สัมภาระ

ก่อนที่คุณจะออกเดินทาง โปรดเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนสัมภาระที่คุณสามารถนำติดตัวไปได้ในการเดินทาง สิ่งที่คุณสามารถนำขึ้นเครื่อง และสิ่งที่ต้องทำหากเกิดความผิดพลาดบางอย่าง

กระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของเรานั้นอยู่ในระดับสูงที่สุดในโลก ศึกษาว่าคุณสามารถนำสัมภาระติดตัวได้มากแค่ไหนในเที่ยวบินครั้งต่อไปของคุณกับสายการบินเอมิเรตส์และพันธมิตรของเรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง

กฎเกี่ยวกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

เรียนรู้ว่าคุณสามารถนำสิ่งใดขึ้นเครื่องเป็นสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องได้บ้าง กฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่เที่ยวบินสุดท้ายของคุณ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุดก่อนที่คุณจะออกเดินทาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเกี่ยวกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

สัมภาระที่เกิดความเสียหายและล่าช้า

ในบางครั้ง กระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องก็อาจล่าช้าหรือได้รับความเสียหายในระหว่างเปลี่ยนเครื่องบิน ดูว่าเราสามารถช่วยค้นหาหรือเปลี่ยนกระเป๋าของคุณได้อย่างไร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระที่เกิดความเสียหายและล่าช้า

เครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตและน้ำหนักสัมภาระส่วนเกิน

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเส้นทางที่คุณเดินทาง ตรวจสอบว่าคุณสามารถนำสัมภาระติดตัวได้มากแค่ไหนในเที่ยวบินครั้งต่อไปของคุณ รวมทั้งน้ำหนักสัมภาระส่วนเกิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องคำนวณพิกัดสัมภาระและค่าบริการสำหรับนำหนักสัมภาระส่วนเกิน

วัตถุอันตราย

วัตถุอันตรายอาจทำให้ผู้โดยสารมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือทำให้เครื่องบินได้รับความเสียหาย กฎในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลล่าสุดแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

บริการเกี่ยวกับสัมภาระในดูไบ

เรียนรู้ว่าเราสามารถช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายขึ้นกับบริการพิเศษที่อาคารผู้โดยสาร 3 ของสายการบินเอมิเรตส์ในท่าอากาศยานนานาชาติดูไบได้อย่างไร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสัมภาระในดูไบ

สัมภาระในกรณีพิเศษและการอนุญาตน้ำหนักพิเศษ

หากคุณเป็นผู้ทุพพลภาพหรือเดินทางโดยมีอุปกรณ์กีฬาติดตัวมาด้วย คุณอาจได้รับอนุญาตให้เช็คอินสัมภาระพิเศษหรือสัมภาระที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติบนเที่ยวบินของคุณ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม