• TH

  เลือกประเทศและภาษาของคุณ

  ประเทศ/เขตการปกครองที่เลือก
  ประเทศ/เขตการปกครองทั้งหมด
 • เมนู

แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (Medical Information Form, MEDIF)

หากคุณไม่แน่ใจเรื่องปัญหาสุขภาพ หรือคุณต้องการความช่วยเหลือในการเดินทาง คุณอาจจำเป็นต้องตรวจสอบว่าคุณสามารถบินไปกับเราได้หรือไม่ก่อนออกเดินทาง ด้วยการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) ทีมแพทย์ของเราสามารถประเมินได้ว่าคุณสามารถโดยสารเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยหรือไม่หรือเราสามารถให้อำนวยความสะดวกในการเดินทางของคุณได้หรือไม่


ข้อมูลในส่วนที่ 1 ของ MEDIF ควรกรอกโดยผู้โดยสารเองหรือในนามของผู้โดยสารนั้น เมื่อส่งข้อมูลในส่วนที่ 1 แล้ว ข้อมูลในส่วนที่ 2 จะถูกส่งให้แก่แพทย์ประจำตัวของผู้โดยสาร (ตามที่อยู่อีเมลที่ได้ให้ไว้) 
ข้อมูลในส่วนที่ 2 ของ MEDIF ควรกรอกและส่งโดยแพทย์ของผู้โดยสารเอง เมื่อส่งข้อมูลในส่วนที่ 2 แล้ว ข้อมูลฉบับสุดท้ายจะถูกส่งให้แก่ผู้โดยสาร (ตามที่อยู่อีเมลที่ได้ให้ไว้)

ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องทบทวนข้อมูลฉบับสุดท้ายและส่งให้เราตรวจสอบ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลฉบับสุดท้ายของส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของผู้โดยสารครบถ้วนสมบูรณ์อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนบิน เพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการประมวลผลคำร้องขอของคุณ


ในการกรอกแบบฟอร์ม MEDIF ทางออนไลน์ โปรดกรอกรายละเอียดลงในวิดเจ็ตเพื่อค้นหาการจองของคุณ


โปรดทราบว่าสายการบินเอมิเรตส์อาจติดต่อคุณหรือแพทย์ที่ให้การรักษาคุณเพื่อขอข้อมูล/คำอธิบายเกี่ยวกับอาการของคุณหากจำเป็น

เรียกดูรายละเอียด
 

หากคุณต้องการกรอกแบบฟอร์มด้วยตนเอง โปรดดาวน์โหลด MEDIF PDF และส่งสำเนาที่กรอกแบบฟอร์มแล้วไปยัง medaattachments@emirates.com

การประมวลผลแบบฟอร์มข้อมูลด้านการแพทย์สำหรับความพร้อมของร่างกายต่อการเดินทาง (MEDIF)

ควรกรอกแบบฟอร์ม MEDIF ตามอาการของผู้โดยสาร (ผู้ป่วย) ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่เดินทางทางอากาศ และส่งแบบฟอร้มนี้ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาออกเดินทาง โปรดทราบว่าแผนกบริการทางการแพทย์ของสายการบินเอมิเรตส์อาจขอข้อมูลหรือคำอธิบายเพิ่มเติมก่อนที่จะอนุมัติแบบฟอร์ม MEDIF ต้องแจ้งสายการบินเอมิเรตส์ในทันทีหากอาการของผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก่อนการเดินทาง


ข้อสำคัญ: หากคุณต้องการส่งแบบฟอร์ม MEDIF ในนามของทารก โปรดดาวน์โหลด MEDIF PDF และส่งสำเนาที่กรอกแบบฟอร์มแล้วไปยัง medaattachments@emirates.com

คำแนะนำทั่วไป

ผู้โดยสารที่เดินทางโดยมีอาการดังต่อไปนี้ควรกรอกแบบฟอร์ม MEDIF เมื่อทำการจอง:

 • ผู้โดยสารที่สภาวะอาการทางการแพทย์ของตนจำเป็นต้องได้รับการจัดหาเครื่องช่วยหายใจ เปลหาม ผู้ดูแลทางการแพทย์ หรือการรักษาทางการแพทย์ในขณะที่อยู่บนเที่ยวบิน
 • ผู้โดยสารที่อาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์บนเที่ยวบิน
 • ผู้โดยสารที่ความพร้อมสมบูรณ์ของตนสำหรับการเดินทางทางอากาศยังคงเป็นที่กังขาไม่ว่าจะเนื่องด้วยความไม่แข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บ การรักษา หรือการผ่าตัดในช่วงที่ผ่านมาไม่นาน
 • ผู้โดยสารที่โดยปกติแล้วไม่ได้รับการยินยอมให้เดินทางหรือประสบกับความเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงหรือมีอาการไม่คงที่

