Chương trình Business Rewards của Emirates

Managing an Emirates Business Rewards account

Tôi làm thế nào để mời nhân viên tham gia tài khoản Emirates Business Rewards?

Quý khách có thể làm điều này trực tuyến trong mục 'Hành Khách'. Chỉ cần đơn giản thêm địa chỉ email của nhân viên và thư mời sẽ được gửi đến cho nhân viên, đề nghị họ thiết lập hồ sơ cá nhân của mình. Khi nhân viên đã được kết nối với tài khoản, họ có thể đặt vé và quản lý chuyến đi công tác của riêng mình.