Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Thông tin đặt chỗ trực tuyến

Giữ Giá Vé

Hãy giữ giá vé tốt nhất.

Giữ chỗ trong 72 giờ

Bạn đã tìm thấy giá vé lý tưởng, nhưng chưa sẵn sàng để đặt vé. Bạn cần hoàn thiện kế hoạch kỳ nghỉ của mình? Bạn chưa chắc chắn về ngày đi?


Giờ đây bạn có thể thay đổi ý định, mà không thay đổi giá chuyến bay của bạn. Chọn tính năng Giữ Giá Vé* khi thanh toán và giữ giá vé chuyến bay bạn đã chọn trong 72 giờ. Bạn có thể giữ một chỗ ngồi trên chuyến bay đó và không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào nếu giá vé tăng trước khi bạn đặt - tất cả những gì bạn cần sẽ là tên của bạn và mã số đặt chỗ khi bạn sẵn sàng thanh toán.


Bạn có thể giữ giá vé cho các đặt chỗ Hạng Phổ thông trên các chuyến bay của Emirates, ngoại trừ các chuyến bay khởi hành từ Argentina, Brazil, Chile, Hy Lạp, Nhật Bản và Mexico.


*Có áp dụng các điều khoản và điều kiện. Xem mục Câu hỏi thường gặp để biết thêm chi tiết.