Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Từ ngày 1 tháng 6, bạn sẽ cần ít Dặm thưởng Skyward hơn để tận hưởng Phần thưởng Classic Hạng Phổ thông cũng như có thể chọn hạng vé Saver cho vé thưởng một chiều. Số Dặm thưởng Skywards và Dặm theo Hạng tích lũy được từ các chuyến bay Hạng Phổ thông Đặc biệt hoặc Hạng Phổ thông của Emirates và flydubai cũng sẽ được điều chỉnh.

Quy tắc của Chương trình Emirates Skywards

Chương trình Hành khách Thường xuyên Emirates Skywards ("Chương trình Emirates Skywards") do Emirates quản lý. Trang Web của Emirates Skywards ("Trang Web") và Ứng dụng Emirates ("Ứng dụng") được cung cấp cho các Hội viên của Emirates Skywards với điều kiện các Hội viên chấp nhận Các Điều khoản và Điều kiện đó. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates, bạn đã đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện này.

HÃY ĐỌC KỸ NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH NÀY ĐỂ NẮM RÕ NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ CÁC QUYỀN LỢI VÀ PHẦN THƯỞNG CÓ THỂ ĐƯỢC TÍCH LŨY, TRAO THƯỞNG, THAY ĐỔI HOẶC HỦY BỎ.

1. Các Định nghĩa và Diễn giải

 1. Trong các Quy định của Chương trình này:
  • Tài khoản là tài khoản đích/nguồn mà trên đó Dặm bay của một Hội viên sẽ được tích luỹ/ khấu trừ;
  • Dặm thưởng Cơ bản nghĩa là Dặm thưởng Skywards cơ bản một Hội viên tích lũy được khi đặt chỗ và thực hiện Chuyến bay Đủ điều kiện ở Hạng Phổ thông khi họ mua Giá vé Flex Plus từ điểm khởi hành đến điểm đến cuối cùng, do Emirates xác định;
  • Tiền mặt+Dặm thưởng nghĩa là ưu đãi của Emirates để sử dụng một số dịch vụ của Emirates và/hoặc flydubai (do Emirates xác định) bằng cách sử dụng kết hợp thanh toán bằng tiền mặt và đổi Dặm thưởng Skywards, tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong các Quy định của Chương trình này;
  • Phần thưởng Tiêu chuẩn nghĩa là Phần thưởng Saver Tiêu chuẩn hoặc Phần thưởng Flex Plus Tiêu chuẩn trên một Chuyến bay của Emirates;
  • Phần thưởng Saver Tiêu chuẩn nghĩa là một vé Thưởng, được thanh toán toàn bộ hoặc một phần bằng Dặm thưởng Skywards, chịu sự điều chỉnh theo các quy định và giới hạn của Phần thưởng Saver Tiêu chuẩn;
  • Phần thưởng Flex PlusTiêu chuẩn nghĩa là một vé Thưởng, được thanh toán toàn bộ hoặc một phần bằng Dặm thưởng Skywards, chịu sự điều chỉnh theo các quy định và giới hạn của Phần thưởng Flex Plus Tiêu chuẩn;
  • Chuyến bay Liên danh nghĩa là một chuyến bay có mã hãng hàng không hoặc số của một hãng hàng không được ghi trên vé nhưng máy bay chuyên chở lại do một hãng hành không khác khai thác;
  • Thỏa thuận Hợp tác Qantas nghĩa là Thỏa thuận Hợp tác Chính giữa Emirates và Qantas vào ngày 6 tháng 9 năm 2012 (được sửa đổi hoặc lặp lại theo thời gian);
  • Emirates nghĩa là Emirates, một Tập đoàn Dubai được thành lập theo Nghị định số 2 năm 1985 (đã sửa đổi);
  • Ứng dụng Emirates nghĩa là Ứng dụng Emirates có trên iPad, iPhone, Apple Watch và trên điện thoại Android;
  • Chuyến bay của Emirates nghĩa là bất kỳ chuyến bay nào do Emirates tiếp thị và khai thác;
  • Trung tâm Liên hệ của Emirates nghĩa là mỗi trung tâm liên hệ của Emirates dành cho Hội viên và có thông tin liên hệ do Emirates Skywards công bố;
  • Liên minh Emirates Qantas nghĩa là liên minh theo đó Emirates và Qantas hợp tác trên nhiều phương diện khác nhau của các hoạt động thương mại tương ứng của hai hãng, như được đề cập trong Thỏa thuận Hợp tác Qantas;
  • Emirates Skywards nghĩa là, tùy theo yêu cầu của từng bối cảnh, Emirates tự mình hoặc thay mặt cho flydubai điều hành chương trình hành khách thường xuyên cho cả hai hãng hàng không, và dưới danh nghĩa của tên được gắn với chính chương trình hành khách thường xuyên đó. Emirates Skywards là một nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu thương mại được đăng ký của Emirates;
  • flydubai nghĩa là Dubai Aviation Corporation (tên giao dịch là “flydubai”), một công ty được thành lập theo Bộ Luật số (11) năm 2008;
  • Trung tâm Khách hàng flydubai nghĩa là mỗi trung tâm liên hệ của flydubai dành cho khách hàng của flydubai và có thông tin liên hệ do flydubai công bố;
  • Chuyến bay flydubai nghĩa là chuyến bay do flydubai tiếp thị và khai thác;
  • Trang web flydubai nghĩa là flydubai.com;
  • Chủ Gia đình nghĩa là Hội viên đã đăng ký tài khoản Gia đình của Tôi và được giao vai trò 'Chủ Gia đình' đối với tài khoản đó;
  • Thành viên Gia đình nghĩa là Hội viên đã tham gia tài khoản Gia đình của Tôi theo lời mời của Chủ Gia đình;
  • Giá vé Flex hoặc Flex Plus là bất kỳ giá vé thương mại nào không được giảm giá của Emirates mà không phải chịu các hạn chế về Giá vé Special hoặc Giá vé Saver;
  • Nâng hạng Nhanh nghĩa là một Phần thưởng nâng hạng thực hiện ngay tại quầy làm thủ tục lên máy bay ở sân bay hoặc trên máy bay;
  • Dặm không hợp lệ nghĩa là số Dặm (theo quan điểm hợp lý của Emirates) được tích lũy và/hoặc cộng vào Tài khoản Hội viên do kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ:
   1. lỗi hoặc nhầm lẫn;
   2. trục trặc hệ thống; hoặc
   3. Lạm dụng Chương trình.
  • Hội viên nghĩa là một người đã đăng ký tư cách hội viên chương trình hành khách thường xuyên Emirates Skywards và đã được cấp mã hội viên trong chương trình này;
  • Hạng Hội viên nghĩa là cấp độ hội viên trong chương trình khách hàng thân thiết của Emirates Skywards và các thuật ngữ “Platinum”, “Gold”, “Silver” và “Blue” sẽ được hiểu là tham chiếu đến các Hạng Hội viên có cùng tên;
  • Thời hạn Hạng Hội viên nghĩa là mỗi khoảng thời gian liên tục không bị gián đoạn bắt đầu từ và kể từ ngày Hội viên đạt tiêu chuẩn Hạng Hội viên và kết thúc vào ngày cuối cùng của cùng tháng dương lịch trong năm dương lịch tiếp theo và (nếu có) mỗi khoảng thời gian tiếp theo của 12 tháng sau đó;
  • Yêu cầu về Hạng Hội viên có ý nghĩa như được quy định tại Điều 5.1;
  • Ngày Xét Hạng Hội viên nghĩa là, tùy từng trường hợp, ngày mà Emirates đánh giá Tài khoản của Hội viên để (i) xác định xem Hội viên đó có đáp ứng các Yêu cầu về Hạng Hội viên liên quan để duy trì Hạng Hội viên hiện tại của họ hay không, hoặc (ii) xác định xem Hội viên đó có đáp ứng các Yêu cầu về Hạng Hội viên có liên quan để được nâng cấp lên Hạng Hội viên tiếp theo hay không.
  • Thời hạn Nâng cấp Hạng Hội viên nghĩa là khoảng thời gian liên tục không bị gián đoạn bắt đầu từ Ngày Đánh giá Hạng Hội viên của Hội viên và kết thúc vào ngày đầu tiên của cùng tháng dương lịch trong năm dương lịch trước đó;
  • Dặm nghĩa là, trừ khi có quy định khác, Dặm thưởng Skywards và Dặm theo Hạng;
  • Công cụ tính Dặm bay là công cụ tính toán trên trang Web nhằm xác định số lượng Dặm bay sẽ được hạch toán vào Tài khoản của Hội viên khi hội viên đó có Chuyến bay Đủ điều kiện; hoặc đủ số Dặm bay để đổi một vé Thưởng Chuyến bay của Emirates.
  • Gia đình của Tôi nghĩa là sản phẩm của Emirates Skywards có tên là 'Gia đình của Tôi' cho phép Hội viên thiết lập hoặc tham gia tài khoản 'Gia đình của Tôi';
  • Ngày Hoạt động nghĩa là ngày 31 tháng 3 năm 2013;
  • Đối tác nghĩa là nhà cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ bên thứ ba tham gia Emirates Skywards theo thời gian và có thể bao gồm các hãng hàng không, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, giải trí và chăm sóc đời sống cũng như các công ty cho thuê xe;
  • Lạm dụng Chương trình nghĩa là bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Hội viên (hoặc bên thứ ba vì lợi ích của Hội viên đó) đối với chương trình Emirates Skywards mà theo quan điểm hợp lý của Emirates, cấu thành:
   1. hành vi xuyên tạc;
   2. hoạt động gian lận (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp tài liệu giả mạo hoặc làm sai lệch);
   3. vi phạm các Quy định của Chương trình này;
   4. vi phạm các Điều kiện Vận chuyển của Emirates đối với Hành khách và Hành lý có hiệu lực theo từng thời điểm;
   5. lạm dụng hoặc khai thác ngoài ý muốn chương trình Emirates Skywards và/hoặc bất kỳ chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ khách hàng thân thiết nào của Đối tác;
   6. việc sử dụng hoặc đổi Dặm theo bất kỳ cách nào không được Emirates cho phép rõ ràng theo các Quy định của Chương trình này;
   7. giao dịch không được chấp thuận hoặc mua hoặc bán trái phép Dặm hoặc Phần thưởng; hoặc
   8. hoạt động bất hợp pháp.
  • Quy định của Chương trình nghĩa là các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực tùy từng thời điểm đối với Emirates Skywards;
  • Qantas nghĩa là Hãng hàng không Qantas Airways Limited;
  • Ngày Hết Hạn của Qantas là ngày mà Liên minh Emirates-Qantas chấm dứt;
  • (Các) Chuyến bay Đủ điều kiện nghĩa là (các) chuyến bay của Emirates hoặc flydubai hoặc (các) Chuyến bay Liên danh do Emirates hoặc flydubai tiếp thị nhưng được một hãng hàng không khác khai thác, bay từ điểm khởi hành đến điểm đến của hành trình đi và/hoặc về, nhưng không bao gồm chuyến bay được sử dụng với bất kỳ loại vé nào sau đây:
   1. vé được trao như một phần của bất kỳ giải thưởng hoặc khuyến mãi nào;
   2. vé giảm giá của ngành và vé giảm giá của đại lý (ví dụ: vé máy bay ID/AD);
   3. vé chính phủ và vé ngoại giao được giảm giá đặc biệt;
   4. vé đi du lịch miễn phí, vé máy bay không theo lịch trình hoặc chuyến bay thuê chuyến; và
   5. vé du lịch tư nhân được giảm giá đặc biệt.
  • Hội viên Du lịch Qantas nghĩa là một Hội viên:
   1. trở thành hội viên từ hoặc sau Ngày Hoạt động; và
   2. đã bay ở hơn tám chặng bay kể từ Ngày Hoạt Động trên các chuyến bay do Qantas khai thác
  • Phần thưởng nghĩa là (các) hàng hóa và/hoặc (các) dịch vụ được chỉ định sẽ được Emirates Skywards hoặc Đối tác cung cấp cho Hội viên để đổi lấy Dặm thưởng Skywards, bao gồm nhưng không giới hạn ở Phần thưởng Tiêu chuẩn và Phần thưởng Nâng hạng;
  • Skysurfer nghĩa là Hội viên từ 2 đến 17 tuổi;
  • Skywards Everyday nghĩa là sản phẩm Emirates Skywards là một phần của chương trình khách hàng thân thiết của Emirates Skywards và cho phép Hội viên tích lũy Dặm với một số thương hiệu tại UAE thông qua Ứng dụng Skywards Everyday;
  • Skywards Skysurfers nghĩa là câu lạc bộ Emirates Skywards độc quyền dành cho Skysurfer;
  • Dặm thưởng Skywards nghĩa là điểm do Hội viên tích lũy theo chương trình khách hàng thân thiết của Emirates Skywards và được gọi là 'Dặm thưởng Skywards' tích lũy được khi Hội viên thực hiện Chuyến bay Đủ điều kiện hoặc mua hàng hóa và dịch vụ đủ điều kiện từ bất kỳ Đối tác nào và có thể đổi lấy Phần thưởng theo Quy định của Chương trình, nhưng không bao gồm Dặm theo Hạng;
  • Hội viên Skywards+ nghĩa là Hội viên đăng ký sản phẩm Emirates Skywards được gọi là ‘Skywards+’, được nêu chi tiết cụ thể hơn trong các Quy định của Chương trình này;
  • Vé Special hoặc Saver là giá vé của Emirates được áp dụng các điều kiện hạn chế liên quan đến việc mua vé và/hoặc chỗ ngồi giới hạn, thời gian bán vé nhất định, điều kiện hạn chế (bao gồm, nhưng không giới hạn ở thay đổi lệ phí; thời gian lưu trú tối thiểu/tối đa, hạn chế về chuyến bay hoặc mua trước) và tất cả giá vé do các hãng hàng không khác bán cho các chuyến bay là một phần của hành trình bay do Emirates thực hiện.
  • Dặm Thưởng theo Hạng nghĩa là những Dặm thưởng Skywards bổ sung mà Hội viên Hạng Platinum, Gold và Silver tích lũy được khi họ tham gia (các) Chuyến bay Đủ điều kiện;
  • Dặm theo Hạng nghĩa là số điểm (không bao gồm Dặm thưởng Skywards) được tích lũy bởi một Hội viên theo Emirates Skywards, được gọi là ‘Dặm theo Hạng’ theo tiêu chuẩn dành cho một Hạng Hội viên;
  • Dặm Chưa sử dụng nghĩa là, tại bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ Dặm nào trong Tài khoản của Hội viên chưa được đổi hoặc chuyển nhượng theo Quy định của Chương trình và chưa hết hạn;
  • Phần thưởng Nâng hạng nghĩa là việc đổi Dặm thưởng Skywards để bay ở hạng khoang cao cấp hơn hạng khoang được ghi trên vé Chuyến bay của Emirates;
  • USD có nghĩa là đồng Đô la Mỹ; và
  • Trang Web nghĩa là trang web của Emirates Skywards tại emirates.com.
 2. Trong các Quy định của Chương trình này, trừ khi có mục đích khác đi:
  • tham chiếu đến số ít cũng bao gồm việc tham chiếu đến số nhiều, và ngược lại;
  • tham chiếu đến giới tính này cũng bao gồm việc tham chiếu đến giới tính kia;
  • tham chiếu đến một bên cũng bao gồm việc tham chiếu đến các nhân viên được cấp phép của bên đó; và
  • các tiêu đề được chèn vào chỉ để tiện cho việc tham khảo.

2. Đăng ký Tài khoản và Tư cách hội viên

 1. Mọi cá nhân từ hai tuổi trở lên đều được nộp đơn đăng ký Tài khoản và Tư cách hội viên Emirates Skywards. Một tập đoàn, công ty, liên danh hoặc tổ chức khác không được chấp nhận là Hội viên.
 2. Người nộp đơn đăng ký tư cách hội viên phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu trong biểu mẫu đăng ký hội viên Emirates Skywards. Đơn đăng ký đối với Hội viên dưới 18 tuổi phải có chữ ký và/hoặc được sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ. Emirates Skywards có thể chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ đơn đăng ký tư cách hội viên nào theo quyết định của mình.
 3. Emirates Skywards sẽ cấp cho mỗi Hội viên một mã hội viên kỹ thuật số vĩnh viễn và Tài khoản để họ tích luỹ Dặm bay. Hội viên sẽ có thể truy cập thẻ hội viên kỹ thuật số thông qua Ứng dụng Emirates sau khi đăng ký. Hội viên có thể nêu mã số hội viên hoặc xuất trình qua Ứng dụng Emirates, trang web di động, email hoặc dưới dạng hình ảnh được lưu trên thiết bị di động khi bay trên Chuyến bay Đủ điều kiện và tại thời điểm thanh toán cho các mặt hàng hoặc dịch vụ đủ điều kiện khác. Thẻ hội viên kỹ thuật số được cung cấp cho tất cả các Hội viên. Thẻ hội viên kỹ thuật số cung cấp cho các Hội viên cùng mức quyền lợi mà họ sử dụng để nhận trong khi sử dụng thẻ vật lý (nếu có). Thẻ hội viên kỹ thuật số có thể ghi rõ ngày hết hạn, và như vậy, chỉ có giá trị để sử dụng đến ngày hết hạn đó. Thẻ hội viên kỹ thuật số cũng sẽ có ngày hiệu lực cho Hạng Hội viên. Thẻ hội viên kỹ thuật số chỉ có thể được sử dụng bởi Hội viên có tên trên thẻ đó. Tên của mỗi Hội viên phải được nhập bằng tiếng Anh giống như trên hộ chiếu. Thẻ hội viên kỹ thuật số không phải là thẻ tín dụng và chỉ được dùng vào mục đích xác nhận là Hội viên. Thẻ hội viên kỹ thuật số không thể được chuyển nhượng và luôn luôn là tài sản của người được cấp thẻ.
 4. Các Hội viên không được sử dụng thẻ hội viên của mình sai mục đích trong chương trình hành khách thân thiết của Emirates Skywards, bao gồm:
  1. tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận; hoặc
  2. bán, cho, chuyển nhượng hoặc mua hoặc chào bán hoặc mời chào quảng cáo, chuyển nhượng hoặc nhận bất kỳ Phần thưởng, Dặm bay hoặc các quyền lợi khác được cung cấp cho các Hội viên theo chương trình Emirates Skywards hoặc Dặm bay khác không tuân thủ theo Quy định của Chương trình.
 5. Trong trường hợp một Hội viên vi phạm các Quy định của Chương trình này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ vi phạm nào đối với Khoản 2.4 ở trên, Emirates Skywards có quyền chấm dứt Tài khoản hội viên theo các Quy định của Chương trình này. Dặm chưa sử dụng sẽ bị mất trong trường hợp chấm dứt như vậy.
 6. Hội viên có thể hủy và chấm dứt Tài khoản hội viên của mình bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho Trung tâm Liên hệ của Emirates hoặc thông qua phần liên quan trên Ứng dụng Emirates (phiên bản iOS).
 7. Nếu bất kỳ Hội viên nào chấm dứt Tài khoản của họ hoặc hủy bỏ tư cách hội viên Emirates Skywards thì tất cả Dặm chưa sử dụng của Hội viên đó và mọi Phần thưởng chưa sử dụng sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức và vô hiệu và không có giá trị bằng tiền mặt nào sẽ được cộng hoặc thanh toán cho các Hội viên đó.
 8. Emirates Skywards có toàn quyền đình chỉ, hủy bỏ hoặc chấm dứt tư cách hội viên hoặc Tài khoản của Hội viên và/hoặc Dặm tích lũy được bất kỳ lúc nào, trong trường hợp đó, bất kỳ Dặm chưa sử dụng nào được giữ trong Tài khoản của Hội viên có thể bị vô hiệu và sau đó sẽ không còn khả dụng với Hội viên và bị xóa vĩnh viễn khỏi Tài khoản của Hội viên.
 9. Trong trường hợp Emirates biết về việc Hội viên qua đời hoặc phá sản, Tài khoản hội viên của Hội viên đó sẽ chấm dứt ngay lập tức. Ngoài ra, nếu Hội viên qua đời hoặc phá sản cũng là Chủ Gia đình của tài khoản Gia đình của Tôi, tài khoản "Gia đình của Tôi" liên quan cũng sẽ chấm dứt hoạt động. Trong trường hợp chấm dứt như vậy, Dặm chưa sử dụng được giữ trong Tài khoản cá nhân của Hội viên và, nếu có, tài khoản Gia đình của Tôi (cùng với mọi quyền lơi hoặc đặc quyền khác có trong một trong hai tài khoản đó) sẽ bị vô hiệu. Trong trường hợp Hội viên qua đời, Emirates Skywards có thể, theo quyết định riêng của mình, cộng số Dặm chưa sử dụng của Hội viên đã qua đời đó cho những người thụ hưởng hợp pháp của họ, với điều kiện là (i) Tài khoản của Hội viên đã qua đời hoặc, nếu có, tài khoản Gia đình Tôi của họ phải ở mức số dư tối thiểu 2.000 Dặm tại thời điểm chấm dứt tài khoản liên quan và (ii) người thụ hưởng hợp pháp liên hệ với Emirates để yêu cầu số Dặm chưa sử dụng trong Tài khoản của người đã qua đời trong vòng 6 tháng kể từ khi Hội viên liên quan qua đời. Bất kỳ đơn nào được gửi bởi hoặc nhân danh người thụ hưởng hợp pháp để yêu cầu nhận số Dặm chưa sử dụng của Hội viên qua đời đều phải kèm theo (i) một bản sao giấy chứng tử của Hội viên đã qua đời; (Ii) một bản sao của di chúc hoặc chúc thư của Hội viên đã qua đời, lệnh của tòa án hoặc tài liệu pháp lý thỏa đáng khác chứng minh quyền được thụ hưởng hợp pháp số Dặm chưa sử dụng; và (iii) mọi tài liệu hỗ trợ khác có thể do Emirates yêu cầu.
 10. Tài khoản Hội viên không được chuyển nhượng. Hội viên không được phép sở hữu nhiều hơn một Tài khoản. Toàn bộ số Dặm và Phần thưởng được tích lũy hoặc được cấp cho Hội viên trong Tài khoản Hội viên của họ.
 11. Các bản sao kê hoạt động sẽ được cung cấp cho Hội viên thông qua Trang Web và Ứng dụng Emirates trong khi Emirates nhận định họ là Hội viên hoạt động và sẽ bao gồm thông tin về số Dặm đã tích lũy, đã đổi thưởng và hết hạn. Nếu Hội viên cho rằng bất kỳ thông tin nào trong bản sao kê (bao gồm cả thông tin liên quan đến Dặm đã tích lũy, đã sử dụng hoặc hết hạn) là không chính xác, thì Hội viên phải thông báo ngay lập tức cho chương trình Emirates Skywards và trong bất kỳ trường hợp nào không muộn hơn 90 ngày sau ngày thực hiện hoạt động tích lũy Dặm có liên quan. Trong trường hợp Hội viên không thông báo cho Emirates về bất kỳ sai lệch nào trong bản sao kê của mình trong khoảng thời gian này, thông tin trong bản sao kê này sẽ được coi là chính xác và được Hội viên chấp nhận. Khi một Hội viên đưa ra tranh chấp liên quan đến bất kỳ tuyên bố nào, Emirates có thể yêu cầu Hội viên đó gửi tài liệu và bằng chứng hỗ trợ nếu Emirates thấy cần thiết theo quyết định riêng của mình.
 12. Nếu Hội viên thay đổi tên hợp pháp của mình, Hội viên đó phải (i) thông báo ngay cho Emirates Skywards về sự thay đổi đó bằng văn bản và (ii) cung cấp tất cả tài liệu mà Emirates có thể yêu cầu để chứng minh việc thay đổi tên. Emirates có thể yêu cầu thêm thông tin cho mục đích xác nhận Tài khoản liên quan đến bất kỳ thay đổi nào trong thông tin cá nhân của Hội viên. Tên mới của Hội viên sau đó phải tiếp tục khớp với tên của Hội viên như được ghi trên hộ chiếu của họ.
 13. Mọi khoản thuế, thuế hải quan và các trách nhiệm pháp lý khác phát sinh từ việc Hội viên (i) tích lũy Dặm bay hoặc (ii) nhận và sử dụng Phần thưởng đều và luôn là trách nhiệm duy nhất của mỗi Hội viên và phải được thanh toán trước khi cấp bất kỳ Phần thưởng nào. Emirates Skywards không đưa ra bất kỳ sự bảo hành hoặc bảo đảm nào liên quan đến thuế, thuế hải quan hoặc các trách nhiệm pháp lý khác.
 14. Các Hội viên dưới 18 tuổi sẽ không được thực hiện một số giao dịch nhất định (chẳng hạn như mua hoặc chuyển Dặm thưởng Skywards và đổi phần thưởng) trên Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates.
 15. Để đảm bảo giá trị và sự toàn vẹn của chương trình Emirates Skywards dành cho các Hội viên, Emirates liên tục theo dõi hoạt động của Dặm thưởng liên quan đến chương trình. Emirates Skywards có thể tiến hành kiểm tra Tài khoản của Hội viên vì bất kỳ lý do nào do Emirates quyết định theo quyết định riêng của mình. Trong quá trình kiểm tra như vậy, Tài khoản của Hội viên (và mọi tài khoản Gia đình của Tôi được liên kết) sẽ không có sẵn để sử dụng và Hội viên sẽ không thể nhận bất kỳ Phần thưởng nào hoặc đổi Dặm thưởng. Nếu Emirates tiến hành kiểm tra như vậy đối với một Tài khoản, Emirates (i) sẽ thông báo cho Hội viên có liên quan rằng việc kiểm tra đó đang diễn ra và (ii) có thể yêu cầu Hội viên cung cấp thông tin bổ sung mà Emirates có thể thấy cần thiết (theo quyết định riêng của mình) để để hoàn thành cuộc kiểm tra, (“Thông báo Kiểm tra”), và Hội viên phải tuân thủ mọi Thông báo Kiểm tra như vậy từ Emirates trong bất kỳ (các) khung thời gian nào được chỉ định trong đó. Nếu (i) Hội viên không phản hồi Thông báo Kiểm tra theo mức độ hài lòng của Emirates, (ii) không phản hồi Thông báo Kiểm tra trong vòng 90 ngày theo lịch kể từ ngày ra Thông báo Kiểm tra đó, (iii) hoặc Emirates xác định bất kỳ vấn đề quan ngại nào (bao gồm, không giới hạn bất kỳ hoạt động gian lận hoặc Lạm dụng Chương trình nào) sau khi kiểm tra Tài khoản, Emirates có thể chấm dứt ngay Tài khoản của Hội viên đó. Trong trường hợp chấm dứt Tài khoản đó, bất kỳ và tất cả Dặm chưa sử dụng sẽ bị vô hiệu và không có giá trị tiền mặt nào sẽ được cộng hoặc thanh toán cho các Hội viên đó.

