ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ก่อนออกเดินทาง

บริการรถรับส่ง

สายการบินเอมิเรตส์ได้จัดเตรียมบริการรถโค้ชไปยังปลายทางบางแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และญี่ปุ่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเหล่านี้

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สายการบินเอมิเรตส์ให้บริการโค้ชสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดและชั้นประหยัดพรีเมียมที่ถือบัตรโดยสารเที่ยวบิน และเดินทางจากอาบูดาบีไปดูไบ และจากอัลไอน์ไปดูไบ

จากอาบูดาบีไปดูไบ

ออกเดินทางเดินทางถึง
03:0005:15
06:0008:15 น.
09:3011:45
16:3018:45 น.
22:0023:59

จากดูไบไปอาบูดาบี

ออกเดินทางเดินทางถึง
03:0005:15
06:30 น.08:45 น.
10:0012:15
15:0017:15
23:0001:15

จากอัลไอน์ไปดูไบ

ออกเดินทางเดินทางถึง
17:0023:15 น.

จากดูไบไปอัลไอน์

ออกเดินทางเดินทางถึง
02:3004:15


จุดรับและส่ง

ดูไบ
จุดส่ง: อาคารผู้โดยสาร 3 ชั้นผู้โดยสารขาออก บริเวณจุดเช็คอิน - C

จุดรับ: ชั้นผู้โดยสารขาเข้า ช่องสุดท้าย ตรงข้ามทางออก 3


อาบูดาบี
จุดรับ: ด้านหน้าของสำนักงานในตัวเมืองของสายการบินเอมิเรตส์ - คาลิดิยา - คอร์นิช


อัลไอน์
ไปรับ/ไปส่ง: ที่จอดรถ Al Falah Plaza ติดกับ Emirates Commercial Complex, ถนน Khalifa, อัลไอน์


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • บริการรถโดยสารจะดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการเดินทางด้วยรถโดยสารอย่างสมบูรณ์ในแง่ของการประกันและการรับผิด
 • รถโดยสารมีให้บริการเฉพาะผู้โดยสารชั้นประหยัดและชั้นประหยัดพรีเมียมที่ทำการจองเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่ไปยัง/ออกจากดูไบ และเดินทางมาถึงจากหรือออกเดินทางมากับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์นั้นเท่านั้น
 • ผู้โดยสารจะต้องถือบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่สามารถใช้ได้ เพื่อที่จะใช้บริการรถโดยสาร
 • สายการบินเอมิเรตส์ไม่อยู่ในสถานะที่จะยอมรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ทำการจองล่วงหน้า และ/หรือไม่มีบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากขีดจำกัดในการรับผู้โดยสาร
 • ต้องทำการจองบริการรถโดยสารล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ไม่รับประกันการร้องขอบริการที่ได้รับหลังจากเวลานี้
 • เวลาขั้นต่ำสุดที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อการเดินทางคือ 2 ชั่วโมงสำหรับผู้โดยสารขาเข้าและขาออก
 • มีการบังคับใช้น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตตามปกติของสายการบินเอมิเรตส์
 • ผู้โดยสารจะต้องมีบัตรโดยสารที่ออกโดยเอมิเรตส์ ซึ่งบัตรโดยสารจะขึ้นต้นด้วย 176 บัตรโดยสารที่ออกโดยสายการบินอื่นจะไม่มีสิทธิ์
 • เมื่อคุณซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินที่ emirates.com โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ระบุเมืองที่ออกเดินทางหรือเดินทางมาถึงเป็นอาบูดาบี หรืออัลไอน์ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รวมการจองรถบัสในบัตรโดยสารเที่ยวบินของคุณแล้ว
 • เมื่อคุณซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินที่สำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์หรือตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว คุณควรขอให้ตัวแทนรวมการจองรถบัสสำหรับอาบูดาบีหรืออัลไอน์ ในบัตรโดยสารของคุณก่อนออกบัตรโดยสาร
 • ตัวแทนออกบัตรโดยสารจะต้องเป็นผู้แก้ไขบัตรโดยสารที่ออกโดยไม่รวมบริการรถบัส ไม่มีการเรียกเก็บเงินสำหรับการเพิ่มเฉพาะบริการรถบัสในบัตรโดยสารในภายหลัง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับบริการรถบัส จะทำให้เกิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสารเรียกเก็บตามเงื่อนไขค่าโดยสารของบัตรโดยสารของคุณ
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่หรือตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวของคุณ

บริการรถรับส่ง - ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

สายการบินเอมิเรตส์ให้บริการรถโดยสารฟรีสำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเที่ยวบินและเดินทางไปและกลับจากโอซาก้าและนาโกย่า และจากฮาเนดะ โปรดดูตารางเวลาด้านล่าง

จากนาโกย่าไปยังท่าอากาศยานคันไซ (KIX)

ออกเดินทางเดินทางถึง
15:3018:50


จากท่าอากาศยานคันไซ (KIX) ไปนาโกย่า

ออกเดินทางเดินทางถึง
20:0023:20


จากท่าอากาศยานฮาเนดะ (HND) ไปยังสถานีโตเกียว

ออกเดินทางเดินทางถึง
23:59 น.00:40 น.


จากท่าอากาศยานฮาเนดะ (HND) ไปยังสถานีชินากาว่า

ออกเดินทางเดินทางถึง
23:59 น.00:30 น.


