ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19

คำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน

คำแนะนำพิเศษเกี่ยวกับการเดินทางพิเศษ

บัตรกำนัลทางเลือกจากการถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง