Thông tin về khả năng tiếp cậnSkip to the main content

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Hành tinh của chúng ta

Trọng tâm của chúng tôi trong vấn đề môi trường

Emirates tuân thủ cam kết về trách nhiệm quản lý môi trường và tập trung vào ba lĩnh vực: 

  • Giảm khí thải
  • Tiêu thụ có trách nhiệm
  • Bảo tồn động vật hoang dã và môi trường sống

Để phù hợp với những nỗ lực này, chúng tôi đang triển khai hệ thống Đánh giá Môi trường IATA (IEnvA), một hệ thống quản lý môi trường toàn diện bao gồm các hoạt động bay, hoạt động của công ty và khung buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp nhằm hỗ trợ cam kết của chúng tôi.

Nhóm chỉ đạo Điều hành về Môi trường bền vững thường xuyên họp để đưa ra định hướng và xem xét tiến độ ở cấp công ty.

Ở cấp độ tổ công tác, các ủy ban nội bộ khác nhau thường xuyên họp để phối hợp và thực hiện các hoạt động bền vững.

Mục tiêu của chúng tôi là giảm tác động đến môi trường và trở thành công ty dẫn đầu về các hoạt động hàng không bền vững.

Chính sách môi trường

Tìm hiểu thêm về phương pháp tiếp cận toàn diện của Tập đoàn Emirates nhằm đạt được tính bền vững về môi trường.

Đọc thêm về chính sách môi trường của chúng tôi

Giảm khí thải

Emirates ủng hộ cam kết tập thể trong ngành của IATA và Mục tiêu Khát vọng Dài hạn (Long-Term Aspirational Goal, LTAG) của ICAO để đạt lượng khí thải carbon net zero (gần bằng không) vào năm 2050. Chúng tôi đang đánh giá các cơ hội và lộ trình sẽ giúp đạt được mục tiêu này, bao gồm: đổi mới đội bay, hiệu quả nhiên liệu vận hành, nhiên liệu hàng không bền vững và ít carbon cũng như năng lượng tái tạo.

Tìm hiểu thêm

Tiêu thụ có trách nhiệm

Chúng tôi cam kết giảm tác động đến môi trường thông qua tiêu thụ có trách nhiệm - và đưa ra những quyết định cẩn trọng về những mặt hàng chúng tôi mua, cách chúng tôi cung cấp hàng hóa, quản lý công tác xử lý chất thải, cũng như cách chúng tôi tiêu thụ nước và điện.

Tìm hiểu thêm

Bảo tồn động vật hoang dã và môi trường sống

Vẻ đẹp và tính đa dạng sinh học của hành tinh chúng ta là nguồn cảm hứng cho niềm đam mê du lịch, và chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm của mình nhằm bảo vệ môi trường sống tự nhiên và ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp đang đẩy các loài có nguy cơ đến bờ vực tuyệt chủng.

Tìm hiểu thêm