จุดรับ-ส่ง

นาโกย่า

วันจันทร์ถึงอาทิตย์

จุดรับ: สถานีเจอาร์นาโกย่า พื้นที่รถโดยสารแบบนอน คุณสามารถดูแผนที่เป็นข้อมูลอ้างอิงได้

ท่าอากาศยานคันไซ (KIX)

วันจันทร์ถึงอาทิตย์

จุดรับ: ชั้น 1 ล็อบบี้อาคารขาเข้า ด้านนอกของทางออกทิศเหนือ คุณสามารถดูแผนที่เป็นข้อมูลอ้างอิงได้

ท่าอากาศยานฮาเนดะ (HND)

จุดรับ: จุดจอดรถโดยสารรับส่งที่อาคารผู้โดยสาร 3 ท่าอากาศยานฮาเนดะ ผู้โดยสารโปรดเดินไปตามป้าย ‘Charter Bus Parking’ ที่อยู่ด้านนอกอาคารผู้โดยสารขาเข้า

สถานีโตเกียว

จุดส่ง: สถานีโตเกียว ประตูทางออกทิศเหนือของมารุโนะอุจิ

สถานีชินากาว่า

จุดส่ง: สถานีชินากาว่า ประตูทางออกโคนัน จุดจอดรถประจำทาง 7


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รถโดยสารจะให้บริการฟรีโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการเดินทางด้วยรถโดยสารอย่างสมบูรณ์ในแง่ของการประกันและการรับผิด ในกรณีที่มีการให้บริการผิดไปจากตารางเวลาโดยไม่ได้คาดหมายสืบเนื่องจากการจราจรติดขัด หรือสภาวะอื่น ๆ เช่น สภาพอากาศ ผู้ให้บริการจะพยายามค้นหาเส้นทางอื่น อย่างไรก็ตาม อาจมีโอกาสที่รถจะมาถึงล่าช้าหรือมีการยกเลิกบริการรถโดยสารได้ ในบางกรณี ผู้โดยสารอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นรถโดยสารเนื่องจากเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของผู้ให้บริการ กรณีเหล่านี้จะได้รับการยกเว้นจากความรับผิดของสายการบินเอมิเรตส์ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ข้างต้น สายการบินเอมิเรตส์จะไม่ได้จัดเตรียมบริการขนส่งหรือค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางอื่น ๆ
 • ต้องทำการจองบริการรถโดยสารล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ผู้โดยสารที่ไม่ได้ทำการจองรถโดยสารล่วงหน้าอาจได้รับอนุญาตให้ใช้บริการได้ โดยขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ว่าง หากผู้โดยสารนั้น ๆ ถือบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่สามารถใช้ได้
 • เป็นไปตามกฎน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตทั่วไปของเราและพื้นที่เก็บสัมภาระบนรถโดยสารมีพื้นที่จำกัด ในกรณีที่มีสัมภาระเกิน คุณสามารถใช้บริการขนส่งต่างหาก โดยชำระค่าใช้จ่ายเอง ไม่อนุญาตให้นำสัมภาระที่มีขนาดและน้ำหนักเกินที่อนุญาตฟรีขึ้นบนรถโดยสาร
 • ผู้โดยสารจำเป็นต้องขึ้นรถโดยสารก่อนเวลารถออก 15 นาที โปรดตรวจสอบตารางเวลาขาออกและขาเข้าล่าสุดด้วย
 • หากคุณมาไม่ทันขึ้นรถโดยสารตามกำหนดเวลา สายการบินเอมิเรตส์จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางใด ๆ เนื่องจากเป็นบริการฟรี
 • หากคุณต้องการเพิ่มส่วนของรถโดยสารหลังจากที่มีการออกบัตรโดยสารของคุณให้จาก emirates.com หรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของสายการบินเอมิเรตส์แล้ว โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ
 • หากคุณต้องการเพิ่มการต่อรถโดยสารในบัตรโดยสารที่ออกกับตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยว โปรดติดต่อตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยวที่คุณซื้อบัตรโดยสาร
 • ลูกค้าที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่สามารถใช้บริการรถโดยสารได้เพียงลำพัง
 • คุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางด้วยรถโดยสาร
 • ไม่บังคับให้ต้องสวมหน้ากากอนามัย อย่างไรก็ตาม โปรดสวมหน้ากากอนามัยหากคุณรู้สึกไม่สบาย
 • บริการรถโดยสารอาจถูกยกเลิกหนึ่งวันก่อนหน้า หากไม่มีผู้โดยสารจองบริการ
 • ไม่สามารถใช้บัตรโดยสารของสายการบินอื่น (ยกเว้นบัตรโดยสารที่มีหมายเลขเริ่มต้นด้วย 176)
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณหรือตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยวที่คุณซื้อบัตรโดยสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการระหว่างเส้นทางนาโกย่า - โอซาก้า

 • บริการรถโดยสารจะใช้ได้สำหรับผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่ไปยัง/ออกจากสนามบินคันไซในวันเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สามารถใช้บริการรถโดยสารได้ในวันเดียวกัน เช่น เนื่องจากปัญหาด้านการกักตัวเมื่อเดินทางมาถึง เป็นต้น คุณสามารถจองบริการรถโดยสารที่เปิดให้บริการจากสนามบินคันไซไปยังสถานีนาโกย่าได้อีกครั้ง ห้ามทำการจองใหม่ด้วยเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้
 • โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดนัดพบและแจ้งชื่อของคุณ
 • หากคุณซื้อบัตรโดยสารของคุณ รวมถึงการต่อรถโดยสารจาก emirates.com โปรดเลือก "สถานีนาโกย่า" เป็นจุดออกเดินทางหรือปลายทางขณะทำการจอง
 • โปรดอย่ารอในห้องรอรถโดยสารของเจอาร์หรือสถานที่ใกล้เคียงอื่น ๆ
 • ไม่มีห้องน้ำให้บริการในรถโดยสาร รถจะหยุดพักช่วงสั้น ๆ เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในขณะเดินทาง ผู้โดยสารไม่สามารถมาต่อหรือยุติการเดินทางจากรถโดยสารได้จากจุดแวะพัก