Accessibility informationSkip to the main content

Chúng tôi lấy làm tiếc khi biết quý khách không hài lòng với trải nghiệm Emirates.

Nếu quý khách có khiếu nại về chuyến bay gần đây với chúng tôi, vui lòng sử dụng biểu mẫu trên trang này để cho chúng tôi biết. Nếu quý khách muốn yêu cầu hoàn tiền cho lựa chọn chỗ ngồi, vui lòng gửi biểu mẫu yêu cầu hoàn tiền.

Nếu quý khách cần trao đổi về chuyến bay sắp tới, cách tốt nhất để chúng tôi giúp quý khách là được nói chuyện trực tiếp với quý khách. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách một cách tức thì và giải quyết vấn đề theo thời gian thực. Vui lòng gọi đến số văn phòng Emirates tại khu vực của quý khách, và quý khách có thể liên hệ với chúng tôi ở hầu hết các điểm đến.

Nếu chúng tôi thay đổi chỗ ngồi mà quý khách đã mua vì lý do vận hành, an toàn hoặc bảo mật và không thể sắp xếp cho quý khách vào một chỗ ngồi thay thế phù hợp với tiêu chí đủ điều kiện hoàn tiền của chúng tôi, vui lòng yêu cầu hoàn tiền sau khi hoàn thành tất cả các chuyến bay trong hồ sơ đặt chỗ của quý khách.
Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn

Chi tiết thông tin liên lạc của khách hàng