพูดของ Sir Tim Clark ประธานกรรมการของเอมิเรตส์ที่กล่าวไว้ว่า:

"เรารู้ว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนถึงความคืบหน้าสู่นโยบายการตกลงร่วมกันจากหลายฝ่ายในด้านการเมืองเชิงการบินในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา หลายประเทศตระหนักว่าการเปิดเสรีการบินอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและการปกป้องสายการบินในประเทศ แต่ประโยชน์จากการดำเนินการปกป้องสายการบินของชาติไม่คุ้มค่ากับสมการต้นทุนและผลประโยชน์ หรือไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศ พวกเขาได้อัดเงินช่วยเหลือสายการบินแห่งชาติผ่านเครื่องมือที่มั่นคงของการคุ้มครองด้านการเมืองเชิงการบิน และการลดโอกาสในการแข่งขันโดยไม่ตั้งใจ โดยผลเสียจะตกอยู่กับภาคธุรกิจหลักอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องประสบสภาวะปัญหาต่าง ๆ"