Accessibility informationSkip to the main content

Quy tắc của Chương trình Emirates Skywards

Chương trình Hành khách Thường xuyên Emirates Skywards ("Chương trình Emirates Skywards") do Emirates quản lý. Trang Web của Emirates Skywards ("Trang Web") và Ứng dụng Emirates ("Ứng dụng") được cung cấp cho các Hội viên của Emirates Skywards với điều kiện các Hội viên chấp nhận Các Điều khoản và Điều kiện đó. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates, bạn đã đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện này.

HÃY ĐỌC KỸ NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH NÀY ĐỂ NẮM RÕ NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ CÁC QUYỀN LỢI VÀ PHẦN THƯỞNG CÓ THỂ ĐƯỢC TÍCH LŨY, TRAO THƯỞNG, THAY ĐỔI HOẶC HỦY BỎ.

1. Các Định nghĩa và Diễn giải

 1. Trong bản những Quy định của Chương trình:
  • Tài khoản là tài khoản đích/nguồn mà trên đó Dặm bay của một Hội viên sẽ được tích luỹ/ khấu trừ;
  • Dặm Cơ bản nghĩa là số dặm hàng không mà Hội viên tích lũy được cho (những) chuyến bay đủ điều kiện ở Hạng Phổ thông khi mua một vé Flex Plus từ một khu vực Skywards này tới một khu vực Skywards khác;
  • Vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng có nghĩa là một chuyến bay của Emirates hoặc flydubai có thể được mua bằng cách kết hợp tiền mặt và Dặm thưởng Skywards theo các điều khoản và điều kiện được nêu tại khoản 13 các Quy định của Chương trình này;
  • Phần thưởng Tiêu chuẩn là Phần thưởng Saver Tiêu chuẩn hoặc Phần thưởng Flex Tiêu chuẩn hoặc Phần thưởng Flex Plus Tiêu chuẩn trên các chuyến bay Emirates;
  • Phần thưởng Saver Tiêu chuẩn có nghĩa là một vé Thưởng, được thanh toán toàn bộ hoặc một phần bằng Dặm thưởng Skywards, chịu sự điều chỉnh theo các quy định và giới hạn của Phần thưởng Saver Tiêu chuẩn;
  • Phần thưởng Flex Tiêu chuẩn hoặc Flex Plus Tiêu chuẩn có nghĩa là một vé thưởng, được thanh toán toàn bộ hoặc một phần bằng Dặm thưởng Skywards, chịu sự điều chỉnh theo các quy định và giới hạn của Phần thưởng Flex Tiêu chuẩn hoặc Flex Plus Tiêu chuẩn;
  • Chuyến bay Liên danh nghĩa là một chuyến bay có mã hãng hàng không hoặc số của một hãng hàng không được ghi trên vé nhưng máy bay chuyên chở lại do một hãng hành không khác khai thác;
  • Thỏa thuận Hợp tác có nghĩa là Thỏa thuận Hợp tác Chính giữa Emirates và Qantas ngày 6 tháng 9 năm 2012 (được sửa đổi hoặc lặp lại theo thời gian);
  • Emirates có nghĩa là Emirates, một Tập đoàn Dubai được thành lập theo Nghị định số 2 năm 1985 (đã sửa đổi);
  • Ứng dụng Emirates có nghĩa là Ứng dụng Emirates có trên iPad, iPhone, Apple Watch và trên điện thoại Android;
  • Chuyến bay của Emirates có nghĩa là bất kỳ chuyến bay nào do Emirates tiếp thị và khai thác;
  • Trung tâm Liên hệ của Emirates nghĩa là mỗi trung tâm liên hệ dành cho các Hội viên được thành lập tại Dubai, Mumbai, Karachi, Manchester, Melbourne, New York, Quảng Châu và Budapest và có các thông tin liên lạc do Emirates Skywards công bố;
  • Liên minh Emirates Qantas có nghĩa là liên minh theo đó Emirates và Qantas hợp tác trên nhiều phương diện khác nhau của các hoạt động thương mại tương ứng của hai hãng, như được đề cập trong Thỏa thuận Hợp tác;
  • Emirates Skywards có nghĩa là, tùy theo yêu cầu của từng bối cảnh, Emirates tự mình hoặc thay mặt cho flydubai điều hành chương trình hành khách thường xuyên cho cả hai hãng hàng không, hoặc dưới danh nghĩa của tên được gắn với chính chương trình hành khách thường xuyên đó. Emirates Skywards là một nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu thương mại được đăng ký của Emirates;
  • flydubai nghĩa là Dubai Aviation Corporation (tên giao dịch là “flydubai”), một công ty được thành lập theo Bộ Luật số (11) năm 2008;
  • Ứng dụng flydubai có nghĩa là ứng dụng flydubai có trên iPad và iPhone;
  • Trung tâm Khách hàng flydubai có nghĩa là mỗi trung tâm liên lạc cho khách hàng của flydubai được thành lập ở UAE, Nga, Pakistan và Ả Rập Xê Út và có chi tiết liên hệ do flydubai công bố;
  • Chuyến bay flydubai có nghĩa là bất kỳ chuyến bay nào do flydubai tiếp thị và khai thác;
  • Trang web flydubai có nghĩa là flydubai.com;
  • Dặm bị hủy bỏ nghĩa là bất kỳ số Dặm nào có trong Tài khoản bị Emirates rút khỏi Tài khoản như là kết quả của việc hủy tư cách hội viên;
  • My Family (Gia Đình Của Tôi) có nghĩa là chương trình được định nghĩa trong điều 16 Quy định của Chương trình;
  • Chủ Gia đình có nghĩa là người được định nghĩa trong điều 16 Quy định của Chương trình;
  • Thành viên Gia đình có nghĩa là người được định nghĩa trong điều 16 Quy định của Chương trình;
  • Giá vé Flex hoặc Flex Plus là bất kỳ giá vé thương mại nào không được giảm giá của Emirates mà không phải chịu các hạn chế về Giá vé Special hoặc Saver;
  • Nâng hạng nhanh có nghĩa là một Phần thưởng nâng hạng thực hiện ngay tại bàn làm thủ tục lên máy bay ở sân bay hoặc trên máy bay;
  • Hội viên có nghĩa là một người đã nộp đơn xin gia nhập chương trình hành khách thường xuyên Emirates Skywards và đã được cấp mã hội viên trong chương trình này;
  • Hạng Hội viên nghĩa là thứ hạng của hội viên trong chương trình hành khách thường xuyên Emirates Skywards;
  • Dặm bay là điểm do một Hội viên tích lũy được theo chương trình hành khách thường xuyên Emirates Skywards dựa trên mức sử dụng hàng hoá và dịch vụ đủ tiêu chuẩn. Trừ khi có quy định khác, thuật ngữ này bao gồm cả Dặm thưởng Skywards và Dặm theo Hạng;
  • Công cụ tính Dặm bay là công cụ tính toán trên trang Web nhằm xác định số lượng Dặm bay sẽ được hạch toán vào tài khoản của Hội viên khi hội viên đó có Chuyến bay đủ điều kiện; hoặc đủ số Dặm bay để đổi một vé thưởng của chuyến bay Emirates.
  • Ngày hoạt động có nghĩa là ngày 31 tháng 3 năm 2013;
  • Đối tác có nghĩa là nhà cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ tham gia Emirates Skywards theo thời gian và có thể bao gồm các hãng hàng không, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, giải trí và chăm sóc đời sống cũng như các công ty cho thuê xe;
  • Chi tiết Điểm thưởng Cá nhân nghĩa là Dặm bay có thể được trao cho Hội viên theo từng thời điểm để cập nhật thông tin cá nhân của họ theo yêu cầu của Emirates Skywards;
  • Qantas có nghĩa là Hãng hàng không Qantas Airways Limited;
  • Tập đoàn Qantas có nghĩa là Qantas và những công ty thành viên của Qantas theo từng thời điểm;
  • Ngày Hết Hạn của Qantas là ngày mà Liên minh Emirates-Qantas chấm dứt;
  • (Các) Chuyến bay đủ điều kiện có nghĩa là (các) chuyến bay của Emirates hoặc flydubai hoặc (các) chuyến bay liên danh do Emirates hoặc flydubai tiếp thị nhưng được một hãng hàng không khác khai thác, bay từ điểm khởi hành đến điểm đến của hành trình đi và/hoặc về;
  • Hội viên Phù hợp có nghĩa là một Hội viên:
    • trở thành hội viên từ hoặc sau Ngày Hiệu lực; và
    • đã bay ở hơn tám hạng bay kể từ Ngày Hoạt Động trên các chuyến bay do Qantas khai thác
  • Phần thưởng có nghĩa là hàng hoá hoặc dịch vụ cụ thể do Emirates Skywards hoặc một Đối tác cung cấp cho một Hội viên để đổi lấy Dặm thưởng Skywards;
  • Skywards Skysurfers có nghĩa là Câu lạc bộ Emirates Skywards dành riêng cho các Thành viên trẻ từ hai đến 17 tuổi;
  • Dặm thưởng Skywards là số dặm mà Hội viên tích lũy được mỗi lần tham gia chuyến bay đủ điều kiện hoặc mua hàng hóa và dịch vụ đủ điều kiện từ bất kỳ Đối tác nào và có thể được sử dụng để đổi lấy Phần thưởng theo Các Quy định của Chương trình Emirates Skywards;
  • Vé Special hoặc Saver là giá vé của Emirates được áp dụng các điều kiện hạn chế liên quan đến việc mua vé và/hoặc chỗ ngồi giới hạn, thời gian bán vé nhất định ("phải mua theo" ngày), điều kiện hạn chế (bao gồm, nhưng không giới hạn ở thay đổi lệ phí; thời gian lưu trú tối thiểu/tối đa, hạn chế về chuyến bay hoặc mua trước) và tất cả giá vé do các hãng hàng không khác bán cho các chuyến bay là một phần của hành trình bay do Emirates thực hiện.
  • Thưởng theo Hạng có nghĩa là những Dặm thưởng Skywards bổ sung mà Hội viên Hạng Bạch kim, Vàng, Bạc tích lũy được khi họ tham gia (các) Chuyến bay đủ điều kiện;
  • Dặm theo Hạng có nghĩa là những Dặm tích luỹ được để xem xét khả năng đạt tiêu chuẩn một Hạng Hội viên, là số Dặm nhận được khi hội viên đó tham gia một Chuyến bay đủ điều kiện;
  • Phần thưởng Nâng hạng nghĩa là đổi Dặm thưởng Skywards để bay ở hạng cao hơn so với hạng thể hiện trên vé máy bay của Emirates; và
  • Trang Web có nghĩa là trang web của Emirates Skywards tại emirates.com.
 2. Trong Các Quy định của Chương trình này, trừ khi có một ý định trái ngược:
  • tham chiếu đến số ít cũng bao hàm việc tham chiếu đến số nhiều, và ngược lại;
  • tham chiếu đến giới tính này cũng bao hàm việc tham chiếu đến giới tính kia;
  • tham chiếu đến một bên cũng bao hàm việc tham chiếu đến nhân viên, người lao động của bên đó; và
  • các tiêu đề được chèn vào chỉ để tiện cho việc tham khảo.

2. Tư cách Hội viên

 1. Mọi cá nhân từ hai tuổi trở lên đều được nộp đơn xin gia nhập Emirates Skywards. Một tập đoàn, công ty, liên danh hoặc tổ chức khác không được chấp nhận là Hội viên.
 2. Người nộp đơn gia nhập làm hội viên phải cung cấp tất cả các thông tin yêu cầu trong mẫu đăng ký hội viên của Emirates Skywards. Các đơn xin gia nhập đối với các Hội viên dưới 18 tuổi phải có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ. Emirates Skywards có thể chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ đơn xin gia nhập làm hội viên nào theo quyết định của mình.
 3. Emirates Skywards sẽ cấp cho mỗi Hội viên một mã hội viên vĩnh viễn để họ tích luỹ Dặm bay. Hội viên sẽ có thể truy cập thẻ hội viên kỹ thuật số thông qua Ứng dụng Emirates sau khi đăng ký. Hội viên có thể nêu mã số hội viên hoặc xuất trình qua Ứng dụng Emirates, trang web di động, email hoặc dưới dạng hình ảnh được lưu trên thiết bị di động khi bay trên Chuyến bay đủ điều kiện và tại thời điểm thanh toán cho các mặt hàng hoặc dịch vụ đủ điều kiện khác. Thẻ hội viên kỹ thuật số có sẵn cho tất cả các hội viên Emirates Skywards. Thẻ hội viên kỹ thuật số cung cấp cho các hội viên cùng mức lợi ích họ sử dụng để nhận trong khi sử dụng thẻ vật lý. Thẻ hội viên có thể ghi rõ ngày hết hạn và, như vậy, chỉ có giá trị để sử dụng đến ngày hết hạn đó. Thẻ hội viên kỹ thuật số cũng sẽ có ngày hiệu lực cho Hạng hội viên. Thẻ hội viên kỹ thuật số chỉ có thể được sử dụng bởi Hội viên có tên trên thẻ đó. Tên phải được nhập bằng tiếng Anh giống như trên hộ chiếu của hội viên. Thẻ hội viên kỹ thuật số không phải là thẻ tín dụng và chỉ được dùng vào mục đích xác nhận danh tính. Thẻ hội viên kỹ thuật số không thể được chuyển nhượng và luôn luôn là tài sản của người được cấp thẻ.
 4. Các Hội viên không được sử dụng thẻ hội viên của mình sai mục đích trong chương trình hành khách thân thiết của Emirates Skywards, bao gồm:
  • Tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận; hoặc
  • bán, cho, chuyển nhượng hoặc mua hoặc chào bán hoặc mời chào quảng cáo, chuyển nhượng hoặc nhận bất kỳ phần thưởng, Dặm bay hoặc các lợi ích khác được cung cấp cho các Hội viên theo Chương trình Emirates Skywards hoặc Dặm bay khác không tuân thủ theo Quy định của Chương trình
  • Trong trường hợp một Hội viên vi phạm Quy định của Chương trình, bao gồm bất kỳ vi phạm nào đối với khoản 2.4 này, Emirates Skywards có quyền chấm dứt tư cách hội viên theo khoản 21.2. Dặm đã tích lũy nhưng chưa được quy đổi, chuyển nhượng hoặc đã hết hạn được giữ trong Tài khoản của Hội viên sẽ bị hủy bỏ.
 5. Bất kỳ lúc nào hội viên cũng có thể hủy tư cách hội viên của mình bằng cách báo cho Trung tâm liên hệ của Emirates.
 6. Emirates Skywards có thể tùy ý đình chỉ, huỷ bỏ hoặc chấm dứt hoàn toàn tư cách hội viên hoặc Dặm bay tích lũy được của Hội viên bất cứ lúc nào. Tại thời điểm này, bất kỳ Dặm nào chưa sử dụng hiện tại sẽ bị hủy bỏ và không thể được sử dụng.
 7. Tư cách hội viên của Chương trình Emirates Skywards sẽ chấm dứt ngay lập tức khi có thông báo Hội viên đã qua đời hoặc phá sản. Ngoài ra, nếu Hội viên qua đời hoặc phá sản cũng là Chủ gia đình của tài khoản "Gia đình của Tôi", tài khoản "Gia đình của Tôi" liên quan cũng sẽ chấm dứt hoạt động. Dặm đã tích lũy nhưng chưa được quy đổi, chuyển nhượng hoặc đã hết hạn được giữ trong tài khoản cá nhân của Hội viên và trong tài khoản 'Gia đình của Tôi', nếu có, trước thời điểm Hội viên qua đời hoặc phá sản sẽ tự động bị hủy bỏ, cùng với bất kỳ lợi ích hoặc ưu đãi nào khác. Tuy nhiên, trong trường hợp Hội viên qua đời, Emirates Skywards có thể, tuỳ ý khôi phục lại số Dặm hiện có của Hội viên qua đời cho người thụ hưởng hợp pháp với điều kiện tài khoản Skywards cá nhân hoặc tài khoản 'Gia đình của Tôi', nếu có, của Hội viên qua đời có số dư tối thiểu 2.000 Dặm tại thời điểm Emirates Skywards tiếp nhận và người thụ hưởng hợp pháp yêu cầu nhận số Dặm trong Tài khoản của Hội viên đã qua đời trong vòng 6 tháng từ ngày có thông báo về việc Hội viên qua đời/phá sản. Bất kỳ đơn nào được gửi bởi hoặc nhân danh người thụ hưởng hợp pháp để yêu cầu nhận số Dặm đã tích lũy của Hội viên qua đời đều phải kèm theo (i) một bản sao giấy chứng tử của Hội viên đã qua đời; (Ii) một bản sao của di chúc hoặc chúc thư của Hội viên đã qua đời, lệnh của tòa án hoặc tài liệu pháp lý thỏa đáng khác chứng minh quyền được thụ hưởng hợp pháp số Dặm đã tích lũy; và (iii) mọi tài liệu hỗ trợ khác do Emirates Skywards yêu cầu.
 8. Không được phép chuyển nhượng Tư cách hội viên. Một Hội viên không được phép sở hữu nhiều hơn một Tài khoản. Toàn bộ số Dặm và Phần thưởng trong chương trình Emirates Skywards được tích lũy hoặc được cấp cho Hội viên tại Tài khoản Hội viên của họ.
 9. Các bản sao kê hoạt động sẽ được cung cấp cho Hội viên thông qua Trang Web trong khi Emirates Skywards nhận định họ là Hội viên được kích hoạt và sẽ bao gồm thông tin về số Dặm đã tích lũy, đã đổi thưởng và hết hạn. Nếu Hội viên cho rằng bất kỳ thông tin nào trong bản sao kê (bao gồm cả thông tin liên quan đến dặm tích lũy, đã sử dụng hoặc hết hạn) không chính xác, thì Hội viên phải thông báo ngay lập tức cho Chương trình Emirates Skywards và trong bất kỳ trường hợp nào không muộn hơn 90 ngày sau ngày ghi trên bản sao kê. Trong trường hợp Hội viên không thông báo cho Emirates Skywards về bất kỳ sai lệch nào trong bản sao kê của mình trong khoảng thời gian quy định tại khoản 2.9 này, thông tin trong bản sao kê này sẽ được coi là chính xác và được Hội viên chấp nhận. Trong trường hợp Hội viên có khiếu nại về bản sao kê, Chương trình Emirates Skywards có thể yêu cầu Hội viên đệ trình các tài liệu hỗ trợ cho yêu cầu bồi thường.
 10. Việc thay đổi tên của một Hội viên phải được thông báo cho Emirates Skywards bằng văn bản và đi kèm với tất cả các tài liệu pháp lý hoặc tài liệu khác khi Emirates Skywards yêu cầu chứng minh sự thay đổi đó theo từng thời điểm. Emirates Skywards có thể yêu cầu thêm thông tin cho mục đích xác nhận Tài khoản liên quan đến bất kỳ thay đổi nào trong thông tin cá nhân của Hội viên.
 11. Mọi khoản thuế, thuế hải quan và các trách nhiệm pháp lý khác phát sinh từ việc tích lũy Dặm bay hoặc việc nhận và sử dụng Phần thưởng đều và luôn là trách nhiệm duy nhất của Hội viên và phải được thanh toán trước khi cấp Phần thưởng. Emirates Skywards không đưa ra bất kỳ sự bảo hành hoặc bảo đảm nào liên quan đến thuế, thuế hải quan hoặc các trách nhiệm pháp lý khác.
 12. Các Hội viên dưới 18 tuổi sẽ không được thực hiện một số giao dịch nhất định (chẳng hạn như mua hoặc chuyển Dặm thưởng Skywards và đổi phần thưởng) trên Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates.
 13. Toàn bộ số Dặm được ghi nhận nhưng không được đổi thành Phần thưởng, cũng như bất kỳ khoản Thưởng không được sử dụng nào, đều bị hủy bỏ khi một người chấm dứt tư cách hội viên.
 14. Để đảm bảo giá trị và sự toàn vẹn của Chương trình Emirates Skywards dành cho các Hội viên, Emirates liên tục theo dõi hoạt động của Dặm Skywards liên quan đến chương trình. Emirates Skywards có thể đơn phương kiểm toán Tài khoản của Hội viên vì bất kỳ lý do nào do Emirates toàn quyền quyết định. Trong thời gian này, Tài khoản của Hội viên sẽ không sử dụng được. Emirates sẽ thông báo cho Hội viên rằng việc kiểm toán đó đang diễn ra và có thể yêu cầu Hội viên cung cấp một số thông tin nhất định liên quan đến Tài khoản của họ trong khung thời gian được Emirates yêu cầu để giúp hoàn thành việc kiểm toán (Thông báo Kiểm toán). Emirates có quyền hủy bỏ Tài khoản được Kiểm toán khi Hội viên không phản hồi Thông báo kiểm toán trong vòng 90 ngày hoặc vì lý do khác mà Emirates cho là phù hợp theo quyết định riêng của mình. Trong trường hợp Tài khoản được Kiểm toán bị hủy bỏ, số Dặm đã tích lũy nhưng chưa được quy đổi, chuyển nhượng hoặc đã hết hạn được giữ trong Tài khoản của Hội viên sẽ bị Hủy bỏ.

3. Skywards Skysurfers

 1. Các hội viên từ 2 đến 17 tuổi tự động trở thành hội viên của Skywards Skysurfers.
 2. Hội viên Skysurfers phải tuân theo Các Quy định của Chương trình Emirates Skywards và có thể phải đi cùng một Hội viên là người lớn khi sử dụng một số quyền lợi như vào Phòng chờ và dịch vụ Xe đưa đón.
 3. Skysurfers đủ điều kiện để tích lũy Dặm thưởng Skywards cho tất cả các chuyến bay của Emirates và flydubai. Skysurfers cũng có thể đổi Dặm thưởng Skywards để nâng hạng chuyến bay trên các chuyến bay của Emirates và trước khi làm thủ tục tại sân bay. Skysurfers có thể đổi Dặm thưởng Skywards cho tất cả các chuyến bay Emirates và các hãng hàng không đối tác Emirates Skywards khác.
 4. Skysurfers đủ điều kiện nhận một số quyền lợi nhất định như mức hành lý miễn cước bổ sung và ưu tiên làm thủ tục chuyến bay.