3. Skywards Skysurfers

 1. Các hội viên từ 2 đến 17 tuổi tự động trở thành hội viên của Skywards Skysurfers. 
 2. Khi đủ 18 tuổi, Hội viên Skysurfer sẽ có cơ hội chuyển Tài khoản của mình thành Tài khoản cá nhân do Hội viên tự quản lý, trong trường hợp đó cha/mẹ/người giám hộ ban đầu sẽ không còn quyền truy cập vào Tài khoản của Hội viên nữa. Để hoàn tất quá trình chuyển đổi, Hội viên sẽ cần gọi đến Trung tâm Liên hệ của Emirates hoặc sử dụng tính năng trò chuyện trực tiếp trên Trang web. Hội viên sẽ cần cung cấp cho đại lý của Trung tâm Liên hệ Emirates có liên quan (i) mã số hội viên Tài khoản của họ và (ii) địa chỉ email duy nhất mới cho Tài khoản, để đặt lại mật khẩu Tài khoản và tạo thông tin đăng nhập Tài khoản mới.
 3. Hội viên Skysurfers phải tuân theo các Quy định của Chương trình này và có thể phải đi cùng một Hội viên là người lớn khi sử dụng một số quyền lợi như vào phòng chờ và dịch vụ xe đưa đón.
 4. Skysurfers đủ điều kiện để tích lũy Dặm thưởng Skywards cho tất cả các Chuyến bay của Emirates và flydubai. Skysurfers (thông qua cha mẹ/người giám hộ của họ) cũng có thể đổi Dặm thưởng Skywards để nâng hạng chuyến bay trên các Chuyến bay của Emirates trước khi làm thủ tục tại sân bay thay mặt cho Skysurfer. Cha/mẹ hoặc người giám hộ đã đăng ký của hội viên Skysurfer có thể đổi Dặm thưởng Skywards của hội viên để lấy vé cho tất cả các Chuyến bay của Emirates và các Đối tác hàng không khác.
 5. Theo Điều khoản 3.6 bên dưới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, mọi Dặm thưởng Skywards được giữ trong Tài khoản Skysurfer sẽ không còn hết hạn. Khi Skysurfer tròn 18 tuổi, tất cả Dặm thưởng Skywards vẫn còn trong Tài khoản của họ vào ngày sinh nhật thứ 18 của họ sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng mà họ tròn 21 tuổi. Dặm thưởng Skywards tích lũy được trong Tài khoản vào hoặc sau ngày sinh nhật thứ 18 của Skysurfer sẽ hết hạn theo Điều 9.1 của Quy tắc Chương trình.
 6. Chính sách Covid-19 của Emirates Skywards về việc hết hạn số dặm không còn được áp dụng. Mọi Dặm thưởng Skywards có trong Tài khoản Skysurfers đã được khôi phục hoặc gia hạn như một phần của chính sách đó sẽ không còn được gia hạn hoặc khôi phục nữa. Dặm thưởng Skywards như vậy sẽ tiếp tục hết hạn theo ngày hết hạn đã nêu và sẽ không được hưởng lợi từ chính sách không hết hạn nêu tại Điều 3.5 ở trên. 
 7. Skysurfer đủ điều kiện nhận một số quyền lợi nhất định (chẳng hạn như hạn mức hành lý miễn cước bổ sung và ưu tiên làm thủ tục) tùy theo Hạng Hội viên của họ.

4. Quản Lý Tài Khoản

 1. Các Hội viên có thể đề cử một “Điều phối viên Chuyến bay” (người này phải đủ 18 tuổi trở lên) đối với Tài khoản của mình bằng cách viết thư gửi Trung tâm Liên hệ của Emirates hoặc gửi qua Trang web. Điều phối viên Chuyến bay sẽ có quyền quản lý các khía cạnh của Tài khoản của Hội viên có liên quan thay mặt cho Hội viên đó và thông qua Trung tâm Liên hệ của Emirates, sẽ có khả năng (thay mặt cho Hội viên có liên quan):
  1. truy cập và lấy thông tin từ Tài khoản của Hội viên;
  2. yêu cầu Phần thưởng; và
  3. sửa đổi thông tin Tài khoản do Emirates nắm giữ liên quan đến tư cách hội viên Emirates Skywards của họ.
 2. Bất kỳ cá nhân nào chấp nhận việc được chỉ định làm Điều phối viên Chuyến bay đều đồng ý chịu sự ràng buộc và tuân thủ các Quy tắc của Chương trình này. Tất cả các hoạt động do Điều phối viên chuyến bay tiến hành liên quan đến Tài khoản Hội viên sẽ được thực hiện theo các Quy định của Chương trình này. Tất cả hoạt động Tài khoản do Điều phối viên Chuyến bay thực hiện sẽ được coi là được thực hiện thay mặt cho Hội viên có liên quan và các Hội viên sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ việc Sử dụng sai mục đích nào của Chương trình bởi Điều phối viên Chuyến bay của họ.
 3. Trước cuộc hẹn, Điều phối viên Chuyến bay phải cung cấp cho Emirates bằng chứng nhận dạng và chi tiết liên hệ của họ. Điều phối viên Chuyến bay và Hội viên bảo đảm và tuyên bố với Emirates rằng tất cả thông tin được cung cấp liên quan đến danh tính của Điều phối viên Chuyến bay (bao gồm cả chi tiết liên hệ của họ) là đúng và chính xác, đồng thời các thông tin đó sẽ tiếp tục đúng và chính xác trong thời gian dài như Điều phối viên Chuyến bay được xác định trên Tài khoản của Hội viên như vậy. Việc cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào sẽ dẫn đến việc Emirates chấm dứt việc chỉ định Điều phối viên Chuyến bay. Nếu Hội viên hoặc Điều phối viên Chuyến bay của họ vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào được nêu trong khoản 4 này, Emirates có thể chấm dứt ngay Tài khoản của Hội viên.
 4. Nếu Emirates theo quyết định riêng của mình xác định rằng các hoạt động của Điều phối viên Chuyến bay của Hội viên cấu thành bất kỳ hành vi sử dụng sai mục đích nào của Chương trình thì Emirates Skywards có quyền chấm dứt Tài khoản của Hội viên theo Điều khoản 21.2 (Trách nhiệm pháp lý) và/hoặc chấm dứt việc chỉ định Điều phối viên Chuyến bay.
 5. Một Điều phối viên Chuyến bay không phải là Hội viên sẽ không được hưởng bất kỳ quyền lợi và đặc quyền nào của Hội viên chương trình Emirates Skywards.

5. Hạng Hội viên

 1. Khi xác định liệu một Hội viên (i) có được nâng cấp Hạng Hội viên hay không, (ii) sẽ ở lại Hạng Hội viên hiện tại hoặc (iii) bị hạ xuống Hạng Hội viên trước đó, Hội viên đó phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn và tính đủ điều kiện sau đây trong Thời hạn Hạng Hội viên và Thời hạn Nâng cấp Hạng Hội viên có liên quan của họ (tùy từng trường hợp) (“Yêu cầu Hạng Hội viên”):
  • Yêu cầu Hạng Hội viên Silver:
   1. tích lũy được tối thiểu 25.000 Dặm theo Hạng; hoặc
   2. có tối thiểu 25 Chuyến bay Đủ điều kiện (nhưng không bao gồm bất kỳ chuyến bay nào mà vé được cấp thông qua Phần thưởng);
  • Yêu cầu Hạng Hội viên Gold:
   1. tích lũy được tối thiểu 50.000 Dặm theo Hạng; hoặc
   2. có tối thiểu 50 Chuyến bay Đủ điều kiện (nhưng không bao gồm bất kỳ chuyến bay nào mà vé được cấp thông qua Phần thưởng);
  • Yêu cầu Hạng Hội viên Platinum:
   1. tích lũy được tối thiểu 150.000 Dặm theo Hạng;
   2. có tối thiểu 1 Chuyến bay Hạng Thương gia hoặc 1 Chuyến bay Đủ điều kiện Hạng Nhất (nhưng không bao gồm các chuyến bay mà vé Hạng Thương gia/Hạng Nhất liên quan đã được mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng hoặc được cấp thông qua bất kỳ Phần thưởng nào).
 2. Hạng Hội viên chỉ có hiệu lực trong khoảng Thời hạn Hạng Hội viên hiện tại của Hội viên. Nếu một Hội viên không đạt được các Yêu cầu Hạng Hội viên liên quan trong Thời hạn Hạng Hội viên hiện tại của họ thì Hạng Hội viên của Hội viên đó sẽ bị hạ xuống Hạng Hội viên trước đó.
 3. Bất kỳ Dặm theo Hạng nào tích lũy được hoặc Chuyến bay Đủ điều kiện đã đi vượt quá Yêu cầu Hạng Hội viên trong bất kỳ Thời hạn Hạng Hội viên hoặc Thời hạn Nâng cấp Hạng Hội viên nào sẽ không được chuyển tiếp hoặc đóng góp vào bất kỳ Thời hạn Hạng Hội viên hoặc Thời hạn Nâng cấp Hạng Hội viên nào tiếp theo (tùy từng trường hợp).
 4. Hội viên Platinum, Gold và Silver tích lũy Dặm Thưởng theo Hạng theo tỷ lệ sau:
  1. Hội viên Platinum = 100% số Dặm thưởng Cơ bản tích lũy được
  2. Hội viên Gold = 75% số Dặm thưởng Cơ bản tích lũy được
  3. Hội viên Silver = 30% số Dặm thưởng Cơ bản tích lũy được
 5. Dặm Thưởng theo Hạng chỉ đóng góp vào tổng số dư Dặm thưởng Skywards của Hội viên và không đóng góp vào tổng số dư Dặm theo Hạng của Hội viên.
 6. Các Yêu cầu Hạng Hội viên (bao gồm nhưng không giới hạn ở, số Dặm theo Hạng và Chuyến bay Đủ điều kiện) được yêu cầu cho bất kỳ Hạng Hội viên nào có thể được Emirates thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, ngoại trừ việc Emirates sẽ thông báo về sự thay đổi đó thông qua các Quy tắc của Chương trình này, Trang web hoặc Ứng dụng Emirates tại thời điểm thay đổi đó.
 7. Nếu một Hội viên đủ điều kiện hoặc được cấp bất kỳ Hạng Hội viên nào do (i) lỗi hoặc nhầm lẫn; (ii) trục trặc hệ thống; hoặc (iii) Sử dụng sai mục đích của Chương trình, Emirates có thể từ chối việc nâng cấp hoặc hạ cấp hạng tương ứng của Hội viên đó.
 8. Emirates có thể thiết lập các Hạng Hội viên mới hoặc thực hiện các thay đổi đối với các Hạng Hội viên theo quyết định riêng của mình.

6. Các Quyền lợi và Đặc quyền theo Hạng

 1. Lựa chọn chỗ ngồitrước  
  Hội viên có thể được quyền lựa chọn chỗ ngồi trước miễn phí trên các Chuyến bay của Emirates theo Hạng hội viên của họ vào ngày bay. Các quyền lợi lựa chọn trước chỗ ngồi có liên quan cho từng Hạng Hội viên được công bố tại đây(Mở trang trong cùng một tab). Tất cả các điều khoản áp dụng cho việc đặt và lựa chọn trước chỗ ngồi hiện có tại đây(Mở trang trong cùng một tab) sẽ áp dụng cho việc các Hội viên sử dụng quyền lợi lựa chọn chỗ ngồi trước.

 2. Làm thủ tục chuyến bay tại nhà miễn phí (Chỉ dành cho hạng Platinum): Làm thủ tục chuyến bay tại nhà miễn phí (“(Các) Dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay”) dành cho các Hội viên Platinum bay trên bất kỳ hạng khoang nào trên Chuyến bay của Emirates khởi hành từ Sân bay Quốc tế Dubai và được cung cấp bởi Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C (“DUBZ”). Việc sử dụng Dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay của Hội viên Platinum sẽ phải tuân theo mọi ngoại lệ trong các Quy định của Chương trình này và các điều kiện sau:
  1. Hội viên Platinum có thể sử dụng các Dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay này cho chính mình và tối đa bốn khách. (Các) khách phải bay trên cùng Chuyến bay của Emirates với Hội viên Platinum và địa điểm làm thủ tục phải ở cùng địa chỉ của Hội viên Platinum. Hội viên Platinum phải thanh toán cho bất kỳ khách bổ sung nào và phần hành lý bổ sung vượt quá hạn mức cho phép.
  2. Các điều khoản và điều kiện của Nhà cung cấp, Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C ('Nhà cung cấp dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay'), sẽ điều chỉnh hoạt động cung cấp Dịch vụ. Các điều khoản và điều kiện được nêu trên https://dubz.com/pages/service‑terms‑conditions(Mở một trang web bên ngoài trong tab mới) (“Điều khoản và Điều kiện của DUBZ”).
  3. Hội viên Platinum có thể đặt Dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay, ít nhất 24 tiếng trước khi Chuyến bay của Emirates khởi hành, thông qua bất kỳ kênh nào sau đây:
   1. Trung tâm Liên hệ của Emirates theo số 600 555555;
   2. Trực tuyến tại trang Dịch vụ làm thủ tục chuyến bay tại nhà của DUBZ trên Trang web; hoặc
   3. Tổng đài của DUBZ theo số +971 4 872 8487.
  4. Sau khi đặt Dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay, Dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay có thể được lên lịch từ 48 đến 6 tiếng trước giờ khởi hành Chuyến bay của Emirates. Trong thời gian làm thủ tục chuyến bay theo lịch trình, nhân viên làm thủ tục sẽ đến nhà, khách sạn hoặc văn phòng của Hội viên Platinum để:
   1. kiểm tra giấy tờ thông hành của hành khách;
   2. cân và gắn thẻ hành lý của hành khách;
   3. in thẻ lên máy bay của hành khách; và
   4. giao hành lý của hành khách lên Chuyến bay của Emirates.
  5. Hủy bỏ. Nếu Hội viên Platinum muốn hủy Dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay đã đặt, việc này phải được thực hiện tối thiểu 4 tiếng trước thời gian làm thủ tục chuyến bay theo lịch trình. Việc hủy bỏ có thể được thực hiện bằng một trong hai cách sau:
   1. Tổng đài của DUBZ theo số +971 4 872 8487; hoặc
   2. Một Trung tâm Liên hệ của Emirates theo số 600 555555.
  6. Trường hợp ngoại lệ. Dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay không được cung cấp nếu Hội viên Platinum:
   1. đi bằng vé đã được quy đổi hoàn toàn bằng Dặm thưởng Skywards. Để làm rõ, vé được mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng có thể sử dụng dịch vụ này;
   2. đi trên chuyến bay thẳng đến Tel Aviv hoặc Hoa Kỳ (ngoại trừ chuyến bay qua Milan và Athens);
   3. đi trên Chuyến bay Liên danh;
   4. đi với AVIH (Animal Vivant in Hold, Động vật không được mang lên khoang máy bay);
   5. mang theo súng (WEAP) (Vũ khí, súng cầm tay hoặc đạn dược được vận chuyển dưới dạng hành lý ký gửi);
   6. đi cùng khách hàng MEDA (khách hàng có giấy chứng nhận y tế);
   7. đi bằng vé của nhân viên trong ngành hoặc vé đại lý (ví dụ: vé ID/AD) hoặc vé giảm giá; và
   8. tùy thuộc vào bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào khác như được quy định trong Điều khoản và Điều kiện của DUBZ.
  7. Trách nhiệm pháp lý. Bằng việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay nào, Hội viên Platinum thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay đang được cung cấp bởi DUBZ, là một bên thứ ba và DUBZ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp tất cả các Dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay. Mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh liên quan đến Dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay sẽ thuộc về Hội viên Platinum sử dụng dịch vụ và DUBZ theo Điều khoản và Điều kiện của DUBZ. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Emirates từ chối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh liên quan đến Dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay. Bất kỳ và tất cả các khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường của Hội viên Platinum liên quan đến bất kỳ lỗi nào của DUBZ hoặc khiếm khuyết trong Dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay phải được gửi trực tiếp tới DUBZ.
  8. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ Làm thủ tục chuyến bay, Hội viên Platinum có thể xem và truy cập các nền tảng bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba do các bên thứ ba kiểm soát và duy trì. Không có bất kì liên kết nào dẫn đến các trang web khác mang nghĩa là sự chứng thực của Emirates đối với các trang web đó và các Hội viên Platinum thừa nhận và đồng ý rằng Emirates không chịu trách nhiệm cũng như không có nghĩa vụ pháp lý về nội dung hoặc tính khả dụng của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào như vậy.
  9. Quy định chung: Các Quy định của Chương trình này nhằm mục đích bao gồm các điều khoản hiện hành của các Điều khoản và Điều kiện của DUBZ trong chừng mực liên quan đến các điều khoản của Dịch vụ. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các Quy định của Chương trình này và các Điều khoản và Điều kiện của DUBZ thì các Quy định của Chương trình này sẽ được ưu tiên áp dụng.

 3. Miễn phí sử dụng phòng chờ.

  1. Chuyến bay của Emirates 
   Hội viên có thể được sử dụng phòng chờ miễn phí khi sử dụng Chuyến bay của Emirates tùy theo Hạng Hội viên của họ vào ngày bay. Điều kiện cần có để có thể sử dụng phòng chờ của Emirates đối với mỗi Hạng hội viên sẽ được công bố tại đây(Mở trang trong cùng một tab). Tất cả các điều khoản áp dụng cho quyền sử dụng phòng chờ của Emirates, bao gồm cả những điều khoản có sẵn tại đây, sẽ áp dụng cho việc các Hội viên sử dụng các quyền lợi sử dụng phòng chờ Emirates của họ. Các quyền lợi sử dụng phòng chờ nói trên chỉ dành cho Hội viên khi bay tiếp trên Chuyến bay của Emirates hoặc Chuyến bay Liên danh của Qantas. Chỉ những cá nhân đi trên cùng Chuyến bay của Emirates hoặc Chuyến bay Liên danh của Qantas giống như Hội viên mới đủ điều kiện được Hội viên chỉ định làm khách của họ nhằm mục đích sử dụng các quyền lợi sử dụng phòng chờ này. Quyền sử dụng phòng chờ không dành cho Hội viên hoặc khách đi bằng vé trong ngành, vé dành cho nhân viên hoặc vé đại lý (ví dụ: vé ID/AD).

   Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Phòng chờ có trả phí - Liên kết nội dung
  2. Chuyến bay của flydubai 
   Hội viên Gold và Platinum (theo Hạng Hội viên của họ vào ngày bay) có thể được hưởng quyền sử dụng phòng chờ của Emirates và/hoặc phòng chờ của flydubai miễn phí khi bay với flydubai trên các chuyến bay như được nêu trong bảng bên dưới. Tất cả các điều khoản áp dụng cho việc sử dụng phòng chờ của flydubai sẽ áp dụng cho việc các Hội viên sử dụng các quyền lợi sử dụng phòng chờ của mình. Các quyền lợi sử dụng phòng chờ nói trên chỉ dành cho Hội viên khi bay tiếp trên Chuyến bay của flydubai. Chỉ những cá nhân đi trên cùng chuyến bay của flydubai với Hội viên mới đủ điều kiện được Hội viên chỉ định làm khách của họ nhằm mục đích sử dụng các quyền lợi sử dụng phòng chờ này. Quyền sử dụng phòng chờ không dành cho Hội viên và khách đi bằng vé trong ngành, vé dành cho nhân viên hoặc vé đại lý (ví dụ: vé ID/AD). Emirates có quyền loại bỏ quyền lợi Đối tác này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Hội viên.

   Phòng chờ Hạng hội viênKhách mời miễn phí
   Phòng chờ Hạng Thương gia của flydubai tại Nhà ga số 2 DXBGold & PlatinumKhông có
   Phòng chờ Hạng Thương gia của Emirates Nhà ga số 3 DXB, Phòng chờ công cộng B&C (theo cửa khởi hành)Gold1 người lớn hoặc trẻ em
   Phòng chờ Hạng Nhất của Emirates Nhà ga số 3 DXB, Phòng chờ công cộng B&C (theo cửa khởi hành)Platinum1 người lớn và 2 trẻ em dưới 17 tuổi
   phòng chờ của flydubai bên ngoài DubaiGold & PlatinumKhông có                                        

  3. Phòng chờ Maple Leaf của Air Canada 
   Hội viên Gold và Platinum (theo Hạng Hội viên của họ vào ngày bay) có thể được sử dụng miễn phí phòng chờ Maple Leaf của Air Canada khi khởi hành hoặc nối chuyến với chuyến bay do Air Canada khai thác hoặc Chuyến bay của Emirates giữa Dubai và Canada (chỉ Toronto và Montreal), như được nêu trong bảng dưới đây. Tất cả các điều khoản áp dụng cho quyền sử dụng phòng chờ của Air Canada Maple Leaf(Mở một trang web bên ngoài trong một tab mới) sẽ áp dụng cho việc Hội viên sử dụng các quyền lợi sử dụng phòng chờ này. Chỉ những cá nhân đi trên cùng chuyến bay với Hội viên mới đủ điều kiện được Hội viên chỉ định làm khách của họ nhằm mục đích sử dụng các quyền lợi sử dụng phòng chờ Maple Leaf của Air Canada. Quyền sử dụng phòng chờ không dành cho Hội viên và khách đi bằng vé trong ngành, vé dành cho nhân viên hoặc vé đại lý (ví dụ: vé ID/AD). Emirates có quyền loại bỏ quyền lợi Đối tác này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Hội viên.

   Phòng chờ Hạng hội viênKhách mời miễn phí
   Phòng chờ Maple Leaf của Air Canada ở Toronto và MontrealGold1 người lớn hoặc trẻ em
   Phòng chờ Maple Leaf của Air Canada ở Toronto và MontrealPlatinum1 người lớn và 2 trẻ em (dưới 17 tuổi)

  4. Phòng chờ Qantas 
   Hội viên Gold và Platinum (theo Hạng Hội viên của họ vào ngày bay) có thể được hưởng quyền sử dụng Phòng chờ Qantas miễn phí khi đi trên chuyến bay do Qantas khai thác (bao gồm cả khi nối chuyến đến/từ Chuyến bay của Emirates), như được nêu trong bảng bên dưới đây. Tất cả các điều khoản áp dụng cho quyền sử dụng Phòng chờ Qantas(Mở một trang web bên ngoài trong tab mới) sẽ áp dụng cho việc Hội viên sử dụng các quyền lợi sử dụng phòng chờ này. Chỉ những cá nhân đi trên cùng chuyến bay do Qantas khai thác với Hội viên mới đủ điều kiện được Hội viên chỉ định làm khách của họ nhằm mục đích sử dụng các quyền lợi sử dụng Phòng chờ Qantas này. Quyền sử dụng phòng chờ không dành cho Hội viên và khách đi bằng vé trong ngành, vé dành cho nhân viên hoặc vé đại lý (ví dụ: vé ID/AD). Emirates có quyền loại bỏ quyền lợi Đối tác này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Hội viên.

   Hành trình Nội địa - Chuyến bay do Qantas Khai thác
   Phòng chờ Hạng hội viênKhách mời miễn phí
   Phòng chờ Qantas ClubGold1 Người lớn
   Phòng chờ Qantas ClubPlatinum1 người lớn và 2 trẻ em (dưới 17 tuổi)
   Phòng chờ Nội địa QantasPlatinum1 người lớn và 2 trẻ em (dưới 17 tuổi)
   Hành trình Quốc tế – Chuyến bay do Qantas khai thác
   Phòng chờ Hạng hội viênKhách mời miễn phí
   Các Phòng chờ Quốc tế Hạng Thương gia của Qantas tại châu Úc, châu Âu và châu ÁGold1 Người lớn
   Các Phòng chờ Quốc tế Hạng Thương gia của Qantas tại châu Úc, châu Âu và châu ÁPlatinum1 người lớn và 2 trẻ em (dưới 17 tuổi)
   Các Phòng chờ Quốc tế Hạng Nhất của Qantas tại châu Úc, châu Âu và châu Á (nếu có)Platinum1 người lớn và 2 trẻ em (dưới 17 tuổi)

 4. Quyền sử dụng phòng chờ có trả phí của Emirates tại Dubai và các sân bay quốc tế đủ điều kiện
  Tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, Hội viên có thể thanh toán để có thêm quyền sử dụng phòng chờ tại Sân bay quốc tế Dubai (DXB) và các sân bay quốc tế đủ điều kiện, như được nêu tại đây(Mở trang trong cùng một tab), tùy thuộc vào Điều khoản và điều kiện(Mở trang trong cùng một tab) của Quyền sử dụng phòng chờ có trả phí. Chi phí(Mở trang trong cùng một tab) để hưởng quyền sử dụng những phòng chờ có trả phí như vậy sẽ do Emirates quy định tùy từng thời điểm.

 5. Trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi đi cùng với một Hội viên có quyền sử dụng phòng chờ của Emirates (dù có trả phí hay miễn phí) sẽ được cấp quyền sử dụng phòng chờ miễn phí. Các Hội viên đã chọn trả phí để sử dụng phòng chờ phải đảm bảo rằng tất cả các khoản thanh toán đến hạn đều được trả cho nhân viên phòng chờ trước khi vào phòng chờ (và đối với mọi khoản phí lưu trú quá hạn, tại thời điểm rời khỏi phòng chờ Emirates có liên quan). Việc hội viên vào phòng chờ của Emirates phải tuân theo bất kỳ và tất cả các điều khoản, điều kiện cũng như quy tắc ứng xử có thể áp dụng cho việc vào phòng chờ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định về độ tuổi tối thiểu, hành vi và trang phục không được chấp nhận, do Emirates toàn quyền quyết định tùy từng thời điểm (hoặc theo quyết định của Đối tác Emirates nếu có). Tìm hiểu thêm về quyền sử dụng phòng chờ.(Mở trang trong cùng một tab)

 6. Emirates có quyền tùy ý tạm dừng hoặc thu hồi quyền sử dụng phòng chờ Emirates của Hội viên trong trường hợp có bất kỳ hành vi sai trái, gian lận hoặc lạm dụng nào đối với quyền sử dụng phòng chờ của Emirates hoặc tiện nghi phòng chờ của Emirates.

