ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ก่อนเดินทาง

ดูข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ก่อนเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดวีซ่าและตรวจสอบให้มั่นใจว่าวีซ่าของคุณยังไม่หมดอายุ หากจำเป็น
หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลนี้มาจากผู้ให้บริการภายนอก เราเพียงแค่แสดงผลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น