4. Quản lý Tài khoản

 1. Hội viên có thể gửi thư cho một Trung tâm Liên hệ của Emirates hoặc thông qua Trang Web để đề cử một "Điều phối viên chuyến bay" (người phải ít nhất 18 tuổi) để có quyền Truy cập vào Tài khoản Hội viên của mình để:
  • thu thập thông tin từ Tài khoản Hội viên;
  • yêu cầu Phần thưởng; và
  • sửa đổi bất kỳ thông tin nào mà Emirates Skywards cung cấp liên quan đến tư cách hội viên, nhân danh hội viên đó.
 2. Với điều kiện là khi chấp nhận được chỉ định làm Điều phối viên chuyến bay, người được chỉ định đồng ý bị ràng buộc bởi Quy định của Chương trình. Tất cả các hoạt động do Điều phối viên chuyến bay tiến hành liên quan đến Tài khoản Hội viên sẽ được thực hiện theo Quy định của Chương trình. Tất cả các Hoạt động Tài khoản do Điều phối viên chuyến bay thực hiện sẽ được xem như đang được tiến hành nhân danh Hội viên và Hội viên đó sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm Quy định của Chương trình nào gây ra bởi Điều phối viên chuyến bay.
 3. Trước khi được chỉ định, Điều phối viên chuyến bay sẽ được yêu cầu cung cấp cho Emirates Skywards bằng chứng nhận dạng và các chi tiết liên lạc. Điều phối viên chuyến bay và Hội viên xác nhận rằng tất cả các thông tin cung cấp liên quan đến danh tính và các chi tiết liên lạc của Điều phối viên chuyến bay là đúng sự thật và việc cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt việc chỉ định Điều phối viên chuyến bay. Trong các trường hợp đó, Emirates Skywards có quyền chấm dứt Tài khoản của Hội viên theo khoản 18.2.
 4. Emirates Skywards có quyền chấm dứt Tài khoản của một Hội viên theo mục 18.2 và/hoặc chấm dứt việc chỉ định Điều phối viên chuyến bay, nếu Emirates Skywards quyết định, theo ý của mình, rằng các hoạt động của Điều phối viên chuyến bay được chỉ định liên quan đến Tài khoản Hội viên đã vi phạm Quy định của Chương trình.
 5. Một Điều phối viên chuyến bay không phải là Hội viên sẽ không được hưởng bất kỳ quyền lợi và đặc quyền nào của Hội viên chương trình Emirates Skywards.

5. Hạng hội viên

 1. Hội viên có thể được cấp quyền nâng hạng của mình lên các hạng “Silver’’, ''Gold'' hoặc "Platinum", tùy thuộc vào số Dặm theo Hạng tích lũy được trong khoảng thời gian 13 tháng liên tiếp bất kỳ. Cần có 25.000 Dặm theo Hạng hoặc 25 Chuyến bay đủ điều kiện để đạt Hạng Hội viên Silver, 50.000 Dặm theo Hạng hoặc 50 Chuyến bay đủ điều kiện để đạt Hạng Hội viên Gold và 150.000 Dặm thưởng và ít nhất một Chuyến bay đủ điều kiện (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2023) ở Hạng Nhất hoặc Hạng Thương gia để đạt Hạng Hội viên Platinum.
 2. Hạng Hội viên có hiệu lực trong một năm kể từ tháng đạt được và có thể được gia hạn tùy thuộc vào việc Hội viên đã tích lũy thêm 25.000 Dặm theo Hạng hoặc 25 Chuyến bay đủ điều kiện, 50.000 Dặm theo Hạng hoặc 50 Chuyến bay đủ điều kiện hoặc 150.000 Dặm theo Hạng (nếu áp dụng) với ít nhất 1 Chuyến bay đủ điều kiện* ở Hạng Nhất hoặc Hạng Thương gia trước ngày xét hạng tương ứng. Chuyến bay đủ điều kiện không bao gồm Thưởng Nâng hạng, Vé thưởng và vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng. Nếu đạt quá số Dặm theo Hạng hoặc các Chuyến bay đủ điều kiện tại bất kỳ giai đoạn xét hạng nào cũng không được chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
 3. Hội viên tích lũy dặm thưởng theo hạng theo tỷ lệ sau:
  • Hội viên Hạng Platinum = Dặm Cơ Bản +100%
  • Hội viên Hạng Gold = Dặm Cơ Bản + +75%
  • Hội viên Hạng Silver = Dặm Cơ Bản + +30%
  • Điểm Thưởng theo Hạng sẽ được cộng vào tài khoản Dặm bay cho Hội viên Skywards. Số điểm này không được cộng vào tài khoản Dặm theo Hạng.
 4. Số Dặm theo Hạng được yêu cầu cho mỗi Hạng hội viên có thể được Emirates Skywards thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
 5. Emirates Skywards có thể thiết lập, nâng hoặc hạ mức Hạng Hội viên của Hội viên tùy theo quyết định của mình.

6. Các quyền lợi và đặc quyền theo hạng

 1. Giữ chỗ trước trên các Chuyến bay Emirates áp dụng cho tất cả các hội viên với điều kiện hội viên đó đặt chỗ trước ít nhất 48 giờ trước chuyến bay và làm thủ tục lên máy bay ít nhất 90 phút trước khi khởi hành. Giữ chỗ trước sẽ tùy thuộc vào tình trạng chỗ còn trống có và Điều kiện vận chuyển của Emirates đối với Hành khách và Hành lý. Tùy thuộc vào hạng Emirates Skywards của mình, các hội viên Emirates Skywards có thể đặt chỗ trước miễn phí như sau:
  • Platinum: Miễn phí đối với Ghế Thường, Ưu tiên và Ghế Đôi cho tất cả các hành khách trong cùng một hồ sơ đặt chỗ (PNR) và miễn phí đối với Ghế có chỗ để chân rộng cho vé Hạng Phổ Thông Flex Plus dành riêng cho hội viên.
  • Hạng Gold: Miễn phí sử dụng ghế Thường, Ưu tiên và Đôi cho tất cả các hành khách trong cùng một hồ sơ đặt chỗ (PNR), áp dụng trên bất kỳ giá vé Emirates nào.
  • Hạng Silver: Miễn phí sử dụng ghế Thường, áp dụng trên bất kỳ giá vé Emirates nào.
  • Blue: Miễn phí sử dụng ghế Thường khi đặt chỗ giá vé Flex hoặc Flex Plus Hạng Phổ thông.
  Lưu ý: Không thể đặt trước chỗ ngồi cùng với Giá vé theo Nhóm (đặt hạng 'G') Trong tất cả các trường hợp khác, phí tiêu chuẩn cho đặt chỗ trước sẽ được áp dụng. Tìm hiểu thêm về các khoản phí áp dụng và đặt chỗ nâng cao.
 2. Sử dụng Phòng chờ:
  1. Miễn phí sử dụng phòng chờ. Miễn phí sử dụng phòng chờ áp dụng cho các hội viên hạng Platinum, Gold và Silver bay ở bất kỳ hạng khoang nào trên các chuyến bay Emirates. Hội viên hạng Platinum có thể vào bất kỳ phòng chờ Hạng Nhất và Hạng Thương gia nào của Emirates ở Dubai và các phòng chờ trong toàn mạng lưới của Emirates, cùng một khách là người lớn và hai khách là trẻ em dưới 17 tuổi. Hội viên hạng Gold có thể vào bất kỳ Phòng chờ Hạng Thương gia nào của Emirates tại Dubai và các phòng chờ trong toàn hệ thống Emirates cùng một khách đủ điều kiện. Hội viên Hạng Silver chỉ có thể sử dụng miễn phí Phòng chờ Hạng Thương gia của Emirates tại Sân bay Quốc tế Dubai cho bản thân. Quyền lợi sử dụng phòng chờ chỉ khả dụng khi bay trên chuyến bay Emirates hoặc chuyến bay liên danh Qantas. Khách đi kèm phải bay trên cùng chuyến bay Emirates hoặc chuyến bay liên danh Qantas với hội viên đó.
  2. Sử dụng phòng chờ có trả phí ở Dubai. Tại Sân bay Quốc tế Dubai, các Hội viên hạng Platinum, Gold và Silver của Emirates Skywards có thể trả phí để sử dụng phòng chờ ngoài quyền lợi miễn phí áp dụng cho hạng của mình. Hội viên hạng Blue không được hưởng quyền sử dụng phòng chờ miễn phí có thể mua quyền sử dụng phòng chờ tại Sân bay Quốc tế Dubai. Do đó, căn cứ vào hạng của hội viên,
   • Hạng Platinum, Gold và Silver có thể lựa chọn thanh toán thêm cho (các) bạn đồng hành,
   • Hội viên hHạng Blue có thể lựa chọn trả phí sử dụng phòng chờ cho bản thân và bạn đồng hành,
   • Các hội viên hạng Gold và Silver có thể chọn để thanh toán và nâng cấp quyền sử dụng phòng chờ Hạng Thương Gia miễn phí lên thành phòng chờ Hạng Nhất.
   Quyền lợi này tại Phòng chờ của Emirates ở sân bay Quốc tế Dubai được áp dụng có thu phí như được ghi rõ dưới đây, chỉ áp dụng cho bản thân Hội viên và người đồng hành mà họ muốn đi cùng, với điều kiện người đồng hành của họ cũng đi trên cùng một chuyến bay của Emirates. Quyền lợi sử dụng phòng chờ có trả phí chỉ có ở các phòng chờ Emirates tại sân bay Quốc tế Dubai và chỉ trong những trường hợp chuyến bay tiếp theo là chuyến bay của Emirates. Mức phí quy định cho mỗi người lớn sử dụng quyền lợi này để sử dụng phòng chờ tại sân bay Quốc tế Dubai trong 4 giờ như sau, bao gồm VAT:
   • Phòng chờ Hạng Nhất Emirates = 250 USD
   • Phòng chờ Hạng Thương gia Emirates = 150 USD
   • Phòng chờ Emirates = 125 USD
   • Nâng cấp từ phòng chờ Hạng Thương gia lên phòng chờ Hạng Nhất = 150 USD
   Tìm hiểu thêm về sử dụng phòng chờ có trả phí.
  3. Phòng chờ Trả phí tại các Sân bay Đủ điều kiện. Tại các Sân bay Đủ điều kiện* dưới đây (không bao gồm sân bay Quốc tế Dubai), các hội viên Emirates Skywards hạng Platinum và Gold có thể mua thêm quyền sử dụng phòng chờ cho bạn đồng hành, vượt trên số bạn đồng hành được phép sử dụng phòng chờ miễn phí. Tại các Sân bay đủ điều kiện* dưới đây (ngoại trừ sân bay Quốc tế Dubai), các hội viên Silver và Blue không đủ điều kiện sử dụng phòng chờ miễn phí giờ đây có thể trả phí để riêng bản thân được quyền sử dụng phòng chờ.
   • Auckland
   • Bangkok
   • Birmingham
   • Boston
   • Brisbane
   • Cape Town
   • Delhi
   • Düsseldorf
   • Frankfurt
   • Glasgow
   • Hamburg
   • Johannesburg
   • Kuala Lumpur
   • London Gatwick
   • London Heathrow
   • Los Angeles
   • Manchester
   • Melbourne
   • Milan
   • Munich
   • John F. Kennedy, New York
   • Charles de Gaulle, Paris
   • Perth
   • San Francisco
   • Sydney
   • Narita Tokyo
   • Zürich
   Hiện phòng chờ có trả phí tại các sân bay có đủ điều kiện* trên đây khả dụng với các mức phí được nêu rõ dưới đây chỉ áp dụng cho hội viên Skywards hạng Platinum & God và bạn đồng hành mà họ muốn đi cùng, với điều kiện bạn đồng hành của họ cũng đang bay trên cùng chuyến bay Emirates đủ điều kiện; còn đối với các hội viên Skywards hạng Silver và Blue thì mức phí chỉ áp dụng cho chính hội viên đó. Mức phí sử dụng các phòng chờ Emirates tại các sân bay đủ điều kiện nêu trên* là 100 USD, được trả bằng tiền địa phương với tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ cố định (danh sách trên không bao gồm sân bay Quốc tế Dubai).
  4. Emirates có quyền sửa đổi mức phí sử dụng phòng chờ tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của riêng chúng tôi. Các mức phí được áp dụng cho một lần sử dụng phòng chờ cho mỗi một người lớn trong khoảng thời gian tối đa là 4 giờ và chỉ có hiệu lực cho các hội viên và bất cứ bạn đồng hành nào đi cùng họ. Các hội viên (bao gồm người đồng hành của họ) nếu sử dụng phòng chờ quá 4 giờ vì bất cứ lý do nào (bao gồm nhưng không giới hạn lí do chuyến bay bị gián đoạn và hoãn hủy) sẽ phải trả thêm một khoản phí cho một khoảng thời gian 4 giờ với mức phí được quy định tại điều 6.3.2 nêu trên (trong trường hợp sử dụng bất cứ phòng chờ nào ở sân bay Quốc tế Dubai) và tại điều 6.3.3 nêu trên (trong trường hợp sử dụng phòng chờ tại các sân bay đủ điều kiện khác*).
  5. Giá sử dụng phòng chờ trả phí cho mỗi trẻ em dưới 12 tuổi sẽ được tính bằng nửa giá dành cho người lớn được quy định tại điều 6.3.2 nêu trên (trong trường hợp sử dụng bất cứ phòng chờ nào ở sân bay Quốc tế Dubai) và tại điều 6.3.3 nêu trên (trong trường hợp sử dụng phòng chờ tại các sân bay đủ điều kiện khác*). Trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi sẽ được sử dụng phòng chờ miễn phí. Các hội viên chọn thanh toán để sử dụng phòng chờ sẽ phải đảm bảo thanh toán cho nhân viên phòng chờ trước khi vào cho toàn bộ thời gian sử dụng tính đến giờ khởi hành. Việc thanh toán chỉ có thể được thực hiện qua thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ (không chấp nhận thanh toán tiền mặt hoặc đổi dặm bay). Khi khách hàng đã vào phòng chờ, chúng tôi sẽ không thể hoàn lại tiền, bất kể thời gian sử dụng là bao lâu. Việc sử dụng phòng chờ phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện và điều khoản áp dụng nào được quy định bởi Emirates theo thời gian.
  6. Mức phí sử dụng phòng chờ theo quy định tại điều 6.2.2 bên trên (trong trường hợp sử dụng bất cứ phòng chờ nào ở sân bay Quốc tế Dubai) và tại điều 6.2.3 bên trên (trong trường hợp sử dụng phòng chờ tại các sân bay đủ điều kiện khác*) được công nhận là không bao gồm các khoản thuế. Trong trường hợp bất cứ khoản thuế nào được áp dụng trên mức phí sử dụng phòng chờ, Emirates được quyền tăng phí sử dụng phòng chờ lên tới các mức thuế đó theo quyết định của riêng Emirates.
  7. Các chuyến bay Emirates Đủ điều kiện bao gồm các chuyến bay do Emirates tiếp thị và khai thác, và các chuyến bay liên danh Emirates do Qantas khai thác. Các hội viên bay trên các chuyến bay liên danh Emirates do các hãng hàng không khác khai thác sẽ không đủ điều kiện sử dụng phòng chờ Emirates.
  8. Emirates có quyền rút/hạn chế các quyền lợi sử dụng phòng chờ theo thời gian. Quyền sử dụng phòng chờ phụ thuộc vào giới hạn công suất phòng. Các hội viên đi trên các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác sẽ không được phép sử dụng Phòng Chờ của Emirates, trừ các hội viên đi trên các chuyến bay liên danh với Qantas. Ở một số quốc gia, trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi hoặc 21 tuổi) phải đi kèm với người lớn để vào các Phòng Chờ. Tìm hiểu thêm về sử dụng phòng chờ.
  9. Emirates có toàn quyền đình chỉ hoặc rút lại quyền lợi sử dụng phòng chờ Emirates Skywards của một Hội viên và hạ Hạng Hội viên của một Hội viên trong trường hợp có bất kỳ hành vi sai trái hoặc lạm dụng nào đối với các quyền lợi sử dụng phòng chờ hoặc cơ sở vật chất của phòng chờ. Quyền sử dụng phòng chờ của một Hội viên luôn tuân theo các điều khoản sử dụng phòng chờ hiện hành do Emirates quyết định.
  10. Hội viên sử dụng quyền lợi sử dụng phòng chờ của Emirates phải ăn mặc gọn gàng lịch sự. Emirates có quyền từ chối quyền sử dụng phòng chờ Emirates trong các trường hợp:
   • Hành vi của Hội viên có tính chất gây rối đối với các khách hàng khác
   • Hội viên không tuân thủ yêu cầu hoặc hướng dẫn từ nhân viên của Emirates
   • Lịch trình của Hội viên được tự ý điều chỉnh khi thời gian ở trong phòng chờ của Hội viên kéo dài hơn bốn giờ so với giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình ban đầu
   Việc không tuân thủ các điều khoản này có thể dẫn đến bị hủy Tư cách hội viên Emirates Skywards.
 3. Hạn mức hành lý bổ sung chỉ áp dụng cho Hội viên Emirates Skywards hạng Platinum, Gold và Silver bay trên các Chuyến bay của Emirates và Chuyến bay của flydubai và chỉ khi bay theo phương thức tính trọng lượng hành lý của IATA; Hội viên hạng Platinum được thêm 20 kgkilôgam; Hội viên hạng Gold được thêm 16 kgkilôgam và Hội viên hạng Silver được thêm 12 kgkilôgam so với hạn mức hành lý được ghi trên vé. Khi bay theo phương thức tính kiện hành lý của IATA chỉ trên các chuyến bay của Emirates; Hội viên hạng Platinum và Gold có thêm 23 kgkilôgram hành lý đối với Hạng Phổ thông và Hạng Phổ thông Đặc biệt và 32 kgkilôgam đối với Hạng Thương gia và Hạng Nhất ngoài hạn mức hành lý được ghi trên vé. Hạn mức tối đa ở hạng khoang bất kỳ không được vượt quá 3 kiện hành lý ký gửi.

  Đối với các hành trình trên toàn mạng lưới Emirates đến và đi từ Châu Phi bằng Giá vé Phổ thông Đặc biệt:

  • Các Hội viên hạng Platinum và Gold của chương trình Emirates Skywards đi bằng Giá vé Phổ thông Đặc biệt sẽ nhận được hành lý ký gửi tối đa là 2 x 23kg (tiêu chuẩn 1 x 23kg).

  Đi đến / từ Châu Mỹ (ngoại trừ giữa Châu Mỹ và Châu Âu) bằng Giá vé Phổ thông Đặc biệt:

  • Hội viên hạng Platinum và Gold của chương trình Emirates Skywards sẽ nhận được tổng mức hành lý ký gửi tối đa là 2 x 23kg (tiêu chuẩn 1 x 23kg).