 7. Các Hội viên sử dụng quyền lợi vào phòng chờ của Emirates phải luôn ăn mặc gọn gàng và tuân thủ mọi yêu cầu về trang phục, do Emirates toàn quyền quyết định. Emirates có quyền từ chối cho Hội viên sử dụng phòng chờ của Emirates trong các trường hợp:
  • hành vi của Hội viên có tính chất gây rối, lạm dụng hoặc xúc phạm nhân viên hoặc khách hàng khác;
  • Hội viên không tuân thủ yêu cầu hoặc hướng dẫn từ nhân viên của Emirates; hoặc
  • Hội viên thực hiện các điều chỉnh không bắt buộc đối với hành trình bay của mình khi đang ở trong phòng chờ của Emirates kéo dài hơn bốn tiếng so với thời gian khởi hành chuyến bay theo lịch trình ban đầu.

 8. Quyền lợi Hạn mức Hành lý Miễn cước theo Hạng hội viên
   
  Hạn mức hành lý miễn cước bổ sung được áp dụng cho các Hội viên Platinum, Gold và Silver đi trên các Chuyến bay của Emirates và các Chuyến bay của flydubai. Các quyền lợi hạn mức hành lý miễn cước bổ sung là khác nhau đối với Chuyến bay của Emirates và Chuyến bay của flydubai và thay đổi tùy theo điểm đến mà Hội viên sẽ bay tới vì một số tuyến bay nhất định áp dụng cách tính theo trọng lượng (tổng trọng lượng) và các tuyến bay khác áp dụng cách tính theo kiện hành lý (tổng số kiện hành lý). Bảng sau đây nêu rõ các hạn mức có liên quan:

  Hạn mức Hành lý Ký gửi Bổ sung theo Hạng Hội viên
  Hạng hội viênCác tuyến bay áp dụng cách tính kiện hành lý IATA ở hạng Phổ thông và Phổ thông Đặc biệt trên các Chuyến bay của EmiratesCác tuyến bay áp dụng cách tính kiện hành lý IATA ở hạng Thương gia và hạng Nhất trên các chuyến bay của EmiratesCách tính Trọng lượng IATA trên các chuyến bay của Emirates và chuyến bay của flydubai
  SilverKhôngKhông12 kg
  Gold1 kiện 23 kg1 kiện 32 kg16 kg
  Platinum1 kiện 23 kg1 kiện 32 g20 kg

  Hạn mức tối đa ở hạng khoang bất kỳ không được vượt quá 3 kiện hành lý ký gửi. Tất cả các chặng và chuyến bay trong hành trình bay của Hội viên ít nhất phải thuộc Hạng Thương gia trở lên để nhận được các quyền lợi hạn mức hành lý miễn cước liên quan đến Hạng Thương gia được nêu ở trên.

  Các Quyền lợi Hạn mức Hành lý Miễn cước theo Hạng hội viên được mô tả trong phần này không áp dụng trên các chuyến bay do các hãng hàng không khác khai thác (bao gồm nhưng không giới hạn ở các Chuyến bay Liên danh) hoặc trên các vé bao gồm các chặng do các hãng hàng không khác khai thác.

 9. Quyền lợi Ưu tiên Du lịch

  1. Trên các chuyến bay đã bán hết vé, quyền lợi ưu tiên đặt chỗ được áp dụng như sau:
   1. dành cho Hội viên Platinum và Gold (tương ứng) khi đặt vé Chuyến bay của Emirates Hạng Phổ thông với giá vé Flex Plus cao nhất cho khoang hành khách; và
   2. dành cho Hội viên Platinum khi đặt vé chuyến bay của Emirates hạng Thương gia với giá vé Flex Plus cao nhất cho khoang hành khách.
    Việc đặt chỗ và giữ chỗ có thể không thực hiện được trên các chuyến bay được đặt trước quá nhiều, trong các ngày lễ lớn, trong các sự kiện đặc biệt hoặc trên các chuyến bay bị hạn chế. Theo đó, Emirates không đảm bảo hoặc cam kết về tình trạng chỗ trống hoặc ưu tiên chỗ ngồi. Bạn chỉ có thể sử dụng quyền lợi này bằng cách gọi đến Trung tâm Liên hệ của Emirates ít nhất 48 tiếng trước khi chuyến bay khởi hành. Liên hệ với chúng tôi(Mở trang trong cùng một tab).
  2. Gắn thẻ hành lý ưu tiên áp dụng cho các hội viên hạng Platinum và hạng Gold bay ở bất kỳ hạng nào trên các Chuyến bay của Emirates và flydubai. Các hội viên hạng Silver chỉ được gắn thẻ hành lý ưu tiên trên các Chuyến bay của flydubai Tìm hiểu thêm về‎ cách xử lý hành lý(Mở trang trong cùng một tab)
  3. Tại Nhà ga Emirates 3, Sân bay Quốc tế Dubai:
   • Hội viên hạng Silver và tối đa 4 khách bay ở Hạng Phổ thông Đặc biệt hoặc Hạng Phổ thông sẽ làm thủ tục tại quầy hạng Silver dành riêng ở Khu vực 6 trong khu vực làm thủ tục hạng Phổ thông.
   • Hội viên hạng Gold và tối đa 4 khách bay có thể làm thủ tục tại bất kỳ quầy Hạng Thương Gia nào, bất kể hạng vé của họ.
   • Hội viên hạng Platinum và tối đa 4 khách bay có thể làm thủ tục tại quầy Hạng Nhất, bất kể hạng vé của họ.
  4. Tại tất cả các sân bay khác trong mạng lưới của Emirates:
   • Hội viên hạng Silver và hạng Gold và tối đa 4 khách mỗi người có thể làm thủ tục cho các Chuyến bay của Emirates tại quầy Hạng Thương gia, bất kể hạng bay.
   • Hội viên hạng Platinum và tối đa 4 khách có thể làm thủ tục lên Chuyến bay của Emirates tại quầy Hạng Nhất, bất kể hạng bay.
  5. Hội viên Silver, Gold và Platinum có thể làm thủ tục Chuyến bay của flydubai tại quầy Hạng Thương gia của flydubai, bất kể hạng bay.
  6. Các Hội viên Silver, Gold và Platinum được mời lên máy bay sớm trên tất cả các chuyến bay của Emirates từ tất cả các sân bay trong mạng lưới của Emirates.

 10. Các Quyền lợi Bổ sung cho Hạng Platinum

  1. Dặm thưởng Skywards được giữ trong Tài khoản của Hội viên Platinum sẽ không hết hạn miễn là Hội viên liên quan vẫn duy trì trạng thái hạng Platinum của mình. Theo đó, Ngày Hết hạn được Điều chỉnh (như được định nghĩa trong Điều 9 dưới đây) sẽ được hiển thị cho các Hội viên hạng Platinum trong trường hợp Hội viên có Dặm thưởng Skywards mà theo Ngày hết hạn Tiêu chuẩn (như được định nghĩa trong Điều 9 dưới đây), vốn đã hết hạn trong Thời gian Hạng Hội viên hiện tại của họ. Ngày Hết hạn được Điều chỉnh sẽ luôn là ngày sau Ngày xét Hạng Hội viên sắp tới của Hội viên hai (2) tháng. Để minh họa: nếu một Hội viên hạng Platinum (với Ngày xét Hạng Hội viên tiếp theo là ngày 31 tháng 8 năm 2019) có Dặm thưởng Skywards sắp hết hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2019 theo Ngày Hết hạn Tiêu chuẩn, thì Hội viên này sẽ thấy Ngày Hết hạn được Điều chỉnh là ngày 31 tháng 10 năm 2019 ( được tính là hai (2) tháng sau Ngày xét Hạng Hội viên sắp tới của họ).
  2. Ngay sau khi Hội viên đáp ứng các Yêu cầu về Hạng Hội viên dành cho hạng Platinum và sau đó được nâng cấp lên hạng Platinum, Ngày Hết hạn được Điều chỉnh sẽ được cập nhật và áp dụng đối với mọi Dặm thưởng Skywards mà, theo Ngày Hết hạn Tiêu chuẩn, đã hết hạn trong Thời gian Hạng Hội viên hiện tại của họ. Dặm thưởng Skywards đã hết hạn trước khi Hội viên nâng cấp lên hạng Platinum sẽ không được khôi phục và sẽ vẫn giữ nguyên là đã hết hạn (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, trong các trường hợp có yêu cầu đối với Dặm thưởng Skywards bị thiếu mà có thể dẫn đến việc Hội viên được nâng cấp lên hạng Platinum trước Ngày Hết hạn Tiêu chuẩn).
  3. Mỗi khi Hội viên đáp ứng các Yêu cầu về Hạng Hội viên dành cho hạng Platinum và duy trì trạng thái hạng Platinum của mình, mọi Dặm thưởng Skywards chưa sử dụng có Ngày Hết hạn được Điều chỉnh sẽ được gia hạn thêm đến một ngày là hai (2) tháng sau Ngày xét Hạng Hội viên tiếp theo của Hội viên.
  4. Nếu Hội viên Platinum không đáp ứng các Yêu cầu về Hạng Hội viên để duy trì trạng thái hạng Platinum của họ và do đó bị hạ cấp xuống Hạng Hội viên thấp hơn thì mọi Dặm thưởng Skywards chưa được đổi có Ngày Hết hạn được Điều chỉnh sẽ hết hạn theo Ngày Hết hạn được Điều chỉnh được ghi trên Tài khoản của Hội viên.
  5. Ngày Hết hạn được Điều chỉnh sẽ chỉ áp dụng cho phần Dặm thưởng Skywards được Hội viên Platinum gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi, bất kể với tư cách là Chủ Gia đình hay Thành viên Gia đình, tuy nhiên sẽ không áp dụng cho bất kỳ phần nào khác của Dặm thưởng Skywards được gộp trong tài khoản Gia đình của Tôi áp dụng Ngày Hết hạn Tiêu chuẩn.
  6. Ngày Hết hạn được Điều chỉnh sẽ áp dụng cho Dặm thưởng Skywards khi hiệu lực bổ sung đã được mua trước đó thông qua các sản phẩm Gia hạn Dặm hoặc Khôi phục Dặm (cả hai như được định nghĩa trong Điều 10).
  7. Để tránh nhầm lẫn, Dặm thưởng Skywards của mỗi Hội viên sẽ hết hạn vào ngày hết hạn đã nêu trên Tài khoản có liên quan.
  8. Các quyền lợi và đặc quyền của Hạng Hội viên áp dụng cho mỗi Hạng Hội viên sẽ chỉ có hiệu lực và được cung cấp cho Hội viên trong khoảng thời gian mà Hội viên đó giữ trạng thái hợp lệ ở Hạng Hội viên hiện hành.
  9. Emirates có thể, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo (lưu ý rằng Emirates sẽ thông báo về sự thay đổi đó thông qua các Quy định của Chương trình này, Trang web hoặc Ứng dụng Emirates tại thời điểm thay đổi), điều chỉnh, thay đổi hoặc xóa bất kỳ quyền lợi và đặc quyền nào áp dụng cho bất kỳ Hạng Hội viên nào.

 11. Đặc quyền Platinum Độc quyền
   
  Một số Hội viên Platinum có thể kích hoạt Đặc quyền Platinum Độc quyền, bao gồm Chuyển đổi Dặm theo Hạng, Nâng hạng được giảm giá và Nâng hạng miễn phí. Tìm hiểu thêm về các điều khoản và điều kiện tại đây.

7. Tích lũy Dặm thưởng

 1. Theo các điều khoản trong Quy định của Chương trình này, Hội viên có Tài khoản đang hoạt động có thể tích lũy Dặm thưởng Skywards như sau:
  • sử dụng các Chuyến bay Đủ điều kiện; và
  • sử dụng hoặc mua các dịch vụ, hàng hóa hoặc sản phẩm đủ điều kiện của Emirates hoặc Đối tác.
 2. Theo các điều khoản trong Quy định của Chương trình này, Hội viên có thể tích lũy Dặm theo Hạng như sau:
  • sử dụng các Chuyến bay Đủ điều kiện; và
  • sử dụng hoặc mua các dịch vụ, hàng hóa hoặc sản phẩm đủ điều kiện của Emirates hoặc Đối tác.
 3. Hội viên có thể bắt đầu tích lũy Dặm theo các Quy định của Chương trình này kể từ ngày đăng ký Tài khoản của họ. Các Chuyến bay Đủ điều kiện mà Hội viên sử dụng không quá hai tháng trước khi đăng ký Tài khoản sẽ đủ điều kiện nhận Dặm thưởng, tùy thuộc vào việc Hội viên liên hệ với Emirates và yêu cầu số Dặm thưởng đó trong vòng 6 tháng kể từ ngày đăng ký Tài khoản. Không có giao dịch nào khác (bao gồm cả việc sử dụng các dịch vụ, hàng hóa hoặc sản phẩm được áp dụng của Đối tác) của Hội viên được thực hiện trước khi đăng ký Tài khoản của Hội viên đó sẽ đủ điều kiện để tích lũy Dặm thưởng. Hội viên có thể xem được tất cả Dặm thưởng mà Hội viên tích lũy được cho các Chuyến bay Đủ điều kiện thông qua Sao kê của Hội viên trên Trang web và Ứng dụng Emirates.
 4. Để tích lũy được Dặm thưởng, Hội viên phải xuất trình thẻ hội viên kỹ thuật số, liên kết tài khoản của họ hoặc trích dẫn mã số hội viên của họ (theo yêu cầu của Emirates hoặc nhà cung cấp hiện hành tùy từng thời điểm) tại thời điểm (i) đặt chỗ hoặc đăng ký các Chuyến bay Đủ điều kiện và (ii) thanh toán (hoặc đăng ký, tùy từng trường hợp) các hàng hóa hoặc dịch vụ đủ điều kiện khác của Emirates hoặc Đối tác. Nếu một Hội viên chọn liệt kê mã số hội viên Emirates Skywards của mình vào danh sách chuyến bay thì mã số hội viên Emirates Skywards đó không thể bị xóa và thay thế bằng mã số hội viên nào khác (dù là Emirates Skywards hay chương trình khách hàng thân thiết thường xuyên của Đối tác) sau khi Hội viên đó đã đã làm thủ tục cho chuyến bay đầu tiên trong hành trình của họ.
 5. Số dặm tích lũy được sẽ phụ thuộc vào điểm khởi hành, điểm đến, hạng bay và giá vé đã mua đối với mỗi Chuyến bay đủ điều kiện như đã công bố khi mua và tại ngày phát hành vé, trừ trường hợp phát hành lại vé, giá vé sẽ được công bố vào ngày phát hành lại vé tiếp theo đó. Sử dụng Công cụ tính dặm(mở trang trong cùng một tab) để kiểm tra các giá trị tích lũy được ước tính cho một Chuyến bay đủ điều kiện cụ thể.
 6. Số Dặm thưởng tích lũy được trên vé được mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng đối với mỗi Chuyến bay Đủ điều kiện sẽ được tính theo tỷ lệ số tiền mặt mà Hội viên trả cho vé có giá vé thương mại cho Chuyến bay Đủ điều kiện đó, không bao gồm các khoản phí, thuế và lệ phí do hãng vận chuyển áp dụng đối với các vé đó và Hội viên sẽ không tích lũy được Dặm thưởng trên các khoản phí này. Ví dụ minh họa: nếu giá vé cơ bản của vé được báo giá là 2.000 USD và sau đó Hội viên thanh toán 60% giá vé bằng Tiền mặt và 40% giá vé bằng Dặm thưởng Skywards bằng cách sử dụng tùy chọn Tiền mặt+Dặm thưởng, thì Hội viên đó sẽ chỉ tích lũy 60% số Dặm thưởng có thể nhận được liên quan đến chuyến bay đó.
 7. Vé được thanh toán bằng Tiền mặt+Dặm thưởng không đủ điều kiện để tích lũy điểm khách hàng thân thiết trong các chương trình khách hàng thân thiết thường xuyên của các hãng hàng không khác.
 8. Nếu một Hội viên mua vé hỗn hợp và/hoặc vé máy bay có hạng khoang hỗn hợp trên Chuyến bay Đủ điều kiện, Dặm thưởng sẽ được tính và cộng riêng vào Tài khoản của Hội viên cho từng phần giá vé. Văn bản xác nhận hoặc khu vực thông tin bổ sung của vé chỉ là một phần chỉ số. Bạn có thể xem chi tiết đầy đủ về Dặm thưởng tích lũy được trên vé có giá vé hỗn hợp bất kỳ lúc nào trong (i) phần Hành trình Của tôi trên Trang web, (ii) phần Emirates Skywards của Ứng dụng Emirates hoặc (iii) trong phần Quản lý Đặt chỗ của Trang web hoặc flydubai.com (nếu có).
 9. Nếu một Hội viên hủy bỏ hoặc hoàn phí bất kỳ phần nào của vé, Dặm thưởng chỉ được cộng cho hành trình đã bay trên các Chuyến bay Đủ điều kiện trên chiếc vé đó.
 10. Đối với vé đã bay một phần trên Chuyến bay đủ điều kiện của Emirates (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xuất lại hoặc hoàn vé), Dặm thưởng đã tích lũy được sẽ tùy thuộc vào chặng bay, hạng bay và giá vé đã mua trên vé. Nếu Hội viên đã bay một phần hành trình, số Dặm sẽ chỉ được tính cho các phần đã bay của hành trình trên vé đó. Nếu một Hội viên mong muốn nâng hạng một phần vé để mua thương hiệu giá vé cao hơn hoặc hạng bay cao hơn bằng tiền mặt, Dặm bổ sung sẽ chỉ được cộng cho một phần cụ thể của cuộc hành trình và sẽ không áp dụng cho các chuyến bay đã hoàn thành trước đó trong hành trình đó.
 11. Một Hội viên được nâng hạng lên một hạng vé khác mà không được cấp lại vé của họ (tức là không nhận được số vé mới) sẽ chỉ nhận được Dặm thưởng cho giá vé mà họ đã mua bằng tiền mặt, như được thể hiện trên vé.
 12. Các Hội viên sẽ tích lũy được Dặm theo hạng bay của vé gốc. Hội viên sẽ không được thưởng thêm Dặm thưởng đối với các Nâng hạng Nhanh trên bất kỳ chuyến bay nào.
 13. Các loại vé chuyến bay sau đây không đủ điều kiện tích lũy Dặm thưởng:
  • vé chuyến bay của tiếp viên (bao gồm cả nhân viên);
  • vé giảm giá của ngành và đại lý (ví dụ: vé ID/AD);
  • vé thưởng;
  • vé đổi;
  • vé thưởng hoặc khuyến mãi;
  • vé để PR hoặc tư vấn;
  • vé được giảm giá đặc biệt cho chính phủ và đối tượng ngoại giao;
  • vé miễn phí, không được lên lịch trước và vé thuê bao lữ hành;
  • vé chuyến bay được giảm giá đặc biệt không công khai;
  • vé đền bù việc bị từ chối lên máy bay; và
  • vé thưởng do các chương trình hành khách thường xuyên hoặc chương trình khách hàng thân thiết khác phát hành mà Emirates Skywards là một bên tham gia chương trình;
 14. Hội viên có thể yêu cầu Dặm thưởng trước đây cho các Chuyến bay Đủ điều kiện là Chuyến bay của Emirates bằng cách liên hệ với Trung tâm Liên hệ của Emirates (hoặc thông qua Trang web) trong vòng sáu tháng kể từ ngày thực hiện Chuyến bay của Emirates đó. Để đưa ra yêu cầu cộng lại Dặm thưởng như vậy, Hội viên phải cung cấp cho Emirates tất cả thông tin được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở mã số vé, chi tiết chuyến bay trên thẻ lên máy bay, chứng từ giao dịch, biên lai và bất kỳ chứng từ nào khác do Emirates yêu cầu. Để đưa ra yêu cầu cộng lại số Dặm bị thiếu cho Chuyến bay Đủ điều kiện của flydubai, Hội viên phải đưa ra yêu cầu đó với flydubai (trên Trang web của flydubai hoặc thông qua Trung tâm Liên hệ của flydubai) trong vòng sáu tháng kể từ ngày thực hiện Chuyến bay của flydubai và phải cung cấp cho flydubai tất cả thông tin được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở mã số vé, chi tiết chuyến bay trên thẻ lên máy bay, chứng từ giao dịch, biên lai và bất kỳ chứng từ nào khác mà flydubai yêu cầu.
 15. Hội viên chỉ có thể tích lũy Dặm thưởng cho một chương trình khách hàng thân thiết cho mỗi chuyến bay hoặc giao dịch trừ khi Emirates hoặc Đối tác hiện hành có quy định khác. Các Hội viên tham gia các chương trình khách hàng thân thiết của các đối tác khác phải chọn chương trình khách hàng thân thiết ưu tiên của họ tại thời điểm ban đầu trong hành trình của họ. Quy định này áp dụng cho việc tích lũy Dặm thưởng Skywards cũng như các quyền lợi chuyến bay có liên quan khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sử dụng phòng chờ sân bay, hạn mức hành lý miễn cước, v.v.) trừ khi Emirates hoặc flydubai có quy định khác (nếu có). Hội viên có thể thay đổi mã hành khách thường xuyên khi làm thủ tục lên máy bay trước khi chuyến bay đầu tiên cất cánh nhưng không thể thay đổi vào bất cứ khi nào sau đó. Hội viên chỉ có thể được tích lũy Dặm thưởng khi mua một ghế và một ghế bổ sung cho mỗi Chuyến bay Đủ điều kiện.
 16. Có thể mất 8 tuần hoặc hơn để Dặm thưởng được cộng vào Tài khoản của Hội viên kể từ ngày diễn ra hoạt động tích lũy Dặm thưởng. Số Dặm mà một Hội viên tích lũy được chỉ có thể được sử dụng hoặc đổi bởi Hội viên đó theo các Quy định của Chương trình khi chúng đã được cộng vào Tài khoản của Hội viên đó.
 17. Bạn có thể tích lũy Dặm thưởng Skywards (và Dặm theo Hạng, nếu áp dụng) trên các Chuyến bay Đủ điều kiện và các chuyến bay của Đối tác hàng không đủ điều kiện nếu có, nhưng không thể tích lũy được trên bất kỳ chuyến bay nào khác. Trong trường hợp các chuyến bay của Đối tác hàng không, mỗi Hội viên có trách nhiệm xác minh xem có thể tích lũy được Dặm thưởng Skywards thông qua chuyến bay đó hay không. Việc này phải tuân theo mọi điều khoản và điều kiện áp dụng của Đối tác và luôn tuân theo các Quy định của Chương trình này.
 18. Dặm thưởng Skywards (và Dặm theo Hạng, nếu có) sẽ chỉ được thưởng cho các hàng hóa và dịch vụ thực sự được cung cấp cho Hội viên sau khi mua hàng. Sẽ không có Dặm thưởng Skywards nào (và Dặm theo Hạng, nếu có) được tích lũy liên quan đến các hàng hóa hoặc dịch vụ đã được đặt hàng nhưng bị hủy trước khi Hội viên sử dụng hoặc trong trường hợp Hội viên không đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ nào của mình liên quan đến đơn đặt các hàng hóa hoặc dịch vụ đó.
 19. Nếu Chuyến bay Đủ điều kiện của Hội viên bị hủy, Emirates hoặc flydubai có thể xác nhận vé của Hội viên cho một hãng vận chuyển khác để vận chuyển và Hội viên sẽ tiếp tục tích lũy Dặm theo vé họ đã mua như thể Chuyến bay Đủ điều kiện đã được tiến hành theo đặt chỗ ban đầu.
 20. Nếu bất kỳ Hội viên nào nhận được bất kỳ Dặm thưởng không hợp lệ nào, Emirates có thể (theo quyết định riêng của mình xác định):
  1. hủy bỏ và làm mất hiệu lực của bất kỳ Dặm không hợp lệ nào như vậy;
  2. trong trường hợp Dặm không hợp lệ đó (hoặc bất kỳ phần nào trong số đó) đã được đổi để đổi lấy Phần thưởng hoặc quyền lợi nào khác, hủy và vô hiệu hóa Phần thưởng hoặc quyền lợi nào khác, ngoại trừ trường hợp Phần thưởng hoặc quyền lợi khác đó đã được cung cấp, Emirates có thể:
   1. khấu trừ Dặm thưởng Skywards bổ sung từ Tài khoản của Hội viên được tính dựa trên phí quy đổi thông thường của Phần thưởng hoặc quyền lợi khác đó;
   2. thu hồi khoản thanh toán từ Hội viên đó đối với Phần thưởng đó với số tiền lẽ ra phải đến hạn nếu Dặm không hợp lệ không được sử dụng để đổi Phần thưởng đó và/hoặc
  3. hạ cấp Hạng Hội viên của Hội viên đó, 
  và trong mỗi trường hợp ở trên, Hội viên sẽ không nhận được khoản hoàn tiền hay bồi thường nào khác từ Emirates, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ chi phí đi lại, chỗ ở hoặc chi phí thị thực nào.
 21. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác của Emirates theo các Quy định của Chương trình này hoặc theo pháp luật, nếu Hội viên (i) thực hiện bất kỳ hành vi Lạm dụng Chương trình nào hoặc (ii) bị từ chối vận chuyển trên bất kỳ chuyến bay nào thì Emirates có thể (tùy theo quyết định riêng của mình):
  1. tạm dừng và/hoặc kiểm tra Tài khoản của Hội viên, trong thời gian tạm dừng hoặc kiểm tra, Hội viên sẽ không thể tích lũy và/hoặc đổi Dặm thưởng Skywards hoặc sử dụng các quyền lợi hoặc Phần thưởng liên quan đến Tài khoản của họ; và/hoặc
  2. chấm dứt Tài khoản Hội viên và mọi Phần thưởng đang chờ xử lý, trong các trường hợp đó tất cả Dặm có trong Tài khoản Hội viên sẽ bị hủy bỏ, 
  và trong mỗi trường hợp ở trên, Hội viên sẽ không nhận được khoản hoàn tiền (bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế) hay khoản bồi thường nào khác từ Emirates, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ chi phí đi lại, chỗ ở hoặc chi phí thị thực nào.

