ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ก่อนเดินทาง

นโยบายว่าด้วยวัตถุอันตราย

วัตถุอันตราย สิ่งของ และสารต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินและบุคคลที่อยู่บนเครื่อง จำเป็นต้องอ่านนโยบายว่าด้วยวัตถุอันตรายให้ละเอียดก่อนทำการจัดของลงกระเป๋าของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณทราบว่าต้องหลีกเลี่ยงอะไรที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบินบ้าง

นอกเหนือจากกฎการยอมรับของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้านล่าง การยอมรับสิ่งของบางประเภท รวมถึงแอลกอฮอล์ บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า น้ำหอม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยา และอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่องหรือสัมภาระที่เช็คอิน จะอยู่ภายใต้ระเบียบศุลกากรเฉพาะและจุดตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สนามบินในประเทศต้นทางหรือปลายทาง

สิ่งของต้องห้าม

สิ่งของต้องห้าม ได้แก่ สิ่งของหรือสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร หรืออาจเกิดความเสียหายต่อเครื่องบินได้ ห้ามนำสิ่งของเหล่านี้ขึ้นเครื่อง รายการสิ่งของต้องห้ามทุกชนิดระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ และโปรดดูรายการสิ่งของต้องห้ามจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยด้านการบินของ EC ด้วย อาจมีข้อบังคับของรัฐบาลท้องถิ่นนอกเหนือจากนี้ โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานของประเทศต้นทางและปลายทางของคุณ

สายการบินเอมิเรตส์ห้ามมิให้ขนส่งรถยืนไฟฟ้าทุกชนิด (แม้จะเอาแบตเตอรี่ลิเธียมออกแล้วก็ตาม) เป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องหรือสัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่อง

สารต้องห้ามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) มีนโยบายต่อต้านยาเสพติดที่เข้มงวดทุกในรูปแบบ ทุกสนามบินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะได้รับการตรวจค้นอย่างละเอียดโดยใช้อุปกรณ์ที่มีความไวสูง การครอบครองสารเสพติดที่ผิดกฎหมายโดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในหรือผ่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ว่าในปริมาณใดก็ตามจะได้รับการลงโทษ

การนำยาเข้าไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

คุณทราบหรือไม่ว่าหากคุณนำยาที่อยู่ในความควบคุมเข้าไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณจะต้องขออนุมัติผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (MoH) ก่อน

คุณสามารถตรวจสอบกับแพทย์ของคุณได้ว่ายาที่แพทย์สั่งจ่ายนั้นเป็นยาที่อยู่ในความควบคุมหรือไม่ นอกจากนี้ คุณจะต้องพกใบสั่งยาสำหรับยาทั้งหมด (สำหรับใช้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน) ที่คุณนำเข้าไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย

สำหรับยาอื่น ๆ (ใบสั่งยาสำหรับยาที่ไม่อยู่ในความควบคุมและยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยา) ทุกชนิด ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติล่วงหน้าจาก MoH

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขและการป้องกัน (เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

ก่อนที่คุณจะออกเดินทางไปยังสนามบิน:

ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ที่จะเดินทางไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หาข้อมูลด้วยตนเองเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ที่สามารถหรือไม่สามารถนำเข้าประเทศนี้ได้

โปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลที่ใกล้ที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อขอคำแนะนำหากคุณกำลังจะนำเวชภัณฑ์หรือยาเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รายชื่อสถานกงสุลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

สิ่งของต้องห้ามของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในการบินของคณะกรรมาธิการยุโรป

สัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง - รายการสิ่งของต้องห้าม

ห้ามผู้โดยสารนำสิ่งของต่อไปนี้เข้าไปยังพื้นที่หวงห้ามและบนเครื่องบิน โดยไม่คำนึงถึงกฎความปลอดภัยที่บังคับใช้:

(a) ปืน อาวุธปืนและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ยิงกระสุน —อุปกรณ์ที่สามารถใช้หรือมีความสามารถในการนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงโดยการยิงกระสุน ได้แก่:

 • อาวุธปืนทุกชนิด เช่น ปืนพก, ปืนลูกโม่, ปืนไรเฟิล, ปืนลูกซอง
 • ปืนของเล่น, ปืนจำลองและปืนปลอมที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นอาวุธจริง, ส่วนประกอบของอาวุธปืน ไม่รวมกล้องเล็ง
 • ปืนอัดลมและปืน CO2 เช่น ปืนพก, ปืนลูกซอง, ปืนลม, ปืนไรเฟิลและปืนอัดลม
 • ปืนพลุสัญญาณและปืนยิงสัญญาณ
 • ธนู, หน้าไม้และลูกศร
 • ปืนฉมวก
 • หนังสติ๊ก