  Hành trình giữa Châu Mỹ và Châu Âu với Giá vé Phổ thông Đặc biệt và Phổ thông Tiết kiệm:

  • Hội viên hạng Platinum và Gold của chương trình Emirates Skywards sẽ nhận được mức hành lý ký gửi tối đa là 2 x 23kg (tiêu chuẩn 1 x 23kg).
 4. Chỗ ngồi được đảm bảo trong Hạng Phổ thông trên các chuyến bay của Emirates dành cho các Hội viên hạng Gold và Platinum loại vé Flex Plus được áp dụng. Ghế Hạng Phổ Thông đảm bảo sẽ chỉ được xác nhận khi không còn chỗ trong hạng khoang được chọn trên một chuyến bay cụ thể. Đôi khi, do các hạn chế về sức chứa trên máy bay liên quan đến COVID-19 và các quy định của chính phủ ở một số quốc gia nhất định, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu của bạn. Đối với hội viên hạng Platinum, Emirates Skywards sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo ghế Hạng Thương gia ở mức giá vé Flex Plus áp dụng. Tuy nhiên, điều này có thể không khả thi trong các ngày lễ lớn, các sự kiện đặc biệt và trên các chuyến bay bị hạn chế. Bạn có thể sử dụng quyền lợi được đảm bảo chỗ ngồi theo Emirates Skywards bằng cách gọi cho Trung tâm liên hệ của Emirates ít nhất 48 giờ trước khi khởi hành chuyến bay. Liên hệ với chúng tôi.
 5. Ưu tiên vận chuyển hành lý áp dụng cho các hội viên hạng Platinum và hạng Gold bay ở bất kỳ hạng nào trên các Chuyến bay Emirates và flydubai. Các hội viên hạng Silver chỉ được vận chuyển hành lý ưu tiên trên các chuyến bay flydubai Tìm hiểu thêm về hành lý xách tay ưu tiên.
 6. Ưu tiên làm thủ tục lên máy bay áp dụng cho các hội viên hạng Platinum,Gold và Silver bay ở bất kỳ hạng nào trên các Chuyến bay Emirates và flydubai. Tìm hiểu thêm về làm thủ tục lên máy bay. Ưu tiên lên máy bay cho các hội viên hạng Platinum, Gold và Silver bay bất kỳ hạng nào trên các chuyến bay của Emirates. Tìm hiểu thêm về làm thủ tục chuyến máy bay.
 7. Dặm thưởng Skywards thuộc các hội viên hạng Platinum sẽ không hết hạn miễn là hội viên vẫn duy trì trạng thái hạng Platinum của họ. Theo đó, ngày Hết hạn Điều chỉnh sẽ được hiển thị cho hội viên Platinum trong trường hợp hội viên có Dặm thưởng Skywards mà ban đầu, theo Tiêu chuẩn Hết hạn, sẽ hết hạn trong thời gian xem xét hạng hiện tại của họ. Ngày Hết hạn Điều chỉnh sẽ luôn là ngày sau ngày xem xét hạng sắp tới của hội viên hai (2) tháng. Ví dụ: Nếu hội viên hạng Platinum (có ngày xem xét hạng tiếp theo là 31 tháng 8 năm 2019) có Dặm thưởng Skywards hết hạn ngày 31 tháng 1 năm 2019 theo ngày Hết hạn Tiêu chuẩn thì hội viên này sẽ nhìn thấy một ngày Hết hạn Điều chỉnh là 31 tháng 10 năm 2019 (được tính theo hai (2) tháng sau ngày xem xét hạng tiếp theo của hội viên này).
  • Ngay sau khi một hội viên nâng cấp lên hạng Platinum, ngày Hết hạn Điều chỉnh sẽ được cập nhật đối với bất kỳ Dặm thưởng Skywards nào, theo ngày Hết hạn Tiêu Chuẩn, sẽ hết hạn trong thời gian xem xét hạng Platinum hiện tại của hội viên. Bất kỳ Dặm thưởng Skywards nào hết hạn trước khi nâng cấp hội viên lên hạng Platinum sẽ không được phục hồi, kể cả trong trường hợp có yêu cầu cộng dặm đối với Dặm thưởng Skywards bị thiếu mà có thể dẫn đến việc một hội viên nâng cấp thành hạng Platinum trước ngày hết hạn.
  • Mỗi khi hội viên duy trì trạng thái hạng Platinum của họ, bất kỳ Dặm thưởng Skywards chưa được sử dụng nào đều sẽ có ngày Hết hạn Điều chỉnh kéo dài đến ngày cách ngày xem xét hạng tiếp theo của hội viên này 2 tháng.
  • Khi một hội viên không thể duy trì trạng thái hạng Platinum thì bất kỳ Dặm thưởng Skywards không được sử dụng nào được hưởng ngày Hết hạn Điều chỉnh khi hội viên còn thuộc hạng Platinum, sẽ hết hạn theo ngày ghi trên tài khoản Emirates Skywards của hội viên đó.
  • Ngày Hết hạn Điều chỉnh cũng sẽ áp dụng cho riêng phần Dặm thưởng Skywards được hội viên Platinum đóng góp vào Tài khoản Gia đình của tôi, bất kể là Chủ gia đình hay là Thành viên Gia đình.
  • Ngày Hết hạn Điều chỉnh cũng sẽ áp dụng cho Dặm thưởng Skywards khi thời gian hiệu lực bổ sung đã được mua trước đó thông qua các sản phẩm Gia hạn Dặm hoặc Phục hồi Dặm theo quy định tại khoản 9.
  • Để tránh nghi ngờ, Dặm thưởng Skywards Miles sẽ hết hạn vào ngày hết hạn đã nêu, cho dù theo thời gian Hết hạn Tiêu chuẩn hay Hết hạn Điều chỉnh, nếu trạng thái hạng của hội viên hiển thị trên emirates.com không phải là Platinum vào ngày đã nêu. Sẽ không có ngoại lệ cho các hội viên hạng Platinum có thể có Dặm thưởng Skywards hết hạn trước ngày có hiệu lực được đề cập ở trên.
 8. Các quyền lợi và đặc quyền theo hạng được cấp cho hội viên tại mỗi mức hạng hội viên chỉ có giá trị trong khoảng thời gian mà hội viên giữ trạng thái hợp lệ ở cấp được áp dụng.
 9. Các quyền lợi và đặc quyền theo hạng được cấp cho hội viên tại mỗi mức hạng hội viên có thể được Emirates Skywards thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

7. Tích lũy Dặm thưởng

 1. Một Hội viên có thể tích lũy Dặm bay khi bay Chuyến bay Đủ Tiêu Chuẩn hoặc tích lũy Dặm thưởng Skywards bằng cách sử dụng các dịch vụ đủ điều kiện của Các Đối Tác vào hoặc sau ngày đăng ký của mình. Các chuyến bay đủ điều kiện được thực hiện hai tháng trước khi đăng ký đủ điều kiện nhận Dặm (trừ các chuyến bay Flydubai được thực hiện trước ngày 1 tháng 8 năm 2018). Các giao dịch diễn ra trước ngày đăng ký sẽ không đủ điều kiện để được nhận Dặm thưởng Skywards. Có thể xem Dặm thưởng Skywards và Dặm theo Hạng mà Hội viên nhận được cho Chuyến bay Đủ Tiêu Chuẩn theo Công cụ tính Dặm bay trên Trang Web.
 2. Để tích lũy Dặm bay, Hội viên phải xuất trình thẻ hội viên hoặc báo Mã hội viên tại thời điểm đặt chỗ hoặc đăng ký cho Chuyến bay Đủ Tiêu Chuẩn và tại thời điểm thanh toán cho các hàng hoá hoặc dịch vụ đủ tiêu chuẩn khác. Không thể thực hiện thay đổi nào đối với mã hội viên khi một hội viên đã làm thủ tục cho chuyến bay đầu tiên trong một hành trình.
 3. Số Dặm bay nhận được sẽ tùy thuộc vào nơi đi, điểm đến, loại đi du lịch và giá vé mua. Sử dụng Công cụ tính Dặm bay để kiểm tra chính xác giá trị dặm bay tích lũy được cho một chuyến bay cụ thể.  
 4. Số Dặm tích lũy được trên các vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng sẽ được tính toán theo tỉ lệ dựa theo số tiền trả cho mức giá thương mại, không bao gồm các mức phí vận chuyển bắt buộc, thuế và các khoản phí khác. Các vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng không đủ điều kiện để tích lũy Dặm bay trong các chương trình FFP/khách hàng thân thiết khác mà Emirates Skywards tham gia.
 5. Các Hội viên dưới 18 tuổi tích lũy Dặm bay theo tỷ lệ như Hội viên người lớn.
 6. Nếu một Hội viên mua vé hỗn hợp và/hoặc vé máy bay hỗn hợp trên Chuyến bay Đủ Tiêu Chuẩn, Dặm bay sẽ được tính riêng cho từng thành phần giá vé. Văn bản xác nhận hoặc khu vực thông tin bổ sung của vé chỉ là một phần chỉ số. Có thể xem toàn bộ chi tiết về số Dặm bay tích lũy được cho các loại giá vé hỗn hợp bất kỳ lúc nào trong mục Hành Trình Của Tôi trên trang Web hoặc trong mục Emirates Skywards của Ứng dụng Emirates hoặc trong mục Quản lý Đặt chỗ tại emirates.com hoặc flydubai.com.
 7. Nếu một hội viên hoãn hoặc hoàn trả bất kỳ phần nào của vé, Dặm bay chỉ được ghi nhận cho hành trình bay trên các Chuyến bay Đủ Tiêu Chuẩn trên chiếc vé đó.
 8. Đối với vé đã bay một phần trên Chuyến bay Emirates Đủ điều kiện, số Dặm tích lũy được sẽ phụ thuộc vào khu vực bay, hạng bay và vé mua tại thời điểm bay. Nếu Hội viên đã bay một phần hành trình, số Dặm sẽ chỉ được ghi có cho các phần của hành trình đã bay đó. Nếu một hội viên mong muốn bán một phần vé để mua thương hiệu giá vé cao hơn hoặc hạng bay cao hơn, Dặm bổ sung sẽ chỉ được ghi có cho một phần cụ thể của cuộc hành trình và sẽ không áp dụng cho bất kỳ chuyến bay nào được hoàn thành trước đó trong cuộc hành trình đến.
 9. Một Hội viên được nâng cấp lên một hạng vé khác mà không được cấp lại vé của họ (tức là không nhận được số vé mới) sẽ nhận được Dặm bay cho giá vé mà họ đã mua, như được thể hiện trên vé.
 10. Các hội viên Skywards sẽ tích lũy được Dặm theo hạng bay của vé gốc. Các hội viên sẽ không được trao thêm bất kỳ Dặm thưởng nào trong trường hợp thực hiện nâng hạng nhanh tại quầy làm thủ tục tại sân bay hoặc trên máy bay.
 11. Các loại vé sau đây không đủ điều kiện tích lũy Dặm bay:
  • vé dành cho nhân viên;
  • vé được giảm giá của đại lý và ngành hàng không;
  • Các loại vé Thưởng Saver Tiêu chuẩn, Thưởng Flex Tiêu chuẩn và Thưởng Flex Plus Tiêu chuẩn;
  • vé thưởng;
  • vé đổi;
  • vé thưởng hoặc khuyến mãi;
  • vé để PR hoặc tư vấn;
  • vé được giảm giá đặc biệt cho chính phủ và đối tượng ngoại giao;
  • vé miễn phí, không được lên lịch trước và vé thuê bao lữ hành;
  • vé du lịch được giảm giá đặc biệt không công khai;
  • vé Đền Bù Việc Bị Từ Chối Lên Máy Bay; và
  • vé thưởng do các chương trình hành khách thường xuyên hoặc chương trình khách hàng thân thiết khác phát hành mà Emirates Skywards là một thành viên tham gia;
 12. Hội viên có thể đưa ra yêu cầu cộng dặm trong quá khứ đối với Dặm bị thiếu trên chuyến bay của Emirates thông qua Trung tâm Liên hệ của Emirates hoặc trên trang web trong vòng sáu tháng kể từ ngày chuyến bay của Emirates. Hội viên phải cung cấp thông tin chuyến bay như số lượng vé, chi tiết chuyến bay trên thẻ lên máy bay, tài liệu giao dịch, hóa đơn và bất kỳ tài liệu nào khác theo yêu cầu của Emirates Skywards khi yêu cầu bồi thường. Để yêu cầu cộng dặm trong quá khứ đối với dặm bị thiếu trên chuyến bay flydubai, hội viên phải yêu cầu trên trang web flydubai trong vòng sáu tháng kể từ ngày của chuyến bay flydubai.
 13. Dặm bay chỉ được trao cho một giao dịch hoặc chương trình khách hàng thường xuyên trên mỗi chuyến bay trừ khi Emirates Skywards hoặc một Đối tác có quy định khác. Các Hội viên tham gia các chương trình khách hàng thân thiết của các đối tác khác phải chọn chương trình khách hàng thân thiết ưu tiên của họ tại thời điểm ban đầu trong hành trình của họ. Quy định này áp dụng cho việc tích lũy Dặm thưởng Skywards cũng như các quyền lợi chuyến bay có liên quan khác (bao gồm nhưng không giới hạn) như quyền sử dụng phòng chờ sân bay, hành lý miễn cước, v.v. trừ khi Emirates hoặc flydubai có quy định khác. Hội viên có thể thay đổi mã hành khách thường xuyên khi làm thủ tục lên máy bay trước khi chuyến bay đầu tiên cất cánh nhưng không thể thay đổi vào bất cứ khi nào sau đó. Dặm bay chỉ có thể được tích lũy cho một chỗ ngồi và một chỗ ngồi được mua thêm trên mỗi chuyến bay để mỗi Hội viên sử dụng. Dặm bay có thể mất 8 tuần hoặc hơn để được ghi nhận vào Tài khoản của Hội viên kể từ ngày giao dịch. Số Dặm mà một Hội viên nhận được chỉ có thể được sử dụng hoặc đổi bởi Hội viên đó theo Các Quy định của Chương trình khi chúng đã được ghi nhận vào Tài khoản có liên quan.
 14. Dặm thưởng Skywards chỉ có thể được tích lũy khi sử dụng Chuyến bay Đủ Tiêu Chuẩn hoặc chuyến bay của các Hãng hàng không Đối tác. Trách nhiệm của Hội viên là xác minh việc tích luỹ Dặm thưởng Skywards đạt được trong những trường hợp này với hãng hàng không mà chuyến bay được đặt.
 15. Dặm thưởng Skywards chỉ được trao cho việc sử dụng những hàng hoá và dịch vụ thực sự được cung cấp. Cụ thể là không có Dặm thưởng Skywards nào được tích lũy khi có liên quan đến hàng hoá hoặc dịch vụ đã được đặt nhưng đã hủy bỏ trước khi Hội viên sử dụng, hoặc trong trường hợp mà Hội viên đó không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào về phần của mình liên quan đến việc đặt trước đó.
 16. Nếu Chuyến bay đủ điều kiện của một Hội viên bị hủy bỏ, Emirates hoặc flydubai có thể xác nhận vé của Hội viên đó cho một hãng hàng không khác để vận chuyển và Hội viên sẽ tích luỹ Dặm bay theo vé đã mua.
 17. Nếu Dặm thưởng Skywards được cộng nhầm vào Tài khoản của Hội viên vì sự cố kỹ thuật hoặc nếu Dặm thưởng được cộng do lỗi, Emirates Skywards có quyền lấy lại toàn bộ số Dặm thưởng Skywards đã cộng nhầm đó.

8. Chương trình Skywards Everyday

 1. Để tham gia Chương trình Skywards Everyday, các Hội viên Emirates Skywards phải tải xuống ứng dụng di động Skywards Everyday từ Google Play Store hoặc iOS App Store và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Emirates Skywards của mình.
 2. Hội viên Emirates Skywards đủ điều kiện nhận Dặm thưởng Skywards với các đối tác Skywards Everyday tại các cửa hàng tham gia chương trình được liệt kê trên ứng dụng di động Skywards Everyday.
 3. Để nhận được Dặm thưởng Skywards khi mua hàng với đối tác Skywards Everyday, Hội viên Emirates Skywards phải mở ứng dụng di động Skywards Everyday, chọn cửa hàng tham gia và yêu cầu nhân viên cửa hàng nhập thông tin yêu cầu và mã PIN của cửa hàng để tặng Dặm thưởng Skywards.
 4. Dặm thưởng Skywards được tặng cho Hội viên Emirates Skywards ngay lập tức và số dư trong tài khoản Hội viên Emirates Skywards của họ sẽ được cập nhật.
 5. Vì lý do an ninh, Hội viên Emirates Skywards phải kích hoạt dịch vụ định vị trên thiết bị di động liên quan của mình thì mới nhận được Dặm thưởng Skywards.
 6. Hội viên Emirates Skywards sẽ được nhận 1 Dặm thưởng Skywards cho mỗi 3 AED chi tiêu tại các cửa hàng tham gia, ngoại trừ trường hợp Hội viên Emirates Skywards sẽ được nhận 1 Dặm thưởng Skywards cho mỗi 5 AED chi tiêu tại các cửa hàng tham gia thuộc danh mục Tạp phẩm.
 7. Mọi hoạt động mua hàng của Hội viên Emirates Skywards thực hiện tại các cửa hàng tham gia đều sẽ đủ điều kiện để nhận được Dặm thưởng Skywards; không áp dụng loại trừ hay khoảng thời gian lễ tết.
 8. Dặm thưởng Skywards được tính căn cứ trên số tiền chi tiêu tại cửa hàng tham gia, không bao gồm các loại thuế của nhà nước.
 9. Hội viên Emirates Skywards phải đưa ra ứng dụng di động Skywards Everyday khi mua hàng thì mới được nhận Dặm thưởng Skywards. Dặm thưởng Skywards không áp dụng với các giao dịch mua hàng trước đây.
 10. Dặm thưởng Skywards không áp dụng với các giao dịch mua hàng được thực hiện bằng các phương tiện phi tiền tệ, như thẻ quà tặng, tín dụng mua hàng hoặc trong trường hợp đổi sản phẩm.
 11. Dặm thưởng Skywards không áp dụng với một số dịch vụ của bên thứ ba do đối tác Skywards Everyday cung cấp.
 12. Dặm thưởng Skywards không áp dụng với các giao dịch mua hàng trực tuyến, bất kể là từ trang thương mại điện tử của đối tác Skywards Everyday hay các trang web của bên thứ ba.
 13. Dặm thưởng Skywards nhận được cho các giao dịch mua hàng tại cửa hàng tham gia và sau đó, từ số Dặm thưởng đó, Hội viên Emirates Skywards sẽ nhận được một khoản tiền hoàn thì số Dặm thưởng đó sẽ bị trừ từ Tài khoản Hội viên Emirates Skywards của Hội viên Emirates Skywards đó.
 14. Hội viên Emirates Skywards chấp thuận cho các cửa hàng tham gia chia sẻ thông tin xác nhận giao dịch mua hàng hoặc hoàn tiền khi được Emirates yêu cầu cho mục đích kiểm toán hoặc trong trường hợp xảy ra tranh chấp của khách hàng.
 15. Trong trường hợp đối tác Skywards Everyday vận hành chương trình khách hàng thân thiết riêng thì đối tác Skywards Everyday này có thể yêu cầu Hội viên Emirates Skywards chọn loại tiền tệ mà Hội viên Emirates Skywards muốn nhận được cho một giao dịch mua hàng cụ thể tại cửa hàng tham gia.
 16. Nếu nhập mã PIN Skywards Everyday không đúng ba lần liên tiếp thì thiết bị của Hội viên Emirates Skywards sẽ bị chặn không thể nhận được Dặm thưởng Skywards với cửa hàng tham gia này trong một giờ vì lý do bảo mật. Với sự chấp thuận của đối tác Skywards Everyday, Hội viên Emirates Skywards có thể ghé thăm cửa hàng tham gia sau một giờ để nhận Dặm thưởng Skywards của mình, hoặc Hội viên Emirates Skywards có thể liên lạc với Emirates và cung cấp biên lai giao dịch được xác nhận bởi nhân viên cửa hàng có dán tem Skywards Everyday.
 17. Dặm thưởng Skywards sẽ luôn được tính tròn số và số tiền chi tiêu tối thiểu bắt buộc để nhận được 1 Dặm thưởng Skywards là 3 AED. Trong trường hợp lẻ đến số thập phân thì số Dặm thưởng Skywards nhận được sẽ được làm tròn thành số nguyên gần nhất.
 18. Hội viên Emirates Skywards có thể kiếm được tối đa 1,5 triệu Dặm thưởng Skywards cho mỗi giao dịch mua hàng hợp lệ.
 19. Hội viên Emirates Skywards có trách nhiệm kiểm tra số Dặm thưởng Skywards nhận được cho giao dịch mua hàng hợp lệ tương ứng. Trong trường hợp số Dặm thưởng Skywards được cộng vào Tài khoản Hội viên Emirates Skywards ít hơn số dặm thưởng đáng nhẽ nhận được cho giao dịch mua hợp lệ đó thì Hội viên Emirates Skywards phải kiểm tra với nhân viên tại cửa hàng tham gia và yêu cầu cộng đủ số Dặm thưởng Skywards. Trong trường hợp số Dặm thưởng Skywards được cộng vào Tài khoản Hội viên Emirates Skywards nhiều hơn số dặm thưởng đáng nhẽ nhận được cho giao dịch mua hợp lệ đó thì nhân viên tại cửa hàng tham gia có quyền trừ số Dặm thưởng Skywards cộng thừa từ tài khoản Hội viên Emirates Skywards bằng cách đăng một thông báo hoàn lại.
 20. Dặm thưởng theo Hạng sẽ không được áp dụng cho bất kỳ giao dịch nào được thực hiện theo chương trình Emirates Skywards Everyday.
 21. Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ bất kỳ hành vi sử dụng sai, lạm dụng hoặc gian lận, Emirates Skywards có quyền lấy lại số Dặm thưởng Skywards đã cộng vào tài khoản của Hội viên Emirates Skywards hoặc đình chỉ/vô hiệu hóa Tài khoản của Hội viên đó để ngăn chặn mọi khoản tích lũy Dặm thưởng Skywards trong tương lai cũng như rằng các đối tác Skywards Everyday có quyền từ chối trao tặng Dặm thưởng Skywards.
 22. Khi Dặm thưởng Skywards được cộng nhầm vào Tài khoản của Hội viên vì sự cố kỹ thuật, Emirates Skywards có quyền lấy lại toàn bộ Dặm thưởng Skywards đã được cộng nhầm đó.
 23. Trong trường hợp Dặm thưởng Skywards chưa được cộng vào Tài khoản của Hội viên cho giao dịch mua hàng đủ điều kiện, Hội viên Emirates Skywards cần liên lạc với trung tâm khách hàng của Emirates xuất trình biên lai mua hàng được xác thực bởi nhân viên cửa hàng có dán tem Skywards Everyday. Khi cung cấp biên lai mua hàng cho Emirates, Hội viên Emirates Skywards đồng ý cho Emirates sử dụng thông tin có trong biên lai mua hàng đó chỉ duy nhất cho mục đích cộng thêm số Dặm thưởng Skywards bị thiếu vào Tài khoản của Hội viên.
 24. Dữ liệu vị trí trong ứng dụng di động Skywards Everyday chỉ được cung cấp cho mục đích thuận tiện và được tham khảo từ Google Maps. Emirates Skywards không chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu công khai đó.
 25. Hội viên Skywards Skysurfers không đủ điều kiện tham gia chương trình Skywards Everyday do các hạn chế về độ tuổi. Ngoài ra, các tài khoản Gia Đình Của Tôi (My Family) và Business Rewards cũng không được phép tham gia chương trình Skywards Everyday.
 26. Loyalty Juggernaut Inc. là nhà phát triển ứng dụng di động Emirates Skywards Everyday. Hội viên Emirates Skywards thừa nhận và đồng ý để Loyalty Juggernaut Inc. thu thập, sử dụng và chuyển giao cho Emirates Skywards một số thông tin nhất định mà Hội viên Emirates Skywards cung cấp cho họ với việc sử dụng ứng dụng di động Skywards Everyday. Thông tin đó sẽ bao gồm thông tin cá nhân mà Hội viên Emirates Skywards đã cung cấp hoặc chia sẻ trước đó với Emirates, chẳng hạn như:
  • Dữ liệu nhận dạng, giới hạn ở tên đầy đủ, địa chỉ email, giới tính, ngày sinh và quốc gia cư trú;
  • Thông tin Tài khoản hội viên Emirates Skywards, giới hạn ở số Tài khoản hội viên, số dư Dặm thưởng Skywards, ngày tham gia chương trình và Tình trạng hạng hội viên;
  • Dữ liệu giao dịch, giới hạn ở ngày và thời gian của giao dịch, giá trị giao dịch, số Dặm thưởng Skywards nhận được và liệu một ưu đãi đặc biệt của Skywards Everyday có được áp dụng hay không;
 27. Ngoại trừ trường hợp Emirates có nghi ngờ về bất kỳ hành vi lạm dụng, sử dụng sai hoặc lừa đảo nào, Emirates sẽ không chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Hội viên chương trình Emirates Skywards với các đối tác của Skywards Everyday. Ngoài những trường hợp đặc biệt trên (lạm dụng, sử dụng sai hoặc lừa đảo), các đối tác của Skywards Everyday sẽ chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu giao dịch đã được ẩn danh.
 28. Các điều khoản và điều kiện trên, cùng với Quy định của Chương trình Emirates Skywards, áp dụng cho mọi chương trình ưu đãi hoặc khuyến mãi Dặm thưởng Skywards được tổ chức bởi các đối tác Skywards Everyday.
 29. Skywards Everyday nằm trong Chương trình Skywards của Emirates và tất cả các Quy định của Chương trình Emirates Skywards và Chính sách bảo mật sẽ áp dụng cho các Hội viên Emirates Skywards khi tham gia chương trình Skywards Everyday.