8. Chương trình Skywards Everyday

 1. Để tham gia chương trình Skywards Everyday, Hội viên phải tải ứng dụng di động Skywards Everyday (‘Ứng dụng Skywards Everyday”) xuống từ Google Play Store hoặc iOS App Store và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Tài khoản Emirates Skywards.
 2. Hội viên muốn tham gia chương trình Skywards Everyday và tích lũy Dặm thưởng Skywards phải liên kết một Thẻ thanh toán đủ điều kiện (như định nghĩa dưới đây), thông qua Ứng dụng Skywards Everyday theo hướng dẫn được nêu trong Ứng dụng Skywards Everyday (“(Các) Thẻ thanh toán được liên kết”).
 3. Để tích lũy được Dặm thưởng Skywards qua chương trình Skywards Everyday, Hội viên có thể liên kết tối đa năm (5) Thẻ thanh toán đủ điều kiện.
 4. Có thể thực hiện tối đa năm (5) sửa đổi đối với Thẻ thanh toán được liên kết trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng bất kỳ kể từ ngày thẻ thanh toán đầu tiên được liên kết trong Ứng dụng Skywards Everyday.
 5. Thẻ thanh toán đủ điều kiện phải được liên kết thông qua Ứng dụng Skywards Everyday trước khi thực hiện mua hàng với Đối tác Skywards Everyday (như được định nghĩa dưới đây) để giao dịch mua đó đủ điều kiện nhận Dặm thưởng Skywards theo chương trình Skywards Everyday.
 6. Emirates Skywards khuyến nghị các Hội viên nên liên kết Thẻ thanh toán đủ điều kiện của mình thông qua ứng dụng Skywards Everyday ít nhất 24 tiếng trước khi thực hiện giao dịch mua hàng đầu tiên tại Cửa hàng tham gia chương trình (như được định nghĩa dưới đây) để đảm bảo rằng giao dịch mua hàng của bạn được ghi lại.
 7. Thẻ thanh toán đủ điều kiện
  1. Thẻ thanh toán đủ điều kiện của Visa bao gồm tất cả các thẻ thanh toán phát hành quốc tế mang biểu tượng Visa tại các thị trường mà Visa hỗ trợ liên kết thẻ.
  2. Thẻ thanh toán đủ điều kiện của MasterCard bao gồm các thẻ mang biểu tượng MastercCard và được phát hành tại các thị trường hỗ trợ liên kết thẻ: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Đan Mạch, Đức, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
  3. Các khoản thanh toán được thực hiện bằng Thẻ thanh toán được liên kết qua Apple Pay hoặc Google Pay đều được chấp nhận.
 8. Thẻ thanh toán Không đủ điều kiện
 9. Không thể tích lũy Dặm thưởng Skywards đối với các giao dịch được thực hiện bằng các thẻ thanh toán sau đây: Amex, Diners Club, thẻ cửa hàng bán lẻ hoặc thẻ quà tặng.
 10. Tất cả các giao dịch mua sắm được thực hiện bằng Thẻ thanh toán được liên kết sẽ được tự động giám sát để tính toán giá trị Dặm thưởng Skywards sẽ được cộng vào Tài khoản hội viên tương ứng.
 11. Không thể thêm Thẻ thanh toán đủ điều kiện vào nhiều Tài khoản hội viên trong Ứng dụng Skywards Everyday.
 12. Khi liên kết Thẻ thanh toán đủ điều kiện trong Ứng dụng Skywards Everyday, Hội viên xác nhận, bảo đảm và thể hiện rằng họ là chủ thẻ đã đăng ký hoặc đã được chủ thẻ cho phép.
 13. Bằng cách liên kết Thẻ thanh toán đủ điều kiện và tham gia chương trình Skywards Everyday, với tư cách là Hội viên, bạn đồng ý với Điều khoản và điều kiện của Skywards Everyday, đồng thời ủy quyền cho Visa và/hoặc Mastercard (với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán), (i) giám sát các giao dịch trên (các) Thẻ Thanh toán được liên kết của bạn, (ii) xác định các giao dịch đủ điều kiện và (iii) chia sẻ chi tiết giao dịch (chẳng hạn như cửa hàng bán lẻ tham gia chương trình, ngày, giờ và giá trị mua sắm) với Emirates và các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan của Emirates để trao Dặm thưởng Skywards đủ điều kiện. Hội viên có thể từ chối giám sát giao dịch thông qua (các) Thẻ thanh toán được liên kết bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào 'Xóa thẻ' đối với mỗi Thẻ thanh toán được liên kết trên Ứng dụng Skywards Everyday, sau đó Hội viên sẽ không tích lũy được Dặm thưởng Skywards nào thông qua các giao dịch trên Thẻ thanh toán đủ điều kiện đó nữa.
 14. Dặm thưởng Skywards chỉ có thể tích lũy được qua chương trình Skywards Everyday thông qua Đối tác Skywards Everyday tại các Cửa hàng tham gia chương trình, như được liệt kê trên Ứng dụng Skywards Everyday (được cập nhật theo thời gian).
 15. Các Hội viên sẽ tích lũy được 1 Dặm thưởng Skywards cho mỗi 3 AED chi tiêu tại tất cả các Đối tác Skywards Everyday ngoại trừ các cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc. Các Hội viên sẽ tích lũy được 1 Dặm thưởng Skywards cho mỗi 5 AED chi tiêu với Đối tác Skywards Everyday trong danh mục hàng tạp hóa và hiệu thuốc.
 16. Dặm thưởng Skywards sẽ chỉ được trao dưới dạng số nguyên. Số Dặm thưởng Skywards được thưởng sẽ được làm tròn đến số nguyên gần nhất.
 17. Dặm thưởng Skywards tích lũy được cho các giao dịch mua sắm đủ điều kiện sẽ được cộng vào Tài khoản hội viên tương ứng sau khi giao dịch được xử lý và xác minh bởi mạng lưới thanh toán (Visa hoặc MasterCard), quá trình này có thể mất tới 10 ngày.
 18. Trong trường hợp một số Đối tác Skywards Everyday cung cấp khoản hoàn trả đầy đủ theo chính sách hoàn trả của riêng họ, Dặm thưởng Skywards sẽ chỉ được cộng vào Tài khoản hội viên (i) sau khi thời hạn hoàn trả liên quan đã hết và (ii) nếu giao dịch mua liên quan chưa bị hủy hoặc hoàn trả.
 19. Dặm thưởng Skywards sẽ được trao dựa trên tổng giá trị chi tiêu của Thẻ thanh toán được liên kết tại các Cửa hàng tham gia chương trình, không bao gồm VAT và bất kỳ loại thuế hiện hành nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản thuế do thành phố áp đặt).
 20. Dặm thưởng Skywards sẽ chỉ được trao cho các giao dịch mua hàng trong đó thanh toán được thực hiện trực tiếp tại điểm bán hàng bằng Thẻ thanh toán được liên kết đủ điều kiện. Dặm thưởng Skywards có thể không được trao khi áp dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào khác, chẳng hạn như khi Cửa hàng tham gia chương trình chấp nhận thanh toán qua mã QR hoặc liên kết thanh toán trực tuyến. Dặm thưởng Skywards không đủ điều kiện cho các giao dịch mua sắm được thanh toán toàn bộ hoặc một phần bằng tiền mặt, thẻ quà tặng, tín dụng mua hàng tại cửa hàng hoặc trong trường hợp trao đổi sản phẩm.
 21. Bằng cách tham gia chương trình Skywards Everyday, Hội viên thừa nhận và đồng ý rằng các Đại lý Tham gia chương trình có thể chia sẻ thông tin xác nhận mua hàng hoặc hoàn tiền khi Emirates yêu cầu cho mục đích kiểm tra hoặc trong trường hợp có tranh chấp của khách hàng.
 22. Ngoài đề xuất tích lũy Dặm thưởng Skywards tiêu chuẩn, Emirates Skywards và các Đối tác Skywards Everyday tham gia chương trình có thể cung cấp nhiều hơn một ưu đãi cho mỗi giao dịch trong thời gian khuyến mại tùy từng thời điểm.
 23. Đôi khi, và/hoặc tùy thuộc vào các ưu đãi dành cho Đối tác Skywards Everyday, Dặm theo Hạng Emirates Skywards có thể được trao khi được quảng cáo trên Ứng dụng Skywards Everyday. Dặm theo Hạng sẽ được tính theo thông tin chi tiết có trên Ứng dụng Skywards Everyday.
 24. Tất cả các dịch vụ, hàng hóa và sản phẩm đều được cung cấp trực tiếp cho khách hàng bởi các Đối tác Skywards Everyday thông qua các Cửa hàng tham gia chương trình của họ. Việc các Đối tác Skywards Everyday này tham gia chương trình Skywards Everyday sẽ không cấu thành sự chứng thực của Emirates đối với bất kỳ sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ nào và Emirates không liên quan đến việc phân phối hoặc cung cấp những sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ đó. Các Hội viên sử dụng các sản phẩm, hàng hóa và/hoặc dịch vụ đó sẽ cấu thành mối quan hệ pháp lý với Đối tác Skywards Everyday có liên quan. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Emirates loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Hội viên nào hoặc người nào khác dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến sơ suất, hành vi sai trái cố ý, dịch vụ kém hoặc vi phạm nghĩa vụ khác phát sinh từ việc cung cấp hoặc không cung cấp, sản phẩm, hàng hóa và/hoặc dịch vụ được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho Đối tác Skywards Everyday liên quan đến việc Hội viên sử dụng các sản phẩm, hàng hóa và/hoặc dịch vụ đó.
 25. Dặm thưởng Skywards không đủ điều kiện cho một số giao dịch hoặc dịch vụ theo quyết định của Emirates Skywards hoặc Đối tác Skywards Everyday, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  1. mua sắm trực tuyến, cho dù từ các trang web Thương mại điện tử của Đối tác Skywards Everyday hay trang web của bên thứ ba; và
  2. Những thỏi vàng và đồng tiền vàng 24 karat.
 26. Các Hội viên có thể tích lũy được tối đa 999.999 Dặm thưởng Skywards thông qua chương trình Skywards Everyday cho mỗi giao dịch mua hợp lệ.
 27. Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ bất kỳ hoạt động sử dụng sai, lạm dụng hoặc gian lận nào liên quan đến chương trình Skywards Everyday hoặc việc sử dụng Thẻ thanh toán được liên kết, Emirates Skywards có quyền thu hồi Dặm thưởng Skywards đã cộng vào Tài khoản hội viên và/hoặc tạm dừng/vô hiệu hóa Tài khoản hội viên đó nhằm ngăn chặn mọi hoạt động tích lũy Dặm thưởng Skywards trong tương lai. Các Đối tác Skywards Everyday có quyền từ chối trao Dặm thưởng Skywards cho một giao dịch mua sắm mà họ phát hiện là gian lận.
 28. Trong trường hợp Dặm thưởng Skywards đã được cộng sai vào Tài khoản hội viên do lỗi kỹ thuật, Emirates Skywards bảo lưu quyền thu hồi bất kỳ Dặm thưởng Skywards nào đã cộng không chính xác.
 29. Trách nhiệm của mỗi Hội viên là kiểm tra xem Dặm thưởng Skywards đã tích lũy được cho mỗi giao dịch mua đủ điều kiện tương ứng hay chưa. Trong trường hợp Dặm thưởng Skywards chưa được cộng vào Tài khoản hội viên cho một giao dịch hợp lệ, Hội viên phải liên hệ với Trung tâm Liên hệ của Emirates cùng với bản sao biên lai thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Khi cung cấp biên lai giao dịch cho Emirates, Hội viên đồng ý cho Emirates sử dụng thông tin có trong biên lai giao dịch chỉ nhằm mục đích xác minh và cộng Dặm thưởng Skywards còn thiếu vào Tài khoản hội viên tương ứng.
 30. Để ngừng tham gia chương trình Skywards Everyday, Hội viên phải xóa tất cả các Thẻ thanh toán được liên kết được liệt kê trong phần 'Thẻ của tôi' của Ứng dụng Skywards Everyday. Việc này phải được thực hiện trước khi xóa Ứng dụng Skywards Everyday.
 31. Dữ liệu vị trí của mỗi Cửa hàng tham gia chương trình (theo Google Maps) được công bố trên Ứng dụng Skywards Everyday được cung cấp bởi Đối tác Skywards Everyday hiện hành. Emirates Skywards không chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của thông tin được hiển thị qua Google Maps.
 32. Đôi khi, Emirates có thể sửa đổi, đình chỉ, thêm hoặc xóa bất kỳ Đối tác Skywards Everyday nào và/hoặc bất kỳ Cửa hàng tham gia chương trình nào của họ khỏi Ứng dụng Skywards Everyday. Trách nhiệm của Hội viên là kiểm tra xem mọi cửa hàng hoặc địa điểm có được liệt kê là Cửa hàng tham gia chương trình của Đối tác Skywards Everyday hay không trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào.
 33. Skysurfers không đủ điều kiện tham gia chương trình Skywards Everyday do các hạn chế về độ tuổi. Thẻ thanh toán đủ điều kiện được cấp cho Skysurfers có thể được thêm vào Tài khoản Hội viên của Phụ huynh/Người giám hộ.
 34. Các tài khoản Gia đình của Tôi và Business Rewards không đủ điều kiện tham gia chương trình Skywards Everyday.
 35. Vì mục đích trao Dặm thưởng Skywards và quản lý, vận hành Ứng dụng Skywards Everyday cũng như việc Hội viên tham gia chương trình này, Emirates Skywards sẽ thu thập, sử dụng một số thông tin cá nhân nhất định và có thể chuyển thông tin cá nhân đó cho bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ của Emirates. Những thông tin cá nhân đó bao gồm:
  1. Dữ liệu nhận dạng, giới hạn ở tên đầy đủ, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, quốc gia cư trú;
  2. Thông tin Tài khoản Emirates Skywards, giới hạn ở Tài khoản Emirates Skywards và trạng thái hạng;
  3. Dữ liệu giao dịch, giới hạn ở ngày và thời gian giao dịch, giá trị của giao dịch và số Dặm thưởng Skywards tích lũy được.
 36. Để biết thêm chi tiết về cách Emirates xử lý thông tin cá nhân, hãy xem chính sách về quyền riêng tư của Emirates có trong liên kết dưới đây.
 37. Ngoại trừ trường hợp Emirates có nghi ngờ về bất kỳ hành vi lạm dụng, sử dụng sai hoặc lừa đảo nào, Emirates sẽ không chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Hội viên với các Đối tác Skywards Everyday. Ngoài những trường hợp đặc biệt được nêu ở trên, các Đối tác Skywards Everyday sẽ chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu giao dịch đã được ẩn danh.
 38. Các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa như sau:
  1. “Đối tác Skywards Everyday” nghĩa là nhà cung cấp sản phẩm, hàng hóa và/hoặc dịch vụ bên thứ ba đang tham gia chương trình Skywards Everyday và được liệt kê trên Ứng dụng Skywards Everyday tùy từng thời điểm.
  2. “Cửa hàng tham gia chương trình” có nghĩa là một đại lý của Đối tác Skywards Everyday đang tham gia chương trình Skywards Everyday và đôi khi được liệt kê trên Ứng dụng Skywards Everyday.
 39. Các thuật ngữ “Tài khoản”, “Hội viên”, “SkywardsEveryday”, “ Dặm thưởngSkywards” và “Dặmtheo Hạng” sẽ có cùng ý nghĩa như được quy định theo các Quy định của Chương trình Emirates Skywards (liên kết bên dưới).
 40. Skywards Everyday là một phần của Chương trình Emirates Skywards. Việc các Hội viên tham gia chương trình Skywards Everyday luôn tuân theo các Điều khoản và Điều kiện của chương trình Skywards Everyday này cũng như các Quy định của Chương trình Emirates SkywardsChính sách quyền riêng tư của Emirates.

9. Hiệu lực của Dặm thưởng Skywards

 1. Dặm thưởng Skywards có hiệu lực trong khoảng thời gian ba năm kể từ ngày một Hội viên thực hiện chuyến bay có liên quan hoặc tham gia vào giao dịch thích hợp với một Đối tác (“Thời hạn Hiệu lực”).
 2. Dặm thưởng Skywards sẽ hết hạn (và được khấu trừ khỏi Tài khoản của Hội viên) đối với mỗi Hội viên vào ngày cuối cùng trong tháng sinh nhật của Hội viên ngay sau ngày cuối cùng của Thời hạn Hiệu lực (“Ngày hết hạn Tiêu chuẩn”). Để minh họa, nếu ngày cuối cùng của Thời hạn Hiệu lực áp dụng cho Dặm thưởng Skywards của Hội viên là ngày 15 tháng 1 năm 2023 và ngày sinh nhật của Hội viên đó rơi vào ngày 14 tháng 1 thì Ngày hết hạn Tiêu chuẩn cho Dặm thưởng Skywards áp dụng cho Hội viên đó sẽ là ngày 31 tháng 1 năm 2024. Cho dù có những quy định trên và theo khoản 6.10.1, số Dặm thưởng Skywards thuộc về Hội viên có trạng thái Hạng Hội viên vào Ngày hết hạn Tiêu chuẩn của Dặm thưởng Skywards đó là Platinum sẽ không hết hạn vào Ngày hết hạn Tiêu chuẩn đó và thay vào đó sẽ hết hạn vào ngày cách 2 tháng sau Ngày Xét Hạng Hội viên sắp tới của Hội viên Platinum đó (“Ngày hết hạn đã Điều chỉnh”). Dặm chưa sử dụng đã hết hạn và bị trừ khỏi Tài khoản của Hội viên sẽ không được cộng lại và sẽ được coi là bị mất đối với Hội viên liên quan.
 3. Hội viên có trách nhiệm đảm bảo rằng họ biết số Dặm thưởng Skywards hiện có trong Tài khoản Hội viên của mình và ngày hết hạn. Điều này có thể được theo dõi bất kỳ lúc nào trên Trang web hoặc Ứng dụng Emirates.
 4. Trong trường hợp Dặm Skywards đã được đổi lấy Phần thưởng nhưng sau đó bị hủy và Dặm thưởng Skywards đó đã hết hạn theo Quy tắc của Chương trình, thì Dặm thưởng Skywards đó sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại hoặc khôi phục, trừ trường hợp vào ngày hủy phần thưởng đó có (i) trạng thái Hạng hội viên liên quan của Hội viên là Platinum hoặc (ii) Hội viên liên quan là Skysurfer, Dặm thưởng Skywards hiện hành được đổi lấy Phần thưởng đó sẽ được cộng trở lại Tài khoản của Hội viên với ngày Hết hạn đã Điều chỉnh (hoặc trong trường hợp Hội viên là Skysurfer, không có thời hạn sử dụng và trong trường hợp đó, Điều 3.4 sẽ được áp dụng).

10. Mua, Tặng, Chuyển nhượng, Gia hạn, Khôi phục hoặc Nhân Dặm thưởng Skywards

Emirates cam kết bảo vệ Tài khoản hội viên, thông tin cá nhân và số dư Dặm thưởng của bạn. Bạn chỉ được mua Dặm thông qua Trang web và Trung tâm Liên hệ của Emirates và không được tham gia với các bên liên quan đến các hoạt động trái phép và bất hợp pháp liên quan đến việc bán Dặm và Vé thưởng. Các Quy định của Chương trình này nghiêm cấm việc mua Dặm và Vé thưởng thông qua các kênh trái phép và khi nghi ngờ hoặc xác định việc mua Dặm hoặc Vé thưởng như vậy, Emirates có quyền (i) vô hiệu hóa Dặm hoặc Vé thưởng đó mà không hoàn trả cho Hội viên, và (ii) chấm dứt Tài khoản của Hội viên. Để tránh nghi ngờ, mọi hành vi tích lũy Dặm thưởng không được phê duyệt và/hoặc trái phép của Hội viên, thông qua bất kỳ quy trình nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng sai mục đích và/hoặc khai thác ngoài ý muốn chương trình khách hàng thân thiết của Đối tác hoặc chương trình chuyển điểm), sẽ cấu thành hành vi vi phạm các Quy định của Chương trình này và các quyền của Emirates trong việc vô hiệu hóa khoản tích lũy đó và chấm dứt Tài khoản của Hội viên sẽ được áp dụng.

