ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์

เพลิดเพลินไปกับการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ในดูไบและทั่วโลก

ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์

ผ่อนคลายในห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ของเรา

คุณและแขกของคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ในดูไบและทั่วโลกได้ หากคุณเป็นสมาชิก Emirates Skywards คุณจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ผ่อนคลายในห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์และห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบินเอมิเรตส์ของเราในดูไบและทั่วโลก เพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ รวมทั้งการช้อปปิ้งส่วนบุคคล อาหารและเครื่องดื่ม การเข้าใช้บริการศูนย์บริการธุรกิจและพื้นที่ในส่วนการพักผ่อน เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ของเราก่อนบิน เพื่อให้คุณเดินทางได้อย่างราบรื่นและสดชื่นตลอดการเดินทาง

ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์

ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ในดูไบ

คุณจะพบห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์เจ็ดแห่งในคอนคอร์ส A, B และ C ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

หากคุณต้องการชำระเงินเพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารในดูไบ คุณและแขกของคุณจะต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินเดียวกันของสายการบินเอมิเรตส์หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของสายการบินแควนตัส

โปรดตรวจสอบสิทธิพิเศษในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ของคุณในตารางด้านล่าง

ระดับชั้นของสมาชิก/ชั้นที่เดินทาง การเข้าใช้บริการได้ฟรี สิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร ชำระเงินเพื่อเข้าใช้บริการสำหรับตนเอง การชำระเงินเพื่ออัพเกรดไปใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับตนเอง ชำระเงินเพื่อเข้าใช้บริการสำหรับแขก
Blue ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่
Silver ใช่ ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ไม่ระบุ ใช่ ใช่
Gold ใช่ + แขก 1 คน ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ไม่ระบุ ใช่ ใช่
(เกินกว่าจำนวนแขกที่มีสิทธิ์ที่จำกัด)
Platinum ใช่ + แขก 3 คน
(ผู้ใหญ่ 1 คน + เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี 2 คน)
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง ไม่ระบุ ไม่ระบุ ใช่
(เกินกว่าจำนวนแขกที่มีสิทธิ์ที่จำกัด)
ชั้นประหยัด ไม่ใช่ ไม่ระบุ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
ชั้นธุรกิจ ใช่ ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ไม่ระบุ ใช่ ใช่
ชั้นหนึ่ง ใช่ + แขก 1 คน ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง ไม่ระบุ ไม่ระบุ ใช่
สมาชิก Emirates Skywards และแขก
ห้องรับรองผู้โดยสาร ราคา (USD) VAT 5% (USD) รวมทั้งหมด*
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่ง 200 10 210
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่ง (เด็ก) 100 5 105
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 100 5 105
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ (เด็ก) 50 2.50 52.50
ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ที่คอนคอร์ส C 100 5 105
ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ที่คอนคอร์ส C (เด็ก) 50 2.50 52.50
อัพเกรดจากห้องรับรองผู้โดยสารจากชั้นธุรกิจไปเป็นห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่ง 100 5 105
อัพเกรดจากห้องรับรองผู้โดยสารจากชั้นธุรกิจไปเป็นห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่ง (เด็ก) 50 2.50 52.50
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก Emirates Skywards และแขก
ห้องรับรองผู้โดยสาร ราคา (USD) VAT 5% (USD) รวมทั้งหมด*
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่ง 250 12.50 262.50
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่ง (เด็ก) 125 6.25 131.25
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 130 6.50 136.50
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ (เด็ก) 65 3.25 68.25
ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ที่คอนคอร์ส C 130 6.50 136.50
ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ที่คอนคอร์ส C (เด็ก) 65 3.25 68.25
อัพเกรดจากห้องรับรองผู้โดยสารจากชั้นธุรกิจไปเป็นห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่ง 130 6.50 136.50
อัพเกรดจากห้องรับรองผู้โดยสารจากชั้นธุรกิจไปเป็นห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่ง (เด็ก) 65 3.25 68.25

* ราคาทั้งหมดเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% จากสินค้าและบริการที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับการชำระเงินเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับสมาชิก Emirates Skywards และผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก Emirates Skywards โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์

ห้องรับรองผู้โดยสารทั่วโลกของสายการบินเอมิเรตส์

คุณสามารถรับประสบการณ์เอมิเรตส์ก่อนถึงเวลาเที่ยวบินของคุณได้ที่ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ ณ สนามบินที่เลือกทั่วโลก การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารทั่วโลกของของสายการบินเอมิเรตส์มีค่าธรรมเนียม USD 100 ต่อคน

หากคุณต้องการชำระเงินเพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารทั่วโลกของเรา คุณและแขกของคุณจะต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินเดียวกันของสายการบินเอมิเรตส์หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของสายการบินแควนตัส

โปรดตรวจสอบสิทธิพิเศษในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารทั่วโลกของคุณในตารางด้านล่าง

ระดับชั้นของสมาชิก/ชั้นที่เดินทาง การเข้าใช้บริการฟรี ชำระเงินเพื่อเข้าใช้บริการสำหรับตนเอง ชำระเงินเพื่อเข้าใช้บริการสำหรับแขก
Blue ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Silver ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่
Gold ใช่ + แขก 1 คน ไม่ระบุ ใช่
(เกินกว่าจำนวนแขกที่มีสิทธิ์ที่จำกัด)
Platinum ใช่ + แขก 3 คน
(ผู้ใหญ่ 1 คน + เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี 2 คน)
ไม่ระบุ ใช่
(เกินกว่าจำนวนแขกที่มีสิทธิ์ที่จำกัด)
ชั้นธุรกิจ ใช่ ไม่ระบุ ใช่
ชั้นหนึ่ง ใช่ + แขก 1 คน ไม่ระบุ ใช่

ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ในจุดหมายปลายทางต่าง ๆ

โอ๊คแลนด์, กรุงเทพฯ, เบอร์มิงแฮม, บอสตัน, บริสเบน, เคปทาวน์, โคลัมโบ, เดลี, ดึสเซิลดอร์ฟ, แฟรงค์เฟิร์ต, กลาสโกว์, ฮัมบูร์ก, โจฮันเนสเบิร์ก, กัวลาลัมเปอร์, ลอนดอนแกตวิค, ลอนดอนฮีทโทรว์, ลอสแอนเจลิส, แมนเชสเตอร์, เมลเบิร์น, มิลาน, มิวนิก, นิวยอร์ก จอห์น เอฟ. เคนเนดี, ปารีส ชาร์ล เดอ โกล, เพิร์ธ, ซานฟรานซิสโก, ซิดนีย์, โตเกียว นาริตะ และซูริค