9. Hiệu lực của Dặm thưởng Skywards

 1. Dặm thưởng Skywards có hiệu lực trong khoảng thời gian ba năm kể từ ngày một Hội viên thực hiện chuyến bay liên quan hoặc tham gia vào giao dịch thích hợp với một Đối tác.
 2. Dặm thưởng Skywards sẽ hết hạn (và được khấu trừ từ Tài khoản của Hội viên) vào cuối tháng sinh nhật của Hội viên vào/ sau ngày kỷ niệm thứ ba của chuyến bay liên quan hoặc giao dịch thích hợp (”Hết hạn Tiêu Chuẩn”). Thời hạn hiệu lực chính xác của Hết hạn Tiêu chuẩn sẽ phụ thuộc vào ngày sinh Hội viên nhưng thời hạn hiệu lực của các Dặm thưởng Skywards sẽ không được ít hơn ba năm. Mặc dù vậy, bất kỳ Dặm thưởng Skywards nào thuộc về Hội viên mà trạng thái hạng của người này đúng ngày Hết hạn Tiêu chuẩn là Platinum sẽ có thời hạn hiệu lực được điều chỉnh thành hai (2) tháng sau ngày xem xét hạng tiếp theo của Hội viên (“Hết hạn Điều chỉnh”) và được điều chỉnh theo khoản 6.9 nêu trên. Số Dặm thưởng Skywards không sử dụng, đã hết hạn, khi đã khấu trừ khỏi Tài khoản của Hội viên, sẽ không thể được cấp lại.
 3. Dặm thưởng Skywards không thể được ghi nhận lại khi đã hết hạn. Emirates Skywards có quyền rút lại hoặc huỷ bỏ bất kỳ Dặm nào được ghi nhận cho Hội viên một cách không chính xác, hoặc không phù hợp, hoặc vi phạm Quy tắc của Chương trình vào bất kỳ lúc nào.
 4. Trách nhiệm của Hội viên là phải nhận thức được cả Dặm thưởng Skywards trong Tài khoản của mình và khi nào Dặm thưởng sẽ hết hạn. Bạn có thể theo dõi trực tuyến thông tin này bất kỳ lúc nào tại emirates.com.
 5. Trong trường hợp Dặm thưởng Skywards đã được sử dụng để đổi thưởng mà cuối cùng bị hủy và Dặm thưởng Skywards đó đã hết hạn theo Các quy tắc của Chương trình thì số Dặm thưởng Skywards đó sẽ không đủ điều kiện được hoàn lại hoặc phục hồi. Ngoại lệ duy nhất ở trên là khi, trạng thái hạng của Hội viên là Platinum vào ngày hủy trong trường hợp đổi thưởng, trong trường hợp này số Dặm thưởng Skywards sẽ được ghi có trở lại với ngày Hết hạn Điều chỉnh.

10. Mua, Tặng, Chuyển nhượng, Gia hạn, Khôi phục hoặc Nhân Dặm thưởng Skywards

Emirates Skywards cam kết bảo vệ Tài khoản hội viên, thông tin cá nhân và số dư Dặm thưởng của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn chỉ thực hiện 'Mua Dặm' thông qua emirates.com và Tổng đài của Emirates, đồng thời không tham gia với các bên vào các hoạt động trái phép và bất hợp pháp liên quan đến việc bán Dặm thưởng và Vé thưởng. Quy tắc của Chương trình Skywards nghiêm cấm việc mua Dặm thưởng và Vé thưởng qua các kênh trái phép.

 1. Khi chọn Mua Dặm thưởng, Tặng Dặm thưởng, Chuyển Dặm thưởng, Gia hạn Dặm thưởng, Khôi phục Dặm thưởng hoặc Nhân Dặm thưởng, bạn sẽ được chuyển từ trang web của Emirates tới Points Platform, một trang web của bên thứ ba thuộc sở hữu của Points.com Inc. Hội viên của Emirates Skywards thừa nhận rằng Emirates Skywards sẽ thu thập, sử dụng và chuyển tới Points.com Inc các thông tin liên quan của hội viên, bao gồm thông tin liên quan về Hội viên Skywards sẽ là người nhận Dặm thưởng Skywards khi thích hợp, do Emirates nắm giữ bao gồm thông tin cá nhân mà hội viên của Emirates Skywards cung cấp cho Emirates, ví dụ: thông tin danh tính như tên, ID email, dữ liệu tài khoản Emirates như mã số tài khoản hội viên, số dư Dặm thưởng Skywards, thông tin giao dịch như các giao dịch mua hàng trước đó, thông tin chuyến bay và thông tin về hành vi như phản ứng với các chiến dịch, hoạt động trực tuyến. Việc tiết lộ thông tin đó phải tuân thủ Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi và nhằm mục đích hỗ trợ Hội viên Emirates Skywards thực hiện giao dịch và kích hoạt các ưu đãi đặc biệt tùy theo thời điểm của Emirates Skywards và các đối tác của chúng tôi.
 2. Tất cả các giao dịch Mua Dặm, Tặng Dặm, Chuyển Dặm, Gia hạn Dặm, Khôi phục Dặm, Nhân Dặm được xử lý và thanh toán cho các giao dịch này được thu thập và xử lý bởi Points.com Inc.
 3. Hợp đồng sử dụng Points Platform, bao gồm việc xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào của Points.com Inc. thông qua Points Platform là giữa Hội viên Emirates Skywards và Points.com Inc. Theo điều khoản và điều kiện của Points.com Inc. chính sách bảo mật sẽ được áp dụng cho việc sử dụng Points Platform. Việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Points.com Inc. có thể khác với Emirates. Points.com Inc. có thể không bị ràng buộc bởi các luật về quyền riêng tư có cùng mức độ bảo vệ như những quy tắc ràng buộc đối với Emirates.
 4. Emirates Skywards khuyến cáo các Hội viên của Emirates Skywards phải đọc điều khoản và điều kiện. Khi sử dụng trang Points Platform, hội viên của Emirates Skywards đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản do Points.com Inc. quy định liên quan tới việc sử dụng Point Platform, bao gồm thực hiện thanh toán khi đến hạn và tuân thủ mọi quy tắc và giới hạn áp dụng cho việc sử dụng trang này.
 5. Dặm thưởng Skywards có thể được mua, nhận, chuyển nhượng, gia hạn, khôi phục hoặc nhân bởi Hội viên của Skywards thông qua nền tảng của Points.com Inc (“Points Platform”) và hội viên đó phải có ít nhất một hoạt động tích lũy dặm trong Tài khoản Emirates Skywards của mình, tích lũy Dặm khi bay với hãng Emirates hoặc hãng Đối tác hoặc qua một giao dịch của Đối tác (“Hội viên Skywards Đủ Điều kiện”). Các Phần thưởng Chi tiết Cá nhân không được áp dụng điều kiện của quy định này.
 6. Dặm thưởng Skywards có thể được mua bởi Hội viên Skywards Đủ Điều kiện thông qua Points Platform để dùng vào mục đích cá nhân (“Mua Dặm”) hoặc tặng cho Hội viên Skywards Đủ Điều kiện khác “Tặng Dặm” theo từng gói 1.000 Dặm với giá 30 USD cho 1.000 Dặm với 2.000 Dặm là mức mua tối thiểu ban đầu. Các hội viên Skywards đủ điều kiện sẽ có lựa chọn nạp số dư Dặm thưởng Skywards khi thiếu Dặm để đăng ký Chuyến bay Thưởng Emirates hoặc Phần thưởng Nâng hạng Emirates trên emirates.com ("Mua Dặm nối tiếp" và cùng với "Mua Dặm riêng", "Mua Dặm"). Những hội viên như vậy có thể Mua Dặm nối tiếp theo các gói 1.000 Dặm và với giá 30 USD/1.000 Dặm với 1.000 Dặm là mức mua tối thiểu ban đầu. Tổng số dặm tối đa mà hội viên có thể tự mua thông qua sản phẩm Mua Dặm và nhận dặm như là quà tặng thông qua sản phẩm Tặng Dặm sẽ dựa trên Cấp hội viên của họ tại thời điểm mua dặm:
  • Hội viên Platinum và Gold có thể mua tối đa 200.000 Dặm trong một năm dương lịch.
  • Hội viên Silver và Blue có thể mua tối đa 100.000 Dặm trong một năm dương lịch.
  Mua Dặm và Tặng Dặm không thể được gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi. Không thể mua hoặc nhận Dặm theo Hạng.
 7. Dặm thưởng Skywards có thể được chuyển nhượng bởi một Hội viên Skywards Đủ Điều kiện cho một hội viên khác thông qua Points Platform (“Chuyển Dặm”), theo từng gói 1.000 Dặm và với giá 15 USD cho 1.000 Dặm. 2.000 Dặm là số mua ban đầu tối thiểu và tổng số Dặm tối đa mà một cá nhân có thể chuyển hoặc nhận là 50.000 Dặm trong một năm. Sản phẩm Chuyển Dặm không khả dụng cho việc gửi Dặm thưởng Skywards hoặc nhận Dặm thưởng Skywards từ một Tài khoản Gia đình của Tôi. Không thể chuyển nhượng Dặm theo Hạng.
 8. Dặm thưởng Skywards đã hết hạn trong vòng chín mươi (90) ngày có thể được khôi phục với mức gia hạn là 12 tháng kể từ ngày mua bởi một Hội viên Skywards Đủ Điều kiện thông qua Points Platform (“Khôi phục Dặm”) với giá 20 USD cho 1.000 Dặm. Dặm thưởng Skywards đã hết hạn trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày có thể được khôi phục với mức gia hạn là 12 tháng kể từ ngày mua bởi một Hội viên Skywards Đủ Điều kiện thông qua Points Platform (“Khôi phục Dặm”) với giá 20 USD cho 1.000 Dặm. 1.000 Dặm là số mua ban đầu tối thiểu và tổng số Dặm tối đa mà một hội viên có thể khôi phục là 50.000 Dặm trong một năm. Dặm thưởng Skywards được gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi không thể được gia hạn hoặc phục hồi. Không thể khôi phục Dặm theo Hạng.
 9. Theo từng thời điểm, các hội viên Skywards đủ điều kiện sẽ có cơ hội để tăng gấp đôi, gấp ba hoặc gấp bốn lần số Dặm thưởng Skywards với chi phí 20 USD cho mỗi 1.000 Dặm bay để được mua thông qua nền tảng Points Platform (“Nhân Dặm”). Tùy chọn Nhân Dặm dành cho
  • một phần Dặm thưởng Skywards nhất định mà Hội viên Skywards Đủ điều kiện đã tích lũy trong các Chuyến bay Đủ điều kiện hoặc từ các Đối tác
  • Dặm thưởng Skywards mà các Hội viên Skywards Đủ điều kiện sẽ tích lũy được trên các Chuyến bay Emirates sắp tới đã được đặt chỗ trước và xác nhận vào một ngày trong tương lai, miễn là toàn bộ hành trình vẫn chưa thực hiện
  Sản phẩm Nhân Dặm có thể được mua bởi một Hội viên đủ điều kiện lên đến mức tối đa 50.000 Dặm trong một năm dương lịch. Số Dặm thưởng Skywards có thể được mua thông qua sản phẩm Nhân Dặm sẽ được nêu trên Points Platform và Hội viên đủ điều kiện sẽ chỉ được Nhân Dặm theo các tùy chọn đã nêu. Chỉ có thể mua một sản phẩm Nhân Dặm cho mỗi lần đặt chỗ. Dặm mua theo sản phẩm Nhân Dặm sẽ được ghi có vào tài khoản của Hội viên đủ điều kiện phù hợp với quy định tại Khoản 17 dưới đây, bất kể chuyến bay sắp tới đã bắt đầu hoặc đã kết thúc. Theo đó, giao dịch Nhân Dặm không thể được sửa đổi hoặc đảo ngược nếu có bất kỳ thay đổi nào hoặc hủy đặt chỗ đã mua sản phẩm Nhân Dặm. Nhân Dặm không thể được gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi. Không thể nhân Dặm theo Hạng.
 10. Giá của Dặm thưởng Skywards và các quy định đi kèm với việc mua, chuyển nhượng, gia hạn, khôi phục và nhân Dặm thưởng Skywards và/hoặc các điều kiện về nhận Dặm thưởng Skywards có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào.
 11. Dặm thưởng Skywards đã mua/tặng/chuyển nhượng/nhân có hiệu lực tối thiểu 3 năm kể từ ngày chuyển nhượng và sẽ hết hạn vào cuối tháng có ngày sinh nhật của người nhận vào năm thứ ba. Dặm thưởng Skywards được khôi phục chỉ có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua và sẽ hết hạn sau thời gian 12 tháng. Dặm thưởng Skywards được khôi phục chỉ có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua và sẽ hết hạn sau thời gian 12 tháng.
 12. Dặm thưởng Skywards có thể được mua, tặng, chuyển nhượng, gia hạn và khôi phục thông Trung tâm Liên hệ của Emirates, văn phòng Đặt chỗ và Xuất vé của Emirates. Dặm thưởng Skywards có thể được nhân trực tuyến chỉ thông qua emirates.com và không thông qua Trung tâm liên hệ của Emirates, văn phòng đặt vé và bán vé của Emirates.
 13. Hội viên chỉ được phép dùng thẻ tín dụng để thực hiện các thanh toán cho việc Mua Dặm, Tặng Dặm, Chuyển nhượng Dặm, Gia hạn Dặm, Khôi phục Dặm và Nhân Dặm. Không được phép thanh toán bằng tiền mặt.
 14. Hội viên của Emirates Skywards phải đăng nhập vào Tài khoản Emirates Skywards của mình trên emirates.com trước khi được chuyển hướng tới Points Platform để hoàn thành giao dịch.
 15. Giao dịch sẽ được xử lý bằng loại tiền theo Quốc gia cư trú được nêu trong hồ sơ của Hội viên Skywards, ngoại trừ trường hợp Mua Dặm Theo tuyến theo đó giao dịch sẽ được xử lý theo loại tiền tệ của quốc gia được chọn trên emirates. com. Trường hợp thanh toán được thực hiện bằng bất kỳ loại tiền nào khác ngoài Đô la Mỹ, tỷ giá hối đoái được áp dụng có thể thay đổi theo tỷ giá hối đoái trực tiếp. Trong trường hợp thanh toán bằng tiền của quốc gia nơi hội viên cư trú không được hỗ trợ, thì giao dịch sẽ được thực hiện mặc định bằng Đô la Mỹ. Có thể tính thuế địa phương và thanh toán theo chính sách của Emirates.
 16. Dặm thưởng Skywards sẽ được cộng vào Tài khoản Emirates Skywards trong vòng 48 tiếng sau khi thanh toán thành công toàn bộ bằng thẻ tín dụng qua Points Platform. Trong trường hợp Dặm thưởng Skywards không được gửi vào tài khoản hội viên thì bạn có thể yêu cầu cộng Dặm thưởng Skywards bằng cách liên hệ với Trung tâm Liên hệ của Emirates.
 17. Dặm thưởng Skywards có thể được mua, tặng và chuyển nhượng bất cứ lúc nào nhưng chỉ được nhân khi Hội viên đủ điều kiện nhận được tùy chọn Nhân Dặm cho chuyến bay Emirates sắp tới. Dặm thưởng Skywards có thời hạn sử dụng trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày gần nhất trước khi hết hạn và được khôi phục trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày hết hạn.
 18. Dặm thưởng Skywards có thể được mua, tặng, chuyển nhượng, gia hạn, phục hồi và nhân bất cứ lúc nào trong giới hạn quy định nhưng phải mua ít nhất 48 giờ trước khi thực hiện đặt vé/đổi thưởng. Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện để Mua Dặm (dù là thông qua Mua Dặm riêng hoặc thông qua Mua Dặm nối tiếp), Tặng Dặm, Chuyển Dặm, Gia hạn Dặm, Khôi phục Dặm và Nhân Dặm với mục đích đổi Dặm thưởng Skywards lấy Phần thưởng không đảm bảo tình trạng có sẵn của Phần thưởng đó. Không được hoàn lại tiền đối với Dặm thưởng Skywards mua dưới dạng Sản phẩm Mua Dặm, Tặng Dặm, Chuyển Dặm, Khôi phục Dặm hoặc Nhân Dặm, trừ khi theo yêu cầu của pháp luật. Giá tiền mặt mua Dặm thưởng Skywards không tương quan với giá trị mà hội viên Skywards có thể thấy khi đổi Dặm thưởng Skywards đã mua để lấy Phần thưởng khi so sánh với giá mà hàng hóa hay dịch vụ đó có thể được bán bằng Tiền mặt + Dặm hoặc chỉ tiền mặt.
 19. Hội viên không được bán Dặm thưởng Skywards của mình để lấy tiền mặt hoặc các hình thức khác và Hội viên chỉ có thể mua Dặm thưởng Skywards từ các kênh được cấp phép của Emirates Skywards, ví dụ emirates.com và Tổng đài Emirates, chứ không phải bất kỳ bên thứ ba nào.
 20. Nếu người nhận Dặm thưởng Skywards không phải là Hội viên Skywards thì người nhận phải đăng ký chương trình Emirates Skywards trước khi nhận bất cứ Dặm thưởng Skywards nào.
 21. Dặm thưởng Skywards được mua, tặng, chuyển nhượng, gia hạn, khôi phục hoặc nhân không được tính vào trạng thái Xét Hạng.
 22. Chính sách về quyền riêng tưcác điều khoản và điều kiện của Points.com Inc. (Mở một trang web bên ngoài trong một cửa sổ mới) áp dụng cho các giao dịch và thanh toán được xử lý.

11. Phần thưởng - Tổng quan

 1. Trừ khi có quy định khác trong các Quy định của Chương trình, tất cả phần thưởng đều phải được yêu cầu trao thưởng trên Trang Web, hoặc thông qua Ứng dụng Emirates hoặc với một Trung tâm Liên hệ của Emirates hoặc một văn phòng đặt vé của Emirates. Dặm Skywards chỉ được đổi thưởng bởi Hội viên đó hoặc Điều phối viên chuyến bay của họ (hoặc bởi cha mẹ hoặc người giám hộ thay mặt cho Hội viên dưới 18 tuổi). Khi yêu cầu một Phần thưởng, Hội viên có thể được yêu cầu hoàn thành một Biểu Mẫu Xác Nhận Đổi Thưởng và cung cấp một bản sao hộ chiếu của mình.
 2. Để yêu cầu Phần thưởng, một hội viên phải tích lũy được số Dặm Skywards cần thiết trong Tài khoản của mình. Hội viên có thể đổi Dặm Skywards vào bất kỳ thời điểm nào trong khi Dặm Skywards vẫn còn có hiệu lực, tùy vào tình trạng sẵn có và các điều kiện áp dụng như đã nêu trong Chương trình này hoặc trong các điều khoản và điều kiện do Các đối tác áp dụng. Emirates Skywards có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo số Dặm Skywards được yêu cầu để có được một Phần thưởng nhất định, rút ​​lại một Phần thưởng được trao hoặc áp dụng các hạn chế bổ sung về một Phần thưởng hoặc các điều kiện để có được nó.
 3. Tất cả Phần thưởng đều tùy thuộc vào sự sẵn có và hạn chế của nhà cung cấp. Emirates Skywards hoặc các Đối tác có thể tùy thời điểm áp dụng một khoảng thời gian không có Phần thưởng. Có thể không có Phần thưởng trên tất cả các chuyến bay vào tất cả mọi thời điểm. Emirates Skywards có thể thu hồi, thay thế hoặc thay đổi Phần thưởng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
 4. TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT, EMIRATES SKYWARDS KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI SỰ THIỆT MẠNG HOẶC THƯƠNG TẬT, HOẶC MẤT MÁT VÀ THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN, VIỆC TRAO MỘT PHẦN THƯỞNG (NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG MỘT VÉ THƯỞNG) HOẶC TÌNH TRẠNG MẤT MÁT, BỊ MẤT TRỘM HAY HUỶ HOẠI CỦA PHẦN THƯỞNG.
 5. VIỆC LƯU TRỮ KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ THEO LUẬT, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM (RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý) CHO BẤT CỨ ĐIỀU GÌ XẢY RA VỚI PHẦN THƯỞNG ĐƯỢC TRAO DƯỚI DANH NGHĨA CỦA EMIRATES SKYWARDS. CỤ THỂ LÀ, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM CHO CHẤT LƯỢNG CỦA PHẦN THƯỞNG HOẶC SỰ PHÙ HỢP CỦA NÓ CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO.
 6. TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT VÀ GIỚI HẠN CỦA CÁC QUY ĐỊNH ỦA CHƯƠNG TRÌNH, TRÁCH NHIỆM CỦA EMIRATES SKYWARDS, HOẶC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN CHUYẾN BAY, HÀNG HÓA HOẶC CÁC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN THƯỞNG ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG MỘT HOẶC MỘT SỐ ĐIỀU SAU: (A) THAY THẾ HÀNG HÓA HOẶC CUNG CẤP HÀNG HOÁ TƯƠNG ĐƯƠNG; (B) VIỆC SỬA CHỮA HÀNG HOÁ; (C) HOÀN TRẢ CÁC CHI PHÍ THAY THẾ HÀNG HOÁ HOẶC MUA LẠI HÀNG HOÁ TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ TRONG TRƯỜNG HỢP DỊCH VỤ HOẶC CHUYẾN BAY, CÓ LẠI DỊCH VỤ HOẶC CHUYẾN BAY, EMIRATES SKYWARDS HOẶC ĐỐI TÁC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CUNG CẤP CHUYẾN BAY, HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP.