 1. Khi chọn Mua Dặm, Tặng Dặm, Chuyển đổi Dặm, Gia hạn Dặm, Khôi phục Dặm hoặc Nhân Dặm (tất cả như được định nghĩa bên dưới), bạn sẽ rời khỏi Trang web và sẽ được chuyển hướng đến Nền tảng Điểm thưởng (như được định nghĩa bên dưới), đây là một trang web của bên thứ ba do Points.com Inc. cung cấp. Các Hội viên thừa nhận rằng Emirates sẽ thu thập, sử dụng và/hoặc chuyển giao cho Points.com Inc. một số thông tin Hội viên có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin liên quan về các Hội viên sẽ là người nhận Dặm thưởng Skywards ) do Emirates nắm giữ, bao gồm thông tin cá nhân mà Hội viên cung cấp cho Emirates, chẳng hạn như: dữ liệu nhận dạng (chẳng hạn như tên, ID email), dữ liệu Tài khoản (chẳng hạn như số Tài khoản, số dư Dặm thưởng Skywards), dữ liệu giao dịch (chẳng hạn như các giao dịch mua hàng trước đây, thông tin chuyến bay) và dữ liệu hành vi (chẳng hạn như phản hồi về chiến dịch, hoạt động trực tuyến). Tất cả việc sử dụng và tiết lộ thông tin đó phải được thực hiện theo Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi và nhằm mục đích hỗ trợ Hội viên Emirates thực hiện giao dịch và kích hoạt các ưu đãi đặc biệt tùy theo thời điểm của Emirates Skywards và các Đối tác của chúng tôi.
 2. Tất cả các giao dịch Mua Dặm, Tặng Dặm, Chuyển Dặm, Gia hạn Dặm, Khôi phục Dặm, Nhân Dặm được xử lý (bao gồm việc xử lý và thu các khoản thanh toán liên quan) bởi Points.com Inc.
 3. Hợp đồng sử dụng Nền tảng Điểm thưởng, bao gồm việc xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào của Points.com Inc. thông qua Nền tảng Điểm thưởng là giữa Hội viên và Points.com Inc. Theo đó, các điều khoản và điều kiệnchính sách về quyền riêng tư của Points.com Inc. sẽ được áp dụng cho việc sử dụng Nền tảng Điểm thưởng. Việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Points.com Inc. có thể khác với Emirates. Points.com Inc. có thể không bị ràng buộc theo các luật về quyền riêng tư cung cấp mức độ bảo vệ tương tự như các luật ràng buộc đó của Emirates và Hội viên có trách nhiệm làm quen với chính sách về quyền riêng tư của Nền tảng Điểm thưởng. Hội viên chỉ nên thực hiện các giao dịch Mua Dặm, Tặng Dặm, Chuyển nhượng Dặm, Gia hạn Dặm, Khôi phục Dặm và/hoặc Nhân Dặm khi họ chấp nhận và hài lòng với (i) chính sách về quyền riêng tư cũng như các điều khoản và điều kiện của Nền tảng Điểm thưởng, và (ii) mọi luật về quyền riêng tư hiện hành có liên quan đến (các) giao dịch đó.
 4. Bằng cách sử dụng Nền tảng Điểm thưởng, Hội viên đồng ý chấp hành, tuân thủ và chịu sự điều chỉnh theo các điều khoản và điều kiện của Nền tảng Điểm thưởng (có thể được Points.com Inc. sửa đổi tùy từng thời điểm), bao gồm cả việc thanh toán tất cả số tiền khi đến hạn và bằng cách tuân thủ tất cả các quy tắc và hạn chế áp dụng cho việc sử dụng Nền tảng.
 5. Dặm thưởng Skywards có thể được mua, tặng, chuyển nhượng, gia hạn, phục hồi hoặc nhân lên thông qua nền tảng của Points.com Inc. (“Nền tảng Điểm thưởng”) bởi Hội viên có ít nhất một hoạt động tích lũy trước đó trên Tài khoản của họ, tích lũy được bằng cách bay trên Chuyến bay đủ điều kiện của Emirates (hoặc hãng hàng không Đối tác nếu có) hoặc thông qua giao dịch với Đối tác hiện hành (Hội viên khi đó là “Hội viên Skywards đủ điều kiện”). Số Dặm thưởng được trao cho Hội viên không phải là kết quả của các hoạt động tích lũy nêu trên hoặc không được quy cho bất kỳ chi tiêu liên quan nào sẽ không đủ điều kiện là hoạt động tích lũy đủ điều kiện cho mục đích này.
 6. Hội viên Skywards đủ điều kiện có thể mua Dặm thưởng Skywards thông qua Nền tảng Điểm thưởng cho mục đích sử dụng cá nhân của Hội viên đó (“Mua Dặm Độc lập”) hoặc làm quà tặng cho một Hội viên Skywards đủ điều kiện khác (“Tặng Dặm”) với chi phí và mức giá do Emirates đưa ra tùy từng thời điểm. Đôi khi, các Hội viên Skywards đủ điều kiện sẽ có tùy chọn nạp số dư Dặm thưởng Skywards của mình khi không đủ Dặm thưởng Skywards cần thiết để mua vé Thưởng Chuyến bay của Emirates hoặc Phần thưởng Nâng hạng trên Trang web (“Mua Dặm Nội tuyến”, được gọi chung với Mua Dặm Độc lập là “Mua Dặm”). Những Hội viên Skywards đủ điều kiện như vậy có thể Mua Dặm Nội tuyến theo mức 1.000 Dặm thưởng Skywards với chi phí và mức giá do Emirates đưa ra tùy từng thời điểm. Tổng số Dặm thưởng Skywards tối đa mà một Hội viên Skywards đủ điều kiện có thể mua thông qua (gọi chung) (i) các sản phẩm Mua Dặm và (ii) nhận Dặm đó làm quà tặng thông qua sản phẩm Tặng Dặm trong bất kỳ năm dương lịch nào (bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12), sẽ dựa trên Hạng Hội viên hiện hành của Hội viên Skywards đủ điều kiện đó tại thời điểm thực hiện giao dịch mua như sau:
  • Hội viên Platinum và Gold có thể mua tối đa 200.000 Dặm thưởng Skywards trong một năm dương lịch.
  • Hội viên Silver và Blue có thể mua tối đa 100.000 Dặm thưởng Skywards trong một năm dương lịch. Dặm thưởng Skywards được mua thông qua Mua Dặm và/hoặc Tặng Dặm không thể được gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi. Không thể mua hoặc nhận Dặm theo Hạng.
 7. Dặm thưởng Skywards có thể được chuyển nhượng bởi một Hội viên Skywards Đủ Điều kiện cho bất kỳ Hội viên nào khác thông qua Nền tảng Điểm thưởng (“Chuyển Dặm”), theo mức 1.000 Dặm và với chi phí và mức giá do Emirates đưa ra tùy từng thời điểm. 2.000 Dặm thưởng Skywards là giao dịch mua tối thiểu ban đầu và số Dặm thưởng Skywards tối đa mà Hội viên có thể gửi và/hoặc nhận trong một năm dương lịch là 50.000 Dặm thưởng Skywards. Sản phẩm Chuyển Dặm không khả dụng cho việc gửi Dặm thưởng Skywards hoặc nhận Dặm thưởng Skywards từ một tài khoản Gia đình của Tôi. Không thể chuyển nhượng Dặm theo Hạng.
 8. Dặm thưởng Skywards trong Tài khoản sắp hết hạn trong vòng 90 ngày tới có thể được Hội viên Skywards đủ điều kiện gia hạn để có hiệu lực bổ sung thêm 12 tháng kể từ ngày hết hạn ban đầu thông qua Nền tảng Điểm thưởng (“Gia hạn Dặm”) với chi phí và mức giá do Emirates đưa ra tùy từng thời điểm. Dặm thưởng Skywards đã hết hạn trong vòng 180 ngày có thể được khôi phục với mức gia hạn là 12 tháng kể từ ngày mua bởi một Hội viên Skywards Đủ điều kiện thông qua Nền tảng Điểm thưởng (“Khôi phục Dặm”) với giá 20 USD cho 1.000 Dặm. 1.000 Dặm là giao dịch mua tối thiểu ban đầu và số Dặm thưởng Skywards tối đa có thể được gia hạn và/hoặc khôi phục bởi Hội viên Skywards đủ điều kiện trong một năm dương lịch là 50.000 Dặm thưởng Skywards. Dặm thưởng Skywards được gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi không thể được gia hạn hoặc phục hồi. Không thể khôi phục Dặm theo Hạng.
 9. Đôi khi, các Hội viên Skywards đủ điều kiện sẽ có tùy chọn nhân (theo các tùy chọn hệ số nhân do Emirates đặt ra và xác định tùy từng thời điểm) một phần Dặm thưởng Skywards của họ với chi phí và mức giá do Emirates đưa ra tùy từng thời điểm, được mua thông qua Nền tảng Điểm thưởng (“Nhân Dặm”). Tùy chọn Nhân Dặm chỉ dành cho:
  • một phần Dặm thưởng Skywards nhất định mà Hội viên Skywards Đủ điều kiện đã tích lũy trong các Chuyến bay Đủ điều kiện hoặc từ các Đối tác; và/hoặc
  • Dặm thưởng Skywards mà các Hội viên Skywards Đủ điều kiện sẽ tích lũy được trên các Chuyến bay Đủ điều kiện của Emirates sắp tới đã được đặt chỗ trước và xác nhận vào một ngày trong tương lai, miễn là toàn bộ hành trình vẫn chưa thực hiện.
  • Hội viên Skywards đủ điều kiện có thể Nhân Dặm với giới hạn tối đa là 50.000 Dặm thưởng Skywards trong một năm dương lịch (bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12). Số Dặm thưởng Skywards có thể được mua thông qua sản phẩm Nhân Dặm sẽ được nêu trên Nền tảng Điểm thưởng và Hội viên Skywards Đủ điều kiện sẽ chỉ được Nhân Dặm theo các tùy chọn đã nêu. Chỉ có thể mua một sản phẩm Nhân Dặm cho mỗi lần đặt chỗ. Dặm thưởng Skywards được mua trong sản phẩm Nhân Dặm sẽ được cộng vào Tài khoản của Hội viên Skywards Đủ điều kiện theo Điều 10.16 bên dưới, đối với Dặm thưởng Skywards do tích lũy được trên các Chuyến bay Đủ điều kiện của Emirates sắp tới, sẽ có hiệu lực ngay lập tức bất kể Dặm thưởng Skywards hình thành cơ sở của hệ số nhân có còn được trao cho Tài khoản của Hội viên hay không. Theo đó, giao dịch Nhân Dặm không thể được sửa đổi hoặc đảo ngược trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào hoặc hủy đặt chỗ đã mua sản phẩm Nhân Dặm. Nhân Dặm không thể được gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi. Không thể nhân Dặm theo Hạng.
 10. Giá của Dặm thưởng Skywards và các quy định đi kèm với việc mua, chuyển nhượng, gia hạn, khôi phục và nhân Dặm thưởng Skywards và/hoặc các điều kiện về nhận Dặm thưởng Skywards có thể thay đổi theo quyết định riêng của Emirates bất cứ lúc nào.
 11. Dặm thưởng Skywards được mua, tặng, chuyển nhượng hoặc nhân sẽ hết hạn theo các Quy định của Chương trình này và ngày hết hạn áp dụng sẽ được tính theo ngày của giao dịch Mua Dặm, Tặng Dặm, Chuyển nhượng Dặm hoặc Nhân Dặm có liên quan (tùy từng trường hợp).
 12. Dặm thưởng Skywards được gia hạn và Dặm thưởng Skywards được phục hồi sẽ hết hạn theo thời gian gia hạn hoặc phục hồi có liên quan được đưa ra tại thời điểm thực hiện giao dịch đó.
 13. Dặm thưởng Skywards có thể được mua, tặng, chuyển nhượng, gia hạn và khôi phục thông qua Trang web và thông qua Trung tâm Liên hệ của Emirates, cũng như văn phòng Đặt chỗ và Xuất vé của Emirates. Dặm thưởng Skywards chỉ có thể được nhân lên trực tuyến thông qua Trang web.
 14. Hội viên chỉ được phép dùng thẻ tín dụng để thực hiện các thanh toán cho việc Mua Dặm, Tặng Dặm, Chuyển nhượng Dặm, Gia hạn Dặm, Khôi phục Dặm và Nhân Dặm. Không được phép thanh toán bằng tiền mặt.
 15. Hội viên của Emirates Skywards phải đăng nhập vào Tài khoản của mình trên trang Web trước khi được chuyển hướng tới Nền tảng Điểm thưởng để hoàn tất giao dịch.
 16. Giao dịch sẽ được xử lý bằng loại tiền tệ của Quốc gia cư trú được nêu trong Tài khoản của Hội viên Skywards, ngoại trừ trường hợp Mua Dặm Nội tuyến theo đó giao dịch sẽ được xử lý theo loại tiền tệ của quốc gia được chọn trên trang Web. Trường hợp thanh toán được thực hiện bằng bất kỳ loại tiền nào khác ngoài đồng Đô la Mỹ, tỷ giá hối đoái được áp dụng có thể thay đổi theo tỷ giá hối đoái trực tiếp. Trong trường hợp thanh toán bằng tiền tệ nội địa của Hội viên không được hỗ trợ, thì giao dịch sẽ được thực hiện mặc định bằng Đô la Mỹ. Mỗi Hội viên có thể bị tính và nộp thuế địa phương theo chính sách của Emirates.
 17. Dặm thưởng Skywards được mua qua sản phẩm Mua Dặm hoặc Tặng Dặm sẽ được cộng vào Tài khoản hiện hành trong vòng 48 giờ sau khi thanh toán đầy đủ và thành công thông qua Nền tảng Điểm thưởng. Trong trường hợp Dặm thưởng Skywards không được cộng Tài khoản sau khi mua, Hội viên nên liên hệ với Trung tâm Liên hệ của Emirates để được hỗ trợ xác định và giải quyết mọi vấn đề.
 18. Dặm thưởng Skywards có thể được mua, tặng, chuyển nhượng, gia hạn, phục hồi và nhân bất cứ lúc nào trong giới hạn quy định nhưng phải mua ít nhất 48 tiếng trước khi thực hiện đặt vé/đổi thưởng. Các giao dịch được thực hiện để Mua Dặm (dù là thông qua Mua Dặm riêng hoặc thông qua Mua Dặm Nội tuyến), Tặng Dặm, Chuyển Dặm, Gia hạn Dặm, Khôi phục Dặm và Nhân Dặm với mục đích đổi Dặm thưởng Skywards lấy Phần thưởng không đảm bảo tình trạng có sẵn của Phần thưởng đó. Không được hoàn lại tiền đối với Dặm thưởng Skywards mua dưới dạng Sản phẩm Mua Dặm, Tặng Dặm, Chuyển Dặm, Khôi phục Dặm hoặc Nhân Dặm, trừ khi theo yêu cầu của pháp luật. Giá tiền mặt mua Dặm thưởng Skywards không tương quan với giá trị mà Hội viên Skywards có thể thấy khi đổi Dặm thưởng Skywards đã mua để lấy Phần thưởng khi so sánh với giá mà hàng hóa hay dịch vụ đó có thể được bán bằng Tiền mặt + Dặm thưởng hoặc chỉ tiền mặt.
 19. Hội viên không được bán Dặm thưởng Skywards của mình để lấy tiền mặt hoặc khoản tiền khác và Hội viên chỉ có thể mua Dặm thưởng Skywards từ các kênh được ủy quyền của Emirates Skywards, tức là Trang web, Nền tảng Điểm thưởng có thể truy cập qua Trang web, Trung tâm Liên hệ của Emirates, Văn phòng Đặt vé và Bán vé của Emirates, và không phải bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 20. Nếu người nhận Dặm thưởng Skywards không phải là Hội viên thì người nhận phải đăng ký làm Hội viên và thiết lập một Tài khoản Emirates Skywards trước khi nhận bất cứ Dặm thưởng Skywards nào.
 21. Dặm thưởng Skywards được mua, tặng, chuyển nhượng, gia hạn, khôi phục hoặc nhân không được tính vào trạng thái Xét Hạng.
 22. Chính sách về quyền riêng tưcác điều khoản và điều kiện của Points.com Inc.(Mở một trang web bên ngoài trong một cửa sổ mới) áp dụng cho các giao dịch và thanh toán được xử lý.

11. Phần thưởng - Tổng quan

 1. Trừ khi có quy định khác trong các Quy tắc Chương trình này, tất cả Phần thưởng phải được đặt: (i) trên Trang web, (ii) qua Ứng dụng Emirates, (iii) qua Trung tâm Liên hệ của Emirates hoặc (iv) qua Văn phòng Đặt chỗ và Bán vé của Emirates. Chỉ có Hội viên và Điều phối viên du lịch hiện hành của họ (hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ thay mặt cho Skysurfer) được đổi Dặm thưởng Skywards lấy Phần thưởng. Khi đổi Dặm thưởng Skywards lấy Phần thưởng, Hội viên có thể phải điền vào "Biểu mẫu Ủy quyền Phần thưởng" và cung cấp một bản sao hộ chiếu.
 2. Để yêu cầu một Phần thưởng sẵn có, Hội viên phải tích lũy được số Dặm thưởng Skywards cần thiết trong Tài khoản của mình. Hội viên có thể đổi Dặm thưởng Skywards để lấy Phần thưởng vào bất kỳ thời điểm nào trong khi Dặm thưởng Skywards vẫn còn có hiệu lực, tùy vào tình trạng sẵn có và các điều kiện áp dụng như đã nêu trong Quy tắc Chương trình này hoặc trong các điều khoản và điều kiện do Các đối tác áp dụng. Emirates Skywards có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo số Dặm thưởng Skywards được yêu cầu để có được một Phần thưởng nhất định, rút ​​lại một Phần thưởng được trao hoặc áp dụng các hạn chế bổ sung về một Phần thưởng hoặc các điều kiện để có được Phần thưởng.
 3. Tất cả Phần thưởng đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và những hạn chế của từng nhà cung cấp có liên quan. Emirates hoặc các Đối tác của chương trình Emirates Skywards có thể tùy thời điểm áp dụng một khoảng thời gian không có Phần thưởng. Có thể không có Phần thưởng trên tất cả các chuyến bay vào tất cả mọi thời điểm. Emirates Skywards có thể thu hồi, thay thế hoặc thay đổi Phần thưởng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
 4. TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT, EMIRATES SKYWARDS KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI SỰ THIỆT MẠNG HOẶC THƯƠNG TẬT, HOẶC MẤT MÁT VÀ THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN, VIỆC TRAO MỘT PHẦN THƯỞNG (NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG MỘT VÉ THƯỞNG) HOẶC TÌNH TRẠNG MẤT MÁT, BỊ MẤT TRỘM HAY HUỶ HOẠI CỦA PHẦN THƯỞNG.
 5. VIỆC LƯU TRỮ CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ THEO LUẬT, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM (RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý) CHO BẤT CỨ ĐIỀU GÌ XẢY RA VỚI PHẦN THƯỞNG ĐƯỢC TRAO DƯỚI DANH NGHĨA CỦA EMIRATES SKYWARDS. CỤ THỂ LÀ, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM CHO CHẤT LƯỢNG CỦA PHẦN THƯỞNG HOẶC SỰ PHÙ HỢP CỦA NÓ CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO.
 6. TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT VÀ GIỚI HẠN CỦA CÁC QUY ĐỊNH ỦA CHƯƠNG TRÌNH, TRÁCH NHIỆM CỦA EMIRATES SKYWARDS, HOẶC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN CHUYẾN BAY, HÀNG HÓA HOẶC CÁC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN THƯỞNG ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG MỘT HOẶC MỘT SỐ ĐIỀU SAU: (a) THAY THẾ HÀNG HÓA HOẶC CUNG CẤP HÀNG HOÁ TƯƠNG ĐƯƠNG; (b) VIỆC SỬA CHỮA HÀNG HOÁ; (c) HOÀN TRẢ CÁC CHI PHÍ THAY THẾ HÀNG HOÁ HOẶC MUA LẠI HÀNG HOÁ TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ TRONG TRƯỜNG HỢP DỊCH VỤ HOẶC CHUYẾN BAY, CÓ LẠI DỊCH VỤ HOẶC CHUYẾN BAY, EMIRATES SKYWARDS HOẶC ĐỐI TÁC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CUNG CẤP CHUYẾN BAY, HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP.

12. Chương trình Thưởng Tiêu chuẩn Emirates Classic Rewards

 1. Các hội viên có thể đổi phần thưởng chuyến bay cho mình, hoặc cho bất cứ ai khác.
 2. Phần thưởng Tiêu chuẩn không có bất kỳ giá trị tiền mặt nào.
 3. Mọi khoản thuế, thuế hải quan và các khoản phí do hãng hàng không áp dụng (bao gồm thuế sân bay và/ hoặc thuế của chính phủ) là trách nhiệm của Hội viên và phải được thanh toán trước khi phát hành vé thưởng Thưởng Tiêu chuẩn. Các khoản thanh toán tương tự được chấp nhận bằng tiền mặt hoặc bằng Thẻ Tín dụng. Hội viên được quyền lựa chọn thanh toán cước phí của hãng hàng không bằng cách sử dụng Dặm thưởng Skywards.
 4. Vé Thưởng Tiêu chuẩn là các giấy tờ bay hợp lệ và được phát hành trên cơ sở toàn bộ điều kiện quy định về xuất vé được áp dụng. Tất cả Vé thưởng Tiêu chuẩn được điều chỉnh bởi và phải tuân theo Điều kiện Vận chuyển của Emirates áp dụng cho Phần thưởng Tiêu chuẩn đó và các Quy định của Chương trình này tại thời điểm đặt chỗ. Bên cạnh các điều kiện kể trên, Hội viên phải đảm bảo rằng mình có thị thực nhập cảnh, giấy thông hành và chứng nhận tiêm chủng hợp lệ (kể cả trẻ sơ sinh) để dùng bất kỳ Vé thưởng Tiêu chuẩn nào để thực hiện chuyến bay.
 5. Mức đổi vé Thưởng Tiêu chuẩn cho trẻ sơ sinh (đến 2 tuổi) không chiếm ghế ngồi là 10% mức đổi vé thưởng của người lớn. Giấy tờ làm bằng chứng hợp lệ về độ tuổi của trẻ sơ sinh có thể được yêu cầu tại thời điểm đặt chỗ. Vé Thưởng Tiêu chuẩn dành cho trẻ sơ sinh chỉ được sử dụng trong Hạng Phổ thông trên Chuyến bay của Emirates. Vé Thưởng Tiêu chuẩn cho trẻ sơ sinh phải được đặt cùng thời điểm với vé Thưởng của người lớn và trong cùng một đặt chỗ.
 6. Mọi khoản phí và lệ phí được áp dụng theo các Quy định của Chương trình này đều không được hoàn lại, trừ khi luật pháp nghiêm cấm.
 7. Quyền lợi Xe đưa đón sẽ không áp dụng cho các Hội viên sử dụng vé Thưởng Tiêu chuẩn.
 8. Vé Thưởng Tiêu chuẩn không thể được xác nhận với một hãng hàng không khác với tên trên vé, trừ trường hợp hủy chuyến bay mà Hội viên có chỗ ngồi đã được xác nhận. Trong trường hợp huỷ bỏ hoặc xảy ra gián đoạn nghiêm trọng cho chuyến bay, Hội viên bay với Vé Thưởng Tiêu chuẩn sẽ được chuyển sang chuyến bay tiếp theo có chỗ trống của cùng hãng hàng không hoặc một hãng hàng không khác theo quyết định của Emirates.
 9. Hội viên không được bán hoặc chuyển nhượng vé Thưởng Tiêu chuẩn hoặc bất kỳ Phần thưởng nào khác (hoặc bất kỳ lợi ích nào có được từ một trong hai phần thưởng tương tự) để lấy tiền mặt hoặc khoản đền bù khác và Hội viên không được mua vé Thưởng hoặc Phần thưởng nào khác từ bên thứ ba hoặc Hội viên khác. Vé Thưởng Tiêu chuẩn đã được (hoặc theo Emirates tin tưởng một cách hợp lý là đã được) mua, bán hoặc trao đổi bởi hoặc cho Hội viên có thể bị Emirates hủy bỏ hoặc thu hồi mà không cần thông báo trước theo quyết định của Emirates. Nếu Vé Thưởng Tiêu chuẩn đã được sử dụng một phần hoặc toàn bộ, Hội viên sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí chuyến bay trên cơ sở toàn bộ giá vé cơ bản. Mọi quyền, kể cả quyền đưa ra hành động pháp lý hoặc hủy bỏ Tài khoản hội viên đều được Emirates bảo lưu.
 10. CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT PHÁP QUỐC TẾ, EMIRATES SKYWARDS HAY BẤT KỲ ĐỐI TÁC NÀO KHÁC (TÙY TRƯỜNG HỢP) ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HỘI VIÊN SỬ DỤNG VÉ THƯỞNG TRỪ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA RA VỀ VẬN CHUYỂN VÀ GIẤY TỜ THÔNG HÀNH CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG LIÊN QUAN.

  Các điều kiện và lệ phí khác áp dụng cho các vé Thưởng Tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây:  Các Điều kiện về PhíClassic Flex Plus (Hạng Phổ Thông, **Hạng Phổ Thông Đặc biệt, Hạng Thương Gia và Hạng Nhất)Classic Saver (Hạng Phổ Thông và Hạng Thương Gia)
  Thời gian lưu trú tối đa12 tháng3 tháng
  Điểm dừngCho phép hai điểm chuyển tiếp (một chuyến lượt đi và một chuyến lượt về)Cho phép một điểm dừng (ngoài nước hoặc nội địa)
  Các chuyến bay hợp lệCó hiệu lực trên bất kỳ Chuyến bay nào của Emirates, tuỳ theo tình trạng chỗ còn trống (không bao gồm các Chuyến bay Liên danh)Có hiệu lực trên bất kỳ Chuyến bay nào của Emirates, tuỳ theo tình trạng chỗ còn trống (không bao gồm các Chuyến bay Liên danh)
  Phần thưởng Kết hợp Có thể kết hợp các phần thưởng, tuy nhiên sẽ có các quy định riêng áp dụng với mỗi loại giá vé Có thể kết hợp các phần thưởng, tuy nhiên sẽ có các quy định riêng áp dụng với mỗi loại giá vé
  Hành trình mởChuyến bay được phép đến/đi từ một thành phố, trở về/đi từ thành phố khác, chỉ trong cùng một khu vực Emirates SkywardsChuyến bay được phép đến/đi từ một thành phố, trở về/đi từ thành phố khác, chỉ trong cùng một khu vực Emirates Skywards
  Hiệu lực của véHành trình phải bắt đầu trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành véHành trình phải bắt đầu trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành vé
  Giảm giá cho trẻ emPhần thưởng ở mức Emirates Skywards bình thường (trẻ em cũng có thể tích lũy Dặm ở mức bình thường) Phần thưởng ở mức Emirates Skywards bình thường (trẻ em cũng có thể tích lũy Dặm ở mức bình thường)
  Giảm giá cho trẻ sơ sinhPhần thưởng ở mức 10% của mức Emirates Skywards bình thường (chỉ có giá trị cho Hạng Phổ Thông)Phần thưởng 10% mức Emirates Skywards bình thường (chỉ có giá trị cho Hạng Phổ thông)
  Các Điều kiện về PhíClassic Flex PlusClassic Saver
  Thay đổi về ngàyMiễn phí25 USD *
  Hoàn tiền trước khi bayMiễn phí75 USD *
  Hoàn tiền sau khi bayKhông được phépKhông được phép
  Tất cả các thay đổi khác (trong Quy định của Chương trình)Miễn phí25 USD *
  Phần thưởng Kết hợp Có thể kết hợp các phần thưởng, tuy nhiên sẽ có các quy định riêng áp dụng với mỗi loại giá vé Có thể kết hợp các phần thưởng, tuy nhiên sẽ có các quy định riêng áp dụng với mỗi loại giá vé

 11. Chuyến bay Thưởng tuỳ thuộc vào tình trạng sẵn có của hạng ghế đặt chỗ nhất định.
 12. Quyền lợi từ chương trình 'Thưởng Ghế Cuối cùng' của vé Flex Plus Tiêu chuẩn* cho phép các Hội viên Hạng Platinum đặt một vé Thưởng Flex Tiêu chuẩn Hạng Phổ thông hoặc Hạng Thương gia trên các chuyến bay của Emirates nếu vẫn còn chỗ ngồi mở bán. Có điều kiện áp dụng.

* Miễn phí cho trẻ sơ sinh và trong trường hợp hành khách tử vong. Việc miễn phí được thực hiện thông qua Trung tâm Liên hệ của Emirates. 
**Do tính chất hạn chế hiện nay của hoạt động khai thác hạng Phổ thông Đặc biệt, Phần thưởng Cơ bản của hạng Phổ thông Đặc biệt và Phần thưởng Nâng hạng từ hạng Phổ thông lên hạng Phổ thông Đặc biệt hiện không được cung cấp.