(b) เครื่องช็อตไฟฟ้า — อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้หมดสติหรือทำให้ไม่เคลื่อนที่ ซึ่งได้แก่:

 • เครื่องที่ทำให้ช็อก เช่น เครื่องช็อตไฟฟ้า, ปืนไฟฟ้าและอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า
 • เครื่องช็อตไฟฟ้าสำหรับสัตว์และอุปกรณ์ฆ่าสัตว์
 • อุปกรณ์ที่สามารถปล่อยสารเคมี ก๊าซและสเปรย์ เช่น สเปรย์กระป๋อง, สเปรย์พริกไทย, สเปรย์พริก, แก๊สน้ำตา, สเปรย์กรดและสเปรย์ไล่สัตว์

(c) สิ่งของที่มีปลายแหลมหรือขอบแหลมคม — สิ่งของที่มีปลายแหลมหรือขอบแหลมคมซึ่งอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงได้ ได้แก่:

 • อุปกรณ์ที่ออกแบบมาใช้สำหรับการฟัน เช่น ขวาน, ขวานขนาดเล็กและ มีดปังตอ
 • ขวานเจาะน้ำแข็งและที่เจาะน้ำแข็ง
 • ใบมีดโกน
 • คัตเตอร์
 • มีดพร้อมใบมีดที่มีความยาวมากกว่า 6 ซม.
 • กรรไกรที่มีใบมีดยาวกว่า 6 ซม. โดยวัดจากด้าม
 • อุปกรณ์ศิลปะการต่อสู้ที่มีปลายแหลมหรือขอบแหลมคม
 • ดาบและกระบี่

(d) เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน — เครื่องมือที่อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน ได้แก่:

 • ชะแลง
 • สว่านและหัวเจาะ รวมทั้งสว่านไฟฟ้าแบบไม่มีสาย
 • เครื่องมือที่มีใบมีดหรือเพลาที่มีความยาวมากกว่า 6 ซม. ซึ่งสามารถใช้เป็นอาวุธ เช่น ไขควงและสิ่ว
 • เลื่อย รวมทั้งเลื่อยไฟฟ้าแบบไม่มีสาย
 • เครื่องพ่นความร้อน
 • เครื่องขันน็อตและเครื่องยิงตะปู

(e) สิ่งของที่ไม่แหลมคม — สิ่งของที่อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงเมื่อใช้ตี ได้แก่:

 • ไม้เบสบอลและซอฟท์บอล
 • ไม้และกระบอง เช่น บิลลีคลับ, ไม้แบล็กแจ็ก และกระบองสั้น
 • อุปกรณ์ศิลปะการต่อสู้

(f) ระเบิดและสารเคมีและอุปกรณ์สำหรับการวางเพลิง — ระเบิดและสารเคมีและอุปกรณ์สำหรับการวางเพลิงที่สามารถ หรือมีความสามารถในการนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน ได้แก่:

 • อาวุธยุทธภัณฑ์
 • เชื้อปะทุ
 • เครื่องมือที่ใช้จุดระเบิดและฟิวส์ 
 • อุปกรณ์ระเบิดจำลองหรือเลียนแบบ
 • ทุ่นระเบิด ลูกระเบิดมือและวัตถุระเบิดทางทหารอื่น ๆ
 • ดอกไม้ไฟและไพโรเทคนิคอื่น ๆ
 • ถังบรรจุควันและกระป๋องบรรจุควัน
 • ระเบิด, ดินปืนและระเบิดพลาสติก

สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง - รายการสิ่งของต้องห้าม

ห้ามผู้โดยสารนำสิ่งของต่อไปนี้ใส่ในสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง โดยไม่คำนึงถึงกฎความปลอดภัยที่บังคับใช้:

ระเบิดและสารเคมีและอุปกรณ์สำหรับการวางเพลิง — ระเบิดและสารเคมีและอุปกรณ์สำหรับการวางเพลิงที่สามารถนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน ได้แก่:

 • อาวุธยุทธภัณฑ์
 • เชื้อปะทุ
 • เครื่องมือที่ใช้จุดระเบิดและฟิวส์
 • ทุ่นระเบิด ลูกระเบิดมือและวัตถุระเบิดทางทหารอื่น ๆ
 • ดอกไม้ไฟและไพโรเทคนิคอื่น ๆ
 • ถังบรรจุควันและกระป๋องบรรจุควัน
 • ระเบิด, ดินปืนและระเบิดพลาสติก

นโยบายว่าด้วยวัตถุอันตราย

คำถามที่พบบ่อย

หากคุณยังมีคำถามเกี่ยวกับสัมภาระ โปรดเยี่ยมชมหน้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสัมภาระและทรัพย์สินที่สูญหาย​​​​​​​ หรืออ่านคำถามที่พบบ่อยทั้งหมด