12. Chương trình Thưởng Tiêu chuẩn Emirates Classic Rewards

 1. Các hội viên có thể đổi phần thưởng chuyến bay cho mình, hoặc cho bất cứ ai khác.
 2. Phần thưởng Tiêu chuẩn không có bất kỳ giá trị tiền mặt và quy đổi tiền mặt nào.
 3. Mọi khoản thuế, thuế hải quan và các khoản phí do hãng hàng không áp dụng (bao gồm thuế sân bay và/ hoặc thuế của chính phủ) là trách nhiệm của Hội viên và phải được thanh toán trước khi phát hành vé thưởng Thưởng Tiêu chuẩn. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ. Hội viên được quyền lựa chọn thanh toán cước phí của hãng hàng không bằng cách sử dụng Dặm thưởng Skywards.
 4. Vé Thưởng Tiêu chuẩn là các giấy tờ bay hợp lệ và được phát hành trên cơ sở toàn bộ điều kiện quy định về xuất vé được áp dụng. Tất cả Vé thưởng Tiêu chuẩn của chuyến bay được điều chỉnh bởi và phải tuân theo Điều kiện vận chuyển của Emirates áp dụng cho Phần thưởng Tiêu chuẩn đó và Quy định của Chương trình tại thời điểm đặt chỗ. Bên cạnh các điều kiện kể trên, Hội viên phải đảm bảo rằng mình có thị thực nhập cảnh, giấy thông hành và tiêm chủng hợp lệ (kể cả trẻ em) để dùng Vé thưởng Tiêu chuẩn thực hiện chuyến bay.
 5. Mức đổi vé Thưởng Tiêu chuẩn cho trẻ sơ sinh (lên đến hai tuổi) không chiếm ghế ngồi là 10% mức đổi vé thưởng của người lớn. Giấy tờ làm bằng chứng hợp lệ về độ tuổi của trẻ sơ sinh có thể được yêu cầu tại thời điểm đặt chỗ. Vé Thưởng Tiêu chuẩn dành cho trẻ sơ sinh chỉ được sử dụng trong Hạng Phổ Thông trên chuyến bay của Emirates. Vé thưởng cho trẻ em phải được đặt cùng thời điểm với vé thưởng của người lớn và trong cùng một đặt chỗ.
 6. Vé Thưởng Tiêu chuẩn phải được thanh toán và được phát hành trong vòng bảy ngày kể từ ngày đặt chỗ nếu không đặt chỗ sẽ bị hủy. Nếu ngày khởi hành là trong vòng bảy ngày, việc thanh toán và đặt vé sẽ được yêu cầu ngay lập tức.
 7. Vé mở sẽ không được phát hành dưới dạng Vé Thưởng Tiêu chuẩn. Các chuyến bay ra nước ngoài và chuyến bay khứ hồi phải được đặt và xác nhận vào cùng một thời điểm. Việc liệt kê vào danh sách chờ nhận Vé Thưởng Tiêu chuẩn là không được phép. Vé Thưởng Tiêu chuẩn sẽ được coi là vô hiệu nếu các phần trên vé được sử dụng không đúng trình tự.
 8. Mọi khoản phí và lệ phí áp dụng theo các Quy tắc của Chương trình này đều không được hoàn lại, trừ khi luật pháp quy định khác.
 9. Không thể thực hiện Chuyến bay Thưởng Tiêu chuẩn đối với một số dịch vụ chung hoặc dịch vụ liên danh nhất định. Trong trường hợp này, trách nhiệm của Hội viên là xác minh việc tồn tại của chuyến bay Thưởng Tiêu chuẩn với hãng hàng không mà chuyến bay được đặt. Việc sử dụng một Vé Thưởng Tiêu chuẩn không cho phép Hội viên được hưởng một số quyền lợi được áp dụng cho giá vé bình thường. Nếu Hội viên có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này, họ nên liên hệ với Trung tâm Liên hệ của Emirates.
 10. Vé Thưởng Tiêu chuẩn không thể được xác nhận cho một hãng hàng không khác với tên trên vé, trừ trường hợp hủy chuyến bay mà Hội viên có chỗ ngồi đã được xác nhận. Trong trường hợp huỷ bỏ hoặc xảy ra gián đoạn nghiêm trọng cho chuyến bay, Hội viên bay với Vé Thưởng Tiêu chuẩn sẽ được chuyển sang chuyến bay tiếp theo còn chỗ trống của cùng hãng hàng không hoặc một hãng hàng không khác theo quyết định của Emirates.
 11. Hội viên không được bán Vé Thưởng Tiêu chuẩn hay Phần thưởng khác để đổi lấy tiền mặt hoặc những khoản thưởng khác và Hội viên không thể mua Vé Thưởng hay Phần thưởng khác từ một bên thứ ba. Vé Thưởng Tiêu chuẩn đã được mua, bán hoặc trao đổi bởi hoặc cho Hội viên có thể bị hủy bỏ hoặc thu hồi mà không cần thông báo trước theo quyết định của Emirates Skywards. Nếu Vé Thưởng Tiêu chuẩn đã được sử dụng một phần hoặc toàn bộ, Hội viên sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí chuyến bay trên cơ sở toàn bộ giá vé cơ bản. Mọi quyền, kể cả quyền đưa ra hành động pháp lý hoặc hủy bỏ tư cách hội viên đều được bảo lưu.
 12. CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT PHÁP QUỐC TẾ, EMIRATES SKYWARDS HAY BẤT KỲ ĐỐI TÁC NÀO KHÁC (TÙY TRƯỜNG HỢP) ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HỘI VIÊN SỬ DỤNG VÉ THƯỞNG TRỪ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA RA VỀ VẬN CHUYỂN VÀ GIẤY TỜ THÔNG HÀNH CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG LIÊN QUAN.
 13. Các điều kiện và lệ phí khác áp dụng cho các vé thưởng Flex hoặc Flex Plus Tiêu chuẩn và Tiết kiệm (Saver) Tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây:

  Các Điều kiện về PhíClassic Flex Plus (Hạng Phổ Thông, **Hạng Phổ Thông Đặc biệt, Hạng Thương Gia và Hạng Nhất)Classic Saver (Hạng Phổ Thông và Hạng Thương Gia)
  Thời gian lưu trú tối đa12 tháng3 tháng
  Điểm dừngCho phép hai điểm dừng (một điểm ngoài nước và một điểm nội địa)Cho phép một điểm dừng (ngoài nước hoặc nội địa)
  Các chuyến bay hợp lệCó hiệu lực trên bất kỳ chuyến bay nào của Emirates, tuỳ theo tình trạng chỗ còn trống (không bao gồm các chuyến bay liên danh)Có hiệu lực trên bất kỳ chuyến bay nào của Emirates, tuỳ theo tình trạng chỗ còn trống (không bao gồm các chuyến bay liên danh)
  Phần thưởng kết hợp Có thể kết hợp các phần thưởng, tuy nhiên sẽ có các quy định riêng áp dụng với mỗi loại giá vé Có thể kết hợp các phần thưởng, tuy nhiên sẽ có các quy định riêng áp dụng với mỗi loại giá vé
  Hành trình vòng mở Chuyến bay được phép đến/đi từ một thành phố, trở về/đi từ thành phố khác, chỉ trong cùng một khu vực Emirates SkywardsChuyến bay được phép đến/đi từ một thành phố, trở về/đi từ thành phố khác, chỉ trong cùng một khu vực Emirates Skywards
  Hiệu lực của véHành trình phải bắt đầu trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành véHành trình phải bắt đầu trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành vé
  Giảm giá cho trẻ emPhần thưởng ở mức Emirates Skywards bình thường (trẻ em cũng có thể tích lũy Dặm ở mức bình thường) Phần thưởng ở mức Emirates Skywards bình thường (trẻ em cũng có thể tích lũy Dặm ở mức bình thường)
  Giảm giá cho trẻ sơ sinhPhần thưởng ở mức 10% của mức Emirates Skywards bình thường (chỉ có giá trị cho Hạng Phổ Thông)Phần thưởng 10% mức Emirates Skywards bình thường (chỉ có giá trị cho Hạng Phổ thông)
  Các Điều kiện về PhíClassic Flex PlusClassic Saver
  Thay đổi về ngàyMiễn phí25 USD *Miễn phí cho trẻ sơ sinh với mỗi lần đổi, đối với mỗi người
  Hoàn tiền trước khi bayMiễn phí75 USD *Miễn phí cho trẻ sơ sinh chỉ khi vé và Dặm còn hiệu lực
  Hoàn tiền sau khi bayKhông được phépKhông được phép
  Mọi thay đổi khác (trong Các Quy định của Chương trình)Miễn phí25 USD *Miễn phí cho trẻ sơ sinh với mỗi lần đổi, đối với mỗi người
  Phần thưởng kết hợp Có thể kết hợp các phần thưởng, tuy nhiên sẽ có các quy định riêng áp dụng với mỗi loại giá vé Có thể kết hợp các phần thưởng, tuy nhiên sẽ có các quy định riêng áp dụng với mỗi loại giá vé
  * Miễn lệ phí cho trẻ sơ sinh
 14. Chuyến bay Thưởng tuỳ thuộc vào tình trạng sẵn có của hạng ghế đặt chỗ nhất định.
 15. Quyền lợi của chương trình 'Thưởng Ghế Cuối cùng' của vé Flex Plus Tiêu chuẩn cho phép các Hội viên Hạng Bạch Kim đặt một vé Thưởng Flex Tiêu chuẩn Hạng Phổ Thông hoặc Hạng Thương Gia cho bất kỳ chuyến bay nào của Emirates nếu vẫn còn chỗ ngồi mở bán. Điều kiện áp dụng.

*Áp dụng thông qua Trung tâm Liên hệ của Emirates.

**Do tính chất hạn chế hiện nay của hoạt động khai thác hạng Phổ thông Cao cấp, Phần thưởng Cơ bản của hạng Phổ thông Cao cấp và Phần thưởng Nâng hạng từ hạng Phổ thông lên hạng Phổ thông Cao cấp hiện không được cung cấp.

13. Tiền mặt+Dặm thưởng

Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates

 1. Hội viên có thể chọn bất kỳ cách kết hợp Tiền mặt và Dặm thưởng nào để đổi lấy vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates cho bản thân mình hoặc bên thứ ba.
 2. Mọi khoản thuế, phí hải quan và các khoản phí do hãng hàng không áp dụng (bao gồm thuế sân bay và/hoặc thuế chính phủ) là trách nhiệm của Hội viên và phải được thanh toán trước khi phát hành Vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng.
 3. Vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng là các giấy tờ thông hành hợp lệ và được phát hành trên cơ sở các điều kiện quy định về việc xuất vé. Vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates chịu sự điều chỉnh theo và phải tuân theo Điều kiện Vận chuyển của Emirates và Quy định của Chương trình tại thời điểm đặt chỗ. Ngoài những quy định nêu trên, Hội viên phải đảm bảo rằng mình có thị thực nhập cảnh, giấy thông hành và tiêm chủng hợp lệ (kể cả trẻ em) để sử dụng vé thưởng mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates thực hiện chuyến bay.
 4. Mọi khoản phí và lệ phí áp dụng theo các Quy tắc của Chương trình này đều không được hoàn lại, trừ khi luật pháp quy định khác.
 5. Chuyến đi thanh toán bằng Tiền mặt + Dặm của Emirates có thể không được áp dụng trên một số chuyến bay như chuyến bay hồi hương, các chuyến bay dịch vụ liên doanh hoặc liên danh. Trong trường hợp này, trách nhiệm của Hội viên là xác định tình trạng của chuyến bay có vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates với hãng hàng không đặt chỗ cho chuyến bay.
 6. Việc mua vé bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates (nếu có) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện quy định tại khoản 12 này.
 7. Vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates chỉ có thể mua trực tuyến tại emirates.com và qua các Trung tâm Liên hệ của Emirates và các điểm bán lẻ.
 8. Vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates sẽ tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và được cung cấp theo quyết định của Emirates và Emirates có quyền rút lại lựa chọn mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates bất cứ lúc nào.
 9. Vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates áp dụng trên các chuyến bay do Emirates tiếp thị, bao gồm các chuyến bay do Emirates tiếp thị được các đối tác liên danh của chúng tôi khai thác. Vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates không được áp dụng cùng với vé thưởng của hãng hàng không đối tác hoặc vé liên tuyến mà không có số hiệu chuyến bay của Emirates (EK). 
 10. Dặm thưởng Skywards sẽ được khấu trừ từ Tài khoản của Hội viên tại thời điểm đặt chỗ.
 11. Dặm thưởng Skywards và Dặm theo Hạng có thể tích lũy theo tỷ lệ phần trăm tiền mặt dùng để thanh toán tiền vé, không bao gồm các khoản phí vận chuyển, thuế và phí khác của hãng vận chuyển. Không thể tích lũy Dặm từ các chương trình FFP/khách hàng thân thiết khác.
 12. Khi hủy hoặc bồi hoàn vé Emirates mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng, trừ khi được quy định theo khoản 6.9 và 8.5 ở trên, Dặm thưởng Skywards đã hết hạn sẽ không được tái ghi nhận vào Tài khoản của hội viên.
 13. Hoàn tiền đối với vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates đã được sử dụng một phần sẽ được tính giá lại để trả lại theo tỷ lệ tương đương tiền mặt và Dặm thưởng Skywards như đã thanh toán cho vé.
 14. Hội viên có thể nâng hạng vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates bằng tiền mặt hoặc Dặm thưởng Skywards.
 15. Tỷ lệ chuyển đổi Dặm thưởng Skywards thành giá trị tiền mặt cần thiết để mua vé bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates sẽ thay đổi tùy theo quyết định riêng của Emirates. Emirates có quyền thay đổi số Dặm thưởng Skywards cần thiết để quy đổi và/hoặc giá vé hoặc áp đặt các hạn chế bổ sung. Các mức giá này có thể thay đổi theo xuất xứ, điểm đến, điểm bán vé, số chuyến bay, ngày, mùa, giá vé, khoang, hạng, kênh Emirates hoặc bất kỳ sự kết hợp nào khác. Theo đó, số Dặm thưởng Skywards và giá trị tiền mặt được công bố trên trang web chỉ có giá trị tại thời điểm đặt chỗ.
 16. Hội viên phải chịu trách nhiệm về mọi chi phí và bất kỳ khoản phí, yêu cầu thanh toán hoặc nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng Tiền mặt+Dặm thưởng. Mọi khoản thuế, lệ phí, phụ thu khác theo quy định tại thời điểm mua vé sẽ do hội viên thanh toán.
 17. Tất cả các vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates chịu sự điều chỉnh theo và phải tuân theo Điều kiện Vận chuyển của Emirates và các điều kiện giá vé áp dụng cho vé đó và Quy định của Chương trình tại thời điểm đặt chỗ.
 18. Mọi chênh lệch giá vé hoặc thuế bổ sung hoặc bất kỳ khoản phụ thu nào từ việc thay đổi vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates sẽ chỉ được thanh toán bằng Tiền mặt.
 19. Vé Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates không được cộng vào số lượng các chuyến bay đủ điều kiện cần thiết để giữ lại hoặc đạt được trạng thái Hạng.
 20. Hội viên Skywards Skysurfers của Emirates không đủ điều kiện để mua vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của Emirates.

Tiền mặt+Dặm thưởng của flydubai

 1. Hội viên có thể lựa chọn bất kỳ cách kết hợp Tiền mặt và Dặm nào để lấy vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng của flydubai cho một chuyến bay của flydubai cho mình hoặc bên thứ ba.
 2. Hội viên có thể mua vé flydubai bằng Tiền mặt+Dặm thưởng thông qua Trang web flydubai bằng cách đăng nhập vào Tài khoản hội viên Emirates Skywards của họ.
 3. Vé Tiền mặt+Dặm thưởng của flydubai phải tuân thủ các Điều kiện Vận chuyển của flydubai và mọi quy định hoặc điều khoản và điều kiện áp dụng khác được thông báo cho Hội viên tại thời điểm đặt chỗ với flydubai.
 4. Vé Tiền mặt+Dặm thưởng của flydubai có thể phải tuân theo các quy định xây dựng giá vé của IATA.
 5. Trừ khi được quy định khác, ví dụ như trong chương trình khuyến mại đặc biệt, Hội viên sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các loại thuế và các khoản phí khác liên quan đến vé Tiền mặt+Dặm thưởng của flydubai, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế khởi hành tại sân bay, tiền phạt hải quan, phí xuất nhập cảnh, phí sân bay, phí sử dụng của khách hàng, các loại phí của hãng hàng không, phí kiểm tra nông nghiệp, phụ phí bảo hiểm và an ninh hoặc các chi phí phát sinh hoặc thuế khác do bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan hay đơn vị có liên quan nào áp dụng, bao gồm nhưng không chỉ có flydubai. Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bất kỳ cơ quan liên quan nào đầy đủ chi tiết của bất kỳ cá nhân nào bằng biên lai vé Tiền mặt+Dặm thưởng của flydubai. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh do việc nộp các chi tiết này, hoặc từ thông báo trực tiếp của một Hội viên, sẽ là trách nhiệm cá nhân của Hội viên có liên quan.
 6. Sau khi vé Tiền mặt+Dặm thưởng của flydubai đã được đặt trước, flydubai có toàn quyền quyết định cho phép thay đổi đặt chỗ theo yêu cầu của Hội viên. Các thay đổi có thể được thực hiện trên Trang web flydubai hoặc bằng cách gọi cho Trung tâm khách hàng flydubai tuân theo Điều kiện vận chuyển, quy tắc giá vé và/hoặc các điều khoản và điều kiện của Chương trình áp dụng.
 7. Bất kỳ sự thay đổi nào đối với vé Tiền mặt+Dặm thưởng của flydubai có thể yêu cầu các hội viên phải đổi thêm Dặm thưởng Skywards. Số lượng Dặm thưởng Skywards được yêu cầu thêm, nếu có, sẽ được thông báo tại thời điểm thay đổi.
 8. Các hội viên có thể bị tính phí đối với bất kỳ thay đổi nào cho vé Tiền mặt+Dặm thưởng của flydubai, theo Điều kiện Vận chuyển của flydubai, quy định giá vé và/hoặc điều khoản và điều kiện của Chương trình được áp dụng.
 9. Tất cả các thay đổi phải tuân theo Điều kiện Vận chuyển của flydubai, quy định giá vé và/hoặc điều khoản và điều kiện của Chương trình được áp dụng.