13. Tiền mặt+Dặm thưởng

Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates

 1. Hội viên có thể đổi bất kỳ sự kết hợp tiền mặt và Dặm thưởng Skywards nào để lấy vé được thanh toán bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates (có thể bao gồm một số dịch vụ phụ nhất định nếu được cung cấp, chẳng hạn như lựa chọn chỗ ngồi, hạn mức hành lý miễn cước và quyền sử dụng phòng chờ) cho chính họ hoặc cho bên thứ ba.
 2. Hội viên phải trả Mọi khoản thuế, phí hải quan và các khoản phí do hãng hàng không áp dụng (bao gồm thuế sân bay và/hoặc thuế chính phủ) và phải thanh toán bằng tiền mặt trước khi phát hành vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng.
 3. Vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng là các giấy tờ thông hành hợp lệ và được phát hành trên cơ sở các điều kiện quy định về việc xuất vé. Vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates chịu sự điều chỉnh theo và phải tuân theo Điều kiện Vận chuyển của Emirates và Quy định của Chương trình tại thời điểm đặt chỗ. Ngoài những quy định nêu trên, Hội viên phải đảm bảo có thị thực, giấy thông hành và tiêm chủng hợp lệ (kể cả trẻ em dưới 2 tuổi) để đi bằng vé Thưởng mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates.
 4. Mọi khoản phí và lệ phí được áp dụng theo các Quy tắc của Chương trình này đều không được hoàn lại, trừ khi luật pháp nghiêm cấm.
 5. Vé được thanh toán bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates có thể không sử dụng được trên một số chuyến bay như chuyến bay hồi hương, các chuyến bay dịch vụ liên doanh hoặc các Chuyến bay Liên danh. Trong trường hợp này, trách nhiệm của Hội viên là xác định tình trạng của chuyến bay có vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates với hãng hàng không đặt chỗ cho chuyến bay.
 6. Việc mua vé bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates (nếu có) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện quy định tại khoản 13 này.
 7. Vé thanh toán bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates chỉ có thể được mua trực tuyến qua (i) Trang web, (ii) Ứng dụng Emirates và thông qua Trung tâm Liên hệ của Emirates (ngoại trừ các dịch vụ phụ) và (ii) các phòng vé (ngoại trừ các dịch vụ phụ).
 8. Vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates sẽ tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và được cung cấp theo quyết định của Emirates và Emirates có quyền rút lại lựa chọn mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates bất cứ lúc nào.
 9. Vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates áp dụng trên các chuyến bay do Emirates tiếp thị, bao gồm các chuyến bay do Emirates tiếp thị được các đối tác liên danh của chúng tôi khai thác. Vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates không được áp dụng cùng với vé chương trình Partners Reward của hãng hàng không hoặc vé liên danh mà không có số hiệu chuyến bay của Emirates (EK).
 10. Dặm thưởng Skywards sẽ được khấu trừ từ Tài khoản của Hội viên tại thời điểm đặt chỗ.
 11. Có thể tích lũy Dặm thưởng bằng phần tiền mặt dựa trên tỷ lệ phần trăm tiền mặt được sử dụng trong hình thức thanh toán cho giá vé (không bao gồm bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến các dịch vụ phụ, phí, thuế và lệ phí do hãng vận chuyển áp dụng). Không thể tích điểm từ các chương trình khách hàng thường xuyên hoặc chương trình khách hàng thân thiết khác.
 12. Trừ khi có quy định ngược lại rõ ràng ở những nơi khác trong các Quy tắc của Chương trình này, Dặm thưởng Skywards đã hết hạn sẽ không được cộng vào Tài khoản của Hội viên trong trường hợp hủy bỏ hoặc hoàn trả bất kỳ vé nào được mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates hoặc bất kỳ dịch vụ phụ nào nếu có.
 13. Trong trường hợp Hội viên có quyền được hoàn tiền đối với vé được mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates đã được sử dụng một phần thì chỉ phần trăm tương đương với tiền mặt và Dặm thưởng Skywards (như được thanh toán ban đầu và đổi lấy vé đó) mới được hoàn trả và cộng vào tài khoản của Hội viên. Việc hoàn tiền đối với bất kỳ dịch vụ phụ nào đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện liên quan của dịch vụ phụ đó, có thể tìm thấy tại: 

 14. Phần thưởng Nâng hạng và Nâng hạng nhanh đủ điều kiện để sử dụng đổi với vé được mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates, tùy thuộc vào tình trạng chỗ còn trống và tuân theo các Quy định Chương trình này.
 15. Tỷ lệ chuyển đổi Dặm thưởng Skywards thành giá trị tiền mặt cần thiết để mua vé bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates và/hoặc các dịch vụ phụ có liên quan sẽ thay đổi bất kỳ lúc nào tùy theo quyết định riêng của Emirates. Emirates có quyền thay đổi (i) số Dặm thưởng Skywards cần thiết để đổi lấy bất kỳ vé nào và/hoặc các dịch vụ phụ có liên quan, (ii) giá của bất kỳ vé nào và/hoặc (iii) áp đặt các hạn chế hoặc điều kiện bổ sung đối với vé được mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng. Giá có thể thay đổi tùy theo (không giới hạn): (i) điểm khởi hành, (ii) điểm đến, (iii) điểm bán, (iv) mã số chuyến bay, (v) ngày, (vi) mùa, (vii) giá vé, (viii) hạng khoang, (ix) hạng hội viên, (x ) các kênh của Emirates và/hoặc (xi) bất kỳ sự kết hợp nào giữa các yếu tố này. Theo đó, số Dặm thưởng Skywards và giá trị tiền mặt được Emirates công bố có giá trị tại thời điểm đặt chỗ.
 16. Hội viên phải chịu trách nhiệm về mọi chi phí và bất kỳ khoản phí, yêu cầu thanh toán hoặc nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng Tiền mặt+Dặm thưởng. Mọi khoản thuế, lệ phí và/hoặc phụ thu khác theo quy định tại thời điểm mua vé sẽ do Hội viên thanh toán bằng tiền mặt.
 17. Tất cả các vé được mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates chịu sự điều chỉnh theo và phải tuân theo Điều kiện Vận chuyển của Emirates và các điều kiện giá vé áp dụng cho vé đó và Quy định của Chương trình tại thời điểm đặt chỗ.
 18. Mọi chênh lệch giá vé, thuế bổ sung hoặc phụ phí phát sinh từ việc thay đổi vé được mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates và/hoặc các dịch vụ phụ liên quan phải được Hội viên liên quan thanh toán bằng tiền mặt.
 19. Hội viên Skysurfers không đủ điều kiện để mua vé bằng Tiền mặt+Dặm thưởng.

Tiền mặt+Dặm thưởng của flydubai

 1. Hội viên có thể lựa chọn bất kỳ cách kết hợp Tiền mặt và Dặm thưởng Skywards nào để mua vé bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của flydubai cho một chuyến bay của flydubai cho mình hoặc bên thứ ba. 
 2. Hội viên có thể mua vé flydubai bằng Tiền mặt+Dặm thưởng thông qua Trang web flydubai bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của họ. 
 3. Vé được mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của flydubai phải tuân theo Điều kiện vận chuyển(Mở trang trong tab mới) của flydubai và mọi quy tắc hoặc điều khoản và điều kiện(Mở trang trong một tab mới) hiện hành khác được công bố và có hiệu lực tại thời điểm đặt chỗ với flydubai, bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung tại https://www.flydubai.com/en/information/policies/terms-and-conditions(Mở trang trong tab mới)
 4. Trừ khi được quy định khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở, trong một chương trình khuyến mại đặc biệt hoặc trong bất kỳ hoạt động tiếp thị nào), Hội viên sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các loại thuế và các khoản phí khác liên quan đến vé được mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của flydubai, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế khởi hành tại sân bay, tiền phạt hải quan, phí xuất nhập cảnh, phí sân bay, phí sử dụng của khách hàng, các loại phí của hãng hàng không, phí kiểm tra nông nghiệp, phụ phí bảo hiểm và an ninh hoặc các chi phí phát sinh hoặc thuế khác do bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan hay đơn vị có liên quan nào áp dụng, bao gồm nhưng không chỉ có flydubai. Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bất kỳ cơ quan liên quan nào đầy đủ chi tiết của bất kỳ cá nhân nào bằng biên lai vé Tiền mặt+Dặm thưởng của flydubai. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh do việc nộp các chi tiết này, hoặc từ thông báo trực tiếp của một Hội viên, sẽ là trách nhiệm cá nhân của Hội viên có liên quan. 
 5. Sau khi vé Tiền mặt+Dặm thưởng của flydubai đã được đặt trước, flydubai có toàn quyền quyết định cho phép thay đổi đặt chỗ theo yêu cầu của Hội viên. Các thay đổi có thể được thực hiện trên Trang web của flydubai hoặc bằng cách gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng flydubai (tuân theo Điều kiện vận chuyển của flydubai, quy tắc giá vé và/hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình được áp dụng). 
 6. Bất kỳ thay đổi nào đối với vé được mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởn của flydubai có thể yêu cầu Hội viên phải đổi thêm Dặm thưởng Skywards hoặc thanh toán một khoản phí bổ sung bằng tiền mặt. Số lượng Dặm thưởng Skywards hoặc tiền mặt được yêu cầu thêm, nếu có, sẽ được thông báo tại thời điểm thay đổi.

14. Phần thưởng Nâng hạng của Emirates.

 1. Phần thưởng Nâng hạng chỉ có trên các Chuyến bay của Emirates (không bao gồm các Chuyến bay liên danh của Emirates do một hãng vận chuyển khác khai thác) và chỉ có thể được áp dụng cho một hành trình (là hành trình đi hoặc hành trình về, chứ không phải cả hành trình đi và về).
 2. Đối với Phần thưởng Nâng hạng trong cùng khu vực áp dụng chương trình Emirates Skywards (do Emirates xác định), Dặm thưởng Skywards sẽ được tính và quy đổi riêng cho từng chặng trong hành trình của bạn. Ví dụ, nếu lộ trình của bạn là Bahrain – Dubai – Muscat, Dặm thưởng Skywards của bạn sẽ được tính và quy đổi cho chặng Bahrain – Dubai và riêng cho chặng Dubai – Muscat. Để tìm hiểu xem chuyến bay của bạn có nằm trong cùng Khu vực Emirates Skywards hay không, bạn có thể liên lạc với Trung tâm Liên hệ của Emirates.
 3. Phần thưởng Nâng hạng không được phép áp dụng trên vé có Giá vé Đặc biệt. Phần thưởng Nâng hạng đối với vé có Giá vé Tiết kiệm Hạng Phổ thông và vé có Giá vé Tiết kiệm Hạng Thương gia chỉ có tại thời điểm làm thủ tục chuyến bay trực tuyến, tại sân bay hoặc trên máy bay.
 4. Các Hội viên phải có đủ Dặm thưởng Skywards cho Phần thưởng Nâng hạng Chuyến bay Emirates được yêu cầu vào thời điểm họ yêu cầu Phần thưởng Nâng hạng.
 5. Tùy thuộc vào mọi giới hạn do Emirates áp dụng và tình trạng sẵn có trên các Chuyến bay Emirates hiện hành, Hội viên có thể sử dụng Phần thưởng Nâng hạng như sau:
  • từ *Hạng Phổ thông lên Hạng Phổ thông Đặc biệt;
  • từ Hạng Phổ thông lên Hạng Thương gia;
  • từ Hạng Phổ thông Đặc biệt lên Hạng Thương gia; hoặc
  • từ Hạng Thương gia lên Hạng Nhất.
 6. Trừ khi có quy định khác trong Quy định của Chương trình này, Hội viên phải yêu cầu Phần thưởng Nâng hạng ít nhất sáu tiếng trước khi khởi hành. Tùy vào tình trạng sẵn có, Hội viên có thể đổi Dặm thưởng Skywards để Nâng hạng Nhanh khi làm thủ tục chuyến bay. Tùy vào tình trạng sẵn có, các Hội viên hạng Platinum, Gold và Silver có thể đổi Dặm thưởng Skywards để Nâng hạng Nhanh trên máy bay. Tìm hiểu thêm về chương trình Phần Thưởng Nâng Hạng Nhanh.
 7. Việc đặt dịch vụ Xe đưa đón sẽ không được bao gồm hoặc cung cấp liên quan đến (i) Phần thưởng Nâng hạng từ Hạng Phổ thông lên Hạng Phổ thông Đặc biệt Skywards, (ii) Phần thưởng Nâng hạng từ Hạng Phổ thông lên Hạng Thương gia hoặc (iii) Phần thưởng Nâng hạng từ Hạng Phổ thông Đặc biệt lên Hạng Thương gia.
 8. Hội viên chỉ có thể yêu cầu Phần thưởng Nâng hạng khi Hội viên có vé đã được xác nhận hợp lệ cho Chuyến bay Emirates mà họ muốn nâng hạng. Mọi quy tắc về vé và giá vé áp dụng cho vé cơ bản ban đầu phải luôn được tuân thủ.
 9. Phần thưởng Nâng hạng chỉ được phép áp dụng trên các vé điện tử của Emirates với số vé có các chữ số đầu là 176.
 10. Trẻ sơ sinh (dưới 2 tuổi) đi cùng với người lớn không chiếm ghế sẽ đủ điều kiện để nhận được Phần thưởng Nâng hạng ở mức 10% Dặm thưởng Skywards áp dụng cho Phần thưởng Nâng hạng dành cho người lớn. Hội viên và trẻ sơ sinh phải dùng Dặm thưởng để đổi lấy Phần thưởng Nâng hạng cùng nhau, trong cùng một giao dịch.
 11. Phần thưởng Nâng hạng chỉ có thể được sử dụng nếu tất cả hành khách trong một lần đặt chỗ đều đổi Phần thưởng Nâng hạng được áp dụng, phần thưởng này sau đó phải được xử lý trong một giao dịch duy nhất. Phần thưởng Nâng hạng không thể chỉ được áp dụng cho một số hành khách trong đặt chỗ theo đoàn.
 12. Phần thưởng Nâng hạng (không bao gồm Nâng hạng Nhanh) có thể được Hội viên đổi lấy vì quyền lợi của một hành khách khác ngay cả khi Hội viên đổi thưởng không đi trên cùng (các) chuyến bay với hành khách đó.
 13. Phần thưởng Nâng hạng có thể được cá nhân hóa tùy theo hồ sơ Tài khoản của Hội viên đã đăng nhập.
 14. Việc hủy vé hoặc xuất lại vé có thể dẫn đến mất Phần thưởng Nâng hạng (được xác định theo quyết định riêng của Emirates) và điều này luôn xảy ra trong trường hợp không thể xác nhận tình trạng sẵn có tại thời điểm thực hiện thay đổi vé. Trong những trường hợp như vậy, Dặm thưởng Skywards sẽ được cộng lại vào Tài khoản Hội viên có liên quan tuân theo và chịu sự điều chỉnh của các Quy định của Chương trình này.
 15. Hủy Phần thưởng Nâng hạng không mất phí. Tuy nhiên, trừ khi có quy định ngược lại rõ ràng trong các Quy định của Chương trình này, Dặm thưởng Skywards đã hết hạn sẽ không được cộng lại vào Tài khoản của Hội viên.
 16. Phần thưởng Nâng hạng tuỳ thuộc vào tình trạng sẵn có của hạng ghế đặt chỗ nhất định.
 17. Trên các Chuyến bay của Emirates có nhiều chặng, Hội viên có thể đổi Dặm thưởng Skywards để nâng hạng chuyến bay cho một chặng đã đặt chỗ một lần. Nếu muốn tiếp tục bay ở hạng khoang cao hơn trong chặng bay nối chuyến, Hội viên sẽ cần đổi thêm Dặm thưởng Skywards.
 18. Trong trường hợp còn chỗ trống cho một chặng bay hoặc nhiều chặng bay trong một hành trình từ điểm đi đến điểm đến, nhưng không phải toàn bộ hành trình, số Dặm thưởng Skywards cần thiết sẽ phản ánh hạng của chặng bay theo Công cụ tính Dặm thưởng.
 19. Phần thưởng Nâng hạng Nhanh (có tại thời điểm làm thủ tục chuyến bay hoặc trên chuyến bay) chỉ áp dụng cho chặng bay trực tiếp đó, số Dặm thưởng Skywards cần thiết sẽ phản ánh hạng của chặng bay theo Công cụ tính Dặm thưởng.
 20. Trên các Chuyến bay của Emirates có nhiều chặng áp dụng theo một số hiệu chuyến bay, Hội viên chỉ có thể đổi Dặm thưởng Skywards để Nâng hạng Nhanh cho một chặng đã đặt chỗ một lần. Nếu muốn tiếp tục bay ở hạng khoang cao hơn trong chặng bay nối chuyến, Hội viên sẽ cần đổi thêm Dặm thưởng Skywards.
 21. Hội viên phải chịu mọi khoản thuế, phí và chi phí (bao gồm thuế sân bay và/hoặc phí của chính phủ) và phải thanh toán trước khi phát hành Vé thưởng Nâng hạng. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc Thẻ Tín dụng.
*Do tính chất hạn chế hiện nay trong hoạt động khai thác hạng Phổ thông Đặc biệt, Phần thưởng Cơ bản của hạng Phổ thông Đặc biệt và Phần thưởng Nâng hạng từ hạng Phổ thông lên hạng Phổ thông Đặc biệt hiện không được cung cấp

15. Đối tác

 1. Đối tác cũng như các điều khoản và điều kiện tích lũy Dặm thưởng (và trong trường hợp đổi Dặm thưởng Skywards) thông qua bất kỳ Đối tác nào, có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Emirates có thể thu hồi, giới hạn, sửa đổi hoặc huỷ bỏ Dặm thưởng Skyward đã tích lũy được hoặc Phần thưởng nhận qua hoặc do Đối tác cung cấp vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho các Hội viên. Trách nhiệm của Hội viên là xác minh tính hợp lệ để tích lũy và/hoặc đổi Dặm thưởng Skywards với Đối tác. Dặm thưởng Skywards được tích lũy thông qua Đối tác có thể mất tới 60 ngày kể từ ngày giao dịch liên quan xuất hiện trên Tài khoản của Hội viên.
 2. Dặm thưởng Skywards được tích lũy từ hàng hóa và dịch vụ của Đối tác có thể kiếm được dựa trên chi tiêu của Hội viên hoặc dựa trên các yếu tố khác như được quảng cáo bởi Emirates và Đối tác hiện có. Điều kiện loại trừ và/hoặc giá trị giao dịch tối thiểu có thể được áp dụng. Nếu chi tiêu của Hội viên bằng loại tiền không phải là loại tiền hợp pháp của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thì số tiền chi tiêu liên quan có thể được chuyển đổi sang loại tiền hợp pháp của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo tỷ giá chuyển đổi được xác định hợp lý bởi (hoặc thay mặt) Emirates. Nếu có nghi ngờ, Hội viên nên kiểm tra ưu đãi của Đối tác hiện có trên Trang Web để xác định tỷ giá và loại tiền tệ nào sẽ được áp dụng.
 3. Khi Hội viên mua và sử dụng hàng hóa và/hoặc dịch vụ từ Đối tác, hợp đồng về dịch vụ và/hoặc hàng hóa đó sẽ được ký kết giữa Hội viên đó và Đối tác hiện có. Theo đó, các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Đối tác cũng như hàng hóa và/hoặc dịch vụ của họ sẽ áp dụng cho Hội viên tại thời điểm mua hàng. Một số điều khoản và điều kiện nhất định của Đối tác được đề cập trên Trang Web, tuy nhiên Emirates Skywards đặc biệt khuyến nghị các Hội viên (và mỗi Hội viên có trách nhiệm) xác định, đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện áp dụng trên các kênh thông tin của Đối tác trong từng trường hợp. Hội viên nên làm rõ điều tương tự với Đối tác có liên quan trước khi mua và sử dụng hàng hóa và/hoặc dịch vụ. Bằng cách chấp nhận ưu đãi của Đối tác, Hội viên đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của Đối tác liên quan đến ưu đãi đó, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) các điều khoản liên quan đến thanh toán, tuân thủ tất cả các quy tắc và hạn chế liên quan đến đặt chỗ, tình trạng chỗ trống, hủy bỏ và hoàn tiền. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, EMIRATES SKYWARDS KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI (I) PHẦN THƯỞNG DO ĐỐI TÁC CUNG CẤP, (II) HÀNG HÓA VÀ/HOẶC DỊCH VỤ DO ĐỐI TÁC CUNG CẤP, (III) HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐỐI TÁC TỪ CHỐI CUNG CẤP PHẦN THƯỞNG HOẶC SKYWARDS DẶM CHO HỘI VIÊN. Bất kỳ quyền nào mà Hội viên có thể có liên quan đến Dặm thưởng Skywards hoặc Phần thưởng do Đối tác cấp chỉ thuộc về Đối tác cung cấp Phần thưởng hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ có liên quan.
 4. Nếu Đối tác cung cấp cho Hội viên cơ hội chuyển hoặc quy đổi điểm tích lũy được với Đối tác thành Dặm thưởng Skywards (“Ưu đãi Trao đổi Điểm”) thì mọi chuyển nhượng hoặc chuyển đổi như vậy sẽ chỉ hợp lệ nếu (i) Hội viên có liên quan vừa là Hội viên Emirates Skywards vừa là Hội viên trong chương trình hiện hành của Đối tác và (ii) số điểm mà Hội viên nắm giữ trong chương trình hiện hành của Đối tác được trao đổi: (a) bởi Hội viên từ tài khoản do Đối tác đó lập ra đứng tên của chính Hội viên đó và (b) vào Tài khoản Emirates Skywards của chính Hội viên đó (“Tài khoản Liên kết”). Tài khoản Liên kết phải có cùng tên, họ và ngày sinh.
 5. Đối với các Ưu đãi Trao đổi Điểm, Emirates có quyền, theo quyết định riêng của mình, không (i) liên kết Tài khoản của Hội viên hoặc (ii) cộng vào Tài khoản của Hội viên và/hoặc (iii) hủy số Dặm đã được cộng vào Tài khoản của Hội viên, nếu Emirates có lý do để tin rằng:
  • danh tính của Hội viên không khớp với danh tính của người được chuyển đổi;
  • đã xảy ra lỗi, nhầm lẫn hoặc trục trặc hệ thống;
  • đã có sự trình bày sai của Hội viên đối với Đối tác hoặc Emirates;
  • đã có bất kỳ hoạt động gian lận nào;
  • Hội viên đã thực hiện hoặc khuyến khích bất kỳ người nào khác thực hiện hành vi Lạm dụng Chương trình;
  • Hội viên đã có giao dịch không bị xử phạt (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ việc mua hoặc bán trái phép) Dặm thưởng; hoặc
  • Hội viên đã tham gia vào hoạt động bất hợp pháp liên quan đến việc chuyển nhượng hoặc chuyển đổi Dặm trong Tài khoản của Hội viên.
 6. Xem danh sách các Đối tác.

16. Chuyến bay thưởng của các hãng hàng không đối tác

 1. Các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc đổi Dặm thưởng Skywards lấy Chuyến bay thưởng của hãng hàng không đối tác có thể khác nhau tuỳ theo Đối tác. Các điều khoản và điều kiện khác của mỗi Đối tác cũng sẽ được áp dụng đối với Chuyến bay thưởng của Đối tác, do mỗi Đối tác quyết định. Trách nhiệm của Hội viên là kiểm tra tất cả các điều khoản và điều kiện như vậy tại thời điểm đặt vé và sử dụng bất kỳ Chuyến bay thưởng nào của Đối tác. Tìm hiểu thêm(Mở trang trong cùng một tab) về từng Hãng hàng không đối tác cũng như các điều khoản và điều kiện hiện hành của họ.
 2. Chuyến bay thưởng của đối tác sẽ phải thanh toán thêm Phí Phần thưởng Đối tác, như được nêu trong bảng bên dưới.
 3. Trong trường hợp Hội viên thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Đặt chỗ Chuyến bay thưởng của Đối tác (bao gồm thay đổi ngày và hủy chuyến), các khoản phí bổ sung sẽ được áp dụng và thanh toán theo bảng dưới đây. Phí không được hoàn lại, trừ khi bị pháp luật cấm hoặc được cho phép theo bảng dưới đây.
Phí và Hoàn tiền
Phí Phần thưởng Đối tác10 USD mỗi vé, áp dụng cho tất cả các hãng hàng không.
Phí thay đổi ngày và tất cả các thay đổi khác25 USD cho mỗi thay đổi cho mỗi người
Hoàn tiền và Phí hoàn tiềnChỉ được phép đối với những vé chưa được sử dụng hoàn toàn trong thời hạn hiệu lực của vé với mức phí 75 USD. Không thể khôi phục Dặm thưởng hết hạn.

