Accessibility informationSkip to the main content

Chúng tôi cung cấp các mức hành lý miễn cước thoải mái nhất trên thế giới. Trọng lượng hành lý miễn cước của bạn dựa trên tổng trọng lượng hoặc số kiện hành lý. Đây gọi là cách tính dựa trên trọng lượng hoặc kiện.


Cách tính theo trọng lượng áp dụng cho hầu hết các tuyến bay. Cách tính hành lý theo kiện chỉ áp dụng cho các chuyến bay đến và đi từ châu Mỹ và châu Phi. Mức miễn cước phụ thuộc vào hành trình, giá vé và hạng bay.


Thông tin dưới đây phác thảo các quy tắc và hướng dẫn chung về hạn mức hành lý trên các chuyến bay của Emirates. Để kiểm tra các quy tắc hành lý cụ thể cho hành trình của bạn và mức chi phí hành lý mua thêm, hãy truy cập mục Quản lý đặt chỗ của bạn. Nếu bạn là hội viên Emirates Skywards hạng Platinum, Gold hoặc Silver, bạn cũng có thể được nhận thêm hành lý miễn cước trên các tuyến bay áp dụng cách tính hành lý theo trọng lượng. Khi đi trên các tuyến bay áp dụng tính hành lý theo kiện, các hội viên Platinum và Gold của chương trình Emirates Skywards đủ điều kiện nhận thêm 1 kiện hành lý ký gửi ở mức 23kg mỗi kiện ở Hạng Phổ thông và 32kg mỗi kiện ở Hạng Thương gia và Hạng Nhất so với giới hạn ghi trên vé.

Cách tính theo trọng lượng

Mức miễn cước phụ thuộc vào tổng trọng lượng hành lý của bạn.

Bạn có thể ký gửi lượng hành lý tùy ý, tối đa là bằng trọng lượng miễn cước cho hạng bay của bạn. Mỗi túi hành lý cá nhân không được nặng quá 32kg.

Cách tính hành lý theo trọng lượng áp dụng cho tất cả các tuyến bay, ngoại trừ khi bạn bay đến và từ châu Mỹ và từ châu Phi (đối với vé xuất trước ngày 09 tháng 8 năm 2021).


Hạng bay
SpecialSaverFlexFlex Plus
Hạng Phổ thông
20 kg**25 kg***30 kg35 kg

**25 kg cho loại vé Special hạng Phổ thông trên các chuyến bay giữa UAE và Ấn Độ.

***30 kg cho loại vé hạng Phổ thông Saver đối với các hành trình xuất phát từ Úc và New Zealand cho các vé xuất vào/sau ngày 26 tháng 11 năm 2019


Hạng bayHành lý miễn cước
Phổ thông Đặc biệt35 kg
Hạng Thương gia40 kg
Hạng Nhất50 kg


Kích thước hành lý ký gửi đối với cách tính theo trọng lượng

Tổng kích thước (chiều dài + chiều rộng + chiều cao) của một kiện riêng lẻ không được vượt quá 300 cm (118 inch), kiện vượt quá giới hạn này sẽ không được chấp nhận làm hành lý ký gửi.

Cách tính hành lý theo kiện (Châu Mỹ và Châu Phi)

Bạn có thể ký gửi một số lượng túi hành lý nhất định và mỗi túi có trọng lượng trong mức miễn cước. Trọng lượng miễn cước tùy thuộc vào giá vé hoặc hạng bay của bạn.


Cách tính theo kiện áp dụng cho các chuyến bay đến và đi từ châu Mỹ và các chuyến bay xuất phát từ châu Phi.

Đối với vé xuất vào/sau ngày 9 tháng 8 năm 2021, cách tính hành lý theo kiện cũng áp dụng cho các chuyến bay đến Châu Phi.

Mức hành lý miễn cước cho các chuyến bay đến và đi từ Châu Mỹ và Châu Phi (ngoại trừ các chuyến bay trong Châu Mỹ và giữa Hoa Kỳ và Châu Âu):


Hạng bayHành lý miễn cước
Hạng Phổ thông*Một kiện hành lý nặng tối đa 23 kg đối với vé Special
Hai kiện hành lý nặng tối đa 23 kg mỗi kiện đối với vé Saver, Flex và Flex Plus
Hạng Thương giaHai kiện hành lý, tối đa 32 kg mỗi kiện
Hạng NhấtHai kiện hành lý, tối đa 32 kg mỗi kiện


*Nếu hành trình của bạn khởi hành từ Châu Phi và vé được xuất trước 11 tháng 5 năm 2020, bạn có thể ký gửi hai kiện hành lý nặng tối đa 23 kg mỗi kiện đối với vé Special hạng Phổ thông.


Hành lý miễn cước cho các chuyến bay trong khu vực Châu Mỹ và giữa Hoa Kỳ và Châu Âu:

Hạng bayHành lý miễn cước
Hạng Phổ thôngMột kiện hành lý nặng tối đa 23 kg đối với vé Special và Saver
Hai kiện hành lý nặng tối đa 23 kg mỗi kiện đối với vé Flex và Flex Plus
Hạng Thương giaHai kiện hành lý, tối đa 32 kg mỗi kiện
Hạng NhấtHai kiện hành lý, tối đa 32 kg mỗi kiện

Bay từ Úc, New Zealand hoặc châu Á

Nếu hành trình của bạn từ Úc, New Zealand hoặc châu Á đến Bắc hoặc Nam Mỹ và có dừng ở Dubai trong hơn 24 giờ, hoặc một chặng ở châu Âu, thì cách tính hành lý theo trọng lượng sẽ áp dụng cho toàn bộ chuyến bay.

Nếu bạn đi đến Châu Phi và có dừng ở một điểm trong hơn 24 giờ, cách tính hành lý theo trọng lượng có thể được áp dụng.

Kích thước hành lý ký gửi đối với cách tính theo kiện

Tổng kích thước (dài + rộng + cao) của mỗi kiện không được vượt quá 150 cm (59 inch).

Bạn sẽ phải trả thêm một khoản phí cho bất kỳ kiện hành lý cá nhân nào có kích thước vượt quá 150 cm (59 inch), tối đa là 300 cm (118 inch). Các kiện hành lý cá nhân có tổng kích thước lớn hơn 300 cm (118 inch) sẽ không được tính là hành lý ký gửi và phải gửi qua đường vận chuyển hàng hóa.

Chính sách hành lý trong chuyến bay của hãng đối tác

Nếu chuyến đi của quý khách bắt đầu ở Hoa Kỳ và hãng hàng không đầu tiên trong hồ sơ đặt vé của quý khách không phải là Emirates thì các quy định có thể được áp dụng.


Chuyến bay của hãng đối tác là các chuyến bay có chung một vé với các chuyến bay của Emirates nhưng do một hãng hàng không khác khai thác và không có số hiệu chuyến bay của Emirates (số hiệu các chuyến bay của Emirates bắt đầu bằng EK). Các hãng hàng không này có thể có quy định về hành lý miễn cước khác với Emirates. Quý khách có thể đọc quy định về hành lý miễn cước đối với chuyến bay của các hãng đối tác liên tuyến để biết thông tin về các mức miễn cước và chi phí cho hành lý xách tay và ký gửi.