14. Phần thưởng Nâng hạng của Emirates.

 1. Phần thưởng Nâng hạng chỉ được cung cấp trên các chuyến bay của Emirates (trừ các chuyến bay liên danh của Emirates do một hãng hàng không khác khai thác) và có thể được quy đổi cho một khu vực.
 2. Đối với Phần thưởng nâng hạng trong cùng khu vực Emirates Skywards, Dặm thưởng sẽ được tính và quy đổi riêng cho từng chặng trong hành trình của bạn. Ví dụ: nếu lộ trình của bạn là Bahrain - Dubai - Muscat, Dặm bay của bạn sẽ được tính và quy đổi cho chặng Bahrain - Dubai và riêng cho chặng Dubai - Muscat.
 3. Phần thưởng Nâng hạng không được thực hiện cho vé thuộc Chương trình Giá vé Special. Vé Hạng Thương Gia Saver có thể được nâng hạng bất cứ lúc nào tối đa là sáu tiếng trước giờ khởi hành. Vé Hạng Phổ Thông Saver chỉ có thể được nâng hạng vào thời điểm làm thủ tục trực tuyến, tại sân bay hoặc khi đã lên máy bay.
 4. Hội viên phải có đủ số Dặm cho chuyến bay Emirates được yêu cầu Phần thưởng Nâng hạng vào thời điểm họ yêu cầu nhận Phần thưởng Nâng hạng.
 5. Hội viên có thể sử dụng Phần thưởng Nâng hạng để nâng hạng từ Hạng Phổ thông lên *Hạng Phổ thông Đặc biệt, từ Hạng Phổ thông lên Hạng Thương gia, từ *Hạng Phổ thông Đặc biệt lên Hạng Thương gia hoặc từ Hạng Thương gia lên Hạng Nhất.
 6. Yêu cầu Phần thưởng Nâng hạng phải được thực hiện ít nhất 6 tiếng trước khi khởi hành. Mọi Hội viên Emirates Skywards có thể đổi Dặm để được Nâng Hạng Nhanh tại khu vực làm thủ tục, tuỳ tình trạng chuyến bay. Hội viên Bạch kim, Vàng và Bạc có thể đổi Dặm để được Nâng Hạng Nhanh trên máy bay, tùy thuộc vào tình trạng chuyến bay. Tìm hiểu thêm về chương trình Phần Thưởng Nâng Hạng Nhanh.
 7. Các lượt đặt dịch vụ Xe đưa đón mới không áp dụng đồng thời với các dịch vụ nâng hạng từ Hạng Phổ thông lên Hạng Phổ thông Đặc biệt hoặc nâng hạng từ Hạng Phổ thông lên Hạng Thương gia hoặc từ Hạng Phổ thông Đặc biệt lên Hạng Thương gia theo chương trình Skywards.
 8. Hội viên phải giữ một vé xác nhận cho chuyến bay mà họ muốn nâng hạng trước khi yêu cầu Nâng hạng. Mọi quy tắc về vé và giá vé áp dụng cho vé cơ bản phải luôn được tuân thủ.
 9. Phần thưởng Nâng hạng chỉ được thực hiện trên các vé của Emirates với số vé bắt đầu từ 176. Vé giấy không được phép áp dụng chương trình Phần thưởng Nâng hạng của Emirates Skywards.
 10. Trẻ sơ sinh đi kèm với người lớn không chiếm ghế sẽ đủ điều kiện để được Phần thưởng Nâng hạng ở mức 10% Dặm thưởng Skywards áp dụng cho Phần thưởng Nâng hạng dành cho người lớn. Hội viên và trẻ sơ sinh phải dùng Dặm thưởng để đổi lấy Phần thưởng Nâng hạng cùng nhau, trong cùng một giao dịch.
 11. Hủy Phần thưởng Nâng hạng không mất phí. Tuy nhiên, trừ khi được quy định trong khoản 6.9 và 8.5 ở trên, nếu không Dặm thưởng Skywards đã hết hạn sẽ không được tái ghi nhận vào Tài khoản của hội viên.
 12. Nâng hạng tuỳ thuộc vào tình trạng sẵn có của hạng ghế đặt chỗ nhất định.
 13. Trên các chuyến bay của Emirates có nhiều chặng, hội viên có thể đổi Dặm thưởng Skywards để nâng hạng chuyến bay cho một chặng đã đặt chỗ một lần. Nếu hội viên muốn tiếp tục bay ở khoang cao hơn trong chặng bay nối chuyến, hội viên sẽ cần đổi thêm Dặm thưởng Skywards.
 14. Trong trường hợp con chỗ trống cho một chặng bay hoặc nhiều chặng bay trong một hành trình từ điểm đi đến điểm đến, nhưng không phải toàn bộ hành trình, số Dặm thưởng Skywards cần thiết sẽ phản ánh hạng của chặng bay theo công cụ tính Dặm thưởng Skywards.
 15. Thưởng Nâng hạng Nhanh (có tại thời điểm làm thủ tục chuyến bay hoặc lên chuyến bay) chỉ áp dụng cho chặng bay trực tiếp đó, số Dặm thưởng Skywards cần thiết sẽ phản ánh hạng của chặng bay theo công cụ tính Dặm thưởng Skywards.
 16. Trên các chuyến bay của Emirates có nhiều chặng áp dụng theo một số hiệu chuyến bay, Hội viên chỉ có thể đổi Dặm thưởng Skywards để nâng hạng chuyến bay cho một chặng đã đặt chỗ một lần. Nếu hội viên muốn tiếp tục bay ở khoang cao hơn trong chặng bay nối chuyến, hội viên sẽ cần đổi thêm Dặm thưởng Skywards.
 17. Hội viên phải chịu mọi thuế, phí và chi phí (bao gồm thuế sân bay và/hoặc chính phủ) và phải thanh toán trước khi phát hành Vé thưởng nâng hạng. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ.

*Do tính chất hạn chế hiện nay của hoạt động khai thác hạng Phổ thông Cao cấp, Phần thưởng Cơ bản của hạng Phổ thông Cao cấp và Phần thưởng Nâng hạng từ hạng Phổ thông lên hạng Phổ thông Cao cấp hiện không được cung cấp.

15. Đối tác

 1. Đối tác, và các điều khoản và điều kiện theo đó Dặm thưởng Skywards được tích lũy và/ hoặc được mua lại thông qua Đối tác, có thể thay đổi tùy thời điểm. Emirates Skywards có thể thu hồi, giới hạn, sửa đổi hoặc huỷ bỏ bất kỳ Phần thưởng nào do Đối tác cung cấp vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho các Hội viên.  Trách nhiệm của Hội viên là xác minh tính hợp lệ để tích lũy và đổi Dặm thưởng Skywards với Đối tác.
 2. Dặm thưởng Skywards cho hàng hoá và dịch vụ của Các Đối tác tích lũy được dựa trên tình hình chi tiêu của Hội viên. Điều kiện loại trừ hoặc giá trị giao dịch tối thiểu có thể được áp dụng. Khi hành khách sử dụng tiền tệ khác với tiền tệ hợp pháp của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, số tiền tương ứng sẽ được chuyển đổi với tỷ giá chuyển đổi hợp lý được xác định bởi Emirates Skywards hoặc đại diện cho Emirates Skywards.
 3. Khi một Hội viên lựa chọn dịch vụ và/hàng hoá từ Đối tác hợp đồng cho các dịch vụ và/hoặc hàng hoá đó được thực hiện giữa Hội viên và Đối tác. Theo đó, các điều khoản và điều kiện của Đối tác sẽ được áp dụng để mua hàng hoá và/hoặc dịch vụ do Hội viên lựa chọn. Một số điều khoản và điều kiện này được đề cập trên Trang Web nhưng Emirates Skywards khuyến nghị Hội viên cần phải đọc các điều khoản và điều kiện và cũng kiểm tra với Đối tác trước khi lựa chọn hàng hoá và/hoặc dịch vụ. Bằng cách chấp nhận đề nghị của Đối tác, Hội viên sẽ đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện mua hàng do Đối tác áp dụng, bao gồm việc thanh toán tất cả các khoản tiền khi đến hạn (nếu có) và tuân thủ tất cả các quy tắc và hạn chế về đặt chỗ, tính sẵn có, hủy bỏ và hoàn lại tiền đối với dịch vụ và/hoặc hàng hoá. TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT, EMIRATES SKYWARDS KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG PHẦN THƯỞNG ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC MỘT ĐỐI TÁC TỪ CHỐI TRAO PHẦN THƯỞNG CHO HỘI VIÊN. Các quyền, nếu có, mà Hội viên có thể có liên quan đến Phần thưởng, chỉ được thực hiện đối với Đối tác cung cấp Phần thưởng đó. Theo điều khoản này, mọi Phần thưởng được cung cấp cho Hội viên sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Đối tác cung cấp Phần thưởng.
 4. Trường hợp một Đối tác đề nghị mang đến cho các Hội viên cơ hội chuyển hoặc đổi điểm tích lũy được, thì bất kỳ sự chuyển nhượng hoặc chuyển đổi nào như vậy chỉ có giá trị nếu: Hội viên vừa là hội viên Emirates Skywards vừa là hội viên trong chương trình của Đối tác; và điểm của Đối tác được chuyển từ tài khoản được giữ cùng với Đối tác đó bằng tên riêng của hội viên và được chuyển vào tài khoản Emirates Skywards của hội viên đó trong cùng một tên ("Tài khoản Liên kết"). Một Tài khoản Liên kết phải có cùng tên, họ và ngày sinh. Emirates Skywards có toàn quyền quyết định không liên kết Tài khoản của hội viên hoặc ghi có vào Tài khoản của hội viên theo điều khoản 14.4 này hoặc hủy bỏ số Dặm đã được ghi có vào Tài khoản của một hội viên theo một Đề nghị, trong đó Emirates có lý do để tin rằng danh tính hội viên không khớp với danh tính của người chuyển nhượng hoặc trong trường hợp có bất kỳ hoạt động gian lận nào liên quan đến chuyển nhượng hoặc chuyển đổi liên quan đến Tài khoản của hội viên.
 5. Xem danh sách các Đối tác

16. Chuyến bay thưởng của các hãng hàng không đối tác

 1. Các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc đổi Dặm thưởng Skywards lấy Chuyến bay thưởng của hãng hàng không đối tác có thể khác nhau tuỳ theo đối tác. Việc kiểm tra các điều khoản và điều kiện này tại thời điểm đặt chỗ là trách nhiệm của Hội viên.
 2. Phần thưởng chuyến bay với đối tác được đặt qua Trung tâm liên hệ của Emirates hoặc văn phòng bán lẻ trong vòng bảy ngày trước ngày khởi hành sẽ phải chịu phí 50 USD. Phần thưởng chuyến bay với đối tác được đặt trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành sẽ phải chịu phí đặt chỗ là 75 USD.
 3. Trong trường hợp thay đổi ngày và/hoặc hủy bỏ chuyến bay, phí và lệ phí sẽ được áp dụng theo bảng dưới đây. Phí và lệ phí là không hoàn lại, trừ khi bị cấm theo luật.
 4. Các điều khoản và điều kiện khác có thể được áp dụng. Tìm hiểu thêm về điều khoản và điều kiện của từng hãng hàng không Đối tác.
 5. Phí và lệ phí
  Thay đổi về ngày25 USD cho mỗi thay đổi cho mỗi người
  Hoàn tiềnChỉ được phép trên các vé hoàn toàn chưa sử dụng trong thời hạn hiệu lực của vé với mức phí 75 USD. Không thể khôi phục Dặm thưởng hết hạn
  Những thay đổi khác25 USD cho mỗi thay đổi cho mỗi người

17. Tài khoản Gia đình của Tôi (My Family)

 1. Hội viên phải đăng nhập vào tài khoản Emirates Skywards cá nhân của mình để tạo tài khoản Gia đình của Tôi và trở thành Chủ Gia đình.
 2. Trong trường hợp có bất kỳ chương trình khuyến mãi, thông tin liên lạc hoặc tranh chấp nào liên quan đến tài khoản Gia đình của Tôi, hồ sơ của Chủ Gia đình sẽ được sử dụng để lấy những thông tin như Quốc gia Cư trú, Thứ hạng, v.v.
 3. Việc tham gia vào tài khoản Gia đình của Tôi thuộc toàn quyền quyết định của Emirates.
 4. Việc tham gia vào tài khoản Gia đình của Tôi áp dụng cho các cá nhân Hội viên Emirates Skywards và Skywards Skysurfers.
 5. Chủ Gia đình phải từ 18 tuổi trở lên.
 6. Thông qua Trang Web, Chủ Gia đình có thể cử tối đa bảy Hội viên Gia đình từ hai tuổi trở lên.
 7. Hội viên Gia đình phải có mối quan hệ trực tiếp với Chủ Gia đình theo một trong các hình thức sau đây: Chồng, Vợ, Người sống cùng (người sống chung – người cư trú tại cùng địa chỉ với Chủ hộ), Con trai, Con trai riêng, Con gái, Con gái riêng, Mẹ, Mẹ chồng/mẹ vợ, Mẹ kế, Bố, Bố chồng/bố vợ, Bố Dượng, Anh trai/em trai, Chị gái/em gái, Cháu gái, Cháu trai và Người Giúp Việc Gia Đình (là người lao động ở cùng địa chỉ với Chủ Gia Đình).
 8. Hội viên Gia đình có thể được yêu cầu cung cấp thêm cho Emirates Skywards bằng chứng về mối quan hệ với Chủ Gia đình.
 9. Chủ Gia đình có thể bổ sung không giới hạn số lượng trẻ sơ sinh vì mục đích đặt chỗ chuyến bay. Trẻ sơ sinh sẽ không thể đóng góp Dặm bay cho tài khoản Gia đình của Tôi. Khi trẻ sơ sinh đủ hai tuổi, chúng sẽ được tự động xóa khỏi tài khoản Gia đình của Tôi và có thể được Chủ Gia đình thêm vào dưới danh nghĩa Thành viên Gia đình sau khi ghi danh vào chương trình Skywards Skysurfers.
 10. Tại mọi thời điểm, Chủ Gia đình chỉ có thể đăng ký cho một tài khoản Gia đình của Tôi. Nếu chủ gia đình hoặc thành viên gia đình muốn tham gia một tài khoản mới, trước tiên họ phải được xóa khỏi tài khoản hiện tại.
 11. Ngoài Chủ Gia đình, tối thiểu phải có một Thành viên Gia đình trong tài khoản Gia đình của Tôi tại mọi thời điểm, để tài khoản có thể duy trì hoạt động và đủ điều kiện nhận các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt.
 12. Chủ Gia đình hoặc Thành viên Gia đình trước hết phải trở thành Hội viên cá nhân của chương trình Emirates Skywards hoặc Skywards Skysurfers trước khi gia nhập tài khoản Gia đình của Tôi.
 13. Vào thời điểm gia nhập tài khoản Gia đình của Tôi, Thành viên Gia đình (từ 18 tuổi trở lên) sẽ được yêu cầu chọn một tỷ lệ phần trăm (tối đa 100%) số Dặm nhận được trên các chuyến bay của Emirates, flydubai (không bao gồm các chuyến bay liên danh với các hãng hàng không đối tác) hoặc các đối tác của chúng tôi mà họ muốn sử dụng để cộng gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi cho mục đích đổi dặm. Số Dặm còn lại sẽ giữ nguyên trong tài khoản Emirates Skywards của cá nhân. Tỷ lệ phần trăm đóng góp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Trẻ em dưới 18 tuổi chỉ có thể được thêm vào và duy trì là một thành viên trong Gia đình của Tôi nếu cha mẹ hoặc người giám hộ trên tài khoản Skywards Skysurfers của trẻ là Chủ Gia đình được chỉ định. Bất kỳ thay đổi nào đối với sự sắp đặt này có thể dẫn đến việc trẻ em bị tự động xóa khỏi tài khoản Gia đình của Tôi. Khi trẻ em chưa đủ 18 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ thay mặt trẻ em quyết định tỷ lệ phần trăm đóng góp Dặm.
 14. Chủ Gia đình và Thành viên Gia đình sẽ nhận được Dặm và Dặm theo Hạng cho tài khoản Emirates Skywards cá nhân của mình căn cứ vào Thứ hạng Hội viên Emirates Skywards cá nhân của họ.
 15. Bất kỳ Dặm thưởng Skywards nào nhận được trước khi gia nhập Gia đình của Tôi sẽ vẫn duy trì ở trong tài khoản Emirates Skywards của cá nhân.
 16. Không thể góp chung Dặm theo Hạng vào tài khoản Gia đình của Tôi, và Dặm theo Hạng sẽ được ghi có vào và duy trì trong tài khoản Emirates Skywards hoặc Skywards Skysurfers của cá nhân. Trong các quy định liên quan đến tài khoản Gia đình của Tôi, tham chiếu đến Dặm không bao gồm Dặm Theo Hạng.
 17. Những Dặm tích lũy được từ các chuyến bay của Emirates, flydubai (ngoại trừ các chuyến bay liên danh với các hãng hàng không đối tác) hoặc các đối tác của chúng tôi có thể được cộng gộp vào tài khoản Gia đình của Tôi. Số Dặm nằm trong một tài khoản Gia đình của Tôi chỉ có thể được đổi cho các thành viên của tài khoản Gia đình của Tôi.
 18. Một khi đã góp chung Dặm vào tài khoản Gia đình của Tôi thì sẽ không thể chuyển trở lại tài khoản Emirates Skywards cá nhân của Hội viên. Khi gia nhập tài khoản Gia đình của Tôi, Thành viên Gia đình đồng ý chấp thuận và ủy quyền cho Chủ Gia đình thay mặt mình đổi Dặm trong tài khoản Gia đình của Tôi và quản lý chuyến đi.
 19. Emirates Skywards sẽ hiển thị cho Chủ Gia đình và từng Thành viên Gia đình thấy rõ; danh xưng, họ, tên, số Dặm đã góp chung, tỷ lệ phần trăm đóng góp Dặm, số Dặm đã đổi và ngày tích lũy của mọi giao dịch Dặm liên quan đến tài khoản Gia đình của Tôi của Thành viên Gia đình, để Chủ Gia đình có thể quản lý tài khoản một cách hiệu quả và thực hiện các giao dịch đổi dặm thay mặt tất cả các Thành viên Gia đình. Lịch sử bay và các thông tin cá nhân khác sẽ không hiển thị cho các Thành viên Gia đình khác trong tài khoản Gia đình của Tôi và sẽ duy trì trong tài khoản Emirates Skywards cá nhân của Hội viên.
 20. Emirates Skywards sẽ hiển thị cho Chủ Gia đình; các đặt chỗ bằng Tiền mặt+Dặm thưởng và các đặt chỗ Phần thưởng Tiêu chuẩn mà Chủ Gia đình thực hiện bằng cách sử dụng Dặm trong tài khoản Gia đình của Tôi, để có thể quản lý tài khoản một cách hiệu quả. Vì Chủ Gia đình có thể thực hiện đặt chỗ cho các Thành viên Gia đình bằng cách sử dụng Dặm trong tài khoản Gia đình của Tôi, cho nên Chủ Gia đình sẽ có quyền truy cập thông tin chỉ liên quan đến các đặt chỗ được thực hiện bằng cách sử dụng tài khoản Gia đình của Tôi, chẳng hạn như Mã Đặt chỗ Duy nhất (Passenger Name Record - PNR), các loại suất ăn đặc biệt, các yêu cầu cho hành khách có nhu cầu đặc biệt, các chi tiết liên quan đến việc đổi dặm lấy vé máy bay, bao gồm hạng cabin và loại giá vé, và chi tiết về giao dịch, bao gồm loại giao dịch, tên hành khách (danh xưng, họ và tên của Hội viên đã bay)
 21. Chủ Gia đình và Thành viên Gia đình phải tiếp tục sử dụng mã hội viên Emirates Skywards cá nhân của mình mỗi khi thực hiện đặt chỗ và sẽ không cần phải nêu mã hội viên riêng trong tài khoản Gia đình của Tôi.
 22. Thành viên Gia đình chỉ có thể thực hiện đặt chỗ và đổi Dặm trong tài khoản Emirates Skywards cá nhân của mình.
 23. Đối với các đặt chỗ bằng Tiền mặt + Dặm thưởng và đặt chỗ Classic Rewards, Chủ Gia đình chỉ có thể đổi Dặm cho các Thành viên Gia đình hiện tại.
 24. Dặm bay sẽ duy trì hiệu lực ban đầu của mình trong ba năm kể từ ngày của chuyến đi. Dặm bay sẽ được xóa khỏi tài khoản Emirates Skywards của cá nhân và tài khoản Gia đình của Tôi vào cuối tháng sinh nhật của Hội viên tương ứng. Ví dụ, một Hội viên nhận được Dặm vào Tháng 5 năm 2018 và sinh vào Tháng 8 sẽ thấy số Dặm này hết hạn trong tài khoản Emirates Skywards cá nhân của mình và tài khoản Gia đình của Tôi vào ngày 31 Tháng 8 năm 2021. Bất kể điều nêu trên, ngày Hết hạn Điều chỉnh sẽ áp dụng cho phần Dặm thưởng Skywards được gộp vào Tài khoản Gia đình của Tôi bởi một thành viên hạng Platinum, không phân biệt là Chủ Gia đình hoặc Thành viên Gia đình, theo các điều kiện quy định tại khoản 6.9 trên.
 25. Dặm bay sẽ được ghi có vào tài khoản Emirates Skywards cá nhân của Hội viên trong chương trình Emirates Skywards và tài khoản Gia đình của Tôi liên kết theo tỷ lệ phần trăm đóng góp đã thiết lập. Yêu cầu cộng dặm cho chuyến bay đã thực hiện trước đó sẽ áp dụng tỷ lệ phần trăm thiết lập tại thời điểm đưa ra yêu cầu, chứ không phải tại ngày bay.
 26. Số dặm đóng góp vào tài khoản Gia đình của Tôi sẽ không thể áp dụng ngày quá khứ đối với những chuyến bay hoặc dịch vụ đã phát sinh trước ngày Hội viên gia nhập tài khoản Gia đình của Tôi.
 27. Chủ Gia đình không thể tự xóa tên mình ra khỏi tài khoản Gia đình của Tôi hoặc cử một người thay thế làm Chủ Gia đình. Họ sẽ có tùy chọn để đóng tài khoản Gia đình của Tôi và bất kỳ Dặm nào đã tích lũy nhưng chưa được quy đổi, chuyển nhượng hoặc đã hết hạn được giữ trong tài khoản Gia đình của Tôi sẽ bị hủy bỏ.
 28. Chủ Gia đình có thể xóa Thành viên Gia đình ra khỏi tài khoản Gia đình của Tôi bất kỳ lúc nào, bằng cách sử dụng Trang Web hoặc liên lạc với Trung tâm Liên hệ của Emirates. Khi đã đạt đến số lượng Thành viên Gia đình tối đa, thì sẽ chỉ cho phép ba thay đổi trong mỗi năm dương lịch.
 29. Thành viên Gia đình có thể tự xóa tên mình ra khỏi tài khoản Gia đình của Tôi bất kỳ lúc nào, bằng cách bấm vào mục Rời khỏi tài khoản Gia đình của Tôi, tuy nhiên:
  • Toàn bộ số Dặm đã góp chung vào tài khoản Gia đình của Tôi sẽ vẫn nằm trong tài khoản Gia đình của Tôi.
  • Chủ Gia đình sẽ không còn có thể thực hiện đổi điểm bằng cách dùng số Dặm trong tài khoản Gia đình của Tôi dưới tên của Thành viên Gia đình này.
  • Thành viên Gia đình này sẽ không còn nhìn thấy tài khoản Gia đình của Tôi nữa.
 30. Số Dặm được gộp trong một tài khoản Gia đình của Tôi chỉ có thể được đổi cho các thành viên của tài khoản Gia đình của Tôi.
 31. Chỉ những Hội viên Emirates Skywards cá nhân mới có thể gia nhập tài khoản Gia đình của Tôi.
 32. Hội viên có thể sử dụng Dặm thưởng Skywards từ tài khoản Gia đình của Tôi trên các chuyến bay Phần thưởng Cơ bản và các chuyến bay được mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng. Hội viên cũng có thể sử dụng chúng để nhận Phần thưởng Nâng hạng khi đăng ký nếu đi cùng Chủ Gia đình hoặc quyên góp Dặm thưởng để ủng hộ các sáng kiến đã chọn. Ngoài ra, từ tài khoản cá nhân, hội viên cũng có thể chi tiêu Dặm thưởng cho các đối tác bán lẻ và phong cách sống cũng như cho các sự kiện của chương trình Skywards Exclusives. Emirates có thể sửa đổi danh sách đối tác bất cứ lúc nào.
 33. Hiện hội viên chỉ có thể Mua, Tặng, Chuyển nhượng, Gia hạn và Khôi phục Dặm thưởng sử dụng tài khoản Emirates Skywards cá nhân và không áp dụng đối với tài khoản Gia đình của Tôi.
 34. Khi một hội viên Emirates Skywards chọn gộp Dặm thưởng Skywards vào tài khoản My Family, phần trăm đóng góp được chọn sẽ chỉ được khấu trừ khỏi tài khoản của họ khi họ đã tích lũy được hơn 1 Dặm thưởng Skywards. Khi hội viên tích lũy được 1 Dặm thưởng Skywards hoặc ít hơn trong một giao dịch, số dặm này sẽ vẫn còn trong tài khoản Emirates Skywards của hội viên đó.
 35. Các hội viên có thể chọn một tỷ lệ phần trăm đóng góp dựa trên tổng số Dặm tích lũy được. Họ không thể chọn tỷ lệ phần trăm theo loại, ví dụ số dặm tích lũy được theo chuyến bay hoặc theo đối tác.
 36. Dặm bay có thể mất 8 tuần hoặc hơn để được ghi nhận vào Tài khoản của Hội viên kể từ ngày giao dịch.
 37. Số Dặm sẽ được cộng gộp theo tỷ lệ đóng góp vào ngày giao dịch (tín dụng Dặm) mà không phải là ngày hoạt động. 
 38. Bất kỳ Dặm Hoạt động nào của đối tác bị hủy bởi một Thành viên gia đình hoặc Chủ gia đình cũng sẽ tự động bị hủy khỏi tài khoản Gia đình của Tôi tương ứng.