17. Tài khoản Gia đình của Tôi (My Family)

 1. Để tạo tài khoản Gia đình của Tôi, Hội viên phải đăng nhập vào Tài khoản cá nhân của mình và làm theo quy trình thiết lập. Khi thiết lập tài khoản Gia đình của Tôi, Hội viên đó sẽ trở thành Chủ Gia đình và Hội viên đó phải ít nhất 18 tuổi. 
 2. Hồ sơ và chi tiết Tài khoản của Chủ Gia đình (bao gồm nhưng không giới hạn ở, quốc gia cư trú, chi tiết liên hệ và Cấp Hội viên) sẽ được Emirates sử dụng cho các ưu đãi khuyến mại, thông tin liên lạc và xử lý mọi vấn đề hoặc tranh chấp liên quan đến tài khoản Gia đình của Tôi. 
 3. Việc tham gia tài khoản Gia đình của Tôi được cung cấp theo quyết định riêng của Emirates và dành cho cá nhân các Hội viên Emirates Skywards và Skywards Skysurfers. 
 4. Các mối quan hệ sau đây của Chủ Gia đình đủ điều kiện để được mời tham gia tài khoản Gia đình của Tôi với tư cách là Thành viên Gia đình: Chồng, Vợ, Bạn đời (cùng một hộ gia đình), Con trai, Con riêng, Con gái, Con gái riêng, Mẹ, Mẹ chồng, Mẹ kế, Cha, Bố vợ, Cha dượng, Anh, Chị, Cháu gái, Cháu trai và Người Giúp việc nhà (cùng một hộ gia đình). Chủ Gia đình mời Thành viên khác tham gia tài khoản Gia đình của Tôi và Thành viên chấp nhận lời mời đó, đảm bảo và cam kết với Emirates rằng mối quan hệ được chỉ định của Thành viên Gia đình được mời là đúng. 
 5. Chủ Gia đình có thể thêm tối đa 7 Thành viên Gia đình (không bao gồm Chủ Gia đình) vào tài khoản Gia đình của Tôi và mỗi Thành viên Gia đình phải là Hội viên và từ 2 tuổi trở lên. Chủ Gia đình có thể thực hiện không quá 3 lần thay thế Thành viên Gia đình (bằng cách loại bỏ một Thành viên Gia đình hiện tại và thay thế họ bằng một Thành viên Gia đình mới) trong bất kỳ năm dương lịch nào. 
 6. Các Hội viên không thể tham gia nhiều hơn 1 tài khoản Gia đình của Tôi cùng một lúc và chỉ có thể rời khỏi tài khoản Gia đình của Tôi để tham gia hoặc thiết lập tài khoản Gia đình của Tôi mới tối đa 3 lần trong suốt cuộc đời. 
 7. Chủ Gia đình có thể đóng tài khoản Gia đình của Tôi và tạo tài khoản Gia đình của Tôi mới (hoặc tham gia tài khoản Gia đình của Tôi khác với tư cách là Thành viên Gia đình) tối đa 3 lần trong suốt cuộc đời. Chủ Gia đình không thể có hoặc tham gia vào nhiều hơn 1 tài khoản Gia đình của Tôi cùng một lúc. 
 8. Thành viên Gia đình và/hoặc Chủ Gia đình có thể được yêu cầu cung cấp cho Emirates Skywards bằng chứng bổ sung về mối quan hệ của họ và khả năng đủ điều kiện để được thêm hoặc duy trì với tư cách Thành viên Gia đình vào tài khoản Gia đình của Tôi có liên quan. 
 9. Chủ Gia đình có thể thêm không giới hạn số lượng trẻ sơ sinh (dưới hai tuổi) chỉ nhằm mục đích đặt vé máy bay. Trẻ sơ sinh không thể tích lũy hoặc gộp Dặm thưởng Skywards vào tài khoản Gia đình của Tôi. Khi trẻ sơ sinh được hai tuổi, trẻ sẽ tự động bị xóa khỏi tài khoản Gia đình của Tôi có liên quan. Những trẻ sơ sinh trước đây có thể được Chủ Gia đình bổ sung làm Thành viên Gia đình mới tùy theo (i) số lượng Thành viên Gia đình tối đa được phép áp dụng và (ii) trẻ sơ sinh trước đây trở thành Hội viên Skysurfer của Emirates Skywards. 
 10. Để tài khoản Gia đình của Tôi đủ điều kiện nhận các khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt, tối thiểu một Thành viên Gia đình (ngoài Chủ Gia đình) phải luôn được đăng ký với tài khoản Gia đình của Tôi hiện hành. 
 11. Chỉ các Hội viên của Emirates Skywards mới có thể tham gia hoặc được thêm vào tài khoản Gia đình của Tôi (ngoại trừ trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi, tuân theo các quy định trong Quy tắc Chương trình này). 
 12. Tại thời điểm tham gia tài khoản Gia đình của Tôi, Thành viên Gia đình từ 18 tuổi trở lên sẽ được yêu cầu chọn tỷ lệ phần trăm (0% hoặc 100%) của Dặm thưởng Skywards tích lũy được từ Tài khoản cá nhân của Thành viên Gia đình đó mà họ muốn được gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi hiện hành, có hiệu lực kể từ ngày thiết lập khoản đóng góp đó. Mọi số dư Dặm thưởng Skywards còn lại không được chia vào tài khoản Gia đình của Tôi sẽ vẫn nằm trong Tài khoản cá nhân của họ. Tỷ lệ đóng góp có thể được thay đổi bởi Thành viên Gia đình hiện hành bất cứ lúc nào. 
 13. Skysurfer chỉ có thể được thêm vào và duy trì là một phần của tài khoản Gia đình của Tôi nếu cha mẹ hoặc người giám hộ đã đăng ký trên tài khoản Skywards Skysurfer của họ cũng là Chủ Gia đình được chỉ định của tài khoản Gia đình của Tôi đó. Mọi thay đổi đối với Chủ Gia đình đã đăng ký sẽ dẫn đến việc (các) Skysurfer hiện hành sẽ tự động bị xóa khỏi tài khoản Gia đình của Tôi. Tất cả các quy tắc áp dụng cho Skysurfer và việc quản lý Tài khoản của họ sẽ được áp dụng trong phạm vi họ là Thành viên Gia đình trên tài khoản Gia đình của Tôi. Theo đó, cha mẹ hoặc người giám hộ của Skysurfer sẽ chọn (thay mặt cho Skysurfer đó) tỷ lệ phần trăm trong số Dặm thưởng Skywards tích lũy được của Skysurfer đó để gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi hiện hành. 
 14. Chủ Gia đình và Thành viên Gia đình sẽ tiếp tục tích lũy được Dặm thưởng Skywards và Dặm theo Hạng trong Tài khoản cá nhân của họ dựa trên Hạng Thành viên Emirates Skywards cá nhân của họ. 
 15. Tất cả Dặm thưởng Skywards mà Hội viên tích lũy được trước khi tham gia tài khoản Gia đình CỦa tôi sẽ vẫn còn trong Tài khoản cá nhân của Hội viên đó và không thể gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi. 
 16. Dặm theo Hạng không thể được gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi. 
 17. Dặm thưởng Skywards được gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi chỉ có thể được đổi vì lợi ích của Chủ Gia đình và/hoặc Thành viên Gia đình của tài khoản Gia đình của Tôi hiện hành. 
 18. Dặm thưởng Skywards được gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi không thể được chuyển trở lại Tài khoản cá nhân của Hội viên. 
 19. Bằng cách tham gia tài khoản Gia đình của Tôi, Chủ Gia đình và mỗi Thành viên Gia đình đồng ý và ủy quyền cho từng Thành viên (từ 18 tuổi trở lên) của tài khoản Gia đình của Tôi để (i) đổi Dặm thưởng Skywards được giữ trong tài khoản Gia đình của Tôi và (ii) đặt chỗ và quản lý tất cả các chuyến đi thông qua tài khoản Gia đình của Tôi đó thay mặt cho chính họ, một Thành viên Gia đình khác hoặc Chủ Gia đình. 
 20. Đối với các tài khoản Gia đình của Tôi đăng ký trước ngày 11 tháng 12 năm 2023, Thành viên Gia đình (từ 18 tuổi trở lên) không thể thực hiện quy đổi từ tài khoản Gia đình của Tôi, trong trường hợp đó các quyền được quy định tại Điều 17.19(i) và (ii) ở trên chỉ áp dụng cho Chủ Gia đình.
 21. Để Chủ Gia đình quản lý tài khoản Gia đình của Tôi một cách hiệu quả và để các Thành viên đủ điều kiện trong tài khoản Gia đình của Tôi thực hiện quy đổi, các thông tin sau đây về từng Thành viên Gia đình (bao gồm cả Chủ Gia đình) sẽ có thể truy cập được và có sẵn cho Chủ Gia đình và mỗi Thành viên Gia đình:
  • danh xưng;
  • tên và họ;
  • Dặm thưởng Skywards được gộp;
  • Phần trăm đóng góp Dặm thưởng Skywards;
  • Dặm thưởng Skywards đã đổi, Phần thưởng hoặc sản phẩm có liên quan được quy đổi và ngày quy đổi của bất kỳ giao dịch Dặm thưởng Skywards nào liên quan đến Gia đình của Tôi từ tài khoản Gia đình của Tôi;
  • Đặt chỗ bằng Tiền mặt+Dặm thưởng do Chủ Gia đình hoặc Thành viên Gia đình thực hiện từ tài khoản Gia đình của Tôi;
  • Phần thưởng Cơ bản do Chủ Gia đình hoặc Thành viên Gia đình thực hiện từ tài khoản Gia đình của Tôi;
  • thông tin chuyến đi liên quan đến việc đặt chuyến bay được thực hiện từ tài khoản Gia đình của Tôi, bao gồm:
   1. Hồ sơ Hành khách (PNR);
   2. các loại suất ăn đặc biệt;
   3. yêu cầu dành cho hành khách có yêu cầu về khả năng tiếp cận cho người khuyết tật hoặc những người cần hỗ trợ đặc biệt;
   4. chi tiết vé đổi thưởng (bao gồm hạng khoang và loại giá vé)
   5. chi tiết liên quan đến giao dịch (bao gồm loại giao dịch và họ tên và chức danh của hành khách Thành viên)

    Lịch sử chuyến bay và các thông tin cá nhân khác của mỗi Thành viên Gia đình sẽ không hiển thị với Chủ Gia đình hoặc các Thành viên Gia đình khác của tài khoản Gia đình của Tôi và sẽ vẫn được liên kết với Tài khoản cá nhân của từng Thành viên.

 22. Thành viên nên tiếp tục sử dụng Tài khoản cá nhân của mình khi thực hiện đặt chỗ không phải từ tài khoản Gia đình của Tôi.
 23. Các quy tắc liên quan đến Hết hạn Tiêu chuẩn và Hết hạn Điều chỉnh của Dặm thưởng Skywards trong Quy tắc của Chương trình sẽ áp dụng cho bất kỳ phần Dặm thưởng Skywards nào của Thành viên được gộp trong tài khoản Gia đình của Tôi và Dặm thưởng Skywards đó sẽ tiếp tục hết hạn theo thời gian bất kể số dặm đó có được gộp lại trong tài khoản Gia đình của Tôi hay không.
 24. Dặm thưởng Skywards tích lũy được thông qua các yêu cầu hồi tố của một Thành viên được liên kết với tài khoản Gia đình của Tôi sẽ được phân bổ giữa Tài khoản Hội viên cá nhân của họ và phần gộp trong tài khoản Gia đình của Tôi hiện hành theo tỷ lệ phần trăm đóng góp vào tài khoản Gia đình của Tôi áp dụng cho Thành viên đó tại thời điểm yêu cầu hồi tố được đưa ra.
 25. Chủ Gia đình không thể tự xóa tên mình ra khỏi tài khoản Gia đình của Tôi hoặc cử một người thay thế làm Chủ Gia đình. Họ sẽ có tùy chọn đóng tài khoản Gia đình của Tôi, trong trường hợp đó, mọi Dặm thưởng chưa sử dụng được gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi đó sẽ bị vô hiệu và bị thu hồi và không được trả lại cho Chủ gia Gình hoặc bất kỳ Thành viên Gia đình nào khác.
 26. Chủ Gia đình có thể xóa Thành viên Gia đình khỏi tài khoản Gia đình của Tôi bất cứ lúc nào thông qua Trang web hoặc bằng cách liên hệ với Trung tâm Liên hệ của Emirates.
 27. Tuy nhiên, Thành viên Gia đình có thể tự xóa mình khỏi tài khoản Gia đình của Tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn vào mục "Rời khỏi tài khoản Gia đình của Tôi": 
  • mọi Dặm thưởng Skywards được gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi sẽ vẫn còn trong tài khoản Gia đình của Tôi và sẽ bị Thành viên Gia đình rời khoải tài khoản thu hồi; 
  • Việc quy đổi từ tài khoản Gia đình của Tôi không thể được thực hiện dưới tên của Thành viên Gia đình đã rời khỏi tài khoản; 
  • Thành viên Gia đình đã rời khỏi tài khoản sẽ không còn khả năng xem hoặc có bất kỳ quyền truy cập nào vào tài khoản Gia đình của Tôi.

 28. Dặm thưởng Skywards có thể được đổi từ tài khoản Gia đình của Tôi (i) để lấy Phần thưởng Tiêu chuẩn, (ii) trên các chuyến bay có cung cấp phương thức thanh toán Tiền mặt+Dặm thưởng, (iii) để Nâng hạng Nhanh khi làm thủ tục chuyến bay, (iv) với một số Đối tác bán lẻ và đời sống (như được Emirates và các Đối tác của Emirates cung cấp tùy từng thời điểm), (v) tặng Dặm thưởng Skywards để hỗ trợ Emirates Airline Foundation và (vi) trong một số sự kiện Skywards Exclusives (tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong các Quy tắc của Chương trình này đối với Ưu đãi độc quyền của Skywards), (vii) khi bạn đặt vé và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan nào có cung cấp phương thức thanh toán Tiền mặt+Dặm thưởng trên emirates.com. Emirates có thể sửa đổi danh sách Đối tác bất kỳ lúc nào.
 29. Hội viên không thể mua Dặm, Tặng Dặm, Chuyển nhượng Dặm, Gia hạn Dặm và Khôi phục Dặm đối với Dặm thưởng Skywards được giữ trong tài khoản Gia đình của Tôi.
 30. Khi một Hội viên tham gia tài khoản Gia đình của Tôi với tư cách là Chủ Gia đình hoặc Thành viên Gia đình, phần trăm đóng góp Dặm Skywards đã chọn của họ sẽ chỉ được thêm vào tài khoản Gia đình của Tôi trong phạm vi giao dịch tích lũy được nhiều hơn 1 Dặm thưởng Skywards. Khi Hội viên tích lũy được 1 Dặm thưởng Skywards trở xuống trong một giao dịch, số Dặm tích lũy được đó sẽ chỉ được phân bổ cho Tài khoản cá nhân của họ chứ không phải tài khoản Gia đình của Tôi. Các mốc thời gian tiêu chuẩn áp dụng cho việc tích lũy và cộng Dặm thưởng Skywards vào Tài khoản Hội viên theo các Quy tắc của Chương trình này sẽ tiếp tục được áp dụng đối với việc tích lũy và cộng Dặm thưởng Skywards vào tài khoản Gia đình của Tôi.
 31. Bất kỳ Dặm thưởng Skywards nào bị hủy, bị tịch thu hoặc vô hiệu mà Chủ Gia đình hoặc Thành viên Gia đình ban đầu tích lũy được trong Tài khoản cá nhân tương ứng của họ, sau đó được gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi cũng sẽ bị hủy, bị tịch thu hoặc vô hiệu khỏi tài khoản Gia đình của Tôi hiện hành.

18. Skywards+

 1. Cách đăng ký Skywards+
  • Gói Skywards+ chỉ dành cho các hội viên Emirates Skywards đủ điều kiện, từ 18 tuổi trở lên.
  • Hội viên phải đăng nhập vào Tài khoản của mình để mua gói đăng ký Skywards+. Hội viên sẽ được thông báo về phí đăng ký áp dụng trong quá trình xử lý gói đăng ký.
  • Khi thanh toán của Hội viên đã được xử lý thành công, Hội viên đó sẽ nhận được email xác nhận và biên nhận.
 2. Thời hạn gói đăng ký 

  Thời hạn gói đăng ký Skywards+ (bao gồm tất cả các quyền lợi liên quan) sẽ bắt đầu vào ngày đăng ký và sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của cùng tháng trong năm dương lịch tiếp theo. Đăng ký Skywards+ sẽ không tự động gia hạn. Tài khoản của Hội viên sẽ được cập nhật sau khi đăng ký để phản ánh mức độ đăng ký, chi tiết và quyền lợi có sẵn của họ.

 3. Quy tắc chung của Chương trình
  • Skywards+ là đăng ký trực tuyến mà Hội viên từ 18 tuổi trở lên có thể mua trên Trang web với mức phí hàng năm. Chỉ các Hội viên đăng ký (ở mỗi cấp độ đăng ký) mới đủ điều kiện truy cập và nhận các quyền lợi Skywards+ liên quan đến cấp độ đăng ký của họ.
  • Phí của mỗi gói đăng ký đã bao gồm thuế và tất cả các khoản phí áp dụng.
  • Hội viên Skywards+ có thể được hưởng các quyền lợi bổ sung như nêu trên Trang web và các quyền lợi đó sẽ khác nhau tùy theo từng Hội viên và sẽ dựa trên gói đăng ký đã mua.
  • Hội viên Skywards+ phải đăng nhập vào Tài khoản của họ để truy cập, sử dụng và xem các quyền lợi Skywards+.
  • Gói đăng ký Skywards+ và các quyền lợi liên quan chỉ áp dụng cho Hội viên đăng ký và không thể tặng hoặc bán.
  • Gói đăng ký Skywards+ của Hội viên là không thể chuyển nhượng và không thể hoàn lại.
  • Các quyền lợi Skywards+ chỉ áp dụng cho các Chuyến bay của Emirates được mua qua Trang web, trừ khi có quy định khác rõ ràng trong các Quy định của Chương trình này.
  • Các quyền lợi Skywards+ không thể bị lùi ngày trước hoặc sau thời hạn gói đăng ký gói đăng ký Skywards+ đang hoạt động của Hội viên.
  • Sẽ không có khoản tích lũy thưởng nào được cộng cho các chuyến bay được thực hiện ngoài thời hạn gói đăng ký Skywards+ của Hội viên. Quy định này cũng áp dụng cho yêu cầu truy lãnh.
  • Các quyền lợi Skywards+ chỉ hợp lệ và có thể sử dụng được bởi các Hội viên đăng ký trong thời hạn gói đăng ký liên quan.
  • Dặm thưởng Skyward tích lũy được từ vé xuất lại sẽ được cộng cho các chuyến bay bay trong thời hạn gói đăng ký Skywards+.
  • Emirates có quyền từ chối cung cấp gói đăng ký Skywards+ cho bất kỳ ai và trong trường hợp Lạm dụng Chương trình, Emirates có thể chấm dứt gói đăng ký Skywards+ của Hội viên vào bất kỳ lúc nào.
  • Emirates có quyền hủy bỏ hoặc ngừng sản phẩm này bất kỳ lúc nào.
  • Gói đăng ký Skywards+ sẽ được kích hoạt cho các Hội viên đăng ký trong vòng 48 tiếng sau khi thanh toán thành công.
  • Quyền lợi Skywards+ sẽ chỉ áp dụng trên các chuyến bay hiện hành được cung cấp trong thời hạn gói đăng ký đang hoạt động.
  • Thông tin về Skywards+ sẽ có thể truy cập được trên Trang web và Trang web flydubai.
  • Các quyền lợi Skywards+ (bao gồm các quyền lợi liên quan đến việc đổi Dặm thưởng Skyward) chỉ dành cho các Hội viên đăng ký thông qua Tài khoản Hội viên cá nhân hoặc tài khoản Gia đình của Tôi.
  • Bất kỳ Hội viên nào cũng sẽ không được hoàn tiền hoặc cộng tín dụng cho những quyền lợi chưa được sử dụng khi kết thúc thời hạn gói đăng ký Skywards+ của họ.
  • Các quyền lợi bổ sung và ưu đãi có giới hạn về thời gian có thể được áp dụng trong thời gian đăng ký và có thể được rút lại bất kỳ lúc nào.

 4. Dặm thưởng Skywards.
  • Hội viên Skywards+ hợp lệ để tích lũy được Dặm thưởng Skyward theo các Quy định của Chương trình này với tỷ lệ 20% Dặm thưởng Cơ bản cộng với Dặm Thưởng theo Hạng, nhưng không bao gồm bất kỳ Dặm thưởng Skyward nào khác (chẳng hạn như Dặm thưởng Skywards khuyến mại).
  • Dặm thưởng Skyward hợp lệ để được tích lũy bởi các Hội viên đăng ký Skywards+ trên các chuyến bay sau đây được Hội viên thực hiện trong thời hạn gói đăng ký liên quan của họ (bất kể ngày đặt vé hay ngày phát hành vé ban đầu):
   1. Các chuyến bay của Emirates có vé (bao gồm Tiền mặt+Dặm thưởng) được xuất trực tuyến thông qua Trang web;
   2. Vé Chuyến bay flydubai (bao gồm Tiền mặt+Dặm thưởng) được nêu trong Quy định của Chương trình đủ điều kiện để tích lũy Dặm thưởng Skyward;
   3. vé máy bay được xuất ngoại tuyến thông qua Emirates Holidays và Emirates Dubai Experience.
  • Tỷ lệ Dặm thưởng Skyward mà các Hội viên Skywards+ tích lũy được sẽ do Emirates quy định tùy từng thời điểm.
  • Nếu Hội viên Skywards+ đủ điều kiện nhận Dặm thưởng Skywards+ thông qua cả gói đăng ký Skywards+ của họ và thông qua một chương trình khuyến mãi riêng đang diễn ra, Hội viên đó sẽ không nhận được cả hai quyền lợi và thay vào đó sẽ chỉ nhận được quyền lợi của chương trình khuyến mãi hoặc gói đăng ký có liên quan mang lại cho Hội viên đó số Dặm thưởng Skyward cao nhất.
  • Sao kê của hội viên sẽ phản ánh số Dặm thưởng Skywards tích lũy được (nếu có) dưới dạng “Dặm thưởng Skywards của gói Skywards+”.
  • Các loại vé máy bay không đủ điều kiện để tích lũy Dặm thưởng Skywards theo cách thông thường theo các Quy định của Chương trình này cũng sẽ bị loại khỏi việc tích lũy Dặm thưởng Skywards.
 5. Dặm thưởng theo Hạng - chỉ hạng Skywards+ Premium.
  • Hội viên Skywards+ Classic và Hội viên Skywards+ Advanced không đủ điều kiện nhận bất kỳ quyền lợi Dặm thưởng theo Hạng nào.
  • Chỉ các Hội viên đã đăng ký Skywards+ Premium mới đủ điều kiện để tích lũy Dặm thưởng theo Hạng với tỷ lệ 20% trên tổng số Dặm theo Hạng tích lũy được (không bao gồm Dặm theo Hạng được khuyến mại) trên các chuyến bay sau đây do Hội viên thực hiện trong thời hạn gói đăng ký có liên quan của họ (bất kể ngày đặt vé hoặc ngày xuất vé ban đầu):
   1. Các chuyến bay của Emirates có vé (bao gồm Tiền mặt+Dặm thưởng) được xuất trực tuyến thông qua Trang web;
   2. Vé chuyến bay flydubai (bao gồm Tiền mặt+Dặm thưởng) được nêu trong Quy định của Chương trình đủ điều kiện để tích lũy Dặm thưởng Skyward; và
   3. vé máy bay được xuất ngoại tuyến thông qua Emirates Holidays và Emirates Dubai Experience.
  • Tỷ lệ Dặm thưởng theo Hạng mà các Hội viên Skywards+ Premium tích lũy được sẽ do Emirates quy định tùy từng thời điểm.
  • Nếu Hội viên Skywards+ Premium đủ điều kiện nhận Dặm thưởng theo Hạng thông qua cả gói đăng ký Skywards+ của họ và thông qua một chương trình khuyến mãi riêng đang diễn ra, Hội viên đó sẽ không nhận được cả hai quyền lợi và thay vào đó sẽ chỉ nhận được quyền lợi của chương trình khuyến mãi hoặc gói đăng ký có liên quan mang lại cho Hội viên đó số Dặm thưởng theo Hạng cao nhất.
  • Sao kê của các Hội viên Skywards+ Premium sẽ phản ánh số Dặm thưởng theo Hạng tích lũy được (nếu có) dưới dạng “Dặm thưởng theo Hạng Skywards+”.
  • Bất kỳ vé máy bay nào thông thường không đủ điều kiện để tích lũy Dặm theo Hạng theo các Quy định của Chương trình này cũng sẽ bị loại khỏi việc tích lũy Dặm thưởng theo Hạng.
 6. Phần thưởng Nâng hạng Giảm giáchỉ dành cho Hội viên Skywards+ Advancedvà Hội viên Skywards+ Premium.
  • Hội viên Skywards+ Classic không đủ điều kiện nhận bất kỳ quyền lợi giảm giá Phần thưởng Nâng hạng nào.
  • Chỉ những vé thương mại được mua từ Trang web mới đủ điều kiện nhận được quyền lợi giảm giá Phần thưởng Nâng hạng.
  • Chỉ Phần thưởng Nâng hạng được cung cấp trực tuyến thông qua Trang web hoặc tại thời điểm làm thủ tục mới đủ điều kiện nhận các quyền lợi giảm giá Phần thưởng Nâng hạng.
  • Để nhận được giảm giá Phần thưởng Nâng hạng, Hội viên Skyward+ phải đăng nhập vào Tài khoản của họ trên Trang web hoặc Ứng dụng Emirates trước khi bắt đầu đặt chỗ.
  • Tất cả các quy tắc và hạn chế trong các Quy định của Chương trình này áp dụng cho việc sử dụng Phần thưởng Nâng hạng sẽ tiếp tục được áp dụng đối với bất kỳ ưu đãi giảm giá nào được cung cấp hoặc áp dụng tương tự.
  • Vé được xuất theo các nhãn hiệu giá vé Flex và Flex Plus đủ điều kiện nhận quyền lợi giảm giá Phần thưởng Nâng hạng.
  • Các vé có Giá vé Đặc biệt và Giá vé Tiết kiệm không đủ điều kiện nhận quyền lợi giảm giá Phần thưởng Nâng hạng.
  • Hội viên Skywards+ sẽ đủ điều kiện nhận ưu đãi giảm giá Phần thưởng Nâng hạng đối với các giao dịch Phần thưởng Nâng hạng đủ điều kiện được xử lý trong thời hạn gói đăng ký, ngay cả khi ngày đi nằm ngoài thời hạn gói đăng ký.
  • Chỉ một khoản ưu đãi giảm giá sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Phần thưởng Nâng hạng trong bất kỳ một giao dịch nào. Đối với các Hội viên Skywards+ đủ điều kiện nhận nhiều ưu đãi giảm giá Phần thưởng Nâng hạng, chỉ những ưu đãi giảm giá cao hơn mới được áp dụng và có sẵn (các ưu đãi không thể kết hợp).
  • Nếu Hội viên Skywards+ đủ điều kiện nhận quyền lợi giảm giá Phần thưởng Nâng hạng trên chuyến bay, điều này sẽ được phản ánh tại thời điểm đặt chỗ.
  • Nếu Hội viên đăng ký 'Nâng hạng Tự động', ưu đãi giảm giá Skywards+ sẽ chỉ áp dụng nếu Nâng hạng tự động đó được cấp trong thời hạn gói đăng ký. Nếu có ưu đãi cụ thể cao hơn được áp dụng tại thời điểm Nâng hạng Tự động được cấp, Hội viên sẽ nhận được ưu đãi cao nhất được áp dụng.
  • Giảm giá Phần thưởng Nâng hạng như một phần trong gói Skywards+ cũng được áp dụng cho các nâng hạng tự động nếu việc nâng hạng tự động được tiến hành trong thời hạn gói đăng ký.
  • Các khoản giảm giá Phần thưởng Nâng hạng Skywards+ không được áp dụng hoặc không có sẵn đối với các Nâng hạng Tức thì được cung cấp trên chuyến bay.
 7. Phần thưởng Cơ bản được giảm giá một lần
  • Mỗi Hội viên Skywards+ sẽ đủ điều kiện được giảm giá một lần duy nhất trên chuyến bay Phần thưởng Cơ bản trên các Chuyến bay Emirates đủ điều kiện, tùy thuộc vào Phần thưởng Cơ bản tương ứng được quy đổi trong thời hạn gói đăng ký Skyward+ đang hoạt động của Hội viên Skywards+ liên quan (bất kể ngày đi theo lịch trình).
  • Trong trường hợp đặt chỗ theo đoàn, ưu đãi giảm giá Phần thưởng Cơ bản Skywards+ sẽ áp dụng cho tất cả các vé Phần thưởng Cơ bản trong phạm vi đặt chỗ theo đoàn đó sau khi Hội viên Skywards+ có liên quan sử dụng.
  • Giảm giá Phần thưởng Cơ bản Skywards+ sẽ chỉ áp dụng cho các đặt chỗ thưởng một chiều và khứ hồi và sẽ không áp dụng hoặc có sẵn cho các đặt chỗ qua nhiều thành phố hoặc có hành trình mở.
  • Giảm giá Phần thưởng Cơ bản Skywards+ không được hoàn lại và sẽ không được áp dụng lại nếu chi tiết chuyến bay thay đổi hoặc các chuyến bay liên quan bị hủy. Sau khi Hội viên Skywards+ đã sử dụng Phần thưởng Cơ bản Skywards+, phần thưởng này sẽ không còn khả dụng sau đó.
  • Tất cả Quy định của Chương trình áp dụng cho Phần thưởng Cơ bản sẽ tiếp tục được áp dụng đối với mọi khoản giảm giá Phần thưởng Cơ bản Skywards+.
 8. Mức giá Tiền mặt+Dặm thưởng ưu đãi
  • Hội viên Skywards+ sẽ được cung cấp mức giá Tiền mặt+Dặm thưởng ưu đãi cho các đặt chỗ đủ điều kiện được thực hiện trong thời hạn gói đăng ký Skywards+ hiện hành của họ (bất kể ngày đi theo lịch trình).
  • Mức giá Tiền mặt+Dặm thưởng ưu đãi của Hội viên Skywards+ sẽ xuất hiện trên trang thanh toán của Trang web khi các Hội viên liên quan chọn Tiền mặt+ Dặm thưởng là tùy chọn thanh toán.
  • Mức giá Tiền mặt+Dặm thưởng ưu đãi của Hội viên Skywards+ được giới hạn cho các đặt chỗ đủ điều kiện được thực hiện và phát hành trên Trang web.
  • Để sử dụng mức giá Tiền mặt+Dặm thưởng ưu đãi, Hội viên Skywards+ phải chọn tùy chọn biểu tượng Tiền mặt+Dặm được hiển thị trong quá trình đặt vé trực tuyến.
  • Khi tùy chọn thanh toán vé bằng Tiền mặt+Dặm thưởng được Hội viên Skywards+ chọn, xem xét và chấp nhận trên trang thanh toán, và đến bước thanh toán cuối cùng cần thực hiện để phát hành vé, Hội viên Skywards+ sẽ không được phép hoặc được chấp nhận điều chỉnh thêm về giá vé Tiền mặt+Dặm thưởng.
  • Tất cả các Quy định của Chương trình áp dụng cho Tiền mặt+Dặm sẽ tiếp tục được áp dụng đối với mức giá Tiền mặt+Dặm thưởng ưu đãi của gói Skywards+.
 9. Quyền lợi Hành lý Ký gửi
  • Theo các điều khoản dưới đây, Hội viên Skywards+ sẽ nhận được hạn mức hành lý ký gửi bổ sung sau đây ( “Quyền lợi Hành lý Ký gửi”):
   1. Hội viên Skywards+ Classic sẽ nhận thêm 5 kg hành lý ký gửi miễn cước;
   2. Hội viên Skywards+ Advanced và Hội viên Skywards+ Premium sẽ nhận thêm 10 kg hành lý ký gửi miễn cước;
  • Quyền lợi về Hành lý Ký gửi có thể được thay đổi, sửa đổi và loại bỏ bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của Emirates.
  • Tại các thị trường áp dụng cách tính trọng lượng IATA, Quyền lợi về Hành lý Ký gửi sẽ áp dụng cho tất cả các Hội viên Skywards+.
  • Áp dụng quyền lợi về hành lý bất kể kênh đặt vé. Hành lý ký gửi chỉ có giá trị trên các chuyến bay của Emirates.
  • Tại các thị trường và trên các tuyến bay áp dụng cách tính kiện IATA, Hội viên Skywards+ có thể ký gửi thêm 1 kiện hành lý, lưu ý rằng luôn có hạn mức tối đa là 3 kiện được phép theo tổng trọng lượng mỗi kiện áp dụng cho hạng bay đã đặt của Hội viên. Do đó, Hội viên Gold và Plantinum sẽ không nhận được bất kỳ quyền lợi hành lý bổ sung nào thông qua tư cách Hội viên Skywards+ của họ.
  • Các Quyền lợi về Hành lý Ký gửi chỉ được áp dụng và được cung cấp bởi cá nhân Hội viên Skywards+ đối với chuyến đi của chính họ và không được chuyển nhượng cho các hành khách khác khi đặt vé theo đoàn.
  • Tất cả các Quy định của Chương trình áp dụng cho hạn mức hành lý ký gửi sẽ tiếp tục được áp dụng đối với các Quyền lợi về Hành lý Ký gửi.
 10. Quyền sử dụng một số phòng chờ Hạng Thương gia của Emirates
  • Hội viên Skywards+ sẽ được phép vào phòng chờ của Emirates khi bay với vé Chuyến bay Emirates đủ điều kiện như sau ( “Quyền sử dụng phòng chờ Skywards+”):
   1. Hội viên Skywards+ Classic sẽ nhận được 2 lượt vào cửa một lần vào một số phòng chờ Hạng Thương gia của Emirates ở Dubai và các phòng chờ của Emirates ở các sân bay khác trên mạng lưới của Emirates trong thời hạn gói đăng ký Skywards+ của họ;
   2. Hội viên Skywards+ Advanced sẽ nhận được 5 lượt vào cửa một lần vào một số phòng chờ Hạng Thương gia của Emirates ở Dubai và các phòng chờ của Emirates ở các sân bay khác trên mạng lưới của Emirates trong thời hạn gói đăng ký Skywards+ của họ; và
   3. Hội viên Skywards+ Premium sẽ nhận được 10 lượt vào cửa một lần vào một số phòng chờ Hạng Thương gia của Emirates ở Dubai và các phòng chờ của Emirates ở các sân bay khác trên mạng lưới của Emirates trong thời hạn gói đăng ký Skywards+ của họ.
  • Mỗi lượt vào cửa chỉ được cấp cho Hội viên Skywards+ để sử dụng một lần vào Phòng chờ Hạng Thương gia của Emirates tại một số sân bay(Mở trang trong cùng một tab) cho mỗi người. Lượt vào cửa có thể được sử dụng bởi Hội viên Skywards+ hoặc một khách đi cùng chuyến tiếp theo trên cùng Chuyến bay của Emirates. Hội viên Skywards+ phải có mặt và sử dụng lượt vào cửa của mình để bất kỳ khách nào được cấp lượt có thể vào cửa.
  • Các quy tắc và hạn chế liên quan đến quyền sử dụng phòng chờ của Emirates được nêu trong Quy định của Chương trình này cũng sẽ mở rộng và áp dụng cho việc khách sử dụng Quyền sử dụng Phòng chờ Skywards+. Để tránh nghi ngờ, bất kỳ khách được phép nào của Hội viên Skywards+ sẽ phải sử dụng 1 trong số lượt Quyền sử dụng Phòng chờ Skywards+ hiện có được nêu ở trên.
  • Quyền sử dụng Phòng chờ Skywards+ chỉ dành cho Hội viên Skywards+ đối với các Chuyến bay của Emirates được bay trong thời hạn gói đăng ký của Hội viên liên quan. Nếu Hội viên Skywards+ không sử dụng toàn bộ hạn mức Quyền sử dụng Phòng chờ Skywards+ của họ trong bất kỳ thời hạn gói đăng ký Skywards+ nào, hạn mức đó sẽ bị hủy bỏ và sẽ không được chuyển sang thời hạn gói đăng ký trong tương lai.
  • Quyền sử dụng Phòng chờ Skywards+ luôn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và việc vào phòng không được đảm bảo cho bất kỳ ngày đi nào.
  • Quyền sử dụng Phòng chờ Skywards+ phải tuân theo các giới hạn và quy tắc liên quan đến quyền sử dụng phòng chờ của Emirates như được nêu ở nơi khác trong Quy định của Chương trình này, bao gồm (nhưng không giới hạn) ở các yêu cầu và hạn chế đối với loại vé của Hội viên liên quan (lưu ý rằng mọi yêu cầu liên quan đến hạng bay sẽ không áp dụng khi Hội viên sử dụng Quyền sử dụng Phòng chờ Skywards+ của mình.
  • Quyền sử dụng Phòng chờ Skywards+ hiện có của các Hội viên sẽ được phản ánh trong hồ sơ Tài khoản của mỗi Hội viên, nhưng sẽ không được phản ánh trên thẻ lên máy bay.
  • Các đại lý phòng chờ Hạng Thương gia của Emirates sẽ có thể kiểm tra (các) lượt vào cửa có sẵn cho mỗi Hội viên và đánh dấu mỗi lượt vào cửa là đã được sử dụng khi Hội viên sử dụng. Emirates có quyền rút lại và/hoặc hạn chế cung cấp các Quyền sử dụng Phòng chờ Skywards+ tùy từng thời điểm. Quyền sử dụng phòng chờ phụ thuộc vào giới hạn sức chứa.