มีปัจจัยสองอย่างที่เราจะใช้พิจารณาเมื่อประเมินความพร้อมของร่างกายของผู้ป่วยต่อการเดินทาง:

 • แรงดันอากาศต่ำ: แรงดันอากาศในเครื่องบินเปลี่ยนอย่างรวดเร็วระหว่างช่วง 15 ถึง 30 นาทีหลังจากเครื่องออกเดินทางหรือก่อนเครื่องลง และการขยายหรือหดตัวของอากาศอาจเป็นเหตุให้เกิดอาการเจ็บปวดหรือแรงดันอากาศเปลี่ยนแปลงได้
 • การลดลงของแรงดันออกซิเจน: แรงดันในห้องโดยสารเทียบเท่ากับแรงดัน ณ ความสูงที่ 6,000 ถึง 8,000 ฟุต และแรงดันออกซิเจนบางส่วนมีน้อยกว่าบนพื้นดินประมาณ 20%

อาการทางการแพทย์ใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางได้ตลอดเส้นทางของเที่ยวบินนั้นหรือเคลื่อนตัวออกจากเครื่องบินนั้นได้อย่างปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่สำคัญใด ๆ ภายในเครื่องบินถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน

ปกติแล้ว อาการเหล่านี้จะไม่ได้รับการยอมรับให้เดินทางโดยเครื่องบิน 

เราจะพิจารณาอาการของผู้ป่วยเป็นราย ๆ ตามอาการที่เป็นจริง และจะคำนึงว่าผู้โดยสารมีผู้ดูแลทางการแพทย์มาด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ยอมให้มีการเดินทางโดยเครื่องบินสำหรับผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ตามคำแนะนำทั่วไป:

 • มีภาวะโลหิตจางรุนแรง
 • มีหูชั้นกลางอักเสบรุนแรงหรือโพรงจมูกอักเสบรุนแรง
 • มีโรคติดต่อทางสัมผัสที่มีอาการเฉียบพลันหรือติดต่อได้
 • มีภาวะหัวใจวาย หรืออาการของโรคหัวใจแบบเขียวคล้ำอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยทั้งหมด
 • มีกล้ามเนื้อหัวใจตาย (MI) ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์สำหรับกรณีไม่ร้ายแรง หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายที่มีภาวะแทรกซ้อนภายใน 6 สัปดาห์สำหรับกรณีร้ายแรง
 • ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจที่รุนแรงหรือภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศที่เพิ่งเกิดขึ้น
 • ผู้ที่เป็นรอยโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งอาจอุจจาระที่มีสีดำหรือลำไส้อุดตัน
 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัด:
  • ภายใน 10 วันหลังจากที่ผ่าตัดช่องท้องธรรมดา
  • ภายใน 21 วันหลังจากที่ผ่าตัดสายตาหรือหน้าอก (ไม่รวมการผ่าตัดด้วยเลเซอร์)
 • มีขากรรไกรหรือขากรรไกรล่างหัก ซึ่งใช้การมัดลวดแก้ไขขากรรไกรแบบถาวร (เว้นเสียแต่ว่าจำเป็นต้องมีการดูแลทางการแพทย์)
 • มีความเจ็บป่วยทางจิตที่ไม่คงที่โดยไม่มีผู้ดูแลและยาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทาง
 • อาการชักที่ควบคุมไม่ได้ (เว้นเสียแต่ว่าจำเป็นต้องมีการดูแลทางการแพทย์)
 • ตั้งครรภ์ทารกคนเดียวโดยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังจากสัปดาห์ที่ 36 หรือตั้งครรภ์แฝดหลังจากสัปดาห์ที่ 32
 • ทารกเพิ่งเกิดไม่เกินเจ็ดวัน
 • ผู้ที่ได้รับแก๊สเข้าไปในช่องว่างภายในร่างกายเพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยหรือการรักษาภายในเจ็ดวันก่อน