18. Skywards+

 1. Quy tắc chung của Chương trình
  • Skywards+ là gói dịch vụ trực tuyến có thể được mua trên emirates.com với một khoản phí hàng năm.
  • Phí đăng ký đã bao gồm thuế và tất cả các khoản phí áp dụng.
  • Người đăng ký gói Skywards+ được hưởng các quyền lợi bổ sung như đã nêu trên emirates.com; quyền lợi có thể khác nhau giữa các hội viên và dựa trên gói đăng ký đã mua.
  • Hội viên phải đăng nhập vào Tài khoản Emirates Skywards(Mở trang trong cùng một tab) của họ để sử dụng và xem các quyền lợi Skywards+.
  • Gói đăng ký Skywards+ và các quyền lợi liên quan chỉ áp dụng cho hội viên mua gói dịch vụ và không thể tặng hoặc bán.
  • Gói đăng ký Skywards+ của hội viên là không thể chuyển nhượng và không thể hoàn lại.
  • Các quyền lợi của Skywards+ chỉ áp dụng cho các chuyến bay Emirates mua qua emirates.com.
  • Các quyền lợi của Skywards+ không thể áp dụng cho thời gian trước hoặc sau thời hạn gói đăng ký đã nêu.
  • Sẽ không có khoản tích lũy thưởng nào được ghi có cho các chuyến bay được thực hiện ngoài thời hạn gói đăng ký Skywards+. Điều này cũng áp dụng cho yêu cầu truy lãnh.
  • Các quyền lợi từ gói Skywards+ của hội viên chỉ có hiệu lực trong thời hạn gói đăng ký.
  • Đối với vé phát hành lại, khoản tích lũy thưởng sẽ được ghi có cho các chuyến bay được thực hiện trong thời hạn gói đăng ký Skywards+.
  • Emirates Skywards có quyền từ chối việc đăng ký gói Skywards+ đối với bất kỳ cá nhân nào và có thể chấm dứt gói đăng ký bất cứ lúc nào.
  • Emirates Skywards có quyền hủy bỏ hoặc ngừng sản phẩm này bất kỳ lúc nào.
  • Gói đăng ký Skywards+ sẽ được kích hoạt trong vòng 48 giờ sau khi thanh toán thành công.
  • Các quyền lợi của Skywards+ sẽ chỉ được áp dụng cho các chuyến bay được thực hiện sau khi đăng ký thành công.
  • Có thể truy cập thông tin về Skywards+ trên emirates.com và flydubai.com(Mở một trang web bên ngoài trong một tab mới).
  • Phải đổi Dặm thưởng Skywards từ tài khoản cá nhân hoặc tài khoản My Family (Gia đình của Tôi) của hội viên để sử dụng quyền lợi Skywards+. Không thể đổi Dặm thưởng từ tài khoản Skysurfers.
 2. Dặm thưởng Skywards.
  • Hội viên phải đăng ký tham gia gói Skywards+ để đủ điều kiện nhận Dặm thưởng Skywards.
  • Dặm thưởng Skywards chỉ áp dụng cho các chuyến bay của Emirates mà vé được phát hành trực tuyến qua emirates.com (bao gồm cả vé thanh toán bằng Tiền mặt+Dặm thưởng).
  • Tất cả các lượt đặt chỗ trên chuyến bay do flydubai tiếp thị và khai thác đều đủ điều kiện nhận Dặm thưởng Skywards (bao gồm cả các lượt đặt chỗ được thanh toán bằng Tiền mặt+Dặm thưởng đủ điều kiện để tích lũy).
  • Hội viên sẽ tích lũy được Dặm thưởng Skywards trên các chuyến bay thực hiện trong thời gian đăng ký. Điều này cũng áp dụng cho vé máy bay được cấp lại.
  • Nếu hội viên đã bay trên một chuyến bay do Emirates hoặc flydubai tiếp thị và khai thác đủ điều kiện nhận Dặm thưởng Skywards từ nhiều chương trình khuyến mại của Emirates Skywards thì chỉ số dặm thưởng đủ điều kiện cao hơn được cộng vào tài khoản.
  • Hội viên sẽ đủ điều kiện nhận 20% Dặm thưởng Skywards ở Hạng Nhất, Hạng Thương gia và Hạng Phổ thông trên tất cả các chuyến bay đủ điều kiện do Emirates hoặc flydubai tiếp thị và khai thác.
  • Sao kê của hội viên sẽ hiển thị Dặm thưởng Skywards cho chuyến bay được áp dụng là "Dặm thưởng Skywards của gói Skywards+".
  • Tất cả các vé không đủ điều kiện nhận Dặm thưởng Skywards tích lũy thông thường cũng không được nhận Dặm thưởng Skywards của gói Skywards+.
  • Hội viên phải đăng nhập vào tài khoản Emirates Skywards của họ để sử dụng các quyền lợi của Skywards+.
  • Không hoàn tiền cho các quyền lợi chưa sử dụng khi kết thúc thời gian đăng ký.
 3. Dặm thưởng theo hạng - chỉ hạng Premium.
  • Hội viên phải đăng ký tham gia gói Skywards+ để đủ điều kiện nhận Dặm thưởng theo hạng hội viên.
  • Dặm thưởng theo Hạng chỉ áp dụng cho các chuyến bay của Emirates và vé phải được phát hành trực tuyến qua emirates.com (bao gồm cả vé thanh toán bằng Tiền mặt+Dặm thưởng).
  • Tất cả các lượt đặt chỗ trên chuyến bay do flydubai tiếp thị và khai thác đều đủ điều kiện nhận Dặm thưởng theo hạng (bao gồm cả lượt đặt chỗ được thanh toán bằng Tiền mặt+Dặm thưởng đủ điều kiện để tích lũy).
  • Hội viên sẽ tích lũy được Dặm thưởng theo hạng hội viên trên các chuyến bay được thực hiện trong thời hạn gói đăng ký. Điều này cũng áp dụng cho vé máy bay được cấp lại.
  • Nếu hội viên đã bay trên một chuyến bay do Emirates hoặc flydubai tiếp thị và khai thác đủ điều kiện nhận Dặm thưởng theo hạng từ nhiều chương trình khuyến mại của Emirates Skywards thì chỉ số dặm thưởng đủ điều kiện cao hơn sẽ được cộng vào tài khoản.
  • Hội viên sẽ đủ điều kiện nhận 20% Dặm thưởng theo hạng hội viên ở Hạng Nhất, Hạng Thương gia và Hạng Phổ thông trên tất cả các chuyến bay do Emirates hoặc flydubai tiếp thị và khai thác.
  • Sao kê của hội viên sẽ hiển thị Dặm thưởng theo hạng hội viên cho chuyến bay được áp dụng là "Dặm thưởng theo hạng hội viên của gói Skywards+".
  • Mọi vé không đủ điều kiện nhận Dặm thưởng Skywards tích lũy thông thường cũng không được nhận Dặm thưởng theo hạng hội viên.
  • Hội viên phải đăng nhập vào tài khoản Emirates Skywards của họ để sử dụng các quyền lợi của Skywards+.
  • Không hoàn tiền cho các quyền lợi chưa sử dụng khi kết thúc thời gian đăng ký.
 4. Phần thưởng nâng hạng được giảm giá - chỉ dành cho vé Cao cấp và Đặc biệt.
  • Các hội viên phải đăng ký tham gia gói Skywards+ để đủ điều kiện nhận Phần thưởng Nâng hạng được giảm giá.
  • Chỉ những vé thương mại được phát hành trên emirates.com mới đủ điều kiện nhận Phần thưởng Nâng hạng được giảm giá.
  • Phần thưởng Nâng hạng được xuất trực tuyến qua emirates.com hoặc khi làm thủ tục chuyến bay đủ điều kiện để được giảm giá.
  • Để được giảm giá, hội viên Emirates Skywards phải đăng nhập vào tài khoản Emirates Skywards trên trang emirates.com, trang web Emirates phiên bản dành cho thiết bị di động hoặc Ứng dụng Emirates trước khi bắt đầu đặt chỗ.
  • Phần thưởng Nâng hạng chỉ có giá trị trên các chuyến bay do Emirates khai thác.
  • Vé được xuất theo các nhãn hiệu giá vé Flex và Flex Plus đủ điều kiện nhận Phần thưởng Nâng hạng được giảm giá, có áp dụng các hạn chế.
  • Vé được phát hành theo các nhãn hiệu giá vé Special và Saver không đủ điều kiện nhận Phần thưởng Nâng hạng được giảm giá.
  • Phần thưởng Nâng hạng còn tùy vào tình trạng chỗ còn trống.
  • Hội viên sẽ đủ điều kiện được giảm giá cho tất cả các giao dịch nâng hạng diễn ra trong thời gian đăng ký, ngay cả khi ngày đi nằm ngoài thời gian đăng ký.
  • Nếu hội viên đủ điều kiện nhận nhiều ưu đãi Phần thưởng Nâng hạng, chỉ những ưu đãi đủ điều kiện cao hơn được áp dụng (không thể kết hợp các ưu đãi).
  • Phần thưởng Nâng hạng được giảm giá đi kèm với Skywards+ sẽ được phản ánh trên các chuyến bay đủ điều kiện tại thời điểm đặt chỗ. Nếu hội viên đủ điều kiện nhận nhiều ưu đãi Phần thưởng Nâng hạng trên cùng một chuyến bay, chỉ những ưu đãi đủ điều kiện cao hơn được áp dụng.
  • Hội viên phải đăng nhập vào tài khoản Emirates Skywards của họ để sử dụng các quyền lợi của Skywards+.
  • Có thể đổi Dặm thưởng Skywards từ tài khoản cá nhân hoặc tài khoản My Family (Gia đình của tôi) của hội viên để sử dụng quyền lợi này. Không thể đổi Dặm thưởng từ tài khoản Skysurfers.
  • Nâng hạng tự động sẽ được giảm giá nếu có sẵn trong thời gian đăng ký. Nếu có ưu đãi cụ thể cao hơn được áp dụng tại thời điểm nâng hạng tự động, hội viên sẽ nhận được ưu đãi cao nhất được áp dụng.
  • Phần thưởng Nâng hạng được giảm giá trong gói Skywards+ cũng được áp dụng cho các nâng hạng tự động nếu việc nâng hạng tự động được tiến hành trong thời gian đăng ký.
  • Phần thưởng Nâng hạng được giảm giá trong gói Skywards+ không áp dụng cho các lần nâng hạng nhanh trên máy bay.
  • Việc xuất lại vé sau đó có thể khiến Phần thưởng Nâng hạng mất hiệu lực, đặc biệt là trong các trường hợp thay đổi chuyến bay hoặc ngày bay mà không thể xác nhận tình trạng khả dụng của Phần thưởng Nâng hạng vào thời điểm thay đổi. Trong các trường hợp như vậy và cũng để hủy vé, việc hoàn Dặm thưởng sẽ phải tuân theo các Quy định của chương trình Emirates Skywards.
  • Đối với vé Phần thưởng Nâng hạng được xuất trực tuyến qua emirates.com, Dặm thưởng sẽ được khấu trừ từ tài khoản Emirates Skywards của người đăng ký chương trình Skywards+ cho tất cả hành khách trong cùng một đặt chỗ hoặc cho những hành khách được chọn đi trên cùng chuyến bay. Đối với vé Phần thưởng Nâng hạng được xuất trực tuyến qua emirates.com, Dặm thưởng cũng có thể được khấu trừ từ tài khoản Emirates Skywards của người đăng ký chương trình Skywards+ cho bất kỳ hành khách nào khác ngay cả khi người đăng ký chương trình Skywards+ không thực hiện chuyến đi
  • Đối với vé Phần thưởng Nâng hạng được xuất khi làm thủ tục chuyến bay, Dặm thưởng sẽ được khấu trừ từ tài khoản Emirates Skywards của người đăng ký chương trình Skywards+ cho tất cả hành khách trong cùng một đặt chỗ hoặc cho những hành khách được chọn đi trên cùng chuyến bay. Quyền lợi Phần thưởng Nâng hạng khi làm thủ tục chuyến bay không được áp dụng nếu người đăng ký chương trình Skywards+ không thực hiện chuyến đi.
  • Hội viên chỉ có thể mua thêm Dặm thưởng từ một tài khoản cá nhân nếu số dư hiện tại không đủ.
  • Mọi khoản thuế, phí và lệ phí do hãng vận chuyển áp dụng đều không bao gồm trong Phần thưởng Nâng hạng được giảm giá, và nếu có, các khoản này phải được thanh toán đầy đủ để sử dụng ưu đãi.
  • Điều khoản và điều kiện của Phần thưởng Nâng hạng có thể thay đổi và mọi cập nhật sẽ được công bố trên trang web này. Áp dụng tất cả Các quy định khác của chương trình Emirates Skywards.
  • Tất cả hành khách trong đặt chỗ phải mua Phần thưởng Nâng hạng và được xử lý trong một giao dịch đối với vé được xuất trực tuyến qua emirates.com. Không được phép chỉ mua vé cho những hành khách cụ thể trong một đặt chỗ đối với vé được xuất trực tuyến thông qua emirates.com.
  • Không hoàn tiền cho các quyền lợi chưa sử dụng khi kết thúc thời gian đăng ký.
  • Áp dụng Các quy định của chương trình Emirates Skywards cho Phần thưởng Nâng hạng.
 5. Phần thưởng Classic Reward được giảm giá.
  • Hội viên sẽ đủ điều kiện nhận giảm giá một lần cho chuyến bay Classic Reward trên các chuyến bay đủ điều kiện của Emirates khi vé được mua trong thời gian đăng ký, ngay cả khi ngày đi thực tế nằm ngoài thời gian đăng ký.
  • Để được hưởng ưu đãi giảm giá Classic Reward này, hội viên Emirates Skywards phải đăng nhập vào tài khoản Emirates Skywards của họ trên emirates.com phiên bản dành cho máy tính trước khi bắt đầu đặt chỗ.
  • Giảm giá sẽ áp dụng cho tất cả hành khách trong cùng một đặt chỗ.
  • Giảm giá chỉ áp dụng cho các đặt chỗ chuyến bay thưởng khứ hồi và một chiều và không áp dụng cho các đặt chỗ chuyến bay gồm nhiều thành phố hoặc nhiều chặng.
  • Giảm giá không thể được hoàn tiền và có thể không áp dụng nếu chi tiết chuyến bay thay đổi hoặc các chuyến bay bị hủy.
  • Hội viên phải đăng nhập vào tài khoản Emirates Skywards của họ để sử dụng các quyền lợi của Skywards+.
  • Áp dụng các Quy tắc của Chương trình Emirates Skywards đối với Classic Reward.
 6. Mức giá Tiền mặt+Dặm thưởng ưu đãi
  • Các hội viên Skywards+ sẽ nhận được các mức giá Tiền mặt+Dặm thưởng ưu đãi cho các đặt chỗ đủ điều kiện được thực hiện trong thời hạn gói đăng ký, kể cả khi ngày đi nằm ngoài thời gian đăng ký.
  • Mức giá Tiền mặt+Dặm thưởng ưu đãi sẽ xuất hiện trên trang thanh toán khi các hội viên chọn Tiền mặt+Dặm thưởng là tùy chọn thanh toán.
  • Mức giá Tiền mặt+Dặm thưởng ưu đãi chỉ áp dụng cho các đặt chỗ trực tuyến trên emirates.com
  • Hội viên phải đăng nhập vào tài khoản Emirates Skywards của họ để sử dụng các quyền lợi của Skywards+.
  • Có thể đổi Dặm thưởng Skywards từ tài khoản cá nhân hoặc tài khoản My Family (Gia đình của tôi) của hội viên để sử dụng quyền lợi này. Không thể đổi Dặm thưởng từ tài khoản Skysurfers.
  • Hội viên Emirates Skywards phải lựa chọn tùy chọn có biểu tượng Tiền mặt+Dặm thưởng hiển thị trong quá trình đặt chỗ, để sử dụng bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào có tại trang thanh toán.
  • Khi tùy chọn thanh toán vé bằng Tiền mặt+Dặm thưởng được chọn, xem xét và chấp nhận trên trang thanh toán, và đến bước thanh toán cuối cùng cần thực hiện để phát hành vé, sẽ không được phép điều chỉnh thêm về giá vé Tiền mặt+Dặm thưởng. Việc xuất lại vé sau đó có thể bao gồm thu thêm giá vé hoặc phí sẽ phải được thực hiện hoàn toàn bằng tiền mặt (hoặc phương thức thanh toán tương đương). Việc hủy vé sẽ tuân theo quy tắc giá vé và Các quy định của chương trình Emirates Skywards về việc hoàn Dặm thưởng (nếu có).
  • Không hoàn tiền cho các quyền lợi chưa sử dụng khi kết thúc thời gian đăng ký.
  • Áp dụng Các quy định của chương trình Emirates Skywards cho vé mua bằng Tiền mặt+Dặm thưởng.
 7. Hành lý ký gửi
  • Hội viên phải đăng ký Skywards+ để đủ điều kiện nhận quyền lợi hành lý ký gửi.
  • Trong trường hợp tính hành lý theo trọng lượng, quyền lợi này áp dụng cho tất cả các hội viên của Emirates Skywards.
  • Áp dụng quyền lợi về hành lý bất kể kênh đặt vé. Hành lý ký gửi chỉ có hiệu lực trên các chuyến bay do Emirates tiếp thị và khai thác.
  • Trong trường hợp tính hành lý theo kiện, có thể ký gửi thêm một kiện hành lý. Quyền lợi này chỉ áp dụng cho hội viên Emirates Skywards hạng Blue và Silver, vì hội viên hạng Gold và Platinum được ký gửi thêm kiện hành lý thứ ba như một phần của quyền lợi theo hạng của họ.
  • Quyền lợi này chỉ áp dụng cho hội viên cá nhân.
  • Hội viên sẽ đủ điều kiện nhận quyền lợi hành lý ký gửi để thực hiện hành trình trong thời hạn gói đăng ký.
  • Mức hành lý miễn cước dựa trên gói đăng ký đã mua và mức miễn cước khả dụng sẽ được nêu rõ trong phần quyền lợi.
  • Không hoàn tiền cho các quyền lợi chưa sử dụng khi kết thúc thời gian đăng ký.
 8. Quyền sử dụng một số phòng chờ Hạng Thương gia của Emirates
  • Hội viên phải đăng ký Skywards+ để đủ điều kiện nhận quyền lợi sử dụng phòng chờ.
  • Mỗi người chỉ được sử dụng Phòng chờ Hạng Thương gia của Emirates một lần mỗi lần nhập cảnh tại một số sân bay được lựa chọn(Mở trang trong cùng một tab). Vé vào cửa có thể được sử dụng cho người đăng ký Skywards+ hoặc khách đi cùng chặng tiếp theo trên cùng chuyến bay của Emirates. Người đăng ký Skywards+ phải có mặt.
  • Quyền sử dụng phòng chờ chỉ có hiệu lực trên các chuyến bay trong thời gian đăng ký và chỉ có thể sử dụng các phòng chờ đang mở cửa của Emirates.
  • Áp dụng quyền lợi sử dụng phòng chờ bất kể kênh đặt vé. Quyền vào phòng chờ chỉ có hiệu lực trên các chuyến bay do Emirates tiếp thị và khai thác.
  • Quyền sử dụng phòng chờ tùy thuộc vào tình trạng phòng trống và dành cho khách hàng của Emirates từ 18 tuổi trở lên hoặc trẻ vị thành niên đi cùng người lớn có quyền vào phòng chờ theo mong muốn của họ.
  • Quyền sử dụng phòng chờ sẽ theo quyết định của nhân viên phòng chờ Emirates và sẽ được cấp ở lối vào phòng chờ tương ứng.
  • Khả năng hội đủ điều kiện và quyền sử dụng phòng chờ tại sân bay sẽ do các nhân viên tại quầy của Emirates Business Class Lounge xác định.
  • Nhân viên phòng chờ Hạng Thương gia của Emirates có thể kiểm tra tình trạng hiệu lực của phiếu ưu đãi và đánh dấu phiếu ưu đãi là đã sử dụng khi hành khách đã hưởng lợi ích. Điều này sẽ được phản ánh trong hồ sơ của hội viên.
  • Không có lời mời vào phòng chờ được in trên thẻ lên máy bay.
  • Quyền sử dụng Phòng chờ Hạng Thương gia của Emirates sẽ được cung cấp cho các hội viên Skywards+ hạng Blue, Silver, Gold và Platinum (tại thời điểm đăng ký của họ).
  • Không hoàn tiền cho các lần vào phòng chờ chưa sử dụng vào cuối thời hạn gói đăng ký.
  • Áp dụng Các quy định của Chương trình Emirates Skywards.
 9. Cách đăng ký gói Skywards+
  • Skywards+(Mở trang trong cùng một tab) chỉ dành cho hội viên chương trình Emirates Skywards đủ điều kiện từ 18 tuổi trở lên.
  • Các hội viên của Emirates Skywards phải đăng nhập vào Emirates.com để mua Skywards+. Hội viên sẽ được thông báo về phí áp dụng trong quá trình đăng ký.
  • Khi thanh toán đã được xử lý thành công, các hội viên sẽ nhận được email xác nhận và biên nhận.
 10. Hiệu lực Gói đăng ký
  • Các quyền lợi của gói Skywards+ có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày đăng ký và sẽ không có gia hạn tự động. Tài khoản Emirates Skywards của bạn sẽ phản ánh chi tiết đăng ký của bạn cho đến hết tháng thứ mười hai, theo giờ UAE (GMT +4 giờ).

