Thông tin về khả năng tiếp cậnSkip to the main content

Thư giãn với bộ dụng cụ chăm sóc cá nhân bền vững

Trên các chuyến bay dài hơn, chúng tôi cung cấp bộ dụng cụ chăm sóc cá nhân với những vật dụng cần thiết để giúp bạn đến nơi với cảm giác sảng khoái.

Economy Class cabin amenity kits
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Emirates vận hành một đội bay kết hợp bao gồm các mẫu máy bay A380 và B777 trước đây và sau này. Các sản phẩm, dịch vụ và tính năng trên chuyến bay thực tế có thể thay đổi tùy theo tuyến bay và cấu hình máy bay. Các yêu cầu vận hành cũng có thể làm phát sinh những thay đổi vào phút cuối đối với máy bay được sử dụng cho các chuyến bay theo lịch trình. Nếu bạn có thắc mắc về các sản phẩm của chúng tôi hoặc có yêu cầu cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi đặt chuyến bay.