หมายเหตุเกี่ยวกับรายการสิ่งของเฉพาะอื่น ๆ

อาการแพ้: ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อขอมื้ออาหารพิเศษสำหรับเที่ยวบินของคุณ (โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับประกันว่าอาหารจะไม่มีถั่วได้) อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารมีอาการแพ้อาหารที่เป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาบนเที่ยวบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้โดยสารมีปฏิกิริยาต่ออาหารบนอากาศ ควรกรอกแบบฟอร์มนี้

โรคหืด: จะต้องพกยาสำหรับโรคหืดไว้ในสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง เนื่องจากเครื่องพ่นยาจำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟของตนเอง อุปกรณ์พ่นยาที่ใช้ร่วมกับยาพ่นจึงเป็นทางเลือกที่ใช้แทนได้บนเครื่องบิน

ผู้ติดตามช่วยเหลือ: ผู้ติดตามช่วยเหลือทางการแพทย์ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำอุปกรณ์สิ่งของสำหรับอำนวยความสะดวกทั้งหมดมาด้วย และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้ตามที่ต้องการมาอย่างครบถ้วน และรับผิดชอบช่วยเหลือดูแลทุกด้านตามความต้องการของผู้ป่วย เนื่องด้วยกฎระเบียบในการจัดการกับอาหาร พนักงานบนเครื่องบินไม่สามารถให้ความช่วยเหลือดูแลความต้องการเหล่านี้ของผู้ป่วยได้

การแตก: การแตกของกระดูกที่ยาวหรือเฝือกแบบเต็มขาจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ต้องใส่เฝือกมาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ควรใช้ผ้าพันแผลแบบแยกชิ้นสำหรับบาดแผลใหม่ (น้อยกว่า 48 ชั่วโมง) ซึ่งสามารถเกิดอาการบวมในระหว่างเที่ยวบินที่ยาวนานได้ ขออภัย ที่ว่างเพิ่มเติมสำหรับวางขาหรือที่หนุนขาให้สูงนั้นไม่มีให้บริการในที่นั่งโดยสารชั้นประหยัด แต่สามารถจองเป็นที่นั่งติดทางเดินได้ โปรดระบุว่าผู้โดยสารบาดเจ็บที่ขาซ้ายหรือขาขวา

การดูแลภายในเครื่องบิน:โปรดทราบว่าเราไม่ลูกเรือพยาบาลคอยให้บริการ ลูกเรือของเราได้ผ่านการฝึกสำหรับการปฐมพยาบาลมาเบื้องต้นเท่านั้น

โรคปอดและหัวใจ:โรคที่เกี่ยวกับปอดและหัวใจซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการหายใจลำบากเมื่อเดินเป็นระยะทางมากกว่า 100 เมตรบนระดับพื้นดิน หรือเคยได้รับออกซิเจนที่โรงพยาบาลหรือที่บ้าน (หรือในเที่ยวบินก่อนหน้านี้) มาก่อน อาจจะต้องการออกซิเจนเสริม ออกซิเจนบนเครื่องนั้นมีไว้ให้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น กรณีของผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับปอดและหัวใจที่รุนแรงรวมถึงผู้ป่วยที่ต้องการออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง เปลหาม หรือตู้อบสำหรับเด็กแรกเกิด ควรจะมีรายงานทางการแพทย์ที่มีข้อมูลที่ทันสมัยพร้อมกับใบรับรองทางการแพทย์ด้วย (สำเนาของการอ้างอิงโดยโรงพยาบาลหรือแพทย์เฉพาะทางก็สามารถใช้ได้)

ผู้ทุพพลภาพ: หากผู้โดยสารจำเป็นต้องใช้รถเข็นถึงเพื่อเดินทางไปถึงแค่ประตูเครื่องบิน ไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ หมายเหตุ: กฎของการบินพลเรือนกำหนดไว้ว่าผู้โดยสารทุกคนจะต้องสามารถใช้ที่นั่งบนเครื่องบินโดยปรับตำแหน่งของเบาะรองหลังขึ้นมาได้

มื้ออาหารพิเศษ: คุณสามารถสั่งอาหารพิเศษด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือเหตุผลทางการแพทย์อื่น ๆ ได้โดยตรงกับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือจากหน้าจัดการการจอง

ความเจ็บป่วยในระยะสุดท้าย: ผู้โดยสารที่มีความเจ็บป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายจำเป็นต้องมีผู้ติดตามให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์หรือการพยาบาล