19. Các ưu đãi độc quyền của Skywards

Tìm hiểu thêm về các điều khoản và điều kiện(Mở một trang web bên ngoài trong tab mới) để sử dụng nền tảng Skywards Exclusives của chúng tôi, cũng như các quy tắc của chương trình(Mở một trang web bên ngoài trong một tab mới) áp dụng cho các giao dịch trên trang web Skywards Exclusives.

20. Quyền riêng tư

 1. Liên quan đến chương trình Emirates Skywards, Emirates thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Hội viên theo Chính sách về Quyền riêng tư. Chính sách về Quyền riêng tư chứa thông tin về thông tin cá nhân mà Emirates thu thập, thông tin cá nhân được sử dụng như thế nào và thông tin được tiết lộ cho ai và vì mục đích gì. Chính sách này cũng bao gồm thông tin về cách Hội viên có thể rút lại sự chấp thuận khi phù hợp và cách Hội viên có thể liên lạc với Emirates để quản lý quyền riêng tư của Hội viên.
 2. Không làm giới hạn Điều 20.1 ở trên, điều kiện để trở thành hội viên của Emirates Skywards là, trừ khi Hội viên Bay với Qantas có thông báo khác với Emirates, mỗi Hội viên Bay với Qantas đồng ý cho Emirates tiết lộ thông tin liên lạc của Hội viên Bay với Qantas vào hoặc sau Ngày chấm dứt của Qantas. Việc công bố thông tin như vậy sẽ được thực hiện với mục đích để Qantas cung cấp tư cách Hội viên Bay với Qantas trong chương trình Hành khách Thân thiết của Qantas (hoặc chương trình tương đương tại Ngày chấm dứt của Qantas). Việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Qantas có thể khác với Emirates. Qantas có thể không bị ràng buộc bởi các luật về quyền riêng tư có cùng mức độ bảo vệ như những quy tắc ràng buộc đối với Emirates Skywards. Để tránh hiểu lầm, không có nội dung nào trong Điều 20.2 này yêu cầu một Hội viên Bay với Qantas hủy bỏ tư cách hội viên Emirates Skywards và/hoặc chấp nhận tham gia vào chương trình Khách hàng Thân thiết của Qantas (hoặc tương đương) vào bất kỳ lúc nào.
 3. Không làm giới hạn Điều 20.1 ở trên, thông tin cá nhân của các Hội viên trước đây là các hội viên flydubai OPEN hoặc những hội viên bay với flydubai sẽ được sử dụng và chia sẻ giữa Emirates và flydubai cho mục đích hoạt động của chương trình Emirates Skywards. Việc flydubai sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân có thể khác với Emirates.
 4. Trường hợp Hội viên đã yêu cầu xóa Tài khoản của họ theo Điều 17 của Quy tắc chung về Bảo vệ Dữ liệu (Quyền xóa / quyền được lãng quên); tất cả Dặm đã tích lũy nhưng chưa được quy đổi, chuyển nhượng hoặc đã hết hạn được giữ trong Tài khoản sẽ bị Hủy bỏ.

21. Trách nhiệm pháp lý

 1. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, EMIRATES SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SỰ MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI CỦA MỘT HỘI VIÊN HOẶC BẤT KỲ AI KHÁC, DÙ LÀ TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, PHÁT SINH TỪ SỰ HỦY BỎ HAY THAY ĐỔI VỀ HOẶC ĐỐI VỚI EMIRATES SKYWARDS HOẶC BẤT CỨ PHƯƠNG TIỆN, QUYỀN LỢI HOẶC THỎA THUẬN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP CHO MỘT HỘI VIÊN, BAO GỒM SỰ RÚT LUI CỦA ĐỐI TÁC HOẶC VIỆC NHỮNG QUYỀN LỢI, PHƯƠNG TIỆN HAY THỎA THUẬN BỊ RÚT LẠI.
 2. Không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của Emirates theo các Quy tắc của Chương trình này, Emirates có quyền loại Hội viên khỏi việc tham gia thêm vào chương trình Emirates Skywards, hủy tất cả Dặm đã tích lũy trước đó và yêu cầu bồi thường cho Phần thưởng được sử dụng nếu, theo toàn quyền đánh giá của Emirates Skywards, Hội viên đó hoặc Điều phối viên Chuyến bay của họ đã cố tình thực hiện hành vi sai trái hoặc thực hiện bất kỳ hành vi Lạm dụng Chương trình nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) bất kỳ việc mua, bán hoặc lạm dụng Dặm thưởng Skywards một cách gian lận hoặc trái phép, (ii) bất kỳ việc mua, bán hoặc lạm dụng chương trình Emirates Skywards, (iii) hoặc bất kỳ việc mua, bán hoặc lạm dụng bất kỳ lợi ích Phần thưởng nào.
 3. Dịch vụ trợ giúp của Emirates Skywards và một số dịch vụ khác được cung cấp cho các Hội viên do các nhà cung cấp bên thứ ba (mỗi bên đều được gọi là "Nhà cung cấp") điều hành. Mọi Hội viên sử dụng các dịch vụ này đều có mối quan hệ pháp lý với (các) Nhà cung cấp có liên quan. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Emirates không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Hội viên hoặc cá nhân nào khác thuộc bất kỳ tính chất nào liên quan đến sơ suất, hành vi sai trái cố ý, dịch vụ kém hoặc vi phạm các nghĩa vụ khác phát sinh từ việc cung cấp hoặc không cung cấp dịch vụ bởi hoặc thay mặt Nhà cung cấp phát sinh từ mối quan hệ pháp lý của Hội viên với Nhà cung cấp.

22. Quy định chung

 1. Các Quy định của Chương trình có thể được chỉnh sửa, thay đổi, bị đình chỉ hoặc chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo nếu được pháp luật cho phép, trừ việc nỗ lực hợp lý để nhanh chóng công bố chi tiết về sự điều chỉnh hoặc thay đổi, việc bị đình chỉ hoặc chấm dứt (tùy từng trường hợp) trên Trang Web. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa phiên bản Quy định của Chương trình này và bất kỳ phiên bản Quy định của Chương trình nào được xuất bản trên Trang Web của Emirates Skywards, thì bản nào ra sau sẽ có hiệu lực.
 2. Việc Hội viên sử dụng thẻ hội viên hoặc trích dẫn mã hội viên của mình sau khi có bất kỳ điều chỉnh hoặc thay đổi nào so với Quy định của Chương trình sẽ được coi là sự chấp nhận của hội viên đối với sự điều chỉnh hoặc biến đổi đó.
 3. Một số chức năng và tính năng của Trang Web có thể khác hoặc không có so với phiên bản di động của Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates và do đó, các chức năng và tính năng đó chỉ có thể truy cập được thông qua phiên bản máy tính để bàn của Trang Web.
 4. Bất kỳ thông báo nào được gửi cho Hội viên theo các Quy định của Chương trình này sẽ được coi là đã được gửi đi nếu được gửi bằng Bưu điện trả trước cho hội viên theo địa chỉ do hội viên cung cấp cho các mục đích của Emirates Skywards.
 5. Các Quy định của Chương trình được điều chỉnh bởi luật pháp của Tiểu Vương quốc Dubai và bất kỳ thủ tục tố tụng nào liên quan đến Emirates Skywards phải được thực hiện trong khu vực tài phán đó. Các Hội viên, kể cả hội đủ tư cách hội viên và được nhận Dặm hay Phần Thưởng phải tuân thủ theo mọi luật và quy định hiện hành, bao gồm tất mọi nghị quyết áp dụng của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).
 6. Emirates Skywards không hoạt động (hoặc sẽ ngừng hoạt động) tại một khu vực tài phán mà tại đó hoạt động của Emirates Skywards bị cấm (hoặc trở nên bị cấm) theo luật pháp hoặc hướng dẫn của chính phủ.
 7. Các biện pháp cẩn trọng hợp lý đã được thực hiện để đảm bảo rằng mọi thông tin có trong Quy định của Chương trình và trong bất kỳ ấn phẩm và quảng cáo nào liên quan đến Emirates Skywards là chính xác, tuy nhiên Emirates Skywards sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ thông tin nào, dù là bằng văn bản hay bằng lời nói.
 8. Bất kỳ phần nào trong các Quy định của Chương trình không thể thực thi được vì bất kỳ lý do nào sẽ được coi là có khả năng bị cắt bỏ để không làm ảnh hưởng đến phần còn lại của các Quy định của Chương trình bằng bất kỳ cách nào. Emirates không được yêu cầu cung cấp bất kỳ dịch vụ nào hoặc thực hiện theo các Quy định của Chương trình nếu làm như vậy là trái pháp luật.
 9. Các Hội viên có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu khi làm thủ tục để có thể tạo danh tính và tư cách hội viên của chương trình Emirates. Nếu một Hội viên không tuân thủ yêu cầu này, Emirates có quyền từ chối vận chuyển.

23. Emirates Skywards Sử dụng Mật mã Một lần

Như một biện pháp bảo mật bổ sung, Emirates Skywards đã giới thiệu tính năng xác thực cấp hai thông qua việc sử dụng mật mã một lần đối với một số hoạt động Tài khoản, như đăng nhập Tài khoản, cập nhật hồ sơ và các hoạt động đổi thưởng (dịch vụ mật mã một lần).

Mật mã một lần là mã số được tạo ngẫu nhiên mà Emirates sẽ nhắn tin SMS và/hoặc gửi email cho Hội viên liên quan đến các hoạt động Tài khoản nhất định. Đây là bước xác thực cấp hai, có thể là do Hội viên yêu cầu để xác nhận rằng hoạt động Tài khoản đã được Hội viên cho phép. Hội viên sẽ được thông báo tại thời điểm hoạt động Tài khoản có liên quan nếu cần mật mã một lần.

Trong trường hợp yêu cầu mật mã một lần liên quan đến Tài khoản của Hội viên, Emirates sẽ gửi mật mã một lần bằng SMS đến số điện thoại di động đã đăng ký của Hội viên và/hoặc gửi email đến địa chỉ email của Hội viên đã đăng ký trên Tài khoản Emirates Skywards của họ (như được hiển thị trong hồ sơ Tài khoản của Hội viên).

Hội viên cần đảm bảo rằng tất cả thông tin (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chi tiết liên hệ) được cung cấp cho Emirates là chính xác và cập nhật tại mọi thời điểm. Nếu một Hội viên không cung cấp hoặc cập nhật bất kỳ thông tin cần thiết nào cho Emirates, Emirates có thể không thể cấp mật mã một lần khiến Hội viên không thể truy cập vào Tài khoản của họ. Hội viên có thể cập nhật hồ sơ Tài khoản Emirates Skywards của họ bất cứ lúc nào để đảm bảo rằng chi tiết liên lạc của họ được cập nhật.

Emirates có thể, theo quyết định riêng của mình, liên hệ với một Hội viên (bao gồm cả qua đường dây điện thoại được ghi âm lại) để xác minh danh tính của Hội viên và hoạt động Tài khoản. Nhiều lần nhập mật mã một lần không chính xác có thể khiến Tài khoản của Hội viên bị khóa hoặc bị áp đặt các hạn chế khác đối với việc sử dụng, theo quy định của Emirates tùy từng thời điểm. Là một phần trong quy trình xác minh Hội viên và phòng chống gian lận, Emirates có thể yêu cầu thêm thông tin chi tiết hoặc nhận dạng từ Hội viên.

Hội viên không được cho bất kỳ người nào khác sử dụng số Tài khoản hoặc mật mã một lần của mình và các Hội viên phải luôn đảm bảo không tiết lộ số Tài khoản và mật mã một lần của họ cho bất cứ ai khác. Nếu mật mã một lần được tiết lộ hoặc phát hiện bởi bất kỳ ai khác, Hội viên cần thông báo ngay cho Emirates Skywards về vụ việc bằng cách liên hệ qua địa chỉ SkywardsMemberVerification@emirates.com

Thông qua việc sử dụng dịch vụ mật mã một lần, các Hội viên ủy quyền cho Emirates cung cấp mật mã một lần cho Hội viên và để xác thực hoạt động nhận dạng và Tài khoản của Hội viên thông qua việc sử dụng mật mã một lần. Nếu một Hội viên không thể cung cấp mật mã một lần hoặc nếu xác thực qua mật mã một lần không thành công, Emirates có thể hạn chế quyền truy cập vào Tài khoản của Hội viên.

Nhà cung cấp dịch vụ di động có thể không cho phép Hội viên nhận mật mã một lần qua SMS nếu Hội viên đó ở nước ngoài hoặc sử dụng mạng dịch vụ di động ở nước ngoài. Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ có thể thu phí dịch vụ khi nhận mật mã một lần.

Trong mọi trường hợp, Emirates sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Hội viên không có khả năng truy cập vào Tài khoản của họ khi xác thực mật mã một lần bị trì hoãn hoặc không thành công vì bất kỳ lý do nào. Emirates Skywards sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào do nhà cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ bên nào khác áp dụng.

Emirates có quyền bổ sung, tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ mật mã một lần hoặc sử dụng tạm thời hoặc vĩnh viễn bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước, vì bất kỳ lý do nào mà Emirates cho là cần thiết hoặc nên làm, bao gồm nhưng không giới hạn ở, khi có sự nghi ngờ vi phạm an ninh hoặc khi Emirates có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin mà một Hội viên cung cấp là không cập nhật hoặc không chính xác.

Điều chỉnh Chương trình

Emirates Skywards chịu sự điều chỉnh theo các Quy định của Chương trình này. Emirates Skywards có quyền thay thế, sửa đổi hoặc điều chỉnh bất kỳ phần nào của chương trình Emirates Skywards vào bất kỳ lúc nào theo các Quy định của Chương trình. Quyền này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thay đổi về liên minh đối tác của Emirates Skywards, các quy định về việc tích lũy và đổi thưởng số dư dặm, quy định về sử dụng các phần thưởng du lịch, lịch bay, các quyền lợi du lịch của Hội viên và các đặc điểm cụ thể của các ưu đãi khuyến mãi.

Tuyên bố từ chối Bảo hành và Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý

Thông tin được công bố trên Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates có thể không đầy đủ hoặc có các sai sót hoặc lỗi đánh máy. Emirates Skywards không cam kết hoặc đảm bảo rằng việc truy cập vào Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, sai sót, thiếu sót hoặc mất mát thông tin truyền tải hoặc không có vi-rút nào sẽ được truyền tải trên Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates. Emirates không cam kết về mức độ phù hợp của thông tin, sản phẩm và dịch vụ có trên Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates cho bất kỳ mục đích nào. Tất cả các thông tin, sản phẩm và dịch vụ như vậy được cung cấp "theo nguyên trạng" mà không được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Emirates theo đây từ chối mọi đảm bảo và điều kiện liên quan đến thông tin, sản phẩm và dịch vụ, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý và điều kiện thương mại, tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm. 

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, EMIRATES SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC PHÁT SINH DO HOẶC THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HAY ỨNG DỤNG EMIRATES HOẶC TÌNH TRẠNG BỊ TRÌ HOÃN VÀ BỊ VÔ HIỆU HOÁ CỦA TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG EMIRATES, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ THÔNG TIN, SẢN PHẨM, VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC TÌM THẤY TRÊN TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG EMIRATES, HOĂC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG EMIRATES, DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI SÓT DÂN SỰ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY BẤT KỲ LÝ DO NÀO KHÁC.

Liên kết

Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates có thể chứa các đường dẫn liên kết dẫn đến các trang web do các bên thứ ba điều hành. Các đường dẫn liên kết này được cung cấp chỉ để bạn tham khảo và việc bạn sử dụng các trang web này có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được đăng trên các trang đó. Emirates đưa các đường dẫn liên kết đến các trang web như vậy không đồng nghĩa với việc công nhận các tài liệu trên các trang web đó và Emirates không chịu trách nhiệm về nội dung của các tài liệu này.

EMIRATES KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO XẢY RA MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN HOẶC DO CĂN CỨ VÀO THÔNG TIN THU ĐƯỢC QUA TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA.

Nội dung và Bài viết của Hội viên - Diễn đàn

Trang Web này chứa các bản thông báo và các thông điệp hoặc các phương tiện thông tin liên lạc khác, trong đó một số thông tin chỉ được cung cấp cho các Hội viên hạng cao của Emirates Skywards. Bất kỳ ý kiến, quan điểm hay tuyên bố nào do một Hội viên thể hiện hoặc đưa ra trong quá trình sử dụng các phương tiện này là của Hội viên đó chứ không phải của Emirates. Emirates không có nghĩa vụ phải xem lại bất cứ tin nhắn; thông tin hoặc nội dung nào được đăng trên trang Web và không chịu trách nhiệm hoặc không có nghĩa vụ liên quan đến bất kỳ bài viết nào như vậy. Ngoài những điều nêu trên, Emirates có quyền xem xét, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ mà không cần thông báo bất kỳ nội dung nào của các bài viết nhận được từ các hội viên, bao gồm các thông tin đăng trên bảng tin, mà Emirates coi là bất hợp pháp, gây hấn hoặc không thích hợp. Bạn hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm với bất kỳ tài liệu nào mình gửi lên Trang Web. Bạn đồng ý rằng khi đăng một thông báo trên trang Web, bạn sẽ không thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

 • xúc phạm, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa, hoặc vi phạm các quyền hợp pháp khác (như quyền riêng tư và công khai) của người khác;
 • xuất bản, đăng, phát tán hoặc phổ biến bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào có tính xúc phạm, lạm dụng, xâm phạm quyền cá nhân, tấn công, khiêu dâm, thô tục, khiếm nhã hoặc tài liệu, thông tin bất hợp pháp;
 • quảng cáo hoặc chào bán bất kỳ hàng hoá hoặc dịch vụ nào hoặc thực hiện hay gửi các câu khỏi khảo sát, cuộc thi, hoặc chuỗi ký tự dưới bất kỳ hình thức nào; hoặc là
 • đưa ra thông điệp mạo danh người khác

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng khi sử dụng Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates, bạn sẽ không:

 • tải lên bất kỳ tệp tin chứa phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc bảo hộ bởi quyền riêng tư hay công khai) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền này đối với tài liệu đó hoặc đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết;
 • tải bất kỳ tệp tin nào có chứa virus, tệp tin lỗi hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào có thể phá hoại hoạt động của máy tính của người khác; hoặc
 • xóa bất kỳ xác nhận quyền tác giả, thông báo pháp lý, hoặc chỉ định sở hữu độc quyền hoặc nhãn trong bất kỳ tệp tin nào được tải lên

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho Emirates, nhân viên, đại lý và đại diện của Emirates và giữ cho họ không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại cũng như trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả chi phí pháp lý) có thể phát sinh từ việc bạn gửi lên Trang web hoặc Ứng dụng Emirates, từ việc bạn sử dụng tài liệu có được thông qua Trang web hoặc Ứng dụng Emirates, từ việc bạn vi phạm các Quy tắc của Chương trình này hoặc từ bất kỳ hành động nào phát sinh thông qua việc bạn sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng Emirates.

Emirates có quyền, tự định đoạt, từ chối truy cập vào Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates hoặc bất kỳ phần nào trong đó mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

Chính sách về Quyền riêng tư

Việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn liên quan đến Emirates Skywards được quy định theo Điều 20 của Quy định Chương trình này và Chính sách về Quyền riêng tư.