Tình trạng chuyến bay

Tìm kiếm chuyến bay

Hãy kiểm tra tình trạng chuyến bay Emirates bằng cách nhập số hiệu chuyến bay hoặc tuyến bay dưới đây.

Xin lưu ý rằng dịch vụ này không có sẵn cho các chuyến bay liên danh bởi vì các chuyến bay này được một hãng hàng không khác điều hành.

Kiểm tra tình trạng chuyến bay
Số hiệu Chuyến bay hoặc Đường bay
EK

Các chuyến đi sắp tới cho các thành viên Emirates Skywards


Các thành viên của Emirates Skywards nên đăng nhập để xem và quản lý các kế hoạch du lịch sắp tới dễ dàng hơn.