19. Các ưu đãi độc quyền của Skywards

Tìm hiểu thêm về các điều khoản và điều kiện(Mở một trang web bên ngoài trong tab mới) để sử dụng nền tảng Skywards Exclusives của chúng tôi, cũng như các quy tắc của chương trình(Mở một trang web bên ngoài trong một tab mới) áp dụng cho các giao dịch trên trang web.

20. Quyền riêng tư

 1. Liên quan đến chương trình, Emirates Skywards thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Hội viên theo Chính sách Quyền riêng tư. Chính sách về Quyền riêng tư chứa thông tin về thông tin cá nhân mà Emirates Skywards thu thập, thông tin cá nhân được sử dụng như thế nào và thông tin được tiết lộ cho ai và vì mục đích gì. Chính sách này cũng bao gồm thông tin về cách Hội viên có thể rút lại sự chấp thuận khi phù hợp và cách Hội viên có thể liên lạc với Emirates để quản lý quyền riêng tư của Hội viên.
 2. Không làm giới hạn điều 18.1, đó là điều kiện hội viên của Emirates Skywards, trừ khi Emirates Skywards được thông báo bởi một Hội viên Phù hợp, Hội viên Phù hợp đồng ý rằng Emirates Skywards tiết lộ chi tiết liên lạc của Hội viên Phù hợp vào hoặc sau Ngày chấm dứt của Qantas. Việc công bố thông tin như vậy sẽ được thực hiện với mục đích để Qantas mang đến cho Hội viên Phù hợp những Chương trình Hành khách Thân thiết Qantas (hoặc chương trình tương đương tại Ngày Chấm dứt của Qantas). Việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Qantas có thể khác với Emirates. Qantas có thể không bị ràng buộc bởi các luật về quyền riêng tư có cùng mức độ bảo vệ như những quy tắc ràng buộc đối với Emirates Skywards. Để tránh hiểu lầm, không có nội dung nào trong điều 18.2 này yêu cầu một Hội viên Phù hợp hủy bỏ tư cách hội viên Emirates Skywards và/hoặc chấp nhận tham gia vào chương trình Khách hàng thân thiết của Qantas (hoặc tương đương) vào bất kỳ lúc nào.
 3. Không làm giới hạn điều khoản 18.1, thông tin cá nhân của các Hội viên trước đây là các Hội viên flydubai OPEN hoặc những hội viên bay với flydubai sẽ được sử dụng và chia sẻ giữa Emirates và Flydubai cho mục đích hoạt động của chương trình Emirates Skywards. Việc flydubai sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân có thể khác với Emirates.
 4. Trường hợp Hội viên đã yêu cầu xóa Tài khoản của họ theo Điều 17 của Quy tắc chung về Bảo vệ Dữ liệu (Quyền xóa / quyền được lãng quên); tất cả Dặm đã tích lũy nhưng chưa được quy đổi, chuyển nhượng hoặc đã hết hạn được giữ trong Tài khoản sẽ bị Hủy bỏ.

21. Trách nhiệm pháp lý

 1. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, EMIRATES SKYWARDS KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SỰ MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI CỦA MỘT HỘI VIÊN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI NÀO KHÁC, DÙ LÀ TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, PHÁT SINH TỪ SỰ HỦY BỎ HAY THAY ĐỔI CỦA HOẶC ĐẾN EMIRATES SKYWARDS HOẶC BẤT CỨ PHƯƠNG TIỆN, LỢI ÍCH HOẶC THỎA THUẬN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP CHO MỘT HỘI VIÊN, BAO GỒM SỰ RÚT LUI CỦA ĐỐI TÁC HOẶC VIỆC NHỮNG QUYỀN LỢI, PHƯƠNG TIỆN HAY THỎA THUẬN BỊ RÚT LẠI.
 2. Emirates Skywards có quyền loại một Hội viên khỏi việc tham gia chương trình Emirates Skywards, hủy tất cả các Dặm Skywards trước đó và đòi bồi thường cho Phần Thưởng đã được sử dụng nếu, theo đánh giá của Emirates Skywards, Hội viên đó hoặc Điều phối viên Chuyến bay được chỉ định thay mặt Hội viên đó, đã tham gia vào hành vi sai trái có chủ ý hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào đối với chương trình Emirates Skywards, bao gồm, nhưng không giới hạn ở chiếm đoạt lừa đảo Dặm Skywards hoặc mua, bán hoặc lạm dụng Dặm Skywards hoặc mua, bán hoặc lạm dụng các quyền lợi từ Phần thưởng.
 3. Nhân viên trợ giúp của Emirates Skywards và các dịch vụ khác cung cấp cho các Hội viên do các nhà cung cấp bên thứ ba (mỗi bên đều được gọi là "Nhà cung cấp") điều hành. Mọi Hội viên sử dụng các dịch vụ này đều có mối quan hệ pháp lý với Nhà cung cấp. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Emirates Skywards không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một Hội viên hoặc bất cứ ai khác đối với những sơ suất, hành vi sai trái, dịch vụ kém hoặc vi phạm các nghĩa vụ phát sinh từ việc cung cấp hoặc không cung cấp dịch vụ của hoặc thay mặt Nhà cung cấp phát sinh từ quan hệ pháp lý đó với Nhà cung cấp.

22. Quy định chung

 1. Các Quy định của Chương trình có thể được chỉnh sửa, thay đổi, bị đình chỉ hoặc chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo nếu được pháp luật cho phép, trừ việc nỗ lực hợp lý để nhanh chóng công bố chi tiết về sự điều chỉnh hoặc thay đổi, việc bị đình chỉ hoặc chấm dứt (tùy từng trường hợp) trên Trang Web. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa phiên bản Quy định của Chương trình này và bất kỳ phiên bản Quy định của Chương trình nào được xuất bản trên Trang Web của Emirates Skywards, thì bản nào ra sau sẽ có hiệu lực.
 2. Việc Hội viên sử dụng thẻ hội viên hoặc trích dẫn mã hội viên của mình sau khi có bất kỳ điều chỉnh hoặc biến đổi nào so với Quy định của Chương trình sẽ được coi là sự chấp nhận của hội viên đối với sự điều chỉnh hoặc biến đổi đó.
 3. Bất kỳ thông báo nào được gửi cho Hội viên theo các Quy định của Chương trình này sẽ được coi là đã được gửi đi nếu được gửi bằng Bưu điện trả trước cho hội viên theo địa chỉ do hội viên cung cấp cho các mục đích của Emirates Skywards.
 4. Các Quy định của Chương trình được điều chỉnh bởi luật pháp của Tiểu Vương quốc Dubai và bất kỳ thủ tục tố tụng nào liên quan đến Emirates Skywards phải được thực hiện trong khu vực tài phán đó. Các Hội viên, kể cả hội đủ tư cách hội viên và được nhận Dặm hay Phần Thưởng phải tuân thủ theo mọi luật và quy định hiện hành, bao gồm tất mọi nghị quyết áp dụng của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế.
 5. Emirates Skywards không hoạt động (hoặc sẽ ngừng hoạt động) tại một khu vực tài phán mà tại đó hoạt động của Emirates Skywards bị cấm (hoặc trở nên bị cấm) theo luật pháp hoặc hướng dẫn của chính phủ.
 6. Các biện pháp cẩn trọng hợp lý đã được thực hiện để đảm bảo rằng mọi thông tin có trong Quy định của Chương trình và trong bất kỳ ấn phẩm và quảng cáo nào liên quan đến Emirates Skywards là chính xác, tuy nhiên Emirates Skywards sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ thông tin nào, dù là bằng văn bản hay bằng lời nói.
 7. Bất kỳ phần nào trong các Quy định của Chương trình không thể thực thi được vì bất kỳ lý do nào sẽ được coi là có khả năng bị cắt bỏ để không làm ảnh hưởng đến phần còn lại của các Quy định của Chương trình bằng bất kỳ cách nào. Emirates Skywards không được yêu cầu cung cấp bất kỳ dịch vụ nào hoặc thực hiện theo các Quy định của Chương trình nếu làm như vậy là trái pháp luật.
 8. Các Hội viên có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu khi làm thủ tục để có thể tạo danh tính và tư cách hội viên của chương trình Emirates Skywards. Nếu một Hội viên không tuân thủ yêu cầu này, Emirates Skywards có quyền từ chối vận chuyển.

23. Emirates Skywards Sử dụng mật mã một lần

Là một biện pháp bảo mật bổ sung, Emirates Skywards đã giới thiệu tính năng xác thực cấp hai thông qua việc sử dụng mật mã một lần đối với một số hoạt động tài khoản, như đăng nhập tài khoản Emirates Skywards, cập nhật hồ sơ và hoạt động đổi thưởng (dịch vụ mật mã một lần).
 
Mật mã một lần là mã số được tạo ngẫu nhiên mà Emirates Skywards sẽ nhắn tin SMS và/hoặc gửi email cho hội viên liên quan đến các hoạt động tài khoản nhất định. Đây là xác thực cấp hai, có thể là bắt buộc đối với hội viên để xác nhận rằng hoạt động tài khoản đã hội viên cho phép. Hội viên sẽ được thông báo tại thời điểm hoạt động tài khoản có liên quan nếu cần mật mã một lần. 
 
Khi yêu cầu mật mã một lần liên quan đến tài khoản của hội viên, Emirates Skywards sẽ gửi mật mã một lần bằng tin nhắn SMS đến số điện thoại di động đã đăng ký của hội viên và/hoặc email đến địa chỉ email của hội viên đã đăng ký với Emirates Skywards (như được hiển thị trong hồ sơ Emirates Skywards của hội viên).  
 
Hội viên cần đảm bảo rằng tất cả thông tin (bao gồm, nhưng không giới hạn ở chi tiết liên hệ) được cung cấp cho Emirates Skywards là chính xác và cập nhật. Nếu một hội viên không cung cấp hoặc cập nhật bất kỳ thông tin cần thiết nào cho Emirates Skywards, Emirates Skywards có thể không thể cấp mật mã một lần khiến hội viên không thể truy cập vào tài khoản của họ. Hội viên có thể cập nhật hồ sơ Emirates Skywards của họ bất cứ lúc nào để đảm bảo rằng chi tiết liên lạc của họ được cập nhật.  
 
Emirates Skywards có thể, theo quyết định riêng của mình, liên hệ với một hội viên (bao gồm cả qua đường dây điện thoại được ghi âm lại) để xác minh danh tính của hội viên và hoạt động tài khoản. Nhiều lần nhập mật mã một lần không chính xác có thể khiến tài khoản của hội viên bị khóa hoặc bị áp đặt các hạn chế khác đối với việc sử dụng, theo quy định của Emirates Skywards tùy từng thời điểm. Là một phần trong quy trình xác minh hội viên và phòng chống gian lận, Emirates Skywards có thể yêu cầu thêm thông tin chi tiết hoặc nhận dạng từ hội viên.
 
Hội viên không được cho bất kỳ người nào khác sử dụng số tài khoản hoặc mật mã một lần của mình và các hội viên phải luôn đảm bảo không tiết lộ số tài khoản và mật mã một lần của họ cho bất cứ ai khác. Nếu mật mã một lần được tiết lộ hoặc phát hiện bởi bất kỳ người nào khác, hội viên cần thông báo ngay cho Emirates Skywards về vụ việc bằng cách liên hệ qua địa chỉ SkywardsMemberVerification@emirates.com
 
Thông qua việc sử dụng dịch vụ mật mã một lần, các hội viên ủy quyền cho Emirates Skywards cung cấp mật mã một lần cho hội viên và để xác thực hoạt động nhận dạng và tài khoản của hội viên thông qua việc sử dụng mật mã một lần. Nếu một hội viên không thể cung cấp mật mã một lần hoặc nếu xác thực qua mật mã một lần không thành công, Emirates Skywards có thể hạn chế quyền truy cập vào tài khoản của hội viên.
 
Nhà cung cấp dịch vụ di động có thể không cho phép hội viên nhận mật mã một lần qua SMS nếu hội viên đó ở nước ngoài hoặc sử dụng mạng dịch vụ di động ở nước ngoài. Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ có thể thu phí dịch vụ khi nhận mật mã một lần.
 
Trong mọi trường hợp, Emirates Skywards sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc hội viên không có khả năng truy cập vào tài khoản của họ khi xác thực mật mã một lần bị trì hoãn hoặc không thành công vì bất kỳ lý do nào. Emirates Skywards sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào do nhà cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ bên nào khác áp dụng.
 
Emirates Skywards có quyền thêm,  tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ mật mã một lần hoặc sử dụng tạm thời hoặc vĩnh viễn bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước, vì bất kỳ lý do nào mà Emirates Skywards cho là cần thiết hoặc nên làm, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, khi có sự nghi ngờ vi phạm an ninh hoặc khi Emirates Skywards có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin mà một hội viên cung cấp là không cập nhật hoặc không chính xác.

Điều chỉnh Chương trình

Chương trình Emirates Skywards được quản lý theo những quy định của chương trình ("Quy định của Chương trình"). Emirates Skywards có quyền thay thế, sửa đổi hoặc điều chỉnh bất kỳ phần nào của chương trình Emirates Skywards vào bất kỳ lúc nào theo các Quy định của Chương trình. Quyền này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thay đổi về liên minh đối tác của Emirates Skywards, các quy định về việc tích lũy và đổi thưởng số dư dặm, quy định về sử dụng các phần thưởng du lịch, lịch bay, các quyền lợi du lịch của hội viên và các đặc điểm cụ thể của các ưu đãi khuyến mãi.

Tuyên bố từ chối Bảo hành và Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý

Thông tin được công bố trên Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates có thể không đầy đủ hoặc có các sai sót hoặc lỗi đánh máy. Emirates Skywards không cam kết hoặc đảm bảo rằng việc truy cập vào Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, sai sót, thiếu sót hoặc mất mát thông tin truyền tải hoặc không có vi-rút nào sẽ được truyền tải trên Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates. Emirates Skywards không cam kết về sự phù hợp của thông tin, sản phẩm và dịch vụ có trên Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates cho bất kỳ mục đích nào. Tất cả các thông tin, sản phẩm và dịch vụ như vậy được cung cấp "theo nguyên trạng" mà không được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Emirates Skywards miễn trừ mọi sự bảo đảm và điều kiện liên quan đến thông tin, sản phẩm và dịch vụ, bao gồm mọi sự bảo đảm ngầm hiểu và mọi điều kiện về tính thương mại, sự phù hợp đối với bất kỳ mục đích, quyền sở hữu và quyền bất khả xâm phạm cụ thể nào.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP EMIRATES SKYWARDS KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC PHÁT SINH DO HOẶC THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HAY ỨNG DỤNG EMIRATES HOẶC TÌNH TRẠNG BỊ TRÌ HOÃN VÀ BỊ VÔ HIỆU HOÁ CỦA TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG EMIRATES, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ THÔNG TIN, SẢN PHẨM, VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC TÌM THẤY TRÊN TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG EMIRATES, HOĂC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG EMIRATES, DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI SÓT DÂN SỰ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY BẤT KỲ LÝ DO NÀO KHÁC.

Liên kết

Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates có thể chứa các siêu liên kết dẫn đến các trang web do các bên thứ ba điều hành. Các siêu liên kết này được cung cấp chỉ để bạn tham khảo và việc bạn sử dụng các trang web này có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được đăng trên các trang đó. Emirates Skywards đưa các siêu liên kết đến các trang web như vậy không đồng nghĩa với việc công nhận các tài liệu trên các trang web đó và Emirates Skywards không chịu trách nhiệm về nội dung của các tài liệu này.

EMIRATES SKYWARDS KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO XẢY RA MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN HOẶC DO CĂN CỨ VÀO THÔNG TIN THU ĐƯỢC QUA TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA.

NỘI DUNG VÀ BÀI VIẾT CỦA HỘI VIÊN - DIỄN ĐÀN

Trang Web này chứa các bản thông báo và các thông điệp hoặc các phương tiện thông tin liên lạc khác, trong đó một số thông tin chỉ được cung cấp cho các hội viên hạng cao của Emirates Skywards. Bất kỳ ý kiến, quan điểm hay tuyên bố nào do một Hội viên thể hiện hoặc đưa ra trong quá trình sử dụng các phương tiện đó là của Hội viên đó chứ không phải của Emirates Skywards. Emirates Skywards không có nghĩa vụ phải xem lại bất cứ tin nhắn; thông tin hoặc nội dung nào được đăng trên trang Web và không chịu trách nhiệm hoặc không có nghĩa vụ liên quan đến bất kỳ bài viết nào như vậy. Ngoài những điều nêu trên, Emirates Skywards có quyền xem xét, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ mà không cần thông báo bất kỳ nội dung nào của các bài viết nhận được từ các hội viên, bao gồm các thông tin đăng trên bảng tin, mà Emirates Skywards coi là bất hợp pháp, gây hấn hoặc không thích hợp. Bạn hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm với bất kỳ tài liệu nào mình gửi lên Trang Web. Bạn đồng ý rằng khi đăng một thông báo trên trang Web, bạn sẽ không thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

 • xúc phạm, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa, hoặc vi phạm các quyền hợp pháp khác (như quyền riêng tư và công khai) của người khác;
 • xuất bản, đăng, phát tán hoặc phổ biến bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào có tính xúc phạm, lạm dụng, xâm phạm quyền cá nhân, tấn công, khiêu dâm, thô tục, khiếm nhã hoặc tài liệu, thông tin bất hợp pháp
 • quảng cáo hoặc chào bán bất kỳ hàng hoá hoặc dịch vụ nào hoặc thực hiện hay gửi các câu khỏi khảo sát, cuộc thi, hoặc chuỗi ký tự dưới bất kỳ hình thức nào; hoặc là
 • đưa ra thông điệp mạo danh người khác
 • Ngoài ra, bạn đồng ý rằng khi sử dụng Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates, bạn sẽ không:
 • tải lên bất kỳ tập tin chứa phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc bảo hộ bởi quyền giữ bí mật hay công khai) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền này đối với nó hoặc đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết
 • tải bất kỳ tập tin nào có chứa virus, tập tin lỗi hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào có thể phá hoại hoạt động của máy tính của người khác; hoặc
 • xóa bất kỳ xác nhận quyền tác giả, thông báo pháp lý, hoặc chỉ định sở hữu độc quyền hoặc nhãn trong bất kỳ tập tin nào được tải lên

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho Emirates Skywards, nhân viên, đại lý và đại diện của Emirates và bảo đảm rằng họ không bị thiệt hại do bất kỳ hay toàn bộ các yêu cầu bồi thường, và trách nhiệm pháp lý (kể cả các chi phí pháp lý) có thể phát sinh từ những gì bạn gửi lên Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates, sử dụng các tài liệu thu được thông qua Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates, do sự vi phạm của bạn đối với các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc do bất kỳ hành vi nào như vậy phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates.

Emirates Skywards có quyền, tự định đoạt, từ chối truy cập vào Trang Web hoặc Ứng dụng Emirates hoặc bất kỳ phần nào của nó mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

Chính sách về Quyền riêng tư

Việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn liên quan đến Emirates Skywards được quy định theo Điều 18 của Quy định Chương trình và Chính sách về Quyền riêng tư.